• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
17,812
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ESCOLA BISBAT D’ÈGARA Reunió de pares de 4t de Cicle Mitjà
 • 2. ORGANIGRAMA
  • EQUIP DIRECTIU
  • Directora Cap d’estudis Secretària
  • Coordinacions:
  • Etapa Infantil Etapa Primària
  • Cicle inicial: Cicle mitjà Cicle superior
  • * 6 Tutores
  • * 1 Coordinadora
  • * Especialistes de:
  • música, educació
  • física, anglès, castellà,
  • educació especial i
  • religió (optativa).
  • Mestres de reforç.
 • 3. TASQUES I FUNCIONS DEL/LA TUTOR/A
  • a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes.
  • b) Coordinar les activitats d’ensenyament - aprenentatge de tots els mestres que intervenen en el seu grup d’alumnes.
  • c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes.
  • d) Tenir cura de l’elaboració dels informes d’avaluació i fer-los arribar als pares o representants legals dels alumnes .
  • e) Dur a terme la informació i orientació acadèmica dels alumnes.
  • f) Mantenir una relació periòdica amb els pares o representants legals per informar-los del procés d’ aprenentatge del seu fill/a.
  • g) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats de l’escola.
 • 4.
  • Etapa de les operacions concretes: a partir dels coneixements previs es van incorporant de nous, aportant utilitat als mateixos i desenvolupant les capacitats d’observació, reflexió, anàlisi i síntesi.
  • El principal vehicle de comunicació és la paraula, a nivell oral i escrit.
  • A partir dels 7 anys comencen a desenvolupar el pensament lògic, que juntament amb la capacitat de reversibilitat permetrà al nen/a entendre el punt de vista de l’altre i captar les seves intencions (treball en equip amb intercanvi d’opinions…).
  • Entre els 9-10 anys, és quan el joc de grup i la cooperació, agafen un significat rellevant.
  • L’amistat entre iguals, el grup i el joc de regles, afavoriran la integració de normes i el desenvolupament moral de l’individu. A partir d’aquest moment és quan tindrà més autonomia, independència i criteris personals.
  • Etapa de molta curiositat i alhora molt competitiva: jocs d’equip i competitius , jocs amb normes…
  Característiques específiques de l’edat .
 • 5. NORMATIVA GENERAL
  • Horari:
  • Ed. Infantil: de 9:00 h. a 12:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h.
  • Ed. Primària: de 9:00 h. a 13:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h.
  • (Acollida 6ª hora)
  •  
  • Assistència i puntualitat.
  • L’horari de les portes per a l’entrada dels alumnes és:
  • Al matí s’obre a les 9:00 h. i es tanca a les 9:05 h.
  • A la tarda s’obre a les 15:00 h. i es tanca a les 15:05 h.
  • A la sortida de la tarda s’obre a les 16:50 a l’edifici d’infantil.
  • A la sortida de la tarda s’obre a les 17:00 a l’edifici de primària.
  •  
  • Relació família escola :
  • Entrevistes
  • Informes
  •  
 • 6. NORMATIVA GENERAL
  • CALENDARI PER TRIMESTRES a l’etapa primària
   • 1r trimestre: del 7 de setembre al 3 de desembre.
   • 2n trimestre: del 9 de desembre al 25 de març.
   • 3r trimestre: del 25 de març al 22 de juny.
  • Sortides i activitats en centre.
  • Exploradors de l’Art. Centre cultural de Terrassa:
  • Exposició: Fotògrafs de la Natura (10 Novembre)
  • Leonardo da Vinci. Esboços i reproduccions d’instruments. (5 Abril) 
  • Audició: TUBS DEL MÓN EN CONCERT (19 de Gener)
  • Teatre en anglès (data a concretar)
  • Visita al museu mNACTEC. Taller d’energies : aigua/vent/vapor/carbó i electricitat.
  • (11 de Maig).
  • Espectacle: Miscel.lània de cultures (data a concretar)
  •  
 • 7. NORMATIVA GENERAL
  •   Altres tallers que ens venen a fer a l’escola.
  • La xocolata.
  • El paisatge, de mar a muntanya
  • Malalties
  • Accidents
  • Aniversaris i celebracions.
  • Menjador (recollida en horari de menjador)
  • Activitats extraescolars.
  • Administració
 • 8. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CICLE MITJÀ
  • Bata (plàstica)
  • Jaquetes Tireta llarga i nom
  •  
  • Educació física: 
   • Equipació
   • Higiene
  •  
  • Quota de material: 
   • material socialitzat
  •  
  • Esbarjo
  •  
  • Família-escola: agenda
 • 9.
  • Matemàtiques
  • Consolidar la multiplicació (per dues o més xifres).
  • Continuar treballant la divisió.
  • Lectura i escriptura de nombres fins al milió.
  • Resolució de problemes de dues operacions.
  • 1 sessió setmanal de geometria.
  • Càlcul controlat, sèries, càlcul mental, dictat de nombres.
  • Unitats de mesura.
  • Llengua Catalana  
  • Funcionament de la llengua (Ortografia i Gramàtica): Accentuació, elements de l’oració.
  • Expressió escrita (tipologies de textos).
  • Expressió oral: diferents tipologies de textos, text expositiu, text dramàtic (teatre).
  • Lectura (Pla Lector): “Flairosa, la bruixa dels sabons” i “BUB”.
  • Biblioteca d’aula.
  CURRÍCULUM
 • 10.
  • Coneixement del Medi 
  • Els aparells del cos humà.
  • Les comarques.
  • Animals i plantes.
  • Energies renovables.
  • Màquines.
  • Deures  
  • Diàriament hi haurà deures específics per fer a casa (per exemple la preparació de dictats quinzenalment), com també les feines que no s’acaben a l’aula. 
  • Cada tres faltes de deures de qualsevol matèria es farà una nota a l’agenda per comunicar-ho.
  • Els deures són exercicis que s’han explicat a classe i, per tant, els poden fer sols. Tot i així els podem donar un cop de mà a casa.
  • Metodologia de treball: Escrivim en bolígraf els títols, el nom i la data i el que copiem de la pissarra o del llibre, i els exercicis els fem en llapis.
  • Projecte interdisciplinar
  • Treball d’autors.
  CURRÍCULUM
 • 11. CURRÍCULUM: 6ª hora
  • La 6ª hora està distribuïda dins l’horari de cada grup – classe. En principi hi ha 1 sessió cada dia (depèn de l’horari de cadascú). No té una franja horària concreta.
  • Eficàcia lectora .
  • Es treballa l’agilitat lectora i la comprensió lectora. Es treballen els llibres de lectura i els plans lectors. 1r i 6è un cop al més dediquen la sessió als padrins lectors. 
  • Expressió oral.
  • Es duen a terme les activitats programades. Aquesta sessió també s’utilitza per a preparar els projectes i les jornades culturals. 
  • Estratègies matemàtiques .
  • Es treballa el raonament dels problemes matemàtics i les estratègies de càlcul. Aquesta sessió sempre es fa o bé amb agrupaments flexibles o bé amb desdoblament del grup. 
 • 12. CURRÍCULUM: 6ª hora
  • Anglès.
  • Es potencia el treball de l’anglès oral. Aquesta sessió es desdobla amb una sessió de llengua catalana que es dedica al treball de l’expressió escrita.
  • Durant aquesta sessió es pot fer ús de l’aula d’informàtica pel treball de les TIC i les TAC. 
  • Sensibilització artística.
  • El treball dels artistes, presentació de la seva obra, introducció del treball a dur a terme en les sessions de plàstica.
  • Aquesta sessió també s’utilitza per a preparar els projectes i les jornades culturals.
 • 13. ACTIVITATS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL CICLE
  • Desdoblaments (sessions de treball amb ½ grup)
   • Català/anglès/(informàtica)
   • Català
   • Matemàtiques Es pot fer ús de l’aula d’informàtica, prèvia demanda.
  • Altres mesures d’atenció a la diversitat.
  • Aula de NEE. El suport es dóna dins de l’aula ordinària o bé a l’aula d’ed. especial. 1 mestra d’educació especial.
  • USEE. Unitat de Suport a l’Educació especial.1 mestra d’educació especial i 1 educadora.
  •  
  • Escola inclusiva: implica que tots els nens i nenes de la nostra escola aprenguin junts independentment de les seves condicions personals, socials o culturals, inclosos aquells que presenten dificultats.
 • 14. OBJECTIU
  • L’objectiu de l’escola és la formació global dels alumnes.
  •  
  • A cada nivell, treballem per assolir els mateixos objectius, amb la mateixa metodologia.
  • Treballem amb igualtat de recursos a totes les aules i grups d’alumnes.
  • Lluitem per aconseguir ALUMNES COMPETENTS, no competitius!
  •  
  • Des de l’escola i des de casa evitarem comentaris que fomentin la competitivitat entre companys i entre grups.
  •  
  • L’Educació és una tasca compartida i ens cal caminar en la mateixa direcció.
 • 15. Altres informacions d’interès
  • Pla català de l’esport.
  • AMPA
   • Delegats de classe.
 • 16. Imatges dels primers dies de curs
 • 17. Imatges dels primers dies de curs
 • 18. Imatges dels primers dies de curs
 • 19. Imatges dels primers dies de curs
 • 20. Imatges dels primers dies de curs
 • 21. Imatges dels primers dies de curs
 • 22. Imatges dels primers dies de curs
 • 23. Imatges dels primers dies de curs
 • 24. Imatges dels primers dies de curs
 • 25. Imatges dels primers dies de curs
 • 26. Imatges dels primers dies de curs
 • 27. Imatges dels primers dies de curs
 • 28. Imatges dels primers dies de curs
 • 29. Imatges dels primers dies de curs
 • 30. Imatges dels primers dies de curs
 • 31. Imatges dels primers dies de curs
 • 32. Imatges dels primers dies de curs