Kristalne rešetke

2,899 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,899
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kristalne rešetke

 1. 1. KRISTALNE REŠETKE Biljana Butorović
 2. 2. Fizička svojstva supstance – priroda hemijske veze Fizička svojstva supstance, a posebno agregatno stanje, temperatura topljenja, provodljivost i tvrdoća, mogu se predvideti na osnovu prirode hemijskih veza u supstanci.
 3. 3. Agregatno stanje supstanci ČVRSTO TEČNO GASOVITO
 4. 4. Supstance u čvrstom agregatnom stanju Da li su sve čvrste supstance iste po strukturi? Po čemu se razlikuju vosak ili čokolada od dijamanta, dragog kamenja ili kuhinjske soli? Neke supstance nemaju pravilnu unutrašnju građu – njih nazivamo amorfnim supstancama. Za razliku od njih, postoje supstance koje imaju pravilnu unutrašnju građu – njih nazivamo KRISTALNIM
 5. 5. KRISTALNA STRUKTURA Kada su elementarne čestice koje grade supstancu, atomi, molekuli ili joni, pravilno raspoređeni u prostoru i takav raspored se ponavlja u svim pravcima, onda te čestice grade kristalnu rešetku. Kristalne rešetke izgledaju kao geometrijska tela
 6. 6. TIPOVI KRISTALNIH REŠETKI U zavisnosti od prirode čestica koje je izgrađuju, razlikujemo tri tipa kristalnih rešetki: ATOMSKE MOLEKULSKE JONSKE
 7. 7. Atomske kristalne rešetke Strukturne jedinice ovih rešetki su ATOMI koji su međusobno povezani jakim kovalentnim vezama. Primeri atomskih kristalnih rešetki su rešetke DIJAMANTA i GRAFITA.
 8. 8. Sličnosti i razlike Dijamant i grafit su izgrađeni od atoma ugljenika, ali je prostorni raspored atoma unutar kristala drugačiji. Različita svojstva dijamanta i grafita su posledica različitog prostornog rasporeda atoma ugljenika.
 9. 9. DIJAMANT U kristalnoj rečetki dijamanta, svaki atom ugljenika povezan je sa još četiri atoma, gradeći tetraedar u čijem je središtu taj atom.Tetraedarski raspored atoma ugljenika se ponavlja veliki broj puta u prostoru, tako da se dobija ogroman molekul izgrađen od velikog broja atoma ugljenika. Veze između atoma su kovalentne i izuzetno jake.
 10. 10. GRAFIT U kristalnoj rešetki grafita atomi ugljenika su raspoređeni slojevito, u obliku šestočlanih prstenova. Unutar šestočlanih prstenova atomi su povezani jakim kovalentnim vezama, dok su između paralelnih slojeva te veze mnogo slabije, tako da slojevi klize jedan preko drugog. Između slojeva nalaze se i slobodni elektroni.
 11. 11. Svojstva DIJAMANTA Zbog jakih kovalentnih veza između atoma ugljenika, dijamant se odlikuje : • VELIKOM TVRDOĆOM, najtvrđi mineral u prirodi, • VISOKOM TEMPERATUROM TOPLJENJA, • VELIKOM HEMIJSKOM OTPORNOŠĆU i • SLABOM ELEKTRIČNOM PROVODLJIVOŠĆU
 12. 12. Svojstva GRAFITA Zbog slabih veza između paralelnih slojeva atoma ugljenika povezanih u šestočlane prstenove i mogućnosti da klize jedan preko drugog, grafit ima svojstvo da : • OSTAVLJA TRAG NA PAPIRU – grafitne olovke • PRAVI ZAŠTITNI SLOJ DRUGIM MATERJALIMA – koristi se kao sredstvo za podmazivanje • MEKAN JE I LAKO SE LOMI Zbog prisustva slobodnih elektrona između slojeva • GRAFIT JE DOBAR PROVODNIK ELEKTRIČNE STRUJE, što je izuzetak među nemetalima.
 13. 13. MOLEKULSKE KRISTALNE REŠETKE Ove rešetke sagrađene su od MOLEKULA hemijskih elemenata ili jedinjenja. Takve kristalne rešetke imaju elementi JOD i FOSFOR, JOD CRVENI FOSFOR a od jedinjenja LED, KVARC i ŠEĆER KRISTALI ŠEĆERA
 14. 14. Svojstva supstanci sa molekulskom kristalnom rešetkom Molekuli JODA, FOSFORA, ŠEĆERA i drugih supstanci sa molekulskom kristalnom rešetkom, povezani su slabim vezama ( Van der Valsove sile* ), pa je za te supstance karakteristično da : • IMAJU MALU TVRDOĆU • NISKU TEMPERATURU TOPLJENJA • LAKO ISPARAVAJU * Van der Valsove sile su slabe međumolekulske interakcije, mnogo slabije od kovalentne veze.
 15. 15. JONSKE KRISTALNE REŠETKE Čestice koje izgrađuju ove kristalne rešetke su JONI. Anjoni i katjoni su međusobno povezani JAKIM elektrostatičkim PRIVLAČNIM SILAMA. Jonsku kristalnu rešetku ima veliki broj supstanci – KUHINJSKA SO, MAGNEZIJUM-OKSID, KALCIJUM- OKSID.....
 16. 16. Svojstva supstanci sa jonskom kristalnom rešetkom Zbog veoma jakih privlačnih sila između suprotno naelektrisanih jona, supstance sa jonskom kristalnom rešetkom se odlikuju VISOKOM TEMPERATUROM TOPLJENJA Zbog prisustva jona (naelektrisanih čestica), RASTVORI supstanci sa jonskom kristalnom rešetkom DOBRO PROVODE STRUJU. Kada je natrijum-hlorid u čvrstom agregatnom stanju, joni Na i Cl se privlače jakim silama, nisu slobodni i zbog toga ne provode struju. U vodenom rastvoru, molekuli vode se umeću između njih, unutar rešetke, slabe privlačne sile i joni postaju slobodni pa tako i dobri provodnici struje.
 17. 17. METALNA KRISTALNA REŠETKA METALI grade posebnu vrstu kristalne rešetke, METALNU KRISTALNU REŠETKU Metalna kristalna rešetka je izgrađena od atoma i jona, između kojih se kreću elektroni. Zato su metali ODLIČNI PROVODNICI TOPLOTE I STRUJE. Kristalna rešetka metala Metalni kristal
 18. 18. KRISTALI U PRIRODI
 19. 19. Kad može priroda, možemo i MI

×