Likestillingskonferansen Ottar Mm 09112007
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Likestillingskonferansen Ottar Mm 09112007

on

 • 784 views

 

Statistics

Views

Total Views
784
Views on SlideShare
781
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 3

http://likestillingskonferansen.blogspot.com 3

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Likestillingskonferansen Ottar Mm 09112007 Likestillingskonferansen Ottar Mm 09112007 Presentation Transcript

 • Likestilling i menigheter på Sørlandet? - mellom ideologi og praksis Ottar M. Michaelsen Stipendiat i religionssosiologi Universitet i Agder Likestillingskonferansen UiA, 09.11.07
 • ” Hvem koker kaffen og hvem forkynner Ordet?” – endringer i det sørlandske kristenliv i lys av et kjønnsperspektiv
  • Hovedproblemstilling for avhandlingen: Hvilke endringer har skjedd i forhold til makt, muligheter og begrensninger for både kvinner og menn i menigheter i Vest-Agder i et 30 års perspektiv,
  • og hvordan kan disse endringene fortolkes i lys av teorier om makt og kjønn?
 • Forskningsspørsmål
  • 1) Kartlegging av endringer
  • Hvilke endringer har skjedd i forhold til kjønnsmessig fordeling i ulike posisjoner i menighetene?
  • 2) Fortolkning av endringer
  • Hvordan kan disse endringer i menighetene analyseres og fortolkes med utgangspunkt i teoriperspektiver på makt og kjønn?
  • 3) Forventninger og praksis knyttet til kjønn
  • Hvordan har oppfatninger og praksiser knyttet til kjønn endret seg i menighetene?
  • 4) Likestilling i menighetene
  • Hvilken tenkning og praksis har menighetene i forhold til likestilling, og hvordan er denne tenkning og praksis sammenlignet med målsettinger om likestilling?
 • Vest-Agder
  • - by – land
  • øst/vest i Vest-Agder
 • Menigheter fra følgende kirkesamfunn: Statistisk materiale fra 10 menigheter : 6 statskirkelige, 2 pinsekarismatisk, 2 frikirkelig Kvalitative intervjuer i 4 av disse 10 menigheter 2 statskirkelige, 1 pinsekarismatisk, 1 frikirkelig
 • Ulike typer informanter i hver av de fire menighetene
  • Informanter, fra grasrot til ledelse
  • -Prest/Pastor
  • -Menighetsråd/ Eldsteråd (leder)
  • -Diakon
  • -Barne- og ungdomsarbeidere
  • -Frivillige: - mat og vasking (praktisk)
  • Til sammen ca. 25 informanter, jevnt fordelt på
  • - kjønn
  • - alder (20 – 70 år)
  • - ulike posisjoner/funksjoner i menigheten
 • Forskningsdesign
  • Kombinasjon av
  • kvantitative og kvalitative metoder
   • såkalt metodetriangulering
  • Kombinasjon av
  • deduktiv og induktiv tilnærming
 • Hvordan skjer endringer i samfunnet?
  • Agent over struktur?
   • (voluntaristisk tendens)
  • Struktur over agent?
   • (deterministisk tendens)
  • Hvordan kan dette fortolkes ut i fra menighetenes dynamikk og egenart?
 • Hvilke faktorer er av betydning når det gjelder agentens makt til endringer?
  • Makt avhengig av kjønn?
  • Makt avhengig av alder?
  • Makt avhengig av posisjon?
  • Makt avhengig av refleksive strategier?
  • Makt avhengig av sosialt samspill/ demokratisering
 • Hvilke strukturer kan det være snakk om?
  • Teologiske standpunkter
  • Autoritetsstrukturer ?
  • Kjønnsbaserte strukturer (patriarkatet)?
  • Familiestrukturer?
  • Sosiale normer og forventninger?
  • Tradisjonens strukturer?
   • i menighet og samfunn
  • Organisasjonskultur?
  • Samfunnets lovbestemmelser ?
 • Ulike teoriperspektiver
  • Endringer og makt
  • Bourdieu: posisjon, habitus (den kroppsliggjorte vane), praksisteori
  • Giddens: refleksive strategier, empowerment, strukturasjonsteori
  • Kjønn og makt
  • Butler: ”doing gender” (queer teori)
  • Bourdieu: Den maskuline dominans (heteronormativt utgangspunkt)
  • Kjønn og makt og i religiøs kontekst
  • Woodhead: egen makt-dynamikk i religiøse sammenhenger, i forhold til kjønn
  • David og Bernice Martin o.a.: Forholdet mellom offisiell ideologi og operativ praksis kan sprike
  • Operasjonalisering av makt i et kjønnsperspektiv
  • handler om både posisjoner (praksis) og tenkning om praksis (ideologi)
  • Deskriptivt eller normativt?
  • Likestilling og likeverd
  • Fokus på likestilling og kjønn
  Likestilling som analytisk perspektiv
  • Hvor forpliktet er menighetene på målsettingen om likestilling i samfunnet (Likestillingsloven)?
  • Unntaksbestemmelsen fra ”Likestillingslovens § 2: Loven gjelder på alle områder, med unntak av indre forhold i trossamfunn .”
  Likestilling i menigheter på Sørlandet?
 • Hva er det med Sørlandet og likestilling?!?
  • Hvorfor kommer Agder dårlig ut på Likestillingsbarometeret?
  • Hvordan er sammenhengen mellom religiøsitet og likestilling? (jfr. Selands artikkel ”Bedehusets kjønnsregime” (2002)
 • Likestilling i menigheter  mellom ideologi og praksis
  • Hvordan forstår jeg ideologi
   • Offisielle lovbestemmelser og strategier
   • Menighetens tenkning omkring likestilling
   • Informantens syn på – og forståelse av likestilling
 • Likestilling i menigheter  mellom ideologi og praksis
  • Hvordan forstår jeg praksis:
   • praksis i forhold til ”hvem som gjør hva”.
   • praksis i forhold til hva som gjøres av likestillingsarbeid (særlig Den Norske kirke)
 • Likestilling i
  • I Strategiplan for Den norske kirke 2005-2008 er "kjønn
  • og likestilling" integrert som et av mange tverrgående
  • perspektiver.
  • I Fremme en jevn fordeling av kvinner og menn på alle plan i kirken.
  • II Synliggjøre og styrke arbeidet med teologi, gudstjeneste og liturgi.
  • III Vektlegge kvinners kompetanse i kirkens arbeid for fred, rettferdighet og vern om skaperverket.
  • IV Integrere og spesialisere arbeidet med kjønnsspørsmål og likestilling.
  • Eksempel på praksis: Likestilling på autopilot, v/ Gry Friis Eriksen (2004)
 • Likestilling i
  • Ingen offisiell strategi for likestilling
  • Unntaksbestemmelsen fra ”Likestillingslovens § 2: Loven gjelder på alle områder, med unntak av indre forhold i trossamfunn .”
  • kirkesamfunn uten den samme hierarkiske ordning som andre kirkesamfunn
  •  hver menighet er i større grad en selvstendig enhet  variasjon mellom ulike menigheter
  • ” (…) vi har ikke vedtekter eller andre ting som sier at det må være en mann.” (pastor)
 • Likestilling i
  • Ingen offisiell strategi i forhold til likestilling
  • Unntaksbestemmelsen fra ”Likestillingslovens § 2: Loven gjelder på alle områder, med unntak av indre forhold i trossamfunn .”
  • Frikirken mer hierarkisk struktur – vedtar teologiske spørsmål og standpunkter på synodemøter
  • Spørsmålet om kvinners muligheter til å kunne inneha ulike verv har vært under diskusjon i lang tid
  • 2005: Åpenhet for at kvinner kan ordineres både til eldsteråd og som pastor
 • Noen eksempler fra empirien
  • I forhold til informantenes tenkning om:
   • hva likestilling er ?
   • hva likestilling betyr for informanten?
   • i hvilken grad likestilling er tematisert i menigheten?
   • om menigheten er likestilt?
  OBS: Av forskningsetiske hensyn ønsker jeg ikke å legge ved de transkriberte tekstutdragene som ble presentert på selve foredraget! Har du spørsmål knyttet til disse, så kan jeg kontaktes feks. på mail.
 • Likestilling i menigheter – mellom ideologi og praksis? noen foreløpige tendenser
  • Forskjeller mellom Den norske kirke og frimenighetene – om likestilling er tematisert?
  • Ingen offisielle hinder for kvinnelige pastorer eller prester
  • Er likestilling viktig å fokusere på?
  • Flere tenker ”moderne” om kjønn
  • Paradoks i forhold til likestilling – ideologi og praksis.
 • Hvor går veien videre?
  • Kilde: google bildesøk