Your SlideShare is downloading. ×
Tvt2010 gender workshop
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Tvt2010 gender workshop

1,324
views

Published on

Published in: Technology, Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,324
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Rodovo (ne)citlivá tvorba v mediálnej a marketingovej oblasti na Slovensku  Božena Baluchová TVaT 2010 na FMK UCM, Trnava Workshop so študentmi/kami
 • 2. ANKETA na úvod:
  • Poznáte nejaké ženské hnutie/organizáciu v SR? A/N
  • Viete zadefinovať pojem feminizmus? A/N
  • Ste za uplatňovanie rodovej rovnosti? A/N
  • Viete odlíšiť diskrimináciu v médiách? A/N
  • Objavuje sa v SR sexistická reklama? A/N
  • Myslíte si, že svojou tvorbou neprispievate k rodovej stereotypizácii? A/N
  • Myslíte si, že môžete (aj vy) zmierniť/odstrániť rodovo necitlivú tvorbu v médiách/reklame? A/N
  • - Koľko-krát ste odpovedali A/N (áno/nie)?
 • 3. AKTIVITY so študentmi/kami:
  • Ženské vs. mužské (výlev pohlaví, 2 tábory)
  • Rodové roly (zámena prejavov, 1 pár)
  • Rodová stereotypizácia (výčet, 2 tábory)
  • Rodová abeceda (zoznam pojmov, 2 tábory)
  • (Ne)citlivá tvorba (ukážky, 2 až 8 skupiniek)
  • - inšpirácia/poďakovanie: OZ Možnosť voľby, Aspekt
 • 4. Teória K AKTIVITE 1: Ženské vs. mužské
  • Reprodukciu „mužských“ a „ženských“ charakteristík, symbolov a deľby práce medzi rodmi zabezpečujú rodové normy . Tie sú „sociálne a kultúrne konštruované.“ Rôzne kultúry delia činnosti na „vhodné pre mužov“ a „vhodné pre ženy“.
  • Dôsledkom rodovo diferencovaných očakávaní sú dve základné skupiny charakteristík:
  • a.) Charakteristiky spojené s kompetenciou (nezávislosť, ovládanie, kontrola, rozhodovanie) – sú označované ako aktívne a pripisované mužom;
  • b.) Charakteristiky vyjadrujúce zameranie na medziľudské vzťahy a atmosféru (pokoj, prispôsobivosť, starostlivosť) – sú označované ako emocionálne a pripisované ženám.
  • - Predstava detí o sebe (v škôlke), o rodičoch/kách (v škole: šlabikár)
 • 5. Teória K AKTIVITE 2: Rodové roly
  • Rodová (genderová) stereotypizácia v reklame aj médiálnych výstupoch je zrejmá.
  • Najmä pri zobrazovaní povolaní a spoločenských rol:
  • - muži sú nadriadení: odborníci, politici, inžinieri, manažéri, šéfovia...
  • - no ženy (napriek zmierneniu tohto trendu v posledných rokoch) sú podriadené: „tradične“ ošetrovateľky, sekretárky, asistentky, tvorkyne domova, matky...
 • 6. Teória K AKTIVITE 3: Rodová stereotypizácia
  • Problémom reprodukcie rodových stereotypov je ich dichotomický charakter.
  • Mužskosť a ženskosť sú definované ako protiklady, obsahujúce v sebe automatický predpoklad, že (všetci) muži sú (výhradne) mužskí a (všetky) ženy (výhradne) ženské.
  • Akékoľvek vybočenie z predpísaného správania sa považuje za nenormálne a je trestané (výsmechom, odsudzovaním, vylúčením).
  • - Reakcie okolia na inakosť (nielen na LGBTQ ľudí)
 • 7. Teória K AKTIVITE 4: Rodová abeceda
  • Pojmy (feminizmus, rodovosť, sexualita, rodové stereotypy atď.) sa vyskytujú najmä v komunikácií o rozdielnostiach medzi mužmi a ženami.
  • Diskurz, pojednávajúci o dvoch základných rodoch spoločnosti: mužskom a ženskom rode, nazývame rodovým diskurzom .
  • Fenomény:
  • spojitosť medzi sexistickou reklamou a postojmi k sexuálnemu násiliu, páchanému na ženách
  • sebavnímanie žien na základe obsahu (a propagovaných výrobkov) v ženských časopisoch
 • 8. Teória K AKTIVITE 5: (Ne)citlivá tvorba
  • Najväčšia polemika (v rámci rodovo-citlivého písania) sa vedie o prechyľovaní názvov osôb a o používaní generického maskulína, oslovovania v mužskom rode.
  • Rodová citlivosť v jazyku je predovšetkým o obsahu!
  • Používanie generického maskulína zabraňuje zrovnoprávneniu žien (v jazyku)!
  • Používanie generického maskulína :
  • - v osloveniach, titulovaniach, jazyku formulárov, v úradnom a právnom jazyku (napr. žena je magister, advokát, zamestnanec), taktiež na vizitkách, v novinových titulkoch, ale aj v hovorovej reči.
  • - Nároky na ženu/muža v médiách (platný Mýtus krásy)
 • 9. SEXIZMUS (DISKRIMINÁCIA NA ZÁKLADE POHLAVIA)
  • Základom pre sexistické jednanie/vyjadrovanie sú rodové stereotypy – zjednodušujúce predstavy o ženách a mužoch (napr. ženy nevedia šoférovať auto, muži neplačú atď.)
  • Reklama využíva sexistické vyjadrovanie a zobrazovanie:
  • - Cielene pracuje s tradičnými rolami a rodovo-stereotypnými vlastnosťami, využíva prvoplánové a dvojzmyselné slogany.
  • - Používa telá ako objekty na upútanie pozornosti bez ohľadu na chýbajúcu súvislosť s propagovaným výrobkom (napr. nahá žena a strešná krytina).
 • 10. UKÁŽKY RODOVO NECITLIVEJ REKLAMY 1 (sexizmus: v SR/ČR)
 • 11. UKÁŽKY RODOVO NECITLIVEJ REKLAMY 2 (sexizmus: v zahraničí)
 • 12. UKÁŽKY RODOVO CITLIVEJ REKLAMY (kampaň na/za prirodzenú krásu značky Dove)
 • 13. UKÁŽKY RODOVO NECITLIVÉHO PÍSANIA (oslovenia v mužskom rode, udržovanie rodových stereotypov)
 • 14. UKÁŽKY RODOVO CITLIVÉHO PÍSANIA (používanie oboch rodov v článku pre magazín Inspire)
 • 15. ZÁVER (ako napomôcť zmene?)
  • Médiá zohrávajú v uplatňovaní rodovo-citlivého prístupu zásadnú úlohu:
  • odrážajú vnímanie verejnosti, ktorej sú novinári/ky a pracovníci/čky reklamných agentúr súčasťou.
  • môžu svojim angažovaným prístupom (pre začiatok napríklad používaním rodovo-citlivého jazyka a výberom rodovo-citlivých fotografií žien k jednotlivým novinárskym prejavom či do konkrétnych reklám) pozitívne pôsobiť na verejnú mienku v súvislosti s uplatňovaním rodovej rovnosti a vytváraním nediskriminujúceho obrazu o ženách (a ich rovnako významnej úlohe v spoločnosti).
 • 16. ANKETA na záver:
  • Poznáte nejaké ženské hnutie/organizáciu v SR? A/N
  • Viete zadefinovať pojem feminizmus? A/N
  • Ste za uplatňovanie rodovej rovnosti? A/N
  • Viete odlíšiť diskrimináciu v médiách? A/N
  • Objavuje sa v SR sexistická reklama? A/N
  • Myslíte si, že svojou tvorbou neprispievate k rodovej stereotypizácii? A/N
  • Myslíte si, že môžete (aj vy) zmierniť/odstrániť rodovo necitlivú tvorbu v médiách/reklame? A/N
  • - Koľko-krát ste odpovedali A/N (áno/nie) teraz, na konci workshopu?
 • 17.
  • Ďakujem Vám (zúčastneným
  • študentom/kám) za pozornosť a aktívnu účasť na workshope.
  • Špeciálne poďakovanie: vedeniu FMK UCM v TT, organizátorkám TVaT 2010 na pôde FMK, združeniu Aspekt a rodovým expertkám z OZ Možnosť voľby.