daag                                                           ...
Nieuwsbrief juni 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nieuwsbrief juni 2012

150
-1

Published on

Nieuwsbr

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
150
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief juni 2012

 1. 1. daag goedkoper. niet weten w t bovend denten he momen genietppen en tenTij- om tuudenen is een tussplat tze willn ien st er Perspectief ei Voss de sam zoals bienja er heel zi k vo or ja da enoo rker plei cten soe toding di enerrijkt en de zijn subsidiëren ren, enleving de ar ittenbenvol. or j W jaargang 40 • nummer 5 • juni 2012 goedkope (zie ook het is het bove rg, te op de volgen r. Perspect krantenartik ndien 05geren en de jkNa mijn het onderzoede pan, naalief pleit ders el ook voor om tussenja gi ). “W re er dan weenberkendn ikop su k van zo s biij on vertelt bsidiëren (ziePerspectiefde Witttrepen , te j g be en Harriëtte Smit Roel Kuipers, ook het kran ”, enberg g gegaan bij voor mij Wittop berg. lgende pagi cteur van de rtikel en de vo“Wij dire tenamomenten als na). “Wij on uitwhekionderzoek vanen jaarlijks de derstrepen mog en hebvesterenme en er t ng va vertelt Ro n Perspectief ”, enerwerk, in in de levens el een jaar Wittenberg en et kon mik vanKuipers,ud recteur vazien enberg on ij st di opleWittg Bijb . “Wzemog enten. Bij n de idin oor jongeren werkvakantie stromenerkingelstn een& Genoofsopks de uitw va udie ja el jaarlij deden tstond te s on co in de veve sc leel van verla ar Witt bouw De helft van nshool­onzeters in. enberg zien chte ntacentes band. n de studente studenten. van opleiding Bijbelstud n komt dire Bij de aag en vmbo (theore me geniet Persstromen veel school­ie vo Gelvwo. ct bouw tisch), ha & of oofsop en langer pe Dectief, va jongerenorga ters in ChristenUlft den de stud verlanisatie. ” ieuwsbrief rs en van he ttenbergedie voen zijn van vmbo nie heeft on enten kom van de ijn to or de lang gedaan naar (theoretisch s onderzt direct W onderwijs. ctief, detval in het havo ofoeko.” Perspe de ui ), i hoger vw het jo Belangrijkngerenorganisa mijnorgeven in studChristenUnie heefte conclusie: vo van de enten die no st onlangs ondetie ereldwijd ze wgeen anud ar deniet weten wat or ben ik bij ill da na g on st B isuitval in het ho rzoekgaan als at deed. Als zinvol. derwijs.erenangrijk tussenjaarger Voor el een b ho uxme goedkoper.tedediemenleviste conclusie: el or studen n sa nog ng he bo vo hewerk, ud ikdineren en ze will Perspectie ni ei is en tw om tussenen studerenfis et twetdan atvendien pl er zinv ja or zo bij ee tussenook subsidiëol.n ren,de alsmen nWittenbear voor selijk re Vo ie ooksa (z de ja heel vakanties en van rela- volggoedkoper. Perspect krleving is ik trg, te ndie het an he ontacten en tu gi onderzoekss jaren, zoal ief pleit er el bo de n omde paenna). “Wij onde tenart dan opve een een su van s bi rstrepen heook voor KuiperbsidiërenPerspectief ”, j de eltittenberg, te s, dire (z va k vert W Ro t van de Wittenberg, Bijbelschool voor het leven angerbeschik- volgendecteur ie oodehet krantenartik mogen jaarlij pagina). “W Wittenberg el el op de n an ks de ij onderzoek va uitwerki onderstrep“Wij Wittenberg . n Perspe ng van een en het or de d hoe ik studKuipers,zien cteur vavectievanvertelt jaar enten. dire in de le n ns f ”, Rovangelie mogen Bij de opleiding Wittonze rg el Geloofsopbo arlijks de ui de ijbelst be . “Wij ja en Wittenbeuw stromen twerking van ie & B ud en innt kan in. De helft rg zien in deveel school een jaar st van levens va ver vmbo udenten. de studenten komt n­ onlaters in deze ed. Als dire ze Bij de opct vanwaarde (theoretisleidingouerngd ik - Bijbelstudie),ch Mensen mooier maken en en en als en Geloofsopbo&n voor stromen veeluw n rela t! Het- de om ik-uleen ed d. eren In de rubriek Wittenbergers Wereldwijd vertellen oud-studenten hoe zij van betekenis ik ndel lie rd omnon- zijn in kerk en samenleving. Oud-student van de Jongerenwerkers­ pleiding, Harriëtte o Coaching: mensen mooier maken. Een belangrijke Ontdekken en verwachteneze 9 pijler op de Wittenberg. Op tal van manieren proberen Terwijl een mager zonnetje het kantoor inschijnt, zitten Colofon e e Smit (2000-2002), werkt voor de GZB in Bordeaux, als missionair tienerwerker. n- Leantine Dekker, mentor op de Wittenberg, en student s er nb - we studenten verder te brengen, te laten groeien en te Chantal samen te praten. Ze hebben een coachingsge- t Inspirerende oplaadmomenten juni 20 laten ontdekken hoe zij van betekenis zijn. Dit doen sprek, één keer in de zes weken bespreken ze samen hoe 19 Tijdens de Jongerenwerkersopleiding (JWO) is mijn leven verrijkt en de ag 12 Chantal met haar verwachtingen en doelen van een jaar en ded. sd Bijbelschool we door in ieder thema de student prikkelende vragen din liefde voor God, jongeren en de kerk verdiept. De lesweekenden op de de Wittenberg Wittenberg kan omgaan. Het leven op de Wittenberg isrkt voor te leggen en hen uit te dagen nieuwe inzichten N HUISm Wittenberg waren voor mij inspirerende oplaadmomenten en unieke Krakelingweg 10 vol en intensief, er wordt ontzettend veel geleerd. Samen over zichzelf te verwerven. OPE ij- kansen om investeren in mijn relatie met God en ik kon mijn passie en 3707 HV Zeist denken ze na hoe Chantal dit in haar eigen leven con-ng T (030) 69 24 166 w liefde voor jongeren delen en verdiepen. Er ontstond een persoonlijke creet een plek kan geven. Er zijn wel eens lastige mo- 12 F (030) 69 13 897op en hechte band. Tot op de dag van vandaag geniet ik van vriendschap- menten of vragen die blijven hangen, ook deze vragen in 20 E info@dewittenberg.nl pen en waardevolle contacten die toen zijn ontstaan. s bespreekt ze met haar mentor. De gaventest is gemaakt. d sdn a g 2 1 ugust u www.dewittenberg.nl s a Er zijn veel mooie talenten bij Chantal naar boven v Rabobank 16 21 44 393 da Liefde voor Frankrijkn ‘Mijn liefde voor Na mijn studie op de Wittenberg ben ik bij de gekomen. Het geeft weer nieuwe inzichten en perspectie- ven hoe ze deze talenten kan gebruiken in het Koninkrijk ben God, jongeren en HGJB aan de slag gegaan als jeugdwerkadviseur en heb me gespecialiseerd in tienerwerk, pastoraat Redactie Nieuwsbrief van God. Want dat is wat ze wil, ontdekken hoe zij haar plek in kan nemen in dat Koninkrijk. Ma z de kerk is verdiept’ jijto en werken met vrijwilligers. Tijdens werkvakanties Leantine Dekker en w Lo in Frankrijk ontstonden contacten met kerkelijke Gerrina van Egdom star gemeentes en groeide de liefde om me langer beschikbaar te stellen en van betekenis te Helpen Leren van elkaar je j Loo de da mogen zijn voor de Franse jeugd. Ik wilde het evangelie aan hen doorgeven in woorden U kunt het werk van de Vier studenten zitten aandachtig naar elkaar te luisteren. je ze o Wittenberg op verschil­en­ e l d vijf en daden zoals Jezus dat deed. Als tienerwerker in Bordeaux houd ik me bezig met het Op tafel ligt de casus van Moniek. Ze beschrijft daarin them w manieren ondersteunen. bev wagen coördineren en versterken van het plaatselijk jeugdwerk, het opbouwen van relaties in de Wie ben jij en wat is de specifieke grond waarop je staat. De haar ervaring op haar stageplek in Rotterdam. Ze is volop th z Donateurschap leerkom wijk en geef ik een impuls aan het regionale jeugdwerk. vraag waar we een jaar Wittenberg mee starten. Maar ook: actief geweest in het missionaire kinderwerk. Maar hoe mo Legaat & nalatenschap die wag sta Lijfrenteschenking hoe verhoud je je tot de wereld om je heen? Loop je weg kan Moniek leren van de culturele verschillen tussen de b leerm Als christen beschikbaar zijn Vrijwilligerswerk van dingen of durf je de lucht van 2012 echt in te ademen? kinderen en haar? Er is sprake van erkenning, er worden Indidee beteke Bij de JWO heb ik geleerd hoe ik als jongerenwerker het evangelie van Jezus Christus Zo dagen we vijf thema’s lang de student uit en bevragen verdiepende vragen gesteld en tips uitgewisseld. Coby v Voor meer informatie Ontde relevant kan presenteren aan jongeren in deze tijd. Daarnaast heb ik de waarde ontdekt ze ook elkaar. Tot in thema vijf de vraag op tafel komt welke van der Zee is als begeleider observerend aanwezig. Af en Terwijl In kunt u vrijblijvend het kan van relationeel jongerenwerk: present zijn als kerk en als christen beschikbaar te zijn voor contact opnemen met sprong je durft te wagen. Durf je, met alle tips, zelfreflecties toe stelt ze een vraag en brengt het gesprek nog een On Leantine Terwijl e de Witt diegene die jou nodig heeft! Het jeugdwerk hier staat nog in de kinderschoenen, het Roel Kuipers, directeur, en andere leermomenten daadwerkelijk die stap te zetten laagje dieper. Aan het einde bespreken de studenten met Chantal s k Leantine hebben vraagt om een lange adem, liefde en veel geduld. Ik ben dankbaar dat ik heb leren telefonisch via om op een betekenisvolle manier christen te zijn. elkaar de leermomenten. Intervisie is voorbij, maar sprek, W (030) 69 24 166 of Cha be weken nt reflecteren op mijn eigen handel en wandel. Ook heb ik geleerd om te blijven investeren In deze nieuwsbrief volop voorbeelden daarvan. Moniek heeft genoeg om over na te denken. hebben e per e-mail hoe in persoonlijke tijd met God. 1 Petrus 2:9 motiveert mij om “Gods grote daden te éé h verwacn kuipers@dewittenberg.nl van eenbes ja verkondigen” in Bordeaux. Chagaal a omnt an gen en Wi >> Wittenbe levetz op in on n ette Samen d e ontzettend Chanta
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×