Vyukova prezentace BoBr 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Vyukova prezentace BoBr 2011

on

 • 1,520 views

Materiál určený studentům UK PedF.

Materiál určený studentům UK PedF.

Statistics

Views

Total Views
1,520
Views on SlideShare
1,520
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Vyukova prezentace BoBr 2011 Vyukova prezentace BoBr 2011 Presentation Transcript

 • Didaktika informační akomunikační technologie Bořivoj Brdičkakatedra informačních technologií a technické výchovy http://it.pedf.cuni.cz/ Karlova univerzita v Praze Pedagogická fakulta bobr@cesnet.cz Učitelský spomocník http://spomocnik.rvp.cz/ 2011 BoBr strana 1
 • Dominantní Dominantní Dominantní Dominantní mluvená tištěná vizuální digitální kultura kultura kultura kultura 400 př.n.l. 1900 2000 2011 BoBr strana 2
 • Internet jako živoucí organizmushttp://www.mopsos.com/blog/archives/1031-SCI-sub2ESSAY.html 2011 BoBr strana 3
 • Růst objemu informací 230 – Giga, 240 – Tera, 250 – Peta, 260 – Exa, 270 - Zetta IDC White Paper - sponsored by EMChttp://www.emc.com/about/destination/digital_universe/pdf/Expanding_Digital_Universe_Executive_Summary_022507.pdf 2011 BoBr strana 4
 • Ray Kurzweil - The Law of accelerating Returns http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg 2011 BoBr strana 5
 • Efekt Červené královnyMusíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě.Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoňdvakrát tak rychle.Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) 2011 BoBr strana 6
 • Sir Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání! http://www.ted.com/talks/lang/cze/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html 2011 BoBr strana 7
 • Snaha o reformu před 70. lety Škola základ života Reforma 1940 v USAhttp://youtu.be/PufFVs-hH0U http://youtu.be/opXKmwg8VQM 2011 BoBr strana 8
 • Vývoj výukových metod (RVP)Instruktivní přístup Konstruktivní přístup• programovaná výuka • projektová výuka• pevné osnovy a standardy • tématický učební plán• požadovány konkrétní znalosti • požadováno splnění úkolu• učení drilováním • učení pochopením souvislostí• předměty odděleny • předměty spojeny tématy• hodiny odděleny • hodiny spojeny tématy• všichni dělají totéž • individuální nebo týmové úkoly• testování a známkování • slovní hodnocení• učitel nejvyšší autoritou • učitel pomocníkem a průvodcem• kázeň nejvyšší ctností • zájem o věc nejvyšší ctností• škola uzavřená okolí • škola otevřená nejen okolí• učitel je zdrojem informací • kdokoli může být zdrojem inf. 2011 BoBr strana 9
 • Piagetova koncepce trvalé aktivity mozku:1. senzomotorická inteligence (1.5 – 2)2. symbolické a předpojmové myšlení (2 – 4)3. názorné (já) myšlení (4 – 8)4. konkrétní operace (8 – 12)5. formální operace (od 12) Lidský mozek je ve všech fázích vývoje vždy ochoten se tvůrčím způsobem zapojit do aktivního poznávání. 2011 BoBr strana 10
 • Gardnerova koncepce více-složkové inteligence:1.jazyková2.logicko-matematická3.vizuální (prostorová)4.pohybová5.hudební6.interpersonální (mezilidská)7.intrapersonální (týkající se sebe sama) Howard Gardner (profesor pedagogiky a psychologie, Harvard University): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983 2011 BoBr strana 11
 • Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů:1. Pamatovat doslovně opakovat2. Pochopit porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text3. Aplikovat řešit problém na základě porozumění4. Analyzovat formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost5. Vyhodnotit kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů)6.Vytvořit vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení Bloom, B. : Taxonomy of educational objectives. Handbook I: cognitive domain. New York: Longmans, Green & Co., 1954 12 2011 BoBr strana
 • Vygotského koncepce sociálního původu učení: Zdrojem poznání je vztah k jiným lidem.Lev Semjonovič Vygotsky: The problem of the cultural development of the child, 1929 Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nad rámec běžného chování. Lev Semjonovič Vygotsky: Thought and language, 1933 2011 BoBr strana 13
 • Marshall McLuhan:Globální vesnice je světem, ve kterém je každýmnožstvím komunikačních sítí spojen s lidmi pocelém světě tak, že může snadno komunikovats každým stejně, jako by to byl jeho soused odvedle. Media sice poskytují látku k přemýšlení, ale zároveň ovlivňují samotné myšlenkové procesy. Médium je zpráva! Marshall McLuhan, Understanding media, 1964 2011 BoBr strana 14
 • Funkční gramotnostliterární+dokumentová+numerická+jazyková+informační+síťová Je to poprvé v Přestože dochází k historii lidstva, překotnému rozvoji kdy úkolem nás technologií, to, co by mělo učitelů je být řídícím principempřipravit žáky na vzdělávací reformy, nejsou budoucnost, technologie ale změněný kterou neumíme způsob zacházení s jasně popsat. informacemi. David Warlick David Warlick 2011 BoBr strana 15
 • Kompetence pro 21. století Komunikace Schopnost učit se v mateřském jazyce Komunikace v cizích Sociální a občanské jazycích schopnosti Matematická schopnost a základní schopnosti Smysl pro iniciativu v oblasti vědy a a podnikavost technologií Schopnost práce Kulturní povědomí s digitálními a vyjádření technologiemiDOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčovýchschopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long LearningProgramme) 2011 BoBr strana 16
 • Kompetence učitelů podle modelu TPCK Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. 2011 BoBr strana 17
 • Standardy akreditace BECTA pro žáky1.Žák chápe výukovou roli technologií.2.Žák rozvíjí své schopnosti využití technologií k vyhledávání informací a rozhodování, které z nich jsou potřebné pro jeho práci.3.Žák je schopen vyhodnotit nalezené informace a použít je k prezentaci vlastních myšlenek.4.Žák je schopen používat široký repertoár technologických nástrojů na podporu své práce v různých předmětech. 2011 BoBr strana 18
 • Standardy ISTE pro učitele1.Podporují a inspirují učení žáků a jejich tvořivost2.Připravují vzdělávací a hodnotící aktivity odpovídající digitálnímu věku3.Ve své práci běžně využívají technologie4.Budují a podporují zodpovědnost a občanství5.Věnují pozornost sebezdokonalování a profesionálnímu růstu 2011 BoBr strana 19
 • Rogersův difusionismus inovací:Difusní model učitele ACOT:Přežití, Mistrovství, Vcítění, InovaceMandinach, E. B., & Cline, H. F. (1994). Classroom dynamics: Implementing a technology-basedlearning environment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 2011 BoBr strana 20
 • Vliv technologií na výuku• Uživatelský determinismustechnologie nástrojem či nosičem obsahuvýukový proces neovlivňujícím (telefon)• Sociální determinismusvýukový proces prostřednictvím technologiíovlivňován okolím (soc. sítě)• Technologický determinismusvýukový proces ovlivňován nejen okolím ale itechnologiemi samotnými, změna funkce mozku(Psychologické aspekty vzdělávacích technologií) Heather Kanuka, 2008 2011 BoBr strana 21
 • Škola21: difuzní model pro integraci ICT 2. máme 4. jsme 3. nabýváme 1. začínáme první příkladem sebejistoty zkušenosti ostatním řízení a plánování ICT ve školním vzdělávacím programu  profesní rozvoj integrace ICT do života školy ICT infrastrukturaThe e-Learning Roadmap, National Centre for Technology in Education, IE Self-review framework, BECTA 2011 BoBr strana 22
 • Vzdělání pro příští generaci v Británii http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2445 BECTA1. The Vision 8. The Showtime The Journey of Elm Park Primary to Center of Excellence 2011 BoBr strana 23
 • Výběr nástrojů pro výukové využití technologiíInstruktivní přístup Konstruktivní přístup e-učebnice encyklopedie editace drilovací cvičení databáze simulace znalostní testy archivy lekcí myšlenkové mapy v ý u k o v é p r o g r a m y diskusní fóra, chat video-konference v z d ě l á v a c í o b j e k t y e-Journal s é m a n t i c k ý w e b blog, podcast W e b Q u e s t e-portfolio služby pro práci skupin (eTwinning) s y s t é m y ř í z e n í v ý u k y (eLearning) s y s t é m y ř í z e n í š k o l y v ý u k o v é p o r t á l y M U V E Internet 2. generace m a s i v n í o t e v ř e n é o n l i n e k u r z y 2011 BoBr strana 24
 • Definice internetu 2. generace„nová generace internetových služeb, která klade důraz na přímou spolupráci a sdílení obsahu mezi uživateli“ Wikipedia „aplikace pracující s daty z různých zdrojů, včetně soukromých, dovolující jejich transformaci do nového obsahu a budující úspěch na síťovém efektu, tj. co největším počtu uživatelů“ Tim OReilly, Web 2.0: Compact Definition?, O’Reilly radar, October 01, 2005 „všechny Weby, jejich hodnota stoupá se vzrůstající aktivitou uživatelů “ George Jones, The Skinny On Web 2.0, InformationWeek, September 18, 2006 2011 BoBr strana 25
 • Charakteristické znaky Webu 2.01. Dlouhý chvost (The Long Tail) Statistické rozložení charakteristické velkým množstvím málo častých případů, jejichž celkový objem představuje velkou část celku (např. Wikipedia, Amazon, …).2. Data hrají roli druhého procesoru Stoupající význam dat pro úspěšnost aplikace – jedinečná a neopakovatelná data způsobují velkou výhodu proti jiným.3. Uživatelé vytvářejí přidanou hodnotu Úspěšné aplikace se orientují na poskytování maximálně výhodných služeb uživatelům s cílem získat co největší objem jedinečných dat. Zároveň se snaží co nejvíce zapojovat uživatele do nepřetržitého vývoje.4. Všudypřítomný síťový efekt Aplikace by měla nejen co nejméně bránit uživatelům vkládat data, ale měla by též zajistit, aby se tato data díky propojení přirozeným způsobem vzájemně posilovala. 2011 BoBr strana 26
 • Charakteristické znaky Webu 2.06. Jen některá práva jsou chráněna Ochrana intelektuálního vlastnictví brání využitelnosti dat i experimentům. Aby bylo možno využívat výhod kolektivního přístupu, je třeba co nejvíce eliminovat omezující faktory (např. formou licenční smlouvy s uživateli).7. Nekončící Beta verze Nové funkce aplikace se vyvíjejí průběžně a nepřetržitě s přispěním uživatelů. Osvědčené zůstávají, nevyužívané se po čase ruší.8. Nesoutěžit ale spolupracovat Aplikace Webu 2.0 jsou vyvíjeny jako síť spolupracujících na data orientovaných služeb dovolujících publikování obsahu. Za účelem co největšího usnadnění programování dochází často k využívání cizích funkcí (OS).9. Funkce není omezena jedním zařízením PC již není jediným zařízením, na němž je možno internetové aplikace provozovat. Proto je třeba je navrhovat tak, aby integrovaly služby pro různá stacionární i mobilní zařízení. Tim OReilly - What Is Web 2.0, 2005 2011 BoBr strana 27
 • Creative Commonshttp://creativecommons.org/ 2011 BoBr strana 28
 • What Is Web 2.0 Markus Angermeier – The huge cloud lens bubble map web2.0, 2005 2011 BoBr strana 29
 • Folksonomy 2011 BoBr strana 30
 • Wikipedia 2011 BoBr strana 31
 • 43Things 2011 BoBr strana 32
 • Skype.com 2011 BoBr strana 33
 • Flickr 2011 BoBr strana 34
 • YouTube 2011 BoBr strana 35
 • Frappr 2011 BoBr strana 36
 • Blog 2011 BoBr strana 37
 • PodcastA podcast is amultimedia filedistributed overthe Internet usingsyndication feeds,for playback onmobile devices andpersonal záznam zvuku do MP3computers. Theterm, as originally RSScoined by BenHammersley in anarticle in TheGuardian February12, 2004, was iTunesmeant as aportmanteau of"broadcasting" and"iPod". iPod Wikipedia 2011 BoBr strana 38
 • Facebook http://www.benphoster.com/facebook-user-growth-chart-2004-2010/ 2011 BoBr strana 39
 • Vizualizace přátelství na Facebooku http://www.allfacebook.com/facebook-friendships-make-visually-stunning-map-2010-12 2011 BoBr strana 40
 • Twitter.com 2011 BoBr strana 41
 • Kdo jsou uživatelé Webu 1.0 2011 BoBr strana 42
 • Využití internetu teenagery (12-17 let) v USATvůrci jakéhokoli obsahu 57%Vlastní výtvory (umění, fotky, texty apod.) 33%děvčata 35%, chlapci 31%Osobní Webová stránka 22%Vlastní noviny nebo blog 19%Transformace převzatého obsahu 19%Amanda Lenhart - Teen Content Creators and Consumers, Pew Internet & American Life Project, November 2005 2011 BoBr strana 43
 • 1 : 1 OLPC XO Testování prvních dodaných počítačů XO v roce 2007http://pclab.nectec.or.th/wiki/index.php/Image:B2samka1.JPG 2011 BoBr strana 44
 • Vliv technologií na děti prudce rosteGeneration M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds, Kaiser Family Foundation, 2010 2011 BoBr strana 45
 • Mezi-generační vývojStarší generace Síťová generace• běžné tempo • nespojité tempo• mono-tasking • multi-tasking• lineární přístup • nelineární přístup• zpracování 1 inf. naráz • přerušované zpracování inf.• vnímání čtením • ikonické vnímání• samostatnost • propojenost• ctižádostivost • spolupráce Tapscott, 1998, 2008• pasivní • aktivní Oblinger , 2005• učení a hraní odděleno • učení hraním• klid • stále ve střehu• realita • fantazie• technologie jako nepřítel • technologie jako přítel• nutnost soustředit se • technologie jako samozřejmost 2011 BoBr strana 46
 • Digitální imigranti mezi domorodci Marc Prensky, 2001 Jamie McKenzie, 2007 2011 BoBr strana 47
 • Žáci žádají změnu!YouTube Wesch - http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o Remix Nesbitt - http://www.youtube.com/watch?v=_A-ZVCjfWf8Culture Robin Hood - http://www.youtube.com/watch?v=ZokqjjIy77Y 2011 BoBr strana 48
 • Žáci se mění!Steve Hernandez Judging Me Dan Brown An Open Letter to Educators http://www.youtube.com/watch?v=-P2PGGeTOA4 2011 BoBr strana 49
 • Ať se naši učitelé vzdělávají! http://youtu.be/IBxdcJMNI1k 2011 BoBr strana 50
 • Změna přístupu• institucionální • individuální• uzavřená • otevřená• plánovaná • chaotická• statická • decentralizovaná• stabilní • dynamická• řízená • improvizovaná• definovaná • osobní řízení (PLE)• ohraničená • osobní prostředí (PLE)• strukturovaná • rovnost (teoretická)• přenos všem naráz: • spojení zájmových skupin: přednáška, TV, noviny projekt, internet, blog 2011 BoBr strana 51
 • Vzdělávací prostředí 21. století Kreativní: Virtuální: Reálné: třídy, knihovny výuk. aplikace technologií sociální, kulturní, politické Oblinger, 2005 2011 BoBr strana 52
 • Typy vzdělávání v prostředí 21. století Formální formální řízené závislé 10% vzdělávání Skupinově orientované 20% vzdělávání závislé na samo-Vzdělávání vedené jiných řízené zájmem ne- lze organizace formální ovlivňovatVzdělávání vedené 70% osobním zájmem nezávislé Náhodné neřízené vzdělávání Harold Jarche, Jane Hart, 2010 2011 BoBr strana 53
 • Formální a neformální učeníNick Shackleton-Jones - Informal learning and the future, Online & Informal Learning, BBC http://docs.google.com/View?docid=dfhwnmmc_8jw5r3bds 2011 BoBr strana 54
 • Bloomova taxonomie pro kreativní prostředí http://spomocnik.rvp.cz/clanek/12573/ 1.Otevřenost všechny výsledky práce včetně momentálních nápadů zveřejňovat 2.Návodnost ukazovat ostatním cestu za poznáním (Twitter) 3.Zapojení vytvářet si osobní vzdělávací prostředí, diskutovat, kritizovat, sdílet, pomáhat 4.Spolutvorba společně tvořit něco nového, vše je výsledkem propojení informací a lidí (konektivismus) Beth Kanter - What is the scaffolding for learning in public?, May 10, 2011 2011 BoBr strana 55
 • Charakteristiky využití technologiíInstruktivní přístup Konstruktivní přístup•práci řídí použitý program • činnost řídí sám student•minimální motivace • zájem o věc vyšší•výukové programy učící konkrétní • znalosti získávány nepřímo znalosti (např. drilováním) prostřednictvím výukových aktivit•testování znalostí • počítač využíván jako nástroj pro•zaznamenávání a vyhodnocování získávání informací, vlastní tvůrčí výsledků uplatnění či komunikaci•samostatná práce u počítače • často práce týmová•chyby okamžitě opravovány • nejčastější formou projektová zpětnou vazbou výuka•učitel je do určité míry • omyly nejsou na závadu nahrazován • role učitele nezastupitelná•některé formy distančního studia • virtuální prostředí, simulace Oba přístupy nacházejí uplatnění !!! 2011 BoBr strana 56
 • Školní vzdělávací prostředí2011 BoBr strana 57
 • Výukové hry Civilization 2011 BoBr strana 58
 • Výukové hry Škola 2.0Víceuživatelská virtuální prostředí - Whyville.net, Teen Second Life 2011 BoBr strana 59
 • Výukové hry Občanská výchova 2011 BoBr strana 60
 • Hry ve výuceTim Rylands Myst games a tvůrčí psaní 2011 BoBr strana 61
 • WebQuest.cz2011 BoBr strana 62
 • Struktura WebQuestu 1. Popis (úvod) 2. Úkol 3. Postup 4. Zdroje informací 5. Hodnocení 6. Závěr 7. Metodické pokyny2011 BoBr strana 63
 • Traditional and Emerging WebQuestshttp://www.davidson.k12.nc.us/webquests/ http://www.kn.pacbell.com/wired/China/ weather/ Action Plan 2011 BoBr strana 64
 • Taxonomie internetových výukových projektů podle Judi Harris 2011 BoBr strana 65
 • Tvorba digitálních příběhů• vyvolává zájem a chuť do práce• podporuje kreativitu a umělecké cítění• posiluje literární a počítačovou gramotnost• rozšiřuje slovní zásobu• umožňuje uplatnit různé druhy nadání• povzbuzuje k řešení problémů• usnadňuje akceptování rozdílností• rozvíjí představivost• pěstuje týmového ducha• zvyšuje sebevědomíWorkshop eTwinning – wiki stránka a přehledem odkazů na použitelné nástroje 2011 BoBr strana 66
 • Virtuální přítomnost ve tříděCelest, 11 - http://classblogmeister.com/blog.php?blog_id=171837&mode=comment&blogger_id=65094 2011 BoBr strana 67
 • Učit se učením druhých Eric Marcos - http://mathtrain.com/ 2011 BoBr strana 68
 • Třídní Podcast ColeyCast - http://mrcoley.com/coleycast/2011 BoBr strana 69
 • Práce s primárními zdrojiNancy Bosch, Nieman Enhanced Learning Center, Kansas - http://areallydifferentplace.org/Titanic in the Classroom - http://connections.smsd.org/titanic/Mnemograph (Timeglider) - http://timeglider.com/app/viewer.php?uid=titanic (nebo Dipity) 2011 BoBr strana 70
 • Osobní blog:Laura, 11 - http://twentyfivedays.wordpress.com/ 2011 BoBr strana 71
 • eTwinningový projektZŠ Omšení, ZŠ Sivice - http://www.pozaskolu.sk/static/DetEnc/ 2011 BoBr strana 72
 • eTwinningový projekt společné výuky SK, CZ, PL http://www.pozaskolu.sk/static/skola/ 2011 BoBr strana 73
 • Video zprávy ZŠ Třemošnicehttp://www.zs-tremosnice.cz/ 2011 BoBr strana 74
 • eTwinningové projekty Gymnázium Česká Lípa Music helps us livehttp://top10favourites.blogspot.com/ 2011 BoBr strana 75
 • eTwinningové projekty ZŠ Nádražní, Hustopeče Ítvinek 2011 BoBr strana 76
 • Es war einmal CZ, AT, FRZákladní škola Lipník nad Bečvou 2011 BoBr strana 77
 • eTwinningový projektMake film and share IT with friends 2.0! (SE, IR) 2008 2011 BoBr strana 78
 • Getting Closer Gymnázium Vysoké Mýtohttp://www.getting-closer.webnode.cz/ http://www.gvmyto.cz/ Národní cena 2010Web školy, blog, Twinspace, dokonlá prezentace s výsledky (reflexemi)! 2011 BoBr strana 79
 • 50 easy things you can do to save the Earthhlavní cena v mezinárodní soutěži (SP, DE, BG) 2009 http://magazinefactory.edu.fi/magazines/eT50eT/ http://et50et.ning.com/ http://et50et.ning.com/video/group-7-cooperative-video 2011 BoBr strana 80
 • Wrap-up ČT1 Události 21. 5. 2009eTwinning jako nástroj změny, Učitelský spomocník, 09.02.2010 2011 BoBr strana 81
 • Mezikontinentální spolupráce http://www.iearn.orghttp://flatclassroomproject.ning.com/ (Friedman – Flat World) 2011 BoBr strana 82
 • Inspirativní výstupy úspěšných projektů IA traveling raindrop (GR, CY) Animace pomocí Aniboom No frontiers! (SP, FR) Aplikace Google Maps – Gymkana (Dokumenty, Prezentace, Picasa, Earth) Fascination of Light (CZ, GR) Photobucked Slideshow Periscope 2011 BoBr strana 83
 • Inspirativní výstupy úspěšných projektů IIBetween the lines (GR, RO) Prezentace Slide.com nebo Slidestory Rozhýbání obrázků - Flash- gear.comDynamická mapaDebategraph.org Quiz - Proprofs.com Video - Kaltura.com nebo např OneTrueMedia 2011 BoBr strana 84
 • Inspirativní výstupy úspěšných projektů III Mluvící avatar Voki  BlabberizeStruktura textu - Wordle Xtranormal Čtecí zařízení Nástěnka Wallwisher Cueprompter 2011 BoBr strana 85
 • Zdroje informací Rvp.cz 2011 BoBr strana 86
 • Zdroje informací Spomocnik.rvp.cz 2011 BoBr strana 87
 • Zdroje informací CeskaSkola.cz 2011 BoBr strana 88
 • Zdroje informací EUN.org 2011 BoBr strana 89
 • Zdroje informací NAEP.cz 2011 BoBr strana 90
 • Vzdělávací teorie 20.-21.st. Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus KonektivismusPrincip černá skřínka – strukturované individuální chápání informačníchpoznávání zkoumá se jen programovatelné poznávání založené struktur v síti vnější chování poznání (inspirované na sociálním principu (překonává individuální ukládáním v mozku) přístup), umocněno technologiemiProč? metoda cukru a řízené poznávání osobní nasazení, různorodost sítě biče navazující na sociální a kulturní umožňuje najít pro sebe předchozí znalosti prostředí, aktivizace nejvhodnější cestuFunkce opakovaná kódování, ukládání, znalosti znalosti konstruoványpaměti zkušenost vybavení konstruovány na na základě dynamicky (Pavlov) základě předchozích se měnící sítěJak? podnět, reakce definování cílů a vlastní zájem, osobní aktivní účast v síti osnov, plnění plánu, kontakt s lidmi ověřováníTypická plnění úkolu učení zpaměti, řešení problémových komplexní přístupmetodika (dril) procvičování, úloh využívající rozličné zkoušení zdroje George Siemens, 2006, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm 2011 BoBr strana 91
 • Okolí zdrojem poznání Od nepaměti je vlastní zkušenost považována zanejlepšího učitele. Dnes je ale nemyslitelné, aby každý vyzkoušel všechno. Něcomusíme přenechat jiným lidem.Ti se pak pro nás mohou stát zdrojem poznání.Karen Stephenson, What knowledge tears apart, networksmake whole. 2006, http://www.netform.com/html/icf.pdf Některé znalosti máme uloženy u svých přátel! 2011 BoBr strana 92
 • Vzdělávací prostředí 1:1http://www.flickr.com/photos/funksoup/403990660/2011 BoBr strana 93
 • Konektivismus:2011 BoBr strana 94
 • Principy konektivismu:• Různorodost (kultur, technologií, inf.zdrojů)• Aktuálnost (zítra to nemusí být pravda)• Otevřenost (sdílení přístupu k Osobní informačním zdrojům, znalostí)• Interaktivita vzdělávací• Autonomie (vlastní rozhodování) prostředí• Budování sítě (komunity)• Hlavní kompetencí schopnost poznávat (rozeznat souvislosti) George Siemens, Stephen Downes 2011 BoBr strana 95
 • Osobní vzdělávací prostředí (PLE) RVP.czJared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/ 2011 BoBr strana 96
 • Vzdělávání budoucnosti kurz chápání budoucího světa http://edfutures.com/ David Cormier1 – Odhalování souvislostí zkoumání minulých úspěšných odhadů2 – Trendy zkoumání budoucího vývoje (Horizon), braistorming o indikátorech3 – Proces rozhodování Gary Klein Streetlights and Shadows: Searching for the Keys to Adaptive Decision Making4 – Scénáře budoucnosti skupinová tvorba popisů vývoje obsahujících příběh5 – Vlastní chápání vývoje (rozhodování) http://www.kurneyramsey.com/images/Night%20LIfe/3%20street%20lamps.jpg 2011 BoBr strana 97
 • Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy 1rok Volné výukové Cloud computing Mobilní zařízení materiály2-3 Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realitaroky Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu4-5let Analýza výukových Chytré objekty Vizualizace dat výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE 2011 BoBr strana 98
 • Analýza výukových výsledků System Signals (Purdue Khan Academy University) Khan Academy Exercise SoftwareSpecial Talk - Digitals NextFrontier: Education (Rupert Murdochon G8 forum) 2011 BoBr strana 99
 • Zásady analýzy výukových výsledků1.Definice ověřovaných a neověřovaných výukových cílů2.Příjemcem výsledků – 1. žák (student), 2. učitel, 3. nadřízené orgány3.Etika zpracování osobních dat4.Kompetence učitelů5.Změna výukových postupů (závislost na nepřetržité zpětné vazbě)6.Hodnocení schopností učitele problematické (přidaná hodnota, vnější vlivy, mimořádní učitelé se specifickými nekompatibilními metodami)7.Riziko nepředvídatelných výsledků 2011 BoBr strana 100
 • Cíle analýzy výukových výsledků1.Dovoluje získat přehled o tom, jak žáci pracují s výukovým obsahem.2.Pomáhá identifikovat, které výukové materiály by se měly zdokonalit nebo nahradit.3.Umožňuje zjistit, jak mezi sebou žáci interagují.4.Poskytuje vodítko ke zlepšení komunikace s žáky.5.Pomáhá identifikovat témata, s nimiž mají žáci problémy.6.Pomáhá identifikovat žáky, kteří potřebují pomoc. 2011 BoBr strana 101
 • Význam analýzy dat pro rozhodování minulost přítomnost budoucnost Co se stalo? Co se děje? Co se bude dít? informace (zpráva) (výstraha) (extrapolace) Co nejlepšího Jak a proč se Co se má udělat (nejhoršího) se můžeporozumění to stalo? hned teď? stát? (modelování) (doporučení) (předpověď, optimalizace, simulace) Thomas H. Davenport,, Jeanne G. Harris & Robert Morison - Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results, Harvard Business Press , 2010 2011 BoBr strana 102
 • Beyond Current Horizons - Future scenariosFutureLab - http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/ 2011 BoBr strana 103
 • Základní rysy možného vývoje podle FutureLab 1. Věř si! Ve společnosti převládne přesvědčení, že za svůj život je každý zodpovědný sám. Role a vliv státu se zmenšuje, individualizace je na vzestupu. 2. Snaž se někam patřit! Společenský vývoj způsobuje rozpory mezi různými skupinami obyvatelstva. Lidé, jež si chtějí zachovat svou identitu, hledají ochranu u státu, hnutí, firmy apod. 3. Hledej vhodné kontakty! Vývoj vede k chápání společných zájmů jako nadřazených nad zájmy osobními. Všichni cítí, jak jsou závislí na druhých. Riziko, jemuž čelí jedenFutureLab - http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/ 2011 BoBr strana 104
 • Školství budoucnosti podle OECDScénář 1 – Tradiční byrokratický systém imunní vůči změnám, preferovány osvědčené postupyScénář 2 – Školy vzdělávacími centry významná role ve spol., investice, experimenty, inovaceScénář 3 – Školy sociálními centry neformální formy výuky, sdílení, propojenostScénář 4 – Rozšířený model trhu nespokojenost, růst soukromých služeb, rozdílyScénář 5 – Vzdělávací sítě šk. nahrazeny zájmovou sítí, výuka ovlivněna kulturouScénář 6 – Zhroucení vzdělávacího systému nespokojenost, chybná politika, učitelé odcházejí OECD Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action 2011 BoBr strana 105
 • Charakteristické rysy politiky vyvolávajícíScénář 6 – Zhroucení vzdělávacího systému• Značná nespokojenost veřejnosti a médií se školstvím, zhoršující se výukové výsledky, krize v náboru kvalitních učitelů.• Dlouhodobé problémy spojené s kvalitou učitelů převáží nad možnými jinými opatřeními jdoucími správným směrem.• Politické iniciativy a opatření snažící se o nápravu přicházejí pozdě nebo jsou příliš pomalá.• Krize zvyšuje konflikty ve vzdělávací politice a nevede ke konsenzu při realizaci krizových opatření.OECD Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action 2011 BoBr strana 106
 • Seymour Papert Interview One Laptop per Child http://www.youtube.com/watch?v=FQCZa8MyWIg2011 BoBr strana 107
 • Děkuji všem lidem, kteří mi stále pomáhají hledat a nacházet! 2011 BoBr strana 108