• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Jak badac kulture organizacyjna w bibliotece
 

Jak badac kulture organizacyjna w bibliotece

on

 • 7,904 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,904
Views on SlideShare
7,874
Embed Views
30

Actions

Likes
1
Downloads
16
Comments
0

1 Embed 30

http://www.slideshare.net 30

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Jak badac kulture organizacyjna w bibliotece Jak badac kulture organizacyjna w bibliotece Presentation Transcript

  • Jak badać kulturę organizacyjną w bibliotece akademickiej? Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Kultura organizacyjna w bibliotece . Ogólnopolska konferencja naukowa. Białystok, 4-6 czerwca 2007 r.
  • Plan prezentacji
   • Kilka słów z zakresu teorii kultury organizacyjnej
   • Podejścia do badania kultury organizacyjnej
   • Metoda badań kultury organizacyjnej w bibliotece akademickiej – z własnych doświadczeń
   • Najważniejsze cechy kultury organizacyjnej – wyniki badań własnych
  • Kultura organizacyjna zmienna zależna metafora rdzenna metafora niezależna czynnik zewnętrzny wpływający i determinujący zachowania w organizacji cecha, wewnętrzna właściwość organizacji, określająca m. in. stosunki interpersonalne w organizacji ciągły proces, który się dzieje; organizacja jest kulturą
  • Kultura organizacyjna
   • zespół nieformalnie utrwalonych, podzielanych, oddziałujących na siebie i wspólnych dla członków organizacji wzorów myślenia, postrzegania i działania, które znajdują odzwierciedlenie w sferze symboli*
   • * Cz. Sikorski Kultura organizacyjna , 2002, s. 7-13
  • Badania kultury organizacyjnej
   • metoda ilościowa
   • założenia badawcze
   • kategorie analityczne (wymiary)
   • stosowane techniki:
    • kwestionariusz ankiety
    • wywiad (standaryzowany, ustruktualizowany)
   • podejście zewnątrz i wewnątrzorganizacyjne
   • metoda jakościowa
   • perspektywa symboliczno-interpretująca
   • stosowane techniki:
    • obserwacja (bezpośrednia, pośrednia, uczestnicząca, nieuczestnicząca)
    • wywiad (otwarty, antropologiczny)
    • analiza tekstu
   • triangulacja technik badawczych
  • Badania ilościowe
   • +
   • Idealna do badania wielu organizacji
   • Nie wymaga obecności badacza w terenie
   • Odpowiedni wybór próby zapewnić może reprezentatywność wyników
   • Prosta kwantyfikacja danych
   • -
   • Błędnie przyjęte założenia
   • Źle budowany kwestionariusz ankiety lub wywiadu
   • Niebezpieczeństwo uogólnień
   • Niska zwrotność ankiet
  • Badania jakościowe
   • +
   • Niezwykła przygoda badawcza
   • Kilka metodologii:
    • etnografia organizacji
    • etnometodologia
    • teoria ugruntowana
    • poszerzone studium przypadku
   • Osobisty kontakt z terenem i aktorami społecznymi
   • -
   • Czasochłonność badania
   • Trudności w zbieraniu materiałów
   • Niełatwa interpretacja badań
   • Badanie jednej lub maksymalnie kilku organizacji
  • Jak zobaczyć i poznać tego ducha organizacji?
   • ?
  • Jak zbadać kulturę organizacyjną w bibliotece?
   • Metoda ilościowa
   • Metoda jakościowa
   Mieszane studium przypadku * *R. K. Yin Research: design and methotds , 2003 (3 ed.)
  • Mieszane studium przypadku w badaniach własnych
   • Kwestionariusz ankiety zbudowany w oparciu o założenia badawcze i przyjęte kategorie analityczne
   • Wywiad ze zwierzchnikiem biblioteki (w założeniu standaryzowany)
   • Wywiady (luźne rozmowy) z pracownikami biblioteki
   • Obserwacja (niepogłębiona, jawna, uczestnicząca)
   • Analiza tekstu (dokumentów organizacyjnych)
  • Wymiary kulturowe i symbole
   • Dystans władzy
    • Określa relacje zależności pomiędzy podwładnymi a przełożonym
   • Indywidualizm – kolektywizm
    • Określa charakter preferowanych działań: indywidualny, bądź zbiorowy
   • Stopień tolerancji niepewności
    • Dotyczy gotowości do działania w sytuacjach nowych, niepewnych, nieznanych, nieprzewidywalnych
   • Symbole: behawioralne, językowe i fizyczne
  • Profil kulturowy bibliotek akademickich kultura współdziałania i znacznej tolerancji niepewności kultura współdziałania i znacznej tolerancji niepewności (?) kultura procedur i zachowania status quo Profil kultury znaczna tolerancja niepewności ani niska ani wysoka tolerancja niepewności niska tolerancja niepewności Stopień tolerancji niepewności twórczy kolektywizm kolektywizm kolektywizm (silniejszy w subkulturach) Indywidualizm - kolektywizm zmniejszony dystans władzy równość hierarchiczność (silne subkultury) Dystans władzy Biblioteka akademicka w obliczu zmian Biblioteka uczelni niepublicznej Biblioteka uczelni publicznej
  • Profil kulturowy bibliotek akademickich hierarchiczność równość indywidualizm kolektywizm niska tolerancja niepewności wysoka tolerancja niepewności 0 0 0 2 2 2 -2 -2 -2 -0,1 0,2 0,5 -0,3 -0,1 0,9
   • Profil kulturowy bibliotek uczelni publicznych
   • Profil kulturowy bibliotek uczelni niepublicznych
   • Postulowany profil kulturowy biblioteki w obliczu zmian
  • Kultura procedur i zachowania status quo w bibliotekach uczelni publicznych
    • Znaczny dystans władzy (emocjonalny i decyzyjny)
     • Zależność od zwierzchnika
     • Obawy przed wyrażaniem swego zdania
     • Status przypisany
     • Wydawanie poleceń, kontrolowanie, komunikacja od góry do dołu
    • Orientacja kolektywna
     • Zanik indywidualnej odpowiedzialności
     • Silne przywiązanie do grupy
     • Subkultury
     • Współpraca i zbiorowe rozwiązywanie problemów
    • Niska tolerancja niepewności
     • Preferowanie pracy powtarzalnej i stałej (wzmacnia ją tradycyjny funkcjonalny podział pracy)
     • Obawa przed sytuacjami nowymi, nieprzewidywalnymii
     • Dokładność, skrupulatność
  • Kultura współdziałania i znacznej tolerancji niepewności i bibliotekach uczelni niepublicznych
   • Trudno jednoznacznie stwierdzić profil kultury
   • Partnerskie stosunki pomiędzy pracownikami a zwierzchnikiem
    • Wyrażanie swych opinii przez pracowników
    • Delegowanie uprawnień
   • Orientacja na pracę grupową
    • Kolektywizm nie pozbawia niezależności
    • Efektywna praca zespołowa
   • Znaczna tolerancji niepewności
    • Chęć do uczenia się i poznawania nowych rzeczy
    • Wiedza daje poczucie bezpieczeństwo
  • Symbole językowe - przykłady
   • Bumerang
   • Załamka
   • Awaria
   • Tajemnica służbowa
   • Chodzące tytuły
   • Renifery
   • Dekatyzacja
   • Akwarium
   • Piszczki
   • Samwieszkto
   • Wymasować książkę
   • Sponsor
   • Teczkarnia
   • Katalogownia
   • Bocianie gniazdo
   • Krzesłe elektryczne
   • Książka wypoginiona
   • Zakrystia
   • I in.
  • Symbole fizyczne Wygląd i wystrój instytucji, organizacja wnętrz Czynniki identyfikujące placówkę Dostęp do nowoczesnych technologii Inne symbole
  • Wygląd i wystrój biblioteki, organizacja wnętrz
   • Osobny budynek lub specjalne pomieszczenia wewnątrz uczelni
   • Sztywny i funkcjonalnie zorganizowany podział na wypożyczalnię, czytelnie, działy opracowania książek
   • Wspólna przestrzeń biblioteczna
   • Miejsca do pracy grupowej i indywidualnej
   • Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
   • Wystrój wnętrz: charakter zaplanowany
   • Kolorystyka: odważniejsza w przypadku bibliotek uczelni niepublicznych
   • Udogodnienia: żaluzje, wykładzina, publiczne aparaty tel., wystawy prac zaprzyjaźnionej galerii lub uczelni artystycznej
   • Szatnie lub zamykane szafki
   • Zaplecze barowe
  • Czynniki identyfikujące bibliotekę
   • Tablice informacyjne wewnątrz budynku, strzałki
   • Graficzne plany
   • Instrukcje korzystania z katalogu, baz danych, kserografów
   • Informatory o działaniu biblioteki, zbiorach, pracownikach, działach, godzinach otwarcia
   • Odpowiednio opisane i oznakowane regały z książkami
   • Ekslibris biblioteki
   • Wykazy nowości
   • Papier firmowy, wizytówki
   • Informacje w językach obcych
   • Brak czynników wyróżniających bibliotekarzy
   • Wystawy
  • Dostęp do nowoczesnych technologii
   • Zintegrowane systemy zarządzania
   • Katalog komputerowy
   • Komputery dla użytkowników (osobna czytelnia lub pojedyncze w poszczególnych agendach)
   • Bramki chroniące księgozbiór w wolnym dostępie
   • Kioski internetowe
   • Indywidualne kabiny do pisania prac
   • Karty czytelników elektroniczne lub tradycyjne z kodem kreskowym
   • Samoobsługowe kserografy i inne urządzenia
  • Inne symbole
   • Brak identyfikatorów bibliotekarzy
   • Brak firmowych uniformów
   • Wygląd bibliotekarzy – trudno o uogólnienia (raczej schludny i konserwatywny, bez ekstrawagancji oraz przesadnej elegancji, dominacja barw ciemnych, strój wygodny)
  • Symbole behawioralne
   • Sytuacje pomiędzy bibliotekarzami
   • Rytuały związane ze wspólnym obchodzeniem świąt, imienin, przejść na emeryturę
   • Wspólne posiłki
   • Świętowanie Dnia Bibliotekarza na działce
   • Wspólne przygotowywanie się do egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego
   • Przesyłanie pocztówek z wyjazdów wakacyjnych
   • Kupowanie prezentów dla solenizanta
   • Zamawianie pizzy kolejno przez każdego z bibliotekarzy
   • Sytuacje pomiędzy bibliotekarzami a użytkownikami
   • Zostawianie okryć wierzchnich i toreb w szatniach
   • Wpisywanie się do zeszytów odwiedzin
   • Zostawianie karty lub dokumentu bibliotekarzowi
   • Obowiązek zachowania ciszy
   • Większa swoboda użytkowników
   • Komunikacja osobista, telefoniczna, mailowa, sms
   • Dążenie do profesjonalnej i miłej obsługi użytkowników (aczkolwiek bywają i odstępstwa  )
   • Dogodne godziny otwarcia
  • Wartości kulturowe komunikowane przez symbole
   • przekonanie o prawie do powszechnego dostępu do zasobów biblioteki
   • priorytetowe traktowanie własnych czytelników
   • priorytetowe traktowanie pracowników naukowych
   • docenianie znaczenia technologii w działalności biblioteczno-informacyjnej
   • szanowanie zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników,
   • szanowanie czasu użytkowników
   • dbałość o studentów z innych krajów
   • brak tolerancji dla niszczenia i kradzieży książek oraz braku dyscypliny
   • ukierunkowanie na użytkownika
   • dbałość o zdrowie i zaspakajanie pozanaukowych potrzeb użytkowników
   • ochrona praw własności intelektualnej
   • respektowanie praw osób niepełnosprawnych .
  • Mieszane studium przypadku
   • +
   • Dzięki zastosowaniu różnych technik badawczych możliwe jest wieloaspektowe poznanie organizacji
   • Otrzymać można zarówno dane ilościowe (budowa modelu) jak i jakościowe (zobrazowanie modelu, dookreślenie danych)
   • Niezwykła „podróż badawcza”, możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń
   • -
   • Obszerny materiał badawczy
   • Trudna budowa kwestionariusza ankiety (poprzedzona dogłębną literaturą przedmiotu)
   • Trudne zdobycie zaufania pracowników i psychologiczne „otwarcie ich”
   • Zalecany do badania innych (nie swoich) organizacji
   • Duże zaangażowanie badacza i znaczne nakłady czasowe oraz koszty finansowe
  • Diagnoza kultury organizacyjnej
   • to zadanie trudne (duże nakłady pracy i czasu)
   • to zadanie niezbędne w planowaniu strategicznym i procesach zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece
   • pozwala na identyfikację niewidzialnych sił sprzyjających bądź utrudniających sprawnemu działaniu placówki
   • niewykonalne bez współpracy z członkami organizacji
   • to zaledwie pierwszy krok do polepszania jakości usług, do motywowania i podwyższania satysfakcji z pracy wśród bibliotekarzy i do kulturowego zarządzania biblioteką
   • Dopóki w bibliotekach pracować będą ludzie zagadnienie kulturowych uwarunkowań procesów informacyjno-bibliotecznych powinno być priorytetowym w zarządzaniu organizacją
   • Technologie – tak, ale nadal LUDZIE powinni być głównym podmiotem zainteresowań. To od ludzi i ich zaangażowania, dobrej woli, wiedzy i doświadczenia, od poczucia własnej wartości i motywacji wewnętrznej oraz potencjału intelektualnego i emocjonalnego zależy sukces działania współczesnej hybrydowej biblioteki XXI w.
   • Dziękuję za uwagę
   • Bożena Jaskowska
   • [email_address]
   • www.jaskowska.com.pl