MemoLine Een exploratieve studie naar een kindvriendelijke methode om gebruikerservaringen op lange termijn te evalueren.

476 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Wijwillenjulliedezemiddagonzeervaringenpresenteren van eenexploratievestudienaareenkindvriendelijkemethodeomgebruikerservaringen op langetermijnteevalueren.
 • We gaan van start met eenintroductie van wie we zijn en waarwijzoalmeebezigzijnbij het CUODaarnazullenwijbeschrijvenwaaromernood is aanMemoLine / eenkindvriendelijkemethodevoorlangetermijn UXWateraan de basis ligt van MemoLinezalookwordenbeschrevenOm vervolgens de aangebrachteaanpassingenvoorkinderenweertegevenEn ten slottezullenwijonzeervaringenbespreken van dezeexploratievestudie
 • Nadrukleggen op datwijvoordezestudieervoorkozenomtefocussen op de retrospectieveaanpak.Ervaringen op langetermijnzijnnamelijk de elementen die je zijnbijgebleven en je je dusherinnert!
 • Wijkozenervooronstelateninspireren door de UX Curve methode, omdatdezeondersteunt in het herinneren en rapporteren van ervaringen(Herinnering was belangrijk = ervaring die je bijblijft op langetermijn)MAARZoalseerdervermeldwildenwij op zoeknaareenmanier/methodeom de herinneringen van kinderenteontdekkenDAAROMNodigomaanpassingenaantebrengenom UX Curve childproof temaken
 • Leerplan van lagere school toonde: …Geennodigewiskundigekennis + invloed van huntekenvaardigheden = correcteresultaten? (Mogelijknietondernullijntekenendusgeennegatieveervaringencommuniceren)
 • Uiteerderonderzoekwaarbij de UX Curve werdgebruiktalsmethode zelfs al moeilijkvoorvolwassenenomherinneringenteplaatsen op blancotijdlijn + dezejuistteverdelen.
 • Beginnen met werkinguitteleggenDit is dusMemoline:eenintstrumentdatwijexploratiefhebbengebruikt in een Pilot test studie.Onzeervaringenuitexploratievestudie:Allekinderenkleurden de tijdlijnvolledig inGeconcentreerd en preciestewerk (gebruikgom)OriëntatiepuntenwerdenactiefgebruiktKinderenbegonnen met zomervakantie (uit training) opnieuwtemarkerenKinderenhaaldenherinneringen op a.d.h.v. de oriëntatiepunten (nietvolgens de maanden)Vb. Aan het begin van de herfstvakantie, in het begin van het schooljaarKinderenmarkeerden de periodenvolgens de gekregenschaal 2 weken = +- helftmaandblokjeDe kinderendachtennavoorzekleurden en kondenelkekleurovergangspecifiekbenoemenKorte training voorafblijktnoodzakelijk
 • MemoLine Een exploratieve studie naar een kindvriendelijke methode om gebruikerservaringen op lange termijn te evalueren.

  1. 1. Presentatie IMS http://instituteformediastudies.wordpress.com/ Gebaseerd op workshop publicatie CHI 2013 Vissers, J., De Bot, L., Zaman, B. MemoLine: Evaluating long-term UX with children. In Let’s talk about Failures: Why was the game for children not a success?, Workshop at The ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2013)Jorick VissersLode De BotBieke ZamanJan DerbovenMemolineEen exploratieve studie naar een kindvriendelijke methode omgebruikerservaringen op lange termijn te evalueren.
  2. 2. Index• Intro: waarom MemoLine?• De basis van MemoLine• Aangebrachte aanpassingen voor kinderen• Onze ervaringen
  3. 3. Intro: waarom MemoLine?• Huidige focus UX methoden = First time use / Momentary• Momentary UX ≠ UX op langere termijn• Nog steeds gebrek aan ECHTE lange termijn studies (maanden/jaren) Redenen: • Lastig • Duur • Arbeidsintensief• Meeste Long-term UX studies focussen op volwassenen  Onderzoek met kinderen is zeldzaam  Zoja: inzicht vergaren via volwassenen uit omgeving• DAAROM  bijdragen aan ontwikkeling van long-term UX methode voor kinderen
  4. 4. MemoLine: de basis2 type long-term UX methoden1. Repeated evaluation 2. Retrospective evaluation• Meermaals verschillende • Het herinneren / terugblikken ‘momentary’ ervaringen meten op ervaringen uit verleden• Studies zijn zeldzaam  Mogelijke ‘biases’ door het (kost, arbeidsintensief) herinneren Maar ervaringen op lange• Vb. Experience Sampling termijn = Herinneringen Method (ESM) • Minder arbeidsintensief en duur • Vb. iScale, CORPUS, UX
  5. 5. MemoLine: de basisDe UX Curve methodeDoel:Gebruikers ondersteunen in hetherinneren en rapporteren vanhun ervaringen en hoe deze zijnveranderd over tijd.Gebruik van UX Curve:• Detecteren van kwaliteiten, waar gebruiker belang aan hecht bij langdurig gebruik Horizontale as = tijdsdimensie• Identificeren van Verticale as = gebruikerservaring onderliggende redenen voor verandering in perceptie Positieve ervaring (boven nullijn) Negatieve ervaring (onder nullijn)
  6. 6. Aangebrachte aanpassingen voor kinderenÉén dimensionale tijdlijnProbleem bij UX Curve: Oplossing MemoLine:• Geen kennis van negatieve • Wiskundige curve vervangen waarden of wiskundige door één dimensionale tijdlijn grafieken • + en – waarden op y-as• Tekenvaardigheden vervangen door kleuren (Links onder beginnen met (Groen, Rood, Grijs) opwaartse beweging) Invloed op de resultaten
  7. 7. Aangebrachte aanpassingen voor kinderenTijdsgebonden oriëntatiepuntenProbleem bij UX Curve: Oplossing MemoLine:• Blanco X-as stelt tijd voor • Tijdlijn visueel op schaal zonder visuele onderverdeling • Toevoegen van visuele herkenningspunten: Kujala, et. al. (2011): • Start onderzoek “Moeilijk voor participanten om herinneringen precies te • Zomervakantie en vakantie plaatsen op de blanco tijdlijn” • Herfstvakantie • 1ste schooldag
  8. 8. Onze ervaringen
  9. 9. BedanktQ&A Meer weten? E-mail ons voor de paper: jorick.vissers@soc.kuleuven.be

  ×