Novedades En La Prueba De Acceso Antoni Gil

933 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
933
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
123
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Novedades En La Prueba De Acceso Antoni Gil

 1. 1. IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV <ul><li>NOVETATS EN LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT </li></ul><ul><li>Toni Gil Trilles </li></ul><ul><li>Coordinador General de les Proves d’Accés a la Universitat del Sistema Universitari Valencià </li></ul>
 2. 2. <ul><li>L’accés per als estudiants de Batxillerat </li></ul><ul><li>L’accés per als estudiants estrangers i des d’altres titulacions </li></ul><ul><li>L’accés per als majors de 25 anys </li></ul><ul><li>L’accés per als majors de 40 anys amb acreditació d’experiència laboral o professional i per als majors de 45 anys </li></ul>El nou Reial Decret regula tot l’accés a la Universitat IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV
 3. 3. Accés per a estudiants de Batxillerat 1. Estructura de la PAU A: Fase general (obligatòria, consta de 5 exàmens) Castellà: Llengua i Literatura II Valencià: Llengua i Literatura II Idioma (a escollir entre alemany, anglés, francés, italià o portugués) Història d’Espanya o Història de la Filosofia 1 assignatura de modalitat (a escollir entre les 21 assignatures de modalitat de segon curs de batxillerat) L’estudiant podrà presentar-se de l’idioma que vullga i de l’assignatura de modalitat que vullga, tant si els ha cursat com si no. B: Fase específica (voluntària) L’estudiant s’examina en esta fase d’assignatures de modalitat de batxillerat diferents de l’escollida a la fase general. Pot examinar-se de les assignatures que vullga, les haja cursades o no, tot i que per obtindre millors qualificacions és recomanable que s’examine de les cursades. IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV
 4. 4. Accés per a estudiants de Batxillerat <ul><li>2. Característiques de la PAU </li></ul><ul><li>Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dos opcions, de les quals l’estudiant n’escollirà una i la contestarà completa. </li></ul><ul><li>2. Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens. </li></ul><ul><li>3. Els exàmens es puntuaran de 0 a 10, amb dos xifres decimals. </li></ul><ul><li>4. No hi haurà una PAU residual per als estudiants de normatives anteriors. Tots els estudiants faran les PAU amb l’estructura actual. </li></ul><ul><li>5. L’examen d’una determinada assignatura de modalitat en la fase general i en l’específica serà el mateix. </li></ul><ul><li>6. Les assignatures de modalitat de la PAU, tant en la fase general com en l’específica en són 21. </li></ul>IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV
 5. 5. Accés per a estudiants de Batxillerat 3. Qualificació de la PAU i l’accés a la universitat A: Nota d’accés a la universitat (NAU) La qualificació de la fase general és la mitjana dels 5 exàmens d’esta fase. Esta qualificació de la fase general haurà de ser major o igual que 4. La nota d’accés a la universitat resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del batxillerat i la qualificació de la fase general de la prova d’accés a la universitat. La qualificació mitjana de batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la qualificació de la fase general de la prova d’accés a la universitat tindrà una ponderació del 40%. La qualificació de la nota d’accés a la universitat estarà expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals. La qualificació de la NAU ha de ser major o igual a 5 punts. Esta Nota d’Accés a la Universitat té validesa indefinida. IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV
 6. 6. Accés per a estudiants de Batxillerat 3. Qualificació de la PAU i l’accés a la universitat B: Nota d’accés a les titulacions universitàries. Per a l’accés a les diferents titulacions universitàries es considerarà la nota d’accés a la universitat (NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de la fase específica. Sols es consideraran les qualificacions de la fase específica que siguen iguals o superiors a 5 punts. Les ponderacions de les assignatures de la fase específica resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent, d’acord amb el document de ponderacions aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària (este document pot consultar-se a la pàgina web de les universitats públiques valencianes i a la pàgina web de la Conselleria d’Educació). http://www.edu.gva.es/univ/val/prueba_acceso.htm La fórmula del càlcul de la qualificació d’accés a una determinada titulació és la següent: Nota d’accés a la titulació = (QFG x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2 QFG és la qualificació de la fase general de la PAU. QMB és la qualificació mitjana de batxillerat. a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2). M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la fase específica que major qualificació final donen després de la ponderació. Els exàmens de la fase específica sols tenen validesa per a l’accés a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase específica. IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV
 7. 7. Accés per a estudiants de Batxillerat 4. Reclamacions L’estudiant podrà demanar una reclamació o una segona correcció sobre les seues qualificacions dels exàmens de la PAU. La reclamació suposa comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de correcció i qualificació. Sol·licitar reclamació d’alguna assignatura anul·la la possibilitat de demanar-ne una segona correcció. La segona correcció suposa que un altre corrector corregirà de nou l’examen. La qualificació definitiva serà la mitjana de les dos qualificacions. Si la diferència entre la primera i la segona correcció fora de dos o més punts, es realitzarà una tercera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions. L’estudiant podrà veure els exàmens dels quals haja demanat segona correcció. Sobre el resultat del procés de segona correcció, l’estudiant podrà presentar una reclamació. IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV
 8. 8. Accés per a estudiants de Batxillerat <ul><li>5. Nota d’accés a la universitat dels estudiants de cicles formatius </li></ul><ul><li>La nota d’accés a una determinada titulació per als estudiants de cicles formatius es calcularà amb la fórmula següent: </li></ul><ul><ul><ul><li>Nota d’accés a la titulació = NMC + 0.1 x M1 + 0.1 x M2 </li></ul></ul></ul><ul><li>NMC és la nota mitjana del cicle formatiu, expressada amb tres xifres decimals. </li></ul><ul><li>M1 i M2 són les dos millors qualificacions dels mòduls del cicle formatiu. </li></ul>IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV
 9. 9. Accés per a estudiants de Batxillerat 6. Normativa 1. Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre de 2008, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 24 de novembre de 2008). 2. Correcció d’errors del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 28 de març de 2009). 3. Orde EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s’actualitzen els annexos del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 4 de juny de 2009). 4. Correcció d’errors del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 21 de juliol de 2009). IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV
 10. 10. Proposta Horari PAU 2010 IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 9,30–11 Castellà Valencià Modalitat 9,10 Modalitat 11,12 11,45-13,15 Història- Filosofia Idioma Modalitat 13,14,21 Modalitat 15,16 15,00-16,30 Modalitat 1,2 Modalitat 3,4 Modalitat 17,18 17,15-18,45 Modalitat 5,6 Modalitat 7,8 Modalitat 19,20
 11. 11. <ul><li>La qualificació de les PAU d’aquests estudiants serà la de la credencial de l’UNED. </li></ul><ul><li>Podran presentar-se a la Fase específica. </li></ul><ul><li>També podran presentar-se a la Fase General. </li></ul><ul><li>Els estudiants s’examinaran en la UNED. </li></ul><ul><li>L’accés és preferent per alguna de les 5 opcions. </li></ul>Accés per a estudiants estrangers i des d’altres titulacions IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV
 12. 12. <ul><li>La prova d’accés per a majors de 25 anys també té dues fases. </li></ul><ul><li>En la fase específica sols s’examinen de dos assignatures més. </li></ul><ul><li>Els temaris actuals són vàlids. ( Orde de 20 de gener de 2006 de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència. DOCV d’1 de febrer de 2006). Està a punt de publicar-se al DOCV la normativa que regularà aquestes PAU. </li></ul><ul><li>Obligació de quatre punts en cada fase per a aprovar. S’aprova amb un 5. </li></ul>Accés per a majors de 25 anys IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV
 13. 13. Accés per a majors de 25 anys IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV Branca de coneixement Assignatures A. Arts i Humanitats Dos assignatures a escollir entre: Història Filosofia Dibuix Artístic Tècniques d’Expressió Plàstica B. Ciències Dos assignatures: Obligatòria: Matemàtiques. Escollir-ne una entre Física i Química C. Ciències de la Salut Dos assignatures: Obligatòria: Biologia. Escollir-ne una entre Física i Química D. Ciències Socials i Jurídiques Dos assignatures a escollir entre: Història Matemàtiques Geografia E. Enginyeria i Arquitectura Dos assignatures. Obligatòria: Matemàtiques Escollir-ne una entre Física i Dibuix Tècnic
 14. 14. <ul><li>L’accés per als majors de 40 anys es farà a una titulació concreta. </li></ul><ul><li>Cada universitat regularà l’accés a les seues titulacions. Aquest procediment d’accés contindrà una entrevista personal. </li></ul><ul><li>Hi haurà sols una convocatòria anual d’aquestes proves, igual que amb les que són per a majors de 25 anys. </li></ul><ul><li>Els temaris de les PAU dels majors de 45 anys són els mateixos que els de majors de 25 anys. </li></ul>Accés per per als majors de 40 anys amb acreditació d’experiència laboral o professional i per als majors de 45 anys IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV
 15. 15. Toni Gil Coordinador General de les PAU del Sistema Universitari Valencià agil@mat.uji.es 639604850 IX JORNADES D’ORIENTACIÓ UPV

×