Herri programa 2011-2015

1,072 views
982 views

Published on

Published in: Sports, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Herri programa 2011-2015

 1. 1. 15 4 6 9 5 17 3 10 7 20 8 1811 16 19 2 1 12 13 14
 2. 2. 2euskal herria Ilusioz eta itxaropenezko garaiak bizi ditugu Bildu koalizioa Euskal Herrian, aldaketarako aukera hatzamar puntekin ukitzen dugulako. osatzen dugunok Era berean kezka eta ziurgabetasunez bizi ditugun urrats bat garaiak dira hauek, lan eta ekonomiaren alorretan sistema neoliberala bultzatzen aurrera egitea dutenek sortutako egoera larriagatik. erabaki dugu, indarrak Bildu koalizioa osatzen dugunok urrats bat aurrera egitea erabaki dugu, indarrak bilduz, bilduz, aniztasunean bat eginez, abertzalea eta ezkerrekoa aniztasunean den eskaintza politikoa herritarrei luzatuz. bat eginez, Maiatzaren 22an asko dago jokoan. abertzalea eta Zure botoak gu guztion artean eraikitzeko gai ezkerrekoa izan garen konponbideen eszenatoki esperantzatsu den eskaintza hau sendotzeko balio dezake. politikoa Zure botoak abertzale eta ezkerrekoa den gehiengo herritarrei sozialaren arabera instituzioak osatzea luzatuz. ahalbideratu dezake, egun udaletxe eta diputazioek erakusten ez duten errealitateari ateak zabalduz. Zure botoak gu guztion Zure botoak eszenatoki politiko berria azeleratu dezake, herriarengandik hurbilen dauden artean instituzioak demokratizatzen lagundu eta ustelkeria- eraikitzeko ren nahiz herritarrek pairatzen dituzten gai izan garen arazoen aurrean, egungo alternatiba faltarekin amai- tzeko aukera eskaini. konponbideen Hau guztia dago jokoan eta eszenatoki zure botoa funtsezkoa da. esperantzatsu Bildu koalizioak arduraz hau jokatu du une historiko sendotzeko hau aprobetxatu asmoz. balio dezake Orain zure esku dago: bildu zure botoa ahalegin honetara, herri honetako abertzale eta ezkerrekoen indar me t a ke t a babestuz!
 3. 3. 3bildubermeo bermeoren alde “Prest gagoz herri honen beharrizanei erantzukizunezAlkategaiak herriari erantzuteko.”Itxaropen eta ilusioz beteriko momen-tua bizitzen ari gara. Nazio eraikuntzaeta eredu sozial alternatibo baten ga-rapena helburu, ibilbide ezberdineta-tik gatozen familiak ausardiaz, bat egindogu, proiektu honetan sinesten dogu- botoalako guztiok. Bakean bizi dan herri libre emanbat nahi dogu. Justizia sozialean, zeingizon eta emakumeon arteko parekide-tasunean oinarritutako jendarte eredubarria eraiki nahi dogu.Krisiaren astindua sufritzen ari ga-ran momentu honetan, funtsezkoa daBermeo sozioekonomikoki indartzea.Bidea garapen iraunkorra lantzea da,bizitza ekonomiko eta sozialaren arteaneta natura babestu nahiaren aurreanoreka bilatuz.Alderdikerietatik kanpo eta menpeko-tasunak baztertuta, herriaren gehien-goaren nahia izango dogu erreferentziaeta helburu. Herritarrek boterea har-tzea posible egingo dauan sistema par-te hartzailea lideratzeko konpromisoahartu dogu. Prest gagoz herri honen be-harrizanei erantzukizunez erantzuteko.Maiatzak 22an zuen konfidantza etababesa behar dogu danon artean herrihoni merezi dauan etorkizuna emoteko IDURRE BIDEGUREN Alkategaia
 4. 4. 4 GURE ARDATZAK bildubermeo Parte-hartzea eta izateko aldarrikapen eta ekimenak gardentasuna. sustatuko ditugu. • Bermeon euskaraz bizitzea bultza- Herritarrak erabakiguneetan egoteko, tuko dugu. ezinbestekoa da eredu parte-hartzailea. Horretarako: • Beharrezko baldintzak (denbora, Kultur-artekotasuna. aukerak…) eta bitartekoak (infor- Pertsona guztiak bere eskubide eta ar- mazioa, herri-komunikabideak, herri duren jabe direla aitortzen dugu, eta galdeketak…) garatuko ditugu. etorkinekiko pentsamolde arrazistaren • Herriko taldeekaz batera egingo aurrean, etorkinak eskubide sozial, zi- dugu lan: euskalgintza, emakumeen bil eta politikoak dituztela aldarrikatzen taldeak, kultur taldeak, gazteria, adi- dugu. Horregatik: nekoak, auzo-alkate eta elkarteak… • Udal politika inklusiboak jorratuko • Urteko aurrekontuak egiterakoan, ditugu. herritarren inplikazioa sustatuko dugu eta herritarren eskura jarriko Garapen iraunkorrean eta eko- ditugu kontuok. logian oinarritutako herria. Herri-garapenak herritarren behar eta Genero ikuspegia. ongizateari erantzun behar dio Ama Lu- Udal-politiketan ikuspegi feminista ziur- rrari ahalik eta kalte gutxien eginez. tatzeko bitartekoak jarriko ditugu. • Gure herrian emakumeek duten ga- Ezkerretik eraikitako herria. rrantzia jarriko dugu agerian, bizitza Herriaren aldeko konpromisoa eraku-http://bildu.info/bermeo sozialean, kulturalean zein kirol mai- lakoan emakumeen parte-hartzea tsiko dugu, proposamenak zein ekarpe- bultzatuz. nak aurkeztuz. Politika soziala garatzeko • Demokrazia parte-hartzailearen bi- zein prekarietateari, ustelkeriari, de- dez, espazioak bermatuko ditugu soreka sozialari eta garapen eredu era- politika publikoak definitzerakoan sokorrari aurre egiteko lan egingo dugu. eta kudeatzerakoan (aurrekontuen Naziotasuna. genero ikuspegia) Naziotasuna, euskaldunon oinarrizko Euskera. eskubidea da eta inor baztertu barik guztiontzat izango dan esparru politiko, Euskara izanik gure herriaren nortasun kultural eta instituzionala lortzeko po- ikurra, normalizazio-prozesuan urrats litika aktiboak garatuko ditugu: EHNA tinkoak eman behar ditugu. Horretarako: edota euskal kirol selekzioak zein nazio • Euskal Herri osoan, euskara ofiziala ikurren aitortza.
 5. 5. 5EMAKUMEA bildubermeo botoa eman http://bildu.info/bermeoEmakumeenmenpekotasunestrukturalagainditzea.• Udal sail berezitua sortu: Parekidetasun saila.• Parekidetasuna lortze- ko bidean, epe luzerako helburuak finkatu eta gauzatu: Emakumeen etxea, Jabekuntza Esko- la….• Emakumeen kontrako indar- keriari aurre hartu eta aurre egin, udal protokoloa berriku- si eta gauzatuz, sentsibilizazio lanaz, gune beltzak identifika- tu eta argiak jarriz….• Arreta-zerbitzua indartu, eta sentsibilizazio- eta jabetze- proiektuak garatu: Erantzuki- zun partekatua, autodefentsa eta hezkidetza landuz.
 6. 6. 6 EUSKERA bildubermeo Ofizialtasunerako bidean, euskararen ezagutza etahttp://bildu.info/bermeo erabilera ziurtatzea. botoa eman • UEMAn (Udal Euskaldunen Mankomunitatea) aktiboki parte hartu. • Plangintza estrategikoa garatu, herriko euskara bultzatuz, gabeziak dauden lekuetan hizkuntza eskubideak bermatuz… • Euskara zerbitzuen eskaintza esparru guztieta- ra zabaltzen jarraitu.
 7. 7. 7GARAPENA bildubermeo Herria sozioekonomikoki indartzea garapen iraunkorraren baitan eta langabeziari irtenbideak botoa eman bilatuz. • Arrantza eta nekazaritza sustatu: ekoizpen- kontsumo sare zuzenak bultzatuz, nekaza- ritza ekologikoa bultzatu, Ondarroako adie- razpena kontuan hartuta herriko arrantza sektorearekin eredu propio bat landu… • Transformazio-industria mantentzeko ir- tenbideak bilatu, kontserba-industrien ar- teko elkarlana sustatuz, sinergiak bilatuz…. •Ekoberrikuntza sustatu, beka bidez, lagun- tzak eskainiz, eko-etiketak landuz edota ingurugiroarekin portaera egokia dauka- tenak sarituz. • Herrira egokitutako turismo-eredu berdea sortu eta mahai sektorialak antolatu turismoa lantzeko. http://bildu.info/bermeo • Bertoko produktuak sustatu eta merkatuan bereizteko bitartekoak jarri. • Tokiko Garapen Ekonomikorako Elkartea sortu. • Merkataritza eta kontsumo lokala bultzatu.
 8. 8. 8 GAZTERIA bildubermeo botoa eman Gazte-sailahttp://bildu.info/bermeo sortzea, gazte politika integrala garatzeko. • Gazteen arteko ekimenak sus- tatu: Lokalen araudia, gazteak antolatu eta erabiltzeko gu- neak bultzatu… • Gazte-plana aztertu eta martxan jarri. • Autogestioa, sor- kuntza eta iniziatiba sustatu: entsegu eta sor- kuntza artistikorako are- toak eskaini. • Udal-politiketan, gazteen gaia eta arazoak aintzat har- tu: etxebizitza-politika garatu; enplegu alorrean gazteriaren errealitatea aztertu…
 9. 9. 9HIRIGINTZA bildubermeoEtxebizitzajendarte-ondarebilakatzea,jabego pribatuareneta merkatuarenlogika gaindituz eta http://bildu.info/bermeoespekulazioari ateak botoa emanitxiz.• Alokairuzko Etxebizitzen Parke Pu- blikoa sustatu.• Etxe hutsen egoera aztertu.• Herritarrek kooperatiba bidez etxebi- zitzak eraikitzeko erraztasunak eman.
 10. 10. 10 KIROLAK bildubermeo botoa eman Kirola, lehiaketa mundutik harago, herritarren osasuna, aisialdiahttp://bildu.info/bermeo eta harremanak indartzeko bitartekoa dela ulertuz aritzea. • Kiroldegia kirol- eta kultura-zentroa bilakatu, ordute- gia aztertuz, kiroldegiko haurtzaindegi zerbitzua sortuz, ekintza herrikoiak bultzatuz, herri kirolak bultzatuz... • Osasunarekin loturiko ikastaro eta zerbitzuak sustatu. • Igerilekuari kale bat gehitzea aztertu eta txikien gunea egokitu. • Helduentzako kirol-gune egokituak sortu.
 11. 11. 11KULTURA bildubermeo Herritar guztiak kulturaren parte eta jabe izatea.• Ondare kultural, historikoa, artistikoa, et- nografikoa, etab. katalogatu eta herrita- rren eskura jarri.• Itsas-ondarea aztertu: Itsas-museoa, Or- maza eraikina, itsas-liburutegia, etab. http://bildu.info/bermeo• Kultur zerbitzuen antolaketa aztertu: Kultur-Etxea, Udal Artxiboa, liburutegia, etab.• Kultur-etxea kultur talde eta herritarren bilgune bilakatzeko bitartekoak jarri.• Aisialdirako guneak, eta euron bidez transmititzen diren baloreak aztertu.• Musika Eskolaren eskaintza zabaltzeko aukerak aztertu: Bertso eskola, dantza eta organo ikasketak….• Herri eta kulturen arteko harremanak es- tutu: Adiskidetasun eguna….
 12. 12. 12 ONGIZATEA bildubermeo Eskubide sozial, ekonomiko, zibil eta politikoak bermatzea, herritar guztien ongizatea lortzeko.http://bildu.info/bermeo • Adineko eta pentsiodunen erreali- tateari erantzun, zerbitzuak zabal- duz eta eskuragarri eginez: Zaha- rren egoitza, eguneko-zentroa, etxez-etxeko zerbitzua, etxe babestuak eta jantoki soziala. • Menpekotasunari aurre-hartze- ko programak bultzatu: Psiko- estimulazio tailerrak, familien- tzako laguntza psikologikoa, tele-asistentzia…. • Drogomenpekotasunari aurre egin, kontsumo arduratsua bultzatuz, sen- tsibilizazio eta prebentzio lanaz….. • Laguntzak bideratu babes gabe edo- ta bazterketa-arriskuan dauden pert- sonentzat: adin-txikikoak, familiak, emakumek, buruko gaixodunak, etor- kinak, elbarrituak, ijitoak… botoa eman • Beharrizanak dituzteen herritar guz- tiengana heltzeko bitartekoak jarri. • Herritar guztiek dituzte eskubide eta betebeharrak barneratzea lortu.
 13. 13. 13ZERBITZUAK - AZPIEGITURAK bildubermeo Azpiegiturak hobetzea eta kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzea herritar guztientzat. • Kaleak garbi mantendu (neurriak har- tuz, sentsibilizazio lana…) eta sastar-batze selektiborako aukerak aztertu: atez ateko zerbitzua, adibidez. • Aparkalekuak sortu: Pergola azpian, ospitale-psikiatriko azpian, Kurtzio ingu- ruan…. • Udal-eraikinen egoera eta erabi- lera aztertu: Jose Done Ikastetxea, Askatasun bideako lokalak…. http://bildu.info/bermeo • Garraio publikoaren erabilera bultzatu eta erosoago egin; auzoe- tara zabaldu eta beste herriekiko loturak hobetu: Bermibus elektrikoa, sentsibilizazio lana…. • Oinezko guneak gehitzen joan eta hobetu: Errotatako gunea, Tonpoi- rako plan berezia eta herriko kale des- berdinetan. botoa eman • Internet-sarea auzoetara hedatzeko bitartekoak jarri. • Auzoetan bizi diren herritarrek beste herritar guztiek dituzten zerbitzuak izatea bermatu. • Herriko irisgarritasuna aztertu eta hobetu. • Alde zaharra sustatu, merkataritza guneak bul- tzatuz, kaleak funtzionalago eginez eta igarobi- de bilakatuz. Horretarako, ezinbestekoa izanik, Berualak sortzez zituen egitekoetara bueltatzea.
 14. 14. 14bildubusturialdean http://bildu.info/bermeoUR PARTZUERGOA dituen zerbitzuekin parekatzeraino.• Tarifa sistema justuago eta progresi- • Hondartzak: autoentzako aparkalekuak boago bat aplikatu. egin eta bus zerbitzuak hobetu.• Ur-baliabideen kontrola publikoa izan • Bermeo-Bakio bidea: konpondu eta behar da. bide zaharraren proiektua diseinatu eta• Ur-galtzeak saihesteko neurriak mar- gauzatu. txan jarri. • Bidegorriak: elkarrekin lotu eskualdeko• Partzuergoak gestio gardena egitea sarea osatuz. ziurtatu. • Urdaibaiko errekako amarreak erregu- latu.JASEGE (P.A.D.A.S.)aren JARRAIPEN • Eskualde mailako kirol azpiegitura sor- tu: atletismo pista garatu.BATZORDEABatzordea martxan jarri, Busturialdeko ga-rapen sozioekonomikorako erabakiak era GARAPEN SOZIOEKONOMIKOAparte hartzailean hartzeko. Garapen integrala defendatuko dugu, sek- tore guztien garapena ziurtatuz. • Ekoizpen kontsumo sare zuzenak bul-OSPITALA tzatu.Hasierako 70 oheak mantendu, pediatria • Nekazaritza ekologikoa sustatu.eta helduentzako 24 orduko larrialdi zer- • Arrantza enpresen bideragarritasunabitzua bermatu. Azpiegitura eta zerbitzu bilatu.guztiak publikoak eta kalitatezkoak izan • Merkataritza estrategiak landu.behar dira. Zerbitzu euskalduna bermatu • Eskualdeak behar duen industrialdeabehar da behar den moduan egokitu, okupazio berririk planteatu gabe.AZPIEGITURAK • Eskualdeko baliabide naturalen eta• Trena: trenbidearen bikoizketa egin eta ondarearen katalogoa sortu. frekuentzia gehitu, metroak ematen1 Joseba Gezuraga 5 Asier Arevalo 9 Juan Gillermo Garcia 13 Juan Antonio Torre2 Idoye Errazti 6 Maria Begoña Landa 10 Amets Petralanda 14 Edurne Dondiz3 Aitor Torre 7 Monika Uribarri 11 Maribe Ugarte 15 Ohiane Vega4 Maria Esperanza Saiz 8 Jon A. Garate 12 Juan Maria Santxez 16 Egoitz Retolaza
 15. 15. 15http://bildu.info/bermeo bermeoerestúLINEAS DE TRABAJO do las puertas a la especulación y superando la ló- gica mercantil y de la propiedad privada.• Participación y transparencia. • Creación de un parque público de vivienda de• Perspectiva de género. alquiler.• Euskera. • Analizar la situación de las viviendas desocu- padas.• Interculturalidad.• Sostenibilidad y en la ecología. DEPORTE• Politicas de izquierdas. Trabajar entendiendo el deporte como herramien-• Perspectiva nacional. ta para fomentar la salud, el ocio y las relaciones sociales más allá de la competición.MUJERSuperar la dependencia estructural de las mujeres. CULTURA Hacer que el pueblo se apodere y sea parte de la• Creación de un departamento específico: De- cultura. partamento de Equidad. • Reorganización de los servicios culturales yEUSKERA lugares de ocio. • Fortalecer las relaciones entre los pueblos yAsegurar el uso y el conocimiento del euskera para las culturas.garantizar oficialidad.• Participación activa en UEMA. BIENESTAR• Desarrollo del plan estratégico. Garantizar los derechos sociales, económicos, ci- viles y políticos para lograr el bienestar de toda laDESARROLLO población.Fortalecer socio-económicamente el municipio • Ampliación de los servicios, programas y ayu-desde la perspectiva del desarrollo sostenible y das y la accesibilidad a estas para las personasbuscar soluciones al desempleo. en riesgo de exclusión social.• Fomento de la industria, pesca y agricultura.• Creación de un modelo turístico verde ade- SERVICIOS E cuado al municipio. INFRAESTRUCTURASJUVENTUD Mejorar las infraestructuras y garantizar unos ser- vicios públicos y de calidad para toda la población.Creación del departamento de juventud para de- • Limpieza y mantenimiento de las calles, crea-sarrollar una política integral. ción de aparcamientos, mejora del transporte• Fomentar la autogestión, creatividad y la ini- público… ciativa juvenil. • Fomento del casco viejo potenciando el pe-• Creación de planes específicos dirigidos a la queño comercio, transformando las calles se- juventud como vivienda, empleo… gún la funcionalidad y haciendo que Beruala vuelva a sus funciones de origen.URBANISMOHacer de la vivienda un patrimonio social, cerran-

×