Nieuwsbrief september 2012

389
-1

Published on

Nieuwsbrief van de Wittenberg - september 2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
389
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief september 2012

  1. 1. he bovend wattze willen denten pleit er dan ien enjaar heel zi k voor oo jaargang 41 • nummer 1 • oktober 2012 j de Wittenbenvol. g is het bove rg, te krantenartik ndien 01 ef el “Wpleit er da s ij onders n ook voor ecbij fde Witttrepen , tehetie antenaenberg ”, tet kr a) ur van de ikel rt aa.rlijks onde “Wij rspectiefde rstrepen itt ”, ir enberg zideecteurBij nen nten va de en jaar.lijks de eloofsopbode r Wittenberg uw rs in. tude zien komtnten. Bij de direct & Geloofsopvo of vwo.” bouw ieuwsbrief laters in. an en isatiet van de onkom dire havo ofoeko. ct derz hoger vw ” organisatie va clusie: voor ngs onderzoe n de n wat het hoger k senjaar heel conclusie: vo is het bovend eten wat orer dan ook vo ien tussenjaar heorWittenberg, el ng te en is het bo eit artikel opvendien er dan de trepen heook voorde Wittenbe rt Ro t rg, te van de Wittenberg, Bijbelschool voor het leven aneltna el teenberg.rtikel op dederstrepen he“Wij va ”, n een jaar tanvertelt RoWittonze rg. el en belstubee &“Wij ng va di chool­n een jaar s va verlatersomt n onzeva direBij de opctid n leBheorstudie),ing ijbel etisch & Het gras bij deGeloofsopbo uw tromen veel kerkelijke buurman Een nieuwe groep studenten is enthousiast begonnen deelvak Gemeenteopbouw wordt onder de enthousiaste aan een jaar Wittenberg. Uit allerlei kerken, van diverse leiding van gemeentepredikant Martijn Barth gekeken naar kerkelijke structuren en vormen, maar ook nage- opleidingen en verschillende gezinnen komen ze samen dacht over de nieuwe uitdagingen waar de kerk van in de leefgemeenschap. Samen kijken ze ernaar uit om vandaag de dag voor staat. Als je tijdens het deelvak d met elkaar het gesprek aan te gaan, zich te verdiepen in Liturgie ontdekt wat de verschillende onderdelen in I een kerkdienst betekenen gaat de dienst veel meer de bijbel en elkaar aan te scherpen in het zoeken naar voor je leven. De volgorde waarin dingen gebeuren ze lij hun plekje in Gods Koninkrijk. blijkt opeens heel goed doordacht, waardoor een O“ kerkdienst tot een echte ontmoeting met God wordt. sta u k Terug naar de geloofsgrond Tijdens het derde onderdeel ontmoeten studenten t Tijdens het eerste onderwijsthema gaan we terug naar de predikanten van verschillende kerkelijke stromingen. o basis: Waar kom je vandaan? Wat geloof je? Naast je gezin is vin de kerk daarbij een van de belangrijkste elementen. De plek daa ontd ho waar je misschien al jaren komt en God hebt leren kennen. goed ook m w st n kue De kerk mo on He In het vak ‘De Kerk’ verkennen studenten hun eigen versch k kerkelijke achtergrond en die van hun medestudenten. Iwan Ge g vers structu Dekker, onderwijscoördinator: “Studenten hebben een o wereld aan kerken waar ze uit kunnen kiezen. En dan lijkt nieuwe stru kerk het gras bij de kerkelijke buurman soms erg groen. Op de ookor vo n uitda Barth - Wittenberg willen we studenten kennis meegeven over hun Alvajn s [CLitu itaa eigen kerkelijke traditie en hen daarvan de mooie dingen verschill laten ontdekken. Probeer, ook al vind je sommige zaken in een ke A gaat d L je kerk misschien wel erg lastig, ook steeds oog te houden voversc or je eewaa rk n ke voor de mooie en goede dingen. Maar ontdek ook wat je van rin bldeen ijk d andere kerken kunt leren en hoe je elkaar kunt inspireren.” leve din ker Het vak is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Bij het opeens ontmo om een Op eenont mi de st >> Oppruden een ik ed m a kerkelstud ijke pred ontdek kekr el rk
  2. 2. ende leren en en belschortigs ere veeol, n elk jaar jonte zomaar ge r De tWitteheen he jaar n- latdere veran on er is ga een plaats halen s over de impa>> ct on Social media n leren en nberg en >> vervolg van vorige pagina vee we erenrtigstemaar n. Op iteite t sym heen 16n jaar posiudemet visie m n re verhalen er de is er ct en Ze ontdekken verschillen, krijgen inzicht uari impa ee rg gerenwe n on en in de geschiedenis en zien wat de verschil- we rkers dendom’, en. een 16 in de we Op actief lende stromingen samenbindt. Een @Colinda Schenkel: Adrenaline van hier tot Tokyo! mposium29 m in op Tas inpakken en morgen vertrekken voor een et visie en juni n gezamenlijk middagje ‘kerkelijk erf ’ waarin je de mooie i is er eein introductieweek naar de Wittenberg. a alvast n je en minder aansprekende kanten van ere het eerst 2 isnwerkers e dom’ 10 minuten geleden ∙ Vind ik leuk n de , in de elkaars traditie ontdekt. een actief belschool, nelk jaarjuni op 29 jon zamentten- ge De Wi lijk vaster is ga lat in je an Ontdekken in elkaars gemeente @Annelies Bakker: Na de leuke kennismakingsspellen het eerste een plaats Tijdens een snuffelstage in de eerste week en de heerlijke lunch+diner met de superleuke groep die e leren en n chool,gste dit jaar de Wittenberg gaan starten is deze eerste dag veerti van oktober gaan de studenten bij elkaar jaa aarr jonge alweer bijna voorbij. Wat ontzettend gaaf en mooie start. Witteheen jaar n- op bezoek in de gemeente. Ze bezoeken Dankbaar en blij met deze start en leuke groep. Nu al r is ga ha ere veran len plaats pact r de im een kerkdienst en verschillende activiteiten. zin in morgen! #voor al uw goede gaven Heer zij U de en en g en tigste Daarnaast interviewen ze oudere en dank en eer.#rotterdamistheplacetobe we en. Op 16 jongere gemeenteleden. Ook kijken ze naar r heenmposium 5 minuten geleden ∙ Vind ik leuk verhalen et visie en de uitstraling van de kerk in de wijk en op impact is er een n nwerkers ere het internet. Kortom een korte intensieve @Robert Mazier: Weer gastdocent in blok 1 (najaar) van dom’, in de ontdekking hoe anderen kerk-zijn. Op 16 ief en act de #JWO #deWittenberg: Jongeren en Jongerencultuur. siumn op 29 juni sie en #voorbereiden #aanmeldenkan zamenlijk r een ast in je Je plek ontdekken 2 minuten geleden ∙ Vind ik leuk we ee rs het rkerstem’, in de Zo hopen we dat een nieuwe groep studen- ctief hool, 29 jon ten de waarde van hun eigen traditie gaat jaarjuni ge Schrijf een reactie... enlijk Witten- ontdekken, ideeën meeneemt uit andere rnis gaan je eerste plaats gemeenten, maar ook ontdekt hoe ze en en l, tigste thuishoren in hun eigen gemeente. jonge en-en he ga ha veran len s pact im n WatsKeburt?! eOp 16 enium aleen ie n pactn r ee werkers ’, in de 6 ef ctim29 juni 40 jaar Wittenberg hartelijk voor bedankt. Haar taken zijn overgenomen door n enlijk In 1972 is het eerste studiejaar gestart aan de Reformato- Gerrina van Egdom, zij was al werkzaam op de Wittenberg. n je n kerste ers rische Bijbelschool, sinds die tijd worden elk jaar jonge de , christenen opgeleid. De Wittenberg, zoals de school later Boekenevent uni ge jon k en- is gaan heten, is nog steeds een plaats waar jonge Op 7 en 8 december organiseert de Wittenberg eengaan christenen leren en leven. Dit bijzondere veertigste jaar boekenevent in samenwerking met de IZB-Ark. We willen e s n laten we niet zomaar voorbijgaan. Door het jaar heen dan zoveel mogelijk outlet en tweedehands boeken e ge publiceren we bijzondere verhalen van Wittenbergers over aanbieden. Een goede gelegenheid om de boekenkast n de impact van een jaar Wittenberg en daarnaast organise- eens uit te pluizen en de boeken op de Wittenberg te alen act ren we verschillende activiteiten. Op 8 februari is er een brengen. Alle boeken zijn van harte welkom, met name trainingsdag voor jongerenwerkers met het thema theologie na 1985 en hedendaagse literatuur. Vragen6 ‘Heldendom’, in de meivakantie willen we een actief en opmerkingen zijn welkom via het mailadresn event organiseren om op 29 juni af te sluiten met een vanegdom@dewittenberg.nl.n ers gezamen­ijk feest. Noteer de data alvast in je agenda! l de Renovatie uni k Personeelswisseling Zoals bekend beschikken we over een unieke locatie. e We hebben afscheid genomen van Heleen den Boer, onze In januari zijn we begonnen met de renovatie van de coördinator communicatie en fondsenwerving. Acht jaar benedenverdieping. Ondertussen is de renovatie in 3 e lang heeft zij met veel enthousiasme en precisie haar werk leslokalen afgerond. Wilt u op de hoogte blijven van de gedaan. In een afscheidsmoment hebben we haar daar werkzaamheden? Kijk op www.dewittenberg.nl/renovatie.
  3. 3. veel le gro daarn me I uitr overtui ik a wil m het W Femke: De studenten van 2012/2013 naast Bijbel vee Wat verwachten zij van grond o Ik da be uitrusti over ik aan h wil mijn een jaar Wittenberg? het duid Roel: “Ik ben ervan naasFemk te ka veel Bijb ler overtuigd dat deze gron daarna Ik jonge mensen niet met uitru overtuig onveranderd een ik aa n wil m Annelies Bakker Femke: “Ik wil meer kennis over jaar Wittenberg Wi het d Femke: Ik Esther Zuidbroek de Bijbel verzamelen zodat ik meer zullen afsluiten!” naas BijbetevlFemke Warnaar Chris Roozemond veel grond onder mijn voeten krijg.” grond on daa Arie Boers Colinda Schenkel Ik ben Rachel Schilperoord uitrustin m Thijs Wassink overtu ik aan he Gert-Jan van der Ende wil mijn g Rick Boele het duide Wietse Werrie Elsemieke Passchier naasFemke te kan veel Bijbe lere Gerwin van Maanen grond Hannah Standaert daarnaa Ik b met e uitrus overtuigd Daniël Pelgrim Hein Nijenbrink ik aan wil mijni Witt het du Janine Zuidbroek Willard Bogaard Femke: Ik naas k Bijbeteve l veel le grond ond Luuk Sluiter Richard Bosland daarn Hilde Stahlie Ik ben o uitrusting me Jojanne Heger overtui ik aan het Johannes de Visser wil mijn ge Mirjam Poelman het duideli W Janis Bodzinga naasFemke:u teBijbe kan veel lerenl Marlene Hoek grond o Valerie Vandaele daarnaas Ik be Lisanne Versluis met elk uitrusti Judith van Weringh overtuigd d ik aan h nie wil mijn Marjolein van der Plas Witte Nienke Hendriks het duid Femke: Ik w naas ka Bijbetever l Lubette Waaijenberg Maartje Stahlie veel ler grond onde daarna Ik benMarijke van Loon Hannah Catsburg Janine: “Ik wil mijn geloof verdie- Gert-Jan: “Ik ben uitrustingop met v Maarten den Toom overtuig pen zodat ik het duidelijker en beter op zoek naar een ik aan het m Matthijs de Munnik Elisabeth Kottier wil mijn geln naar mijn naaste kan uitdragen.” goede uitrusting het duidelijk Wi Femke: Ik voor de geloofs- naasteBijbeuivkan Esther: “Ik wil veel leren over het veel lerenl o N.B.  Tien van deze studenten volgen de opleiding aan de HQ school reis die ik aan het grond on daarnaast geloof en heb daarnaast zin in de Ik ben in Soesterberg en wonen in de leefgemeenschap van de Wittenberg. maken bent.” met elka uitrustin gezelligheid met elkaar.” overtuigd da ik aan he niet wil mijn g Witte het duidn Femke: Ik wil e Jongerenwerkersopleiding naas kan Bijbeteverza l lere veel grond onder Ik daarnaa ben op met e uitrusting vo overtuigd ik aan het m Petra Oosterloo wil mijn gelo ni het duidelijkeWitt Rola Otten-Wubs naasFemke:uitd te kan Ik veel Bijbel ov leren ve grond ond Sjoerd Bronsema daarnaast z Ik ben met elkaa Eisse Noordhof uitrusting overtuigd dat Sonja Nagtegaal ik aan het niet o wil mijn ge Witte het duidnb Thomas van Rees Femke: Ik wil m el naas kan u Bjorn Visser Bijbeteverzam l leren veel grond onder m Rennie de Jong Ik daarnaas ben op z met elk uitrusting voo Marjelle Miedema overtuigd d ik aan het ma wil mijn geloof nie Douwe van der Wal Witte het duidelijker naasFemke:uitdr te kan Ik w Jan-Peter Molenaar veel Bijbel ove leren ver grond ond Pieter Nugteren daarnaast zin Ik ben met elkaao uitrustingrv overtuigd dat d Leonard van Koeveringe ik aan het m niet on wil mijn gel Witte het duidnbe Marijke Vlietstra Femke: Ik wil m elijk naas kan ui Bijbeteverzam l leren veel grond onder m o Robert van Loenen Ik daarnaast ben op zo met elka uitrusting voor Nienke Veldman overtuigd da ik aan het mak wil mijn geloof niet Witte het duidelijker n e naasFemke:uitdra teBijbe Ik wil kan l verza veel leren over
  4. 4. itt en die enberg zo goedkoper. niet weten w h je st er Perspectief om tuudenen is een tussp pmedestuden- de Wittenbe Voss de sam zoals bie or ja subsidiëren ren, enleving jn. bi wordt rgn Erj Stichtin je op de volgen(zr. Perspect k goedkope ie ook hetouden, je g en pr het onderzoede pan, naalie om tussenja gi ). “d en eventieveerslavende su re k van zo s vertelt bsidiëren (ziePerspe Johan Krabbendam Roel ip de volg de oorehp schole Wittop berg. Kueners,pagi ct en di kWittenben. Ik cten op rg t uitwhekionde“Wij k vanenna t rzoe mog Peja de stilt he er ng va vertelt Ro n r ijs. Wane op in de levens el een jaar Wi neer n agns lekker raee doet vo va Kuip st di enberg. on ijers,ud opleWittg Bijb n “Wzemogon rli het bo or idinoo inchting, s stromenerkingelstn een& Ge uitw va udie ja e de natuur teng Voorkom in de veve sc leel van verla ar De helft van nshool­onzeter ! de studente st Het is ideaaln zorg ervoor van opleiding Bijbelstud n k vmbo (theorettenbe zowerker rg tda Persstromen veel school­ie v pe tisch), ha & Dectief, va jongerenorga ChristenUlft den de stud verl rsn. Het is fijn he ttenbergeWittenberg van vmbo nie heeft on ente medechris- gedaan naar (theoretisch s lang WSt So Perspe de ui onderwijs. ctief, detval in het h ), in. ichtingben evenmsntiewtiekers studChristenUnie heefte conc jo Belangrijkngereno st er ve enten die no onlan ereldwijd enjde Zi zien de ze wgeen anud ar deniet weten ill da na golen. Ik het do on st B isuitval in h zinvol. derwijs.erenangrijk tuss een Voor el op co en. dat het act goedkoper.tedediemenleviste c studen n sa nt nog ng ze will Perspectie ni ei i tanneer ekje mijn pl om tussenen studerenfis et twe pl doet voor ijkheden en zinvol. jaren, zoals bij eene Vo subsidiëren or de samen W de t hting, volgende pa (zie goedkoper. ook het krlevin wer orkok uit te m! gi Perspe on fan e om tussenna). “Wijctiede te onderzoek va jaren, zoal pl tg erm or su n KuiperbsidiërenPerspectief ”, j dr s bi rs rg vor da ij volgende pa (zie oodehet kra s, dire mogen jaarlijcteur na). “W Witte k vede t ks gi van ij on t inn is fijn de Wittonderzoek van Petwpeking d enberg zien de ui rs er ctie vdechris- is ee studKuipers, directeur vavens va enten. in de le f ”,ms benaarin n mogen B arlij ople n de W Geloofsopbo ij deks deiding Bijb jaerkers Wittenbeuw stromen twerkin ui ers in. De helft rg zien in deveel sc en de st van vmbo udenten. de studenten ko levens oen. onder B (th Bonchct ssta ienn plekje ben. Je Gden en het stk uit te eel vanmingen ijeel e en jaar n In de rubriek Wittenbergers Wereldwijd vertellen oud-studenten hoe zij van betekenis ups enmijn zijn in kerk en samenleving. Oud-student van de Wittenberg, Johan Krabbendam om Colofonr (2009-2010), werkt bij Stichting Voorkom.ennd eden-anje Op zoek naar de stilte vember n 7 no 20ar Het jaar Wittenberg heeft veel betekenis gehad voor mij. Een jaar waarin ag2 1 Bijbelschool veel gebeurd is, met ups en downs. Het was op het juiste moment een sd 2 n de Wittenberg din N HUISop onderdeel van mijn leven dat God heeft gebruikt om mij te vormen. En Krakelingweg 10 ker OPE os dat blijft doorgaan. Je leert zo ontzettend veel door alle mensen die je 3707 HV Zeist te T (030) 69 24 166 aal ontmoet. Zowel van medestudenten als van docenten. Er wordt je eeno spiegel voorgehouden, je wordt aangemoedigd en bemoedigd. 012 F (030) 69 13 897 in E info@dewittenberg.nl r2g Ik denk dat ik op de Wittenberg geleerd heb om meer de stilte op te e d sd a g 2 7 ove m b www.dewittenberg.nl zoeken. Om gewoon eens lekker op een bankje n Rabobank 16 21 44 393 ‘Het draait in de zon in het bos de bijbel te lezen, van de natuur te genieten of te bidden. Het is ideaal dat je tegen- om de kern!’ over de Wittenberg zo het bos inloopt. Redactie Nieuwsbrief Een plek die past bij mijn mogelijkheden Leantine Dekker en ‘Na mijn studie op de Wittenberg ben ik gaan werken bij Stichting Voorkom!. Wij geven Gerrina van Egdom preventieve voorlichting over verslavende middelen, vooral op scholen. Ik coördineer de Helpen projecten op het Voortgezet Onderwijs. Wanneer een school een aanvraag doet voor U kunt het werk van de bijvoorbeeld drugsvoorlichting, ben ik vanuit Stichting Voorkom! de contactpersoon en Wittenberg op verschil­en­ e l d manieren ondersteunen. zorg ervoor dat er een preventiewerker dat project gaat uitvoeren. Het is fijn om met een Donateurschap team van medechristenen dit werk te doen. Soms ben ik jaloers op de preventiewerkers Legaat & nalatenschap die voor de klas staan. Zij zien de jongeren waarvoor we het doen. Op het kantoor heb je Lijfrenteschenking dat contact veel minder. Toch is het mijn plekje dat past bij mijn mogelijkheden en dat ook Vrijwilligerswerk nodig is om het werk uit te voeren. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend Oog voor andere stromingen contact opnemen met Ik denk dat De Wittenberg mij heeft laten wennen aan de verschillende stromingen in de Roel Kuipers, directeur, kerk. Stichting Voorkom! is een christelijke organisatie waarin vrijwilligers en medewerkers telefonisch via (030) 69 24 166 of allemaal diverse kerkelijke achtergronden hebben. Zonder Wittenberg zou ik daar mis- per e-mail schien anders op gereageerd hebben. Je wordt meer bij de kern van het geloof bepaald en kuipers@dewittenberg.nl je leert veel van christenen uit andere stromingen.

×