Ping hanh-trinh-ra-bien-lon

583 views

Published on

sưu tầm

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ping hanh-trinh-ra-bien-lon

 1. 1. Bìa 4:… “Cho dù chúng ta có i tìm i u gì chăng n a thì t n cùng ó luôn chính là cái b nngã mà ta tìm ư c trong Bi n L n,” - Ping nói. “Hãy c m nh n cách nh ng cơn sónghòa nh p v i nh ng giai i u p c a t nhiên như ta h ng khao khát, b i Bi n L nlà m t không gian vô t n ch không ph i là m t mi n h u h n, nó hi n h u ngay bêntrong t t c chúng ta, mênh mông, huy n o và s n sàng mang chúng ta n b t kỳ nơinào chúng ta mu n.”- Stuart Avery GoldM CL C1. Cu c vi ng thăm l n2. ư ng cũ, ư ng m i3. Hành lang c a nh ng hàng cây vô d ng4. Trong nhãn quan th c t nh không có tr ng i5. Nh ng l i giáo hu n c a tre6. m l y trơn tr t7. Bình minh trên nh núi
 2. 2. Chia s c a tác gi khi vi t ph n ti p theoc a câu chuy n v chú ch PingNh nhàng và u n, Ping - Vư t kh i ao tù ã tr thành m t hi n tư ng qu c t , ã ư c d ch ra 20 th ti ng v i hơn 400.000 b n in trên kh p th gi i và t o i u ki ncho chúng ta l i g p nhau và tôi r t bi t ơn v i u y. N u b n ang c nh ng dòngnày, thì b n có cơ h i ôm quy n sách vào lòng và ôm c l i chúc phúc n t t c cácb n. N u b n chưa c quy n sách, thì có l m t vài ti ng vang c a nó chính là nguyênnhân khi n chúng ta tr nên g n k t v i nhau. Dù cách này hay cách khác, theo nh nggì tôi ã ư c c và ư c nghe, thì nh ng nguyên t c và bài h c ư c an quy n trongsu t câu chuy n v chú ch tên Ping ã tr thành m t chu n m c i v i nhi u ngư i.Xin c m ơn các b n r t nhi u. Nhi u v giám c ã t ng sách cho nhân viên mình, giáoviên trích d n d y h c trò và c gi trên toàn c u s d ng s thông thái ư c chú ch khám phá ra giúp mình vư t qua nh ng thác gh nh hàng ngày c a thách th c và i thay.Thông i p v cách s ng m t cu c i t t nh t, cu c i mà t sâu th m tâm h n b nluôn khao khát, có th t ư c thông qua m t cu c s ng bi t ch n l a và hành ng -m t chân lý mà ch nh ng ai bi t tĩnh tâm l ng nghe m i nh n ra ư c. Minh ch ngrõ nh t cho lu n i m này chính là vi c nhi u ngư i ã “ph i lòng” Ping. Và tôi cũngchính là m t trong s này. Vì v y, Ping ã tr l i và chia s v i chúng ta v m t cu chành trình v i nhi u khám phá quan tr ng hơn n a, c bi t khi cu c s ng muôn màub ng vây l y ta m t cách áng ng c nhiên. Và k t ó trên th gian này, b t kỳ tác ginào cũng mu n có b n ng hành cùng theo dõi m t câu chuy n hay. Nào, xin m ib n...Trân tr ng tri ân!- Stuart Avery Gold
 3. 3. V i nh ng tâm h n i ng , cõi ni t bàn sen t nh luôn m i nơi. V i nh ng ai ang itìm chân lý cho mình, cõi ni t bàn ư c tìm th y s tĩnh l ng c a bi n c bao la.
 4. 4. 1CU C VI NG THĂM L N ã lâu r i, m t nơi n ...H u h t cư dân s ng ao b t u t h i, h t t u s m hơn nh ng hai mươi b n gi .Các cư dân n t nh ng b ao xa xôi nh t ã có m t trư c ó b n mươi gi , và chuy n n s m này ch quan tr ng khi b n mu n tìm cho mình m t ch ng i t t. Ngay c lũrùa cũng bi t r ng n u b n mu n có m t v trí g n ho c n u b n mu n ch n m t chtrong bóng râm, s vô cùng khó khăn n u b n không nhanh chân n ó. Lũ rùa lành ng k có ni m tin tuy t i vào m t ch ng i t t, vì v y, chúng v i lên ư ng v it c di chuy n t i a c a mình. c bi t may m n chính là nh ng cư dân n s m ch n l y m t nơi trên b áph ng lì gi a ám hoa chuông xanh r c r , hoa cơm cháy và hoa dành dành ngát hương,và t t c u công nh n r ng ch c a chúng th t s có m t t m nhìn tuy t v i. Cao hơnt t c là m t anh Chu n Chu n ang bay lư n trên không làm nhi m v canh gác.Có khá nhi u vi c thú v di n ra quanh cái ao, nhưng trong ngày hôm nay, khi bay vàmúa lư n vòng quanh mái nhà c a th gi i v i nh ng ôi cánh m nh mai như mànsương, Chu n Chu n m nh n m t nhi m v mà h t th y u ph i ganh t . S h u l ith t i a, Chu n Chu n ư c giao nhi m v ki m soát tin n.Khi ám ông ngày m t tăng thêm thì nh ng tin n v s xu t hi n c a Ping cũng tăngtheo. Vì v y, Chu n Chu n th c hi n m t nhi m v h t s c quan tr ng là bay t i baylui như tên b n loan truy n s th t. n úng gi a trưa thì Chu n Chu n thông báor ng Ping s p xu t hi n, r i d n ngay m t kho ng tr ng gi a không trung ti p ón i u ch có th g i là m t cú nh y xa th ng g n, p m t m t cách hoàn h o, và ngaysau ó là m t cú ti p t vô cùng ngo n m c, làm s ng s t t t c m i ngư i.Nh ng ai còn chưa bi t v nh ng cú nh y tuy t v i c a Ping thì th t lên: “Cú nh y m ituy t v i làm sao!”. Còn v i nh ng “b nh ” ã y p các câu chuy n phi thư ng thìt h i: “Li u nh ng câu chuy n ó là có th t?” Cú nh y c a Ping còn hơn là m t câuchuy n ly kỳ c n ph i theo dõi - ó là b ng ch ng cho th y huy n tho i v chú ch Pinglà xác th c.Nh ng cu c phiêu lưu c a Ping ã tr thành truy n thuy t, s bi n i n i tâm ã thànhhuy n tho i. Hành trình bi n i s ph n ã mang n cho Ping m t danh ti ng l y l ng n m c c m t ám ông l n kháo nhau t h p ón ch s xu t hi n c a Ping. Chodù có i u gì khác n a x y ra chi c ao trong ngày hôm ó, thì cũng không ai ch i cãi ư c r ng th i kh c này là c a v khách danh d có nh ng cú nh y xa mà h ã t ngnghe truy n t ng.M t cách nh nhàng, Ping bư c lên m t chi c lá súng và ón nh n nh ng tràng v tayhoan hô và nh ng l i c vũ, nh ng cơn sóng và nh ng l i chúc t ng không ng t: “Ping,Ping, Ping…”. ám ông ch tr l i yên l ng khi h như ng l i cho ngư i tr vì cao tu ic a h – Lão Chúa Cóc.
 5. 5. Không ai bi t ư c Lão Chúa Cóc tr vì nơi này ã bao lâu. i u ó ch ư c c p n m t l n duy nh t trong bu i Ti c B hàng năm g n ây, khi c Rùa - lúc y ã 106tu i - phát bi u r ng Chúa Cóc ã tr vì chi c ao này t r t lâu r i - lâu như c Rùa cóth nh ! B y nhiêu ó cũng là quá v i nh ng ngư i ang l ng nghe. T t c cư dântrong ao u r t yêu quý truy n th ng.Hình trang 12: M t th gi i l n hơn th t s có th ư c tìm th y bên ngoài chi cao c a chúng ta.B t kỳ khi nào Lão Chúa Cóc ngưng ng g t kh nh kh ng bư c ra v i v m t càuc u, Lão u ư c chào ón long tr ng theo nghi th c hoàng gia, b ng t t c s tônkính, b i vì Lão i di n cho dòng dõi c a các dòng dõi, ngư i thu t l i t t c nh ng i u ư c xem là thông thái và tuy t v i nh t.Chúa Cóc sinh ra t cái ao này nhưng gi ng nói c a Lão như phát ra t trên nh ng t ngmây. Gi ng c a Lão nh và nh , th m chí c lũ th thính tai ng i cu i b nư c cũngph i v nh nh ng ôi tai dài m i ón b t ư c nh ng l i c a Lão. Vì v y, b t kỳ lúc nàoChúa Cóc quy t nh lên ti ng, cư dân ao cũng u chăm chú l ng nghe. B t kỳ i u gìLão Chúa Cóc nói cũng u ư c h tin theo.Chúa Cóc ng h ng l y gi ng, ưa cánh tay y u t c a mình lên và b ng m t c chd t khoát, Lão nói: “Hôm nay là ngày chúng ta chào ón ngư i có nh ng cú nh y vư tnh ng kho ng cách vĩ i”.Ti ng hoan hô d y lên như s m.- Chào m ng c u n v i nhà c a chúng tôi, m t nơi tráng l nh t t ng t n t i. M tvùng nư c tuy t v i nh t có th ư c tư ng tư ng b i b t kỳ cá nhân nào. T nơi này n muôn nơi và t muôn nơi n ây, không gì có th sánh hơn cái ao c a chúng tôi. ó là l i tuyên b mà Chúa Cóc ã t ng phát bi u và luôn phát bi u.- Nào, anh b n tr , hãy cho m i ngư i bi t vì sao c u l i c ng hi n c i mình th chi n nh ng cú nh y như th ?- Vì cháu luôn mu n thách th c b u tr i. - Ping tươi cư i áp, có ph n b c ng.Chúa Cóc ưa ánh m t b trên nhìn các th n dân c a mình và li c nhìn nh ng cái g t u và n cư i tán dương c a nh ng chú ch tr . Hay chính xác hơn, Lão ang ý nl i thì th m c a Daikon và Hodo, hai trong s nh ng chú ch tr thư ng gây r c r i nh tt ng có m t trên i.Ngay c khi còn là nòng n c, c Daikon và Hodo cũng ã ch ng d ch u chút nào.Khuynh hư ng m o hi m i quá xa kh i vùng cây c an toàn c a vùng nư c nông trong
 6. 6. ao luôn là nguyên nhân c a nh ng cái l c u c a nh ng lão ch l n tu i. Vào cái ngàymà Daikon và Hodo l n lên thành nh ng chú ch th c s , chúng nh n ra r ng tình c mc a chúng dành cho nhau cũng l n d n theo. Daikon ch c ch n m t i u r ng: Hodo cóm t làn da l p lánh hoàn h o như gom c nh ng màu s c p nh t trên i. Và chb y nhiêu thôi là ã v i c u.Trong l ch s lâu i c a ao, chưa t ng có hai thành viên nào l i t n hư ng nh ngkho ng th i gian tuy t v i bên nhau, nh ng cu c chuy n trò su t nh ng bu i chi u,nh ng ngày dài và thích thú v vi c b u b n v i nhau như th . Chúng àm lu n v inhau v s b n v ng c a m i th xung quanh, r i chúng cùng suy ng m h u tìm ra b nch t sâu xa c a s hi n h u c a chúng m i ngày trên cõi i này. Tinh th n hay tò mòvà hành vi n i lo n c a chúng ã tr thành cái gai trong m t Chúa Cóc, và hôm naycũng không khác m y.Chúa Cóc kh t mũi t v không hài lòng v ni m hân hoan l rõ trên gương m t c aDaikon và Hodo. Th t không th hi u n i b n tr ! Lão quay i, vén chi c hoàng bào.- V y, c u t âu n thăm chúng tôi? - Chúa Cóc h i Ping.- T Bi n L n!M t s im l ng y hoang mang bao trùm t t c m i ngư i.Hình trang 16: Dám nghĩ l n m i dám làm nh ng i u vĩ i!M t thoáng b i r i bao ph ôi m t già nua c a Chúa Cóc.- H m, ta chưa t ng nghe n m t nơi nào như v y, - Chúa Cóc lên ti ng. - Mong là c ukhông b choáng ng p b i cái ao bao la r c r nh t c a chúng ta. Th cái i dương c ac u nh c nào so v i cái ao này?- Thưa ngài, cũng gi ng như m i th khác, không nên ánh giá i dương qua kíchthư c, mà qua s r ng m c a nó. - Ping tr l i m t cách ơn gi n.- Hoang ư ng! - Chúa Cóc t hào giang tay quét m t lư t kh p m i th xung quanh. -Th c n có bao nhiêu cái i dương c a c u làm y nư c cái ao c a chúng ta?- V i lòng kính tr ng, thưa ngài, tôi r t vui nói v i ngài r ng i dương là vô cùng r ngl n.- Chính xác là c u mu n nói gì? Có ph i c u mu n nói r ng i dương th m chí b t ukhông th so sánh ư c?Ping g t u:
 7. 7. - Th t s là như v y. Không th nào so sánh ư c!- Qu úng như ta ã nghĩ, - Chúa Cóc lên ti ng, m t hư ng v nh ng th n dân c amình. - Nhưng không h gì, i dương c a c u nh như th nào?- i dương không nh âu, nó r t r ng l n!- R ng l n? L n c nào? B ng n a chi c ao c a ta chăng?Ping l c u:- Không, l n hơn. ám ông b t u tr nên kích ng.B n ch tr ch p m t y kinh ng c.Chúa Cóc b t u suy nghĩ v s vô lý trong l i tuyên b c a ch Ping.- Th nó có l n b ng chi c ao c a ta không? - Gi ng Lão b t u to hơn.- L n hơn nhi u. Tôi cam oan v i Ngài y! - Ping tr l i. - T t c các dòng sông u v ó, nhưng i dương chưa bao gi b ng p tràn. i dương luôn b c hơi, nhưngnó chưa bao gi c n ki t. ông qua Xuân t i cũng không làm nó thay i. Lũ l t và h nhán cũng không làm nó suy suy n. i dương to l n hơn r t nhi u so v i c sông su ivà ao h . Thưa ngài, xin th l i cho tôi. Tôi không có ý làm ngài ph t lòng, nhưng chi cao c a ngài th m chí còn không ph i là m t gi t nư c trong i Dương Vĩ i. ám ông há h c m m và ng lo t nhìn v phía Lão Chúa Cóc.Lão Chúa Cóc tr ng m t nhìn Ping và c t ti ng oang m t cách gi n d :- C u là gi ng gì mà dám n ây v i nh ng l i láo khoét như v y? - Th i tr Chúa Cóccó ti ng là thô l và cho n bây gi v n v y. - C u toàn nói nh ng l i hoang ư ng.- Tôi ch nói s th t. - Ping tr l i.- Ta m b o v i c u ngay lúc này r ng không có th gì to l n hơn, không có th gì thúv hơn và không có th gì áng hài lòng hơn chi c ao c a chúng ta!Ping ch p m t, r i ch p m t l n n a. ôi m t khác thư ng c a c u nhìn Chúa Cóc nhưth c u có năng l c nhìn th u su t ông ta, và th t s là v y. B ng m t gi ng nói bìnhtĩnh l thư ng, c u m i Chúa Cóc và t t c nh ng ai có c lòng cam m và óc tò mòcùng c u tham gia vào cu c hành trình khám phá t n m t ch ng ki n i Dương Vĩ i là có th t và huy hoàng n b c nào, r ng m t th gi i r ng l n hơn th t s có th ư c tìm th y bên ngoài chi c ao c a h .
 8. 8. Chưa bao gi có ai dám b t ng v i Chúa Cóc. Khuôn m t già nua c a Lão b t ul ng lên, m t nhìn n y l a.“TH T LÀ LÁO XƯ C!” - Chúa Cóc g m lên, gi n d sùi b t mép. “ANH M I TA I XEM I DƯƠNG D Y I TA, NHƯ TH TA KHÔNG CÓ M T CHÚTKI N TH C HAY CHÚT KHÔN NGOAN NÀO? TRÊN I NÀY KHÔNG CÓCÁI GÌ Ư C G I LÀ I DƯƠNG C .”Lão Chúa Cóc ch trích m t tràng, không c n ng ng l i th . Gi ng lão ngày càngm nh m và vang d i theo cơn t c gi n ang tăng lên. Trong lúc nh ng l i nói chátchúa c a Lão b vào u Ping, i u này nên ư c ghi nh n k , thì nh ng viên n bùncũng th . Nh ng cư dân l n tu i c a ao b t u ném m nh nh ng viên n bùn th ngvào ngư i Ping. H nhanh chóng n n bùn và ném cùng nh ng th rác rư i t o thànhm t cơn mưa hình c u trút xu ng Ping t m i hư ng hư ng ng cơn gi n ang bùngphát c a Chúa Cóc. H n i óa, h gào thét la ó u i Ping i kh i cái ao c a h mãimãi. M t vài viên n bùn n úng m c tiêu m t cách chính xác v i m t s c m nh áng k .M ts iên ti t...Hay nói chính xác hơn, ó là m t cơn th nh n ngút tr i. Và t i sao Ping không nh y ikhông ch là m t câu h i hay, mà rõ ràng là m t câu h i duy nh t. Ping ng ch c amình, ch p m t, nheo mày và l i ch p m t m t vài l n n a, ón nh n nh ng l i chnh o và châm ch c, nh ng cú ném b m tím t nh ng viên n bùn. Qu là, bi t mìnhc n ph n ng v i ngư i khác như th nào luôn quan tr ng hơn bi t ngư i khác ph n ng v i mình ra sao.Cu i cùng, khi nhìn vào nh ng gương m t tr nh t trong s nh ng cư dân nh nh t c aao, Ping nói: “Dám nghĩ l n m i dám làm nh ng i u vĩ i!”. Cu c hành trình b t ut chính các b n”. Sau ó Ping tung ngư i nh y m t cú g n gàng, p m t cách hoành o như c u ã t ng th c hi n, ra kh i t m nhìn c a m i ngư i và bi n m t vào kho ngkhông bao la.Nh ng cư dân l n tu i th a mãn và la hét ng tình. Hai trong s nh ng cư dân ít tu ikinh ng c trong s khâm ph c và dũng c m hét l n: “ úng r i!”.Không m t ai cái ao này nghe th y ti ng hét c a h , nhưng l ch s s p s a ư c vi tnên.
 9. 9. 2 Ư NG CŨ, Ư NG M IH ng ý g p nhau vào lúc n a êm, trong ám c s y, dư i hàng v n vì sao. “G p”có l là t không úng; “Tr n” m i chính xác hơn. Vi c t t p bí m t là i ngư c l im nh l nh m i nh t c a Lão Chúa Cóc. K t chuy n vi ng thăm c a Ping, Lão ChúaCóc ã luôn m t nghi ng lũ ch tr . Dĩ nhiên là h u h t chúng nghe theo nh ng gìngư i l n d y b o. Riêng sáu chú ch nh , c m u là Daikon và Hodo, thì không.- Chúng ta ph i c ki m ch gi ng nói c a mình trong khi i. - Daikon c n tr ng nh cnh sau khi ch c r ng chú ang nói r t kh trong êm. - Các c u nh âm thanh truy n itrên m t nư c nghe l n th nào r i y!Sáu chú ch nh l n lư t nhìn nhau. Chúng ch t run s . B ng nhiên, ch ng chú nào lênti ng b i t t c n i s kinh kh ng nh t c a chúng liên quan n vi c r i kh i thiên ư ng an toàn và quen thu c cái ao này i l y m t i u chưa bi t th nào. R i thìKiku, con xanh nh t trong nhóm, nói lên t t c suy nghĩ c a chúng:- Nơi ây th t t t ph i không nào? - Kiku h i Daikon, trong khi v n suy nghĩ v chi cao, cũng là th gi i c a chúng. - Chuy n gì x y ra n u nơi ây v n t t như xưa nay?S im l ng bao trùm trong ch c lát. Daikon g t u v i v thông c m sâu s c. Chú ãbi t trư c r ng khi th i kh c n, các b n c a mình có th vì s mà không dám r i bch ti n nghi ao i l y nh ng cơ h i có th t t hơn. Chú không th trách h . Tuynhiên, vi c t b tri n v ng c a chính mình có th mang l i gì ngoài s bu n chán?Daikon ng ng m t lúc lâu r i b t u lên ti ng:- T t c chúng ta u là nh ng ngư i t o nên gi c mơ c a chính mình, và chúng ta tquy t nh l y. Các c u ph i làm nh ng gì mà mình tin tư ng.Kiku m c dù m m cư i nhưng v n không th ngăn ôi dòng nư c m t t ng t tuôn ra:- C u s b gi t ngoài kia. C u bi t mà.- Có th .-C u ng i.Không gì có th làm thay i quy t nh c a Daikon. Nh n th y i u này, Kiku chìa tayra, ưa cho Daikon m t s i dây chuy n ư c t o tác t m t r dây nho v i m t làmb ng á dư i ao.- nh v chúng tôi. - Kiku b o.Daikon eo dây chuy n vào c , o n nhìn m t dây chuy n r i nhìn ám b n. Bây gi n lư t chú xúc ng:
 10. 10. - Tôi s không quên b t kỳ ai trong các c u. - Chú nói. - Tôi h a.Hodo kh g t u, c m th y khó th vì ngh n ngào. Trư c ây chưa t ng có m t bu it i nào mà gi c mơ ư c r i kh i chi c ao này không gây nh ng cơn xao xuy n ngsau ôi m t chìm trong mơ màng c a cô, và bây gi ã n th i kh c ó.L rơi ch a chan.Lúc ó, sáu chú ch nh ng i yên l ng bên nhau. Chúng ã làm t t c nh ng gì có th ,trao nh ng n cư i bu n và can m cho Daikon và Hodo. C hai cư i áp l i m t cáchv ng tin. Chưa có êm nào p hơn êm nay, nh ng làn gió nh th t m áp và m i g i.Daikon và Hodo ngư c nhìn nh ng vì sao l p lánh, r i nhìn nh ng ngư i b n ch thânthương, trao cho h nh ng cái nháy m t y qu quy t, r i ôm t m bi t t ng ngư i.Và r i, chúng th c hi n m t cú nh y c a ni m tin vào êm t i ang v y g i, ni m tinc a chúng chưa bao gi tr nên m nh m hơn th .Hình trang 26: B n ph i làm nh ng gì mình tin tư ng.
 11. 11. 3HÀNH LANG NH NG HÀNG CÂY VÔ D NGHành lang Nh ng hàng cây Vô d ng dĩ nhiên hoàn toàn b g i sai tên. Vì sao l i có têng i như v y thì không ai bi t, m c dù có kh năng ph n l n nh ng thân cây có hìnhdáng xo n l i và cong queo ph bóng trên m t t có th ư c xem là nguyên nhânkhi n khu r ng có tên g i như th .Nh ng ai i ngang qua hành lang này s cho r ng nh ng cây c th cong queo, xo nv n và nhi u u m t này s không có ích gì cho th m c ho c th iêu kh c, thân và cànhquá xương x u, ngư i ta s nghĩ r ng nh ng cây này hi n h u không vì m c ích nàoc .Vì v y, qua nhi u th h , nh ng cái cây vô d ng v n ng im lìm bình an, không baogi b n h , như th nh ng cái cây kh ng l này bi t r ng chính s vô d ng c a chúnglà i u giúp chúng tr thành nơi cư trú lý tư ng cho lũ chim chóc và muôn thú - m t nơivui v muôn thú cư trú trong thanh bình.Chính nơi ây, b thu hút b i s tách bi t dư i nh ng bóng cây, Ping ng i suy ng mtrong s tĩnh l ng, chìm trong v thơ m ng c a nh ng bóng cây in trên m t t. Th chành thi n nh nhi u năm, Ping v n trung thành dành ra nhi u gi trong ngày rènluy n tâm trí, h c cách tư duy, tìm ra cái c t lõi trong chân tính c a mình, t m trí ưa mình n v i nh ng hi u bi t, tri n v ng và kh năng m i.Hít vào lòng ng c nh ng làn gió tho ng hương anh ào th i n t nh ng ng n núi xaxa, Ping khoan khoái t n hư ng khung c nh n i tâm trong s im l ng c a tâm trí. Pingng i ó, trong s t p trung u và sâu c a thi n nh, trong khi Daikon và Hodo thíchthú quan sát m t h i lâu cái bóng m m có th nh n ra c a c u t kho ng cách xa xa.Hai chú ch lòng y hy v ng ang nheo m t nhìn ch c r ng ó chính là Ping. Và ôim t ã không ánh l a h . Vui m ng xen l n kính s , c hai rón rén nh y l i g n Pinghơn m t chút:- Su t…! Anh y ang ng . - Hodo thì th m.Daikon c n tr ng di chuy n n g n thêm chút n a, g n quan sát khuôn m t tĩnhl ng c a Ping m t lúc. Nh ng gì mà chú quan sát ư c có v r t l .- Anh y trông như ang ng , nhưng t không cho là v y!C hai chú ch tr u nhìn Ping ch m ch m.Ping ang ng i dư i bóng cây, kh hé m t, r i nh m l i.Hodo và Daikon li c nhìn nhau t v khó hi u.- Ta ang thi n nh. – Cu i cùng thì Ping cũng lên ti ng, làm hai chú ch gi t mìnhsuýt ngã vì m t thăng b ng.
 12. 12. Hodo và Daikon l y l i tư th ng c a mình và nhìn Ping có v khác l . Hai ngư icùng g t u, r i như m t dàn h p xư ng, h nhanh chóng ng thanh nói:- Tôi hi u r i. Tôi hi u r i. ó là t t c nh ng gì chúng nói. “Tôi hi u r i. Tôi hi u r i.” M t tr i l n, m t trăng lên.“Tôi hi u r i. Tôi hi u r i.” M t trăng tàn, m t tr i m c. “Tôi hi u r i. Tôi hi u r i.”Dĩ nhiên là chúng ch ng h hi u gì c , nhưng b t kỳ lúc nào lũ ch tr b m m cngư i b i m t i u gì ó vư t quá t m suy nghĩ, và th t s là trong h u h t các trư ngh p như v y, câu tr l i b n năng c a chúng là: “Tôi hi u r i.” Nh ng câu mà chúngluôn nói thư ng xuyên m t cách rõ to.Thói quen này b t u t r t s m, khi chúng còn là nh ng chú nòng n c bơi ùa tungtăng trong nh ng ngày u tiên c a cu c i, r i m t sáng th c d y, chúng nh n ramình ã r ng m t chi c uôi, tay chân b ng xu t hi n và âm ra th c m c chuy n gì ãx y ra. M t dù chúng nh n th y r ng l i gi i thích th t khó mà hi u h t, nhưng ngay l pt c chúng nói: “Tôi hi u r i.” Chúng l p i l p l i câu này thư ng xuyên nh m thuy tph c b n thân r ng th t s chúng ã hi u.HÌNH TRANG 32 : T i sao chúng ta luôn s n sàng tin tư ng vào nh ng th bênngoài hơn nh ng gì bên trong chúng ta?T th i xa xưa, ch ã nh m l n gi a vi c hi u nh n th c và nh n th c gi iphóng. Th m chí cho n ngày nay, nh ng vũng bùn, m l y, ao và h trên kh p thgi i, thói quen ó v n còn ti p t c. ó chính là tính d th a hi p trong tâm lý lũ ch tr .M t s thi u kiên nh mà Ping ã hi u rõ t khi còn nh .Ping hít m t hơi th t sâu và thư thái. L i m t hơi khác. C u quan sát hai chú ch nh ang ng trư c m t mình. Màn sương mù c a m l y ư c vén lên khi Ping b t ugi i thích:- Thi n nh là s tĩnh l ng bên trong tâm trí chúng ta, nơi mà chân lý c a con tim chi nth ng lý trí. Chính s tĩnh l ng ã giúp cơ th và tâm trí hòa h p (th và th n), giúpnh n ra kh năng vô h n t n t i trong m i chúng ta. Vi c làm tăng s c m nh cho cơ th ư c th c hi n b ng cách v n ng cơ th . Còn s c m nh tâm trí ư c tăng cư ng b ngcách cho tâm trí ngh ngơi. Nh thi n nh, ta khám phá ra r ng: “Trong khi b não i ukhi n cơ th thì chính trí năng i u khi n th gi i”.Hodo và Daikon nhún vai, t v không có ý ki n gì áng k :- Tôi hi u r i. Tôi hi u r i.- H n r i! - Ping c nén cư i.
 13. 13. Sau ó Ping m m t ra và bình th n nh y vài bư c ng n. C m th y ói, Ping lia m tkh p m t t mong tìm m t ít sâu b .Hodo r t b i r i khi hi n di n trư c m t Ping. Cô nhìn lên vòm nh ng cành cây anchéo r m r p và cu i cùng cũng h i ư c m t câu:- Anh s ng ch nh ng cái cây vô d ng này à?- Luôn có s mâu thu n v vi c nhìn nh n cái h u d ng và cái vô d ng. - Ping áp saukhi ch p l y m t chú b gai và nu t th ng vào b ng. - Nh ng ngư i th m c xemnh ng cái cây này là lo i vô d ng, nhưng nh ng cái cây gi ng nhau li u có t o ư cc m h ng cho ngư i h a sĩ phác nên nh ng nét v như th n? Luôn có m t m c ích duynh t v i t t c v n v t. T ng ngư i chúng ta u có m t lý do lý gi i cho s hi n h uc a mình. Có l ó cũng là th c m c c a các c u v m c ích c a mình khi r i ao n ây?Hai chú ch nh ưa m t nhìn nhau. Su t quãng i v a qua, chúng ã ư c d y b or ng: không bao gi trên i này t n t i m t s thông thái nào vư t quá s thông tuc a Lão Chúa Cóc, nhưng trí tu tuy t v i c a Ping bây gi hoàn toàn là m t ch ng cth t rõ ràng.Khéo thay lúc ó Daikon cũng k p th t lên:- Khá lâu r i, chúng tôi ph i v t l n v i s b t an c a mình. Khi l n lên, chúng tôi l iph i trăn tr v i nh ng hy v ng và ư c mơ. Chúng tôi tin r ng th gi i bu n t c amình có th không ph i là duy nh t. R ng còn có m t cái gì ó l n hơn n a chúng tôitr i nghi m. Chúng tôi ã trăn tr h t ngày này qua tháng khác v i ni m tin r ng m ts m mai nào ó chúng tôi s khám phá ra nhi u i u m i m .- Tin r ng m t i u gì ó ph i úng như v y là m t vi c, nhưng th c hi n nh ng òi h ic a nó tr i nghi m là m t vi c khác. - Ping nói.- Chuy n thăm c a anh ã c vũ tinh th n chúng tôi r t nhi u. - Hodo nói. - V i Daikonvà tôi, t nhiên m i th trong ao tr nên không còn ý nghĩa gì c - không còn lý do gì gi chúng tôi l i ó n a. ó là lý do t i sao chúng tôi ã cùng i tìm anh.- Không âu! - Ping c t l i. - Ai ch a trong lòng tính chân như như v y u s i tìmchính mình. chuy n ng, cành cây cũng ph i c m nh n ư c hư ng gió. Chính strong lành c a cơn gió ã khi n cho nh ng nghi ng trong các c u rơi i như nh ngchi c lá thu vàng úa và thúc gi c các c u theo u i h nh phúc c a mình.Hodo b t u tr nên hào h ng. Nàng huých Daikon m t cái:- Anh nói i.(còn ti p)

×