• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Jevnaldrendes betydning nr. 2
 

Jevnaldrendes betydning nr. 2

on

 • 1,081 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,081
Views on SlideShare
1,081
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Jevnaldrendes betydning nr. 2 Jevnaldrendes betydning nr. 2 Presentation Transcript

  • Jevnaldrendes betydning
   Av: Iren, Katinka, Anne Gro og Bjørn
   Kap 4
  • Sosial læring i skolen
   Vennskap og samhold
   Skolefaglig
   Sosialt
  • Skolens ansvar
   Ansvar for elevens læring
   Faglig
   Sosialt
   Læreren – rollen og utdanningen
   Mangfold i elevgruppen
   Berikelse av skolens innhold
   Den gode skolen
   Faglig høyde
   Sosial kompetanse
  • Sosial kompetanse
   Sosial kompetanse
   Ferdigheter
   Kunnskaper
   Holdninger
   To dimensjoner
   En ytre observerbar dimensjon
   En kognitiv dimensjon
  • Sosial kompetanse og skoleprestasjoner
   Mangel på sosial kompetanse
   Skulk
   Disiplinproblemer
   Antisosial atferd
   Rusmissbruk
  • Trening av sosial kompetanse
   Kan sosial kompetanse trenes opp?
   Reduserer problematferd i skolen
   Gjennomføring
   Nordahl (2002)
   Ogden (2009)
  • Tiltak mot mobbing i skolen
   Generelle forutsetninger
   Bevissthet og engasjement, særlig blant de voksne
   Tiltak på skolenivå
   Undersøkelse med Olweus’ spørreskjema
   Studiedag om mobbing
   Bedre inspeksjonssystem
   Pedagogiske samtalegrupper
   Opprettelse av samordningskomite’
   Tiltak på klassenivå
   Klasse-/skoleregler mot mobbing
   Regelmessige møter med elevene
   Klasseforeldremøter
   Tiltak på individnivå
   Alvorlige samtaler med mobbere og mobbeofre
   Samtaler med foreldre til innblandende elever
   Utforming av individuelle tiltaksplaner
  • 4 regler på klassenivå
   Vi skal ikke mobbe andre
   Vi skal forsøke å hjelpe dem som blir mobbet
   Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene
   Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlæreren (eller en annen lærer) og de hjemme
  • Sosiale relasjoner og vennskap
   Vennskap mellom gutter og vennskap mellom jenter dannes på forskjellige grunnlag:
   Gutter: ferdigheter
   Jenter: personlige egenskaper
   Vennskap mellom gutter og jenter forandres med alderen
   Barneskole: rene jente- og guttegrupper
   Ungdom- og videregående: begge kjønn ”henger sammen”
   Samarbeid mellom elever er en viktig del av dagens skole
   Viktig at lærer skaffer kunnskap om elevene for å sikre læring: elevene opptrer ofte med mål om å bli godtatt av kamerater
  • Utestenging, ensomhet og sosial isolasjon
   Skolen skal fremme toleranse og respekt = øke elevenes trivsel
   Noen elever faller utenfor. Hvorfor?
   Upopulære og utestengt av vennene
   Blyge og redde for andres vurderinger
   Introverte og ønsker å være for seg selv
   Lærer må finne årsaken!
   En lærer skal bryte det negative og bygge opp det positive
   Samarbeid med familie og fagpersoner om nødvendig
   Rolleforventninger – kan være vanskelig å forandre sosial aksept hvis forventningene er fastlåst
   Isolasjon og adferdsproblemer – fare for mangelfull sosialisering
   Skolen må gi alle elever trening i hvordan samhandle med andre elever og løse konflikter (Pavri 2003)
  • Selvoppfatning og selvverd
   Speilingsteorien
   Mestringsopplevelser gir styrket selvoppfatning
  • Jevnaldergruppen som kilde til selvverd
   Lavt selvverd kan føre til mindre sannsynlighet for å lykkes i skolen
   Trivsel i skolen styrker elevenes selvverd
   Positivt for elever som sliter, å være i klasse med vanlige elever
  • Skolefaglig og sosial selvoppfatning
   Selvoppfatning knyttet til identitet
   Den sosial-kognitive teorien
  • Kan høyt selvverd være problematisk?
   Kan bidra til økt depresjon og mentale vansker
   Mindre mottakelige for konstruktiv kritikk
  • Styrking av elevenes selvverd - et tveegget sverd 
   Selvverd må klart og tydelig knyttes til atferd som tjener dem selv og andre.
   Lærerne må gi oppmerksomhet og ros til eleven når de viser etiske kvaliteter, fremgang ut fra egne forutsetninger og atferd som tjener dem selv og andre.
  • Noen avsluttende kommentarer
   Jevnalderkulturen spiller en mektig rolle i barns og unges utvikling.
   Barne- og ungdomskulturen kan være en kilde til glede og trivsel, men også til mobbing og trakassering.
   Jevnaldergruppens innflytelse kan ha konsekvenser for elevenes senere sosiale liv, og tilpasning til samfunnet.
   Den daglige virksomheten i skolen og programmer må alltid sikre at alle elever inkluderes, og at ingen stenges ute fra vennekretsen eller trakasseres.
  • Takk til:
   Katinka Bakkland
   Anne Gro Nilsen
   Iren Lian Vestskogen
   Bjønnebassen Roberg
   De som gjorde dette mulig
   Tålmodige barn (foreldre i Bjørns tilfelle)
   Kildene våre
   Livet i Skolen 2
   Forfatterne
   Sølvi Lillejord
   Terje Manger
   Thomas Nordahl
   Lærerne
   Stein Laugerud
   Ronny Johansen
   ETC.
   TAKK FOR OSS!