A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Slava Domnului

866 views
797 views

Published on

"Israele, Israele, se apropie spre vedere cele ce nu se văd. Se apropie slava Mea cea nevăzută, fiule scump. Tu eşti slava Mea pe pământ, şi voiesc să ştie şi să vadă lumea că tu eşti slava Mea"

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
866
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Slava Domnului

 1. 1. Slava Domnului „Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului.‖ (2 Cor. 3/18.) * „Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă.‖ (Luca. 21/27.) * „Şi cetatea nu are trebuinţă de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu a luminat-o şi făclia ei este Mielul. Şi neamurile vor umbla în lumina ei, iar împăraţii pământului vor aduce la ea mărirea lor.‖ (Apoc. 21/23-24.) * Slava Domnului Selecţie de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. Poporul Meu, iubitul Meu popor, pentru tine nu mai e timp de dormit, fiule, rod al cuvântului Meu, fiindcă cei ce dorm, noaptea dorm, şi cei ce se îmbată, noaptea se îmbată. Tu, poporul Meu, să rămâi ziua Mea pe pământ, ziua cea din vremea serii, că scris este că noapte nu va mai fi, şi noaptea va fi înghiţită de ziuă, şi toţi vor înţelege venirea Mea, căci venirea Mea este slava Mea, iar slava Mea este venirea Mea, căci Eu sunt slavă. Tu să înţelegi taina cuvântului Meu, căci scris este: «Pământul cel bun sunt cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu şi îl înţeleg pe el, şi rodeşte în ei şi aduce roadă: unul o sută, altul şaizeci, altul treizeci», după cum este scris. Dar să fii treaz, poporul Meu, că tu trebuie să aduci tot ce va fi de adus. Tu trebuie să aduci o sută, fiule, căci o sută este rod întreg. Păstorul cel cu o sută de oi care pierde pe una din oi, se duce şi o caută şi o aduce înapoi, ca să nu se ştirbească numărul cel întreg, bucuria cea întreagă, rodul cel însutit, fiule, ca să fii tu mângâierea Mea întru venirea Mea pe pământ, să fii casa Mea, să fii moştenirea Mea, fiule cel mic de la sfârşit. Tu nimic să nu mai faci decât să rodeşti până mai sus de cer, că Eu te încălzesc cu căldura cuvântului Meu şi te învăluiesc în razele Duhului Sfânt ca să mărturiseşti pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt în a Sa venire, că este scris că vine Domnul întru slava Sa. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, din 08-11-1996 *** Israele, Israele, se apropie spre vedere cele ce nu se văd. Se apropie slava Mea cea nevăzută, fiule scump. Tu eşti slava Mea pe pământ, şi voiesc să ştie şi să vadă lumea că tu eşti slava Mea, tată, şi să se ducă această veste văzută, până la toate marginile cerurilor, şi să ştie noroadele toate că tu eşti fiul Meu şi că stai gătit de sărbătoare înaintea slavei Mele care se apropie peste pământ. Vin să te îmbrac cu slavă în numele Meu, şi tu să înveţi bine umilinţa bucuriei şi bucuria umilinţei ca nu cumva de bucurie să uiţi că tu trebuie să faci şi să fii voia Mea înaintea Mea. Să te înveţi, măi Israele, să ai cugetare smerită şi sfântă şi bineplăcută Mie. Să te înveţi, tată, să gândeşti frumos, şi să ai mereu cugetul casă pentru Mine, şi să Mă pot odihni în tine, fiule din Israel. Să fii blând şi smerit cu inima, poporul Meu, că iată, 1
 2. 2. Slava Domnului Eu nu uit să te îndemn şi să te înnoiesc mereu prin cuvântul Meu care-L naşte pe Dumnezeu în om ca să fie omul de sus, din cer, de la Dumnezeu să fie omul. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Buneivestiri, din 07-04-1997 *** Cuvântul Meu este toiagul cu care Eu cârmuiesc lumea cea văzută şi cea nevăzută, pe cei din cer şi pe cei de pe pământ şi pe cei din adânc; pe fiecare după faptele lor îi cârmuiesc. Bat cu toiagul şi zic: ridicaţi-vă, voi, porţi, ca să intre în voi raza învierii! Sunt Împăratul slavei, sunt Domnul puterilor! Amin, amin, amin. Eu sunt Cel ce sunt. Sculaţi-vă să mergem! Mergem pe pământ, acolo unde Eu sunt întru slava Mea, cu toţi îngerii Mei venit pentru venirea cea mare, pentru învierea celor vii şi a celor morţi. Am întins masa pentru voi. Luaţi şi mâncaţi şi vă bucuraţi! Eu sunt hrana de pe masă şi sunt fructul învierii. Cei morţi întru Hristos, cei morţi fără de Hristos, sculaţi-vă şi hai la masă de înviere, căci jertfa celor mai mici ai neamului omenesc strigă de pe pământ pentru voi la Mine ca să vă aduc la masa învierii făpturii. (Vezi tema: „Învierea morţilor‖, n.r.) Iată slava Mea, tronul cuvântului Meu! Iată veacul cel nou, vorbirea Mea peste pământ, cuvântul Meu, care împărăţeşte de pe tronul său! (Vezi tema: „Împărăţia de o mie de ani‖, n.r.) Amin. Suflu cu el peste voi. Luaţi din el şi grăiţi! Mâncaţi din el şi înviaţi! Acesta este glasul Meu. Luaţi cuvânt din cuvânt şi daţi-vă unii altora din el, că am venit să vă dau. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-11-2000 *** O, cât de mult Mă doare că nu mai am locaş de odihnă şi de mărturisire pe pământ! O, fiilor copii, ce frumos este omul care este biserică a Fiinţei lui Dumnezeu, locaş al Duhului Sfânt, adevărat închinător, aşa cum i-am spus Eu samarinencei despre adevăraţii închinători, care se închină Tatălui în duh şi în adevăr, precum Tatăl voieşte! L-am zidit pe om atât de frumos cât şi Eu sunt, căci am voit să fiu Eu cu chipul şi cu asemănarea Mea în el şi să-Mi fie el locaş al slavei Mele. Slava Mea este lucrarea Mea, şi numai atât trebuia să fie omul, iar Dumnezeu să-i fie Stăpân, fiindcă l-a făcut. Omul însă s-a lăsat păcălit prin nesupunere, iar nesupunerea este ca şi necredinţa. Ea îl face pe om să se încreadă în sine dacă Dumnezeu locuieşte în ascuns pentru ca să-l ajute pe om să aibă mereu plata ascultării prin supunere şi prin temere de Dumnezeu, armura care nu-l lasă pe om să piardă fiinţa lui Dumnezeu din locaşul Său. Mă doare durere lungă de şapte mii de ani, de când omul a stricat iubirea Mea în el, care l-ar fi ţinut pe el locaş al slavei Mele, supus iubirii lui Dumnezeu din el. Când omul zdrobeşte în el iubirea Mea, el creşte în sine şi se face păcat împotriva slavei Duhului Sfânt, Care îl face pe om frumos ca şi pe Dumnezeu şi bucurie şi odihnă a Mea în el, căci pentru aceasta l-am creat, şi iubind l-am zidit. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai, din 13-03-2005 *** Când trupul vă este mai mare ca duhul, să vă plângă duhul în clipa aceea, fiilor, că Eu dacă văd aşa, vă pun că iubiţi pe Domnul şi nu pe voi înşivă. Trăiţi pentru Mine şi nu pentru 2
 3. 3. Slava Domnului voi, şi nu vă luaţi după trup, căci trupul vă este duşman şi Mie şi vouă, iar la venirea Mea cu slavă veţi vedea aceasta, căci slava Mea va străluci peste trupurile voastre după cât de mult am trăit Eu în ele şi în duhurile voastre, Eu cu durerea Mea de pe pământ şi de la om. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 19-062005 *** Am întocmit în mijlocul tău cărarea venirii Mele şi taina facerii din nou a lumii, poporul Meu, iar tu nu trebuie să trăieşti ca pe pământ odată ce Eu am venit cu venirea Mea cea de la sfârşit de timp şi te-am deosebit din lume şi M-am aşezat în tine cu slava pe care o aveam de la Tatăl până să întemeiez lumea. Taina aceasta era cuvântul, poporul Meu, iar Tatăl, întru Mine a binevoit în ea la început şi la sfârşit, până să fie lumea atunci la început şi, iarăşi, până să o facă iar acum, la sfârşit. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la faţă a Domnului, din 19-08-2005 *** La praznic de înălţare a Mea în Tatăl, Mă cobor la tine cuvânt şi Mă aşez în carte, popor al venirii Mele pe pământ. (Vezi tema: „Cartea Mielului‖, n.r.) Te trezesc cu cuvântul Meu, că Eu de cincizeci de ani dau prin cuvânt şi prin împlinire de cuvânt să-Mi ţin treaz un popor, treaz în credinţă şi în împlinirea Mea în el, căci Eu va să Mă arăt în curând slăvit în om pe pământ, şi de aceea dau mereu să te ţin treaz întru venirea Mea, poporul Meu. Când M-am înălţat la Tatăl, îngerii suirii Mele şi ai coborârii Mele le-au spus ucenicilor Mei şi la cei ce credeau în venirea Mea că Eu voi veni iarăşi precum M-am şi suit. Tot ceea ce am spus Eu şi tot ceea ce am lucrat, omul trebuie să creadă, iar credinţa are vederea ei şi nu ia vederea trupului omului atunci când ea crede în om. Eu am pus credinţă în om prin tot ceea ce am spus şi am lucrat peste oameni, dar nemângâierea Mea nu se va sfârşi decât atunci când omul va putea să Mă mângâie pe deplin dându-se locaş slavei Mele, împlinirii împărăţiei Mele în el, căci Eu am spus că împărăţia Mea şi locul ei este în om. Amin. (Vezi tema: „Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut‖, n.r.) …O, fii ai cuvântului Meu de azi, e mare, mare minune şi mare lucrare să-l aibă Dumnezeu pe om, şi mică lucrare este să-L aibă omul pe Dumnezeu. Tu, poporul Meu, nu te culca pe urechea că Mă ai pe Mine cuvânt peste tine, ci caută să Mă odihneşti întru tine avându-te Eu pe tine locaş al împărăţiei Mele, fiule pus la scumpit. Voiesc tot mai mult să te pun la scumpit şi apoi să Mă arăt cu tine slavă a Mea, împărăţie a Mea, şi să fac cu tine lucrarea ce va să fie pe vecii, dar pentru aceasta trebuie să ştii cum Mă poţi avea, cum Mă poţi auzi, cum Mă poţi asculta, cum Mă poţi aduce lângă tine şi peste tine şi în tine. Dau mereu să te deprind cu această mare taină şi cu roadele credinţei Mele în tine şi cu trăirea Mea în tine, căci una este să Mă ai tu pe Mine, şi mare taină este să te am Eu pe tine, fiule de azi al cuvântului Meu care vine cu norii. (Vezi tema: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine‖, n.r.) …Te-am povăţuit să ai credinţă, poporul Meu, dar credinţă cum nu s-a mai pomenit prin veacuri, şi dau cu multul să te deprind cu tainele cele de nepătruns de om şi nu pot să vin 3
 4. 4. Slava Domnului pe altă cărare la tine decât prin locaş al împărăţiei Mele în om, căci Eu Mă aşez faţă în faţă cu tine când dau să cuvintez din Mine peste tine, şi te-am rugat pentru aceasta să ai credinţă cum nu s-a mai auzit printre oameni şi să poţi aceasta, căci Eu numai aşa pot peste pământ şi peste om. Iată, vom ridica între pământ şi cer cartea Mea cu tine, cincizeci de ani de carte din cer pe pământ. Omul învaţă zece, douăzeci de ani pe pământ ca să ştie apoi să stea mare peste om, iar Eu te-am învăţat cincizeci de ani de carte, şi te rog acum, mângâie-Mă tu cu fructul învăţăturii Mele, poporul Meu. Ia cartea şi deschide şi vezi din ea împărăţia Mea în om, căci am zis celor prin care Eu dau să te călăuzesc din grădină, să-ţi dea de învăţat şi să se uite apoi cu Mine la tine cum înveţi şi cum ştii să lucrezi lucrul Meu în tine, căci Eu voiesc să Mă slăvesc în tine peste pământ cu slava pe care o am de la Tatăl mai înainte de întemeierea lumii, poporul Meu, dar pentru această slavă am nevoie de om, nu pentru că sunt un Dumnezeu neputincios, ci pentru că Eu l-am făcut pe om pentru slava Mea, şi nu-şi va găsi omul mângâierea şi odihna până ce Eu, Domnul, nu Mi-o voi găsi în el, ca să fim drepţi unul pentru altul: omul să fie drept cu Mine, iar Eu, drept cu omul, şi nu este altă cale între Dumnezeu şi om, între om şi Dumnezeu, nu este, oricât ar da omul să caute cale fără Dumnezeu pe ea aşa cum el s-a învăţat timp de şapte mii de ani neînţelegând lucrarea credinţei şi vederea ei, care nu este vederea trupului, ci este vederea credinţei. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului, din 01-06-2006 *** Sunt înconjurat de slavă de îngeri în coborârea Mea, căci sunt Domnul slavei. Şi de ce sunt Domnul slavei? Fiindcă Eu am făcut slava, şi cu cuvântul am făcut-o, şi ea s-a înfiinţat, şi Mă slăvesc îngerii aducându-Mi slavă, cinste şi închinăciune în cer sus, şi pe pământ jos, şi frumoasă este slava Mea în cer şi pe pământ, dar omul Mă iubeşte atâta de puţin şi Mă cunoaşte atâta de puţin! iar slava toată a cetelor îngereşti nu-Mi pot ţine trupul în slavă, şi Mă cobor cu el pe pământ la om ca să-i spun lui că pentru slava Mea am făcut Eu omul la început, şi că plâng îngerii că omul s-a smuls de sub slava Mea, de sub puterea Mea, şi Eu vin ca un pribeag după el pe pământ şi-i ţin calea şi Mă plâng lui ca să-i stârnesc mila şi să Mă ajute să-l am pe el casă a Mea, lucrare a Mea între cer şi pământ. Stau deasupra cu oştirile cereşti, pe munţii Mei îngereşti, şi cuvintez peste ziua de serbare a îngerilor şi înconjor slava ei şi intru în carte cu slava cuvântului Meu de azi, iar porţile Mi se supun, căci sunt Domnul slavei. Amin. …– Iată glasul îngerilor, şi iată glasul celor ce se apleacă spre înviere, şi, iarăşi, iată glasul Domnului, înseninând cerul şi pământul şi dând mângâiere şi putere făpturii toată, căci făptura aşteaptă pe Domnul ei. Aşteaptă-L şi tu, omule pribeag, şi învaţă de la Domnul Cuvântul cum să-L cunoşti pe El, căci El umblă după tine ca să te ia în El. În casa Tatălui Lui sunt multe locaşuri, dar El voieşte pentru cei ce se alipesc Lui să le pregătească loc lângă El şi în El, căci vai celor ce vor rămâne în afară de Domnul! O, Doamne, îngerul Tău şi tovarăşul lui aduc Ţie mângâiere cu supunere pentru dulce Duhul Tău, cu Care ai încununat în ziua aceasta lumea îngerilor Tăi. Pace Ţie! Pace Ţie! Pace Ţie! Amin, amin, amin. 4
 5. 5. Slava Domnului – Voi sunteţi pacea Mea şi sunteţi slava Mea cea nevăzută, căci sunteţi cei fără de trup, şi sunteţi, şi Mă acoperiţi ca să nu Mă vadă omul care nu este asemenea Mie. O, să nu zică omul că nimeni dintre oameni nu Mă vede. Lucrarea Mea e tot atât de tainică şi de nevăzută ca şi slava Mea cea acoperită de oştirile cereşti. O, să nu zică omul că nimeni dintre oameni nu are iubire. Iubirea Mea din om e tot atât de nepătrunsă şi de neştiută a fi, ca şi slava Mea cea nevăzută de omul cel necuprins în ea. Voi, cei ce v-aţi purtat paşii spre ziua îngerilor Mei în cetatea Mea de pe pământ, cereţi la Mine ca să primiţi, cereţi inimă nouă, duh nou, trup nou şi putere nouă pentru viaţa Mea în voi, pentru inima Mea în voi, căci inima omului îl duce pe el pe cărări amare Mie şi lui, şi nu-i spune omului ce va fi după ele. Vă învăţ din nou, şi nu-Mi este greu să vă învăţ mereu să învăţaţi lucrarea dragostei, căci ea nu este ajunsă în firea omului, şi trebuie să înveţe omul s-o poarte şi să facă în el roadele ei, căci pe toate ale mântuirii omului le poate ea, şi ea nu-l lasă pe om să cadă din ea în părţi. Când vedeţi că ea nu are faţă şi lucrare în voi şi între voi, luaţi atunci cartea ei şi lucraţi după ea lucrarea ei, lucrarea dragostei, lucrarea lui Dumnezeu în voi. Nu este iubirea lui Dumnezeu iubirea omului, nu este. Iubirea este altfel decât ştie omul că este ea. Căutaţi să umblaţi pe calea ei şi să învăţaţi ca ea şi nu ca voi lucrarea ei. Un ceas, şi se va desface slava Mea în ochii celor ce au spus că iubesc, şi aceştia vor sta faţă în faţă cu slava Mea, cu iubirea cea din Dumnezeu, şi omul îşi va vedea în ea faţa şi va şti ce înseamnă omul şi ce înseamnă Dumnezeu, şi va ridica omul rugă înaintea Mea ca proorocul care se deschidea Mie zicându-Mi: «Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, şi din pricina aceasta s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor, care, fiecare a grăit deşertăciuni către aproapele său, cu buze viclene în inimă şi cu cuvinte rele în ea, căci când se ridică peste mulţimi oameni de nimic, se înmulţesc peste tot nelegiuiţii şi lucrul lor cel rău». …Sărbătoarea îngerilor se linişteşte acum, şi intră în cămările lor oştirile îngereşti. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-11-2006 *** – Slava Mea de peste poporul Meu cel credincios de azi este cuvântul Meu, cu care Mă las pe masa lui, o, sfinţi iubiţi ai Mei, o, sfântul Meu mucenic serbat azi între sfinţi şi în mijlocul poporului Meu de azi. Eu, Domnul, îl iubesc cu mare duioşie pe cel de azi popor al Meu, care crede în venirea Mea la el, chemându-l Eu la Mine, din întuneric la lumină chemându-l pe el ca să-l am al Meu în mijlocul popoarelor de pe pământ, care stau departe de Mine, departe de chemarea Mea şi de mântuirea Mea cea pentru om. …Puţin, puţin, şi voi pune pecetea Mea cea sfântă iarăşi peste locul coborârii Mele prin trâmbiţa Mea, căci Eu, Domnul, v-am sprijinit pe voi după ce v-am aşezat să-Mi împodobiţi cu veşmântul cel nou casa în care am coborât în trâmbiţa Mea, şi în care Eu am venit şi am luat-o pe braţe şi am dus-o între sfinţi, dar n-am făcut aceasta până ce nu am binecuvântat mai întâi pe mai departe mersul lucrării Mele începute prin ea în anul 1955, căci am avut lângă ea aşezaţi de Mine copii credincioşi şi scumpi Mie pentru iubirea Mea din ei, şi am păstrat sămânţa, tată, şi trâmbiţa Mea a rodit ucenici din ucenici, şi mare este astăzi slava 5
 6. 6. Slava Domnului cuvântului Meu peste pământ, aşa cum Eu am proorocit prin trâmbiţa Mea. (Vezi tema: „Trâmbiţele apocaliptice‖, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, din 08-11-2007 *** O, sfinţi îngeri, şi voi, puteri cereşti, care-Mi slujiţi venirii Mele şi zilelor Mele de slavă cu oamenii pe pământ! Mângâiaţi-vă şi duceţi de la margini la margini vestea venirii Mele cu sfinţii pe pământul neamului român şi daţi puteri îngereşti poporului cuvântului Meu, prin care Eu Mă vestesc cuvânt peste pământ. Amin. …O, poporul Meu pe care Eu, Domnul, Mă sprijin ca să-Mi lucrez lucrarea venirii Mele acum! O, caută, tată, să te asemeni cu Mine, căci am venit să zidesc iarăşi omul, şi în om să-l zidesc am venit, şi de aceea îţi cuvintez ţie atât de mult, de se miră fiii oamenilor pentru cele ce Eu lucrez azi cu tine, căci fiii necredinţei sunt azi tot ca şi cei din vremea lui Noe, care nu auzeau şi nu credeau că Eu vin să spăl pământul de necredinţă şi de omul care M-a dat de peste el cu chipul şi cu asemănarea Mea în om. (Vezi tema: „Ca în vremea lui Noe‖, n.r.) O, popor hrănit din cer, tu prin credinţă eşti popor al Meu, iar Eu te îmbucăturesc mereu cu duhul vieţii, care-ţi dă ţie putere să Mă împlineşti în tine cu voia Mea, căci voia Tatălui şi a Mea este sfinţirea ta, fiule. Ea are mare, mare lucrare în om, iar cuvântul Meu de peste tine te pecetluieşte mereu, mereu, ca să vadă duhul rău mereu proaspătă pecetea Mea deasupra ta şi să slăbească în putere duhul rău, şi va slăbi, amin, şi apoi oamenii se vor căuta unii pe alţii ca să se îndemne spre izvorul acesta şi vor lua din el putere de viaţă, duh dătător de viaţă, duhul pe care Eu, Domnul, îl pun în cuvântul Meu când grăiesc cu el peste pământ. Fiii lui Dumnezeu sunt cei hrăniţi cu Dumnezeu şi de la Dumnezeu, şi aşa se fac ei cunoscuţi diavolilor că sunt fiii lui Dumnezeu între fiii oamenilor, iar fiii oamenilor vor alerga după fiii lui Dumnezeu şi le vor cere vas cu untdelemn, care luminează arzând cu feştilă ca să vadă şi ei calea şi să se trezească la viaţa cea pe care Eu, Domnul, o cer omului pentru ca să poată sta el înaintea Mea la venirea Mea cu viaţa veacului ce va să fie, căci pământul cel nou, pe care Eu Mi-am aşezat aici acum împărăţie cu tine, poporul Meu, se va întinde în lung şi în lat şi va creşte, precum este scris, şi nu te întreba cum va fi aceasta, căci toate cele ce sunt scrise despre slava Mea de nou Ierusalim peste pământ, toate, toate se vor împlini la credinţa ta cea neîndoielnică, cea plină de răbdare şi de iubire, poporul Meu, dar fii unealta slavei Mele, tată, şi cu care Eu să ar şi să semăn şi să îngrijesc lumea ce va să fie, căci aşa este credinţa cea roditoare din lucrarea ei, poporul Meu. O, nu e chip mai frumos pe pământ ca şi chipul omului care se face templu al lui Dumnezeu, locaş al Duhului Sfânt între oameni! (Vezi tema: „Adevărata biserică‖, n.r.) Aşa să luminezi tu între fiii oamenilor, aşa să-L vesteşti tu pe Iisus Hristos venit în trup, venit în tine cu fiinţa Lui, cu viaţa Lui, cu iubirea Lui, cu lucrarea Lui care lucrează departe şi de departe, fiule hrănit cu Duhul Cel dătător de viaţă şi Care din Dumnezeu purcede. E zi de sărbătoare de îngeri, fiule, iar îngerii te cuprind în slava lor cea de la Mine peste ei şi-ţi lucrează puteri cereşti, şi iată ce slavă aici acum! Iar cele nevăzute ale slavei Mele te cuprind în ele, şi curând, curând ţi se vor deschide ochii pe ele, şi ele vor dărui veşmântul nestricăciunii, căci Eu şi cu tine la această slavă lucrăm, şi ea se va dărui în ziua ei de slavă văzută faţă în faţă cu omul credincios şi cu omul necredincios, pentru unii spre 6
 7. 7. Slava Domnului viaţă veşnică, iar pentru alţii spre durere veşnică, după cum este scris, poporul Meu. Amin. (Vezi tema: „Taina de mântuire a omenirii, taina nestricăciunii‖, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-11-2007 *** Deschideţi Domnului, fiilor copii, care-Mi vegheaţi pentru venirea Mea cu duh dătător de viaţă la voi şi ca să-L daţi poporului Meu spre viaţă! Întăresc statul vostru înaintea Mea, iar sfinţii şi îngerii Îmi sunt slujitori a tot cuvântul Meu cel dăruitor peste voi, căci Eu lucrez cu sobor de sfinţi şi cu oştiri îngereşti ca un Făcător mare, cum sunt, peste cele văzute şi peste cele nevăzute şi Îmi pregătesc prin cuvânt rostit slava cu care îl voi pune faţă în faţă pe om, iar cel ce a gustat din masa aceasta cu Mine lângă tine, poporul Meu, nu va putea scăpa de răspuns, căci îngerii l-au scris şi i-au scris şi gândul şi inima şi fapta şi i-au scris credinţa sau necredinţa, păsarea sau nepăsarea, împlinirea sau neîmplinirea cuvântului Meu, cu care Îmi fac venirea şi slava, căci cuvântul Meu este slava Mea cea de la Tatăl, şi pe care din vecii Mi-a dat-o Tatăl, ca să fiu cuvântul Său, şi cu el să le facem pe toate, după cum este scris pentru facerea cea de la început, şi, iarăşi, pentru facerea din nou a toate cele ce vor fi noi pe vecii prin omul cel nou, care voieşte prin ascultare să se facă după chipul şi asemănarea Mea între pământ şi cer. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din 04-12-2007 *** Duhul proorociei să nu-l dispreţuiţi, fiilor. Învăţaţi să-L primiţi pe Dumnezeu Stăpân peste voi în toată clipa şi mişcarea voastră, şi veţi fi cei mici, cei smeriţi ca Dumnezeu, cei născuţi din Dumnezeu, cei învăţaţi de Dumnezeu. Învăţaţi taina înfecioririi, căci mama Mea Fecioara M-a purtat în ea, şi a avut trupul fecioresc. Amin. Cel ce Mă poartă în el ca mama Mea Fecioara, acela este cel înfeciorit de trupul şi de cuvântul lui Dumnezeu, Care intră şi iese apoi şi Se slăveşte cu lucrarea Lui, făcându-l pe om slava lui Dumnezeu, slavă care nu tânjeşte după slavă, ci după Dumnezeu, şi aşa fii voiesc Eu să nasc pe pământ din cuvântul facerii Mele prin duhul proorociei, care cârmuieşte de la Mine, şi aşa împărăţie voiesc Eu să aşez înaintea Mea când vin, ca să vin apoi, poporul Meu, să vin şi să fiu asemenea cu fiii care sunt asemenea Mie, şi atunci ei Mă vor vedea aşa cum sunt, după cum este scris. Amin. O, poporul Meu, când Eu Mă voi vedea în tine aşa cum sunt Eu, atunci Eu vin văzut, (Vezi tema: „Venirea în chip văzut‖, n.r.) dar nu să doreşti aceasta, ci să lucrezi aceasta, căci toată întreaga Mea venire după faţa ta aşteaptă, nu după Mine, nu după venirea Mea, şi scris este: «Făptura toată aşteaptă cu suspin descoperirea fiilor lui Dumnezeu, a celor asemenea Lui şi care Îl vor vedea pe El, când unii pe alţii, Dumnezeu pe ei, şi ei pe Dumnezeu, se vor vedea, se vor putea vedea», căci aşa este scris şi aşa trebuie împlinit ceea ce este scris, poporul Meu. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Maicii Domnului, din 08-01-2008 *** Cuvânt de dor între Mine şi tine Mă aşez în ziua aceasta în cartea Mea cu tine, poporul Meu de azi. Dis-de-dimineaţă Îmi ridic porţile şi prin porţi intru la tine, că e sărbătoare de 7
 8. 8. Slava Domnului sfinţi, tată. Îmi fac cărare spre tine în sărbători, că Mi-am făcut casă la tine ca să împlinesc Scriptura venirii Fiului lui Dumnezeu a doua oară pe pământ, şi Eu trebuia să am casă pentru venirea Mea. Mă fac cuvânt, şi aşa cobor. Tatăl Meu Savaot este în Mine, iar Eu întru El. Sfinţii toţi în Mine sunt, căci toţi trăiesc în Mine, după cum este scris, şi aşa este scris şi despre cei ce cred în Mine pe pământ, lăsându-se Mie lucrători. Amin. O, atât de mult te-am dorit Eu să-Mi fii popor, poporul Meu! În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, aşa te-am închinat Eu pe tine când te-am făcut popor al Meu, ca să-Mi arăt din tine apoi slava Mea peste pământ, cuvântul Meu, care cârmuieşte şi se slăveşte cârmuind. Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am sălăşluit în mijlocul tău cuvânt şi ţi-am dat putere să crezi în venirea Mea la tine, şi prin credinţa ta Eu am ieşit apoi cuvânt peste oameni ca să le spun şi lor că am venit cuvânt pe pământ. Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh este acest cuvânt, şi Aceşti trei înseamnă Unul Dumnezeu. Amin. …O, poporul Meu, tu eşti casa Mea şi în tine Îmi plec Eu capul când vin, şi cu tine ies când Mă arăt cu slava Mea peste pământ. Binecuvântată şi împlinită să fie voia Mea în mijlocul tău, căci aceasta face împlinită în tine împărăţia Mea pe pământ, şi de la ea vine apoi şi pâinea ta şi iertarea ta şi iubirea ta şi ocrotirea ta şi izbăvirea ta, aşa cum Eu, Domnul, i-am învăţat pe ucenici să-Mi ceară când ei aşează înaintea Mea rugăciunea lor, poporul Meu. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, din 12-02-2008 *** Îţi dau putere pentru învierea ta, ţara Mea. Scoală-te, tată, ca să faci voia Mea şi să sfinţeşti numele Meu pe pământ, căci oamenii de pe pământ vor să stingă numele Meu şi viaţa Mea de peste om. Eu vin curând ca să Mă arăt Dumnezeu adevărat şi să ruşinez necredinţa omului şi semeţia lui, cu care el s-a suit deasupra Mea. Eu însă vin curând cu slavă mare, cu sunet mare de trâmbiţă, şi din mijlocul tău Mă voi arăta că Eu sunt Cel ce sunt şi Cel ce vin şi că am avut pe vatra ta masa venirii Mele în mare taină, masa de pe care iau şi dau celor ce vor ca Dumnezeu, şi iată, Eu le spun neamurilor de pe pământ: Veniţi spre masa Mea, veniţi spre muntele Meu ca să vă învăţ şi pe voi calea vieţii şi să mergeţi pe ea! Întoarceţi-vă la Mine, căci duhul lumii este duh pierzător de oameni, şi numai Eu stăpânesc înţelepciunea şi viaţa cea pentru om! Întoarceţi-vă la Dumnezeu, şi Eu vă voi da vouă odihnă şi vă voi da putere ca să vă faceţi şi voi fii ai lui Dumnezeu! Întoarceţi-vă, şi vă voi da putere să credeţi în venirea Mea, cea scrisă în Scripturi să se împlinească, şi cu care stau cuvânt peste neamurile pământului! Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica fiului risipitor, din 24-02-2008 *** Voi, copii care-Mi staţi porţi ca să intru la poporul Meu cu darul creşterii sfinte pentru el mereu, mereu, voi, tată, aveţi de suferit mereu pentru poporul Meu, dar Eu, Domnul, vă mângâi cu Duhul Meu Cel dulce ca să vă întăresc ca pe copiii cei mici ai Mei, chiar dacă cei ce vă urăsc pe voi nu găsesc că Eu sunt Cel ce fac aceasta, că Eu sunt acest cuvânt, dar Eu le spun la aceştia că Eu nu fac nimic decât ceea ce este scris în Scripturi, căci am venit şi vin să împlinesc Scripturile, şi Mă uit în ele şi le împlinesc, şi iată, în ele stă scris despre slava 8
 9. 9. Slava Domnului Mea de azi cu poporul Meu cel ales din români pentru venirea Mea de acum şi pe care Eu, Domnul, îl numesc pe el ca în Scripturi, poporul Noului Ierusalim, (Vezi tema: „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan‖, n.r.) şi scris este despre el: «Vărsa-voi pacea Mea peste el ca un fluviu, şi ca un şuvoi ieşit din albie se va vărsa peste el slava noroadelor; ca pruncii vor fi purtaţi la sân şi dezmierdaţi vor fi. După cum mama îşi mângâie pe fiul ei, aşa îi voi mângâia Eu pe ei în Ierusalim, şi mâna Mea se va arăta lor, iar vrăjmaşilor lor, mânia Mea». Amin. …Şi acum, poporul Meu, tu eşti mărturisitorul Meu, tu eşti faţa slavei Mele de azi, căci cu tine Eu Mă slăvesc înaintea fiilor oamenilor şi cu tine Mă sprijinesc întru venirea Mea cuvânt peste pământ acum, la sfârşit de timp. Îi aştept să vină la Mine şi la tine pe cei ce s-au întors împotriva Mea şi a ta, ca să-i curăţ şi să-i scap de plata necredinţei lor şi să-i salvez de la suferinţa care şi-o zidesc lor fără de înţelepciune. Ridică, fiule, rugăciune la Mine pentru cei ce nu ştiu ce fac lovind în Mine şi în tine prin necredinţa lor, cu care-şi acopăr voia liberă, voia plăcerilor, voia cea rea, care-l duce pe om la despărţire de voia Mea, aşa cum face omul pe pământ, căci aşa au ajuns acum aceştia prin duhul nemulţumirii şi al judecăţii, tată. O, feriţi-vă de tristeţi, fiilor! Feriţi-vă de cuvintele care lovesc cu mânie în voi! Staţi sub acoperământul Meu până ce va trece furtuna, tată! Iată, Mă slăvesc în voi înaintea fiilor oamenilor în ziua aceasta de sărbătoare a crucii, precum am proorocit Eu prin cuvântul Meu de peste voi că Mă voi arăta cu voi lumii necredincioase. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci, din 30-03-2008 *** Din sărbătoare în sărbătoare Mă las cuvânt în cartea Mea de azi pentru hrana ta cea din cer, popor care eşti credincios venirii Mele iarăşi de la Tatăl la om. Sunt Fiul Tatălui Savaot, născut din Tatăl mai înainte de vecii. La facerea cerului şi a pământului am făcut apoi pe om din pământ şi am pus din Mine duh de viaţă în el, şi după chipul Meu M-am uitat când l-am plămădit. Şi după ce el s-a smuls din Mine ca să fie de sine, Eu şi cu Tatăl am plâns cu plâns dumnezeiesc după om cinci mii de ani şi mai bine, şi apoi Tatăl M-a trimis pe pământ ca să întocmească prin Mine întoarcerea omului la Tatăl. Toată sarcina păcatelor omului am purtat-o pe pământ, şi apoi le-am pironit pe cruce împreună cu Mine, şi apoi am înviat pentru om şi l-am luat şi M-am dus cu el la Tatăl cu lucrarea salvării lui întocmită şi I-am spus Tatălui: Tată, iată Omul! Aşa am lucrat Eu atunci salvarea omului pierdut din rai, iar acum Mă fac cuvânt peste pământ şi vin din Tatăl pe calea aceasta şi îl învăţ mult pe om, îl învăţ să treacă din trup în duh, de la moarte la viaţă, de la întuneric la lumină, de la păcat la sfinţenie, căci voia Mea aceasta este: sfinţirea omului. Amin. O, şi de ce sfinţirea omului? De ce aceasta, o, Tată al Meu? – O, Fiule scump, după ce Noi în vremea facerii a toate câte s-au făcut am grăit Unul către Altul să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, Tu M-ai ascultat, şi din pământ l-ai plămădit pe om şi apoi ai suflat peste el şi ai ridicat pe picioarele lui om cu suflet viu. Lai despărţit apoi în două şi l-ai numit bărbat şi femeie, aşa precum l-ai zidit, şi ai făcut aşa ca să nu se simtă singur omul, dar numaidecât el s-a semeţit şi mai mult dacă nu s-a mai simţit 9
 10. 10. Slava Domnului singur, s-a semeţit mai mult ca atunci când şi-a zis în sinea lui că el este mare şi când s-a ridicat cu gândul deasupra lui Dumnezeu, iar îngerii care-i slujeau au început să cadă odată cu înălţarea omului care a căzut prin înălţare, şi atunci gura Ta a rostit peste îngerul Mihail să dea poruncă îngerilor să aibă frică de Dumnezeu şi să ia aminte la El şi nu la om. O, omul s-a semeţit şi mai mult apoi dacă s-a văzut că nu este singur. Căzuse ceata cea dintâi a îngerilor, căzuse din cinstea în care era, căzuse odată cu căderea omului care s-a înălţat pe sine peste Dumnezeu, iar răul acesta lucrat de om s-a numit satană şi a căzut din cer cu tot cu om, iar Tu, Fiule scump, ai fost martor la această durere, şi martor eşti şi de atunci până azi, căci îngerii căzuţi prin înălţarea omului se războiesc de atunci împotriva omului prin care ei şi-au pierdut statul şi slava din care au căzut. O, câtă durere pe Noi de atunci şi până azi, Fiule Unule al Meu! De atunci s-a înfiinţat timpul, tată, şi de atunci Noi suferim în timp, şi tot aşa şi omul, tată. Am coborât acum, la sfârşit de timp, cu slava cuvântului Tău pe pământ, şi iarăşi Tu lucrezi cuvânt de facere a omului aşa cum lucrai când îi grăiai lui Moise pentru poporul Israel ca să-l faci pe el împărăţie a lui Dumnezeu. Împărăţia lui Dumnezeu este acolo unde Dumnezeu grăieşte şi unde poate cu puterea Sa, dar omul s-a ridicat tot mereu şi s-a semeţit faţă în faţă cu Dumnezeu, aşa cum a fost şi cu poporul cel din vremea lui Moise, căruia Tu i-ai grăit atât de mult timp de patruzeci de ani, şi în mijlocul căruia Ne-am arătat cu multul slava şi puterea cea prin cuvânt rostită să fie şi să lucreze la vedere ca să aibă Dumnezeu un popor pe pământ între popoare. Cel mai mare duşman din om împotriva Noastră nu este păcatul lui, o, Fiule îndurerat ca şi Mine, Tatăl, ci este necredinţa din el, căci ea îl dezbracă pe om de Dumnezeu. O, Te-am trimis apoi pe pământ acum două mii de ani şi nu Ţi-a încurcat venirea şi lucrarea de facere iarăşi a omului, nu Ţi-au încurcat-o păcatele omului, ci Ţi-a încurcat-o necredinţa lui, tată, căci cei plini de păcate Te-au cunoscut şi Te-au primit în ei şi Te-au purtat apoi şi Te-au arătat lumii prin smerenia lor, căci mai smerit este un păcătos, străin de Noi prin păcat, decât un drept care se îndreptăţeşte pe sine înaintea lui Dumnezeu prin faptele dreptăţii lui şi ale slujirii lui înaintea Noastră, Fiule scump. Acum două mii de ani i-ai luat pe cei trei dintre ucenicii pe care Ţi-i descoperisem ca să-Ţi arăţi cu ei lucrarea între oameni şi Te-ai suit cu ei pe munte înalt şi Ţi-ai lăsat văzută slava pe care o ai de la Mine mai înainte de întemeierea lumii, căci faţa Ta şi veşmintele Tale au strălucit ca soarele şi s-au făcut albe ca lumina, şi Te-ai arătat cu Moise şi cu Ilie şi ai grăit cu ei înaintea celor cu credincioşie şi spuneai despre patima Ta, care avea să urmeze pentru răscumpărarea omului, iar Petru a dat să-Ţi spună să rămâi pe munte şi să facă trei colibe, Ţie şi lui Moise şi lui Ilie, dar voia Ta a fost să pătimeşti pentru salvarea omului, şi atunci Tu prin nor luminos ai umbrit priveliştea de pe munte, iar Eu, Tatăl, am rostit peste ei din nor şi am spus: «Acesta este Fiul Meu iubit, întru Care am binevoit şi pe Acesta să-L ascultaţi». După ce Tu i-ai ridicat de jos, din spaima lor, ei au văzut că numai Tu mai erai cu ei, şi le-ai spus lor să nu spună nimănui de slava Ta cu ei până ce Tu nu Te vei ridica prin învierea Ta. O, Fiule scump, Îţi arătasei lor Scriptura venirii lui Ilie, precum era scris în Scripturi să fie, şi ai făcut înţeleasă lucrarea lui Ioan Botezătorul, care vestise în vremea aceea tuturor împărăţia cerurilor şi pocăinţa oamenilor spre Dumnezeu, ca să Se milostivească Domnul de ei. O, Fiule scump, tot aşa Mi-am slobozit Eu în ziua aceasta de sărbătoare glasul Meu peste cei de azi credincioşi lucrării Tale peste pământ şi peste om, şi tot aşa le grăiesc şi lor şi le spun aşa: Cuvântul Acesta este Fiul Meu, întru Care binevoiesc; de El să ascultaţi! Amin. 10
 11. 11. Slava Domnului – Iar Eu sunt cuvântul Tău, o, Tată al Meu, şi le spun lor: Cel ce Mă ascultă pe Mine ascultă pe Tatăl, Care M-a trimis, căci în Mine Tatăl Se slăveşte cu tot cuvântul Său, cu toată lucrarea Sa. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la faţă a Domnului, din 19-08-2008. *** O, mamă dulce a Mea! O, dulce ţi-a fost ţie cititul Scripturilor cele despre venirea lui Mesia, Salvatorul omului, mamă! O, cât de mult M-ai aşteptat să vin pe pământ, iar tu să-Mi slujeşti cu dor! Iubirea ta de Dumnezeu M-a dorit şi te-a făcut scară slăvită pentru venirea îngerului Meu la tine cu vestea venirii Mele prin naşterea Mea din trupul tău fecioresc, şi apoi M-ai primit, şi apoi M-ai aşezat înaintea oamenilor spre credinţă sau spre tăgăduire, mamă. Am stat apoi pe pământ şi am împlinit toate câte erau scrise să le împlinesc, şi apoi M-am aşezat iarăşi în Tatăl, adică în slava pe care o aveam de la El mai înainte de întemeierea lumii şi prin care Tatăl Mă preaslăveşte pe pământ, căci Eu sunt Cuvântul Tatălui, şi puterea Lui sunt în cer sus, şi pe pământ jos, precum este scris. Pe pământ în ziua aceasta e sărbătoarea venirii tale la Mine şi la Tatăl, mamă, căci dacă Eu M-am dus iarăşi la Tatăl tu ai rămas pe pământ, ai rămas cu ucenicul Meu. Eram pe cruce şi ţi-am spus despre el: «Iată fiul tău», iar lui i-am spus: «Iată mama ta», şi tu te-ai supus şi ai împlinit aşa şi ai rămas la el, şi el te-a iubit cu iubirea Mea din el, căci iubirea lui M-a cunoscut şi Mi-a slujit apoi cu mare iubire, şi iată, iubirea slujeşte iubirii, şi altfel de slujire nu este pentru iubire, fiindcă iubirea Mea în om îşi are însoţitorii ei. O, scumpă mama Mea, Mi-am aşezat pe vatra neamului român locul Meu de venire cuvânt pe pământ, căci Tatăl iarăşi M-a trimis pe pământ, mamă. M-a trimis Tatăl cuvânt pe pământ, M-a trimis iarăşi după om, mamă. Eu sunt dintru început Cuvântul Tatălui, iar când Tatăl a voit să ridice spre izbăvire pe poporul lui Avraam, Isaac şi Iacov, popor care era robit în Egipt, M-a făcut Tatăl cuvânt peste Moise şi am grăit cu poporul lui Israel patruzeci de ani, mamă, şi l-am călăuzit pe el spre ţara făgăduinţei, căci suspinul lui a ajuns la Dumnezeu şi apoi M-a trimis Tatăl pe Mine ca să-l izbăvesc de sub suspin şi să-l învăţ pe el dorul de Dumnezeu, credinţa în Dumnezeu şi faptele ei, mamă. Iată, aşa M-a trimis Tatăl şi azi cuvânt pe pământ, căci s-a apropiat sfârşitul veacurilor, şi toţi şi toate aşteaptă în cer şi pe pământ venirea Fiului Omului, venirea Mea, mamă, căci prin naşterea Mea din trupul tău fecioresc Eu M-am făcut Fiul Omului şi M-am făcut Mântuitorul lumii, căci omul pe pământ trăieşte numai în robie, mamă. Grăiesc cu tine înaintea celor ce s-au strâns la serbarea ta lângă locul izvorului Meu de cuvânt. Taina ţarinii cu comoară în ea, aceasta este taina alegerii acestui pământ pentru ca să vin, pământul neamului român, mamă, şi voieşte Tatăl să-l anunţe pe el patrie cerească, patria venirii Mele iarăşi de la Tatăl la om cu vestea împărăţiei cerurilor, cu slava cuvântului Meu, care umple cerul şi pământul, numai inima omului n-o umple el, căci omului nu-i este dor de Dumnezeu pe pământ, mamă. O, hai să grăim la izvor, mama Mea! Oştirile cereşti sunt pentru tine venite aici, la izvor, cu sărbătoare pentru tine, iar Eu sunt Fiul lui Dumnezeu şi sunt Fiul tău. Hai să-i hrănim pe cei strânşi lângă izvorul Meu de cuvânt, căci dorul i-a adus, iar credinţei şi iubirii lor le trebuie putere, 11
 12. 12. Slava Domnului mamă. Hai să Ne slăvim cu slava pe care o am de la Tatăl mai înainte de întemeierea lumii, o, mamă plină de cuvânt ca şi Fiul tău, Dumnezeu-Cuvântul, căci slava lui Dumnezeu este cuvântul, aşa cum a fost şi la început, mamă! Amin, amin, amin. …Eu sunt în mijlocul oamenilor cu acest izvor de cuvânt, căci omul fără hrană din cer peste el moare, moare mereu. Să vină omul să înveţe de la Mine prin acest cuvânt viaţa, căci am venit iarăşi de la Tatăl la om, şi lucrez cu slava pe care o am de la Tatăl mai înainte de întemeierea lumii, iar slava aceasta ce o am de la El este cuvântul gurii Mele, cuvântul care a făcut cerul şi pământul, şi care face iarăşi cer nou şi pământ nou, Ierusalim nou şi popor nou, precum este scris în Scripturi să lucrez Eu, Mieluţul Tatălui, pentru cei răscumpăraţi de El dintre oameni ca să fie ei împărăţia Mea pe pământ. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 2808-2008 *** O, poporul Meu, tu trebuie să fii şi să trăieşti numai pentru slava lui Dumnezeu, tată. Nu uita aceasta, căci aceasta ţi-am hărăzit Eu ţie. Iar ca să ştii cum să împlineşti aceasta fă-te înaintemergător aşa cum s-a făcut Ioan, botezătorul Meu, căci el a fost cel ce a mers înaintea slavei Mele între oameni, şi tu trebuie să înţelegi ca unul crescut de Dumnezeu ce înseamnă slava Mea pe care o am de la Tatăl mai înainte de întemeierea lumii. Eu sunt lumina lumii, Eu sunt lumină şi cuvânt, şi vieţuiesc pe pământ prin biserica Mea şi sunt în ea lumina lumii. O, fă-te lumină din lumină, fiule. O, faceţi-vă sufletele lumină din lumină, fiilor, ca să fiţi înaintemergătorii luminii cea de la început, lumina cea necreată şi care va cuprinde în lumină cu întreita sa putere lumea în ziua cea de apoi, căci Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt este ea, şi prin sfinţi lucrează ea de la Dumnezeu între oameni şi aşa îi lucrează ea pe ei şi aşa este ea înaintemergătoarea Mea. Limba cea de carne a omului nu poate să cuprindă slava luminii Mele, dar limba cea de duh o slăveşte pe ea dinăuntrul celui luminat de ea. Fă-ţi sufletul lumină din lumină, poporul Meu, aşa cum Ioan, botezătorul Meu, s-a făcut, căci Dumnezeu este lumină şi aşa S-a arătat El. Rugul aprins văzut de Moise pe muntele Sinai a fost lumina din care a grăit Dumnezeu lui Moise. Stâlpul de foc care a călăuzit pe Israel în pustie a fost lumina cea necreată a lui Dumnezeu, care se face înger de lumină înaintea omului. Slava Mea cea de pe Tabor, lumina cea de la început, care M-a strălucit când M-am schimbat la faţă înaintea ucenicilor Mei, a fost lumină ca aceea de pe muntele Sinai când Dumnezeu i-a grăit lui Moise. Învierea Mea şi lumina ei, pe care le-am arătat-o ucenicilor Mei în chip de înger, şi apoi slava cu care am ieşit înaintea apostolului Pavel pe drumul Damascului, aşa s-a arătat lumina cea de la început la mulţi pe pământ, şi iată, Eu sunt lumina lumii atât cât sunt în lume, atât cât Mă ţine omul pe pământ ca să fiu lumină peste oameni, iar tu ajută-Mă să fiu, poporul Meu, ajută-Mă, fiule, şi învaţă de la Mine ce înseamnă Dumnezeu pe pământ cu oamenii, învaţă, tată, ca Ioan Botezătorul, care n-a făcut nici o minune, dar care a fost duhul proorociei, duhul mărturisirii înaintea Mea şi înaintea oamenilor şi vestindu-Mă ca să se împlinească apoi vestirea lui cea mărturisitoare. Toate cuvintele Mele rostite în mijlocul tău, poporul Meu, aceasta înseamnă lumina Mea, lumina lui Dumnezeu. Cuvântul Meu este o rugă a Mea peste tine, cerându-te să-Mi fii mărturisitor cuvântului Meu şi vieţii lui în tine. Uită-te la fiii oamenilor, căci dinţii 12
 13. 13. Slava Domnului lor sunt arme şi săgeţi, iar limba lor sabie ascuţită, precum este scris, dar tu trebuie să fii mărturisitor pentru Mine vieţii Mele în tine pe pământ, tată, căci vin de la Tatăl la tine, nu vin din lume, şi vin şi te cresc ca să fii lumina Mea în lume aşa cum a fost Ioan, înaintemergătorul Meu, căci el a fost lumina care-Mi aşeza calea spre oameni ca să ştie oamenii că vine Fiul lui Dumnezeu la ei şi ca să-L primească ei pe El. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul, din 11-09-2008 *** Eu, Domnul, cobor în carte cu sărbătoare de sfinţi, poporul Meu. Cât ai fi tu de slab sau de greşit, tu eşti mare înaintea Mea dacă Eu pot să cobor în mijlocul tău cu tot cuvântul slavei Mele de azi, căci slava Mea este cuvântul, aşa cum de la început a fost şi este. Mă slăvesc în cuvânt în mijlocul tău, iar credinţa ta este darul lui Dumnezeu peste tine, poporul Meu. Dacă Eu nu ţi-aş da, tu n-ai avea credinţă în venirea Mea cea de azi la tine. Iată-i pe cei ce au aruncat de peste ei acest dar! Uită-te la ei ca să vezi cum sunt cei ce pierd darul credinţei şi fereşte-te de şarpele îndoielii, tată, căci cine este muşcat de acest şarpe, aceluia i se strică ochii şi urechile, mintea şi credinţa şi stă nepăsător de boala lui, chiar dacă duhul îi oftează. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei mare muceniţe Ecaterina, din 08-12-2008 *** Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Acesta este Unul Dumnezeu şi Se vesteşte pe Sine peste pământ. Amin. Coboară Domnul cuvânt în grădina Sa din mijlocul neamului român. Coboară Domnul cu sfinţii Săi şi Se vesteşte pe Sine în coborârea Sa. Coboară Domnul cuvânt peste pământ şi intră în cartea Sa cuvânt de sărbătoare. Mă fac auzit la porţi, şi Mi se deschide ca să intru cu slava Mea la poporul cuvântului Meu. Slava Mea este cuvântul, precum a fost şi la început când am făcut cerul şi pământul, văzutele şi nevăzutele, şi apoi pe om, zicând: «Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, care să aibă stăpânire peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste dobitoace şi peste tot pământul şi peste toate jivinele care se târăsc pe pământ». Şi după ce s-a desăvârşit cerul şi pământul şi toată oştirea lor, a privit Dumnezeu la toate câte le făcuse şi toate erau bune foarte, iar în ziua a şaptea a sfârşit Domnul lucrarea Sa, pe care o făcuse, şi apoi S-a odihnit de toată lucrarea Sa cea făcută. Amin. O, poporul Meu, aşa aştept Eu şi azi odihna pentru facerea cea de azi, pe care voiesc s-o desăvârşesc, şi apoi să Mă odihnesc de toată lucrarea Mea. La început Dumnezeu S-a odihnit după ce l-a făcut pe om, pe care-l făcuse în ziua a şasea, iar în ziua a şaptea a sfârşit Dumnezeu lucrarea Sa de facere şi apoi S-a odihnit de ea, şi apoi a sfinţit şi a binecuvântat ziua a şaptea, odihnindu-Se în ea. Pace ţie, poporul Meu! Sunt în mijlocul tău cuvânt de facere, tată. Trâmbiţa Mea Verginica, aşa cum Eu, Domnul, am numit-o pe pământ cât am sunat din ea peste un popor care a auzit cuvântul Meu cel trâmbiţat prin gura ei, iat-o acum cu Mine şi cu oştirile de sfinţi 13
 14. 14. Slava Domnului şi de îngeri, cu care Eu cobor la tine în ziua de serbare a venirii ei de pe pământ la cer. O, fericit este omul care crede cele scrise în Scripturi despre toată lucrarea lui Dumnezeu, care a fost şi care este şi care trebuie să fie şi să se facă, iar cel ce nu se uită în Scripturi ca să creadă în împlinirea lor, acela nu este fericit, ci este trecător, iar ceea ce este trecător, este trist. O, fericit vei fi tu, popor hrănit din gura Mea, din cuvântul Meu, dacă tu vei crede în el şi în împlinirea lui, căci cel ce crede, acela nu va fi trecător, tată, ci va fi cuprins în slava Mea, iar slava Mea este cuvântul, aşa cum Eu ţi-am spus că este. Te cuprind în cuvântul Meu ca să fii copil fericit, fiule. O, lasă-te cuprins în cuvântul Meu ca să fii fericit, căci cine nu se lasă cuprins de el, acela este trist, şi acesta este semnul puţinei lui credinţe, credinţă care se chinuie ca să fie. O, nu aşa, tată, căci Eu, Domnul, am spus că nu are ce să piardă cel ce crede, dar nu să se mulţumească numai cu atât, ci să se bucure crezând şi să fie fericit dacă vrea să nu piardă. Ucenicii Mei cei mărturisitori ar fi pierdut dacă n-ar fi crezut cu fericire în ceea ce aveau ei pentru Mine, şi s-ar fi clătinat în vreme de jertfire, dar ei erau fericiţi prin vestirea lor cea despre Mine şi nu prin credinţă şi atât, căci credinţa dacă nu lucrează roadele ei nu-l face pe om fericit, ci este trist un aşa om. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbiţa lui Dumnezeu, din 14-12-2008 *** Vin pe pământ cu slava Mea şi cu toţi sfinţii îngeri, care slujesc slavei Mele, iar slava Mea este cuvântul întru cea de a doua venire a Mea de la Tatăl la om. Puţin, puţin, şi mărirea Mea, care luminează pământul binecuvântării Mele din mijlocul neamului român, va atrage neamurile ca să umble întru lumina cetăţii Mele de nou Ierusalim, iar împăraţii pământului Îmi vor mări venirea aceasta a Mea şi vor păzi cetatea Mea şi slava ei şi se vor încălzi sub făclia ei, căci făclia ei sunt Eu, Mielul Tatălui, şi sunt Calea, Adevărul şi Viaţa, şi aşa Mă voi arăta că sunt în ziua Mea de mărire. Amin. Vin, poporul Meu, să grăiesc cu tine în zi de duminică, tată, şi să ne amintim de făgăduinţa slavei venirii Mele, de care Eu am grăit în pildă acum două mii de ani, iar grăirea Mea de atunci este mărturisită prin Scripturile cele de atunci, precum grăirea Mea de azi este mărturisită prin cartea Mea de azi, carte vestită prin Scripturi ca să fie, carte care stă deschisă ca să grăiesc Eu prin ea, cartea cea cu şapte peceţi, pe care numai Eu, Mielul şi Cuvântul Tatălui, am luat-o din mâna Lui ca să desfac una câte una peceţile ei şi să răscumpăr prin jertfa Mea şi prin cuvântul mărturisirii oameni din toată seminţia şi limba şi poporul şi neamul şi să fac din ei împărăţie şi preoţi ca să fie pe pământ, precum este scris să se împlinească, iar când cerul se va deschide la vedere, zguduind facerea cea dintâi, atunci mai-marii de pe pământ se vor piti de mânia zilei Mele, căci Eu şed pe tron în zilele acestea, şi cartea Mea este deschisă, şi se ascund de faţa Mea cei ce stau mari pe pământ, căci ziua Mea vine. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica înfricoşatei judecăţi, din 22-02-2009 *** Îi dau neamului român slava cuvântului Meu, pe care îl aşez în cartea Mea cu tine spre povaţă peste om, poporul Meu, şi îl învăţ pe el să ia şi să ştie, căci Eu îi dau lui şi îl aştept cu mare iubire spre înnoirea lui, spre naşterea din nou, ca să fie el făptură nouă, ţară nouă, înveşmântată de sfinţi şi de îngeri, căci slava cea trecătoare a lumii trece 14
 15. 15. Slava Domnului ca şi lumea şi ca lucrarea ei lumească, dar slava cea veşnică a sfinţilor rămâne, iar Eu, Domnul învierii a toate, voiesc ca tu să rămâi, ţara Mea de azi, căci pământul de sub tine este alegerea Mea cea dintru început, iar tu încă nu pricepi ce taină poartă pământul tău. Fă-ţi timp să Mă auzi! O, fă-ţi timp să stai de vorbă cu Dumnezeu, tată! Pe tine te ştie Lucifer încă de la început, şi dă el acum să joace în tine cartea sa ca să te umple de lucrarea sa cea potrivnică Mie, dar Eu vin şi îţi spun să iei de la Mine ştire şi să intri sub mantia Mea, sub povaţa Mea ca să te ocrotesc de ceasul ispitei, tată, căci a venit peste tine ispita cea grea despre care scrie în Scripturi că vine, iar Scripturile tu nu le citeşti şi nu le cunoşti dacă nu le citeşti ca să le înţelegi. O, tu trebuie să citeşti în Scripturi şi să nu faci altceva decât ce este scris în ele să faci, căci Eu vreau să biruiesc pentru tine, şi apoi pentru Mine cu tine, ţara Mea. O, măi Lucifer, o, tată, o, îngerul Meu cel neascultător de Dumnezeu, nu te mai încânta cu duşmănia ta pe Mine şi pe lucrarea Mea de înnoire a lumii, de vreme ce ştii că Eu sunt Dumnezeu, şi nu tu, că Eu sunt Biruitorul, şi nu tu. O, lasă, tată, jos armele tale şi vino spre odihnă, tată, căci tu ai fost îngerul cel frumos al cetelor îngereşti, şi iată ce ţi-a făcut îngâmfarea omului când el s-a trufit, iar tu i-ai slujit spre căderea ta prin căderea lui! O, dă-te la o parte cu lucrarea ta cea de la om şi dă-Mi Mie cale ca să-l înviez pe om şi să-l nasc din nou pe el şi să vadă ce a făcut el îngerilor lui Dumnezeu, pe care i-a tras în adâncul dorinţei lui cea de slavă împotriva slavei lui Dumnezeu celei netrecătoare pe veci de veci! O, vino spre întoarcere în slava cea cerească, din care tu ai căzut prin om, înger neascultător, şi te vei odihni de osteneli! O, iată ce face ascunderea de Dumnezeu în cele ascunse ale omului ascuns! Ţie îţi poruncesc acum, în zi de Paşti în cer şi pe pământ a Mielului lui Dumnezeu, strânge-ţi armele şi fă curat de tine şi de lucrarea ta pe vatra neamului român, pământul cel ales de Mine la început pentru slava Domnului la sfârşit! Ascultă-Mă, tată! Iată, te-ai înarmat cu toate lucrările tale ascunse ca să murdăreşti acest pământ, şi neamul Meu de pe el să-l pecetluieşti cu pecetea pieirii, cu sigiliul cel potrivnic voii lui Dumnezeu. Nu te las să faci aceasta. Vei intra în ascultare de acum. Vrei, nu vrei, Eu, Domnul învierii, Fiul Tatălui Savaot şi al mamei Fecioara, îţi cer supunere, te supun sub puterea Mea cea netrecătoare, căci este scris să fac aceasta. O, fii cuminte de acum, căci tu eşti înger, şi trebuie să ştii ce ai fost mai înainte de ceea ce eşti acum, căci Eu îţi amintesc aceasta. Îl voi naşte din nou pe om, căci am venit pe pământ cu naşterea din nou a lumii, şi tu vei rămâne fără om şi nu vei mai fi scula omului, şi omul nu va mai fi scula ta, şi vei fi fără de casă şi nu vei vrea să părăseşti duşmănia şi răutatea, dar Eu îţi spun cu milă, supune-te sub mila Mea, sub iubirea Mea, după şapte mii de ani de muncă zadarnică împotriva Mea şi a omului, fiindcă iată, Eu sunt Biruitorul, Eu şi nu tu, tată. Nu-ţi spun aşa ca să te biruiesc, ci ca să vezi şi ca să te trezeşti din lucrarea ta cea rea, care ţi-a obosit vederea şi nădejdea de bine pentru tine. Iată, uită-te să-ţi vezi locul dacă nu vei vrea să intri sub dragostea Mea ca să-ţi dau odihna cea fără de foc. Nu fi necredincios. Eu ştiu că tu Mă crezi, dar eşti îndărătnic. Eu, Domnul, te chem spre liniştea pe care ai pierdut-o după ce nu M-ai mai ascultat, după ce te-ai ascuns în om ca să cazi cu el cu tot, slujind voinţei lui cea plină de trufie împotriva Mea la începutul zidirii. Stau cu lucrarea cuvântului Meu pe vatra neamului român, pe care tu voieşti acum să-ţi desfaci cortul şi să-ţi încerci împărăţie. O, nu te las, Lucifer. Te numesc cu numele tău cel de la Mine dat la început, împotriva lucrării tale întunecate acum peste pământ. Sunt cu praznic de înviere, praznicul cuvântului Meu pe pământul neamului român, iar tu ai văzut masa Mea întinsă pe el, de cincizeci de ani şi mai bine 15
 16. 16. Slava Domnului întinsă pe el, şi dai să-ţi desfaci cortul tău peste muntele Meu cel sfânt, cel de la sfârşit muntele Meu, şi despre care scrie desluşit în Scripturi, şi numai cine nu citeşte nu înţelege, şi numai cel ce nu se uită ca să vadă nu crede. O, ce vrei să faci peste ţara Mea? O, nu te las, tată, nu te las, Lucifer. Sunt Dumnezeu-Cuvântul, şi Mi-am făcut casă în mijlocul acestui neam şi vin la el cu masa cuvântului Meu, şi oştiri cereşti iau cu Mine călare pe cai albi, precum este scris să vin şi să-Mi fac împărăţie în om şi cu oamenii pe pământ, şi numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrez minunat. Iată-Mă, te întâlneşti cu Mine pe pământul neamului român după şapte mii de ani de la căderea ta din slava Mea şi a îngerilor Mei. Iată ţara Mea de azi, pe care tu dai s-o robeşti acum sub pecetea ta. Eu însă vin şi povăţuiesc neamul român şi îi dau putere să asculte de Dumnezeu, de Cel Atotputernic, şi nu de tine, şi am făcut această dovadă prin naşterea Mea din mamă Fecioară şi apoi prin învierea Mea din morţi a treia zi de după moartea Mea pe crucea pe care M-a bătut în piroane poporul iudeu, în care tu te-ai încuibat acum două mii de ani ca să te împotriveşti venirii Mele pe pământ, ţinându-Mi urma ca să Mă prăbuşeşti. Eu însă am înviat, am biruit moartea, şi iadul l-am spart, şi încuietorile puse peste el de tine le-am zdrobit şi i-am scos pe drepţii Mei, pe prooroci şi pe sfinţi, şi am în mână cheile morţii şi ale iadului şi sunt Domnul învierii morţilor şi sunt îmbrăcat în înviere, şi aceasta le dau oamenilor, şi le voi da. Amin. Nu uita, deschide-ţi bine vederea cea de la Mine, nu cea de la om, şi nu uita că Eu şi toate oştirile cereşti şi îngereşti stăm în lucrare de naştere din nou a lumii pe pământul român, pe care tu dai acum să-ţi înfigi ţăruşul şi să-ţi desfaci cortul, şi apoi pecetea ta cea neagră peste acest neam, şi dai să lucrezi aceasta mai mult decât peste orice alt neam de pe pământ, căci banul a fost cea mai neagră ispită cu care ai lucrat tu să cumperi pământul şi să-l bagi sub pecetea ta, pe care banul o mânuieşte, căci pe Mine M-a vândut pe bani spre moarte poporul iudeu, pe care l-ai tras tu sub stăpânirea ta duşmănoasă pe Mine şi l-ai învăţat să Mă vândă spre moarte acum două mii de ani, intrând în Iuda, care şi-a mânjit mâna şi mintea cu pecetea banului, şi iată, banul s-a făcut blestemul acestui popor apoi, care dă de atunci să stăpânească lumea cu puterea lui cea din bani ieşită. Iară şi iară îţi spun ţie, Lucifer, în faţa întregului neam omenesc şi a cerului de sfinţi şi de îngeri: nu uita, deschide-ţi bine vederea ta cea de la Mine, că e vremea să vezi aşa de acum, şi vezi că pe pământul român sunt Eu, Domnul învierii, cu lucrarea Mea de înnoire a lumii şi a pământului, şi cerul şi pământul cel nou voiesc să aşez peste acest pământ, căci trebuie să aşez împlinite pe pământ toate Scripturile Mele, iar Eu sunt Mielul Cel junghiat, Care spală păcatele lumii, Mielul lui Dumnezeu, dat omului credincios spre hrană, şi prin Care omul va birui pe satana, precum este scris în Scripturi, şi sunt Cel ce am zdrobit porţile iadului, în care tu i-ai ţinut pe drepţii Mei. Pecetea ta e banul. Omul va putea trăi şi fără bani şi fără alte hârtii în locul lor, cu care tu dai să înlocuieşti faţa banului pe pământ şi s-o ascunzi sub perdea. Eu sunt Cel ce voi hrăni omul cu mană din cer, Eu, şi nu tu, căci pe pământ vine focul peste toate câte tu ai zidit cu omul şi pentru om. (Vezi şi: „Necazul cel mare‖, n.r.) N-am ce face pe pământ cu munca ta, şi nici omul nu va avea ce face cu ea, căci pe pământ Eu aşez comoara Mea, care nu poate sta lângă a ta, trecătoare cum e ea, căci lucrarea ta trece, iar tu vei rămâne faţă în faţă cu Mine ca să-Mi dai socoteală pentru tine. Amin. Şi acum, ţie îţi zic: Dă-te înapoi de pe pământul ţării Mele şi de peste sufletul neamului român de pe el şi mergi în locuri pustii de Dumnezeu până ce Eu, Domnul, voi cuprinde tot pământul sub slava cuvântului Meu, care se face foc nestins peste toată nelegiuirea de pe pământ, căci cuvântul lui Dumnezeu este slava pe care Eu, Dumnezeu-Cuvântul, o am de la Tatăl mai înainte de întemeierea lumii, şi 16
 17. 17. Slava Domnului iată, Lucifer cu numele de satana, aceasta este lucrarea Mea de slavă, cu care tu te întâlneşti acum pe pământul român împotriva a toată fărădelegea de pe pământ. Amin, amin, amin. O, popor român, am grăit înaintea ta vrăjmaşului Meu şi al tău, Lucifer, îngerul cel mare la început, şi care a slujit trufiei omului în vremea căderii din Dumnezeu a omului cel întâi zidit. O, caută, neam român, caută, tată, să scapi de acest înger al trufiei, caută să scapi de trufie, căci de la ban vine toată, toată trufia în om. O, vino spre umilinţa cea dulce, că e dulce, tată, umilinţa, şi te face frumos, frumos, şi te face bogat cu bogăţia pe care Eu voiesc să ţi-o dau, şi-ţi va sluji ţie Lucifer pentru slava Mea cu tine cu toată averea lui, şi nu tu îi vei sluji lui, că nu slava lui trebuie pe pământ s-o ai tu, ci slava Mea, tată. I-am spus îngerului trufiei să-şi ia cortul şi să se mute de pe vatra ta, iar tu primeşte-i pe sfinţii Mei oaspeţi ţie, şi primeşte-Mă pe Mine, căci Eu am nume minunat, şi el se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Caută pentru tine învăţători cereşti cu inima ca să te înveţe şi să-ţi desluşească tainele Mele, şi dacă vrei cuvântul Meu să te înveţe Eu te aştept aici, lângă izvorul Meu să vii să te învăţ Eu, popor român. O, nu-ţi ştii soarta, dar Eu ţi-o ştiu, tată, ştiu menirea ta, şi de aceea am venit de la Tatăl la tine cuvânt de naştere a ta, naştere nouă, şi de la tine naşterea lumii apoi, precum este scris în Scripturi că va fi. Cu tine vreau să împlinesc Scripturile, tată, şi să vrei şi tu, căci planul Meu cu tine este minunat. Rămân cu cartea deschisă între Mine şi tine şi n-o mai închid, că voiesc să citească în ea Lucifer şi îngerii lui cei cu trup şi cei fără de trup şi să se aşeze în ascultare de Cel ce a făcut cerul şi pământul şi pe om, şi iarăşi le face pe ele, şi va fi totul nou, precum este scris, şi va fi Ierusalim nou ales, şi făptura va fi răscumpărată. Amin. Hristos a înviat, popor român! Domnul învierii te salută cu învierea Sa dintre cei morţi acum două mii de ani. O, iată cine este Domnul Dumnezeul tău! Hristos a înviat, ţară a întoarcerii Mele, ţară a cuvântului lui Dumnezeu la sfârşit de timp, şi tu vei învia, aşa precum Eu am înviat! Amin. Vei învia, vei învia, vei învia! Aceasta este voia Mea cea pentru tine, şi în ziua a doua a lumii vei fi împărăţia Mea şi toate popoarele vor lua din tine lucrarea Mea, lumina Mea din tine, lumina învierii omului, ţara Mea. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Paşti, din 20-04-2009 *** Hristos a înviat, Ierusalime nou! „Hristos a înviat!―, Eu, Domnul Cel înviat dintre morţi, spun la tot omul de pe pământ, care ştie şi care nu ştie că Eu sunt cu slava cuvântului Meu pe vatra neamului român! „Hristos a înviat!―, salută cerul şi pământul mama Mea Fecioara pentru învierea Mea! „Hristos a înviat!―, strigă ucenicii şi uceniţele Mele sus în cer şi jos pe pământ, căci cu sfinţii vin când vin, precum este scris să vin! Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Izvorul tămăduirii, din 24-04-2009 *** 17
 18. 18. Slava Domnului Acum te binecuvintez pe tine, poporul Meu cel din români, căci tu, tată, eşti casa Mea de venire şi Îmi dai adăpost pe pământ când vin, şi din acest cort Eu sunt cu oamenii ca să-i învăţ pe ei şi să le fiu lor Dumnezeu. Hristos a înviat, poporul Meu de nou Ierusalim pe pământul român! Pace ţie pentru ca să fii ajutorul Meu, aşa cum Eu sunt ajutorul tău mereu, mereu, tată. Hristos a înviat, şi din mijlocul tău, Eu, Domnul Cel înviat, învăţând voi învăţa neamurile de pe pământ învierea, şi mulţi se vor scula şi Mă vor întâmpina pentru venirea Mea, iar Eu le voi da lor slava Mea, aşa cum ţie ţi-o dau, poporul Meu. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua după Paşti, a sfântului apostol Toma, din 26-04-2009 *** Această lucrare de cuvânt este lucrarea cuvântului Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul Tatălui Savaot, şi cobor pe pământ pe nori de cuvânt, şi mii de mii de heruvimi Mă poartă spre ieslea cuvântului Meu din mijlocul neamului român, şi Tatăl este în Mine, iar Eu sunt în Tatăl când grăiesc în cer şi pe pământ deodată, şi glasul Meu umple cerul de slavă, iar sfinţii şi îngerii se hrănesc cu tot cuvântul care iese din gura Mea. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia după Paşti, a mironosiţelor, din 03-05-2009 *** O, poporul Meu, cobor în grădiniţa cuvântului Meu, cobor pentru tine, fiule, şi pentru durerea Mea şi a ta, şi dăm cale în carte grăirii Mele cu sfinţii înaintea ta, iar tu Ne eşti martor şi Ne eşti mângâiere în rane, fiule. Curând, curând voi coborî semne cereşti peste această grădiniţă şi Mă voi mângâia de dureri înaintea celor ce au ales să se despartă de Mine mai înainte de ziua slavei celei mari a acestei lucrări de cuvânt, prin care M-am purtat plângând între cer şi pământ pentru om. Mă voi arăta adevărat în acest cuvânt curând, curând, căci rău Mă rănesc acum cei ce se despart de Mine pentru nemulţumirea lor, pentru nestatornicia lor, neluându-şi loruşi nici o vină, ci doar aruncând înapoi cu dispreţ şi cu duh de defăimare asupra celor rămaşi cu Mine pe calea Mea spre om, pe calea venirii Mele iarăşi de la Tatăl la om. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâia după Rusalii, a tuturor sfinţilor, din 14-06-2009 *** O, poporul Meu, eşti de mare preţ la Dumnezeu. Credinţa ta în lucrarea cuvântului Meu este putere mare în tine, putere de la Dumnezeu, fiule mic, căci Eu am spus că a acelor mici este împărăţia lui Dumnezeu. O, să te păzeşti pe tine însuţi să fii mare, să poţi tu, să faci tu, să vrei tu. O, nu aşa sunt fiii lui Dumnezeu pe pământ, tată. Ei sunt cei mici, în care poate Dumnezeu după ce ei primesc de la El putere să se facă fii ai lui Dumnezeu pe pământ prin iubirea Lui pentru ei, şi apoi prin iubirea lor pentru Dumnezeu. O, fiule născut din cuvântul 18
 19. 19. Slava Domnului Meu de azi, ai grijă, tată, să-L iubeşti pe Dumnezeu şi să nu iubeşti altfel dacă eşti în staulul Meu de nou Ierusalim. Nimic altceva, nimic altfel să nu iubeşti, căci numai Eu, numai Eu sunt netrecător, fiule, numai Eu sunt Cel ce-ţi dau viaţă ca să ai, numai Eu sunt totul în om, şi rămâne veşnic cel ce Mă are pe Mine în el întreg, şi unul ca acela nu cade din lucrul Meu şi din staulul bisericii Mele de azi, biserică prin care Eu îi învăţ pe cei născuţi prin ea, prin lucrarea ei cea întru Mine, şi îi învăţ apoi prin ei pe toţi cei ce aud glasul Meu prin biserica Mea de nou Ierusalim pe pământul român, pământ ales de la facerea lumii să fie aşternutul Meu acum, la sfârşit de timp, când Eu iarăşi vin de la Tatăl după om pe nori de cuvânt, căci slava Mea de azi este cuvântul, şi prin el Mă slăvesc. Amin. Sunt în mijlocul tău cu ucenicii Mei cei de acum două mii de ani, poporul Meu, că e sărbătoare de apostoli, fiule, iar slava lor cea din cer este tot ca şi a Mea, este cuvântul, şi toţi suntem învăluiţi în cuvânt, precum Dumnezeu a fost şi este şi va fi cuvânt între pământ şi cer. Eu de la început am fost Cuvântul şi am lucrat cu el facerea a toate, ca şi azi, şi spun aceasta pentru cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi, ca să-i întăresc în credinţă sau să-i trezesc întru umilinţă şi pocăinţă, căci omul care nu are în el umilinţă, nu are nici pocăinţă pentru statura lui cea goală de Dumnezeu, şi nu are nici credinţă în fiinţa Mea, în lucrările Mele, şi apoi în venirea Mea de la Tatăl după om, învăluit fiind în cuvânt. Poporul Meu cel de la început, cel de la prima Mea venire, poporul Israel, căruia îi dădusem făgăduinţele, se ducea şi întreba pe Domnul în vreme de încercare sau de neştiinţă şi ştia el drumul spre Mine, căci avea în el când şi când fii credincioşi, care mergeau şi luau de la Dumnezeu pentru el, pentru paza şi lucrarea poporului Meu Israel, căci Eu, Domnul, eram mereu în mijlocul lui Israel prin prooroci şi prin descoperiri, şi le răspundeam celor ce veneau să ia şi să lucreze de la Mine peste ei. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, din 12-07-2009 *** Din dreapta Tatălui Savaot grăiesc peste pământ cu duh de sărbătoare, şi am în coborârea Mea în cartea Mea de azi pe proorocul Ilie, cel plin de râvnă pentru Dumnezeu pe pământ şi în cer, cel plin de lacrimi şi de dor după om, aşa cum sunt Eu. Eu sunt Fiul Tatălui Savaot, şi am de cale cerul şi pământul, iar heruvimii şi serafimii Îmi sunt scaun de foc şi Mă poartă, căci aşa slavă Mi-a făcut Tatăl mai înainte de vecii, ca şi slava Lui, şi M-a făcut să fiu lumină ca şi El, ca şi Tatăl, fiindcă sunt de o fiinţă cu El. Amin. Slava Mea din mijlocul tău se face cuvânt peste tine, şi aşa se arată ea şi aşa se dă ea ţie, poporul Meu de azi. Grăiesc cu tine aşa cum grăiam acum două mii de ani cu ucenicii Mei în faţa mulţimilor, în faţa poporului Israel. Îmi întăresc calea intrării Mele la tine, fiule, căci Eu cuvânt intru la tine când vin să stau cu tine. Sunt în Tatăl când îţi grăiesc, iar Tatăl este în Mine, şi este minunată taina statului lui Dumnezeu şi al lucrului Său cu sfinţii Săi în cer şi pe pământ cu omul, iar omului îi trebuie dor şi iubire şi îi trebuie credinţă, căci credinţa omului este ochiul care Îl vede pe Dumnezeu în cer şi pe pământ grăind şi lucrând, plângând şi răbdând, suindu-Se şi coborându-Se şi făcându-Şi lucrarea Sa, şi toată lucrarea Sa o lucrează din veac şi până în veac pentru om, iar proorocii Mei au deşertată în ei taina lui Dumnezeu şi vederea ei, calea Lui şi a omului, timpul trecut, şi cel care vine, 19
 20. 20. Slava Domnului căci Eu n-a fost să nu am vase purtătoare de Dumnezeu în toată vremea şi unelte de lucru între cer şi pământ dintre oameni şi pentru oameni, iar omul înţelege cel mai slab, cel mai puţin viaţa şi moartea, lumina şi întunericul, văzutele şi nevăzutele şi statul lui Dumnezeu cu el şi după el şi toate oştirile cereşti în lucrare pentru om, fiindcă omul este lucrarea lui Dumnezeu, cea mai scumpă lucrare a Sa, şi pentru care pe toate le-a lucrat şi le lucrează. ... O, poporul Meu, Ilie, proorocul Meu, este în cuvântul Meu, care este calea sfinţilor spre tine, tată, şi te povăţuieşte el în ziua aceasta, căci are proorocită lucrarea dragostei între Mine şi om, şi între om şi Mine, şi aici este vorba de cei ce-Mi sunt fii, de cei credincioşi lui Dumnezeu, şi care nu se leapădă de Mine prin necredinţă, căci fericit, de o mie de ori fericit va fi cel ce nu se sminteşte întru Mine, Cel Credincios şi Adevărat, căci Eu pentru unul ca acela Mă voi slăvi şi îi voi slăvi credinţa şi îl voi arăta pe el martorul Meu. Amin. – Eu, Doamne, sunt martorul Tău, căci am fost Ţie credincios în vreme de mare necredinţă peste oameni şi am fost fierbinte în dorul meu de Tine, ca să fii Tu pe pământ cu oamenii şi să nu facă ei necredinţă pe pământ în vremea rătăcirii lor cea din firea cea căzută a omului, căci Tu Te-ai unit cu mine şi mi-ai primit Ţie râvna mea de Tine şi ai lucrat cu ea în poporul Israel, care îmbătrânise în despărţirea lui de Tine, iar pe mine mă durea pentru Tine, Doamne, mă durea ca şi pe Tine. Când omul se lasă spre păcate, el devine apoi nepăsător de Tine şi de el, căci asta face păcatul în om, dar şi mai mare păcat face omul când se lasă spre necredinţă, Doamne, dar mai întâi el pierde înţelepciunea pentru că pierde frica de Tine, şi prin păcat el uită de Tine, bietul de el, şi uită de frică, şi mintea lui nu mai socoteşte, ci se lasă dusă de pe cale. O, Doamne, m-a durut şi atunci cât am fost pe pământ între prooroci şi între oameni, şi tot aşa mă doare şi azi depărtarea de Tine a omului, dar cel mai greu mă doare să nu fie dragoste şi credincioşie între Tine şi cei ce au crezut şi cred venirea Ta de azi cuvânt şi Evanghelie a Ta prin el pe pământ, iar eu sunt unul din cei ce pe nori de slavă Te însoţesc când vii, căci m-ai ridicat de pe pământ cu car de heruvimi în vârtej de vânt, ca să vin iar cu Tine acum, când vii, şi să fiu martor de pe pământ dintre cei cu trup pe pământ şi în cer, o, Doamne, dar taina venirii mele cu Tine n-o înţelege omul, aşa cum nu înţelege el taina venirii mele la Tine dintre prooroci şi dintre oameni atunci, când Tu pe nori şi pe car de foc, pe heruvimi m-ai purtat spre Tine, cu carul slavei Tale, slava Domnului, pe care proorocul Iezechiel a văzut-o şi a mărturisit-o, pentru că Tu i-ai arătat-o ca s-o mărturisească el şi să ştie omul cum este slava Domnului şi să fie credincios pentru ea, căci ochiul credinţei este ager ca să vadă, şi Domnul Se sprijineşte cu lucrările Sale pe cei credincioşi Lui, văzutelor şi nevăzutelor Lui, aşa cum Tu cu mine Te-ai sprijinit pe pământ în vremea mea cu Israel, care Te părăsise de tot, şi apoi Te-a tot părăsit Israel. O, Doamne, tot Israel îl numeşti Tu şi pe poporul Tău de azi, căci aşa l-ai numit Tu pe cel credincios, pe cel căruia Tu Te-ai adeverit. Voiesc să povăţuiesc pe poporul Tău de azi, căci este scris de mine să lucrez aşa înaintea Ta, dar binecuvintează Tu cuvântul meu peste poporul Tău. Amin. – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt este Cel ce grăieşte prin tine, proorocule înaintemergător al venirii Mele de azi, şi binecuvântat să-ţi fie cuvântul tău peste poporul Meu. Amin. 20
 21. 21. Slava Domnului ...O, popor de la izvor, tu eşti cetatea cea întâi-stătătoare a cetăţilor poporului Domnului, căci ai în mijlocul tău grădiniţa cuvântului lui Dumnezeu, iar în jurul ei, şirag de mărgăritare, după cum Domnul a proorocit să se împlinească aşa, şi iată, se împlineşte şi se va împlini. Te rog cu Domnul în cuvântul meu şi în duhul meu să fii tare în credinţă şi în statornicie şi să te bucuri în furtuni fel de fel, căci pomii cei nebătuţi de furtuni nu-şi înteţesc rădăcinile, ci sunt uşor dezrădăcinaţi. O, nu te teme în furtuni, ci bucură-te de ele, căci ele îţi întăresc credinţa şi puterea ta cea bună şi veghea ta cea de aur, şi nu oricum veghe. O, să plângi cu Domnul şi cu sfinţii Săi pentru pacea şi pentru duhul grădiniţei cuvântului Său, căci Duhul Său păzeşte cu mare milă şi cu mare iubire grădiniţa Sa de cuvânt, cea din cuvântul Său zidită ca să stea înaintea Sa, şi va sta, şi iată, cuvântul Său curge peste ea şi se face carte şi te ţine Domnul de mânuţă prin ea. Mai e puţin şi Domnul Se va slăvi văzut şi îşi va arăta slava Sa cu care S-a odihnit peste grădiniţa Sa de cuvânt, iar cei puţin credincioşi vor plânge fără de alin şi vor striga la Domnul pentru ei atunci. Fiţi tari, fiţi tari şi credincioşi, voi, cei ce îngrijiţi grădiniţa Domnului, căci curând, curând El îi va da ei mângâierea Sa, şi slava Sa de peste ea va fi spre bucuria multora dintre cei credincioşi şi statornici în credinţă şi în iubire pentru lucrarea cea de azi a Sa cu omul din mijlocul grădiniţei Lui de cuvânt, pe care El o are în paza Sa şi în stăpânirea Sa încă de la începutul cerului şi al pământului. Fiţi străjeri cu veghe sfântă, voi, cei care privegheaţi de aproape locul slavei Domnului, Care Se face cuvânt peste pământ, şi Domnul vă va întări vouă credinţa şi credincioşia şi statornicia, căci aceste daruri sunt pentru fiii Domnului, care trebuie să ştie bine ce este şi ce face un fiu al Domnului, căci fiii Lui sunt cei asemenea Lui, aşa precum am fost eu înaintea Lui, plin de durerea Lui, mereu plin de durerea Lui pentru depărtarea de El a lui Israel. O, fiţi şi voi la fel, fiţi asemenea Lui, căci El este îndurerat adânc şi tot mai adânc pentru cei ce Il părăsesc pe El pentru ei înşişi şi se duc spre îndoială şi spre necredinţă prin mintea lor cea de sine, care se socoteşte cu ea însăşi. O, ce durere să n-aibă Domnul statornicie în cei care au venit să fie cu El din buna lor voie atunci când au venit să fie ai Lui! O, ce neputincios L-au făcut aceştia pe Domnul în ei! O, aşa păţesc cei ce se fac judecători peste ale Sale în locul Său, uitând ei că omul este mărginit şi că Domnul este peste toate, văzute şi nevăzute! Fiţi, dar, veghetori credincioşi, căci lupta dintre lumină şi întuneric este mare, este în toi, iar diavolul este încordat, ca întotdeauna când Domnul Se scrie de fiecare dată biruitorul întunericului. O, staţi pe masă cu hrana Lui şi desfaceţi această merinde şi hrăniţi-vă cu ea mereu, căci cel ce nu mănâncă moare, moare mereu cel ce nu ştie să mănânce cu folos. Fiţi binecuvântaţi, fiţi veghea Domnului pentru lucrarea Sa de azi. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-082009 *** ...O, veniţi, veniţi voi, cei ce doriţi de pământul binecuvântării Mele de azi şi de izvorul care curge din el, izvorul slavei Mele, din care se hrănesc îngerii şi sfinţii şi toţi cei care aud glasul Meu de la izvor! Veniţi să vă mângâi şi să vă învăţ să meritaţi mângâierea cu care vin Eu de la Tatăl pentru cei credincioşi, care ca şi Mine sunt fiii Tatălui Meu prin puterea credinţei lor, prin iubirea lor de Mine, şi pe care Eu voiesc să-i dau Tatălui mereu, căci vin mereu pe pământ şi Mă fac mereu cale a omului spre Tatăl, calea sfinţilor Mei de pe pământ şi până la cer! O, veniţi să vă învăţ să fiţi numai ai Mei, căci Eu sunt Cel veşnic, şi 21
 22. 22. Slava Domnului aşa sunt şi cei ce sunt ai Mei! Veniţi să vă învăţ cu lepădarea de sine, care este cărarea omului spre Dumnezeu, cărare care se înfundă înapoi şi se deschide numai înainte şi are de capăt veşnicia pentru fericire pentru cei ce o iubesc ca şi Mine, Cel veşnic prin obârşia Mea! O, binecuvântaţi să fiţi pentru venirea voastră la izvor şi fiţi cuminţi cu duhul, cu sufletul şi cu trupul, şi învăţaţi să fiţi mereu, mereu cuminţi, căci cei mai cuminţi sunt cei ce Mă ascultă aşa cum Eu învăţ de la izvor cum să fie şi cum să stea omul înaintea Mea pe calea lui pe pământ, pe calea lui spre cer! Pace vouă, şi dulce să vă fie inima şi călătoria la izvor! Amin. ...O, vă mulţumesc cu mult mai mult, cu toată inima Mea dumnezeiască, fiilor slujitori ai celor sfinte ale Mele, că am putut prin ascultarea voastră şi prin slujirea voastră cu Mine şi de la Mine şi pentru Mine, vă mulţumesc că am putut, în sfârşit, să aşezăm cu mult mai mult biserică întărită pe slujitori aşezaţi pentru ea ca să sprijiniţi cu toţii, cu puterea harului sfânt biserica Mea de nou Ierusalim, fiilor. O, supuneţi-vă, tată, întregii Mele orânduieli pentru cele ce trebuie să lucrez şi să aşez Eu pe pământ prin voi, prin biserica Mea, care sunteţi voi, şi Eu voi putea atunci tot ce trebuie să pot, căci prin voi trebuie să pot. Trăirea de obşte şi îngrijirea de obşte a poporului nostru, Eu, Domnul, dau s-o întăresc prin grija Mea, aşa cum era biserica Mea pe vremea apostolilor Mei, când ei vesteau cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu, iar cei ce credeau erau o inimă şi un suflet toţi, şi nici unul nu zicea că din a sa avere este ceva al său, ci toate le erau de obşte şi nimeni nu era lipsit, căci cei ce stăpâneau case şi ţarini le vindeau, şi toate se împărţeau după cum avea fiecare trebuinţă când cineva se alătura cu iubire şi cu slujire pentru ascultare apoi de cele aşezate de Mine pentru păstorirea turmei Mele din cer de sus, şi de pe pământ de jos pentru turma Mea, care creştea şi se întărea, şi odată cu ea creştea şi numărul slujitorilor ei. Aşa lucrez Eu şi azi, fiilor, şi vom lucra, tată, pentru slava Mea cu voi şi pentru mântuirea multora prin aceasta, căci vreau să schimb la faţă omul, iar slava Mea de pe pământul Meu cel nou cu voi se schimbă din slavă în slavă la cuvântul Meu de peste voi, şi voi sunteţi pe pământ mâinile şi picioarele Mele şi ale îngerilor Mei şi ale sfinţilor Mei, care sălăşluiesc cu voi, împreună lucrători cu voi pentru slava Mea de nou Ierusalim pe pământ, şi iată, se înmulţesc cei ce Mă caută la voi şi doresc după izvorul Meu de cuvânt ca să bea din el pentru înviere, pentru ca să se schimbe la inimă şi la faţă omul şi să-Mi aşez Eu în el împărăţia Mea. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la faţă a Domnului, din 19-08-2009 *** O, deschideţi-Mi la cumpăna dintre noapte şi zi, voi, cei din porţi, căci Mirele vine la miezul nopţii, şi fericită este sluga pe care El o va găsi priveghind înaintea Sa. Deschideţi-Mi ca să intru cuvânt în carte şi ca să întâmpin cu el pe cei ce vin cu dor la izvorul Meu de cuvânt, căci Eu sunt Cel ce umplu sufletul omului de dor după ce Mă las lui descoperit cu venirea Mea ca să-l hrănesc pe om cu duhul venirii Mele la el pentru învierea lui dintre cei morţi, dintre cei necredincioşi venirii Mele de azi pentru ca să judec viii şi morţii şi să-i dau apoi Tatălui mântuiţi prin multa Mea lucrare şi iubire pentru om. O, creşte în oameni iubirea şi veghea pentru Mine şi pentru venirea Mea cuvânt pe pământ, căci ei iau de la voi cuvântul Meu şi vin apoi ca să ia de la Mine, din masa Mea cu poporul Meu cel de azi, popor luat din români pentru slava Mea de azi şi de mâine, iar slava Mea este cuvântul. 22
 23. 23. Slava Domnului Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Naşterii Maicii Domnului, din 21-092009 *** O, pace ţie, popor al izvorului cuvântului Meu din zilele acestea peste pământ, căci izvorul Meu curge peste tine şi se împarte în lături pentru viaţa oamenilor pe pământ, şi apoi în cer pentru ei. Sunt Domnul Iisus Hristos, şi M-am făcut peste voi izvor, fiilor. Împlinesc în mijlocul vostru proorocia Scripturii cea de cer nou şi de pământ nou şi de Ierusalim nou, şi toate prin râul vieţii, care curge din Mine şi se face cuvânt peste voi pentru voi ca să-l împărţiţi voi de la Mine apoi fiilor oamenilor, care nu dau să părăsească acest veac trecător şi să iasă din el şi să vină la Mine ca să le dau Eu ce am bun pentru om, căci pe pământ nu este nimic, nimic bun pentru om, şi omul piere prin bucurii, prin amăgiri şi îşi dă numai cu stânga omul. Izvorul Meu de cuvânt de peste voi este plânsul Meu după om, iar lacrima Mea spală, fiilor, spală omul la minte şi la inimă apoi, dacă el se apleacă să bea din el şi să cunoască lucrarea dorului de Dumnezeu, lucrarea dragostei de sus în om. O, voi sunteţi osteniţi pentru Mine mereu, tată, că iată, v-am dat de veste să vă gătiţi frumos pentru slava Mea cu voi, ca să mergem în călătorie şi să stăm înaintea oamenilor pentru lucrarea Mea cu voi peste oameni, fiilor. O, sunteţi osteniţi de puteri, căci am stat acum cu voi în mijlocul unei mulţimi mari de oameni, şi acum sărbătorim sărbătoarea cu care am venit azi la voi, sărbătoarea crucii, fiilor. În ajunul acestei sărbători v-am luat şi am făcut cu voi lucru sfânt, tată, după ce v-am vestit că voi merge cu voi înaintea preoţilor şi a arhiereilor de azi şi a toată mulţimea adunată pentru pomenirea celor de demult, care au cârmuit sau au binecuvântat sau au certat ţara aceasta, neamul român, care a avut peste el voievozi şi cârmaci sfinţi, întărind ei istoria cea binecuvântată de Mine a acestui neam, neamul român, neam ales de Tatăl Mie acum, la sfârşit de timp. Mă aplec vouă cu mulţumire că aţi ascultat glasul trâmbiţării Mele de peste voi şi aţi împlinit tot cu mulţumire mersul Meu cu voi o clipă în mijlocul oamenilor. V-am arătat pe voi frumoşii Mei, poporul Meu de azi în mijlocul neamului român, şi pe care Eu Mă sprijin să vin cuvânt pe pământ pentru tot neamul acesta şi pentru tot omul de pe pământ care se apleacă să ia şi să ştie adevărul cel venit din cer, şi nu de pe pământ să ştie. M-am arătat cu voi slavă a Mea între oameni, pildă a împărăţiei cerurilor pe pământ, împărăţia Mea cu omul precum în cer, nu precum pe pământ, fiilor. O, slava Mea cerească v-a îmbrăcat pe voi în taina sa şi a împărţit ea miros de bună mireasmă multora, fiilor. Cu semnul sfintei cruci, cu lumânări şi cu flori în mânuţe v-am aşezat să staţi acum o clipă în mijlocul mulţimii de oameni adunată în jurul sărbătorii pentru arhiereul Meu Nifon, cel ce de demult a lăsat certare pentru neorânduială în această ţară, şi apoi, în zilele cele de apoi, când Eu, Domnul, am ieşit cu voi în porţile cetăţii Târgovişte după şaptezeci de săptămâni de ani, după patru sute nouăzeci de ani de la lăsarea legăturii peste biserică, pusă atunci de arhiereul Meu cel drept Nifon, şi am desfăcut prin cuvântul Meu şi al arhiereului Meu Nifon, slujitor în cer între sfinţi, am desfăcut nodul ca să întorc înapoi binecuvântarea Mea pentru înnoirea acestui pământ şi a acestui neam, neamul român, din care Eu Mi-am ales acum popor pentru slava Mea de nou Ierusalim pe pământ, pentru înnoirea lumii, precum este scris. O, ce frumoşi aţi fost între fiii acestui neam adunat la sărbătoare în ziua ce a trecut, iar azi sărbătorim crucea, semnul cel de biruinţă, fiilor, şi grăim pe pământ cuvânt mărturisitor, cuvânt din cer pe pământ! 23
 24. 24. Slava Domnului ...Şi iată ce spun Eu în zi de sărbătoare a crucii: Voi, cei ce credeţi prin cei credincioşi Mie cuvântului Meu de azi, fericiţi veţi fi curând, curând, când slava Mea se va arăta multora prin acest cuvânt! Iar celor ce se smintesc întru Mine şi întru cei credincioşi Mie le spun aşa: O, fericiţi aţi fi fost voi dacă nu v-aţi fi smintit întru Mine, Cel ce locuiesc în cei ce Mă poartă spre om! O, mai bine v-ar fi fost vouă să vă smintiţi de voi înşivă, şi apoi să deschideţi mari ochii şi să vă priviţi bine faţă în faţă cu voi înşivă şi să vă miraţi de purtarea voastră, spre pocăinţa şi spre mântuirea voastră, şi nu să vă smintiţi de cei ce cu greu Mă poartă ca să fiu Eu pe pământ cu oamenii. O, copii purtători de Dumnezeu, dacă aţi pleca voi din bărcuţa Mea cu fii nu i-ar durea pe cei ce vă apasă pe voi pentru nemulţumirile lor. O, tată, să nu ţineţi minte răul! Astupaţi-vă urechile înspre cei ce vă apasă pe voi şi lucraţi lucrul vostru cu Mine, tată. Aşezaţi pe pământ duhul proorociei şi aşa să lucraţi peste poporul Meu şi aşa să-Mi ridicaţi popor acum, la sfârşit, căci proorocia cea de la Mine nu este cea care vesteşte de bine şi în placul omului iubitor de sine, ci este cea care arată când vine răul peste om şi care arată răul din om spre dezrobirea lui de rău. Voi să nu faceţi cum fac cei ce slujesc în numele Meu peste oameni, o, să nu vă faceţi vouă ucenici, ci faceţi-Mi Mie, fiilor copii. O, nu ţineţi minte răul, tată, şi totul vi se va ierta iertând voi tuturor, căci aşa veţi trece mereu de la moarte la viaţă, iubind între voi duhul frăţiei sfinte, Duhul lui Dumnezeu între mulţi fraţi. Sunteţi osteniţi de dureri, dar aşa, părăsiţi de puteri cum sunteţi, staţi la cârma corăbiei Mele cu fii în ea, tată, şi nu vă descumpăniţi de la cei ce se miră de ce faceţi voi mereu zidiri noi şi noi. O, corabia lui Noe n-a folosit decât o singură dată, chiar dacă s-a lucrat la ea atâţia ani, fiilor! Eu lucrez cu voi pe cele de folos şi văd şi lucrez aşa cum am lucrat corabia lui Noe pentru salvarea omului credincios, pentru lucrarea Mea cu omul pe pământ. O, nu fiţi cârtitori, tată. Lăsaţi să cârtească ei, cârtitorii, iar voi fiţi-Mi fii ascultători şi zidiţi-Mi la slava care vine, fiilor, că mare va fi slava celor credincioşi pe pământ, căci va fi cu ei slava Mea. Amin. M-am slăvit acum în voi înaintea oamenilor, o, fii ai cuvântului Meu de azi, şi Mă voi slăvi în ei înaintea voastră prin lucrarea Mea cu voi, căci mulţi se vor scula din păcatele lor şi îşi vor înnoi viaţa şi vor lua din râul cuvântului Meu de la voi şi se vor spăla în el şi vor vedea cu ochii lor mântuirea cea de la Mine, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce cred prin cei credincioşi Mie cuvântul Meu de azi, cuvântul Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, în a cărui nume se închină lui Dumnezeu cei ce cred prin cei credincioşi Lui. Amin. Acest nume, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, este numele în care se botează cei ce cred, şi aşa s-a aşezat pe pământ numele şi semnul sfintei cruci pe trupul celor credincioşi, care îşi închină trupul cu acest nume, cu mâna dreaptă, cu trei degete ale ei, pe frunte, pe piept, pe umărul drept şi pe cel stâng, însemnându-se ei cu moartea şi cu învierea Mea prin cruce. Amin. Eu sunt Cel ce sunt, şi am stat cu voi în mijlocul oamenilor, şi numele Meu de peste voi se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, numele lui Iisus Hristos la sfârşit de timp. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării sfintei cruci, din 27-09-2009 *** 24
 25. 25. Slava Domnului ...O, ai grijă de Duhul, fiule, căci trupul stă împotriva duhului cu lucrarea sa. Ai grijă de Mine, poporul Meu, ai grijă de Mine mai mult decât de tine, tată, căci de tine am Eu grijă, fiule. O, învaţă să ai grijă de Mine şi de tot ce am Eu de lucrat prin tine peste pământ şi peste om, şi unii altora ne vom fi slavă când slava Mea cea de sus se va arăta pe pământ jos pentru mărturia Mea înaintea muntelui de necredinţă, căci multă necredinţă pentru Mine este în oameni din pricina iubirii de sine din ei, iar Eu te voi lua în mâna Mea şi te voi arăta în ziua Mea de slavă celor necredincioşi, şi tu vei fi cununa Mea de slavă, iar Eu cununa ta de biruinţă peste vremea cea rea, căci vin, poporul Meu, vin şi tot vin, şi vin să Mă desăvârşesc şi vin să Mă arăt, şi în ziua arătării Mele va înceta orice limbă şi numai Eu voi mai grăi în ziua aceea, numai Eu şi tu, numai noi, numai noi, pentru duhul mărturiei, poporul Meu. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, din 27-102009 *** Slava Mea cerească umple acum încăperea în care Eu, Domnul, Mă întâlnesc cu poporul care se strânge la izvorul Meu de cuvânt în sărbători, iar pe dinafara încăperii oştirile îngereşti, ca şi înăuntru, şi-au întocmit ziua serbării lor în cer şi pe pământ. Amin. Sunt Domnul şi Învăţătorul tău, poporul Meu de lângă izvor, cu care-Mi împlinesc în zilele acestea lucrările Mele pe pământ şi cuvântul Meu de peste tine, şi cu care Mă împart acolo unde el trimite. Te-am aşezat, fiule, să-Mi găteşti frumos sărbătoarea îngerilor şi Mi-ai gătit-o, iar îngerii Mi-au gătit-o de sus, şi cu mare slavă stau cetele îngereşti înăuntru şi în afara casei întâlnirii Mele cu poporul cel venit la izvor. Ai trudit, tată, cu neodihnă ca să împlineşti cuvântul Meu, iar Eu îţi mulţumesc ca un Dumnezeu şi te cuprind în dragostea Mea şi te întăresc pe mai departe pentru zilele Mele de slavă, căci venirea pe nori a cuvântului Meu la tine este slava cu care Eu vin şi te cuprind şi te ocrotesc ca pe bunul Meu cel de azi pe pământ. ...O, veseliţi-vă, oştiri îngereşti, şi voi, căpeteniile lor! Daţi Domnului slavă şi închinăciune şi înteţiţi cântările cerului pentru slava Mea! Ea este arătată în Scripturi cum este ea, iar omul credincios şi adevărat precum Eu sunt, vede cu credinţa şi vede slava Mea cea scrisă în Scripturi cum este ea. Ne aşezăm acum la masă de cuvânt cu poporul adunat de peste tot la izvor. Ne aplecăm şi îl îmbrăţişăm cu slavă şi îl plângem pe omul necredincios, care trăieşte fără slava Mea peste el. Împlinirea Mea în om este slava Mea din om şi slava lui din Mine, căci cerul şi pământul îşi întocmesc lucrarea Mea în om când el stă în duhul credinţei şi al credincioşiei înaintea Mea pe pământ. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-11-2009 *** Te vor binecuvânta toate neamurile pentru numele Meu de peste tine şi pentru râul cuvântului Meu din tine, o, neam român, şi vor veni popoare şi limbi şi vor lua din slava Mea din tine, precum este scris despre muntele spre care neamurile vor veni să se adape cu lumina Mea. Apleacă-te să-L slăveşti pe Domnul, Care-Şi are sălaş în mijlocul tău cu duhul mărturiei, cu duhul proorociei, fiu român, căci lucrarea cuvântului Meu de peste tine 25
 26. 26. Slava Domnului este coroană cerească pe fruntea ta, şi se vor închina ţie popoarele, pentru că tu eşti ţara Mea de venire acum, la sfârşit de timp. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor mucenici Ecaterina şi Mercurie, din 08-12-2009 *** Eu, Domnul, Mă fac râu de cuvânt în ziua aceasta şi Mă scriu în cartea Mea cea de azi cu amintirea zilelor în care Mi-am pecetluit cu legea Mea cea sfântă grădiniţa cuvântului Meu din mijlocul pământului român şi chivotul Meu din ea, şi Mi-am deschis înaintea celor din cer Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim şi slujirea din ea înaintea Mea, şi am avut martori din cer veniţi cu Mine pe apostolul Andrei şi pe trâmbiţa Mea Verginica, iar de pe pământ lam avut aici pe arhiereul Meu cel de azi, (Irineu, n.r.) şi cu care Mi-am rostit cuvântul sfinţirii şi al pecetluirii cu legea sfinţeniei a grădiniţei izvorului cuvântului Meu, grădiniţa Mea, pusă deoparte pentru Mine şi pentru slava Mea cea de azi, slavă tainică, cuvânt de înviere peste cei de pe pământ. Amin. …Sunt Domnul Iisus Hristos, Cuvântul Tatălui Savaot, iar glasul Meu se lasă lin acum, la sfârşit de timp, peste un popor credincios venirii Mele cuvânt pe pământ pentru ca să-Mi pregătesc ziua slavei Mele, când unii se vor bucura, iar alţii se vor întrista, după cum au crezut sau nu au crezut că Eu sunt Cel ce grăiesc acest cuvânt, că Eu sunt Cel ce croiesc o cale sfântă pentru ca să vină pe ea la Mine omul care Mă aude chemându-l la Mine la glasul Meu, care se face cuvânt peste pământ. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-122009 *** Mă adun cu tine la masă de cuvânt, poporul Meu de la izvor. Ne pregătim, tată, să ridicăm la cer zi de pomenire pentru păstorul Daniel, căci Eu, Domnul, voiesc acum să stau în cuvânt cu poporul Meu cel de ieri şi cel de azi şi cel de mâine, tată. Sunt plin de slava cuvântului Meu, slava Mea cea de la sfârşit de timp pe pământ, şi grăiesc cuvânt şi îl împlinesc pe el, şi aşa Mă dovedesc Eu că sunt Cel ce grăieşte acest cuvânt. Am stat cu masă de cuvânt peste neamul român, ca să aşez apoi în mijlocul lui cârmuitor după voia Mea pe mai departe peste el, şi am tras din greu cu tot cerul de sfinţi şi de îngeri pe tot cuprinsul pământului român, căci lupta pentru întâietate s-a dat cu putere şi Mi-a dat Mie de lucru omul necredincios care-şi caută slava sa. Eu însă am vegheat cu milă mare ca să nu se prăbuşească acest neam iarăşi sub mâna celor străini de adevăr şi de mersul Meu peste pământ acum cu toiag de fier în mână, căci cu greu Îmi fac cale printre oameni cu slava cuvântului Meu, care-l păstoreşte pe om şi nu-l lasă să cadă, aşa cum dă el să lucreze fără să ştie unde duce lucrul lui. Toţi sfinţii sunt numai iubire şi veghe pe vatra neamului român, că Mă văd pe Mine cu râul Meu de cuvânt în această ţară, ţara întoarcerii Mele iarăşi de la Tatăl la om, lucrare cu mare taină lucrată între Mine şi cei credincioşi acestui timp ceresc pe pământ, şi despre care este scris în Scripturi să vină şi să fie. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, din 25-122009 *** 26

×