Møde i Det Regionale Netværk  København, den 7. december 2011
DagsordenKort om regeringsgrundlaget v/ direktør Henrik GrunnetÆgtefællesammenføring – gældende regler siden 1. juli 2011h...
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011I regeringsgrundlaget er der blandt andet aftalt kommendeændringer på udlændingeområ...
RessortomlægningerI forbindelse med dannelse af den nye regering er Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration ...
Ressortomlægninger (fortsat)Udlændingeservice har tilpasset organisationen: • Udlændingeservice (bliver til Udlændingesty...
Brugerportalen www.nyidanmark.dkBrugerportalen www.nyidanmark.dk videreføres afUdlændingeservice og der gennemføres en rev...
Regeringsgrundlaget oktober 2011Familiesammenføring (citatuddrag)• ”Regeringen vil fjerne pointsystemet og tilbageføre 24-...
Regeringsgrundlaget oktober 2011Tidsubegrænset opholdstilladelse (citatuddrag)• ”Regeringen vil afskaffe det nuværende poi...
Regeringsgrundlaget oktober 2011Asyl• ”Kriterierne for hvem, der kan få asyl ændres ikke”.• ”Afviste asylansøgere, der ikk...
Regeringsgrundlaget oktober 2011Visum• ”For at styrke virksomhedernes forretningsmuligheder over for udenlandske samarbej...
Det Regionale Netværk•  Netværk rettet mod kommunale  integrationsmedarbejdere, jobcenter  medarbejdere, frivillige, ...
Ansøgningspakker – det skal være enkelt at søge            Ansøgningspakker/Skemaguide       Digitale ans...
Gebyrordning på udlændingeområdet pr. 1. januar 2011 • Ansøgere ønsker afklaring af deres muligheder. • Udlændingeservice ...
ÆGTEFÆLLESAMMENFØRING  EFTER UDLÆNDINGELOVEN  v/ fuldmægtig Krista Salling
ÆGTEFÆLLESAMMENFØRING     EFTER UDLÆNDINGELOVEN1. Generelt om ægtefællesammenføring2. Særligt om de nye regler pr. 1....
Ægtefællesammenføring efter udlændingelovenBetingelserne for ægtefællesammenføring kananskueliggøres gennem fire punkter:1...
Ægtefællesammenføring efter udlændingelovenGenerelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: 1. Krav til herboende ægt...
Ægtefællesammenføring efter udlændingelovenGenerelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: 2.  Krav til ægteskabet/...
Ægtefællesammenføring efter        udlændingelovenGenerelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: 4.  Krav ...
Gældende betingelser for tidsubegrænset      opholdstilladelse• Nyt krav, der stilles overfor den herboende ægtefæll...
Gældende betingelser for tidsubegrænset       opholdstilladelseMan skal opfylde følgende betingelser:• lovligt i Da...
Særligt om tilknytningskravet Hvornår gælder tilknytningskravet ikke?  Tilknytningskravet gælder ikke, hvis den herboend...
Hvilke forhold vurderes?Ved vurdering af, om tilknytningskravet er opfyldt, indgårbl.a.:• hvor lang tid den herboende og a...
Tilknytningskravet – den herboende         ægtefælleHvis herboende har haft været i Danmark med opholdstilladelse...
Særligt om tilknytningskravet• Hvis tilknytningskravet stilles, skal parrets samlede tilknytning til Danmark være væsentl...
Tilknytningskravet - fortsatEller i særlige tilfælde endnu hurtigere – når herboende kan dokumentere athave haft 5-6 års f...
Tilknytningskravet - fortsatLængden af den herboendes ophold kannedsættes, hvis pågældende har gennemført enerhvervskompet...
Tilknytningskravet – den ansøgende         ægtefælle• Mindst 2 forudgående besøg i Danmark eller tidligere ophol...
Særligt om pointkravet Nyt krav, der stilles overfor ansøgeren Hvis ansøger og/eller den herboende ægtefælle er under 24...
Generelt om fravigelse af betingelserEn række betingelser fraviges i særlige tilfælde:• Gebyr• pointkravet• Økonomisk sikk...
Orientering omIndvandringsprøven v/ fuldmægtig Krista Salling
Hvad er indvandringsprøven?  Indvandringsprøven er en mundtlig prøve, som afholdes ved hjælp af en computer.  Indvandrin...
Indvandringsprøven – trin for trin•  Ansøgning om ægtefællesammenføring  indgives•  Udlændingeservice tager stilling t...
Sprogprøven•  For at bestå prøven skal ansøger  kunne svare på enkle, direkte  spørgsmål, have kendskab til  hverda...
Vidensprøven•  For at bestå vidensprøven skal  ansøger kunne svare på spørgsmål  om Danmark og danske  samfundsforh...
Forberedelse til indvandringsprøven•  Ansøger har selv ansvaret for at  forberede sig til  indvandringsprøven – og at...
Fritagelse fra indvandringsprøven• Statsborgere fra Australien, Canada, Israel, Japan, New Zealand, Schweiz, Sydkorea og ...
Dispensation for betaling for         indvandringsprøven•  Associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet (1963) og As...
Indvandringsprøven• Indvandringsprøven er trådt i kraft d. 15. november 2010.• Udlændingeservice har nu stillet kravet om ...
Yderligere information om    indvandringsprøvenNyidanmark.dkInformationspakkeFolderIndholdssider
Kort orientering omfamiliesammenføring med danske  statsborgere efter EU-retten  v/fuldmægtig Krista Salling, Ægtefælle...
Opholdsret – 2 regelsæt   Udlændingeloven             EU-retten                   42
EU-retten – fri bevægelighed• EU-retten:  • Traktat Om Den Europæiske Unions Funktionsmåde   • Forordning 1612/68/EØF ...
Landekreds: EU/EØS-lande samt Schweiz• EU-lande: • Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske  område), Danm...
Hvilke EU-borgere?• En EU-statsborger, der bevæger sig til et andet EU-land end sit oprindelsesland (gælder ikke for rent...
Krav til ophold efter EU-retten• Krav til den danske statsborger:• Krav at den danske statsborger har eller har haft etabl...
Krav til ophold efter EU-rettenKrav til parret/familien:• Krav om forudgående fælles ophold i et andet EU/EØS- land  • D...
Krav til ophold efter EU-rettenKrav til parret/familien:• Der skal være tale om et reelt slægtskabsforhold og/eller reelt...
Krav til ophold efter EU-rettenKrav til parret:  • Ægtepar/registrerede partnere:    • Ægteskabet/det registrerede par...
Hvilke danske borgere kan gøre brug afreglerne om ophold efter EU-retten?• Danske statsborgere, der har anvendt retten til...
Hvilke familiemedlemmer til danskestatsborgere kan blive omfattet af reglerneom ophold efter EU-retten? • Ægtefælle/regis...
Forsørgelseskrav•  Krav til den danske statsborger om at forsørge medfølgende  familiemedlemmer (ansøgerne) både forud ...
Arbejdstagerbegrebet• Der skal være tale om faktisk og reel beskæftigelse:   •  Der kan ved vurderingen ikke fastsættes...
Hvor og hvordan søger man?• Ved ansøgning om registreringsbevis/opholdskort efter EU-retten anvendes følgende ansøgningsp...
Tilladelser til familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor den herboende reference er danskstatsborger – 2007-2010  500 ...
Yderligere information på nyidanmark.dk• Spørgsmål og Svar sider med enkel information om bl.a.:  • Familiesammenføring ...
Eksempel 1 – Hvilke betingelser stilles?Den herboende er flygtning, 30 år, fra Afghanistan.Den ansøgende ægtefælle er 28 å...
Eksempel 2 – Hvilke betingelser stilles?Den herboende er dansk statsborger, 45 år, har 2 børn fra tidligere ægteskab.Den ...
Eksempel 3 – Hvilke betingelser stilles?Den herboende er dansk statsborger, 30 år.Den ansøgende ægtefælle er 25 år, fra US...
Eksempel 4 – Hvilke betingelser stilles?Den herboende er afghansk statsborger, 27 år, ikke flygtning, fik tidsubegrænset ...
Orientering om regler omtidsubegrænset opholdstilladelse   v/ fuldmægtig Kicki Pedersen,     Forlængelseskontoret
Orientering om nye regler om tidsubegrænset       opholdstilladelse  Oversigt over pointsystemet  Pointsystemet ...
Pointsystemet 70 point                            15 point• Opholdskrav ( mindst 4 års lovligt ...
POINT     I alt minimum 100 pointUfravigelige  Opholdskrav ( mindst 4 års lovligt ophold)betingelser  I hele perio...
POINT       I alt minimum 100 pointAktivt       Aktivt medborgerskabmedborgerskab   1 års deltagelse i bes...
Medborgerskabsprøven•Medborgerskabsprøven er en skriftlig prøve.•15 spørgsmål om medborgerskab i Danmark, danske samfundsf...
Særlige grupper             Ældre & ungeUdlændinge der har nået folkepensionsalderen og optjent ret tilfolkep...
Særlige grupper     Danmarks internationale forpligtelserI det omfang Danmarks internationale forpligtelser, herunder...
Gebyrer fra 1. januar 2011Alle skal normalt betale et gebyr for atindgive ansøgninger og klager påfamiliesammenførings-, s...
Gebyrer fra 1. januar 2011                    Grupper undtaget fra gebyrbetaling:Gebyret kan indbetales...
Yderligere information på nyidanmark.dk• Spørgsmål og Svar sider med enkel information om bl.a.:  • Familiesammenføring ...
E-mail adresse        TelefonnummerDet Regionale Netværk  regionalenetvaerk@us.dkHotline for           ...
E-mail adresse    TelefonnummerVejledningstjeneste for             70 26 28 18unge under 24 årArbejde og ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Regional netværk sc 7 12 2011

677 views

Published on

Family reunification informationsmøde 7. december 2011 i København

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regional netværk sc 7 12 2011

 1. 1. Møde i Det Regionale Netværk København, den 7. december 2011
 2. 2. DagsordenKort om regeringsgrundlaget v/ direktør Henrik GrunnetÆgtefællesammenføring – gældende regler siden 1. juli 2011herunder indvandringsprøvenKort om familiesammenføring efter EU-reglernePause med tid til spørgsmålTidsubegrænset (permanent) opholdstilladelseGebyrer på udlændingeområdetTak for i dag!
 3. 3. Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011I regeringsgrundlaget er der blandt andet aftalt kommendeændringer på udlændingeområdet.Nedenfor følger en gennemgang af bebudede ændringer, dervedrører udlændingeområdet.Udlændingeservice har ikke viden om det nærmere indhold afændringerne.
 4. 4. RessortomlægningerI forbindelse med dannelse af den nye regering er Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration blevet nedlagt pr. 3. oktober 2011.Ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder asyl,humanitær opholdstilladelse, visum. familiesammenføring, EU-sager,tidsubegrænset opholdstilladelse og indfødsret er overført til Justitsministeriet.Ressortansvaret for sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse,herunder greencard-ordningen, au pair ordningen, jobkort, studietilladelser m.v. eroverført til Beskæftigelsesministeriet.Beskæftigelsesministeriet er pr. 3. oktober 2011 klageinstans i erhvervs- ogstudiesager.Justitsministeriet er klageinstans i øvrige sager, hvor Integrationsministeriettidligere var klageinstans, dvs. familiesammenføring, tidsubegrænset ophold, mv.
 5. 5. Ressortomlægninger (fortsat)Udlændingeservice har tilpasset organisationen: • Udlændingeservice (bliver til Udlændingestyrelsen med ansvar for Asyl, Besøg og Familie) (under Justitsministeriet) • International rekruttering (bliver til Styrelsen for fastholdelse og rekruttering – pt. fortsat placeret hos Udlændingeservice) (under Beskæftigelsesministeriet)
 6. 6. Brugerportalen www.nyidanmark.dkBrugerportalen www.nyidanmark.dk videreføres afUdlændingeservice og der gennemføres en revision af portalenVejledningssiderne under Indrejse og Ophold er opdaterede ogspejler de gældende regler på udlændingeområdet.Vedrørende de bebudede ændringer af reglerne påudlændingeområdet henviser vi til regeringsgrundlaget påStatsministeriets hjemmeside.
 7. 7. Regeringsgrundlaget oktober 2011Familiesammenføring (citatuddrag)• ”Regeringen vil fjerne pointsystemet og tilbageføre 24-årsreglen og tilknytningskravet til den definition, der var gældende, før pointsystemet blev indført”• ”Regeringen vil også ændre 28 års reglen, der dispenserer fra tilknytningskravet, til en 26 års regel”• ”Indvandringsprøven afskaffes”• ”De nye gebyrer for ansøgning om opholdstilladelse fjernes”• ”Den forhøjede garantistillelse på 100.000 kr. sænkes til 50.000 kr.”• ”Reglerne om familiesammenføring til børn skal revideres”• ”Der oprettes et uafhængigt klagenævn for familiesammenføring, som behandler klager over afgørelser vedrørende familiesammenføring”• ”Der indføres ret til fortsat opholdstilladelse for familiesammenførte personer, der er udsat for vold i hjemmet”• ”Blandt andet vil regeringen undersøge, om flygtninge og ægtefællesammenførte, der har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 12 måneder, og som samtidig har opnået dagpengeret, skal have særlige vilkår for at bevare midlertidig opholdstilladelse.”
 8. 8. Regeringsgrundlaget oktober 2011Tidsubegrænset opholdstilladelse (citatuddrag)• ”Regeringen vil afskaffe det nuværende pointsystem for tidsubegrænset ophold”.• ”Tidsubegrænset ophold skal kunne opnås efter fem år. Kravet er, at ansøgerenhar haft tre års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste fem år. Uddannelsesidestilles med fuldtidsbeskæftigelse, ligesom et deltidsjob i hele perioden vil indfrikravet”.• ”Der stilles fortsat krav om selvforsørgelse. Modtagelse af enkeltydelser, fx tilskudtil nødvendig medicin, skal ikke forhindre tidsubegrænset opholdstilladelse”.• ”Kravet om danskprøve ændres, så ansøgeren skal have bestået en danskeksamen svarende til Dansk 1”.• ”Medborgerskabsprøven afskaffes. De øvrige krav fastholdes, fx krav om at holdesig ude af kriminalitet, ikke have gæld til det offentlige, gennemføreintroduktionsprogram og beskæftigelsesrettede aktiviteter. Udlændinge medflygtningestatus skal kunne opnå dispensation fra de generelle regler efter 8 årsophold, dog ikke fra kriminalitetskravene”.
 9. 9. Regeringsgrundlaget oktober 2011Asyl• ”Kriterierne for hvem, der kan få asyl ændres ikke”.• ”Afviste asylansøgere, der ikke kan vende hjem, og som har samarbejdet omhjemsendelsesforanstaltningerne, samt asylansøgere, der får deres sag behandlet, skalkunne arbejde og bo udenfor centrene efter ½ år”.• ”Regeringen vil udvide Flygtningenævnet med to medlemmer – et fraUdenrigsministeriet og et fra Dansk Flygtningehjælp”.• ”Området for humanitær opholdstilladelse skal fortsat være snævert, og det skal væreundtagelsen, at der gives humanitær opholdstilladelse. Humanitær opholdstilladelse givesfor maksimalt 1 til 2 år ad gangen. Reglerne bør dog underlægges en gennemgang, idetsærligt meget syge mennesker, som loven er tiltænkt, kan have svært ved at fåhumanitær opholdstilladelse.”• ”Regeringen vil undersøge, om udlændingeloven på bedst mulig måde er ioverensstemmelse med FN’s konvention om barnets rettigheder, og hvilke initiativer ogændringer, der evt. skal til, for at principperne i konventionen bedre efterleves i Danmark.”• ”Kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge skal ændres, så kvoteflygtningene uansetintegrationsparathed, har lige mulighed for at komme til Danmark. Regeringen vil ikkeændre antallet af kvoteflygtninge”.
 10. 10. Regeringsgrundlaget oktober 2011Visum• ”For at styrke virksomhedernes forretningsmuligheder over for udenlandske samarbejdspartnere og styrke det danske turisterhverv vil regeringen gennemføre en gennemgribende revision af de danske visumregler, der skal sikre, at reglerne bliver tidssvarende og i tråd med visumreglerne i vores nabolande.”
 11. 11. Det Regionale Netværk• Netværk rettet mod kommunale integrationsmedarbejdere, jobcenter medarbejdere, frivillige, advokater, in dvandrerforeninger og andre, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på udlændingeområdet samt enkeltbrugere.• Mailnetværk med flere end 600 tilmeldte, hvor der løbende sendes nyhedsmail med relevant information på udlændingeområdet.• Årlige informationsmøder 10 steder i Danmark samt individuelt tilrettelagte møder.• Mulighed for at trække på en målrettet kontakt i Udlændingeservice.
 12. 12. Ansøgningspakker – det skal være enkelt at søge Ansøgningspakker/Skemaguide Digitale ansøgningsskemaer
 13. 13. Gebyrordning på udlændingeområdet pr. 1. januar 2011 • Ansøgere ønsker afklaring af deres muligheder. • Udlændingeservice fokuserer derfor i ekstra høj grad på vejledning og klare rammer for vejledningen, fx med den reviderede grundlov for telefonvejledning, der findes på www.nyidanmark.dk • Udlændingeservice kan ikke i sin vejledning give svar på, om man kan få en tilladelse, men tilbyder flere kilder til information: • Ansøgningsskemaerne/pakkerne • Brugerportalen www.nyidanmark.dk • Telefonvejledning • Anden vejledning, fx i Det Regionale Netværk  Visse gebyrer ophæves (regeringsgrundlaget side 52 og finanslovsforslaget)
 14. 14. ÆGTEFÆLLESAMMENFØRING EFTER UDLÆNDINGELOVEN v/ fuldmægtig Krista Salling
 15. 15. ÆGTEFÆLLESAMMENFØRING EFTER UDLÆNDINGELOVEN1. Generelt om ægtefællesammenføring2. Særligt om de nye regler pr. 1. juli 20113. Fravigelse af betingelserne for ægtefællesammenføring
 16. 16. Ægtefællesammenføring efter udlændingelovenBetingelserne for ægtefællesammenføring kananskueliggøres gennem fire punkter:1. Krav til herboende ægtefælle/partner2. Krav til ægteskabet/samlivet3. Krav til begge ægtefæller/parter4. Krav til ansøgende ægtefælle/partner
 17. 17. Ægtefællesammenføring efter udlændingelovenGenerelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: 1. Krav til herboende ægtefælle/partner: • Opholdsgrundlag: • dansk/nordisk statsborger, • flygtninge/beskyttelsesstatus, eller • tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år • Opfyldelse af de nuværende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse. • Herboende ægtefælle/partner skal være fastboende i Danmark • Boligkrav • Ej dømt for vold overfor tidligere ægtefælle/partner (10 år tilbage) • Ej offentlig hjælp efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik • Økonomisk sikkerhedsstillelse (100.000 kr.) Den økonomiske sikkerhedsstillelse påtænkes nedsat til 50.000 kr.
 18. 18. Ægtefællesammenføring efter udlændingelovenGenerelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: 2. Krav til ægteskabet/samlivet: • Gyldigt ægteskab, registreret partnerskab eller fast samliv • Ægteskabet/partnerskabet skal være indgået frivilligt og må ikke være indgået med det afgørende formål at få opholdstilladelse for den udenlandske ægtefælle/partner 3. Krav til begge parter: • Tilknytningskravet
 19. 19. Ægtefællesammenføring efter udlændingelovenGenerelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: 4. Krav til ansøgende ægtefælle/partner: • Opnåelse af 60/120 point • bestået indvandringsprøven (prøve i dansk og viden om Danmark og det danske samfund for udlændinge).
 20. 20. Gældende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse• Nyt krav, der stilles overfor den herboende ægtefælle, hvis vedkommende er udlænding• Den herboende ægtefælle opnår point ved at opfylde en del af de gældende betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse (=85 point)• Gælder også herboende ægtefæller, der har fået tidsubegrænset opholdstilladelse efter tidligere gældende regler (før 26. marts 2010) eller på mere lempelige vilkår end andre (eksempelvis de 18-årige).
 21. 21. Gældende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelseMan skal opfylde følgende betingelser:• lovligt i Danmark i mindst 4 år• Ingen kriminalitet (af en vis grovhed)• Ingen forfalden gæld til det offentlige• Ingen offentlige ydelser inden for de sidste 3 år• Underskrevet erklæring om integration og aktivt medborgerskab• Bestået Prøve i Dansk 2• Haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år, og fortsat tilknyttet arbejdsmarkedetSamt,• at have arbejdet i Danmark i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder, og fortsat være tilknyttet arbejdsmarkedet, eller• at have gennemført en lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse i Danmark, eller• at have bestået Prøve i Dansk 3
 22. 22. Særligt om tilknytningskravet Hvornår gælder tilknytningskravet ikke? Tilknytningskravet gælder ikke, hvis den herboende: • har haft dansk statsborgerskab i over 28 år, eller • er født og opvokset i Danmark eller kommet til Danmark som mindre barn, og har opholdt sig lovligt i Danmark i over 28 år Aldersgrænsen påtænkes ændret til 26 år
 23. 23. Hvilke forhold vurderes?Ved vurdering af, om tilknytningskravet er opfyldt, indgårbl.a.:• hvor lang tid den herboende og ansøgeren har boet eller opholdt sig i Danmark• om én eller begge har tilknytning til andre personer i Danmark, fx nærtbeslægtet familie• om én eller begge har gennemført et uddannelsesforløb eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark• hvilke danske sprogfærdigheder parterne har• hvor stor en tilknytning til et andet land parterne har, herunder længerevarende besøg i det pågældende land
 24. 24. Tilknytningskravet – den herboende ægtefælleHvis herboende har haft været i Danmark med opholdstilladelse i ca. 15 åruden hyppige eller længerevarende afbrydelser, forudsat at herboende iperioden har gjort en indsats for at blive integreret i det danske samfund (fxvia arbejde, uddannelse, sprog, foreningsarbejde, mv.)Tilknytningskravet kan være opfyldt hurtigere – når herboende kandokumentere at have haft 8-9 års fast tilknytning til arbejdsmarkedet i ennormal fuldtidsstilling.Det vil være en forudsætning, at herboende aktuelt er i beskæftigelse.Det er desuden en forudsætning, at den herboende har talt dansk medkunder/kollegaer.
 25. 25. Særligt om tilknytningskravet• Hvis tilknytningskravet stilles, skal parrets samlede tilknytning til Danmark være væsentlig større end deres samlede tilknytning til et andet land  Dvs. begge parter skal have opnået en vis tilknytning til Danmark• Afgørelsen af, hvorvidt tilknytningskravet er opfyldt, beror på en konkret vurdering og afvejning i den enkelte sag
 26. 26. Tilknytningskravet - fortsatEller i særlige tilfælde endnu hurtigere – når herboende kan dokumentere athave haft 5-6 års fast tilknytning til arbejdsmarkedet uden nævneværdigeafbrydelser i en normal fuldtidsstilling.Forudsat, at der er tale om særlig integrationsfremmendebeskæftigelse, dvs. beskæftigelse med store krav til mundtligkommunikation på dansk på et højt sprogligt niveau, samt et væsentligtelement af skriftlig kommunikation.Det vil være en forudsætning, at herboende aktuelt er i beskæftigelse.
 27. 27. Tilknytningskravet - fortsatLængden af den herboendes ophold kannedsættes, hvis pågældende har gennemført enerhvervskompetencegivende uddannelse i Danmark.Forudsat, at uddannelsen er på mindst 3 år, og at manefterfølgende er i beskæftigelse på baggrund afuddannelsen i mindst 2-3 år.
 28. 28. Tilknytningskravet – den ansøgende ægtefælle• Mindst 2 forudgående besøg i Danmark eller tidligere opholdstilladelse i Danmark.• Gennemført et sprogkursus i dansk på A1-niveau.
 29. 29. Særligt om pointkravet Nyt krav, der stilles overfor ansøgeren Hvis ansøger og/eller den herboende ægtefælle er under 24 år skal ansøger opnå 120 point som betingelse for at kunne ægtefællesammenføres Hvis både ansøger og den herboende ægtefælle er over 24 år skal ansøger opnå 60 point som betingelse for at kunne ægtefællesammenføres Point opnås ved: Erhvervserfaring, sproglige kvalifikationer, færdiggjort uddannelse samt diverse integrationsfremmende aktiviteter Pointsystemet påtænkes afskaffet
 30. 30. Generelt om fravigelse af betingelserEn række betingelser fraviges i særlige tilfælde:• Gebyr• pointkravet• Økonomisk sikkerhedsstillelse• Offentlig hjælp• Boligkravet• Tilknytningskravet• IndvandringsprøvenDet kan fx være tilfældet, hvis den herboende part:• på grund af risiko for forfølgelse ikke kan tage ophold i sit eget eller ansøgerens hjemland, eller• ikke kan få opholdstilladelse i ansøgerens hjemland, eller• har samvær med særbørn i Danmark, eller• lider af alvorlig sygdom eller alvorligt handicap og ikke kan tage ophold i et andet land, eller• bor sammen med barn/børn her i landet, og barnet/børnene efter vores vurdering har opnået selvstændig tilknytning til Danmark.
 31. 31. Orientering omIndvandringsprøven v/ fuldmægtig Krista Salling
 32. 32. Hvad er indvandringsprøven? Indvandringsprøven er en mundtlig prøve, som afholdes ved hjælp af en computer. Indvandringsprøven består af en sprogprøve og en vidensprøve. Prøverne tages i forlængelse af hinanden, uden pause. Hele prøven kommer til at tage ca. 30 minutter. Mere om sprog og vidensprøven senere. Indvandringsprøven afholdes på dansk og der skal svares på dansk – det gælder også vidensprøven. Det betyder, at ansøgere skal kunne grundlæggende dansk for at kunne bestå prøven. Ansøgere har selv ansvar for at lære dansk på et niveau, der som minimum svarer til A1-minus (hæves til A2-niveau, formentlig fra ca. 1/1-2012). Indvandringsprøven skal aflægges i Danmark – på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup. Der betales gebyr for at aflægge prøven – det koster 3.000 kr. Du kan tage prøven igen, hvis du ikke består, men du skal betale gebyret igen. (Gebyret stiger til 3.600 i forbindelse med den nye prøve, formentlig fra ca. 1/1- 2012). Indvandringsprøven påtænkes afskaffet
 33. 33. Indvandringsprøven – trin for trin• Ansøgning om ægtefællesammenføring indgives• Udlændingeservice tager stilling til om ansøger opfylder de øvrige krav og om indvandringsprøven skal bestås.• Ansøgere fra udlandet skal indrejse• Ansøger skal bestå indvandringsprøven inden 3 måneder fra indrejsen. Hvis ansøger har søgt fra Danmark skal indvandringsprøven bestås 3 måneder fra ansøger får besked om at prøven skal bestås.• Der bestilles tid til aflæggelse af prøven• Indvandringsprøven aflægges• Ansøger får besked om prøven er bestået eller ikke bestået
 34. 34. Sprogprøven• For at bestå prøven skal ansøger kunne svare på enkle, direkte spørgsmål, have kendskab til hverdagsudtryk, standardformuleringer og høflighedsfraser.• Består af 40 spørgsmål – 28 skal besvares korrekt for at bestå (70%).• Sprogprøven består af 4 delprøver: • Delprøve 1: Præsentation • Delprøve 2: Historier med spørgsmål: • Delprøve 3: Samtaler med efterfølgende spørgsmål. • Delprøve 4: Hvad hedder det på dansk.
 35. 35. Vidensprøven• For at bestå vidensprøven skal ansøger kunne svare på spørgsmål om Danmark og danske samfundsforhold, herunder om danske normer, værdier og grundlæggende rettigheder og om praktiske og konkrete forhold som arbejde, skat, uddannelse, forbud mod vold, omskæring, tvangsægteskaber mv.• Vidensprøven består af 30 spørgsmål – 21 skal besvares korrekt for at bestå (70%).• Vidensprøven afholdes i forlængelse af sprogprøven• Vidensprøven er på dansk – spørgsmålene stilles på dansk, og man skal svare på dansk.
 36. 36. Forberedelse til indvandringsprøven• Ansøger har selv ansvaret for at forberede sig til indvandringsprøven – og at lære • Vigtigt i forbindelse med dansk på et niveau, så prøven kan indvandringsprøven bestås.• Der kan købes en • Grundig forberedelse og forberedelsespakke, som består af planlægning DVD’er med følgende indhold: • Det er vigtigt, at ansøger starter i god • Film om Danmark – 17 kapitler (kan tid med en grundig gennemgang af ses på Nyidanmark.dk) forberedelsesmaterialet og tilegnelse af • Prøveinstruktioner danskkundskaber. • To eksempler på sprogprøven • Ordliste til sprogprøven • Overholdelse af tidsfrister • Centralt ordforråd til vidensprøven • Der er mange tidsfrister at holde styr• Alt indhold findes i en dansk på. Ansøger har selv ansvaret for at version og på 18 andre sprog. overholde tidsfristerne• HUSK – at prøven foregår på dansk, og at der skal svares på dansk, selvom forberedelsesmaterialet kan gennemgås på eget sprog.
 37. 37. Fritagelse fra indvandringsprøven• Statsborgere fra Australien, Canada, Israel, Japan, New Zealand, Schweiz, Sydkorea og USA er fritaget for kravet om bestået indvandringsprøven.
 38. 38. Dispensation for betaling for indvandringsprøven• Associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet (1963) og Associeringsrådets afgørelse 1/80 (19. september 1980)• Spørgsmål om gebyrer fortolket af EU-domstolen • Sahin (C-242/06) • Kommissionen mod Nederlandene (C-92/07) • Familiemedlemmer til i Danmark økonomisk aktive tyrkiske statsborgere efter omstændighederne ikke kan afkræves gebyrer, der ikke normalt pålægges familiemedlemmer, der familiesammenføres med herboende EU-borgere. • Kravet om betaling af gebyr for prøven ikke kan stilles overfor udlændinge, der søger om familiesammenføring med en herboende tyrkisk statsborger, der er økonomisk aktiv som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder.
 39. 39. Indvandringsprøven• Indvandringsprøven er trådt i kraft d. 15. november 2010.• Udlændingeservice har nu stillet kravet om en bestået indvandringsprøve i godt 300 sager omægtefællesammenføring. Mange af ansøgerne befinder sig i Danmark (ca. 80 %).• Den første prøve blev aflagt i starten af december 2010• Godt 100 personer fra 27 lande har nu aflagt indvandringsprøven.• 82 procent af prøvedeltagerne er kvinder.•De største grupper prøvedeltagere er kvinder fra Thailand (29 %) og Filippinerne (17 %).• Der afholdes p.t. 4-5 prøver om dagen hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.• 70 personer er tilmeldt til prøvetagning de kommende uger. Udvikling - antal afholdte Canada Herkomst prøvedeltagere indvandringsprøver 2% indvandringsprøven Vietnam 120 2% Serbien Mexico Øvrige lande 100 2% 13% 2% 80 Thailand Antal Makedonien 60 3% 29%prøver Kenya 40 20 3% Filippinerne Kina 0 3% 17% Brasilien 1 3 5 7 9 11 13 5% Antal uger (1=uge 49, 2010) USA Tyrkiet Ukraine 5% 6% 8% Indvandringsprøver - beståelsesprocent• 81 procent af prøvedeltagere har bestået indvandringsprøven første gang. Prøver bestået• 19 procent har ikke bestået indvandringsprøven første gang. 19 Prøver ikke-bestået• Flere af dem, der ikke bestod første gang, har bestået indvandringsprøven anden gang. %• Det er primært vidensprøven, som ikke bestås. 81 %
 40. 40. Yderligere information om indvandringsprøvenNyidanmark.dkInformationspakkeFolderIndholdssider
 41. 41. Kort orientering omfamiliesammenføring med danske statsborgere efter EU-retten v/fuldmægtig Krista Salling, Ægtefællekontoret
 42. 42. Opholdsret – 2 regelsæt Udlændingeloven EU-retten 42
 43. 43. EU-retten – fri bevægelighed• EU-retten: • Traktat Om Den Europæiske Unions Funktionsmåde • Forordning 1612/68/EØF af 15.10.68 om arbejdskraftens fri bevægelighed inden for Fællesskabet • Direktiv 2004/38/EF af 29.4.04 om unionsborgeres og deres familie- medlemmers ret til at færdes og opholde sig frit i medlemsstaterne • Afgørelsen fra EU-domstolens domme er afgørelser i konkrete sager anlagt af de pågældende borgere i et af medlemslandene• Retten til fri bevægelighed for personer indenfor EU er en del af det danske regelsæt om familiesammenføring • EU-opholdsbekendtgørelsen nr. 474 af 12. maj 2011, der trådte i kraft den 20. maj 2011
 44. 44. Landekreds: EU/EØS-lande samt Schweiz• EU-lande: • Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Ned erlandene, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, P olen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbr itannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig• EØS-lande: • Island, Liechtenstein og Norge• Schweiz
 45. 45. Hvilke EU-borgere?• En EU-statsborger, der bevæger sig til et andet EU-land end sit oprindelsesland (gælder ikke for rent interne forhold) • Eksempel: Familiemedlemmer til danske statsborgere, som altid har boet i Danmark og ikke har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land, kan ikke få ophold i Danmark efter EU-retten• EU-domstolens praksis viser, at det ikke kan betragtes som omgåelse af den danske udlændingelovgivning, at man anvender EU-rettens fri bevægelighed med det formål at opnå familiesammenføring
 46. 46. Krav til ophold efter EU-retten• Krav til den danske statsborger:• Krav at den danske statsborger har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU/EØS-land • Dette krav indebærer: • at pågældende reelt er flyttet til et andet EU/EØS-land, og • faktisk har indrettet sin tilværelse derefter, fx ved leje, fremleje eller køb af bolig, oprettelse af bankkonto, indmeldelse af børn i skole, mv.• Erklæring: Krav at den danske statsborger erklærer at have eller have haft etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU/EØS- land• Dokumentationskrav: Hvis der er tvivl om der er eller har været etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU/EØS-land eller ved mistanke om misbrug af reglerne, skal der indhentes nærmere dokumentation
 47. 47. Krav til ophold efter EU-rettenKrav til parret/familien:• Krav om forudgående fælles ophold i et andet EU/EØS- land • Dvs. familiemedlemmerne ikke kan indrejse direkte fra hjemlandet• Krav om tilbagevenden til Danmark i naturlig forlængelse af dette ophold • Hvis parret ikke indrejser samtidig, skal der lægges vægt på baggrunden herfor, fx om ægtefællen af arbejds- eller uddannelsesmæssige grunde har udskudt ansøgningen, samt varigheden af den tidsmæssige forskel
 48. 48. Krav til ophold efter EU-rettenKrav til parret/familien:• Der skal være tale om et reelt slægtskabsforhold og/eller reelt ægteskab/registreret partnerskab/fast samlivsforhold mellem den danske statsborger og familiemedlemmet
 49. 49. Krav til ophold efter EU-rettenKrav til parret: • Ægtepar/registrerede partnere: • Ægteskabet/det registrerede partnerskab skal fortsat være gyldigt ved parrets indrejse i Danmark og under det fortsatte ophold • Samlevere: • Samlivet skal fortsat bestå under opholdet i Danmark • Samlivserklæring skal underskrives af parret • Erklæring om forsørgelse af samlever skal underskrives af den danske statsborger • Erklæring: Krav at parret erklærer, at ægteskabet/det registrerede partnerskab/samlivet ikke alene er etableret med det formål at opnå ophold for pågældende (proforma) • Dokumentationskrav: Hvis der er mistanke om, at ægteskabet/det registrerede partnerskab/samlivet er etableret alene med det formål at opnå ophold for pågældende, skal der indhentes nærmere dokumentation
 50. 50. Hvilke danske borgere kan gøre brug afreglerne om ophold efter EU-retten?• Danske statsborgere, der har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land som enten: • Arbejdstager eller pensioneret arbejdstager, • Selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende, • Tjenesteyder eller pensioneret tjenesteyder, • Studerende, • Person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende), eller • Udstationeret (af firma i Danmark til et andet EU/EØS-land)
 51. 51. Hvilke familiemedlemmer til danskestatsborgere kan blive omfattet af reglerneom ophold efter EU-retten? • Ægtefælle/registrerede partner/samlever • Børn/efterkommere under 21 år • Børn/efterkommere over 21 år og forældre/bedsteforældre, der forsørges af den danske statsborger • Andre familiemedlemmer, der forsørges af den danske statsborger eller er optaget i dennes husstand
 52. 52. Forsørgelseskrav• Krav til den danske statsborger om at forsørge medfølgende familiemedlemmer (ansøgerne) både forud for tilbagevenden og efter tilbagevenden til Danmark, hvis den danske statsborger har opholdt sig i det andet EU/EØS-land som:• Studerende: • Den danske statsborger skal forsørge sig selv og alle medfølgende familiemedlemmer • Tro og love erklæring om forsørgelse af kernefamilien i ansøgningsskema samt dokumentationskrav for øvrige familiemedlemmer• Selvforsørgende: • Den danske statsborger skal forsørge sig selv og alle medfølgende familiemedlemmer • Dokumentationskrav – dokumentation vedlægges ansøgningen• Øvrige grupper (arbejdstagere mv.): • Den danske statsborger skal forsørge følgende familiemedlemmer: børn over 21 år, forældre/bedsteforældre, andre familiemedlemmer i husstanden • Dokumentationskrav – dokumentation vedlægges ansøgningen
 53. 53. Arbejdstagerbegrebet• Der skal være tale om faktisk og reel beskæftigelse: • Der kan ved vurderingen ikke fastsættes nogen nedre grænse for, hvor længe arbejdsforholdet skal have varet • Beskæftigelse af så begrænset omfang, at den fremstår som et rent marginalt supplement, er udelukket fra anvendelsesområdet • Det er en betingelse, at der har været tale om beskæftigelse i minimum 10-12 timer ugentligt • Konkret vurdering af de faktiske omstændigheder i den enkelte sag • Tidsbegrænsede ansættelsesforhold: • EU-domstolens dom i sagen vedr. Franca Ninni-Orasche (C-413/01) • Ansættelsesforhold af 10 ugers varighed blev anset for være omfattet af arbejdstagerbegrebet • EU-domstolens dom i sagen vedr. Vatsouras og Koupatanze (C-22/08 og C-23/08) • Hvad angår beskæftigelsens varighed kan den omstændighed, at en lønnet beskæftigelse er kortvarig, ikke i sig selv udelukke beskæftigelsen fra artikel 39 EF’s anvendelsesområde (7 uger).• En dansk statsborger, som arbejder i et andet EU/EØS-land, men som ikke flytter til et andet EU/EØS-land, er ikke omfattet af reglerne om fri bevægelighed og har følgelig ikke adgang til familiesammenføring på baggrund af EU-retten
 54. 54. Hvor og hvordan søger man?• Ved ansøgning om registreringsbevis/opholdskort efter EU-retten anvendes følgende ansøgningspakker (findes på nyidanmark.dk): • EU/FA1: ægtefælle/registreret partner/samlever • EU/FA2: børn/efterkommere under 18 år • EU/SG1: børn/efterkommere over 18 år samt øvrige familiemedlemmer • FA10: tidsubegrænset ophold (5 år)• Ansøgningen kan indgives direkte til Udlændingeservice, det lokale politi eller en dansk repræsentation i udlandet • Bemærk: at der kan søges, mens I opholder jer i det andet EU/EØS-land• Ansøgninger fra familiemedlemmer til danske statsborgere, der har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land behandles af Udlændingeservice og eventuelle afslag kan påklages til Integrationsministeriet
 55. 55. Tilladelser til familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor den herboende reference er danskstatsborger – 2007-2010 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 Arbejdstagere * Studerende og selvforsørgende* Omfatter også selvstændig erhvervsdrivende og udstationerede.
 56. 56. Yderligere information på nyidanmark.dk• Spørgsmål og Svar sider med enkel information om bl.a.: • Familiesammenføring • EU/EØS statsborgere• Emnesider med grundig vejledning om bl.a.: • Ægtefællesammenføring og herunder om tilknytningskravet • Familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten • Øvrige sagsområder og herunder arbejde, visum, asyl, mv.• Afgørelsesdatabase med: • Praksisnotater • Eksempler på afgørelser (resumeer) i bl.a. EU- sager, familiesammenføringssager, mv.
 57. 57. Eksempel 1 – Hvilke betingelser stilles?Den herboende er flygtning, 30 år, fra Afghanistan.Den ansøgende ægtefælle er 28 år, fra Afghanistan.• Retsgyldigt ægteskab• Den herboende må ikke være dømt for vold m.m. overfor tidligere ægtefælle• Ej proforma/tvang• Vurdering af, om den herboende ægtefælle fortsat risikere forfølgelse i Afghanistan – evt. fravigelse af alle øvrige krav.
 58. 58. Eksempel 2 – Hvilke betingelser stilles?Den herboende er dansk statsborger, 45 år, har 2 børn fra tidligere ægteskab.Den ansøgende ægtefælle er 40 år, fra Brasilien.• Retsgyldigt ægteskab• Den herboende må ikke være dømt for vold m.m. overfor tidligere ægtefælle• Ej proforma/tvang• Vurdering af den herboendes samvær med børnene i Danmark – evt. fravigelse af alle øvrige krav
 59. 59. Eksempel 3 – Hvilke betingelser stilles?Den herboende er dansk statsborger, 30 år.Den ansøgende ægtefælle er 25 år, fra USA.• Gebyr• Retsgyldigt ægteskab• Den herboende må ikke være dømt for vold m.m. overfor tidligere ægtefælle• Ej proforma/tvang• Boligkrav• Selvforsørgelseskrav• 60 point• Sikkerhedsstillelse• Fravigelse af krav om indvandringsprøve + tilknytningskravet
 60. 60. Eksempel 4 – Hvilke betingelser stilles?Den herboende er afghansk statsborger, 27 år, ikke flygtning, fik tidsubegrænset opholdstilladelse i 2007.Den ansøgende ægtefælle er pakistansk statsborger, 23 år.• Gebyr• Retsgyldigt ægteskab• Den herboende må ikke være dømt for vold m.m. overfor tidligere ægtefælle• Ej proforma/tvang• Tidsubegrænset opholdstilladelse i min. 3 år• Opfylde en del af de nuværende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse• Tilknytningskrav• Boligkrav• Selvforsørgelseskrav• 120 point• Indvandringsprøve• Sikkerhedsstillelse
 61. 61. Orientering om regler omtidsubegrænset opholdstilladelse v/ fuldmægtig Kicki Pedersen, Forlængelseskontoret
 62. 62. Orientering om nye regler om tidsubegrænset opholdstilladelse Oversigt over pointsystemet Pointsystemet Særlige grupper
 63. 63. Pointsystemet 70 point 15 point• Opholdskrav ( mindst 4 års lovligt ophold) • Aktivt medborgerskab• Ingen grov kriminalitet ELLER• Ingen forfalden gæld til det offentlige • Bestået medborgerskabsprøve• Ingen offentlig hjælp (i 3 år)• Erklæring om Integration og aktivt medborgerskab i DK• Krav om danskkundskaber (min. Prøve i Dansk 2 eller lign.)• Beskæftigelse i mindst 2 år og 6 mdr. inden for de seneste 3 år 15 point • Beskæftigelse i mindst 4 år inden for de seneste 4½ år ELLER • Gennemførelse af uddannelse her i landet ELLER • Krav om særligt gode danskkundskaber (min. Prøve i Dansk 3 eller lign.)  Krav om Dansk 2 påtænkes ændret til Dansk 1  Medborgerskabsprøven påtænkes afskaffet
 64. 64. POINT I alt minimum 100 pointUfravigelige Opholdskrav ( mindst 4 års lovligt ophold)betingelser I hele perioden opholdstilladelse efter udl.l’s §§ 7-9 e70 point U: Særlig tilknytning til Danmark Ingen kriminalitet Hvis idømt fængselsstraf gives der karensperiode Hvis idømt fængselsstraf på 1 år og 6 måneder eller mere - udelukkelse Ingen forfalden gæld til det offentlige U: Henstand - gæld max. 100.000 kr. (2010-niveau) Ingen offentlig hjælp Ikke modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de sidste 3 år Eksempelvis: Start- & kontanthjælp men dagpenge og SU + integration Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund + danskkundskaber (minimum bestået Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende) + beskæftigelse mindst 2 år og 6 mdr. Ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i min. 2 år og 6 mdr. inden for de sidste 3 år forud OG fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet på tidspunktet, hvor tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse vil kunne meddeles. Også lidt under fuldtid inden for de seneste 3 år – fx 30 timer i 3 år er OK
 65. 65. POINT I alt minimum 100 pointAktivt Aktivt medborgerskabmedborgerskab 1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer m.v. her i landet15 point ELLER Medborgerskabsprøve Prøven afholdes 2 gange årligt – i juni måned og i december måned. Der afholdes ikke sygeeksamen. Supplerende Længere tilknytning til arbejdsmarkedetintegrationskrav Ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst 4 år inden for 15 point de sidste 4 år og 6 mdr. OG fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet ELLER Gennemførelse af uddannelse her i landet Færdiggjort lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse i Danmark ELLER Særligt gode danskkundskaber Bestået Prøve i Dansk 3 eller en prøve på et tilsvarende eller højere niveau
 66. 66. Medborgerskabsprøven•Medborgerskabsprøven er en skriftlig prøve.•15 spørgsmål om medborgerskab i Danmark, danske samfundsforhold, dansk historie,kultur og kunst.•Prøven er en multiple choice-prøve - det korrekte svar skal angives blandt fleremuligheder.•For at bestå skal der svares rigtigt på mindst 10 ud af 15 spørgsmål.•Der er afsat 30 minutter til prøven.•Spørgsmålene til prøven udformes inden for rammerne af lærematerialet Fakta omDanmark•Lærematerialet er tilgængeligt elektronisk – både som tekst og i en lydversion – påhjemmesiden: Se Fakta om Danmark - Læremateriale tilmedborgerskabsprøven•Medborgerskabsprøven afholdes hvert år i juni og december.•Tilmelding kan ske på 41 forskellige sprogcentre i Danmark.•I forbindelse med tilmelding skal der betales et gebyr på 673 kr.Fristen for tilmelding til medborgerskabsprøven i december er senest den 28.oktober 2011.
 67. 67. Særlige grupper Ældre & ungeUdlændinge der har nået folkepensionsalderen og optjent ret tilfolkepension (ikke nødvendigvis fuld pension), ogUnge udlændinge (mellem 18 og 19 år), som har været i uddannelseeller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen,er undtaget fra kravet om mindst 2½ års beskæftigelse og fra kravet om15 point efter de supplerende integrationsrelevante betingelser.De øvrige krav skal fortsat være opfyldt.
 68. 68. Særlige grupper Danmarks internationale forpligtelserI det omfang Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN’sHandicapkonvention, tilsiger det, vil en ansøger kunne undtages frakrav.Ansøgeren skal dog under alle omstændigheder opfylde kravet om lovligtophold i mindst 4 år, og ansøgeren må ikke have begået kriminalitet afen vis grovhed. FN’s Handicapkonvention definerer personer med handicap som personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.
 69. 69. Gebyrer fra 1. januar 2011Alle skal normalt betale et gebyr for atindgive ansøgninger og klager påfamiliesammenførings-, studie- ogerhvervsområdet.Hvad skal man gøre?1.Oprette et sagsbestillings-id pånyidanmark.dk/gebyrer2.Betale gebyr (medmindre man erundtaget)3.Indgive ansøgning, klage elleranmodning om genoptagelse.Der skal oprettes sagsbestillings-id ogbetales gebyr for hver ansøgning man Læs mere på nyidanmark/gebyrindgiver
 70. 70. Gebyrer fra 1. januar 2011 Grupper undtaget fra gebyrbetaling:Gebyret kan indbetales online meddankort, i dansk netbank, som Opholdstilladelse til working holidayinternational bankoverførsel eller i Opholdstilladelse som volontørbanker og på posthuse. Opholdstilladelse efter fribyordningen Opholdstilladelse efter de særligeGebyret skal indbetales senest bestemmelser for tidligere danske statsborgere og ansøgere af dansksamtidig med, at der indgives afstamningansøgning, klage eller anmodning om Familiesammenføring efter EU-reglerne,genoptagelse. Opholdstilladelse på baggrund af associeringsaftalenIndbetales gebyret senere kan Opholdstilladelse på Færøerne og Grønland.ansøgningen blive afvist. Ansøgninger om asyl Hvor Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det.
 71. 71. Yderligere information på nyidanmark.dk• Spørgsmål og Svar sider med enkel information om bl.a.: • Familiesammenføring • EU/EØS statsborgere• Emnesider med grundig vejledning om bl.a.: • Ægtefællesammenføring og herunder om tilknytningskravet • Familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten • Tidsubegrænset opholdstilladelse • Øvrige sagsområder og herunder arbejde, visum, asyl, mv.• Afgørelsesdatabase med: • Praksisnotater • Eksempler på afgørelser (resumeer) i bl.a. EU- sager, familiesammenføringssager, mv.
 72. 72. E-mail adresse TelefonnummerDet Regionale Netværk regionalenetvaerk@us.dkHotline for 35 30 82 30kommunerne og politiFamiliesammenføring: aegtefaelle@us.dk 35 30 88 88 boern@us.dkPas- og familie.forlaengelse@us.dk 35 30 86 10Forlængelseskontoret asyl.forlaengelse@us.dk permanent@us.dk pas@us.dkEU-enheden eu@us.dk 35 30 88 80 (mandag 9.00-12.00 og onsdag 12.00-15.00)
 73. 73. E-mail adresse TelefonnummerVejledningstjeneste for 70 26 28 18unge under 24 årArbejde og work@us.dk 35 30 85 56 (greencard,selvstændigt erhverv positivliste, beløbsordning og idrætsområdet ) 35 30 85 57 (andre arbejdstilladelser)Visum visa@us.dk 35 30 84 90Studerende study@us.dk 35 30 87 50Forskere study@us.dk 35 30 87 71Au-pair aupair-intern@us.dk 35 30 87 55Praktikanter aupair-intern@us.dk 35 30 87 70

×