Tanulmány a Ganoderma fogkrém Candida ellenes hatásáról

564 views
466 views

Published on

Ganoderma lucidum tartalmú fogkrém gombaölő hatása Candida albicans ellen. A Ganoderma lucidumot évek óta használják a hagyományos kínai orvoslásban. Szépirodalmi források bizonyítják antimikrobiális, antivirális hatását, mint gyógyászatban használt gombafaj. Célkitűzés: Egy Ganoderma lucidum tartalmú fogkrém különböző koncentrációinak tesztelése, in vitro körülmények között, a Candida albicans elleni gombaölő hatás felmérésére.
http://www.immunerositokave.dxn.hu

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tanulmány a Ganoderma fogkrém Candida ellenes hatásáról

  1. 1. –J. Int Oral Health 2010Minden jog fenntartvaGanoderma lucidumtartalmú fogkrémgombaölő hatásaCandida albicansellen – egy in vitrotanulmányArati Nayak M.D.S.*, Rangnath N. Nayak M.D.S.**,Kishore Bhat M.D.**** a Paradontológiai osztály vezetőprofesszora**Orális és Állkapocs sebészeti osztályvezető professzor***Mikrobiológiai osztály vezetőprofesszora, N.G.H.Szájsebészeti kutatóintézet, Belgaum – 590010,Karnataka, India.ÖsszegzésBevezetés: A Candida albicans a leggyakoribb gombafajaz orális kandidális fertőzések esetében. Különböző gom-baellenes hatóanyagok vannak használatban és a keresésfolytatódik az újabb anyagok iránt, melyek anti-kandidánstulajdonságokat mutatnak. A Ganoderma lucidumot évekóta használják a hagyományos kínai orvoslásban. Szép-irodalmi források bizonyítják antimikrobiális, antivirálishatását, mint gyógyászatban használt gombafaj. Célkitűzés:Egy Ganoderma lucidum tartalmú fogkrém különbözőkoncentrációinak tesztelése, in vitro körülmények között,a Candida albicans elleni gombaölő hatás felmérésére.Módszer: Egy Ganoderma tartalmú fogkrém Candidaellenes hatása sorozatos higításos tesztben lett vizsgálva, alegalacsonyabb gátló koncentrátum (MIC) kimutatásával.Eredmények: A fogkrém antifungális tulajdonságokatmutatott a vizsgált kórokozóval szemben. A Candidaalbicans MIC értékét 0,2mgm/ml állapították meg.Kulcsszavak: Ganoderma lucidum, fogkrém, Candidaalbicans, sorozatos higításos kísérlet, MIC.P-ISSN0976-7428E-ISSN0976-1799NemzetköziSzájhigiéniaiNaplóOrális & Állkapocs-sebészetÖnálló kutatásKézhez kapva:Április, 2010Elfogadva:Július, 2010Bibliográfiai lista:EBSCO PublishingDatabase, IndexCopernikus, GenamicsJournalseek DatabaseJIOH, August 2010, Volume 2 (Issue 2) www.ispcd.org
  2. 2. BevezetésEgy egészséges szervezetben az esetleg meg-jelenő gombás fertőzés okozói többnyireközönséges gombafajok, melyek általában azemberi szervezet nyálkás felszínein szapo-rodnak. A Candida albicans egy ilyen humánpatogén, mely több, anatómiailag különbözőhelyszínen megtelepedhet, köztük a szájüreg-ben, a bőrön, az emésztőrendszer menténvagy a hüvelyben. A Candida albicanst kimu-tatták már minden korosztályban, különösencsecsemők szájnyílásában, és geriátriai korcso-portban. A Candida albicans túlburjánzása, ésbekerülése a nyálka, vagy bőrszövetbe patogénfertőzést okoz. A fertőzés neve Candidiasis.A szájüregi Candidiasis előfordulhat pácien-seknél, akik hosszantartó antibiotikumkúrátkaptak, immunkompromizált hordozó, vagycitotoxikus kemoterápia, esetleg sugárterápiaalanya. Az előbbiek a pácienst szisztémásCandida fertőzésre is fogékonnyá tehetik.A ma elérhető antifungális gyógyszerek nagy-többsége nemkívánatos mellékhatásokat okoz,és a gyógyszer rezisztancia gyors kialakulásá-hoz vezetnek, mély hatást gyakorolva a betegegészségére (1). Ez szükségessé tette egy új,hatékony gombaölő gyógyszer kifejlesztését.A tradicionális orvoslás hatalmas kincstárralrendelkezik olyan antifungális hatású gyógy-növények és orvosságok terén, melyek alapulszolgálhatnak gombaellenes hatóanyagokelkülönítésére a növények, állatok, vagy gom-bák királyságából tudományos kutatás révén.A Candida albicans egy bazídiumos gombafaja Polyporaceae (2) családjából. Évezredek ótahasználják gyógyhatása miatt a hagyományoskínai orvoslásban (3). Rengeteg biológiailagaktív összetevője miatt ismert, mint atriterpének (4,5), poliszacharidok (6,7),ganoderic savak (5), stb., melyeknekantimikrobális (8,9,10,11,12,13), vírusellenes(10, 14, 15, 16,17), immunmodulátor (15),antioxidáns (18), tumorellenes (19), és rákel-lenes (20) hatását köszönheti. A Ganodermaantimikrobális és antivirális hatását már tudo-mányosan dokumentálták.Ezzel szemben gombaellenes hatásait emberikórokozókkal szemben csak néhol említették tu-dományos folyóiratokban. Úgy döntöttek, hogyszükségessé vált egy, a Candida albicans elle-ni gombaölő hatásait feltáró előzetes vizsgálat.A fogkrémek a leggyakrabban használt ható-anyag-közvetítő anyagok a szájüregben. Ennekaz elsődleges tanulmánynak a célja a legalacso-nyabb gátló koncentrátum (MIC) megállapí-tása egy ilyen Ganoderma lucidum* tartalmúfogkrémnek a Candida albicanssal szembenegy in vitro sorozatos higításos tesztben. Eza fogkrém nem tartalmaz semmilyen egyébösszetevőt, melynek gombaellenes hatása lehet.Alapanyagok és MódszerekEgy standard eljárás következett az MICteszt végrehajtására (21). Az ebben a kísérlet-ben használt standard Candida albicans törzsaz ATCC 2091 volt. Sabouraud dextróz tápta-laj, Ganoderma lucidum tartalmú paszta, sterilMIC üvegcsék és mikropipetták kerültek méghasználatba. Eljárás: Az organizmus feléleszté-se – A Candida albicans törzs véres agar közeg-ben elhelyezve lett feltámasztva. Egy éjszakánát 37°C-os inkubátoros tárolás után elkülöní-tett telepeket választottak ki, és az organizmusazonosságát megerősítették. Az elkülönítettkolóniákat steril Sabouraud dextróz táptalajrahelyezték, majd egy újabb éjszakán át inkubálták.A növekedési koncentrációt 105 organizmus/ml állították be 0.5 McFarland zavarosságiszabványa segítségével.Hogy a fogkrémből nagyobb mennyiségetkészítsünk egy gramm fogkrémet adtunk egyml steril sóoldathoz steril kémcsőben.Kétszáz µl Sabouraud dextróz táptalajt ada-goltak tíz MIC kémcsőbe. Az első MIC kém-csőben 200 µl tápoldathoz 200 µl törzsoldatotadtak. Alapos keverés után 200µl-t a másodikMIC kémcsőbe helyeztek át. Ezt az eljárástaz utolsó (10.) kémcsőig ismételték. Az utol-só kémcsőből 200 µl végső oldatot vettek le.Ez által a sorozatos higítás által a következőkoncentrációjú oldatokat kaptuk: 500, 250,125. 62.5, 31.25, 16, 8, 4, 2 mgm/ml az adottsorrendben.A tíz így előkészített MIC kémcsőben, akülönböző koncentrációjú oldatokhoz 200 µlkorábban elkészített Candida albicans törzsetadtak, úgy, hogy a végső oldat tartalom kém-csövenként 400 µl lett. A kémcsöveket ez után48 órán át 35°C-on inkubálták.* Márkajellel ellátott, védett termék ( Ganozhi fogkrém,gyártva: DXN Industries (M) SDN, BHD. Malaysia), melyGanoderma lucidumot tartalmaz egy gél állagú táptalajban.Világszerte elérhető 1993-óta.
  3. 3. Az inkubáció után az MIC értékeket a kém-csövek megfigyelésével állapították meg.Az MIC kémcsövekkel pozitív és negatív kont-rollmintákat állítottak fel. A pozitív kontroll-minta, mely Candida törzset és tápoldatottartalmazott zavaros volt, míg a negatív kont-rollminta, mely csak tápoldatot tartalmazotttiszta volt. A vizsgált kémcsövek közül az utolsóminta, melynek felszíne tiszta volt növekedés-mentesnek számított, és ezt vették MIC érték-ként.A zavarosság az MIC kémcsőben gombanöve-kedést jelentett, jelezve, hogy a gomba ellenállóvolt a fogkrémre.EredményekAz eredmények, melyek az 1-es táblázat-ban láthatók azt mutatják, hogy az MIC értékCandida albicans ellen kevesebb volt, mint 02mgm/ml.Értekezés:Jelentések szerint a Candida albicans meg-jelenése a szájüregtől izolálva újszülötteknél45% volt, (22), egészséges gyermekekben 45%-65% , (23), egészséges felnőtteknél 30%- 45%(24,25), kivehető fogsort hordó személyekben50%-65% , (25), azoknál akik akut, vagy hos�-szútávi gondozási szolgáltatásokkal élnek 65%-88% (25, 26,27), az akut leukémiában szenve-dő, kemoterápiával kezelt pácienseknél 90%(28), és a HIV fertőzött betegeknél 95% (29). ACandida fajok negyedik helyen állnak az újszü-lött vérkeringési fertőzések kórokozói között azEgyesült Államokban, és a nekik tulajdoníthatóhalálozási arány 30% (30).Fejlődések a gyógyászati technológia, a ke-moterápia, rákterápia és a szervátültetés terü-letein jelentősen csökkentették az életveszélyesbetegségek morbiditását és fatalitását. A kriti-kus beteg, vagy intenzív osztályon elhelyezettpáciensek a jelentkező nozocomiális gomba-fertőzések elsődleges célpontjai, elsősorbana Candida fajoknak köszönhetően. Napontaszinte az összes orvos találkozik pozitív Can-dida izolátummal különböző anatómiai hely-színekről. A Candida fertőzés legvalószínűbbhelyszínei közt szerepelnek az újszülött, gyer-mekgyógyászati és felnőtt intenzív osztályok,orvosi és sebészeti egyaránt (31).Az oropharyngeális candidiasis megjelen-het álmembrános candidiasis, akut atrophiáscandidiasis, krónikus hiperplasztikuscandidiasis, krónikus atrophiás candidiasis,középtáji rombuszos glisszitisz és szögletescheilitisz formályában is (32). A szuvasodásokmindig is kitűnő tenyészterületnek bizonyul-tak a Candida albicans számára. Astrid VandenAbbeele (33) tanulmányában megfigyelte, hogya felső szájpadi protézisek vizsgálata során azalanyok 75.9%-ánál mutatott ki a protézistellepő Candida kolóniát. Az elkülönített fajokközül a leggyakoribb a Candida albicans 77.9%,a Candida glabrata 44.1%, és Candida tropicalis19.1% volt. Hirokowi Nikawa (34) megállapí-totta, hogy a candidát tartalmazó fogsor plakk(plakkosodás a műfogsoron) nem csak szájüre-gi candidiasist, mint szájpenészt, vagy a műfog-sor okozta szájgyulladást, de csontszuvasodást,foggyökér szuvasodást, valamint az egymássalhatáros fogaknál periodontitist okozhat.HIV fertőzés esetében a HIV pozitivszemélyek 90%-atapasztalja azoropharingeáliscandidiasis tüneteit. Mind a veleszületettellenállás, mind a szerzett rezisztencia szerepetjátszik a Candida albicans jóindulatú szintentartásában, és a szisztémás keringés megóvásá-ban (35).Abate - 60 különböző bazídiumos kultúrátvizsgált másodlagos antimikrobiálismetabolitokat kutatva. Ezek között a többpó-rusú Ganoderma lucidum tenyészet szűrleteszolgáltatta a leghatékonyabb antimikrobiálisösszetevőket. A 201A legkisebb gátló koncent-rátuma (MIC) a Candida albicans ellen keve-sebb, mint 1 mcg/ml volt (36). A Ganodermatartalmú fogkrém, amelyet mi teszteltünk2 mgm/ml-el MIC értéket mutatott a Candidaalbicans ellen. Ez egy reális érték, figyelembevéve,hogyafogkrémaGanodermátegyegyszerűtápoldatban tartalmazza, bármilyen egyébantifungális tulajdonságú összetevő nélkül.organizmus A Ganoderma lucidum tartalmú fogkrém koncentrációja mg/ml.500 250 125 62.5 31.25 16 08 04 02Candida albicans R R R R R R R R R
  4. 4. Hexaiang Wang (37) egy 15-kDa fehér-jét, Ganodermint különített el a Ganodermalucidumból. A Ganodermin megakadályoztaa micéliumos növekedést a B. cincera,F. oxysporum és P. piricola patogén gombafajokesetében. A Candida albicans elleni esetlegesantifungális tulajdonságai azonban még meg-erősítésre várnak egy jövőbeli tanulmányban.Néhány bioaktív fehérjét, köztük egy lektint(38) és egy ribonukleázt (39) már izoláltak aGanoderma lucidumból. Csekély mennyiségűirodalmi adat áll rendelkezésre a Ganodermalucidum más gombák ellen tanúsított gomba-ölő hatásáról.Mind a veleszületett, mind a szerzettrezisztencia szerepet játszik a Candida albicansmennyiségének elviselhető szinten tartásában,és a szisztémás körforgás megóvásában. A poli-morf magvú leukociták létfontosságú szerepetjátszanak a szisztémás fertőzések elleni véde-lemben, míg a -a Th1 típusú CD4+ T-sejtekkellétrehozott - celluláris immunválasz (CMI), anyálkahártya- fertőzések esetében fontos (35).Fidel (35) a közelmúltban felfedezte, hogyegészséges egyének nyál és hüvelyváladék min-táiban található hámsejtek megakadályozzáka Candida növekedését in vitro körülményekközött. Ez a hámsejti anti-Candida tevékeny-ség sejt-kontaktust igényel oldódási faktoroktekintetében nem szerepet játszó, életképessejtekkel, beleértve a nyálat is. Érdekesmódon a HIV pozitiv személyek szájüregi hám-sejtjeinek tevékenysége OPC (OropharyngealCandidiasis) esetén jelentősen csökkent, jelezvea hámszöveti sejtek valamilyen védőszerepét.A TNF-α-t is jelentős közvetítőnek találták azoropharingeális candidiasisból való felépü-lés során (40). A Candida albicans szájüregifibroblasztok által beindítja az interleukin-6 ésinterleukin-8 válaszokat, in vitro környezetben.A szájüregi nyálkahártya fibroblasztjainak kivo-natában lévő gyulladást megelőző citokininek(interleukin-6 és interleukin-8) által a Candidaalbicans-ra adott reakciója arra utal, hogyezek a sejtek rendelkeznek a képességgel, hogyelősegítsék a védelmet legalábbis in vivokörnyezetben. Ennek fontos vonatkozásailehetnek a fungális túlszaporulat kontrollálásá-ban a szájüregben (41).A Candida albicans fertőzőképességifaktorait különböző gének működésénektulajdonítják, melyeknek szerepe van a meg-kötődésben, a proteinázok kiválasztásban, ahyphal-sejtképzésben, és a fenotípus megha-tározásában (1). Figyelembe véve mindezenfaktorokat, úgy gondoltuk, bölcs eljárás lenneegy Ganoderma tartalmú fogkrém használata,amely kényelmesnek és hasznosnak bizonyul-na a nyálkahártya, a fogsor és fogkefén valóhasználatra is.Hossain (42) megállapította, hogy a szuvasfogak által biztosított ökológiai közeg felelőslehet a visszatérő szájüregi, és szájüregen kívülicandidiasisért.Fagade & Oyelade kutatásukban kimutatták,(43) hogy Ganoderma lucidum alkoholoskivonatait vizsgálva különböző mikro-organizmusokkal szemben a Candidaalbicans MIC értéke, (minimum hatásoskoncentráció), 750 mgm/ml.Mi a tanulmányunkban egy Ganodermatartalmú fogkrémet teszteltünk Candidaalbicans ellen. Kifejezetten érzékeny volt, keve-sebb, mint 2 mgm/ml- es MIC értékkel. Ennekaz oka, hogy a fogkrém spórákat is tartalmaz,míg Fagade a termőtest etanolos kivonataithasználta. Ez a fogkrém kiemelkedően hasznoslehet HIV fertőzés, sugárkezelés vagy kemo-terápia alatt álló, immuncsökkentett pácien-seknél és magas rizikójú környezetben, mintaz orvosi és sebészeti intenzív osztályok, helyialkalmazásként a fogsoron és oropharyngeáliscandidiasisban. Mindazonáltal javasolt lenneegy ezeket a laboratóriumi eredményeketalátámasztó klinikai vizsgálat elvégzése.Referenciák1) Yun-Liang Yang. Virulence factors ofCandida species. J Microbiol Immunol Infect2003; 36:223-228.2) Hibbett DS et al. A higher level phylogeneticclassification of the Fungi Mycol Res 2007;111(5):509–547.3) Wasson RG. Divine mushroom ofimmortality: Los Angeles: Harcourt, Brace,Jovanovich,1968, p. 83-96.4) Zhu M, Chang Q Wong LK, Chong FS, LiRC Triterpene antioxidants from Ganodermalucidum. Phytother Res 1999; 13 (6):529 –31.5) Luo J, Zhao YY, Li ZB. A new lanostane –type triterpene from the fruiting bodies ofGanoderma lucidum. J Asian Nat Prod Res2002; 4 (2):129-34.
  5. 5. 6) Hsu MJ, Lee SS, Lee ST, Lin WW. Signalingmechanisms of enhanced neutrophilphagocytosis and chemotaxis by thepolysaccharide purified from Ganodermalucidum. Br J Pharmacol 2003; 139(2):289-98.7) Fang JN, Bao XF, Wang XS, Dong Q, Li XY.Structural Features of ImmunologicallyActive Polysaccharides from Ganodermalucidum. Phytochemistry 2002; 59(2):175-181.8) Yoon SY, Eo SK, Kim YS, Lee CK and HanSS. Antimicrobial activity of Ganodermalucidum extract alone and in combinationwith some antibiotics. Arch Pharm Res 1994;17(6):438-442.9) Wasser SP, Weis A. Medicinal Mushrooms.Ganoderma lucidum, (Curtis: Fr.), P Karst. In:Nevo, E, Editors. Medicinal MushroomsHaifa, Israel: Peledfus Publ House; 1997, p39.10) Gao Y, Zhou Sh, Huang M, Xu. A.Antibacterial and antiviral value of the genusGanoderma P. Karst. species(Aphyllophoromycetideae) : a review. Int JMed 2003; 5(3):235–246.11) Smith J, Rowan N, Sullivan R. MedicinalMushrooms: Their Therapeutic Properties andCurrent Medical Usage with SpecialEmphasis on Cancer Treatment; SpecialReport Commissioned by Cancer ResearchUK; The University of Strathclyde inGlasgow: 2003, 5 (3):235–246.12) Suay I, Arenal F, Asensio FJ, Basilio A,Cabello MA.; Diez, MT et al. Screening ofBasidiomycetes for antimicrobial activities.Antonie van Leeuwenhoek 2000; 78:129–139.13) Jann Ichida. Healthy Mushrooms:Antibacterial Effects of Medicinal Shiitake(Letinula edodes) and Reishi/Ling Chi(Ganoderma lucidum) Mushroom Extracts.106th General Meeting of the AmericanSociety for Microbiology. ;May 21-25, 2006,Orlando, Florida.14) Eo SK, Kim YS, Lee CK, Han SS. Antiviralactivities of various water and methanolsoluble substances isolated from Ganodermalucidum. J Ethnopharmacol 1999; 68(1-3):129-36.15) Van der Hem LG, Van der Vliet JA, BockenCF, Kino K, Hoitsma AJ, Tax WJ. Ling Zhi-8: studies of a new immunomodulating agent.Transplantation; 1995; 60(5):438-43.16) Min BS, Nakamura N, Miyashiro H, BaeKW, Hattori M. Triterpenes from the sporesof Ganoderma lucidum and their inhibitoryactivity against HIV-1 protease. Chem PharmBull 1998; 46(10):1607-1612.17) El-Mekkawy S, Meselhy MR, Nakamura N,Tezuka Y, Hattori M, Kakiuchi N et al. Anti-HIV-1 and anti-HIV-1-protease substancesfrom Ganoderma lucidum. Phytochemistry1998; 49(6):1651-7.18) Mau JL, Lin HC, Chen CC. Antioxidantproperties of several medicinal mushrooms. JAgric Food Chem 2002; 50(21):6072-7.19) Wang SY, Hsu ML, Hsu HC, Tzeng CH, LeeSS, Shiao MS, Ho CK. The anti-tumour effectof Ganoderma lucidum is mediated bycytokines released from activatedmacrophages and T lymphocytes. Int J Cancer1997; 70(6):699-705.20) Sliva D, Labarrere C, Slivova V, Sedlak M,Lloyd FP Jr, Ho NW. Ganoderma lucidumsuppresses motility of highly invasive breastand prostate cancer cells. Biochem. Biophys.Res. Commun. 2002; 298(4):603-12.21) Koneman EW, Allen SD, Janda WM,Schreckenberger PC and .Winn Jr.WC.Colour Atlas and textbook of DiagnosticMicrobiology 5th ed. Philadelphia: LippincottWilliams & Wilkins; 1997: p 1320 – 1322.22) Manning DJ, Coughlin RP, Poskit EM.Candida in mouth or on dummy? Arch DisChild 1985; 60:381–2.23) Berdicevsky I, Ben-Aryeh H, Sazargel R, etal. Oral Candida in children. Oral Surg OralMed Oral Pathol 1980; 57:37–40.24) Lucas VS. Association of psychotropic drugs,prevalence of denture-related stomatitis andoral candidosis. Community Dent OralEpidemiol 1993; 21:313–16.25) Arendorf TM, Walker DM. The prevalenceand intra-oral distribution of Candida albicansin man. Arch Oral. Biol 1980; 25:1–10.26) Cumming CG, Wight C, Blackwell CL, et al.Denture stomatitis in the elderly. OralMicrobiol Immunol 1990; 5:82–5.27) Holbrook WP, Hjorleifsdottir DV.Occurrence of oral Candida albicans andother yeast-like fungi in edentulous patients ingeriatric units in Iceland. Gerodontics 1986;2:153–6.
  6. 6. 28) Rodu B, Carpenter JT, Jones MR. Thepathogenesis and clinical significance ofcytologically detectable oral candida in acuteleukaemia. Cancer 1988; 62: 2042–6.29) Dupont B, Graybill JR, Armstrong D et al.Fungal infections in AIDS patients. J MedVet Mycol 1992; 30 (suppl 1):19–28.30) Wenzel RP. Nosocomial candidemia: riskfactors and attributable mortality. Clin InfectDis 1995; 20:1531-4.31) Pappas PG, Rex JH, Lee J, et al. Aprospective observational study ofcandidemia: epidemiology, therapy, andinfluences on mortality in hospitalized adultand pediatric patients. Clin Infect Dis 2003;37(5):634-43.32) Apkan A, Morgan R. Oral candidiasis -Postgraduate Medical Journal 2002;78(922):455-459.33) Abbeele AV, De Meel H, AharizM, Perraudin JP, Beyer I, Philippe C.Denture Contamination by Yeasts in theElderly. Gerodontology 2008; 25(4):222-228.34) Nikawa H, Hamada T, Yamamoto T.Denture Plaque — Past and Recent Concerns.Journal of Dentistry 1998; 26(4):299-304.35) PL Fidel. Immunity to Candida. Oral Dis-eases 2002; 8(S2):69-75.36) Abate D, Bitew A. Antifungal metabolitesfrom submerged culture of GanodermaLucidum (Polypore). Ethiopian Journal ofHealth Development. 1994; 8(1):63-70.37)WangaH.Ganodermin,anantifungalproteinfrom fruiting bodies of the medicinal mushroomGanoderma lucidum. Peptides2006; 27:27-30.38) Tanaka S, Ko K, Kino K, Tsuchiya K,Yamashita A, Murasugi A et al. Animmunomodulatory protein from a fungusGanoderma lucidum having similarity toimmunoglobulin variable region. J Biol Chem1989; 264:16372–7.39) Wang HX, Ng TB, Chiu SW. A distinctiveribonuclease from fresh fruiting bodies of themedicinal mushroom. Ganoderma lucidum.Biochem Biophys Res Commun 2004;314:519–22.40) Farah CS, Gotjamanos T, Seymour GJ,Ashman RB. Cytokines in the oral mucosa ofmice infected with Candida albicans. OralMicrobiology and Immunology 2002;17(6):375-378.41) Dongari-Bagtzoglou A, Wen K, Lamster IB.Candida Albicans triggers interleukin-6 andinterleukin-8 Responses by Oral fibroblasts inVitro Oral Microbiology andImmunology 1999; 14 (6):364.42) Hossain H, Ansari F, Schulz-Weidner N,Wetzel WE, Chakraborty T, Domann E.Clonal identity of Candida albicans in the oralcavity and the gastrointestinal tract of preschoolchildren. Oral Microbiology andImmunology 2003; 18 (5):302-308.43) Fagade, O. E, Oyelade, A.A. A comparativestudy of the antibacterial activities of somewood-decay fungi to synthetic antibioticdiscs.EJEAFChe 2009; 8 (3): 184-188.

×