BobrHyl12

1,196 views

Published on

Přednáška pro konferenci Inovace výuky (http://www.hyl.cz/inovace-vyuky.php), 28.3.2012, Olšanka

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
352
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BobrHyl12

 1. 1. Jakým výzvám čelí škola současnosti? a Jak by na ně školství mělo reagovatSpomocnik.blogspot.com Spomocnik.RVP.cz @spomocnik Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. bobr@cesnet.cz KITTV PedF UK v Praze http://www.slideshare.net/bobr/ 2012 BoBr strana 1
 2. 2. Růst objemu informací230 – Giga, 240 – Tera, 250 – Peta, 260 – Exa, 270 - Zetta IDC White Paper - sponsored by EMChttp://www.emc.com/about/destination/digital_universe/pdf/Expanding_Digital_Universe_Executive_Summary_022507.pdf 2012 BoBr strana 2
 3. 3. Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn The Law of Accelerating Returns http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE 2012 BoBr strana 3
 4. 4. Efekt Červené královnyMusíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li sedostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát tak rychle. Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) 2012 BoBr strana 4
 5. 5. Je to poprvé v historii lidstva, kdy úkolem nás učitelů jepřipravit žáky na budoucnost,kterou neumíme jasně popsat. David Warlick 2012 BoBr strana 5
 6. 6. Kompetence pro 21. století Komunikace Schopnost učit se v mateřském jazyce Komunikace v cizích Sociální a občanské jazycích schopnosti Matematická schopnost a základní schopnosti Smysl pro iniciativu v oblasti vědy a a podnikavost technologií Schopnost práce Kulturní povědomí s digitálními a vyjádření technologiemiDOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech proceloživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long Learning Programme) 2012 BoBr strana 6
 7. 7. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů:1.Pamatovat doslovně opakovat2.Pochopit porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text3.Aplikovat řešit problém na základě porozumění4.Analyzovat formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost5.Vyhodnotit vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení6.Vytvořit kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů) Bloom, B. : Taxonomy of educational objectives. Handbook I: cognitive domain. New York: Longmans, Green & Co., 1954 2012 BoBr strana 7
 8. 8. Základní typy výukových metodInstruktivní Konstruktivní• programovaná • projektová výuka výuka• pevné osnovy a standardy • tématický učební plán• požadovány konkrétní znalosti • požadováno splnění úkolu• učení drilováním • učení pochopením souvislostí• předměty odděleny • předměty spojeny tématy• hodiny odděleny • hodiny spojeny tématy• všichni dělají totéž • individuální nebo týmové úkoly• testování a známkování • slovní hodnocení• učitel nejvyšší autoritou • učitel pomocníkem a průvodcem• kázeň nejvyšší ctností • zájem o věc nejvyšší ctností• škola uzavřená okolí • škola otevřená nejen okolí• učitel je zdrojem informací • kdokoli může být zdrojem inf. 2012 BoBr strana 8
 9. 9. Vliv technologií na výuku• Uživatelský determinismustechnologie nástrojem či nosičem obsahu výukový Médium je zpráva!proces neovlivňujícím (telefon)• Sociální determinismus Marshall McLuhan, Understanding media, 1964výukový proces prostřednictvím technologiíovlivňován okolím (soc. sítě)• Technologický determinismusje Zdrojem poznání vztahvýukový proces ovlivňován nejen okolím ale itechnologiemi samotnými, změna funkce mozku k jinýmaspekty vzdělávacích technologií) (Psychologické lidem. Heather Kanuka – Understanding e-Learning Technologies-in-Practice through Philosophies-in- Lev Semjonovič Vygotsky: The problem of the Practice, in Terry Anderson et al., The Theory and Practice of Online Learning, AU Press, Athabasca University, ISBN 978-1-897425-08-4, 2008 cultural development of the child, 9 2012 BoBr strana 1929
 10. 10. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 Mobilní Mobilní Elektronické Mobilní 1 zařízení konektivita knihy aplikace rok Cloud Volné výukové Mobilní Tablety computing materiály zařízení Zjišťování Elektronické Rozšířená Výukové hry2-3 pozice knihy realitaroky Rozšířená Analýza výuk. Osobní web Výukové hry realita výsledků Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu a pohybu4-5let Chytré Analýza výuk. Vizualizace dat Internet věcí objekty výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348 2012 BoBr strana 10
 11. 11. Analýza výukových výsledků1. Dovoluje získat přehled o tom, jak žáci pracují.2. Pomáhá identifikovat kvalitu výukových materiálů.3. Umožňuje zjistit, jak mezi sebou žáci interagují.4. Poskytuje vodítko ke zlepšení komunikace s žáky.5. Pomáhá identifikovat témata, s nimiž mají žáci problémy.6. Pomáhá identifikovat žáky, kteří potřebují pomoc. http://www.khanacademy.org/talks-and-interviews/ Khan Academy v/salman-khan-talk-at-ted-2011--from-ted-com 2012 BoBr strana 11
 12. 12. ODMĚNA nebo SMYSL MERIT or PURPOSE Rupert Murdoch on G8 forum Alan November, Eric Marcos, childern from Lincoln Middle School, Santa MonicaSpecial Talk - Digitals Next Frontier: Education IdeaJam: Education Live Stream 2012 BoBr strana 12
 13. 13. Rozdíly mezi lidmi se zvětšují World / Global Inequality, Inequality.org, 2011 Douglas criticizes the real Wall Street Source: Global Wealth Report, Credit Suisse Research Institute, October 2010 Bohatší lidé častěji podvádí, zjistili psychologové, Aktuálně.cz, 4.3.2012 Income Inequality Around the World Is a Failure of Capitalism, The Atlantic, May 13 2011 2012 BoBr strana 13
 14. 14. Vliv socioekonomického zázemí 2012 BoBr strana 14
 15. 15. Otevřenost a sdílení výukových materiálů David WileyOtevřená dostupnost je vícnež jen nový modelpublikování výukovýchmateriálů, je jedinou možnouetickou volbou pro pro tyučitele, kteří věří, že jejichúkolem je podchytit zájem http://youtu.be/Rb0syrgsH6Mvětšího okruhu lidí než jen Vzdělání pro elity nenítěch několika, kteří se schopno zajistit udržitelnýnacházejí v jejich fyzickém život na Zemi.dosahu. Terry Anderson - Alt C Final, 2009 Gideon Burton - Scholar or Public Intellectual, Academic Evolution Blog, 2009   2012 BoBr strana 15
 16. 16. Open University Model Taylor, J.C. 2007. Open courseware futures: Creating a parallel universe. e- Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), Vol 10, No. 1. Online: http://www.ascilite.org.au/ajet/e-jist/ docs/vol10_no1/papers/full_papers/ taylorj.htm2012 BoBr strana 16
 17. 17. A History of MOOCs Masivní otevřené online kurzyYEAR: 2011 YEAR: 2010•Introduction to Artificial Inteligence, •PLENK - Personal Learning Stanford Environments Networks and•Change.MOOC - Change: Education, Knowledge (Fall 2010) Learning, and Technology! (Fall YEAR: 2009 2011) •Connectivism CCK09 (Fall 2009)•eduMOOC - Online Learning Today •Connect! Your PLN Lab (Fall and Tomorrow (Summer 2011) 2009)•DS106 - Digital Storytelling YEAR: 2008 (Summer 2011) •Connectivism CCK08 (Fall 2008) MobiMOOC - Mobile Learning (Spring - the first MOOC 2011) Pre-MOOCs: 2007•LAK11 - Learning and Knowledge •EC&I 831 - Social Media & Open Analytics (Spring 2011) Education (Fall 2007)•CCK11 - Connectivism and •INST 7150 - Intro to Open Connective Knowledge (Spring 2011) Education (Fall 2007) George Siemens and Stephen Downes, mooc.ca 2012 BoBr strana 17
 18. 18. Sebastian Thrun - Stanford AI Class MOOC Jak jeden kurz změnil život profesora Thruna University 2.0 - Sebastian Thrun 2012 BoBr strana 18
 19. 19. Vzdělávání jako živoucí organizmus Jak roste oddenek? http://spomocnik.rvp.cz/clanek/13889/ http://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/ 2012 BoBr strana 19
 20. 20. Vzdělávací teorie 20.-21.st. Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus strukturované individuální chápání informačních černá skřínka –Princip programovatelné poznávání založené struktur v síti zkoumá se jenpoznávání poznání (mozek na sociálním (překonává vnější chování jako skladiště) principu individuální přístup) různorodost sítě řízené poznávání osobní nasazení, metoda cukru a umožňuje najít proProč? navazující na sociální a kulturní biče sebe nejvhodnější předchozí znalosti prostředí, aktivizace cestu opakovaná kódování, znalosti znalosti konstruoványFunkce zkušenost ukládání, konstruovány na na základě dynamickypaměti (Pavlov) vybavení základě předchozích se měnící sítě definování cílů a vlastní zájem, osobníJak? podnět, reakce osnov, plnění aktivní účast v síti kontakt s lidmi plánu, ověřování učení zpaměti, komplexní přístupTypická plnění úkolu řešení problémových procvičování, využívající rozličnémetodika (dril) úloh zkoušení zdroje George Siemens, 2006, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm 2012 BoBr strana 20
 21. 21. Okolí zdrojem poznání Některé znalosti mámeuloženy u svých přátel!Karen Stephenson, What knowledge tears apart, networks make whole. 2006, http://www.netform.com/ html/icf.pdf 2012 BoBr strana 21
 22. 22. Osobní vzdělávací prostředí (PLE) RVP.czJared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/ 2012 BoBr strana 22
 23. 23. Vzdělávací prostředí 21. století formální Kreativní: Virtuální: Reálné: třídy, knihovny Portál LMS RVP eLearning výuk. aplikace Facebook technologií Twitter Google+ neformální (až 90%) sociální, kulturní, politickéLaura James -Opening Up theWallet Garden Oblinger, 2005 2012 BoBr strana 23
 24. 24. Funkční gramotnostliterární+dokumentová+numerická+jazyková+informační+síťová Jeff Utecht Netolerujme počítačově negramotné učitele! http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10727/ 2012 BoBr strana 24
 25. 25. Kompetence učitelů podle modelu TPCK Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. 2012 BoBr strana 25
 26. 26. Mezi-generační vývojStarší generace Net generacekniha → čtení displej → prohlížení• plynulé tempo • nespojité tempo• mono-tasking • multi-tasking• lineární přístup • nelineární přístup• vnímání čtením • ikonické vnímání• samostatnost • propojenost Don Tapscott,• ctižádostivost • spolupráce 1998, 2008• pasivní • aktivní Diana Oblinger,• učení a hraní odděleno • učení hraním 2005• klid • stále ve střehu• realita • fantazie• technologie jako nepřítel • technologie jako přítel• nutnost soustředit se • samozřejmost 2012 BoBr strana 26
 27. 27. Studenti i žáci žádají změnu! http://youtu.be/YouTube dGCJ46vyR9o RemixCulture http://youtu.be/ http://youtu.be/ _A-ZVCjfWf8 ZokqjjIy77Y 2012 BoBr strana 27
 28. 28. Ať se naši učitelé vzdělávají! http://youtu.be/IBxdcJMNI1k2012 BoBr strana 28
 29. 29. Děkuji všem lidem, kteří mi stále pomáhají hledat a nacházet! 2012 BoBr strana
 30. 30. 2012 BoBr strana 30

×