Your SlideShare is downloading. ×
0
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Tvt2010 gender workshop
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tvt2010 gender workshop

1,341

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,341
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Rodovo (ne)citlivá tvorba v mediálnej a marketingovej oblasti na Slovensku  Božena Baluchová TVaT 2010 na FMK UCM, Trnava Workshop so študentmi/kami
 • 2. ANKETA na úvod: <ul><li>Poznáte nejaké ženské hnutie/organizáciu v SR? A/N </li></ul><ul><li>Viete zadefinovať pojem feminizmus? A/N </li></ul><ul><li>Ste za uplatňovanie rodovej rovnosti? A/N </li></ul><ul><li>Viete odlíšiť diskrimináciu v médiách? A/N </li></ul><ul><li>Objavuje sa v SR sexistická reklama? A/N </li></ul><ul><li>Myslíte si, že svojou tvorbou neprispievate k rodovej stereotypizácii? A/N </li></ul><ul><li>Myslíte si, že môžete (aj vy) zmierniť/odstrániť rodovo necitlivú tvorbu v médiách/reklame? A/N </li></ul><ul><li>- Koľko-krát ste odpovedali A/N (áno/nie)? </li></ul>
 • 3. AKTIVITY so študentmi/kami: <ul><li>Ženské vs. mužské (výlev pohlaví, 2 tábory) </li></ul><ul><li>Rodové roly (zámena prejavov, 1 pár) </li></ul><ul><li>Rodová stereotypizácia (výčet, 2 tábory) </li></ul><ul><li>Rodová abeceda (zoznam pojmov, 2 tábory) </li></ul><ul><li>(Ne)citlivá tvorba (ukážky, 2 až 8 skupiniek) </li></ul><ul><li>- inšpirácia/poďakovanie: OZ Možnosť voľby, Aspekt </li></ul>
 • 4. Teória K AKTIVITE 1: Ženské vs. mužské <ul><li>Reprodukciu „mužských“ a „ženských“ charakteristík, symbolov a deľby práce medzi rodmi zabezpečujú rodové normy . Tie sú „sociálne a kultúrne konštruované.“ Rôzne kultúry delia činnosti na „vhodné pre mužov“ a „vhodné pre ženy“. </li></ul><ul><li>Dôsledkom rodovo diferencovaných očakávaní sú dve základné skupiny charakteristík: </li></ul><ul><li>a.) Charakteristiky spojené s kompetenciou (nezávislosť, ovládanie, kontrola, rozhodovanie) – sú označované ako aktívne a pripisované mužom; </li></ul><ul><li>b.) Charakteristiky vyjadrujúce zameranie na medziľudské vzťahy a atmosféru (pokoj, prispôsobivosť, starostlivosť) – sú označované ako emocionálne a pripisované ženám. </li></ul><ul><li>- Predstava detí o sebe (v škôlke), o rodičoch/kách (v škole: šlabikár) </li></ul>
 • 5. Teória K AKTIVITE 2: Rodové roly <ul><li>Rodová (genderová) stereotypizácia v reklame aj médiálnych výstupoch je zrejmá. </li></ul><ul><li>Najmä pri zobrazovaní povolaní a spoločenských rol: </li></ul><ul><li>- muži sú nadriadení: odborníci, politici, inžinieri, manažéri, šéfovia... </li></ul><ul><li>- no ženy (napriek zmierneniu tohto trendu v posledných rokoch) sú podriadené: „tradične“ ošetrovateľky, sekretárky, asistentky, tvorkyne domova, matky... </li></ul>
 • 6. Teória K AKTIVITE 3: Rodová stereotypizácia <ul><li>Problémom reprodukcie rodových stereotypov je ich dichotomický charakter. </li></ul><ul><li>Mužskosť a ženskosť sú definované ako protiklady, obsahujúce v sebe automatický predpoklad, že (všetci) muži sú (výhradne) mužskí a (všetky) ženy (výhradne) ženské. </li></ul><ul><li>Akékoľvek vybočenie z predpísaného správania sa považuje za nenormálne a je trestané (výsmechom, odsudzovaním, vylúčením). </li></ul><ul><li>- Reakcie okolia na inakosť (nielen na LGBTQ ľudí) </li></ul>
 • 7. Teória K AKTIVITE 4: Rodová abeceda <ul><li>Pojmy (feminizmus, rodovosť, sexualita, rodové stereotypy atď.) sa vyskytujú najmä v komunikácií o rozdielnostiach medzi mužmi a ženami. </li></ul><ul><li>Diskurz, pojednávajúci o dvoch základných rodoch spoločnosti: mužskom a ženskom rode, nazývame rodovým diskurzom . </li></ul><ul><li>Fenomény: </li></ul><ul><li>spojitosť medzi sexistickou reklamou a postojmi k sexuálnemu násiliu, páchanému na ženách </li></ul><ul><li>sebavnímanie žien na základe obsahu (a propagovaných výrobkov) v ženských časopisoch </li></ul>
 • 8. Teória K AKTIVITE 5: (Ne)citlivá tvorba <ul><li>Najväčšia polemika (v rámci rodovo-citlivého písania) sa vedie o prechyľovaní názvov osôb a o používaní generického maskulína, oslovovania v mužskom rode. </li></ul><ul><li>Rodová citlivosť v jazyku je predovšetkým o obsahu! </li></ul><ul><li>Používanie generického maskulína zabraňuje zrovnoprávneniu žien (v jazyku)! </li></ul><ul><li>Používanie generického maskulína : </li></ul><ul><li>- v osloveniach, titulovaniach, jazyku formulárov, v úradnom a právnom jazyku (napr. žena je magister, advokát, zamestnanec), taktiež na vizitkách, v novinových titulkoch, ale aj v hovorovej reči. </li></ul><ul><li>- Nároky na ženu/muža v médiách (platný Mýtus krásy) </li></ul>
 • 9. SEXIZMUS (DISKRIMINÁCIA NA ZÁKLADE POHLAVIA) <ul><li>Základom pre sexistické jednanie/vyjadrovanie sú rodové stereotypy – zjednodušujúce predstavy o ženách a mužoch (napr. ženy nevedia šoférovať auto, muži neplačú atď.) </li></ul><ul><li>Reklama využíva sexistické vyjadrovanie a zobrazovanie: </li></ul><ul><li>- Cielene pracuje s tradičnými rolami a rodovo-stereotypnými vlastnosťami, využíva prvoplánové a dvojzmyselné slogany. </li></ul><ul><li>- Používa telá ako objekty na upútanie pozornosti bez ohľadu na chýbajúcu súvislosť s propagovaným výrobkom (napr. nahá žena a strešná krytina). </li></ul>
 • 10. UKÁŽKY RODOVO NECITLIVEJ REKLAMY 1 (sexizmus: v SR/ČR)
 • 11. UKÁŽKY RODOVO NECITLIVEJ REKLAMY 2 (sexizmus: v zahraničí)
 • 12. UKÁŽKY RODOVO CITLIVEJ REKLAMY (kampaň na/za prirodzenú krásu značky Dove)
 • 13. UKÁŽKY RODOVO NECITLIVÉHO PÍSANIA (oslovenia v mužskom rode, udržovanie rodových stereotypov)
 • 14. UKÁŽKY RODOVO CITLIVÉHO PÍSANIA (používanie oboch rodov v článku pre magazín Inspire)
 • 15. ZÁVER (ako napomôcť zmene?) <ul><li>Médiá zohrávajú v uplatňovaní rodovo-citlivého prístupu zásadnú úlohu: </li></ul><ul><li>odrážajú vnímanie verejnosti, ktorej sú novinári/ky a pracovníci/čky reklamných agentúr súčasťou. </li></ul><ul><li>môžu svojim angažovaným prístupom (pre začiatok napríklad používaním rodovo-citlivého jazyka a výberom rodovo-citlivých fotografií žien k jednotlivým novinárskym prejavom či do konkrétnych reklám) pozitívne pôsobiť na verejnú mienku v súvislosti s uplatňovaním rodovej rovnosti a vytváraním nediskriminujúceho obrazu o ženách (a ich rovnako významnej úlohe v spoločnosti). </li></ul>
 • 16. ANKETA na záver: <ul><li>Poznáte nejaké ženské hnutie/organizáciu v SR? A/N </li></ul><ul><li>Viete zadefinovať pojem feminizmus? A/N </li></ul><ul><li>Ste za uplatňovanie rodovej rovnosti? A/N </li></ul><ul><li>Viete odlíšiť diskrimináciu v médiách? A/N </li></ul><ul><li>Objavuje sa v SR sexistická reklama? A/N </li></ul><ul><li>Myslíte si, že svojou tvorbou neprispievate k rodovej stereotypizácii? A/N </li></ul><ul><li>Myslíte si, že môžete (aj vy) zmierniť/odstrániť rodovo necitlivú tvorbu v médiách/reklame? A/N </li></ul><ul><li>- Koľko-krát ste odpovedali A/N (áno/nie) teraz, na konci workshopu? </li></ul>
 • 17. <ul><li>Ďakujem Vám (zúčastneným </li></ul><ul><li>študentom/kám) za pozornosť a aktívnu účasť na workshope. </li></ul><ul><li>Špeciálne poďakovanie: vedeniu FMK UCM v TT, organizátorkám TVaT 2010 na pôde FMK, združeniu Aspekt a rodovým expertkám z OZ Možnosť voľby. </li></ul>

×