How to write for Cosmopolitan Armenia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

How to write for Cosmopolitan Armenia

on

 • 1,443 views

Being presented at Cosmopolitan Armenia staff training. More at www.cosmo.am and blog.cosmo.am

Being presented at Cosmopolitan Armenia staff training. More at www.cosmo.am and blog.cosmo.am

Statistics

Views

Total Views
1,443
Views on SlideShare
1,443
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  How to write for Cosmopolitan Armenia How to write for Cosmopolitan Armenia Presentation Transcript

  • 9 Ապրիլի, 2011
   Ինչպեսգրել Cosmo-ի համարԴասընթաց
   ՇուշանՀարությունյան
  • Ինչ է լրագրությունը
  • Ով է լրագրողը
  • Լրագրությունըսկսվում է նորությունից
   Նարություննայն, ինչիմասինդեռչենքլսել…
   Նորությունըկարող է նորությունչլինել, եթեիրմեջնորույթչիպարունակում
   և/ կամ
   Նորությունըայն է, ինչիհասարակությունըպիտիստանա, որովհետևայնկարևոր է:
   Նարությունըայննյութն է, որըզվարճացնում է և որըկարդալըհետաքրքիր է
   Ըստ Մ. Մենչերի
  • Նորություն
   N – news worthiness (արժեքըորոշվում է` հրատապությամբ)
   E – emphasis (շեշտադրությունը` լուսաբանմանանկյունն է, կարևորությանընդգծումը)
   W – 5 w (who, where, when, what, why)
   S – Source of information (վկայակոչմանանհրաժեշտությունը )
   Մարդըկծել ա շանը))))))
  • Նորություններըլինումեն…
  • Նորություններըհետաքրքիրեն, երբ…
   Իրադարձություն է
   Վատլուր է
   Սկեպտիզմով է ներկայացված
   Գրելավոճըպարզ է, զերճ է բարոյախրատականտոնայնությունից…
  • Նորությանգործոնները
   Այնդեպքերիմասին, որոնքներգործությունենունենումմեծթվովմարդկանցվրա
   Նկարագրումենանսովոր, բացառիկիրավիճակներկամդեպքեր
   Շատհայտնիմարդկանցմասինեն
  • Նորությանգործոնները
  • Լուրեր VS Ամսագրայինլրագրություն
   Երկրաշարժ
   VS
   ԲրիտնիՍպիրսիտատը
   կամ
   ՄայքլՋեկսոնիմահը
   VS
   ՄայքլՋեկսոնիկյանքը
  • Ինֆորմացիայիաղբյուրներ
  • Տեղեկատվությանհավաքագրում, մշակում, տարածում…
  • Գրումենք…
   Միայնայնդեպքում, երբինչ-որբանունենքասելու
   Այնպես, ինչպեսխոսումենք, բոլորինհասկանալի
   Խելամտորենօգտագործելովածականներնումակբայերը
   Ցույցտվեք, միպատմեք
   Օգտագործեքայնպիսիբառեր, որոնցիմաստըհասկանումեք
   Երբեքմիտվեքխմբագրինայնպիսինյութը, որըհղկմանկարիքունի
  • Նորություն, կառուցվածք, պարադիրշարքից
  • Լրագրությունը… հացիխնդիր ա 
   Մանրամասներիարվեստ - Ընտրությանարվեստ
  • էթիկա
   Աղբյուրների, տեղեկատվությանճշմարտացիությանապահովվում
   Ապակողմնորոշողուբեմադրվածիրադարձություններիխուսափում, լուրի և քարոզչությանտարբերակում
   Գրագողությանմասնակիկամամբողջականդրսևորմանմերժում
   Փաստի և կարծիքիհստակտարանջատում
   Վիրավորմանկամպիտակավորմանոչմիդրսևորում
   Մարդկանցանձնականկյանքիգաղտնիությանիրավունքիպահպանում` բացառությամբհանրայինգերակաշահիդեպքերից
   Մասնագիտականսոլիդարություն
  • “Պրոֆեսիոնալ” լրագրություն, միքիչէլ Fun ;)
  • Շնորհակալություն
   shushan.harutyunyan@cosmo.am
   www.cosmo.am