Jubileumnieuwsbrief december 2012

438 views
321 views

Published on

Speciale jubileumuitgave van de nieuwsbrief.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jubileumnieuwsbrief december 2012

  1. 1. he bovend wattze willen denten pleit er dan ien enjaar heel zi k voor oo jaargang 41 • nummer 2 • december 2012 j de Wittenbenvol. g is het bove rg, te krantenartik ndien 02 ef el “Wpleit er da s ij onders n ook voor ecbij fde Witttrepen , tehetie antenaenberg ”, tet kr a) ur van de ikel rt aa.rlijks onde “Wij rspectiefde rstrepen itt ”, ir enberg zideecteurBij nen nten va de en jaar.lijks de eloofsopbode r Wittenberg uw rs in. tude zien komtnten. Bij de direct & Geloofsopvo of vwo.” bouw ieuwsbrief laters in. an en isatiet van de onkom dire havo ofoeko. ct derz hoger vw ” organisatie va clusie: voor ngs onderzoe n de n wat het hoger k senjaar heel conclusie: vo is het bovend eten wat orer dan ook vo ien tussenjaar heorWittenberg, el ng te en is het bo eit artikel opvendien er dan de trepen heook voorde Wittenbe rt Ro t rg, te van de Wittenberg, Bijbelschool voor het leven aneltna el teenberg.rtikel op dederstrepen he“Wij va ”, n een jaar tanvertelt RoWittonze rg. el en belstubee &“Wij ng va di chool­n een jaar s va verlatersomt n onzeva B direct .” ijbelstudie nel school­ er & Al 40 jaar v lan komt directters wo.” van levensveranderend De Wittenberg bestaat veertig jaar. Verschillende idealen over het geven van goede lessen waarin ik het directeuren hebben zich in deze periode met passie verschil wilde maken. Maar wat hier gebeurde zat niet zozeer in de les, maar in de chemie van wonen, praten, ingezet. We gaan met drie van hen om de tafel, Niek dagopeningen en levensverhalen.’ z Tramper (directeur van 1986 – 1993), Bernard Terlouw l Roel: ‘Ik ben steeds meer onder de indruk geraakt van de kracht die de leefgemeenschap heeft. Gaaf dat je terug O (directeur van 1993 tot 1998) en Roel Kuipers (directeur s krijgt van studenten dat ze het leuk vinden dat de directeur sinds 2004). We blikken terug en kijken vooruit. afwast en met hen volleybalt. Juist in de gewone dingen o kun je veel voor mensen betekenen.’ vin De Wittenberg is levensveranderd!? Niek: ‘Studenten hebben soms veel kennis, maar leren da Bernard: ‘Klopt, dat staat in de folders!’ hier dat eenheid van leren en leven niet vanzelfsprekend is. onh goe Niek: ‘Daar zet ik een streep onder. Ik heb het gezien in de Het samenleven fungeert als een hogedrukpan, wat je in ook m st ku levens van studenten, maar ook in mijn eigen leven. Het een christelijke gemeente veel minder hebt. De leefgemeen- mo o H wonen op de Wittenberg heeft mijzelf ook veranderd. In schap staat haaks op wat gangbaar is in de samenleving. versch zo’n christelijke leefgemeenschap leer je delen, je mag Roel: ‘Dat zie ik wel als een uitdaging voor de Wittenberg: G jezelf zijn. Je moet dingen inleveren, maar krijgt er een tegencultuur bieden! Ook als het gaat om spirituele ve struct ontzettend veel voor terug. vorming. In de kerken zie je de worsteling hiermee. De nieuw st r ker Bernard: ‘Dat herken ik wel. Ik kwam binnen met veel Wittenberg is een plek waar dat goed lukt.’ ookon vo uitd Barth - Alva s [CLit ita verschi een k gaat vovers or eewaaje n ker r bldeed ijk lev di ke opeen ontm om ee Op eenon m de st Oppruden een ik Niek Tramper ed m Bernard Terlouw General Secretary European Roel Kuipers kerkelstu ijk Directeur Navigators Evangelical Alliance Directeur de Wittenberg onpretde kekrij rke on hiek gesctdedke inzi ch en verscht in ille >> zien samenbind sterkeinge ‘kromlijk mid ie moodagje m en ‘ kendeje dka aa n
  2. 2. ure (directeu persn hebbenr met passie likken teruget drie van heen namper ran levensve - …), Bernard n 1993 dat Klopt, tot >>s (directeurstaat k Tramper: ‘Daar >> vervolg van vorige pagina en er. Ik he nd terug en het bs van studenten, nsen an-eigverleven. Het nberg met pt, dat staateerzaam. He Wat is het unieke van De Wittenberg de komende tien jaar!amper: ‘Daart en christelijke de Wittenberg? Welke slag moeten we maken? r. Ik hebg t n, je ma hen inleventejezelfn stude renn, Niek: ‘Samenwerking en eenheid zijn Niek: ‘Vanuit mijn passie zeg ik, blijf oog hebben voor wat God doet inn leven. Het , ttend veel voor rg met onmisbaar als je missionair in het leven deze wereld. Kijk over de grenzen van je eigen subcultuur heen. Als je aam. He Ikn ik wel. t hri idealen wilt staan. Dat intensieve van samen alleen in Europa kijkt: er is zoveel gaande…’’ eel stelijke mag jezelf oede lessen optrekken, leren én leven, dat is hier Bernard: ‘Als ik voor mijn werk in Kenia of elders ben, dan word ik er leveren,maken. wilde d veel nie rde zatvoor t uniek. Ook het samengaan van reformato- telkens weer bij stilgezet: Het koninkrijk breekt baan! Daarvoor moeten de r in de chemie wel. en agopIk ingen risch en evangelisch was toen bijzonder. oogkleppen af. Er is een grote wereld waarin God mooie dingen aan het de ‘Ikoel:alenben Roel: ‘Het unieke zit volgens mij in het doen is. Stel je verwachtingen op God!’eeindruk lessen de maken. die de aanleren van het normale christelijke leven. Roel: ‘Paradoxaal, we leven in een tijd waarin de wereld aan onze voeten zat niet ft. Gaaf dat je de chemienten dat ze Daarin zijn we sterk en dagen we jongeren ligt, maar dat zegt nog weinig over hoe ver we kijken. Mijn droom is om peningenr directeu Ik ben. Jui eybalt uit.’ studenten uit te dagen om verder te kijken dan hun eigen leefwereld endrukje vee stkun de l Bernard: ‘Alles mag je bespreken op de cultuur waarin ze zijn opgegroeid.’ n.’Gaaf dat je en soms Wittenberg, behalve het gezag van de Bernard: ‘Wees stil en wacht op God. Dat is in contrast met onze tijd. Den hietr ze t da da ecteur fspre- vanzel bijbel. Alles is bespreekbaar, maar niet alles Wittenberg is in staat om jongeren dit levensritme aan te leren.’ altfungeert n . Juist je veel een at je in is mogelijk.’eel minder Niek: ‘Ja, die denkruimte is kenmerkend oms ei allerl r dade t voor de Wittenberg. Er is geen sfeer vanzelfspre- ngeert en “wij weten het”! De verantwoordelijkheid in on Social mediae in ee eenberg: n nminder tok als he denken en handelen probeer je bij de rle ng.i In de studenten te laten.’ g s een g: een Wat zien jullie als de rol van s het In deeenheid de Wittenberg in christelijk @Marjolein van der Plas: Dat was tentamen nr. 2/5. ionair in nntensieve Nederland? Nu leren voor tentamen 3/4... Tja, tis niet alleen maar gezelligheid hier!:p n en Roel: Als ik met directeuren van christelijke ok hetrisch en HBO’s en MBO’s spreek valt mij op dat we 10 minuten geleden ∙ Vind ik leukheid ir inns mij in binnen de kortste keren op een gedeelde sieale ve passie zitten. Zij hebben ook het diepe besef @Jolandaatm: “@dewittenberg: Eerste aanmeldingn we n et .’ uit dat ze jonge mensen maatschappelijk bewust voor studiejaar 2013-2014 is alweer binnen!heken en #regerenisvooruitzien” Dat is de mijne!! et en authentiek christen willen laten zijn. Zij ij in s is missen de mogelijkheden voor die ontwikke- 5 minuten geleden ∙ Vind ik leuk e ling, maar wij hebben dat goud in handen. .’uniek. nn Bernard: Ik zie de rol vooral weggelegd @henrikedegier: Cool, die digiborden @dewittenberg ! d in je bij voor individuen. Ik kom nu overal in het Nu wordt de #jwo nog leuker (en het was al zo leuk..)! land op de meest verschillende plekken 2 minuten geleden ∙ Vind ik leukk. e oud-studenten tegen. Dat motiveert mijer- om weer les te geven aan de Wittenberg. ij t me Schrijf een reactie...BO’s De kracht zit in de individuele studenten. iepe Jubileum t ene Ook onze collega Heleen van Trigt viert een jubileum. Sinds 1987 is Heleen al verbonden aan de Wittenberg. Ze heeft verschillende jaren lesgegeven en is en vertrouwenspersoon geweest. Daarnaast is zij al vele jaren een luisterend oor in voor studenten. Op haar eigen warme, betrokken en pastorale wijze neemt ze de tijd voor studenten en helpt hen in hun zoektocht naar zichzelf en naar God. We zijn, samen met diverse studenten, blij en dankbaar voor al het werk van Heleen en feliciteren haar van harte met vijfentwintig jaren Wittenberg.
  3. 3. centraa do de pos Van 1 to op de fieAll the best! uitge Nederla Jubileumactiviteiten wa inspi cent de p bezinne Van 1 opwaa de Nede ZRelaties feliciteren de Wittenberg met haar 40-jarig bestaan 40 jaar Wittenberg… dat laten we niet onopge- feeste ins Wittenbeen wensen haar al het goeds voor de komende jaren. merkt voorbijgaan. Dit studiejaar organiseren netwerk bezin van hart met ontArjan Plaisier – scriba Protestantse Als ik zie wat het voor onze vrijwil- we verschillende activiteiten. Van harte welkom van een hw keuzeproKerk in Nederland ligers heeft betekend om een jaar ‘de om dit met ons mee te vieren! en inhoudVoor mij is de Wittenberg een oude Wittenberg’ te doen, dan wens ik jullie wordt feeaan Witten ma w netwebekende. In een inmiddels grijs nog minimaal 40 jaar toe!verleden doceerde ik als een van de Vrijdag 30 november werd een filma- viering. De van h gelegenh met o ruimten vagastdocenten twee jaar dogmatiek. Ik vond georganiseerd. Samen met Gert-Jan van een Segers is de film Des Hommes et des Dieux keuzemerkte hoezeer de Wittenberg toen al Pim Hulsman, directeur ROC en inho Alle ac wordtstudenten inspireerde en toerustte en Menso Alting Zwolle bekeken. Hierna is doorgesproken over de activihoezeer een gedreven staf leiding gaf ‘De Wittenberg 40 jaar. Bijzonder plaats die wij als christenen innemen in de specimal viering. dewitten gelegeaan de school. Intussen is er veel gebouw. Bijzondere leer- en leefge- ook inspire samenleving en over de manier waarop we dat ruimtenveranderd, maar deze basisingrediën- meenschap. Leren voor het leven ….. van Wittten staan nog recht overeind. Na 40 om te dienen in Zijn Koninkrijk! Ga zo doen. Het was goed om op deze manier van Vrijdagjaar beproefde dienst wens ik de door! Mijn vrouw, destijds vriendin, en elkaar te leren en elkaar aan te scherpen. filmavondAlle met Gert-Ja actWittenberg ook voor de toekomst veel onze dochter hebben het basisjaar Homme spec dewitzegen en hoop ik dat de Wittenberg tot gevolgd. Geweldige jaren! Om Vrijdag 8 februari worden christelijke Hierna is ook insp plaa van Wzegen mag zijn voor kerk en samenleving. dankbaar voor te zijn. Van harte jongerenwerkers uitgenodigd voor een inneme gefeliciteerd! over de trainingsdag waarop het thema ‘Heldendom’ doenVrijd . He filmavo centraal staat. We denken na over de positie manie met GerRufus de Vries - fotograaf HommWanneer je veertig jaar bestaat, ben je Matthijs & Lindsey Vlaardinger- van de jongerenwerker en zijn functioneren. HierVri na christ uitgenodigd peen instituut. Doe daar je voordeel broek – Gemeentestichters, innem waarop hmee. En maak er nooit de The wijkgemeente In de Praktijk, Van 1 tot en met 3 mei stappen we op over centraal sta doen HWhitehill van, want bijbelscholen met Den Haag de positie. v de fiets voor een pelgrimstocht. We rijden maengelse namen zijn er genoeg, alleen De afgelopen jaren hebben wij een Van 1 tot en langs plekken in Nederland waar christenenmet minder ervaring. Verder wens ik de stageplek mogen bieden aan tientallen op de fiets vo op een inspirerende manier actief zijn. Het zal chrWittenberg vanuit het bos, een open studenten. Geweldig om samen met de uitgeWe r Nederland w nodioog voor de samenleving. Graag laat leiding van de Wittenberg in al deze een dynamische, bezinnende, grensverleg- waarop inspireren centraal gende én gezellige activiteit worden waarover He de positik anderen komende jaren de studenten te investeren en sommigen bezinnende,Wittenberg zien, en de Wittenberg van hen zelfs missionaire werkers te op de website meer informatie te vinden is. Van 1geze totanderen. zien worden. Wij hopen dat de opwaarove de fiets in W komende jaren vele studenten door de Zater Zaterdag 29 juni wordt het feestelijke jaar Nederland feestelijke inspi kracht van de Wittenberg mooie Wittenberg.re IeLeo van Hoorn – Directeur dingen mogen bewerken in het afgesloten op de Wittenberg. Iedereen uit het netwerk van bezinnend van harte weacademie Theologie, Christelijke koninkrijk van God. brede netwerk van de Wittenberg is hier van ge met ontmoe harte welkom. Het feest start met ontmoeting waar van een heerlioHogeschool Ede keuzeprogramWe feliciteren de Wittenberg van harte. onder het genot van een heerlijke lunch en inhoudelijk ZaHet is een grote rijkdom om jongeren Corjan Matsinger – Teamleider wordt feestelij aangeb waarna een keuzeprogramma van workshops Wittenberg ma wordte vormen zich bewust te laten zijn van Kerk bij Youth for Christ en netwerk viering. Dezeva en inhoudelijke bijbelschoolvakken wordt van harte dhun christelijke roeping en plaats in de oud-docent van JWO de gelegenheid o met ontmwereld. We waarderen de jarenlange Wittenberg aangeboden. Het programma wordt afgeslo- ruimten van he van een hee ten met een viering. Deze dag is ook een keuzeprogsamenwerking erg in onze gezamenlijk Beste mensen van de Wittenberg. en inhoude Alle actuelmissie om leer- en leefgemeenschap te proficiat! Wat een geweldig werk doen goede gelegenheid om de gerenoveerde wordt aang activiteitezijn ten dienste van student, kerk en jullie. YfC is blij dat jullie je zo inzetten ruimten van het gebouw te bewonderen. specima jub ale wo viering. Dez dewittenbergsamenleving. voor jongeren. Het vormen en opleiden ook gelegrerend inspi enhe ruimten van een nieuwe generatie professionele van Wittevan nbeBert Noteboom – ( jeugd)evangelist jongerenwerkers is van cruciaal belang voor talloze tieners en jongeren. Goed Meer info Vrijdag 30 n Alle filmavond actugeo activ Alle actuele informatie over met Gert-Jan ite SeChr. Gem. ‘De Wegwijzer’ te jeugdwerk is daarnaast onmisbaar in speciale Hommes et dewittenbAlmere de vernieuwing van de kerk. de activiteiten is te vinden Hierna is doo ook inspirer plaats di van WitteVan harte gelukgewenst met jullie op de speciale jubileumpa- innemen innjubileum. Wat een voorrecht om zo’n over de ma gina. www.dewittenberg. doenVrijdag 3 . Het waskleurrijke Bijbelschool in ons land te filmavond g nl/40jaar. Hier zijn ook manier van met Gert-Janhebben... Hommes elkaa inspirerende verhalen te HierVrijdag na is d christelijk lezen van Wittenbergers plaats uitgenodigd voo innemen waarop het th door de jaren heen. over de m centraal staat. W doen Het w de positie. van d manier en el Van 1 tot en met
  4. 4. Door de jaren heen.... >> 1970 1975 1980 1985 1990 1972-1990 RBS Cursus 3-jarig 1977-1994 1995-1998 RBS Vormingsjaar Eenjarige Bijbelschool (EJB) 1983-1990 RBS Basisjaar 1988-19991977 - artikel opening RBS Cursus Zending & Evangelisatie Jaren ‘90 - corvee Jaren ‘80 - eetzaal 1985 - 1986 - slotbijeenkomst ning Jaren ‘90 - Jaren ‘90 - dagope Klaas Beestheer en Jan Verboom Jaren ‘90 - groepsfoto Jaren ‘90 - Harald Overeem Jaren ‘90 - aardappels schillen Jaren ‘90 - muziek maken Jaren ‘90 - studentenkamer Jaren ‘90 - lessituatie
  5. 5. 1995 2000 2005 2010 2012 1991-1996 1994-2008 HBO KW/GO 3-jarig propedeusejaar HBO (vervolg CHE) 1999-2009 vanaf 2010 Bijbelstudie & Geloofsopbouw Een jaar Wittenberg 1999-2003 2004-2006 2007-2009 Gemeente-opbouw & Zending & Evangelisatie Missionair Werk/Nederland Evangelisatie 1999-2003 2007-2009Zending en Werelddiaconaat Missionair Werk/Buitenland vanaf 2000 Jongerenwerkersopleiding apsavondJaren ‘90 - leefgemeensch vanaf 2011 HQ school (samenwerking) 2001-2009 Biblical Education by Extension 2006-2008 Artios Bijbelschool 2004-2005 1992 - artikel naamsverand ering Zomer Zendingsschool cursus 2012 - 2013 - groepsfoto 2007 - 2008 - eten bij BEE
  6. 6. enen n de leren en erebelscveeol, gste zomaarho rti elk jaar jongerDe t jaar heen heWi tten- oner re verhalen latde is gaans over de impa>>een plaats ct Docent op nbergn lereneneren ween veertigste iteiten. Op 16 aarn jaa posium symr heenn met visie en ere verhalen uari is er een de Wittenberg r de onen impact rs g gerenwerke dendom’, in de weween. een 16 ief Op act mos op 29 junimp iniumn viset gezamenlijk ais erie en je alvast in een 2 is het eersterenwerkers e n dedom’, in debelschool, en actiefn elk 29 r jonge op jaa jun neemt zijn eigen achtergrond mee, maar toch is er oprechte De tte izamWilijkn- lat en interesse in elkaar en wordt er met elkaar gezocht naar ast er is gaaneen in je plaatshet eerste antwoorden. Daarbij neemt de ene student een stukn leren en veeol, gste ho rti levenservaring en de ander weer een stuk bijbelkennis mee. aar jaar jonge jaar heWitten- en Ze vullen elkaar aan en kunnen het geleerde in de leefge- ere verhar is gaan len r de meenschap in praktijk brengen. Samen lessen volgen enplaatsimpact g enenen samen leven in één gebouw lopen hier in elkaar over. wetigsteen. Op 16mposium heenet visie enverhalen Hoe zou je de studenten van de Wittenberg is er een impaerenwct ers erk typeren?dom’, in de Gijske de Boo, mentor en docent Christelijke ethiek, Het is een groep jongeren die zoekt naar verdieping en en actOp 16 iefnium 29 juni op Zingeving en Mensen in culturen verbinding, maar die verschilt in leeftijd, kerkelijke achter-zamenlijk ie en astr eein je grond en opleidingsachtergrond. Maar juist de gezamenlijke nhetrkerstewe eers focus: het verbinden van wat je leert uit de Bijbel aan wat je ’, in de hool, ctief jaa jun Wat is het boeiende aan lesgeven op doet in je leven, zorgt dat ondanks deze diversiteit er een 29 r jongeWilijkn-en tte i de Wittenberg? gemeenschappelijke kern en bron is. Je zou de studentenr is gaann jeplaats Het is een voorrecht om les te geven aan studenten die zelf kunnen typeren als jonge mensen die niet bang zijn de ersteen entigste hebben gekozen om een jaar Wittenberg te gaan doen, ze confrontatie met zichzelf en hun geloof aan te gaan, die , jonge zijn heel gemotiveerd en willen echt wat leren. Dat zie je zoeken naar gemeenschap en een kader om van Gods liefde heen- enverhagaan len bijvoorbeeld terug in de gesprekken in de klas; iedereen uit te kunnen delen. simpactn eOp 16 nium ie enalen Nieuweract n eewerkers ’, in de cti Wat mijn geloof6 ef betekent in de 29 junienn lijk dagelijkse praktijk? advertentie tsjah...nn je ers erste de , jonuni geen- lijnkgaanesn e e nalen act Al vanaf de oprichting 40 jaar geleden6 inspireert de Wittenberg jongeren en jong­nn volwassenen om werk te maken van hun Je gelooft. Je werkt of studeert. Je leeft. Maar hoe combineer je dat? ers Doe een jaar bijbelschool. Benieuwd? Kijk op dewittenberg.nl of kom de christelijke geloofsovertuiging. De nieuwe naar ons Open Huis op 12 februari.unik wervingsadvertentielijn die we vanaf dite seizoen gebruiken sluit hier prachtig bij aan. e
  7. 7. veel le gro daarn me I uitr overtui ik a wil m het W Femke: naast Bijbel vee grond o Ik da be uitrusti over ik aan h wil mijn het duid naasFemk te ka veel Bijb ler gron daarna met Ik uitru overtuig ik aa wil m n Wi het d Femke: Ik naas Bijbetevl veel grond on daa Ik ben uitrustin m overtu ik aan he wil mijn g het duide naasFemke te kan veel Bijbe lereEen dag op de Wittenberg in grond daarnaa Ik b met e uitrus overtuigd ik aan wil mijni Witt het du Femke: Ik naas k1997 Robert Doornenbal Bijbeteve l veel le grond ond daarn Ik ben o uitrusting me overtui ik aan het wil mijn ge het duideli W naasFemke:u teBijbe kan veel lerenlLachsalvo’s gewoonlijk duurt het even voordat het wereld onaanzienlijk en veracht is’, - grond o daarnaas Ik be’s Morgens beginnen we als studenten luide gesnater uit tientallen monden en er is niemand die lacht!” met elk uitrusti overtuigd den staf met een gezamenlijke dagope- is verstomd. Vervolgens volgt daar het ik aan h nie wil mijn Wittening, een waardevol moment. Tijdens bekende rijtje: over de themaweek Anno 2012 het duid Femke: Ik w naas ka Bijbetever lde aansluitende stafvergadering blijkt (thema: ‘Opwekking’), de aanstaande ’s Avonds eet ik thuis bij Margreet en veel ler grond onde daarnaer genoeg te bespreken. We delen onze leefgemeenschapsavond (thema: zoons Ruben en Mark. De gesprekken Ik ben op met uitrusting v overtuigzorgen over te gedisciplineerde en ‘Western’), en de informele slotavond. gaan over ‘ollieoet’ (olifant), ‘hôhô’ ik aan het m wil mijn gelnwerklustige studenten, het overschot (lego) en ‘hôhô’ (yoghurt). Ook overleg- het duidelijk Wi naasFemke:ui teBijbe Ikaan gastdocenten, de hoge bergen vers Prikkelen gen we wie van de studenten we zullen kan veel lerenl o v grond onbrood in de keuken, perfecte lesroos- ’s Middags geef ik les over de Deense vragen als oppas voor de jongens. daarnaast Ik ben met elka uitrustinters, een gebouw zonder gebreken, en denker en luis-in-de-kerkelijke-pels Daarna volgt een bestuursvergadering, overtuigd da ik aan he niet wil mijn gveel te veel giften. Soms dwarrelen er Sören Kierkegaard. Studenten zijn waarin we het 25-jarig jubileum van de Witte het duidn Femke: Ik wil estukjes plafond naar beneden - gevolg geboeid door prikkelende opmerkin- Wittenberg voorbereiden. Gememo- naas kan Bijbeteverza l lere veel grond ondervan de lachsalvo’s die directeur Bernard gen als deze: “In de prachtige dom- reerd wordt dat de school begon met Ik daarnaa ben opTerlouw oproept met zijn nooit kerk treedt de hoogedelgeboren 11 studenten en dat we inmiddels (1997) met e uitrusting vo overtuigd ik aan het maflatende humor. Beheerder Jan hoogeerwaarde geheim-generaal- vier gebouwen, vijf directeuren, 150 wil mijn gelo ni het duidelijkeWittVerboom maakt een aantekening voor ober-hof-predikant naar voren, de docenten en 700 studenten verder zijn. naasFemke:uitd te kan Ikde klusweken aan het begin en eind uitverkoren gunsteling van de Verder besluiten we dr. Pieter Siebe- veel Bijbel ov leren ve grond ond daarnaast zvan het schoolseizoen: ‘plafonds voorname wereld; hij treedt naar sma aan te stellen als docent Oude Ik ben met elkaa uitrusting overtuigd datbijwerken’. voren voor een uitverkoren kring van Testament. (Leuk detail: anno 2012 ik aan het niet o wil mijn ge uitverkorenen en preekt ontroerd over delen Pieter en ik dezelfde werkkamer Femke: duidnb het Witte el naas Ikkan u wil mGesnater de door hemzelf uitgekozen tekst: in Christelijke Hogeschool Ede!) Bijbeteverzam l leren veel grond onder mTijdens de koffiepauze lopen we met ‘God heeft uitverkoren wat voor de Ik daarnaas ben op z met elk uitrusting vooz’n allen naar de eetzaal, waar ik zo overtuigd d ik aan het ma wil mijn geloof nieveel mogelijk gastdocenten probeer te Wittespreken. Zij zetten zich in voor Lees meer verhalen op onze website, elke het duidelijker naasFemke:uitdr te kan Ik w veel Bijbel ove leren ver grond ondnauwelijks of geen financiële tegen- week publiceren we een verhaal van een Witten- daarnaast zin Ik ben met elkaao uitrustingrvprestatie, en ik wil graag van ze horen berger, dit varieert van studenten tot bestuursle- overtuigd dat d ik aan het mhoe het gaat. Ik heb net een kop lauwe den en van 1972 tot 2012. Kijk op www.dewitten- niet on wil mijn gel Witte het duidnbe Femke: Ik wil m elijkkoffie te pakken als Lia al zwaait met berg.nl/40jaar! naas kan ui Bijbeteverzam l leren veel ode bel: tijd voor mededelingen. Zoals grond onder m Ik daarnaast ben op zo met elka uitrusting voor overtuigd da ik aan het mak wil mijn geloof niet Witte het duidelijker n e naasFemke:uitdra teBijbe Ik wil kan l verza veel leren over

×