Your SlideShare is downloading. ×
Bisdom presentatie nieuwe bestuursleden 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Bisdom presentatie nieuwe bestuursleden 2011

1,371
views

Published on

Ruim veertig nieuwe bestuursleden van parochies in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch verzamelden zich verdeeld over maandag 14 en woensdag 16 februari in het bisdomskantoor aan de Parade. Jaarlijks …

Ruim veertig nieuwe bestuursleden van parochies in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch verzamelden zich verdeeld over maandag 14 en woensdag 16 februari in het bisdomskantoor aan de Parade. Jaarlijks worden nieuw benoemde bestuursleden uit ons bisdom uitgenodigd voor een informatieavond over de parochie en de dienstverlening vanuit het bisdom.

Aan de hand van een viertal thema’s gingen vijf bisdommedewerkers in op functie van de parochie in het bisdom. Met het thema ‘De parochie in het geheel van de Kerk’ sprak drs. Jac van Oppen onder andere over het ontstaan, de structuur en het doel van de parochie. ‘De parochie als rechtspersoon’ en andere juridische aspecten van het bestuurslidmaatschap werden ingeleid door mr. Vincent Peters. Na een korte pauze - waarin de deelnemers hun ervaringen uitwisselden - behandelde Wil van de Molengraft RA het thema ‘De parochie en financiën’. De dienstverlening vanuit het bisdom en de vorming van Nieuwe Parochies werd toegelicht door drs. Co Broekhuizen. 

Tijdens de afsluitende vragenronde waarin mede-procesbegeleider drs Bart Jansen MBA als moderator optrad, kwamen aspecten aan de orde als het werkgeverschap van bestuur, het functioneren van het pastorale team, vrijwilligers en doelgroepen in de kerk en de communicatie van en met het bisdom. "Tijdens deze avonden is het prettig dat we van deze nieuwe bestuursleden terugkoppeling krijgen over de gang van zaken binnen de parochies", aldus Jansen, "zodat wij vanuit het bisdom onze dienstverlening nog specificieker kunnen toespitsen op de behoeftes die daar liggen". 

Beide avonden werd gebruikt gemaakt van diabeelden via een beamerpresentatie en kregen de deelnemers een handout met een samenvatting van de inleidingen. De presentatie is te bekijken en te downloaden via onderstaande applicatie. Het volledige documentatie is op te vragen bij de afdeling Parochieontwikkeling: 073 6125488

Published in: Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,371
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Welkom in de Bisdomzaal Informatiebijeenkomsten 14 & 16 februari 2011 voornieuw benoemde leden van kerkbesturen in het bisdom van ‟s-Hertogenbosch
 • 2. Gebed tot de Heilige GeestKom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen,en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen.- En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.Laat ons bidden.God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door deverlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef datwij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogenbezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogenverblijden. Door Christus, onze Heer.Amen.
 • 3. ProgrammaWelkom / toelichting De parochie in het geheel van de Kerk De juridische aspecten van de parochie als rechtspersoonPauze De financiële aspecten van de parochie De nieuwe parochies en ondersteuning vanuit bisdomGelegenheid tot stellen van vragenAfsluiting
 • 4. Drs. J.v.Oppenmedewerker dienst Parochieontwikkeling De parochie in het geheel van de Kerk
 • 5. De parochie• Gemeenschap van christengelovigen• Eucharistische gemeenschap• Taken: - vieren - onderrichten - liefde beoefenen
 • 6. Naamgeving• παροικια > = in den vreemde wonen παροικεω – inwonen zonder burgerrecht – „erbij wonen‟ – op doortocht• Volk Gods burgers van Rijk Gods
 • 7. Doelstelling• Het in stand houden en vitaal doen zijn van een geloofsgemeenschap die haar evangelische opdracht gestalte geeft• Parochie maakt algemene doelstelling van Kerk plaatselijk waar
 • 8. Geschiedenis• Derde eeuw: bisschopskerk in steden• Vanaf 300: groei op platteland parochies ontstaan vanuit bisschopskerken• Trente (1545-1563): – Parochies afgebakend als onderdeel van bisdom – Parochie territoriaal omschreven als ambtsgebied van de pastoor• Vaticanum II (1962 –1965): parochiegemeenschap
 • 9. Beleidsverantwoordelijkheid• Bisschop: de pastoor van het bisdom• Delegatie naar • Delegatie naar priesters, diakens en kerkbesturen pastorale werkers die hij heeft die hij heeft aangesteld aangesteld• Presbyterium• Bisdom: lange en middellange termijn Kerkbesturen: middellange en korte termijn
 • 10. Wereldkerk• Bestuurd door college van bisschoppen• Onder leiding van de paus, de Pontifex Maximus• Met behulp van het kardinalencollege• Ondersteund door de Curie
 • 11. Parochie nu• Codex (canon 515 §1): – “een parochie is een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, – in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, – waarover de herderlijke zorg, – onder het gezag van de diocesane Bisschop, – aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.
 • 12. Structuur parochie Geloofsgemeenschap beheer pastoraat Pastoor (vz) Kerk- Pastoraal team advies bestuurWerkgroepen Werkgroepen Beheer en pastoraat zijn onderscheiden taken
 • 13. Taak kerkbestuur • Beheer vermogen • Werven en ontvangen gelden • Beheer (on)roerende goederen • Vaststellen en doen van uitgaven • Nakomen verplichtingen • Aangaan overeenkomsten
 • 14. Mr. V. Peters, jurist & kanselierDe juridische aspecten van de parochie als rechtspersoon
 • 15. Parochie als rechtspersoon• Kerkbesturen moeten rekening houden met woud aan regelgeving• Parochie bezit rechtspersoonlijkheid• Burgerlijk wetboek: Kerkgenootschappen “bezitten rechtspersoonlijkheid”; “Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet” • Kerkelijk wetboek als basis
 • 16. Parochie als rechtspersoon• Algemeen Reglement voor bestuur parochie van de R.K. Kerk in Nederland• regelt structuur, organisatie en bevoegdheden van parochie• maakt deelname mogelijk aan maatschappelijk handelen (m.n. vermogensrechtelijk)• Rechtspersoonlijkheid parochie in maatschappij NIET altijd meer duidelijk
 • 17. Bevoegdheid rechtspersoon• Algemeen Reglement regelt inrichting, beheer en besluitvorming van rechtspersoon• Vermogensrechtelijke handelingen gebaseerd op „collegiaal bestuur‟: bestuursbesluit nodig • Geldige (her)benoeming bestuursleden door bisschop noodzakelijk voor geldigheid besluiten
 • 18. Beperkingen handelingsbevoegdheid• Besluiten uitvoeren overeenkomstig Algemeen Reglement (zie artikelen 53 en 54)• Schriftelijke machtiging bisschop nodig voor bepaalde besluiten• Niet ongebruikelijk: vergelijk bestuur van vereniging en college van B&W• Handelen is onbevoegd zonder goedkeuring• Vraag tijdig machtiging bisschop aan!
 • 19. Aansprakelijkheid• Naast kerkelijke regelgeving ook Nederlandse wetgeving van toepassing evenals eisen van goede trouw, redelijkheid en billijkheid• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: weinig zinvol• Hoofdregel: niet persoonlijk aansprakelijk • Veel zaken zijn (collectief) verzekerd door bisdom/parochie
 • 20. Arbeidsomstandigheden• ARBO-wet geldt voor parochie én begraafplaats, ook als vrijwilligersorganisatie• Verplichting: géén negatieve invloed op veiligheid en gezondheid• Risico-inventarisatie en -evaluatie; plan van aanpak voor parochies (knelpunten)• Overleg bisdommen – ARBO-dienst• Landelijke modelinstructie met ARBO-voorschriften
 • 21. ANBI• Kerkgenootschappen aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling)• Vrijstelling van schenkings- en successierechten
 • 22. W.A. van de Molengraft RA, Adjunct-econoomDe financiële aspecten van de parochie
 • 23. Activiteiten afdeling Financiën• Aanspreekpunt voor parochies; van salaris tot restauratie• Ondersteuning in uitvoering financieel werk• Bisschop blijft eindverantwoordelijke• Richtlijnen, gebundeld in parochiehandboek (zie website bisdom)
 • 24. Richtlijnen• Up to date houden van bijv. arbeidsvoorwaarden• Salarisverwerking: advies SDBgroep, hr. Witte (070-3570884) verricht al voor meer dan 100 van onze parochies de salarisadministratie
 • 25. Begroting• Uitbrengen brief voor opstellen begroting• Vóór 1 december indienen, ter goedkeuring bisdom• Geen uitgaven buiten goedgekeurde begroting• Hulpmiddel bij plannen ontwikkelen• Aanreiken van uitgangspunten voor opstellen begroting
 • 26. Jaarrekeningen• Voorgeschreven model: staat van inkomsten en uitgaven en balans bezittingen en schulden• Vóór 1 mei indienen, ter goedkeuring bisdom• Geen noodzakelijke controle door accountant• Controle door bisdom
 • 27. Financiële administratie• Boekhouding voeren volgens voorgeschreven rekeningschema• Streven naar één systeem voor alle parochies• NAVISION: - kerkledenadministratie (hr. J. Broekhuizen), - financiële administratie - begraafplaatsadministratie• Controle jaarrekening en maken nota voor bisdomafdracht door mevr. Martens• Andere zaken o.a. pensioenmutaties en KASKI-gegevens
 • 28. Beleggingsfonds• Vanaf 2008• Ingelegd vermogen thans ca € 63 mln.• Rendement 2010: 4,5 %• Uitkering 2010: 3 %; rest vermogensgroei• Instappen per 1e van ieder kwartaal
 • 29. Interne controle, toestemming betalingen• Bestuur collectief verantwoordelijk voor financiële gang van zaken• Onmisbaar: afdoende interne controle binnen parochie• Veelal door middel van functiescheiding; niet alles door één persoon
 • 30. Tekeningsbevoegdheid penningmeester• Voorzitter en secretaris machtigen penningmeester• Aangeven grenzen van bevoegdheden• Richtlijnen bisdom: > penningmeester alleen bevoegd bij betalingen tot euro 10.000; > bevoegd samen met voorzitter of secretaris bij betalingen tussen euro 10.000 - 100.000; > bevoegd samen met voorzitter en secretaris bij betalingen boven euro 100.000.• Verhouding tussen penningmeester en eventuele beheercommissies
 • 31. Drs. J.Broekhuizen, medewerker dienst Parochieontwikkeling De nieuwe parochies enondersteuning vanuit bisdom
 • 32. Ontwikkeling parochies • Functie van pastoor • Verzekering van inkomsten • Creëren van rechtspersonen • Koppeling gelovigen aan kerken • Sinds 1854: Bestuur door leken Na Vaticanum II: • Omslag naar geloofsgemeenschap
 • 33. Inhoud nieuwe beleid• Vorming van nieuwe parochies: vitale en toekomstgerichte centra voor alle generaties voor viering Eucharistie en ontmoeting• Nabije pastorale zorg, persoonlijk contact • Prioriteit aan speerpunten: - jeugd en jongeren - huwelijk en gezin - roeping en vorming - Kerk en samenleving
 • 34. Inhoud nieuwe beleid• Eén parochiekerk met pastorie en parochiecentrum, ook voor catechese en diaconie• Parochiekerk: dagelijkse Eucharistie en alle kerkelijke feesten.• Overige kerken: in weekend minstens één eucharistieviering• Kapelkerken: dopen, huwelijken, uitvaarten en gebedsdiensten.• Eén pastoraal team en één bestuur
 • 35. Pastoraal team• Doel: leiding en inspiratie geven aan hele parochie• Samenstelling: benoemde functionarissen (priester, diaken en pastoraal werk(st)er)• Taakverdeling: elk teamlid eigen taken m.b.t. speerpunten• Werkt vanuit een gezamenlijke werkplek en werkt samen met pastorale assistenten en vrijwilligers
 • 36. Bestuur• Pastoor en minimaal 4 en maximaal 8 leden• Zittingstermijn maximaal twee maal 4 jaar• Voorwaardenscheppend voor pastoraat• Taken: - Beheer - Administratie en automatisering - Informatie en communicatie - Personeel - Representatie• Ondersteuning door commissies
 • 37. Organogram
 • 38. Beoogde indeling Wijchen Nijmegen IIIDen Bosch II Uden St.AnthonisKaatsheuvelTilburg I St.OedenrodeHilvarenbeek Helmond I
 • 39. Dienstverlening bisdomBisdomstaf• mgr. drs. A.L.M.Hurkmans eerstverantwoordelijke voor de pastorale zorg• mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts eerste vicaris-generaal; beleid nieuwe parochies; voorzitter priesterraad en kapittel• mgr. dr. J.W.M. Liesen onderwijs; het categoriaal pastoraat; welzijn, vorming en benoemingen van pastoraal kader• diaken drs. P.A.M. Broeders directeur-econoom; economaat; bisdomdiensten
 • 40. Dienstverlening bisdomDienst Parochieontwikkeling: Drs. J. Broekhuizen, drs. B. Jansen en drs. J. van Oppen bieden begeleiding en toerusting bij• processen van pastorale reorganisatie (vorming nieuwe parochies, kerksluiting)• voortgaande kerkopbouw (visie-ontwikkeling, nieuwe projecten, teamvorming, pastorale planning, kerkledenadministratie)
 • 41. Dienstverlening bisdomPastorale ondersteuning• Parochieontwikkeling drs. B.Jansen• Jeugd en Jongeren ing. H.Ruiter.• Huwelijk en gezin ing. H.Ruiter• Kerk en Samenleving drs. P.Wennekes• Roeping en Vorming (DVC) drs. E.Kleinpenning• Katholiek Onderwijs drs. C.Roes• Liturgie F. van Genugten .
 • 42. Dienstverlening bisdomEconomaat• Dienst financiën W.A. v.d.Molengraft RA o.a. adviseren van parochiebesturen• Dienst financiën/administratie M.Promt verzorgt o.a. financiële administratie bisdom• Afdeling bouwzaken A.Maas advies en ondersteuning bij bouwkundige vragen• Kanselarij mr.V.Peters o.a. begeleiding en ondersteuning in juridische aangelegenheden
 • 43. Dienstverlening bisdomOverige diensten:• Officialaat dr. G.P. Weishaupt• Archief / Kerkelijke kunst drs. E. van Deutekom• Welzijn werkers in pastoraat drs. T.Bangert• Dienst Communicatie M. Savelsbergh o.a presentatie bisdom, perscontacten verzorgen van bisdomblad en website
 • 44. Vragen ?Nadere informatie: www.bisdomdenbosch.nl
 • 45. Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid en wensen u in uw belangrijke taak als parochiebestuurder veel succes en zegen. U kunt ons altijd benaderen met uw vragen. Goede reis naar huis!