Ouh erh zui (1)

2,072 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ouh erh zui (1)

 1. 1. Oлон улсын хувийн эрх зүйн тест - 2009 Олон улсын хувийн эрх зүйн ойлголт 1. Олон улсын хувийн эрх зүйн үндсэн зарчим нь: a. шударга ёсыг хангах b. сул талыг дэмжих c. хууль сонгох боломжийг өргөжүүлэх d. нягт холбоо бүхий эрх зүйг тогтоох 2. Олон улсын хувийн эрх зүйн үндсэн зарчим нь: a. тэгш байдлыг хангах b. олон улсын шийдвэрийн зохицолдооныг хангах c. Ordre public-ийг харгалзах d. талуудын чөлөөт байдлыг дээдлэх 3. “Гэрээний хэлбэрийг түүнийг хийсэн улсын эсхүл үндсэн гэрээнд хэрэглэсэн улсын хуулиар тодорхойлно” гэсэн хэм хэмжээнд дараах төрлийн холболт хэрэглэсэн: a. кумулятив холболт b. факультатив холболт c. альтернатив холболт d. сөргөлцсөн холболт 4. Гадаадын иргэний хувийн (иргэний эрх зүйн чадвар, чадамжийг тогтоох) хуулийг тодорхойлоход аль арга нь илүү зохимжтой вэ? a. эцэг эхийн харьяаллаар b. төрсөн газраар c. иргэний харьяаллаар d. өөрийн хүсэлтээр нь 5. Талууд хуулиа сонгоогүй тохиолдолд худалдах худалдан авах гэрээнд хэрэглэгдэх хууль нь: a. гэрээ байгуулсан газрын хууль b. гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хүлээн авах газрын хууль c. гэрээний харилцаанд гол үүрэг гүйцэтгэж буй талын хууль d. барааны өмчлөх эрх шилжих газрын хууль 6. Талууд хуулиа сонгоогүй үед зээлийн гэрээний үүргийг дараахь байдлаар тодорхойлно: a. зээлдэгчийн талын хуулиар b. зээлдүүлэгчийн талын хуулиар c. гэрээ байгуулсан газрын хуулиар d. зээлийн мөнгийг олгосон газрын хуулиар 7. Талууд хуулиа сонгоогүй бол барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний үүргийг дараах байдлаар тодорхойлно: a. захиалагчийн талын хуулиар b. ажил гүйцэтгэгч талын хуулиар c. ажил гүйцэтгэж буй газрын хуулиар d. гэрээ байгуулсан газрын хуулиар 8. Талууд хуулиа сонгоогүй тохиолдолд ажил гүйцэтгэх гэрээнд хэрэглэгдэх хуулийг сонгох арга журам нь: a. гэрээ байгуулсан газрын хууль b. гэрээний үр дүн гарч буй газрын хууль c. гэрээний үүрэгт гол үүрэг гүйцэтгэж буй талын хууль d. гэрээний маргааныг шийдвэрлэх газрын хууль 9. Хуулийн этгээдийн харьяалсан улсыг тодорхойлоход үл хэрэглэгдэх аргыг ол: a. удирдах байгууллага нь оршин байгаа газрын b. үйл ажиллагааныхаа голыг явуулдаг газрын c. үүсгэн байгуулж, бүртгүүлсэн улсын d. үүсгэн байгуулагчдийн нийтлэг иргэний харьяаллын 10. “Гэм хор учруулсны улмаас үүсэх үүргийн талууд нэг улсын харьяат иргэд байвал тэдгээрийн эрх үүргийг энэхүү харьяалсан улсын хуулиар тодорхойлно” гэсэн хэм хэмжээнд дараах төрлийн холболт хэрэглэсэн байна: a. кумулятив холболт b. нийтлэг зүйлийн холболт c. шалтгаант холболт d. сөргөлцсөн холболт 11. Инкотермс-2000 нь эрх зүйн эх сурвалжийн төрлийн хувьд: 1
 2. 2. a. олон улсын гэрээ b. үндэсний хууль c. заншлын хэм хэмжээ d. шүүхийн практик 12. “Хэлцлийн хэлбэрийг түүнийг хийсэн газрын хуулиар тодорхойлно” гэсэн хэм хэмжээ нь: a. диспозитив хэм хэмжээ b. факультатив хэм хэмжээ c. олон талын хэм хэмжээ d. нэг талын хэм хэмжээ 13. Монгол Улсын шүүх, арбитр гадаад улсын хуулийг хэрэглэж болох уу? Илүү зөв хариултыг сонгоно уу. a. болно b. болохгүй c. зөвхөн олон улсын хувийн эрх зүйн харилцаанд болно d. зөвхөн маргааны талууд тохиролцсон тохиолдолд болно 14. Монгол Улсын Иргэний хуулиар өвлөх харилцаанд ямар үндсэн холбоос хэрэглэсэн бэ? a. иргэний харьяаллын b. өв оршин байгаа улсын c. гэрээслэл бичсэн газрын d. өвлүүлэгчийн амьдран сууж байсан газрын 15. Монгол Улсын Иргэний хуулиар өвлөх харилцааны гэрээслэлийн хэлбэрт ямар үндсэн холбоос хэрэглэсэн бэ? a. өвлүүлэгчийн хувийн (иргэний эрх зүйн чадвар, чадамжийг тогтоох) хууль b. гэрээслэл бичсэн газрын хууль c. гэрээслэл бичих үед гэрээслэгчийн байнга амьдран сууж байсан улсын хууль d. өв байгаа газрын хууль 16. ОХУ-д байнга амьдран сууж байсан БНХАУ-ын харьяат иргэн хүний Монгол Улсад байгаа үл хөдлөх хөрөнгийн өвлөх харилцааг аль улсын хуулиар зохицуулах вэ? a. Монгол Улсын b. БНХАУ-ын c. ОХУ-ын d. өвлөгчийн сонгосон улсын 17. Монгол Улсад байнга амьдран сууж байсан Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын харьяат иргэн хүний өв залгамжлалын асуудлыг аль улсын хуулиар зохицуулах вэ? a. Монгол Улсын b. БНСУ-ын c. Монголд Улсад байгаа хөрөнгийн өвлөх харилцааг Монгол Улсын, БНСУ-д байгаа хөрөнгийн өвлөх харилцааг БНСУ-ын хуулиар тус тус зохицуулна d. бусад улсад байгаа үл хөдлөх хөрөнгөөс бусад хөрөнгөд хамаарах өвлөх харилцааг Монгол Улсын хуулиар зохицуулна 18. 1999 оны Гэр бүлийн тухай хуульд зааснаар “Монгол Улсад байнга оршин суугаа гадаадын иргэдийн гэрлэх асуудлыг”: a. гэрлэгчдийн сонгосон улсын хуулиар b. олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын хуулиар c. гэрлэгчдийн нийтлэг харьяаллын хуулиар d. гэрлэгчдийн амьдран суугаа газрын хуулиар тодорхойлно. 19. Монгол Улсын эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээнд /Унгар, Болгар, Куба/ гэрлэгчдийн гэрлэх үндсэн нөхцөлийг дараахь байдлаар тодорхойлсон: a. гэр бүл бүртгүүлсэн газрын хуулиар b. гэрлэгчдийн харьяалагдсан улсын тус бүрийн хуулиар c. нөхрийн харьяалагдсан улсын хуулиар d. гэрлэгчдийн амьдран суух газрын хуулиар 20. Солонгос улсын иргэн хоёр залуу Монгол улсад түр хугацаагаар байхдаа хоорондоо зодолдож нэг нь эрүүл мэндийн хувьд багагүй хохирсон байна. Хохирогч залуу хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр Монгол улсын шүүхэд ханджээ. Хэрэв Монгол улсын шүүх энэ хэргийг харьяалан шийдвэрлэх эрхтэй гэж үзвэл шүүх аль улсын хуулийг хэрэглэж энэ хэрэг маргааныг шийдвэрлэх вэ? a. Солонгос улсын хууль b. хохирогчийн сонгосон улсын хууль c. Монгол улсын хууль d. талуудын хэрэглэхээр тохиролцсон улсын хууль 2
 3. 3. 21. Монгол Улсад байгуулагдсан ОХУ болон БНХАУ-ын хамтарсан компани Монгол Улсад авто зам барихаар монголын засгийн газартай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулжээ. Энэхүү гэрээнд аль улсын хуулийг хэрэглэх вэ? a. Монгол Улсын хууль b. ОХУ-ын хууль c. БНХАУ-ын хууль d. талуудын сонгосон улсын хууль 22. БНХАУ-ын компани Монгол Улсад авто зам барихаар монголын засгийн газартай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулжээ. Талууд гэрээнд хэрэглэгдэх хуулиа сонгоогүй бол аль улсын хуулийг хэрэглэх вэ? a. гэрээ байгуулсан газрын хууль b. гэрээний үр дүн гарч буй газрын хууль c. гэрээний үүрэгт гол үүрэг гүйцэтгэж буй талын хууль d. гэрээний маргааныг шийдвэрлэх газрын хууль 23. Монгол Улсын хуулийн дагуу олон улсын шинжтэй хэлцлийн хэлбэрийг аль улсын хуулиар тодорхойлох нь зохимжгүй вэ? a. хэлцэл хийсэн газрын хууль b. тухайн хэлцлийг хүчин төгөлдөр хийгдсэн гэж тооцоход баримтлах хууль c. хэлцлийн зүйлээс хамаарч холбогдох улсын хууль d. хэлцэл хийх санал гаргагч талын хууль 24. Гадаадын иргэний, иргэний эрх зүйн чадамжийг ямар тохиолдолд Монгол Улсын хуулиар тодорхойлох вэ? a. аливаа гэрээ хийх b. аливаа гэм хор учруулсны хариуцлага хүлээх c. гэрээслэл бичих d. Монгол Улсад байгуулсан аливаа гэрээний хувьд 25. Шүүхээр олон улсын хувийн эрх зүйн хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд баримтлах хуулийг тодорхойлоход дараахь холбоосын алийг нь хэрэглэх вэ? a. Lex rei sitae b. Lex fori c. Lex patriae d. Lex solutionis 26. Иргэний харьяалалгүй хүний эрх зүйн чадамжийг тодорхойлоход дараахь холбоосын алийг нь хэрэглэх вэ? a. Lex domicilii b. Lex rei sitae c. Lex patriae d. Lex celebrationis 27. Монгол Улсад гадаадын иргэний эрх зүйн чадамжийг тодорхойлохдоо ямар төрлийн холбоосыг үндсэн арга болгон хэрэглэдэг вэ? a. Lex domicilii b. Lex rei sitae c. Lex patriae d. Lex celebrationis 28. Монгол Улсад гадаадын иргэний эрх зүйн чадамжийг тодорхойлохдоо ямар төрлийн холбоосыг туслах (субсидар) арга болгон хэрэглэдэг вэ? a. Lex domicilii b. Lex fori c. Lex patriae d. Lex celebrationis 29. Олон улсын худалдааны гэрээний харилцааны “нягт холбоо бүхий” улсыг тодорхойлох илүү оновчтой шалгуур аль нь вэ? a. Гэрээ байгуулсан газар b. Гэрээг бүртгүүлсэн газар c. Гэрээний гол үүргийг гүйцэтгүүлэгч талын хувийн хууль d. Тухайн гэрээний агуулгад шийдвэрлэх ач холбогдол бүхий үүргийг гүйцэтгэгч талын хувийн хууль 30. Олон улсын шинжтэй гэм хор учруулсны улмаас үүсэх үүрэгчлэлийн “нягт холбоо бүхий” улсыг тодорхойлоход зохимжгүй шалгуур аль нь вэ? a. Гэм хор учруулах үр дагавар бүхий үйл баримт бий болсон газар b. Гэм хор учирсан үр дагавар бий болсон газар c. Гэм хор учруулагчийн хувийн хууль d. Хохирогчийн хувийн хууль 3
 4. 4. 31. “Талууд өөрөөр тохиролцоогүй бол гадаад эдийн засгийн хэлцлээр замд яваа эд хөрөнгийг өмчлөх эрхийн асуудлыг уг эд хөрөнгийг илгээсэн улсын хуулиар тодорхойлно” гэсэн хэм хэмжээнд дараах төрлийн холболт хэрэглэсэн: a. диспозитив холболт b. факультатив холболт c. альтернатив холболт d. сөргөлцсөн холболт 32. Олон улсын иргэний хэргийн шүүхийн харьяалал болон тухайн хэрэгт хэрэглэгдэх эрх зүй хоорондоо харилцан нөлөөлөх үү? a. ямар нэгэн харилцан нөлөөлөл байх боломжгүй b. заавал харилцан нөлөөлнө c. зарим тохиолдолд харилцан нөлөөлөх боломжтой d. дээрх гурван хариулт бүгд буруу 33. Олон улсын иргэний хэргийн шүүхийн харьяалал болон тухайн хэрэгт хэрэглэгдэх эрх зүйн хоорондын харилцан нөлөөллийг Монгол Улсын үндэсний хууль тогтоомжоор хэрхэн тогтоосон бэ a. хэрэглэгдэх хуулиас хамаарч шүүхийн харьяаллыг тогтооно b. шүүхийн харьяаллаас хамаарч хэрэглэгдэх хууль шууд тодорхойлогдоно c. шүүхийн харьяаллыг тогтоосны дараа тухайн шүүх хэрэглэгдэх хуулиа өөрөө тогтооно d. шүүхийн харьяалал ба хэрэглэгдэх хууль зэрэг тодорхойлогдоно 34. Олон улсын хувийн эрх зүй нь: a. бүх улсуудын хувьд нийтлэг нэг эрх зүй мөн b. аль нэгэн улсын үндэсний эрх зүйн бүрэлдэхүүн хэсэг мөн c. олон улсын нийтийн эрх зүйн бүрэлдэхүүн хэсэг мөн d. гадаадын иргэдийн эрх зүй мөн 35. Улс орнуудын хооронд эрх зүйн зөрчилдөөн үүсэх гол шалтгаан a. эрх зүйн харилцааны зохицуулалтын агуулга ялгаатай b. тухайн эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын иргэний харьяалал өөр байдаг c. эрх зүйн харилцаа өөр өөр улсад үүсдэг d. улс орнуудын хууль тогтоомжид хэрэглэсэн нэр томьёо ялгаатай утга агуулгатай байдаг 36. Зөрчилдөөний эрх зүйн арга нь a. иргэний эрх зүйн харилцаанд хэрэглэгдэх хуулийг сонгох арга журмыг тогтооно b. иргэний эрх зүйн харилцааг шууд зохицуулах журмыг тогтооно c. улс хороондын хуулийн зөрчилдөөнийг тодруулна d. улс хоорондын хуулийн нэр томьёоны зөрчилдөөнийг арилгах арга журмыг тогтооно 37. Ямар хэргийг олон улсын хамаарал бүхий гэж ОУХЭЗ-д үзэх вэ? a. Эрх зүйн харилцаанд оролцогч нэг тал нь гадаад улсын хуулийн этгээд байх b. Эрх зүйн харилцаанд оролцогч нэг тал нь гадаадын төр байх c. Эрх зүйн харилцаанд оролцогч нэг тал нь аль ч улсын харьяалалгүй хүн байх d. Дээрх гурван хариулт бүгд зөв 38. “Шинэ үүрэг гүйцэтгүүлэгчид шаардах эрх шилжих нь хуучин үүрэг гүйцэтгүүлэгч үүрэг гүйцэтгэгчийн нарын тухайн гэрээг байгуулахдаа баримталсан улсын хуулиар тодорхойлогдоно” гэсэн хэм хэмжээнд дараахь төрлийн холболт хэрэглэсэн байна: a. кумулятив холболт b. нийтлэг зүйлийн холболт c. шалтгаант холболт (lex causae) d. сөргөлцсөн холболт 39. “Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой хэлцлийн хэлбэрийг Монгол Улсын хуулиар тодорхойлно” гэсэн нэг талын хэм хэмжээг хэрхэн олон талын хэм хэмжээ болгох вэ? a. “үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой хэлцлийн хэлбэрийг тухайн эд хөрөнгө байгаа улсын хуулиар тодорхойлно” гэж бичвэл b. “үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой аливаа хэлцлийн хэлбэрийг Монгол Улсын хуулиар тодорхойлно” гэж бичвэл c. “бусад улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой хэлцлийн хэлбэрийг Монгол Улсын хуулиар тодорхойлно” гэж бичвэл d. боломжгүй 40. “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийг өвлүүлэх, гэрээслэх, түүнийг өөрчлөхөд Монгол Улсын хуулийг хэрэглэнэ” гэсэн хэм хэмжээ нь: a. диспозитив хэм хэмжээ b. факультатив хэм хэмжээ c. олон талын хэм хэмжээ 4
 5. 5. d. нэг талын хэм хэмжээ 41. Монгол Улсын шүүх дараахь төрлийн эх сурвалжийн алийг нь хэрэглэж болохгүй вэ? a. Монгол Улсын Үндсэн хуульд харшилсан олон улсын гэрээ b. Монгол Улсын нэгдэн ороогүй олон улсын гэрээ c. Гадаад улсын хууль d. Дээр дурдсан бүгдийг хэрэглэж болохгүй 42. Олон улсын шинжтэй иргэний харилцааг зохицуулахад ямар аргыг хэрэглэдэг вэ: a. Зөвхөн материаллаг эрх зүйн арга b. Зөвхөн зөрчилдөөний эрх зүйн арга c. Материаллаг болон зөрчилдөөний эрх зүйн арга d. Ямар нэгэн тусгайлсан арга байхгүй 43. ОУХЭЗ бол ... мөн: a. Үндэсний эрх зүй b. Олон улсын эрх зүй c. Эрх зүй биш харин техникийн журам d. Гадаадын этгээдэд зориулсан тусгай эрх зүй 44. Монгол Улсад ОУХЭЗ-г хамрах хүрээний хувьд хэрхэн ойлгодог вэ? a. зөвхөн зөрчилдөөний хэм хэмжээг агуулна b. зөрчилдөөний хэм хэмжээнээс гадна материаллаг хэм хэмжээг багтаана c. зөрчилдөөний хэм хэмжээ, материаллаг хэм хэмжээ, мөн олон улсын иргэний процессийн хэм хэмжээг багтаана. d. өмнөх гурван хариулт бүгд буруу 45. Өв залгамжлалын харилцааны зохицуулалтыг ижилтгэх (унификаци хийх) олон улсын хамтын ажиллагаа ямар чиглэлээр явагдаж байна вэ? a. зөрчилдөөний хэм хэмжээг ижилтгэх b. материаллаг хэм хэмжээг ижилтгэх c. зөрчилдөөний болон материаллаг хэм хэмжээг ижилтгэх d. өнөөдрийн байдлаар ийм хамтын ажиллагаа явагдаж чадахгүй байна 46. Гэр бүлийн харилцааны зохицуулалтыг ижилтгэх (унификаци хийх) олон улсын хамтын ажиллагаа ямар чиглэлээр явагдаж байна вэ? a. зөрчилдөөний хэм хэмжээг ижилтгэх b. материаллаг хэм хэмжээг ижилтгэх c. зөрчилдөөний болон материаллаг хэм хэмжээг ижилтгэх d. өнөөдрийн байдлаар ийм хамтын ажиллагаа явагдаж чадахгүй байна 47. Гэрээний харилцааны зохицуулалтыг ижилтгэх (унификаци хийх) олон улсын хамтын ажиллагаа ямар чиглэлээр явагдаж байна вэ? a. зөрчилдөөний хэм хэмжээг ижилтгэх b. материаллаг хэм хэмжээг ижилтгэх c. зөрчилдөөний болон материаллаг хэм хэмжээг ижилтгэх d. өнөөдрийн байдлаар ийм хамтын ажиллагаа явагдаж чадахгүй байна 48. Аль нь ОУХЭЗ-ийн эх сурвалжид хамаарахгүй вэ? a. зөрчилдөөний хэм хэмжээ агуулсан олон улсын гэрээ b. материаллаг хэм хэмжээ агуулсан олон улсын c. гадаадын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх журам агуулсан захиргааны байгууллагын эрх зүйн акт d. нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн заншлын хэм хэмжээ 49. Дараахь байгууллагын аль нь олон улсын худалдааны практик, заншлын хэм хэмжээг нэгтгэн нэгдмэл баримт бичиг хэлбэрээр нийтлүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? a. Иргэний эрх зүйг ижилтгэх талаархи олон улсын Ромын институт (UNIDROIT) b. Олон улсын худадааны эрх зүйн НҮБ-ын комисс (UNCITRAL) c. Олон улсын худалдааны танхим (ICC) d. ОУХЭЗ-н талаархи Гаагийн бага хурал (Haag Conference on PIL) 50. Аль улстай Монгол Улс анх иргэний хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх хоёр талт гэрээг байгуулсан бэ? a. БНХАУ b. ОХУ c. Унгар d. Болгар 51. Бие даасан зөрчилдөөний хэм хэмжээний “холболтын зүйл” гэдэгт юуг ойлгох вэ? a. Эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын хүлээх хариуцлагыг тодорхойлсон хэсэг b. Эрх зүйн харилцааны төрөл зүйлийг заасан хэсэг c. Эрх зүйн тодорхой харилцааны төрөлд хэрэглэгдэх эрх зүйг тодорхойлсон хэсэг d. Аль гадаад улсын хууль хэрэглэхийг заасан хэсэг 5
 6. 6. 52. Зөрчилдөөний хэм хэмжээний холболт гэдэгт юуг ойлгох вэ? a. Тухайн эрх зүйн хэм хэмжээний “гипотез” хэсэг b. Тухайн хэм хэмжээний “диспозици” хэсэг c. Тухайн эрх зүйн хэмжээний “санкци” хэсэг d. Тухайн эрх зүйн хэм хэмжээнд орсон “эсхүл”, “буюу” гэдэг үгс 53. ОУХЭЗ-д “холболтын зүйлийг тодорхойлох” (квалификаци хийх) асуудал гэдэгт юуг ойлгох вэ? a. Эрх зүйн хэм хэмжээг тайлбарлах b. Аль улсын хууль хэрэглэхийг тогтоох c. Ямар холбоос хэрэглэхийг тогтоох d. Эрх зүйн харилцааны аль ангилал төрөлд хамаарахыг тогтоох 54. Ямар дарааллаар туслах (субсидар) хэм хэмжээг хэрэглэх вэ? a. Тусгайлсан хэм хэмжээ учраас хамгийн эхэлж туслах хэм хэмжээг хэрэглэнэ b. Ерөнхий хэм хэмжээг хэрэглэх боломжгүй эсхүл зохимжгүй тохиолдолд туслах хэм хэмжээг хэрэглэнэ c. Хэрэв ерөнхий хэм хэмжээ диспозитив шинжтэй бол туслах хэм хэмжээг эхэлж хэрэглэнэ. d. Туслахын туслах хэмжээ байгаа эсэхийг харгалзаж хэрэглэх дарааллыг тогтооно Олон улсын хувийн эрх зүйн эх сурвалж 55. Монгол Улсын шүүх дараахь төрлийн эх сурвалжийн алийг нь хэрэглэж болохгүй вэ? a. Гадаад улсын материаллаг хэм хэмжээ агуулсан хууль b. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд харшилсан гадаад улсын хууль c. Гадаад улсын зөрчилдөөний хэм хэмжээ агуулсан хууль d. Дээр дурдсан бүгдийг хэрэглэж болохгүй 56. Монгол Улсын шүүх дараахь төрлийн эх сурвалжийн алийг нь хэрэглэж болохгүй вэ? a. Монгол Улсын Үндсэн хуульд харшилсан олон улсын гэрээ b. Монгол Улсын нэгдэн ороогүй олон улсын гэрээ c. Гадаад улсын хууль d. Дээр дурдсан бүгдийг хэрэглэж болохгүй 57. Инкотермс-2000 нь эрх зүйн эх сурвалжийн төрлийн хувьд: a. олон улсын гэрээ b. үндэсний хууль c. заншлын хэм хэмжээ d. шүүхийн практик 58. Бараа худалдах худалдан авах олон улсын гэрээний тухай 1980 оны Вений конвенц нь эрх зүйн эх сурвалжийн төрлийн хувьд: a. олон улсын гэрээ b. үндэсний хууль c. заншлын хэм хэмжээ d. шүүхийн практик 59. Монгол Улсын шүүх, арбитр гадаад улсын хуулийг хэрэглэж болох уу? Илүү зөв хариултыг сонгоно уу. a. болно b. болохгүй c. зөвхөн олон улсын хувийн эрх зүйн харилцаанд болно d. зөвхөн маргааны талууд тохиролцсон тохиолдолд болно 60. Өв залгамжлалын харилцааны зохицуулалтыг ижилтгэх (унификаци хийх) олон улсын хамтын ажиллагаа ямар чиглэлээр явагдаж байна вэ? a. зөрчилдөөний хэм хэмжээг ижилтгэх b. материаллаг хэм хэмжээг ижилтгэх c. зөрчилдөөний болон материаллаг хэм хэмжээг ижилтгэх d. өнөөдрийн байдлаар ийм хамтын ажиллагаа явагдаж чадахгүй байна 61. Гэрээний харилцааны зохицуулалтыг ижилтгэх (унификаци хийх) олон улсын хамтын ажиллагаа ямар чиглэлээр явагдаж байна вэ? a. зөрчилдөөний хэм хэмжээг ижилтгэх b. материаллаг хэм хэмжээг ижилтгэх c. зөрчилдөөний болон материаллаг хэм хэмжээг ижилтгэх 6
 7. 7. d. өнөөдрийн байдлаар ийм хамтын ажиллагаа явагдаж чадахгүй байна 62. Дараахь байгууллагын аль нь зөрчилдөөний хэм хэмжээ болон олон улсын иргэний процессийн хэм хэмжээг ижилтгэх (унификаци хийх) зорилготой үйл ажиллагаа голлон явуулдаг вэ? a. Иргэний эрх зүйг ижилтгэх талаархи олон улсын Ромын институт (UNIDROIT) b. Олон улсын худадааны эрх зүйн НҮБ-ын комисс (UNCITRAL) c. Олон улсын худалдааны танхим (ICC) d. ОУХЭЗ-н талаархи Гаагийн бага хурал (Haag Conference on PIL) Зөрчилдөөний хэм хэмжээ 63. “Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой хэлцлийн хэлбэрийг Монгол Улсын хуулиар тодорхойлно” гэсэн нэг талын хэм хэмжээг хэрхэн олон талын хэм хэмжээ болгох вэ? a. “үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой хэлцлийн хэлбэрийг тухайн эд хөрөнгө байгаа улсын хуулиар тодорхойлно” гэж бичвэл b. “үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой аливаа хэлцлийн хэлбэрийг Монгол Улсын хуулиар тодорхойлно” гэж бичвэл c. C.“бусад улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой хэлцлийн хэлбэрийг Монгол Улсын хуулиар тодорхойлно” гэж бичвэл d. D. боломжгүй 64. Бие даасан зөрчилдөөний хэм хэмжээний “холболтын зүйл” гэдэгт юуг ойлгох вэ? a. Эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын хүлээх хариуцлагыг тодорхойлсон хэсэг b. Эрх зүйн харилцааны төрөл зүйлийг заасан хэсэг c. Эрх зүйн тодорхой харилцааны төрөлд хэрэглэгдэх эрх зүйг тодорхойлсон хэсэг d. Аль гадаад улсын хууль хэрэглэхийг заасан хэсэг 65. Зөрчилдөөний хэм хэмжээний холболт гэдэгт юуг ойлгох вэ? a. Тухайн эрх зүйн хэм хэмжээний “гипотез” хэсэг b. Тухайн хэм хэмжээний “диспозици” хэсэг c. Тухайн эрх зүйн хэмжээний “санкци” хэсэг d. Тухайн эрх зүйн хэм хэмжээнд орсон “эсхүл”, “буюу” гэдэг үгс 66. ОУХЭЗ-д “холболтын зүйлийг тодорхойлох” (квалификаци хийх) асуудал гэдэгт юуг ойлгох вэ? a. Эрх зүйн хэм хэмжээг тайлбарлах b. Аль улсын хууль хэрэглэхийг тогтоох c. Ямар холбоос хэрэглэхийг тогтоох d. Эрх зүйн харилцааны аль ангилал төрөлд хамаарахыг тогтоох 67. Ямар дарааллаар туслах (субсидар) хэм хэмжээг хэрэглэх вэ? a. Тусгайлсан хэм хэмжээ учраас хамгийн эхэлж туслах хэм хэмжээг хэрэглэнэ b. Ерөнхий хэм хэмжээг хэрэглэх боломжгүй эсхүл зохимжгүй тохиолдолд туслах хэм хэмжээг хэрэглэнэ c. Хэрэв ерөнхий хэм хэмжээ диспозитив шинжтэй бол туслах хэм хэмжээг эхэлж хэрэглэнэ. d. Туслахын туслах хэмжээ байгаа эсэхийг харгалзаж хэрэглэх дарааллыг тогтооно Холбоос ба шилжүүлэг буцах 68. Монгол Улсын Иргэний хуулиар өвлөх харилцаанд ямар үндсэн холбоос хэрэглэсэн бэ? a. иргэний харьяаллын b. өв оршин байгаа улсын c. гэрээслэл бичсэн газрын d. өвлүүлэгчийн амьдран сууж байсан газрын 69. Монгол Улсын Иргэний хуулиар өвлөх харилцааны гэрээслэлийн хэлбэрт ямар үндсэн холбоос хэрэглэсэн бэ? a. өвлүүлэгчийн хувийн (иргэний эрх зүйн чадвар, чадамжийг тогтоох) хууль b. гэрээслэл бичсэн газрын хууль c. гэрээслэл бичих үед гэрээслэгчийн байнга амьдран сууж байсан улсын хууль d. өв байгаа газрын хууль 7
 8. 8. 70. Шүүхээр олон улсын хувийн эрх зүйн хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд баримтлах хуулийг тодорхойлоход дараахь холбоосын алийг нь хэрэглэх вэ? a. Lex rei sitae b. Lex fori c. Lex patriae d. Lex solutionis 71. Иргэний харьяалалгүй хүний эрх зүйн чадамжийг тодорхойлоход дараахь холбоосын алийг нь хэрэглэх вэ? a. Lex domicilii b. Lex rei sitae c. Lex patriae d. Lex celebrationis 72. Олон улсын шинжтэй гэм хор учруулсны улмаас үүсэх үүрэгчлэлийн “нягт холбоо бүхий” улсыг тодорхойлоход зохимжгүй шалгуур аль нь вэ? a. Гэм хор учруулах үр дагавар бүхий үйл баримт бий болсон газар b. Гэм хор учирсан үр дагавар бий болсон газар c. Гэм хор учруулагчийн хувийн хууль d. Хохирогчийн хувийн хууль 73. “Гэрээний хэлбэрийг түүнийг хийсэн улсын эсхүл үндсэн гэрээнд хэрэглэсэн улсын хуулиар тодорхойлно” гэсэн хэм хэмжээнд дараах төрлийн холболт хэрэглэсэн: a. кумулятив холболт b. факультатив холболт c. альтернатив холболт d. сөргөлцсөн холболт 74. Гадаадын иргэний хувийн (иргэний эрх зүйн чадвар, чадамжийг тогтоох) хуулийг тодорхойлоход аль арга нь илүү зохимжтой вэ? a. эцэг эхийн харьяаллаар b. төрсөн газраар c. иргэний харьяаллаар d. өөрийн хүсэлтээр нь 75. “Хэлцлийн хэлбэрийг түүнийг хийсэн газрын хуулиар тодорхойлно” гэсэн хэм хэмжээ нь: a. диспозитив хэм хэмжээ b. факультатив хэм хэмжээ c. олон талын хэм хэмжээ d. нэг талын хэм хэмжээ 76. “талууд өөрөөр тохиролцоогүй бол гадаад эдийн засгийн хэлцлээр замд яваа эд хөрөнгийг өмчлөх эрхийн асуудлыг уг эд хөрөнгийг илгээсэн улсын хуулиар тодорхойлно” гэсэн хэм хэмжээнд дараах төрлийн холболт хэрэглэсэн: a. диспозитив холболт b. факультатив холболт c. C.альтернатив холболт d. сөргөлцсөн холболт Зөрчилдөөний хэм хэмжээг хэрэглэх асуудал 77. Монгол Улсад байнга амьдран сууж байсан Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын харьяат иргэн хүний өв залгамжлалын асуудлыг аль улсын хуулиар зохицуулах вэ? a. Монгол Улсын b. БНСУ-ын c. Монголд Улсад байгаа хөрөнгийн өвлөх харилцааг Монгол Улсын, БНСУ-д байгаа хөрөнгийн өвлөх харилцааг БНСУ-ын хуулиар тус тус зохицуулна d. бусад улсад байгаа үл хөдлөх хөрөнгөөс бусад хөрөнгөд хамаарах өвлөх харилцааг Монгол Улсын хуулиар зохицуулна 78. 1999 оны Гэр бүлийн тухай хуульд зааснаар “Монгол Улсад байнга оршин суугаа гадаадын иргэдийн гэрлэх асуудлыг”: a. гэрлэгчдийн сонгосон улсын хуулиар b. олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын хуулиар c. гэрлэгчдийн нийтлэг харьяаллын хуулиар d. гэрлэгчдийн амьдран суугаа газрын хуулиар тодорхойлно. 79. Монгол Улсын эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээнд /Унгар, Болгар, Куба/ гэрлэгчдийн гэрлэх үндсэн нөхцөлийг дараахь байдлаар тодорхойлсон: 8
 9. 9. a. гэр бүл бүртгүүлсэн газрын хуулиар b. гэрлэгчдийн харьяалагдсан улсын тус бүрийн хуулиар c. нөхрийн харьяалагдсан улсын хуулиар d. гэрлэгчдийн амьдран суух газрын хуулиар 80. “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийг өвлүүлэх, гэрээслэх, түүнийг өөрчлөхөд Монгол Улсын хуулийг хэрэглэнэ” гэсэн хэм хэмжээ нь: a. диспозитив хэм хэмжээ b. факультатив хэм хэмжээ c. олон талын хэм хэмжээ d. нэг талын хэм хэмжээ ОУХЭЗ-н харилцаанд оролцогчдын эрх зүйн байдал 81. Аль нь олон улсын хувийн эрх зүйн субъект вэ? a. Хувь хүн b. Төр c. Хуулийн этгээд d. Дээрх бүгд зөв 82. Монгол Улсад харъяалалгүй хүн иргэний эрх зүйн чадамжтай байх уу? a. Иргэний эрх зүйн чадамжтай байна b. Иргэний эрх зүйн чадамжгүй байна c. Хязгаарлагдмал чадамжтай байна d. Аль нь биш 83. Монгол Улсад гадаад улсын иргэний иргэний эрх зүйн чадамжийг ямар улсын хуулиар тодорхойлох вэ? a. Түүний харъяалагдаж байгаа улсын хуулиар b. Түүний байгаа улсын хуулиар c. Түүний байнга оршин суугаа улсын хуулиар d. Тодорхойлох боломжгүй 84. Харъяалалгүй хүний иргэний эрх зүйн чадамжийг ямар улсын хуулиар тодорхойлох вэ? a. Түүний харъяалагдаж байгаа улсын хуулиар b. Түүний байгаа улсын хуулиар c. Түүний байнга оршин суугаа улсын хуулиар d. Тодорхойлох боломжгүй 85. Дүрвэгчдийн эрх зүйн байдлыг ямар улсын хуулиар тодорхойлох вэ? a. Орогнуулсан улсын хуулиар b. Оршин суугаа улсын хуулиар c. өөрийн сонгосон улсын хуулиар d. Аль нь ч биш 86. Гадаадын иргэнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжгүйд тооцох буюу чадамжийг нь хязгаарлах асуудлыг аль улсын хуулийн дагуу шийдвэрлэх вэ. a. Монгол улсын b. Түүний харьяалагдсан улсын c. Түүний сонгосон улсын d. түүний эцэг эхийн харьяалагдсан улсын 87. Монгол Улсад гадаад улсын хуулийн этгээдийн иргэний эрх зүйн чадварыг ямар улсын хуулиар тодорхойлох вэ? a. үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын хуулиар b. Бүртгүүлсэн улсын хуулиар c. Харъяалсан улсын хуулиар d. Удирдлага нь байгаа улсын хуулиар 88. Төр иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцохдоо төрийн дархан эрхийг эдлэх үү? a. ямар ч тохиолдолд төр дархан эрх эдлэхгүй b. Төр иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцохгүй c. Зарим улсад эдлэнэ 89. НҮБ, АПЕК, НАТО зэрэг байгууллагууд нь ОУХЭЗ-н субъект мөн үү? a. Мөн b. Биш c. Зарим тохиолдолд субъект болно 90. Төр ОУХЭЗ-н субъект болох уу? a. Төр тодорхой хүрээнд субъект болно b. Төр ОУХЭЗ-н гол субъект c. Ерөөсөө субъект болохгүй 9
 10. 10. 91. Par in prem non habet jurisdiction гэж юуг илэрхийлж байна вэ? a. Нэг улс нөгөө улсдаа засаглал тогтоохгүй b. Нэг улс нөгөө улсдаа засаглал тогтооно c. Нэг улс нөгөө улстайгаа дайсагнахгүй d. Нэг улс нөгөө улсаас илүү давуу эрх эдлэхгүй 92. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн талаархи гадаад улсын иргэн, харъяалалгүй хүний иргэний эрх зүйн чадамжийг ямар улсын хуулиар тодорхойлох вэ? a. Тухайн гадаадын иргэнийгхарьяалсан улсын хуульд b. Монгол Улсын хуулиар тодорхойлно c. Тухайн хүний байнга амьдран суугаа газрын хуулиар 93. Гадаадын иргэний хувийн (иргэний эрх зүйн чадвар, чадамжийг тогтоох) хуулийг тодорхойлоход аль арга нь илүү зохимжтой вэ? a. эцэг эхийн харьяаллаар b. төрсөн газраар c. иргэний харьяаллаар d. өөрийн хүсэлтээр нь 94. Хуулийн этгээдийн харьяалсан улсыг тодорхойлоход үл хэрэглэгдэх аргыг ол: a. удирдах байгууллага нь оршин байгаа газрын b. үйл ажиллагааныхаа голыг явуулдаг газрын c. үүсгэн байгуулж, бүртгүүлсэн улсын d. үүсгэн байгуулагчдийн нийтлэг иргэний харьяаллын 95. Гадаадын иргэний эрх зүйн чадамжийг ямар тохиолдолд Монгол Улсын хуулиар тодорхойлох вэ? a. аливаа гэрээ хийх b. аливаа гэм хор учруулсны хариуцлага хүлээх c. гэрээслэл бичих d. Монгол Улсад байгуулсан аливаа гэрээний хувьд Олон улсын эд хөрөнгийн эрх зүйн зохицуулалт 96. Бат 1980 онд “Чи минь” гэдэг дуу зохиожээ. Тэрээр дуугаа олон нийтийн өмнө дуулж байсан боловч хэзээ ч бичлэг хийж байсангүй. Цэцэг өнгөрсөн жил Улаанбаатарт болсон түүний концертыг үзэхдээ нууцаар бичлэг хийсэн байна. a. Бичлэг хийсэн нь Батад хуулиар олгогдсон эрхийг зөрчсөн. b. Цэцэг бичлэгээ нийтэд цацвал түүний эрхийг зөрчих болно. c. Цэцэг бичлэгээ цацаж орлого олвол эрхийн зөрчил болно. d. Бичлэгийг радио телевизээр нэвтрүүлсэн байгууллага зохиогчийн эрхийг зөрсөнд тооцогдоно. 97. Дэмчиг шинэ, сайжруулсан хулганы хавхны тухай товхимол гаргажээ. Наран тэр хавхыг худалддаг бол: a. Товхимол нь зохиогчийн эрхийн тэмдэггүй мөн бүртгүүлээгүй бол Дэмчигийн эрхийг зөрчөөгүй. b. Зохиогчийн эрх нь гурван сарын дотор бүртгэгдээгүй бол зохиогчийн эрхийн зөрчил биш. c. Наран хуулийн дагуу зарж борлуулах эрхтэй d. Наран Дэмчигийн зохиогчийн эрхийг зөрчсөн 98. Сараа зарж буй уран зургуудаараа каталог гаргажээ. Зураачдын нэг Болд түүний заруулахаар хэлсэн үнээс хэд дахин үнэтэй зарж буйд дургүйцэн нэхэмжлэл гаргажээ. Шүүх: a. Сараангийн үйлдлийг шударга бус гэж үзнэ. b. Сараагийн үйлдлийг шударга гэж үзнэ. c. Хуулийн дагуу хохирлыг барагдуулахыг шаардана. d. Зохиогчийн эрхээ бүртгүүлэгүйн улмаас хэрэгсэхгүй болгоно. 99. Гочоо үйлчлүүлэгчийн авчирсан оргинал СD-нүүдээс дуртай дуунуудыг нь сонгож дууны цуглуулга CD бичиж үйлчилдэг. a. Үйлдэл нь хууль ёсны бөгөөд зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй. b. Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 1-р зүйлийн зааснаар түүний үйлдэл нь шударга бөгөөд хууль ёсны. c. Үйлчлүүлэгчид нь бусдын CD-г зээлж ирсэнийг мэдээгүй бол Гочоо зохиогчийн эрх зөрчөөгүй. d. Үйлчлүүлэгчид нь өөрсдөө мөн ийм үйлдэл хийдэг бол шүүх зохиогчийн эрхийн зөрчилд тооцохгүй. 10
 11. 11. 100. Самбуу ТМБ компанид патентаа шилжүүлээд ажлаасаа гарсан. Хэрэв ТМБ компани Самбууг патентынхаа хүрээнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж буй мэдвэл Самбуу дараах үндэслэлээр өөрийгөө хамгаална: a. Ажлаасаа гарсан учраас. b. Тэрээр өөрийн бүтээлээ ашиглах эрхтэй. c. Түүний бүтээл нь хүчинтэй хугацаа нь дууссан патентад хамаарна. d. Түүний бүтээл нь технологийн чиглэлээр мэргэшсэн хүнд харваас ойлгомжтой. 101. Дорж сансрын цацраг туяаг ашиглан зурагттай төстэй төхөөрөмж бүтээжээ. Уг төхөөрөмжийг ашиглан өнгөрсөн долоо хоногт дэлхийн хаана, хэзээ юу болсоныг үзэж болох бөгөөд хэрэв бүтээлд нь патент олгогдсон бол тэрээр лиценз эзэмшигчээс өөр бусад этгээдийн хувьд дараах зүйлийг хориглоно: a. Төхөөрөмжийг ашиглан өнгөрсөн болон ирээдүйг харах. b. Түүний нээсэн аргаас өөр аргаар төхөөрөмжийг үйлдвэрлэх. c. Сансрын цацраг туяаг ашиглан өнгөрсөнийг үзэх ямар нэг төхөөрөмж бүтээх. d. Төхөөрөмжийг ажиллуулахад сансрын цацраг туяанаас өөр зүйл ашиглах. 102. Дорж дээрх бүтээлдээ патент авлаа гэхэд тэр нь дараах тохиолдолд хүчингүй: a. Төхөөрөмж нь бусдын хувийн нууцыг дэлгэхэд ашиглах бол b. Математикийн арга ашигласан бол c. A ба B аль аль буруу d. A ба B аль аль зөв 103. Жилийн өмнө Намжил комъпютерын хулгана зарж эхэлжээ. Түүний хулганы гол шинэлэг тал нь жинхэнэ хулганыг бага зэрэг дуурайсанд байжээ. Тэрээр патент авах эсэхээ яаралтай шийдэх хэрэгтэй. Учир нь: a. Ийм төрлийн бүтээлийн зах зээл хурдан үгүй болдог. b. Мэдүүлэг гаргахад цаг хугацаа их шаардагддаг. c. Тэрээр бүтээлээ Европын зах зээлд гаргахаар зэхэж байгаа. d. Зах зээлд одоогоор нилээд амжилттай байгаа. 104. Дэмчиг Гончиг хоёр хамтарч нэгэн жүжиг бүтээжээ. Дэмчиг Гончигт мэдэгдэлгүйгээр Дарханы театрт жүжгээ тавъж багагүй ашиг орлого олсоныг Гончиг мэдээд нэхэмжлэл гаргасан бол Дэмчиг a. Олсон орлогоо хуваалцах болно. b. Дэмчигийн үйлдэл шударга. c. Орлогоо хураалгах ёстой. d. Гончигоос уучлал гуйж, гэм буруугаа хүлээх ёстой. 105. Оюуны өмчийг ямар хоёр салбарт хуваадаг вэ? a. Барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх b. Зохиогчийн эрх, эдийн эрх c. Зохиогчийн эрх, аж үйлдвэрийн өмч d. Салбарт хуваадаггүй 106. Copyright гэж юуг илэрхийлдэг вэ? a. Оюуны өмчийн эрхийг b. Шинэ бүтээл c. Барааны тэмдэг d. Зохиогчийн эрх 107. Зохиогчийн эрхийн бусад эрхээс ялгарах онцлог юу вэ? a. Олон улсын шинжтэй b. Цэвэр нутаг дэвсгэрийн шинжтэй c. Аль нь биш 108. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага хэдэн онд байгуулагдсан бэ? a. 1970 онд b. 1968 онд c. 1969 онд d. 1966 онд 109. Монгол Улс ДОӨБ-д хэдэн онд нэгдэн орсон бэ? a. 1980 онд b. 1979 онд c. 1978 онд d. 1977 онд 110. “Оюуны өмч” гэдэгт ямар эрхүүд хамаарах вэ? a. Утга зохиол, гэрээний эрх, барааны тэмдэг b. Утга зохиол, шинжлэх ухааны бүтээлүүд, өмчийн эрх c. Утга зохиол, бүтээгдэхүүний загвар, шудрага бус өрсөлдөөн, өмчийн эрх 11
 12. 12. d. Утга зохиол, жүжигчид, бараа ба үйлчилгээний тэмдэг, шудрага бус өрсөлдөөний эсрэг хамгаалалт, шинэ бүтээл 111. Зохиогчийн эрхийн тухай анхны хууль хаана, ямар нэртэй гарч байсан бэ? a. Хатан хаан Аннагийн хууль, Англид b. Хатан хаан Аннагийн хууль, Францад c. Хатан хаан Елизабетагийн хууль, Англид d. Хатан хаан Елизабетагийн хууль, Францад 112. Аливаа бүтээл уг эхээрээ байх /оригинальность/ гэдэг нь түүний шинэлэг байдлаас … a. Хамаарахгүй b. Хамаарна c. Улс болгонд өөр d. Аль нь ч биш 113. Анхдагч бүтээлд ямар бүтээлүүд хамаарах вэ? a. Ном, хөгжимт драмын бүтээлүүд, орчуулга b. Орчуулга, номлол, лекц c. Пантомим, номлол, аронжировк d. Ном, номлол, лекц 114. Үүсмэл бүтээлд ямар бүтээлүүд хамаарах вэ? a. Орчуулга, хялбаршуулсан аронжировк b. Орчуулга, ном, брошюр c. Брошюр, илтгэл, фото зураг d. Эдгээр бүгд орохгүй 115. Зохиогчийн субъектив эрхийг хэрхэн ангилах вэ? a. Хамтарсан, нэгтгэсэн b. Хамтарсан, эд хөрөнгийн c. Эд хөрөнгийн бус амины эрх, эд хөрөнгийн эрх d. Хамтарсан, ганцаарчилсан 116. Эд хөрөнгийн бус амины эрхэд ямар эрхүүд хамаарах вэ? a. Бүтээлээ нийтлэх, нэрээ дурдуулах, олон нийтэд үзүүлэх b. Нэрээ дурдуулах, бүтээлээээ нийтлэх, бүтэээл халдашгүй байх c. Бүтээл халдашгүй байх, бүтээлийг ахин үйлдвэрлэр эрх d. Бүгд буруу 117. Бүтээлийг хуулбарлах гэдэг нь … a. Бүтээл, бүтээлийн хэсэг, хамаарах эрхийн объектыг нэг буюу түүнээс дээш тоогоор шууд буюу шууд бусаар, аливаа арга, хэлбэрээр түүний дотор цахим байдлаар олшруулахыг ойлгоно. b. Бүтээл, бүтээлийн хэсэг, хамаарах эрхийн объектыг нэг буюу түүнээс дээш тоогоор шууд буюу шууд бусаар олшруулахыг ойлгоно. c. Бүтээл хамаарах эрхийн объектыг эрх эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр, олон нийтийн зохих хэрэгцэг хангахуйц хэмжээгээр, олшруулахыг ойлгоно. d. Бүтээл хамаарах эрхийн объектыг эрх эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр олшруулахыг ойлгоно. 118. Нийтлэх гэдэг нь … a. Бүтээл, бүтээлийн хэсэг, хамаарах эрхийн объектыг нэг буюу түүнээс дээш тоогоор шууд буюу шууд бусаар, аливаа арга, хэлбэрээр түүний дотор цахим байдлаар олшруулахыг ойлгоно. b. Бүтээл, бүтээлийн хэсэг, хамаарах эрхийн объектыг нэг буюу түүнээс дээш тоогоор шууд буюу шууд бусаар олшруулахыг ойлгоно. c. Бүтээл хамаарах эрхийн объектыг эрх эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр, олон нийтийн зохих хэрэгцэг хангахуйц хэмжээгээр, олшруулж, нийтийн хүртээл болгохыгы ойлгоно. d. Бүтээл хамаарах эрхийн объектыг эрх эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр олшруулахыг ойлгоно. 119. Зохиогчийн эрхийн объектод… a. Агуулга, зориулалт, үнэ цэнэ, ач холбогдол, илэрхийллийн аргаасаа үл шалтгаалан зохиогчийн оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон шинжлэх ухааны бүтээлүүдийг тооцно b. Агуулга, зориулалт, үнэ цэнэ, ач холбогдол, илэрхийллийн аргаасаа үл шалтгаалан зохиогчийн оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээлүүдийг тооцно c. Агуулга, зориулалт, үнэ цэнэ, ач холбогдол, илэрхийллийн аргаасаа үл шалтгаалан зохиогчийн оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон шинжлэх ухаан, утга зохиолыг тооцно d. Буруу тодорхойлолт байна. 12
 13. 13. 120. Монгол Улсад зохиогчийн эрхийг ямар байгууллага хамгаалах вэ? a. Патентын газар b. Шинэ бүтээлийн газар c. Оюуны өмчийн газар d. Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны яам 121. Зохиогчийн бүтээл ашиглах онцгой эрх нь … хүчин төгөлдөр байна. a. 50 жилийн хугацаанд b. 40 жилийн хугацаанд c. Зохиогчийн насан туршид 50 жилийн хугацаанд d. Зохиогчийн насан туршид мөн нас барснаас хойш 50 жилийн хугацаанд 122. Зохиогч нь бүтээлээ зохиомол, нууц нэрээр буюу нэргүйгээр нийтэлсэн тохиолдолд бүтээлийг анх нийтэлсний …….. хугацаанд уг зохиогчийн бүтээл ашиглах онцгой эрх хүчин төгөлдөр байна. a. Дараа жилийн 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн 75 жилийн b. 75 жилийн c. 50 жилийн d. Дараа жилийн 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн 50 жилийн 123. Хамаарах эрхийг ямар этгээд эдлэх вэ? a. Зөвхөн Монгол улсын иргэн b. Радио, телевизийн байгууллага c. Зөвхөн гадаадын иргэн d. хамаарах эрх гэж байхгүй 124. Зохиогчийн эрхийн зөрчилд тооцохгүй байх онцгой нөхцөл аль нь вэ? a. Архив, музей, номын санд ашиглагдаж байгаа бүтээлээс хэсэгчлэн хуулбарлах b. Хэвлэлийн тойм бэлтгэх зорилгоор нийтлэгдсэн бүтээлээс ишлэл авах c. Хурал цуглаан дээр хэлсэн үг, илтгэлийг bмэдээллийн зорилгоор нийтлэх d. Бүгд зөв 125. Зохиогчийн бүтээл ашиглах онцгой эрхэд …. хамаарна. a. Бүтээлийг хуулбарлах, нийтлэх b. Бүтээлийг нийтлэх, нийтэд түгээх c. Бүтэээлийг нийтэд түгээх, үүсмэл бүтээл d. Бүгд зөв 126. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага байгуулах тухай конвенцид оролцогч тал болохын тулд (Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага байгуулах тухай конвенц үзэх) a. Заавал соёрхон батлах шаардлагатай b. Соёрхон батлалгүйгээр гарын үсэг зурж болно c. Соёрхон батлаж, батламж жуух бичиг хадгалуулах ёстой d. Оролцогч болох тухай хүсэлтээ илэрхийлсэн байхад хангалттай 127. Аж үйлдвэрийн эрхийн хамгаалалтын объектод (Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц үзэх) a. Зөвхөн патент, бүтээгдэхүүний загвар, үйлчилгээний тэмдэг орно b. Зөвхөн патент, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар орно c. Зөвхөн аж ахуйн нэгжийн нэр, гарлын заалт, шударга бус өрсөлдөөнийг таслан зогсоох үйлдэл багтана d. Дээрх бүгд зөв 128. Зохиогч нь патентад өөрийн нэрийг заалгах (Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц үзэх) a. Эрхтэй b. Эрхгүй c. Гэрээнд заасан бол эрхтэй d. Хуульд заасан бол эрхтэй 129. Патентлагдсан бүтээгдэхүүний худалдааг үндэсний хууль тогтоомжийн үндсэн дээр хязгаарласан буюу багасгасан гэдэг үндэслэлээр (Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц үзэх) a. Патент олгохыг татгалзаж болох ч патентыг хүчингүйд тооцож болохгүй b. Патент олгохыг татгалзах буюу патентыг хүчингүйд тооцож болохгүй c. Патент олгохыг татгалзаж, патентыг хүчингүйд тооцож болно d. Дээрх бүх хариулт буруу 130. Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн дагуу гишүүн орнууд холбооны гишүүн бусад орны төрийн бэлгэ тэмдэг, далбаа, сүлдыг дууриалгасан тэмдгийг буюу түүний нэг бүрдэл хэсгийг (Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц үзэх) a. Барааны тэмдгээр зөвшөөрөлгүй ашиглаж байгааг хориглож, бүртгэлийг хүчингүй болгох үүрэгтэй 13
 14. 14. b. Барааны тэмдгээр зөвшөөрөлгүй ашиглаж байгааг хориглох, бүртгэхээс татгалзах талаар холбооны гишүүн орнуудтай харилцан тохиролцоно c. Барааны тэмдгээр нэгэнт бүртгэсэн тохиолдолд хүчингүй болгох эрхгүй d. Барааны тэмдгээр ашиглаж байгааг хориглох эрхгүй 131. Гарлын орондоо зохих журмын дагуу бүртгэгдсэн барааны тэмдэг бүрийг холбооны гишүүн бусад оронд бүртгүүлэхээр мэдүүлж (Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц үзэх) a. Болохгүй b. Болох ч гарлын оронд нь эрх бүхий байгууллагад бүртгэсэн тухай гэрчилгээ ирүүлэхийг заавал шаардана c. Болох боловч тодорхой тохиолдолд бүртгэхээс татгалзаж болно d. Дээрх бүх хариу буруу 132. Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг хамгаалах тухай Бернийн конвенцийн дагуу гишүүн орнууд дараах бүтээлийн хамгаалалтыг хязгаарлах эрхтэй a. Роман, үргэлжилсэн үгийн зохиол b. Төрийн асуудлаар хэлсэн үг, шүүх хурал дээр хэлсэн үг c. Уран зураг d. Фонограмм 133. Бүс нутгийн патент гэж a. Үндэсний байгууллагаас олгосон патентыг хэлнэ b. Дэлхийн түгээмэл патентын байгууллагаас олгосон патентыг хэлнэ c. Азийн патентын нэгдсэн хүрээлэнгээс олгосон патентыг хэлнэ d. Нэгээс олон улсад үйлчлэх патент олгох эрх бүхий үндэсний болон засгийн газар хоорондын байгууллагаас олгосон патентыг хэлнэ 134. Дуу авианы бичлэг гэж (Тоглолт болон дуу авианы бичлэгийн тухай дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гэрээ 2-р зүйл (b)-г үз) a. Холбогдох тоног төхөөрөмжөөр хүлээн авч, дахин үйлдвэрлэж дамжуулж болох дуу авиа буюу түүний илэрхийллийг бодит хэлбэрт шилжүүлэн биежүүлэхийг b. Дуу авиа болон тэдгээрийн дүрслэлийг шугаман бус холбоогоор нийтийн хүртээл болгон дамжуулахыг c. Видео хуурцагт буулгасан концертын бичлэгийг d. Кино урлагийн бүтээл эсхүл дуу, дүрс бичлэгийн бүтээлд оруулсан хэлбэрээс бусад аливаа тоглолтын болон бусад дуу авианы бичлэгийг хэлнэ. 135. Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээрийн дагуу гишүүд нь комьпютер программ болон кино урлагийн бүтээлийн хувьд зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээлийнхээ жинхэнэ эх буюу хуулбарыг олон нийтэд худалдааны зорилгоор түрээслэхийг зөвшөөрөх буюу хориглох эрхийг (Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээр 11-р зүйл) a. Зөвхөн зохиогчид олгоно b. Зохиогч болон түүний өв залгамжлагчид олгоно c. Зохиогчоос гадна тухайн программ болон кино урлагийн бүтээлийн хуурцаг, CD, DVD-г үйлдвэрлэгчид олгоно d. Зохиогчоос гадна хуурцаг, CD, DVD-г түрээслэгч байгууллага эдлэнэ 136. Эд хөрөнгө нь хөдлөх эд хөрөнгө буюу үл хөдлөх эд хөрөнгө эсэхийг тодорхойлоход аль улсын хуулийг хэрэглэх вэ? a. Тухайн хэргийг авч хэлэлцэж буй шүүхийн харьяалагдан буй улсын хуулиар b. Талуудын тодорхойлсноор c. 2000 оны Инкотермсийн журмын дагуу d. Худалдагчийн харьяалагдан буй улсын хуулиар e. Эд хөрөнгө байгаа газрын хуулиар 137. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу эд хөрөнгийн эрх үүсэх буюу дуусгавар болох талаар зөрчилдөөний ямар зохицуулалт байдаг вэ? a. Талуудын хувийн хуулийг хэрэглэх b. Эд хөрөнгө байгаа газрын хуулийг хэрэглэх c. Талуудын хүсэл зоригийн үндсэн дээр тухайн асуудлыг шийдвэрлэх d. Тухайн эд хөрөнгөтэй хамгийн нягт холбоотой байх тухай зарчмыг хэрэглэх 138. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх шилжих талаар гэрээний харилцаанд нягт холбоотой гэдэгт аль улсын хуулийг хэлдэг вэ? a. Шүүхийн харьяалсан улсын хуулиар b. Үл хөдлөх эд хөрөнгө байгаа улсын хуулиар c. Худалдан авагчийн харьяалсан хуулиар d. Гэрээ байгуулсан улсын хуулиар 139. Олон улсын хувийн эрх зүйд lex rei sitae гэх нь a. Эд хөрөнгө байгаа газрын хуулийг хэрэглэх холбоос 14
 15. 15. b. Үл хөдлөх эд хөрөнгө байгаа газрын хуулийг хэрэглэх холбоос c. Олон улсын хувийн эрх зүйн нэгэн зарчим d. Бүгд буруу 140. Олон улсын хувийн эрх зүй дэх lex loci contractus гэх нь a. Олон улсын хувийн эрх зүйн нэг зарчим b. Хэлцэл байгуулсан улсын хуулийг хэрэглэх холбоос c. Гэрээний эрх чөлөөний зарчим d. Дээрх бүгд буруу 141. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу өмчлөх эрхийг дараахь байдлаар тодорхойлно. Хамаарахгүйг олох a. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг тухайн эд хөрөнгө байгаа улсын хуулиар b. Талууд өөрөөр тохиролцоогүй бол бол хэлцлийн зүйл болж байгаа эд хөрөнгийг өмчлөх эрх үүсэх, дуусгавар болох асуудал нь уг хэлцэлд хэрэглэгдэх хуулиар c. Эдийн бус баялагт холбогдох эрх нь тухайн эдийн бус баялгийг ашиглаж байгаа улсын хуулиар d. Эд хөрөнгө өмчлөгчийн харьяалсан улсын хуулиар 142. Олон улсын хувийн эрх зүйн дагуу эд хөрөнгийн байгаа газар өөрчлөгдсөнөөр a. Эд хөрөнгө өмчлөгчийн эрхийн хэмжээ өөрчлөгдөнө b. Хаанаа байгаагаас үл хамаарч өмчлөгчийн эрхийн хэмжээ өөрчлөгдөхгүй c. Дээрх бүгд буруу 143. Олон улсын хувийн эрх зүйн дагуу Тээврийн хэрэгслэлийн хувьд эдлэх өмчлөх эрхийн талаар .........дараахь улсын хуулийг хэрэглэнэ a. өмчлөгчийн харьяалсан ул b. тухайн тээврийн хэрэгслэлийг бүртгэсэн улс c. тухайн тээврийн хэрэгслэлийн далбааны улс d. дээрх бүгд буруу 144. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын талаархи харилцааг хэрхэн зохицуулдаг вэ? a. Дотоодын коллизийн аргаар b. Коллизийн ижилтгэсэн хэм хэмжээний аргаар c. Материалаг эрх зүйн ижилтгэсэн хэм хэмжээний аргаар d. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын талаархи дотоодын хууль тогтоомжийн дагуу 145. Гадаадын ямар өмчийг төрийн өмчлөлд хураан авч болох вэ? a. Гадаад улсын өмчийг b. Гадаадын хувь этгээдийн өмчийг c. Зөвхөн тухайн улсын иргэний л өмчийг төрийн өмчлөлд шилжүүлж болно 146. Гадаадын эд хөрөнгийг хураан авсан улс нь ямар үүрэг хүлээдэг вэ? a. Ямар ч үүрэг хүлээхгүй b. Тухайн гадаадын хөрөнгө оруулагчийн харьяалсан улсад мэдэгдэх c. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын талаар маргаан шийдвэрлэх Төвд мэдэгдэх, d. Тухайн гадаадын хөрөнгө оруулагчид нөхөн төлбөрийг олгох 147. Нөхөн төлбөрийг ямар валютаар олгох ёстой вэ? a. Хүлээн авч буй улсын үндэсний валютаар b. Америкийн доллараар c. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдийн санал болгосон валютаар d. Хүлээн авч буй улсын гаргасан шийдвэрийн дагуу ямар ч улсын валютаар 148. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын талаар маргааныг шийдвэрлэх зориулалттай байгууллагыг нэрлэнэ үү a. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын талаар маргаан шийдвэрлэх Төв b. НҮБ c. Дэлхийн Валютын сан d. Дэлхийн худалдааны байгууллага 149. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах Олон талт агентлагийн үндсэн чиг үүрэг нь a. Арилжааны эрсдлээс гадаадын хөрөнгө оруулагчийг даатгах b. Валютын эрсдлээс гадаадын хөрөнгө оруулагчийг даатгах c. Радиацийн гамшгаас хөрөнгө оруулагчдийг хамгаалах 150. Гадаад улсад байгаа нэг улсын өмчийн халдашгүй байдлыг хэрхэн хангах вэ? a. Улсын бүрэн эрхт байдлыг хүндэтгэх зарчмын дагуу b. Олон улсын хэлэлцээрийн үндсэн дээр c. Тухайн эд хөрөнгө байгаа улсын үндэсний хуулиар 151. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомж нь дараахь зорилтыг агуулдаг. a. Хөрөнгө оруулагчдийн эрх ашгийг хамгаалах b. Тухайн улсад хөрөнгө оруулалтыг урамшуулан дэмжих c. Орон нутгийн оролцоог нэмэгдүүлэх 15
 16. 16. d. Дээрх бүгд Олон улсын гэрээний үүрэгчлэл 152. Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенци хэдэн онд батлагдсан бэ? a. 1926 b. 1927 c. 1928 d. 1929 153. Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенци хэдэн онд батлагдсан бэ? a. 1926 b. 1927 c. 1928 d. 1929 154. Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцид Монгол Улс хэдэн онд нэгдэж орсон бэ? a. 1960 b. 1961 c. 1962 d. 1963 155. Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийг ямар үед хэрэглэх вэ? a. Агаарын хөлгөөр хүн тээвэрлэх үед b. Агаарын хөлгөөр тээш ачааг хөлсөөр тээвэрлэх үед c. Агаарын хөлгөөр хүн, тээш, ачааг хөлсөөр тээвэрлэх олон улсын ямар ч тээвэрт d. Зөвхөн агаарын хөлгөөр хөлсгүй тээвэр хийх үед 156. Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенц ямар тээвэрт хамаарахгүй вэ? a. Зөвхөн шуудангийн илгээмж тээвэрлэх тээвэрт b. Зөвхөн бичиг захидал тээвэрлэх тээвэрт c. Ачааг хөлсөөр тээвэрлэх үед d. Бичиг захидал, шуудангийн илгээмж тээвэрлэх тээвэрт 157. Зорчигчдыг тээвэрлэх билетэд доорх зүйлээс алийг нь тусгах вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. Илгээх газрыг b. өөр улсын нутагт хийх 1 зогсолт c. хүрэх газрыг d. дээрх бүгдийг тусгана 158. Суудлын билет нь юуны гэрчилгээ болох вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. Тээврийн гэрээ байгуулсны b. Гэрээг хүчингүй болгох c. Хүчингүй болгох нотолгоо гаргах хүртэл тээврийн d. гэрээг байгуулах ба түүний дагуу үүрэг гүйцэтгэх гэрчилгээ болно. 159. Зорчигчид амь үрэгдэх буюу бэртэх, тэрчлэн тэдний тээш үрэгдэх буюу гэмтвэл түүний хариуцлагыг хэн хүлээх вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. Тээвэрлэгч b. Тээвэрийн байгууллага c. Зорчигч өөрөө d. А, В хариулт зөв 160. Билет нь буруу бичигдэх буюу үрэгдэх явдал тээврийн гэрээний хүчин төгөлдөр байдалд нөлөөлөх үү? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. Нөлөөлнө b. Нөлөөлөхгүй 161. Бүртгэгдсэн тээшийг тээвэрлэхэд ямар баримт бичиг олгох вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. Тээшний баримт b. Падаан c. Билет 16
 17. 17. d. дагалдах бичиг 162. Илгээгч нь агаараар тээврийн ачааны дагавар бичгийг хүчинтэй хэдэн хувь үйлдэх вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. 2 хувь b. 3 хувь c. 4 хувь d. 5 хувь 163. Тээвэрлэх ачааны дагавар бичиг ямар этгээдэд байх ёстой вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. Тээвэрлэгчид b. Илгээгчид c. Хүлээн авагчид d. Бүгдэд нь байна 164. Ачааны дагавар бичигт ачааг агаарын хөлөгт ачихаас өмнө хэн гарын үсэг зурсан байх ёстой вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. Илгээгч b. Тээвэрлэгч c. Хүлээн авагч d. Гарын үсэг зурах шаардлагагүй 165. Ачааг агаарын хөлөгт ачихаас өмнө тээвэрлэгч нь гарын үсгийнхээ оронд тэмдэг хэрэглэж болох уу? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. болно b. болохгүй 166. Агаарын тээврийн баримт бичигт оруулж бичих бараанд хамаарах мэдээлэл, зардлуудын үнэн зөв эсэхийг хэн хариуцах вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. Тээвэрлэгч b. Илгээгч c. Хүлээн авагч 167. Бараа ирмэгц хүлээн авагчид ямар хугацаанд мэдэгдэх вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. 24 цагийн дотор b. 48 цагийн дотор c. нэн даруй 168. Хэрэв хохирол учруулсан явдал агаарын тээврийн үед тохиолдож, бүртгэгдсэн тээш буюу бараа устсан, алдагдсан, гэмтсэн бол хэн хохирлыг хариуцах вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. Тээвэрлэгч b. Илгээгч c. Хүлээн авагч d. Тээвэрлэгч, илгээгч аль алин хариуцна 169. Зорчигчдыг тээвэрлэхдээ тээвэрлэгч нь зорчигч нэг бүрийг хэдэн франкаар хариуцах вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. 450,000 b. 350,000 c. 250,000 d. 150,000 170. Бүртгэгдсэн тээш болон ачааг тээвэрлэхдээ тээвэрлэгч нь кг бүрийг хэдэн франкаар хариуцах вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. 450 b. 350 c. 250 d. 150 171. Зорчигчийн дэргэдээ авч яваа зүйлийг тээвэрлэгч хэдэн франкаар хариуцах вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 17
 18. 18. 172. Франкаар тодорхойлсон мөнгийг мянганы есөн зуугийн сорьцтой хэдэн милиграмм алтаар хийгдсэн валютын нэгж гэж үзэх вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. 55.5 b. 45.5 c. 65.5 d. 75.5 173. Хүлээн авагч нь учирсан хохирлыг илрүүлбэл тээш хүлээж авсан өдрөөс хойш хэд хоногийн дотор гомдол гаргах вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. 7 b. 10 c. 14 d. 21 174. Саатал гарсан тохиолдолд тээш буюу ачаагаа хүлээн авсан өдрөөс хойш хэд хоногийн дотор хүлээн авагч гомдол гаргах вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. 7 b. 10 c. 14 d. 21 175. Хариуцагч нас барвал Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенциор тогтоосон хэмжээний доторх хариуцлагын талаархи нэхэмжлэл гомдлыг хэнд гаргах вэ? a. өв залгамжлагчид b. тээвэрлэгчид c. илгээчид d. өвлөгчид 176. Хариуцлагын талаарх нэхэмжлэлийг аль газрын шүүхэд гаргах вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. Талуудын аль нэгний b. Тээвэрлэгчийн оршин суудаг газрын c. Гэрээ байгуулахад оролцсон өөрийн конторын байгаа газарт d. Дээрх бүгдээс аль нэгийг нэхэмжлэгч сонгосон газрын шүүхэд гаргана. 177. Хариуцлагын талаарх нэхэмжлэлийг агаарын хөлөг зохих газартаа ирсэн үеэс буюу ирвэл зохих өдрөөс эсхүл тээвэр зогсох үеэс хойш хэдэн жилийн дотор гаргах вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. 1 жил b. 2 жил c. 3 жил d. 5 жил 178. Хариуцлагын талаарх нэхэмжлэл гаргах хугацааг тооцох журмыг ямар улсын хуулиар тодорхойлох вэ? /Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай Варшавын конвенцийн дагуу/ a. Талуудын сонгосон улсын хуулиар b. Нэхэмжлэлийг шийдвэрлэх шүүхийн хуулиар c. Хариуцагчийн шүүхийн хуулиар d. Нэхэмжлэгчийн шүүхийн хуулиар 179. Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай конвенцид ямар улсууд нэгдэн орж болох вэ? a. Европын холбооны гишүүн улсууд b. АСЕАН-ны гишүүн улсууд c. Бүх улсууд d. А, В-д дурьдсан улсууд орно. 180. Өөр тээвэрт хамаарах нөхцөлүүдийг агаарын тээврийн баримт бичигт оруулахад Иргэний агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг ижилтгэх тухай конвенци талуудад саад болох уу? a. Саад болохгүй b. Саад болно 181. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцийг хаана, хэдэн онд баталсан бэ a. Сан Франциско хотноо, 1944 онд b. Чикаго хотноо, 1944 онд c. Сан Франциско хотноо, 1945 онд d. Чикаго хотноо, 1945 онд 18
 19. 19. 182. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцид Монгол Улс хэдэн онд нэгдэж орсон бэ? a. 1981 b. 1982 c. 1985 d. 1986 183. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцид зааснаар “нутан дэвсгэр”гэдгийг хэрхэн тодорхойлсон бэ? a. Нутаг дэвсгэр гэдэг ойлголтод тухайн улсын бүрэн эрх /сувернитет/, ивээл /сюзеренитет/, хамгаалал /мандат/, өмгөөлөл /протекторат/-д байгаа хуурай газар, түүнд харъяалагдах тэнгис далайн ус орно. b. Нутаг дэвсгэр гэдэг ойлголтод тухайн улсын бүрэн эрх /сувернитет/-д байгаа хуурай газар, түүнд харъяалагдах тэнгис далайн ус орно. c. Нутаг дэвсгэр гэдэг ойлголтод тухайн улсын бүрэн эрх /сувернитет/, ивээл /сюзеренитет/, хамгаалал /мандат/, өмгөөлөл /протекторат/-д байгаа газар орно. d. Нутаг дэвсгэр гэдэг ойлголтод тухайн улсын өмгөөлөл /протекторат/-д байгаа хуурай газар, түүнд харъяалагдах тэнгис далайн ус орно. 184. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенци нь ямар агаарын хөлөгт хэрэглэгдэх вэ? a. Гагцхүү иргэний агаарын хөлөгт хамаатай b. Гагцхүү улсын агаарын хөлөгт хамаатай c. Аль алинд нь хамаатай 185. Улсын агаарын хөлөгт юунд ашиглаж байгаа агаарын хөлгийг ойлгох вэ? /Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцийн дагуу/ a. Цэргийн b. Цагдаагийн c. Гаалийн d. Дээрх бүгдийг ойлгоно. 186. Хэлэлцэн тохирогч улсууд ямар өвчин дэлгэрэхээс урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй вэ? /Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцийн дагуу/ a. Урвах тахал /холер/, эсэргэнэт балнад, тахал b. Цагаан бурхан c. Шар чичрэг d. Дээрх бүх өвчинөөс сэргийлнэ. 187. Агаарын хөлөг нь ямар улсын харъяалалтай байх вэ? /Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцийн дагуу/ a. Үндэсний харъяалсан улсын b. нисэж буй улсын нутаг дэвсгэрийн харъяалал c. Агаарын хөлөгтэй холбоотой маргаан гарсан үед л харъяалалын асуудал яригдана. 188. Агаарын нэг хөлгийг хэд хэдэн улсад давхар бүртгэж болох уу? /Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцийн дагуу/ a. Болно b. Болохгүй c. Бүртгэлийг нэг улсаас нөгөөдөө шилжүүлж болно d. D. В, С хариулт зөв 189. Олон улсын агаарын харилцаанд ашиглаж буй хөлөг бусад хөлгөөс ялгагдахын тулд юутай байх ёстой вэ? /Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцийн дагуу/ a. Үндэсний зохих тэмдэг b. Улсын бүртгэлийн дугаар c. Дээрх 2-ыг агуулна d. Дээрх 2-ыг агуулахгүй 190. Хэлэлцэн тохирогч нөгөө улсын дэвсгэр нутаг дээгүүр яваа эсхүл түүний нутгаас гарч байгаа эсхүл тэр нутгийг дайран өнгөрч байгаа агаарын хөлгүүд нь тэр улсын гаалийн хууль тогтоомжид заасан болзол нөхцөлийн дагуу гаалийн хураамжаас түр чөлөөлөгдөх үү? /Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцийн дагуу/ a. Чөлөөлөгдөнө b. Чөлөөлөгдөхгүй 191. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенцийн хэрэглэгдэх хүрээг тодорхойлоно уу: a. Үйл ажиллагаагаа явуулдаг газар нь өөр өөр улсад байгаа талуудын хооронд бараа худалдах худалдан авах гэрээнд b. Худалдах худалдан авах гэрээ байгуулсан улс нь хэлэлцэн тохирогч улс бол c. Олон улсын хувийн эрх зүйн хэм хэмжээний дагуу хэлэлцэн тохирогч улсын хуулийг хэрэглэх бол d. Дээрх бүгд зөв 19
 20. 20. 192. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенци нь ямар барааг худалдахад хамаарахгүй вэ? a. Цахилгаан эрчим хүч b. Усан онгоц c. үнэ хаялцуулах журмаар худалдсан бараа d. дээрх бүгд зөв 193. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенцийн дагуу үйлдвэрлэж, бэлтгэх барааг нийлүүлэхээр хийсэн гэрээг худалдах худалдан авах гэрээнд тооцох уу? a. Тооцоно b. Тооцохгүй 194. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенцийн дагуу Бараа худалдах худалдан авах гэрээг ямар хэлбэрээр хийх ёстой вэ? a. Заавал бичгээр b. Заавал бичгээр хийж нотариатаар гэрчлүүлэх ёстой c. Заавал бичгээр хийр нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй 195. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенцийн дагуу гэрээ байгуулснаа талууд гэрчээр нотолж болох уу? a. Болно b. Болохгүй 196. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенцийн дагуу “бичгээр” гэдэгт юуг хамруулах вэ? a. Зөвхөн бичгээр хийхийг b. Телеграмм, телексээр хийхийг c. Онлайнаар хийхийг d. А,В зөв 197. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний ХХАГ тухай НҮБ-ын конвенцийн дагуу гэрээ байгуулах саналд юуг заасан байвал уг саналыг хангалттай тодорхой гэж үзэх вэ? a. Барааны нэр, тоо хэмжээг заасан байх b. ХХАГ-нд үнийг тодорхой заасан байхад хангалттай c. Барааны нэр, тоо хэмжээ, үнэ эсхүл тоо хэмжээ, үнийг тодорхойлох журмыг заасан байх 198. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенцийн дагуу нэг буюу хэд хэдэн тодорхой этгээдэд хандаагүй саналыг: a. Санал b. Саналын дуудлага c. Аль нь ч биш 199. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенцид Монгол Улс хэзээ нэгдэж орсон бэ? a. 1980 b. 1988 c. 1997 d. 2000 200. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенцийн дагуу ямар тохиолдолд гэрээ байгуулах саналыг буцаан авч болохгүй вэ? a. Хэрэв гэрээ байгуулах саналыг буцаан авахгүй гэдгийг зөвшөөрөл өгөх хугацааг заах замаар буюу бусад хэлбэрээр заасан бол b. Гэрээ байгуулах тухай саналыг буцаан авахгүй санал гэж хүлээн авагч тал итгэх үндэслэлтэй байж, уг саналд итгэснийхээ дагуу үйлдэл хийсэн бол c. А хариулт зөв d. А, В хариулт зөв 201. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенцийн дагуу ямар нөхцөл нь гэрээ байгуулах саналын нөхцөлийг үндсээр нь өөрчлөхөд хүргэх вэ? a. Барааны үнэ, төлбөр, чанар, тоо хэмжээ b. Нийлүүлэх газар, хугацаа, хариуцлагын хэмжээ, маргаан шийдвэрлэх c. Зөвхөн барааны үнэ, тоо хэмжээ d. А, В хариулт зөв 202. 1980 оны Бараа худалдах, худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенцийн дагуу ямар шаардлага хангаагүй барааг гэрээнд нийцээгүй гэж үзэх вэ? a. Уг бараатай ижил тодорхойлолт бүхий барааг ердийн байдлаар ашиглах зориулалтад тохирч байх 20

×