• Like
 • Save
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" programma
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" programma

on

 • 3,475 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,475
Views on SlideShare
3,475
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" programma Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" programma Document Transcript

  • Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress «Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte» Kongresa goda patronese: profesore Vaira Vīķe-Freiberga Kongresa programma
  • Kongresa organizatori: Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte,Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas universitātēm, akadēmijām un augstskolām Kongresu atbalsta: Latvenergo, Latvijas Neatkarīgā televīzija, koris «Kamēr», Rundāles pils muzejs
  • 24. oktobris, pirmdiena 1. AtKLāšAnAs pLenārsēde* (vadītāji: Dr. oec. Raita Karnīte, Dr. habil. med. Georgs Andrejevs) Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) augstceltnes Lielajā zālē08:00 – 10:00 reģIstrācIjA, grāmAtu gALds, rītA KAfIjA10:00 – 11:00 KongresA AtKLāšAnA Kongresa goda patronese Vaira Vīķe-freiberga Valsts himna Valsts prezidenta Andra Bērziņa uzruna Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministra uzruna Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta jura ekmaņa uzruna Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas prezidenta fēliksa ungera uzruna Latvijas Universitātes rektora mārča Auziņa uzruna Latvijas Universitātes jauktais koris DeCoro (mākslinieciskā vadītāja Kristiāna Vaickovska, diriģents Pēteris Vaickovskis) Rīgas Tehniskās universitātes rektora Leonīda ribicka uzruna Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja gunta gailīša uzruna11:00 – 12:30 ZIņojumI PhD Vaira Vīķe-freiberga. Latvijas zinātnes politika Dr. habil. chem., Dr. h. c. hist. jānis stradiņš. Latviešu zinātnieki Latvijā un ārzemēs Dr. h. c. iur. egils Levits. Nacionālās identitātes jēdziens sabiedrības un zinātnes skatījumā12:30 – 13:00 IZstādes «ČetrAs sVArīgāKās LAtVIešu trImdAs poLItIsKās AKcIjAs ārZemēs pAdomju oKupācIjAs LAIKā» AtKLāšAnA LZA III stāva vestibilā Bijušais Amerikas baltiešu brīvības līgas prezidents un Amerikas latviešu apvienības valdes priekšsēdis Valdis Vilnis pavlovskis ASV vēstniecības padomnieks politikas un ekonomikas jautājumos Braiens Hautorns fipss LZA viceprezidents tālavs jundzis13:00 – 14:15 pusdIenLAIKs13:00 – 13:30 preses Konference LZA Senāta zālē* Plenārsēdes tiešraidi iespējams noskatīties portālā www.lu.lv. 3
  • 14:15 – 16:00 došAnās uZ rundāLes pILI (iekāpšana autobusos pie LZA augstceltnes no plkst. 14:00 līdz 14:15)16:00 – 16:30 eIropAs ZInātņu un māKsLAs AKAdēmIjAs IZBrAuKumA sēde Vada Dr. habil. med. Jānis Vētra Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas prezidenta fēliksa ungera uzruna V. E. Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva stankeviča uzruna Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas diplomu pasniegšana jaunajiem locekļiem Dr. h. c. art. Imanta Lancmaņa lekcija «Kultūru mijiedarbība un latviskā identitāte» Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas Fēliksa balvu pasniegšana17:00 – 17:30 senās mūZIKAs Koncerts Māra Kupča vadībā17:30 – 18:30 IepAZīšAnās Ar pILI18:20 – 20:30 sAVIesīgs VAKArs20:30 – 23:00 AtpAKAļceļš uZ rīgu (iekāpšana autobusos pils pagalmā no plkst. 20:30 līdz 21:30, galapunkts Rīgā, pie LZA augstceltnes) 4
  • 25. oktobris, otrdiena dArBs seKcIjās (pēc individuāla plāna)* sekcijās, kuru tēmas iekļaujas Valsts pētījumu programmās, tiek apspriestas arī to izpildes problēmas un rezultāti. Sekciju darbu atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija I. KuLtūrA un nAcIonāLā IdentItāte teātris kā identitātes kods Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–16:15Norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte Rīgā, Visvalža ielā 4a, 205., 209. auditorijaSēdes vada: Dr. habil. art. Silvija Radzobe, Dr. art. Ingrīda Vilkārse, Dr. art. Līga Ulberte, Dr. art. Baiba Kalna, Viktorija Zeļauska 1. sēde. 205. auditorijā. Vada Dr. habil. art. Silvija Radzobe9:00 – 9:20 Dr. art. Baiba Kalna. Latviskās identitātes formas 21. gadsimta latviešu teātrī: galvenās tendences9:20 – 9:40 Dr. art. Ieva struka. Nacionālais teātris un nacionāls teātris antinacio­ nālisma ideoloģijas laikā9:40 – 10:00 Mg. art. Zane radzobe. Nacionāls teātris nacionālā valstī: Jaunā Rīgas teātra pieredze10:00 – 10:20 Mg. art. jānis siliņš. Konceptuālā un mākslinieciskā noturība politiskas un morālas pašplūsmas apstākļos: Latvijas režijas visjaunākā paaudze10:20 – 10:35 Diskusija10:35 – 11:05 Pārtraukums 2. sēde. 205. auditorijā. Vada Dr. art. Ingrīda Vilkārse11:05 – 11:25 Mg. art. Inga fridrihsone. Zudušo «es» meklējot: dzīvesstāsts un tā iz­ mantojuma formas mūsdienu teātrī11:25 – 11:45 Dr. art. Līga ulberte. Citādais kā mākslinieka identitātes raksturotājs jaunākajā latviešu teātrī11:45 – 12:05 Dr. art. edīte tišheizere. Latviskās identitātes zīmes Viestura Meikšāna režijā* Atsevišķas sekcijas darbu turpinās 26. oktobrī paralēli plenārsēdei. Sekcija Daugavpils Universitātē notiks 20.–21. oktobrī, Liepājas Universitātē – 20. oktobrī. 5
  • 12:05 – 12:25 Dr. art. guna Zeltiņa. Nacionālais un vispārcilvēciskais V. Šekspīra un A. Čehova darbu interpretācijā12:25 – 12:40 Diskusija12:40 – 13.10 Pārtraukums 3. sēde. 205. auditorijā. Vada Dr. art. Līga Ulberte13:10 – 13:30 Dr. art. Ingrīda Vilkārse. Latviešu ģimenes identitāte H. Gulbja «Cīrulī­ šos»: O. Dunkera filma (1980) un L. Gundara izrāde (2011)13:30 – 13:50 maija svarinska. «Prostoi sovetskij chelovek» jeb Padomju cilvēka «identitāte» teātra mākslā13:50 – 14:10 Dr. habil. art. silvija radzobe. «Jaunā cilvēka» identitātes aspekti lat­ viešu padomju dramaturģijā, teātrī, teātra kritikā: 20. gs. 40. gadu otrā puse – 50. gadu pirmā puse14:10 – 14:30 Mg. art. maija treile. Teātra un skatītāja identitātes fenomena uztveres maiņa un izrādes struktūras sairums 21. gs. Latvijas teātrī14:30 – 14.45 Diskusija 4. sēde. 209. auditorijā. Vada Dr. art. Baiba Kalna13:10 – 13:30 Mg. philol. daina Leimane. Raiņa drāmas: sabiedrības atspulgs velna spogulī13:30 – 13:50 Mg. philol. Viktorija Zeļauska. Modernās identitātes konstruēšana E. Smiļģa teātrī13:50 – 14:10 Mg. art. Anna jozauska. Aktieris latviešu teātrī 21. gadsimtā14:10 – 14:30 Ieva rodiņa. Kora tēla funkcionalitāte latviešu 21. gadsimta teātrī14:30 – 14:45 Diskusija14:45 – 15:00 Pārtraukums 5. sēde. Notiek 209. auditorijā. Vada Mg. philol. Viktorija Zeļauska15:00 – 15:20 Mg. philol. pauls daija. Pārtulkotā identitāte K. G. Elverfelda dramatur­ ģijā15:20 – 15:40 Mg. art. rūta Birzleja. Leļļu teātra funkcija bērna personīgās identitātes formēšanās procesā15:40 – 16:00 Dr. philol. Valda Čakare. Citādības reprezentācija latviešu teātrī16:00 – 16:15 Diskusija 6
  • Latvijas vizuālās mākslas eiropas kontekstā Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–17:30 Norises vieta: Laikmetīgās mākslas centrs – KIM Rīgā, Maskavas ielā 12/1Kontaktinformācija: LMA Mākslas vēstures institūts, tālr. 67227852 vai 26274966 (Elita Grosmane), e-pasts: art@lza.lv; elita_grosmane@tvnet.lv, www.lma-mvi.lv9:00 – 9.10 Ievadvārdi (Dr. art. Elita Grosmane)9:10 – 9:30 MA Agnese Bergholde. Rīgas Doma būvplastika. Salīdzinošais aspekts9:30 – 9:40 Diskusija9:40 – 10.00 Dr. art. Anna Ancāne. Rīgas 17. gs. otrās puses arhitektūra starptautisko sakaru kontekstā10:00 – 10.10 Diskusija10:10 – 10.30 Dr. habil. art. eduards Kļaviņš. «Jaunā romantiķa» tēla modifikācijas Latvijas 19. gs. pirmās puses portreta glezniecībā10:30 – 10:40 Diskusija10:40 – 11:00 Dr. art. daina Lāce. Rīgas Biržas ēka Eiropas 19. gs. arhitektūrā11:00 – 11:10 Diskusija11:10 – 11.30 Pārtraukums11:30 – 11:50 Dr. art. elita grosmane. Rīgas Doma ziemeļu priekšhalles rekonstrukci­ jas paradigmu meklējumi11:50 – 12:00 Diskusija12:00 – 12:20 Dr. art. stella pelše. Eiropas konteksts latviešu mākslas interpretācijās 20. gadsimta gaitā12:20 – 12:30 Diskusija12:30 – 12:50 Dr. art. Kristiāna ābele. Latviešu mākslas veicināšanas biedrības izveido­ šanās un nozīmīgākie darbības gadi (1911–1915) Baltijas kultūras dzīvē12:50 – 13:00 Diskusija13:00 – 14:30 Pusdienu pārtraukums14:30 – 14:50 MA sniedze Kāle. Latviešu mākslinieku darbība Padomju Krievijā kā valsts kultūrpolitikas sastāvdaļa (1917–1940)14:50 – 15:00 Diskusija15:00 – 15:20 marta šuste. Romāns Suta: nacionāli konstruktīvais stils. Eiropas un Latvijas konteksts15:20 – 15:30 Diskusija15:30 – 15:50 Dr. art. Laila Bremša. Klasiskā tendence Latvijas tēlniecībā 20. gadsim­ ta 20.–30. gados 7
  • 15:50 – 16:00 Diskusija16:00 – 16:20 MA natālija jevsejeva. Aleksandras Beļcovas 1930. gadu darbi. Ierosi­ nājumi Parīzē un Stokholmā16:20 – 16:30 Diskusija16:30 – 16:50 Dr. Amy Bryzgel. Miervaldis Polis and Gints Gabrāns. Performance Art in Latvia Then and Now16:50 – 17:00 Diskusija17:00 – 17:30 Sekcijas darba rezumējums un noslēgums 8
  • Latvijas kultūrainava laikmetu griežos Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–17:00 Norises vieta: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Rīgā, Alberta ielā 10Organizācijas komiteja: Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus, Dr. geogr. Inese Stūre, Dr. Edmunds V. Bunkše, Dr. arch. Aija Ziemeļniece, Dr. habil. geogr. Aija Melluma, Dr. geogr. Anita Zariņa10:00 – 10:10 Atklāšana. Vada Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus plenārsēde. Vada Dr. geogr. Inese Stūre10:10 – 10:35 Dr. edmunds Bunkše. Cilvēks ainavā – ainava cilvēkā10:35 – 11:00 Dr. geogr. oļģerts nikodemus, Dr. geogr. Zanda penēze, Imants Krūze. Politika un Latvijas lauku kultūrainava11:00 – 11:25 Dr. habil. geogr. Aija melluma. Reģionālais un lokālais Latvijas ainavās11:25 – 11:50 Dr. habil. hist. saulvedis cimermanis. Tautas celtniecība Latvijas ainavā11:50 – 12:00 Diskusija12:00 – 13:00 Pusdienu pārtraukums, iepazīšanās ar stenda referātiem 13:00–14:30 Paralēlu sekciju darbs sekcija «pilsētu ainava». Vada Dr. geogr. Anita Zariņa13:00 – 13:20 jānis dripe. Rīgas pilsēttelpa – tradīcijas, koncepcijas, kuriozi13:20 – 13:40 Helēna gūtmane. Par cilvēkainavas heterotopiju: Rīgas Lielo kapu piemērs13:40 – 14:00 Mg. geogr. Ieva Vaickovska. Grīziņkalna apkaimes ainavas bērnu uztverē14:00 – 14:20 Bc. sc. env. sintija pladare. 21. gadsimta Rīgas Daugavas kultūrainavas telpa14:20 – 14:30 Diskusija14:30 – 15:00 Kafijas pārtraukums15:00 – 15:20 gunta Lukstiņa. Jūrmalas pilsētas ainava no zvejniekciemiem līdz plā­ notai urbanizācijai15:20 – 15:40 rihards pētersons. Jūras piekrastes kultūrainava Jūrmalas pilsētas ro­ bežās. 19. gs. 2. puse – 20. gs.15:40 – 16:00 evita Alle. Kultūrainavas vērtību un liecību interpretācija laikmetīgās mākslas aktivitātēs16:00 – 16:20 una īle. Daudzstāvu dzīvojamo rajonu mantojums pilsētvides ainavā16:20 – 16:40 Mg. margarita miklaša, Dr. geogr. Anita Zariņa, Dr. geogr. pēteris šķiņ- ķis. Piepilsētas ainavu laika slāņi 9
  • sekcija «Latvijas mūsdienu lauku ainava». Vada Dr. arch. Aija Ziemeļniece13:00 – 13:20 maija geidāne, dace Actiņa, Ilze urtāne. Starptautiskā ainavu plānošanas projektā «Ainavu plānojumu izstrāde Eiropas pilsētu un piepilsētu teritorijās» (EUROSCAPES) gūtā pieredze Siguldas nova­ da ainavu apsaimniekošanas plāna izstrādē13:20 – 13:40 Dr. geogr. Ineta grīne, Dr. geol. Ivars strautnieks, santa Beneža. Zvārde – bijušā PSRS militārā poligona teritorija kā kultūrainavas izmaiņas piemērs13:40 – 14:00 Zane Ozola, Dr. geogr. Zanda penēze. Kultūrainavas izmaiņas Pie­ balgā 20.–21. gadsimtā14:00 – 14:20 Irbe Vecenāne. Mājvietas ainavas vērtības laikmeta griežos: senat­ ne pretstatā mūsdienām Amatciema piemērā14:20 – 14:30 Diskusija14:30 – 15:00 Kafijas pārtraukums15:00 – 15:20 Indra purs. Mainības pieeja gadalaiku ritumam. Lielupes ainavas piemērs15:20 – 15:40 Anda ruskule. Iedzīvotāju attieksme pret izmaiņām lauku kultūrai­ navā Vidzemē pēdējo 20 gadu laikā15:40 – 16:00 Kristīne Vugule. Ceļu ainavas attīstības tendences Latvijā 21. gs.16:00 – 16:20 Dr. arch. Aija Ziemeļniece. Reģionālās arhitektūras un kultūraina­ vas identitātes atjaunošana un saglabāšana16:20 – 16:40 Diskusija sekcija «Kultūras liecības ainavā». Vada Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus13:00 – 13:20 Dr. geogr. Laimdota Kalniņa, Dr. archeol. Valdis Bērziņš, Bc. geogr. Ilze ozola, Aija ceriņa. Akmens laikmeta ainavas Latvijā13:20 – 13:40 Dipl.-Ing. guntis Kalniņš. Vecsaimniecības kā suitu etniskās kultūr­ telpas ainavas un savdabās etnogrāfiskās identitātes veidotājas no senatnes līdz mūsdienām13:40 – 14:00 jānis Balodis. Inciema apkārtnes saimniecības ēku biogrāfiskās ainavas rekonstrukcija no Anšlava Eglīša romāna «Pansija pilī»14:00 – 14:20 Dr. geogr. Inese stūre. Lielās vētras un ainava 20. gadsimta 60. gadu Latvijā14:20 – 14:30 Diskusija10
  • 14:30 – 15:00 Kafijas pārtraukums15:00 – 15:20 Vita strautniece. Vietvārdi šodienas Latvijas kultūrainavā (pārdo­ mas pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas 26. sesijas) – problēmas, piemēri un ierosmes15:20 – 15:40 otīlija Kovaļevska. Vietvārds kā kultūrainavas elements un infor­ mācijas nesējs: iespējas un realitāte Latgalē15:40 – 16:00 Dr. geogr. Zane cekula. Latgales vietvārdi un ainava: pagātne, ta­ gadne, nākotne16:00 – 16:20 Aivars Kalniņš. Zemkopja dzīvesziņa un scientisma blaknes Latvi­ jas kultūrainavā16:20 – 16:40 Dr. art. Ieva pauloviča. Kultūrainavas un mūzikas kultūras attīstī­ bas kopsakarības Vidzemē 17. gadsimtā16:40 – 17:00 Noslēguma diskusija, konferences rezolūcijas pieņemšana. Vada Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus 11
  • Latgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais mantojums un potenciāls mūsdienu eiropas kontekstā Norises laiks: 20.–21. oktobris Norises vieta: Daugavpils Universitāte Daugavpilī, 311. auditorija Sekcijas vadītāja: Dr. habil. philol. Zaiga Ikere 20. oktobrī11:00 – 11:30 dalībnieku reģistrācija. Iepazīšanās ar izstādi «Daugavpils Univer- sitātes zinātnieku devums projektā LETONIKA (2005–2009)». Rīta kafija11:30 – 12:00 sekcijas darba atklāšana. Vada projekta «Reģionālā identitāte Eiro- pas kontekstā» vadītāja Zaiga Ikere Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore elita jermolajeva Latgales pētniecības institūta direktors Henrihs soms Komparatīvistikas institūta direktors fjodors fjodorovs Daugavpils Universitātes Mutvārdu centra vadītāja Irēna saleniece Daugavpils Universitātes akadēmiskā apgāda «Saule» vadītāja marina stočkaI. Latgales saimnieciskā dzīve un cilvēkresursu attīstība: vēsture un mūsdienas. Vada Dr. hist. Irēna Saleniece12:00 – 12:20 Dr. oec. elita jermolajeva. Latgales reģiona potenciāls un attīstības iespējas12:20 – 12:40 Mg. hist. Iveta Laurena. Latgales pagastu saimnieciskās dzīves izpēte no 1920. līdz 1940. gadam: izpētes iespējas, prioritātes un nozīme12:40 – 13:00 Dr. hist. Henrihs soms. Daugavpils tilti 200 gadu garumā13:00 – 13:20 Dr. habil. philol. Zaiga Ikere. Augstākā izglītība reģionalitātes kontekstā13:30 – 14:30 Pusdienas II. Latgales personības, likteņi un skolas. Vada Dr. habil. paed. Jānis Pokulis14:30 – 14:50 Dr. hist. genovefa Barkovska. Ārzemju latgaliešu diasporas iegul­ dījums Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā14:50 – 16:10 Dr. hist. Irēna saleniece. Daugavpils skolotāju likteņi sociālpolitis­ ko pārmaiņu laikā (1939–1949)12
  • 16:10 – 16:30 Mg. hist. Zane stapķeviča. Vēstures avotu liecības par Valērijas Seiles personību16:30 – 16:50 Dr. habil. paed. jānis pokulis, Dr. habil. chem. oļegs papsujevičs. Pagasta skolu apzināšana Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma kontekstā16:50 – 17:10 Dr. sc. soc. Ilze šenberga. Latvijas vispārizglītojošās skolas (1920– 1930). Latgales situācija17:10 – 17:30 Kafijas pauze III. Latgale un tās jaunatne laikmetu griežos, historiogrāfija. Vada Dr. hist. Henrihs Soms17:30 – 17:50 Mg. hist. dmitrijs oļehnovičs. Latgales tematika avīzes «Tēvija» (1941–1945) slejās17:50 – 18:10 Mg. hist. Iveta Bogdanoviča. Latgales jaunatnes iesaistīšanās komjaunatnē: motivācija, aktivitāte un rezultāti (1944–1959)18:10 – 18:30 PhD geoffrey swain. Komsomol Membership in Latgale (1944– 1959)18:30 – 18:50 Mg. hist. Artjoms mahlins. Daugavpils heraldikas vēsturiskie as­ pekti18:50 – 19:10 Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs. Latgales vēstures historiogrāfijas at­ tīstības tendences (1991–2011)19:10 – 19:30 Dr. theol. juris Zarāns. Benedikta XVI saruna ar Pēteri Zēvaldu – «Pasaules gaisma»: reģionāls skatījums19:30 – 19:50 Bonifācijs daukšts, Dr. phil. juris prikulis. Karalis Mindaugs – lie­ tuviešu un latgaļu agrīnā valstiskuma simbols 21. oktobrī IV. Identitāte, kontakti, atspoguļojums literatūrā. Vada Dr. philol. Alīna Romanovska11:00 – 11:20 Mg. sc. soc. marciana Krauze. Identitātes «latgalietis» konstruēša­ na lokālas kopienas perspektīvā11:20 – 11:40 Dr. philol. Vilma šaudiņa. Etnolingvistiskās attieksmes pierobežā11:40 – 12:00 Dr. philol. Alīna romanovska. Latgalieša tēls mūsdienu latviešu literatūrā12:00 – 12:20 Dr. habil. philol. fjodors fjodorovs. Ass Pēterburga – Dvinska – Daugavpils // Daugavpils– Dvinska – Pēterburga 13
  • 12:20 – 12:40 Mg. philol. marija sivašova. Latgales lauki krievu pirmā viļņa emig­ rācijas rakstnieku darbos12:40 – 13:00 Dr. philol. Žans Badins. Vladimirs Krimovs: bēgšana no Latgales13:00 – 13:20 Dr. philol. elīna Vasiļjeva. Dvinskas – Daugavpils ebreju teksts: tū­ risma perspektīvas13:20 – 14:00 Kafijas pauze14:00 – 15:30 Dr. habil. philol. Ina druviete. Lekcija un diskusija ar Daugavpils pilsētas un rajona skolotājiem. Valodu apguve un lietojums Latvijas izglītības sistēmā14
  • reliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:30–18:00 Norises vieta: Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle, Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts Rīgā, Mazajā Pils ielā 2a Sekcijas vadītāja: Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija10:00 – 10:30 Sekcijas darba atklāšana. Vada Dr. hist. Inese Runce V. E. Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva stankeviča uzruna I. reliģijpētniecība Latvijā: vēsture un teorētiskie konteksti. Vada Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova10:30 – 11:15 Dr. habil. phil. jānis Vējš. Filozofiskā teoloģija reliģijpētniecības kontekstā Mg. phil. māra grīnfelde. Reliģiskās pieredzes loma reliģijas būtī­ bas meklējumos 20. gs. 20.–30. gadu reliģiski filozofiskajā domā Latvijā Dr. geogr. juris paiders. Latvijas iedzīvotāju reliģiskā sastāva ģeogrā­ fiskā izvietojuma izpētes problēmas padomju laikā un mūsdienās Diskusijas II. sabiedrība, valsts un baznīca Latvijā. Vada Dr. phil. Māra Kiope11:15 – 12:00 Dr. hist. Inese runce. Valsts un Baznīcas attiecību teorētiskie modeļi Dr. phil. Valdis tēraudkalns. Kolaboracionisma izpausmes Latvijas kristīgajās konfesijās Ulmaņa autoritārās valdības un padomju re­ žīma varas gados: kopīgais un atšķirīgais Dr. theol. Aleksandrs stepanovs. Jēzus Kristus tēls Latvijas katoļu Baznīcas vajāšanu laikā (1940–1991). Analīze un perspektīva jau­ najai Jēzus Kristus pasludināšanai Diskusijas12:00 – 12:30 Kafijas pauze III. nezināmais Latvijas kristietības vēsturē. Vada Mg. phil. Māra Grīnfelde12:30 – 13:00 Mg. hist. Kristīne Ante. Irvingiešu draudzes Jelgavā un Liepājā 19. gs. 70.–80. gados: reliģiskā pārliecība, sociālais sastāvs un darbība 15
  • Mg. hist. maija grizāne. 1883. gada likuma «Par dažu pilsonisko un dievkalpošanas veikšanas tiesību dāvāšanu raskoļņikiem» realizā­ cijas aspekti mūsdienu Daugavpils rajona teritorijā Diskusijas IV. Latviskā reliģiozitāte: vēsture un mūsdienas. Vada Dr. hist. Inese Runce13:00 – 13:45 Dr. philol. gatis ozoliņš. Dievturība Latvijā: līderi un grupa MA Agita misāne. Latvieši dzīvie un mirušie. Alternatīvs skatījums uz kapu svētku aizsākumu Latvijā Dr. biol., Mg. phil. Aīda rancāne. Gadskārtu svētki un ģimenes godi mūsdienu Latvijā: robežu sargāšana vai nojaukšana? Diskusijas V. Austrumu reliģiju ietekmes Latvijā. Vada MA Agita Misāne13:45 – 14:15 Dr. theol. elizabete taivāne. Kristīgā meditācija Latvijā: tradicionā­ lās kristietības transformācija Dr. phil. solveiga Krūmiņa-Koņkova. Joga Latvijā: no garīgas kustī­ bas līdz veselīgam dzīvesveidam Diskusijas14:15 – 15:15 Pusdienas VI. pareizticība Latvijā. Vada Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova15:15 – 16:00 Mg. phil. juris Vuguls. Zināšanu koncepts pareizticīgajā domā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā Latvijā MA sebastians rimestads [Sebastian Rimestad]. No cara valsts baznīcas uz juridiski atzītu mazākumbaznīcu. Latvijas pareizticības baznīca 1915–1926 Mg. art. jeļena Avanesova. Pareizticīgās baznīcas loma krievu identitātes saglabāšanā Latvijā un Igaunijā 1991.–2011. gadā Diskusijas VII. Latvijas vecticībnieki: pētniecības aktualitātes. Vada Dr. phil. Māra Kiope16:00 – 16:45 Dr. art. nadežda pazuhina. Vecticības kultūrvēsturiskā pieredze Lat­ vijā 20. gs.16
  • Bc. geogr. Krišjānis Zeļģis. Jaunpagasta vecticībnieku areāla ietek­ me Kurzemes reģionā 1925.–1935. gadā Mg. art. Viktorija Aleksandrova. Latvijas ikonu gleznotāja S. Bika­ dorova daiļrade viņa reliģisko uzskatu kontekstā Diskusijas VIII. reliģijpētniecības un sabiedrības audzināšanas kopsakari. Vada Mg. phil. Māra Grīnfelde16:45 – 17:30 Dr. phil. māra Kiope. Staņislava Ladusāna, SJ, nācijas audzināša­ nas projekts Mg. psych. Ingrīda trups-Kalne, PhD ģirts dimdiņš. Moralitātes, politiskās ideoloģijas un reliģiozitātes mijsakarību psiholoģiskie as­ pekti Dr. paed. Laima geikina. Ateistiskās izglītības reliģiskā būtība Diskusijas17:30 – 18:00 Sekcijas darba rezultātu apkopojums (Dr. phil. Solveiga Krūmiņa- Koņkova, Dr. phil. Māra Kiope) 17
  • modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju vēstures skatījumā Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–18:30 Norises vieta: LU Vēstures un filozofijas fakultāte Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 1. auditorija Sekcijas vadītājas: Dr. habil. phil. Maija Kūle, Dr. phil. Ella Buceniece I daļa. Idejas un teorijas10:00 – 14:30 Dr. phil. ella Buceniece. Tauta un nācija kā īpašas kopības formas: fenomenoloģiskā izpratne Dr. phil. jānis t. ozoliņš. Latvijas nākotne krīzes laikos: vai ir kaut kas, uz ko cerēt? Mg. phil. rinalds Zembahs. Identitātes veidošanās kopesamības formās Mg. phil. maija Vēja. Nacionālās identitātes publiskie un privātie aspekti Dr. phil. rihards Kūlis. Rietumu kultūras vērtības un latviskā iden­ titāte Dr. habil. phil. māra rubene. Modernitātes veidošanās: poētiskais laiks un rakstības telpa Dr. habil. phil. maija Kūle. Latviskais un eiropeiskais triju dzīves formu skatījumā Dr. phil. Igors šuvajevs. Erdmans un filosofijas vēsture Mg. phil. Ieva plūme. Modernā atziņas teorija. Skices un piezīmes Dr. sc. soc. Vladislavs Volkovs. Modernisma paradigma etnosocio­ loģijas pētījumos Latvijā Dr. hist., Dr. h. c. hist. Leo dribins. Jaunas nacionālās identitātes Eiropā pēc Otrā pasaules kara un PSRS sabrukuma Mg. phil. Kārlis Vērpe. Pašap/izziņa, atmiņa un vēsture informāci­ jas laikmetā: pārdomas «Latvijas filozofs (-e) – virtuālais modelis II» kontekstā Mg. phil. ģirts jankovskis. Iedarbīgā vēsture. Reflektīvās vēstures problēma «Latvijas filozofs (-e) – virtuālais modelis II» struktūrā Leonija mundeciema-Vuss. Latviskās identitātes sadursme ar vir­ tuālās vardarbības lauku – sabiedriskais un filosofiskais aspekts18
  • II daļa. personības un virzieni15:00 – 18:30 Mg. phil. māris Kūlis. Patiesības un melu izpratne latviešu pirms­ kara kultūras filosofijā Mg. phil. Andrejs Balodis. Bergsonisms Latvijā: konteksti un pro- blēmas Dr. phil. svetlana Kovaļčuka. Žurnāls «Likums un Tiesa» (Zakon i Sud, 1929–1938) demokrātijas un diktatūras dimensijās Dr. phil. raivis Bičevskis. Hāmana kamerālzinātne: no politikas pie antropoloģijas Mg. phil. elvīra šimfa. Piezīmes par Pētera Zālītes Kanta brīvības mācības interpretāciju Dr. phil. Zaiga Lapiņa. Rainis: dumpīgais cilvēks nacionālā valstī Dr. phil. Aija priedīte-Kleinhofa. Latviešu pilsoniskās reliģijas pa­ matmeti Edvarta Virzas darbos māris Vecvagars. Kukulītis: Pēteris Ķiķauka un Sapfo Dr. phil. elga freiberga. Eksperiments un metode: modernisma avoti Mildas Paļevičas estētikā Mg. phil. uldis Vēgners. Edmunda Huserla fenomenoloģijas kritika Teodora Celma darbos un tās izvērtējums Ināra cera. Filozofs sociālu griežu laikā. Kārlis Rijnieks Dr. phil. Velga Vēvere. Visvalža Klīves filosofijas ceļi Latvijā Mg. phil. Igors gubenko. Mūsdienu franču filosofijas studijas Lat­ vijā: jautājums par citādību 19
  • nacionālā identitāte un rīcībspēja Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:30–14:00 Norises vieta: LU Sociālo zinātņu fakultāte Rīgā, Lomonosova ielā 1a, 301. auditorija Sekcijas vadītāji: Dr. sc. soc. Aija Zobena, Dr. phil. Voldemārs Bariss9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija10:10 – 10:15 Sekcijas darba atklāšana10:15 – 10:30 Dr. sc. soc. Aija Zobena. Reģionālā identitāte un pašvaldību, kopie­ nu un indivīdu rīcībspējas stratēģijas10:30 – 10:45 Dr. phil. Voldemārs Bariss. Pārvaldes institūciju rīcībspēja publisko pakalpojumu jomā10:45 – 11:00 Mg. sc. soc. miķelis grīviņš. Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām11:00 – 11:15 Mg. sc. soc. Ilze Lāce. Cilvēks un vieta: nacionālās identitātes un rīcībspējas telpiskie aspekti11:15 – 11:30 Mg. sc. soc. Līga paula. Kopienu rīcībspēja un identitāte11:30 – 11:45 Dr. oec. Vera Boroņenko. Reģionu konkurētspējas un attīstības eko­ nomiskie nosacījumi11:45 – 12:00 Diskusija pie kafijas tases12:00 – 12:15 Dr. sc. soc. Līga rasnača. Darba tirgus reģionos12:15 – 12:30 Mg. sc. soc. mareks niklass. Labklājības slazds reģionos12:30 – 12:45 Dr. psych. Larisa Brokāne. Etniskās identitātes konstruēšana mul­ tietniskā vidē12:45 – 13:00 Mg. sc. soc. Anna rāta. Krievvalodīgie latviešu bērnudārzos: rīcības stratēģijas13:00 – 13:15 Mg. paed. evija caune. Etniskā pašidentitāte virtuālajā telpā13:15 – 13:30 Dr. sc. soc. Aivars tabuns, Ausma tabuna. Latvijas iedzīvotāju starppersonu uzticēšanās socioloģiska analīze13:30 – 14:00 Sekcijas darba rezultātu apkopojums, diskusija pie kafijas tases20
  • nacionālā identitāte un mobilitāte Norises laiks: 25. oktobris plkst. 11:00–13:00Norises vieta: LU Sociālo zinātņu fakultāte Rīgā, Lomonosova ielā 1a, 309. auditorija Sekcijas vadītājs: PhD Nils Muižnieks11:00 – 13:00 Dr. sc. soc. Brigita Zepa, Dr. sc. soc. evija Kļave. Nacionālā identi­ tāte un tās dimensijas Mg. sc. soc. mārtiņš Kaprāns, Dr. hist. Vita Zelče. Nacionālā iden­ titāte, vēsture un sociālā atmiņa Dr. hist. Vita Zelče, Mg. sc. soc. mārtiņš Kaprāns. Migrācijas lielā­ kās plūsmas: Vēsturisks atskats (19. gs.–1991) Dr. math. mihails Hazans. Latvijas emigrācijas mainīgā seja: 2000–2010 Dr. sc. soc. Aija Zobena, Mg. sc. soc. Ilze Lāce. Vietas piesaiste un mobilitāte: brīva izvēle vai nepieciešamība? Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva, Dr. sc. soc. ritma rungule, MA Ilze trapenciere. Latvijas jauniešu sociālā un teritoriālā piederība un mobilitātes plāni MA Ilze trapenciere, Bc. art. Anna trapenciere. Eirobāreņi Latvijā: identitātes meklējumi Mg. sc. soc. Inese šūpule. Nacionālās un etniskās identitātes dis­ kursīvās konstrukcijas Interneta diskusijās par etniskiem jautāju­ miem 21
  • nacionālā identitāte un komunikācija Norises laiks: 25. oktobris plkst. 8:30–21:00 Norises vieta: LU Sociālo zinātņu fakultāte Rīgā, Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina, 298., 355., 406. un 414. auditorija Sekcijas vadītāji: Dr. phil. Jurģis Šķilters, Dr. hist. Ojārs Skudra, Dr. phil. Skaidrīte Lasmane, Dr. philol. Viktors Freibergs, Dr. paed. Baiba Sporāne, Dr. philol. Viesturs Zanders, Dr. paed. Inta Brikše, Dr. hist. Vita Zelče Kontaktinformācija: jurgis.skilters@lu.lv, ojars.skudra@lu.lv, skaidrite.lasmane@lu.lv, viktors.freibergs@lu.lv, baiba.sporane@lu.lv, viesturs.zanders@lu.lv, inta.brikse@lu.lv, vita.zelce@lu.lvLaika reglaments: ziņojumi līdz 12 minūtēm, diskusijas, replikas vai atbildes uz jau- tājumiem – līdz 3 minūtēm 1. sesija «Identitāte un interaktīvie mediji» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 8:30–10:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina auditorija Sekcijas vadītājs: Dr. phil. Jurģis Šķilters Kontaktinformācija: jurgis.skilters@lu.lv8:30 – 10:00 Mg. sc. soc. Līva Brice, Dr. phil. jurģis šķilters, Mg. sc. soc. jānis pencis, Dr. sc. comp. uldis Bojārs. Kopīgās atmiņas un identitātes atklāšana Twitter komunikācijā Mg. sc. soc. jānis pencis, Dr. sc. comp. uldis Bojārs, Dr. sc. soc. silva seņkāne, Mg. sc. soc. Līva Brice, Mg. sc. soc. Laura uzule, Dr. paed. Inta Brikše, Dr. phil. jurģis šķilters. Latvijas politiķu un partiju identitātes Twitter komunikācijā: 10. Saeimas vēlēšanu pie­ mērs Mg. sc. soc. Laura uzule, Mg. sc. soc. jānis pencis, Dr. sc. comp. uldis Bojārs, Mg. sc. soc. Ingus Bērziņš, Dr. phil. jurģis šķilters. Politiskais diskurss, vēlēšanas un identitāte: portāla Delfi pētījums (2010) Mg. sc. soc. Ilze Bērziņa. Nacionālās identitātes komunikācija so­ ciālajos tīklos Bc. sc. soc. mārtiņš priedīte. Pasaules valstu identitātes interneta ziņu portālos: ASV identitāte tvnet.lv 2011. gada janvārī Mg. sc. soc. jānis Buholcs. Sociālo tīklu portāli indivīdu mediju pa­ tēriņā22
  • 2. sesija «Identitāte: valsts un biznesa komunikācija» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:30–12:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, 335. auditorija Sesijas vadītājs: Dr. hist. Ojārs Skudra Kontaktinformācija: ojars.skudra@lu.lv10:30 – 12:00 Mg. sc. soc. Lolita stašāne. Zīmolu identitātes aspekti Latvijā Mg. sc. soc. Inga Latkovska. Sabiedrisko attiecību speciālistu (profe­ sionālā) asociācija kā profesionālās identitātes veidošanas aspekts Mg. sc. soc. Kaspars rūklis. Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas publiskās diplomātijas praksē Mg. sc. soc. Aleksis jarockis. Valsts pārvaldes komunikācijas prak­ se: nacionālās identitātes aspekti Mg. sc. soc. marita Zitmane. Pēcpadomju patērētāja identitātes veidošanās. Drukāto reklāmu diskursa analīze 3. sesija «Identitāte un populārā komunikācija» Norises laiks: otrdien, 25. oktobrī, 12.30–14.00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina auditorija Sesijas vadītāja: Dr. phil. Skaidrīte Lasmane Kontaktinformācija: skaidrite.lasmane@lu.lv12:30 – 14:00 Dr. philol. Viktors freibergs. Individuālā atmiņa un kolektīvā iden­ titāte latviešu spēlfilmās Mg. sc. soc. evija Zača. Nacionālais humors un karikatūras Mg. sc. soc. Liliāna ozoliņa. Nacionālās identitātes izpausmes populārajā kultūrā: «Prāta Vētras» konstrukciju piemēru analīze Bc. sc. soc. Ilze Borodkina. Identitāšu konstruēšana sociālajās vir­ tuālajās pasaulēs 4. sesija «Identitāte un sabiedriskie mediji» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 14:30–16:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina auditorija Sesijas vadītājs: Dr. philol. Viktors Freibergs Kontaktinformācija: viktors.freibergs@lu.lv14:30 – 16: 00 Mg. sc. soc. Andris morkāns. Latvijas radio veidošanās un attīstī­ ba: nacionālās un kultūras identitātes aspekti (1921–1934) Mg. sc. soc. rolands tjarve. Sabiedriskie mediji un identitātes dis­ kursi Eiropas valstu likumdošanā 23
  • Mg. sc. soc. Ieva Beitika. Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā digitalizācijas laikmetā: Latvijas gadījuma analīze Dr. paed. Inta Brikše. Latvijas un Eiropas identitāšu diskursi Latvi­ jas Radio un Latvijas Televīzijā Bc. sc. soc. Armīns ronis. Latvijas Radio 2 fenomens: nacionālā identitāte izklaides medijā 5. sesija «Kultūras mantojums digitālā vidē» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:30–14:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, 406. auditorija Sesijas vadītāja: Dr. paed. Baiba Sporāne Kontaktinformācija: baiba.sporane@lu.lv10:30 – 14:00 Dr. paed. Baiba sporāne. Digitālā kultūras mantojuma vieta nacio­ nālās identitātes struktūrā Dr. philol. Līga Krūmiņa. Kultūras mantojums digitālā vidē: mūs­ dienu potenciāls Dr. philol. Baiba mūze. Latvijas kultūras kanona vērtības atmiņas institūciju digitālajās kolekcijās Bc. sc. soc. uldis Zariņš. Digitālo kolekciju pieejamība – tehniskie aspekti Dr. philol. daina pakalna. Informācijas lietošanas paradumi digitā­ lajā vidē Mg. sc. soc. Aiga grēniņa. Bibliotēku gatavība saskarsmei ar Google paaudzes pārstāvju digitālo identitāti Dr. philol. Baiba Holma. Digitālo kolekciju lietojamība lietotāju vēr­ tējumā 6. sesija «grāmatniecības un bibliotēku vēsture» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:30–12:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, 208. aud. Sesijas vadītājs: Dr. philol. Viesturs Zanders Kontaktinformācija: viesturs.zanders@lu.lv10:30 – 12:00 Mg. sc. soc. Andris Vilks. Tirdzniecība ar latviešu grāmatām 19. gadsimtā Mg. sc. soc. Lilija Limane. Latviešu lasāmviela 20. gadsimta sāku­ mā (1900–1914)24
  • Mg. sc. soc. gunta jaunmuktāne. Žurnāls «Daugava» un tā loma latviešu pašapziņas celšanā Dr. philol. Ināra Klekere. Latvijas kultūras vēstures aspekti topoša­ jā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Grāmatniecības muzejā Dr. philol. Viesturs Zanders. Uzziņu izdevumi trimdas latviešu grā­ matniecībā Mg. sc. soc. Aija taimiņa. Varakļānu grāfa Mihaela Johana fon der Borha Sicīlijas ceļojums (1776) un tā atspoguļojums grāmatniecībā Dr. philol. jana dreimane. Grāmatas un bibliotēkas koncepts latvie­ šu periodikā 20. gadsimta 80. gadu beigās – 90. gadu sākumā 7. sesija «Žurnālistika: identitāšu veidošanās procesi» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 16:30–18:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, 414. auditorija Sesijas vadītāja: Dr. paed. Inta Brikše Kontaktinformācija: inta.brikse@lu.lv16:30 – 18:00 Dr. phil. Ainārs dimants. Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacio­ nālās identitātes veidošanās faktors Latvijā Mg. sc. soc. Ilze šulmane. Latvijas dienas laikrakstu žurnālistu identitātes: žurnālistikas un politikas lauku mijiedarbība Bc. sc. soc. džeina tamuļeviča. Žurnālistikas atbildība un atbildī­ gums: profesionālās un nacionālās identitātes aspekti Mg. sc. soc. olga proskurova. Žurnālista identitātes rāmējums po­ pulārajā kino 8. sesija «Identitāte un komunikācija: teorētiskie aspekti un prakse» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 18:30–21:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, 414. auditorija Sesijas vadītāja: Dr. hist. Vita Zelče Kontaktinformācija: vita.zelče@lu.lv18:30 – 21:00 Dr. sc. soc. silva seņkāne, Dr. phil. jurģis šķilters. Paškategorizā­ cija un nacionālā identitāte Dr. phil. skaidrīte Lasmane. Nacionālās identitātes vēlmju komu­ nikācija un ētika Dr. phil. jurģis šķilters, Mg. sc. soc. ģirts Burgmanis. Telpa, vide un identitāte 25
  • Mg. sc. soc. Linda Zviedrāne-Leimane. Nacionālā identitāte un komunikācija migrācijas procesa ietvaros: emigrējušo Latvijas iedzīvotāju piemērs Mg. sc. soc. guna spurava. Nacionālā identitāte un diferencētais mediju patēriņš: vienotas konstrukciju telpas trūkuma riski Mg. sc. soc. dmitrijs petrenko. Nācija un nacionālās identitātes diskurss: politiskās elites vēstījumu analīze Dr. hist. ojārs skudra. Interpretējošā elite un nacionālās identitātes politiskais aspekts: laikraksta Diena publikāciju analīze (2010. g. augusts–oktobris un 2011. g. jūlijs–septembris). Mg. sc. soc. Vita dreijere. Poppolitikas tendences un politiskās identitātes: politisko aktoru naratīvi tradicionālajos un jaunajos medijos (2010–2011)26
  • novadnieciskās identitātes meklējumi Kurzemē Norises laiks: 20. oktobris Norises vieta: Liepājas Universitāte Liepājā, Lielajā ielā 14 Organizatori: Liepājas Universitāte; Liepājas muzejs; Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka Sekcijas vadītājs: Dr. philol. Edgars Lāms Laika reglaments: līdz 20 minūtēm10:30 – 11:00 Dalībnieku reģistrēšana (Aktu zālē 4. stāvā)11:00 – 12:30 Atklāšana un plenārsēde (Aktu zālē 4. stāvā). Vada Dr. philol. Edgars Lāms Dr. philol. Ieva ozola. Liepājas Universitātes ieguldījums Valsts pē­ tījumu programmās «Letonika» un «Nacionālā identitāte» uļjana gintnere. Liepājas muzeja ekspedīcijas Rucavā 20. gs. 80. gados Dr. habil. philol. Benita Laumane. Jūra: latviešu, lietuviešu un ka- šubu etnolingvistiskās paralēles12:30 – 13:00 Kafijas pauze, diskusijas 1. sekcijas 1. daļa. 203. telpā. Vada: Dr. habil. philol. Brigita Bušmane, Mg. philol. Gita Girņus13:00 – 14:40 Mg. hist. Inga doniņa. Pēteris Stepiņš un viņa devums Liepājas novada senvēsturei Mg. philol. gita girņus. Kurzeme latviešu kara teikās Inta dišlere. Ieceļotāji Tukumā 18. – 19. gadsimtā un viņu pēcnā­ cēji Mg. sc. env. Agrita ozola. Muzeja loma mūsdienu novadnieciskās identitātes meklējumos: Tukuma muzeja piemērs Mg. paed. Arturs medveckis. Latvijas kultūrvides pārvērtību liecī­ bas biogrāfiskās izpētes avotos14:40 – 15:10 Kafijas pauze, diskusijas 2. sekcijas 1. daļa. 225. telpā. Vada Dr. philol. Anda Kuduma, Mg. art. Santa Mazika13:00 – 14:40 Dr. art. edīte tišheizere. Nacionālās pašapziņas maiņa rokoperas «Kaupēn, mans mīļais!» atspoguļojumā 1999. un 2011. gadā 27
  • Mg. mus. Ilze Valce. Kurzemes identitātes izpausmes novadnieka Agra Engelmaņa kora mūzikā /In memoriam/ Mg. art. santa mazika. Caurskatot tekstilmākslinieces Annas Elter­ manes piezīmes Dr. paed. Inta Klāsone. Identitātes izpētes pieredze Liepājas Uni­ versitātē. Zinātniskās un mākslinieciskās darbības mijattiecības projekta «UBUS» LLII – 078 ietvaros Mg. philol. sandra okuņeva. Liepājnieciskums Māra Runguļa daiļradē14:40 – 15:10 Kafijas pauze, diskusijas 1. sekcijas 2. daļa. 203. telpā. Vada Dr. habil. philol. Brigita Bušmane, Mg. philol. Gita Girņus15:10 – 16:50 Mg. philol. Aija jansone. Voldemārs Caune – bibliotekārs entuzi­ asts un lasīšanas kultūras veicinātājs Liepājas periodā Dr. habil. philol. Brigita Bušmane. G. Bražes darbā «Kā Paleijas Jānis savu būšanu kopis» (1844) apkopotās leksikas raksturojums mūsdienu valodas kontekstā Dr. philol. maigone Beitiņa. Salikta teikuma dialektālās iezīmes Jēkaba Janševska prozā Mg. philol. daiga straupeniece. Sventājas izloksnes īpatnības mana tēva – Liepājas būtiņģnieka – valodā Dr. philol. Ieva ozola. Verba tagadnes celmu dinamika Lejaskurze­ mes izloksnēs 2. sekcijas 2. daļa. 225. telpā. Vada Dr. philol. Anda Kuduma, Mg. art. Santa Mazika15:10 – 16:50 Leonija Vuss-mundeciema. Zentas Mauriņas darba «Baltās drā­ nas» Kurzemes avoti audiovizuālās komunikācijas laikmetā Mg. sc. educ. Inga Bliska. Kurzemes identitātes meklējumi franču žurnālista un rakstnieka Žana Pola Kofmana (Kauffmann) ceļojuma aprakstā Courlande Dr. philol. Anda Kuduma. Poētiskās laiktelpas formējošie elementi Liepājas dzejnieču dzejā Dr. philol. edgars Lāms. Kurzeme Māra Čaklā dzejā17:00 Olafa Gūtmaņa dzejas uzvedums «Es dzīvoju starp ezeru un jūru» (Lie- pājas Tautas teātris. Režisore Ināra Kalnarāja) Aktu zālē 4. stāvā28
  • Radošo darbu izstāde «Baltu vienība zem saules» (Lielajā ielā 14)Izstāde «Liepājas muzeja ekspedīciju vākumi Rucavā 20. gs. 80. ga-dos» (atklāšana 19. oktobrī plkst. 14:00 Lielajā ielā 14, Aktu zālē)Ekspozīcija «Laika saudzētās. Vecbibliotēkas krājums 16.–19. gs.»(Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā Zivju ielā 7) 29
  • orientālistika un latviskā identitāte Norises laiks: 24. oktobris no plkst. 10:00Norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401. auditorija Sekcijas vadītāji: Dr. habil. philol. Viktors Ivbulis, Dr. habil. hist. Leons TaivānsLaika reglaments: ziņojums līdz 10 minūtēm, atbildes uz jautājumiem un diskusijas par ziņojumu – līdz 5 minūtēmNo 10:00 Dr. habil. hist. Leons taivāns. Latvijas un Dienvidāzijas kultūras tipu salīdzinājums Dr. habil. philol. Viktors Ivbulis. «Rigvedas» un latviešu dainu dievi Dr. phil. jānis ešots. Korāna vieta latviešu kultūrā Dr. habil. philol. sigma Ankrava. Austrumi latviskās identitātes kontekstā latviešu literatūras sākotnē un mūsdienās Mg. philol. gunta ošeniece. Cilvēka audzināšanas aspekti latviešu tautas pedagoģijā un senindiešu filozofijā Pārtraukums Dr. philol. Agnese Haijima. Japāņu dārzi un dizains Latvijā Dr. phil. Agita Baltgalve. Tibetiešu īpašvārdu un skaņu atveide lat­ viešu valodā Dr. theol. jānis priede. Seno Tuvo Austrumu pētniecības un biblis­ tikas terminoloģijas perspektīvas latviešu valodā Dr. theol. Anita stašulāne. Austrumu reliģiskās idejas Rietumos: mīts par Mahātmām Mg. hist. marika Laudere. Budisms Latvijas kultūrvidē30
  • jaunatne Latvijā, eiropā un pasaulē: izaicinājumi, problēmas un perspektīvas Norises laiks: 25. oktobris plkst. 13:30–18:30 Norises vieta: Latvijas Universitāte Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 205. telpa Sekcijas vadītājas: MA Ilze Trapenciere, Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva, Dr. sc. soc. Ritma Rungule 1. daļa. Vada MA Ilze Trapenciere, Dr. sc. soc. Ritma Rungule13:30 – 15:30 Dr. sc. soc. Inta mieriņa, Mg. sc. soc. Aleksandrs Aleksandrovs. Jaunieši un politiskā atsvešinātība postkomunisma valstīs Mg. sc. soc. Laura sūna. Common Culture? Populārās kultūras me­ diatora potenciāls latviešu un krievvalodīgo jauniešu vidū Dr. sc. soc. silva seņkāne. Latvijas jaunatnes nacionālā identitāte: pašidentifikācija un to ietekmējošie faktori Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva, Dr. sc. soc. ritma rungule. Jauniešu sociālā identificēšanās Latvijas sabiedrībā Dr. sc. soc. Vladimirs menšikovs. Kopkapitāls un jaunatnes dzīves stratēģijas Mg. sc. soc. Ieva Kārkliņa. Ģimenes ekonomiskā, sociālā un cilvēk­ kapitāla loma jauniešu profesijas izvēlē Mg. oec. Aija jaunmuktāne. Brīvprātīgais darbs Latvijas jaunatnes politikā Mg. paed. Agra Bērziņa. Latvijas jauniešu piedalīšanās interešu izglītībā un neformālajā izglītībā 2. daļa. Vada Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva16:00 – 17:40 PhD māris goldmanis. Darba tirgus pieprasījuma un jauniešu pro­ fesionālās izvēles analīze Dr. sc. soc. ritma rungule, Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva, MA Ilze tra- penciere, Mg. sc. soc. Aleksandrs Aleksandrovs. Profesiju pres­ tižs un izvēle jauniešu vidū: T. Vilciņa pētījums pēc 45 gadiem Mg. paed. Arturs medveckis. Skolu jaunatnes dzīvesveida izvēļu daudzveidība un ierobežojumi» Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva, Mg. sc. soc. sigita sniķere, Dr. sc. soc. Inta mieriņa. Atkarību veidošanās riska un aizsargājošie faktori: Latvijas un Eiropas valstu salīdzinoša analīze 31
  • Mg. sc. soc. sigita sniķere, mārcis trapencieris. Atkarību izrai­ sošo vielu lietošanas tendences skolēnu vidū un to ietekmējošie faktori M.Th. Anu Heinonen. Latvian youth, religion and attitudes: a com­ parative study of changing attitudes of university students between 1999 and 2010 MA Ilze trapenciere. Jauniešu sociālās iekļaušanas problēmas pēc ārpusģimenes aprūpes atstāšanas Bc. art. Anna trapenciere. «Eirobāreņi» Austrumeiropā: mākslas projektu loma sociālajā iekļaušanā Bc. art. elizabete nīmane. Mūsdienu jauniešu vērtībuzskati un subkultūru veidošanās iezīmes: EHR klausītāju piemēra analīze MA elizabete celma. Latvijas jaunieši un viņu identitāte Dr. med. Viesturs šiliņš, MA Ilze trapenciere, Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva. Jauniešu veselība LatvijāNo 17:40 Apaļā galda diskusija par jaunatnes politikas un jaunatnes pētniecī- bas turpmāko attīstību, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents32
  • II. VALodnIecīBA un LIterAtūrZInātne teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā Norises laiks: 26. oktobris plkst. 9:30–15:40Norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte Rīgā, Visvalža ielā 4a, 305. auditorija Sekcijas vadītāja: Dr. philol. Andra KalnačaSēdi vada Dr. philol. Ilze Lokmane9:30 – 9:40 Ievadvārdi9:40 – 10:00 Dr. philol. Aina urdze. Par kļūdām jeb variācijām 2. personas daudzskaitļa paradigmā10:00 – 10:20 Mg. hum. Baiba saulīte, Mg. hum. gunta nešpore. Verbu valences apraksta iespējas latviešu valodas tekstu korpusā10:20 – 10:40 Dr. philol. jurģis pakeris [Jurgis Pakerys]. Morfoloģiskā produktivi­ tāte korpusā un lietuviešu darbības vārds10:40 – 11:00 Mg. hum. Baiba Ivulāne. Darbības vārda gramatiskās funkcijas bērnu valodā11:00 – 11:20 Mg. hum. Liene Kalviša. Evidencialitāte un darbības vārda salikto laika formu semantika11:20: – 11:50 Kafijas pauzeSēdi vada Dr. philol. Jurģis Pakeris11:50 – 12:10 Dr. philol. egle Žilinskaite [Eglė Žilinskaitė]. Prievārdu pētīšanas metodes12:10 – 12:30 Mg. philol. Linda Apse. Latviešu valodas telpisko prievārdu seman­ tiskā struktūra kognitīvās lingvistikas aspektā12:30 – 12:50 Mg. philol. daiki Horiguči [Daiki Horiguchi]. Priedēkļi kā internacio­ nālismu «nacionalizācijas» līdzekļi12:50 – 13:10 Mg. hum. Inta urbanoviča. Komponentu analīzes metode atvasi­ nājumu nozīmes šķiršanā13:10 – 13:30 Dr. philol. Andra Kalnača. Gramatizēšanās, leksikalizēšanās un in­ terjekcijas13:30 – 14:00 Kafijas pauzeSēdi vada Dr. philol. Andra Kalnača14:00 – 14:20 Dr. philol. Anna daugaviete [Anna Daugavet]. Latviešu valodas are­ ālie sakari. Fonoloģija un akcentoloģija 33
  • 14:20 – 14:40 Mg. hum. ērika Krautmane. Jusīvs igauņu un lībiešu valodā un tā atbilsme latviešu valodā14:40 – 15:00 Dr. des. Iļja seržants. Acquisition of cannonical objecthood. (Kano­ niskā objekta rašanās)15:00 – 15:20 Mg. hum. Līga Vogina. Teikuma dziļās struktūras īstenošanās virsē­ jā: subjekta nullforma15:20 – 15:40 Dr. philol. Ilze Lokmane. Īstā un papildu predikativitāte vienkāršā teikumā15:40 Noslēgums34
  • Latviešu valodas gramatika: problēmas un risinājumi Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:30–16:35 Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Sēžu zāle (2. stāvā) Laika reglaments: līdz 20 minūtēm, jautājumi un diskusijas – 10 minūtes Sekcijas vadītāja: Dr. habil. philol. Daina Nītiņa10:30 – 10:45 Dalībnieku reģistrācija10:45 – 10:50 Sekcijas darba atklāšana. Dr. habil. philol. Dainas Nītiņas ievadvārdi10:50 – 11:20 Dr. philol. Ilze Auziņa, Dr. philol. juris grigorjevs, Dr. habil. philol. dace markus. Problemātiskie gadījumi latviešu valodas fonētikā un to atspoguļojums starptautiskajā fonētiskajā transkripcijā11:20 – 11:50 Mg. philol. Inese Indričāne, Mg. philol. solveiga Čeirane. Latviešu valodas spraudzeņu troksneņu spektrāls raksturojums11:50 – 12:20 Dr. philol. Anna Vulāne. Abreviācijas aktivizēšanās mūsdienu lat­ viešu valodā12:20 – 12:50 Dr. habil. philol. nikole naua [Nicole Nau]. Par latviešu valodas deklinācijām un konjugācijām: vai ir jāpārdomā tradicionālā sistē­ ma?12:50 – 13:20 Dr. philol. gunta smiltniece. Pārmaiņas lietvārdu skaitļa formu lie­ tojumā13:20 – 14:05 Kafijas pauze / pusdienas14:05 – 1435 Dr. philol. Ilze Lokmane, Dr. philol. Andra Kalnača. Paradigma morfoloģijā un sintaksē14:35 – 15:05 Dr. philol. Linda Lauze. Mutvārdu teksta sintakses vieta jaunajā akadēmiskajā gramatikā15:05 – 15:35 Mg. philol. Ieva Breņķe. Nenoteiktās / noteiktās galotnes lietošanas īpatnības dzejas tekstos15:35 – 16:05 Mg. philol. Agita Kazakeviča. Divdabja teiciena raksturojums lat­ viešu valodas gramatikās16:05 – 16:35 Dr. habil. philol. daina nītiņa. Jauna latviešu valodas gramatikas apraksta tapšanas peripetijas 35
  • Latviešu valodas vēsture, dialektoloģija un onomastika Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–16:10Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Senāta zāle Sekcijas vadītājs: Dr. habil. philol. Ojārs BušsSēdi vada Dr. philol. Anna Stafecka10:00 – 10:20 Dr. habil philol. Ilga jansone. Daži neskaidras cilmes uzvārdi Ērģemē10:20 – 10:40 Dr. philol. renāte siliņa-piņķe. Senākie latviešu personvārdi mūs­ dienās10:40 – 11:00 Dr. philol. pauls Balodis. Dabas parādību un laika skaitīšanas mo­ tivētie latviešu uzvārdi11:00 – 11:30 StarpbrīdisSēdi vada Dr. habil. philol. Ilga Jansone11:30 – 11:50 Dr. philol. Anna stafecka. Par dažiem «Baltu valodu atlanta» 1. sē­ jumā neiekļautiem augu nosaukumiem11:50 – 12:10 Dr. habil. philol. Brigita Bušmane. Salīdzinājumi ar dzīvnieku no­ saukumiem Stendes izloksnē12:10 – 12:30 Mg. philol. elga skrūzmane. Frazeoloģismi ar leksisko komponentu Dieva-.. Georga Manceļa «Postillā»: semantiskais aspekts12:30 – 14:00 PusdienasSēdi vada Dr. philol. Laimute Balode14:00 – 14:20 Dr. habil. philol. ojārs Bušs. Ozols Latvijas toponīmiskajā panorāmā14:20 – 14:40 Dr. philol. Laimute Balode. Detoponīmiskie urbanonīmi Rīgā: iden­ titātes aspekts14:40 – 15:00 Mg. philol. sanda rapa. Ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdi latviešu toponīmijā: leksiskais aspekts15:00–15:30 StarpbrīdisSēdi vada Dr. habil. philol. Brigita Bušmane15:30 – 15:50 Mg. philol. Ilze štrausa. Nekustamo īpašumu nosaukumi Ukros15:50 – 16:10 Mg. hum. marta Balode. Sieviešu pēclaulību uzvārda izvēle jaukta­ jās latviešu–somu ģimenēs: metodoloģiskais un socioonomastis­ kais aspekts36
  • Latviešu leksikoloģija, leksikogrāfija un terminoloģija Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–17:40 Norises vieta: LU Latviešu valodas institūts Latvijas Zinātņu akadēmijā (9. stāvā) Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Domes zāle Sekcijas vadītāja: Dr. philol. Ieva Zuicena Laika reglaments: ziņojumi –15 minūtes, jautājumi, diskusijas – 5 minūtes9:00 – 9:30 Dalībnieku reģistrācija9:30 – 9:40 Sekcijas darba atklāšana (Dr. philol. Ieva Zuicena) rīta sēde. Vada Dr. philol., Dr. h. c. philol. Sarma Kļaviņa9:40 – 10:00 Dr. philol. dite Liepa. Valodas jaunrades procesi un pārmaiņas leksikā10:00 – 10:20 Dr. philol. Ilga migla. Frazeoloģismi mūsdienu latviešu prozā10:20 – 10:40 Dr. philol. Anitra roze. Mājdzīvnieku krāsas apzīmējumi latviešu valodā10:40 – 11:00 Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs. Vārda nozīmes maiņa kontakt- valodu ietekmē11:00 – 11:20 Dr. philol. regīna Kvašīte. Bezekvivalenta leksika latviešu tautas­ dziesmu tulkojumos lietuviešu valodā11:20 – 12:00 Kafijas pauze pusdienas sēde. Vada Dr. habil. philol. Pēteris Vanags12:00 – 12:20 Dr. phil. Ineta Balode. Jakoba Langes ieguldījums leksikogrāfijas attīstībā Latvijā12:20 – 12:40 Dr. philol., Dr. h. c. philol. sarma Kļaviņa. Mīlenbaha un Endzelīna vārdnīcas radītāji un lietotāji, tās sūtība 21. gadsimtā12:40 – 13:00 Mg. philol. everita Andronova, Dr. philol. renāte siliņa-piņķe, Dr. philol. Anta trumpa, Dr. habil. philol. pēteris Vanags. Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: problēmas un risinājumi13:00 – 13:20 Dr. philol. Ieva Zuicena, Mg. philol. Ieva Kuplā. Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca – palīgs latviešu valodas līkločos13:20 – 13:40 Dr. philol. maija Baltiņa, Mg. philol. daina Vucāne. Rakstnieka va­ lodas vārdnīca kā starpdisciplinārs projekts un zinātniskas sadar­ bības pētījums 37
  • 13:40 – 14:00 Dr. sc. comp. normunds grūzītis, Mg. philol. gunta nešpore. Latviešu valodas tekstu korpusa iespējas vārdnīcu izveidē14:00 – 15:30 Pusdienas pēcpusdienas sēde. Vada Dr. habil. med. Māris Baltiņš15:30 – 15:50 Dr. habil. med. māris Baltiņš. Personības latviešu terminoloģijas vēsturē: apzinātais un vēl darāmais15:50 – 16:10 Dr. philol. Iveta pūtele, Mg. philol. Linda Kurmiņa, Mg. philol. Anita Butāne. Dažas jaunākās latviešu terminoloģijas iezīmes16:10 – 16:30 Dr. habil. philol. Valentīna skujiņa. Termina ceļš no okazionālisma līdz jaunvārdam16:30 – 16:50 Dr. philol. Velga Laugale. Nomenklatūras vienības augstākās un vidējās izglītības iestāžu nosaukumos16:50 – 17:10 Dr. philol. Ilze rūmniece. Antīka teorētiska teksta termini latviešu valodas vidē (tulkojot Aristoteļa «Retoriku»)17:10 – 17:30 Dr. habil. sc. ing. juris gunārs pommers. Aizguvumi. Tehnika vai tehnoloģija?17:30 – 17:40 Sekcijas darba rezultātu apkopojums (Dr. philol. Ieva Zuicena)38
  • sociolingvistika Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–16:00 Norises vieta: Latviešu valodas aģentūras zāle Rīgā, Lāčplēša ielā 35 Sekcijas vadītāja: Dr. habil. philol. Ina Druviete10:00 – 10:30 Mg. philol. gunta Kļava, Dr. habil. philol. jānis Valdmanis. Valsts valoda un svešvalodas Latvijā: tendences un ieteikumi10:30 – 11:00 Dr. philol. Vineta ernstsone. Latvijas Republikas normatīvie akti un latviešu literārā valoda11:00 – 11:30 Dr. philol. Linda Lauze, Mg. philol. Kristīne politere. Pieklājības frāzes mutvārdu saziņā: dzimtes aspekts11:30 – 12:00 Dr. habil. med. māris Baltiņš. Latviešu valodas funkciju nodrošinā­ šana Eiropas Savienībā12:00 – 13:00 Pārtraukums13:00 – 13:30 Dr. philol. Valda rudziša. Pilsētas valoda kā sociolingvistisku pētī­ jumu objekts: Vācijas pieredzes nozīme nākotnes pētījumiem Lat­ vijā13:30 – 14:00 Dr. philol. jānis sīlis. Latviešu valoda kā ventspilnieku kontaktvalo­ da: sociolingvistisko datu vākšanas metodikas pilnveide14:00 – 14:30 Mg. philol. solvita pošeiko. Valodu daudzveidība Baltijas valstu lingvistiskajā ainavā: mērķauditorijas paplašināšana un/vai kos­ mopolītu sabiedrības veidošana?14:30 – 15:00 Dr. philol. dace strelēvica-ošiņa. Valodniecība vai valodnīcība? Valodnieka noslēpumainais tēls sabiedrības acīs15:00 – 15:30 Dr. philol. dite Liepa. Sociolingvistikas teorija un prakse valodas konsultāciju dienesta darbā15:30 – 16:00 Dr. habil. philol. Ina druviete. Izglītības ieguves valoda personības un sabiedrības aspektā 39
  • Latgales latviešu valoda un kultūra Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:30–19:30 Norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte Rīgā, Visvalža ielā 4a, 205. auditorija Sekcijas vadītājas: Dr. philol. Lidija Leikuma, Dr. philol. Ilga Šuplinska Laika reglaments: referāti – 15 minūtes, komentāri, jautājumi – 5 minūtes09:00 – 9:30 Dalībnieku reģistrācija. Rīta kafijaVada Dr. philol. Ilga Šuplinska09:30 – 09:50 Dr. philol. Angelika juško-štekele. Tirgus fenomens Latgales kultū­ rā09:50 – 10:10 Dr. philol. jeļena Koroļova, Mg. philol. sandra ūdre. Aizgavieņs un Масленица Latgalē: struktūra un semantika (latgaliešu un vecti­ cībnieku tradīcijas)10:10 – 10:30 Dr. philol. skaidrīte Kalvāne. Par latgaliešu grāmatām kopkatalogā «Seniespiedumi latviešu valodā 1525–1855» (1999)10:30 – 10:50 Dr. philol. Lidija Leikuma. J. Šteinberga sarakste ar P. Smeļteri: «Katoļu moju kalendara» koņteksts10:50 – 11:10 Dr. philol. olga senkāne. Raiņa dzejoļi latgaliešu valodā11:10 – 11:30 Kafijas pauze11:30 – 11:50 Dr. philol. Valentīns Lukaševičs. Izidora tāls latgalīšu literaturā11:50 – 12:10 Dr. philol. Ilga šuplinska. Susātiva koncepts latgalīšu kulturtelpā12:10 – 12:30 Dr. philol. paulīne Zalāne-Vallena. Latgaliešu kultūras darbinieku devums trimdā12:30 – 12:50 Mg. sc. biol. Andrejs svilāns; Mg. sc. biol. daina roze; Dr. philol. Valentīns Lukaševičs. Augi kā latgaliskās identitātes zīme kultūrai­ navā, rakstos un stāstos12:50 – 13:20 Humanitāro zinātņu žurnāla «Via Latgalica» un pielikuma «Latgalis- tikys kongresu materiali» prezentācija13:20 – 14:00 PusdienasVada Dr. philol. Lidija Leikuma14:00 – 14:20 Mg. philol. sandra murinska. Latgales latvieša identitātes pozicio­ nējums laikrakstos «Rēzeknes Vēstis», «Latgales Laiks», «Vietējā Latgales Avīze» (2008–2010)40
  • 14:20 – 14:40 Mg. philol. solvita pošeiko. Telpas kategorija Latgales reģiona ling­ vistiskajā ainavā14:40 – 15:00 Dr. philol. sanita Lazdiņa. Latgales reģiona ekolingvistiskā dažādī­ ba kā avots reģiona attīstībai15:00 – 15:20 juris cibuļs. Latgalietība – otrā, papildu vai vienīgā identitāte15:20 – 16:00 ESF projekta «Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un so- ciālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā» izdevumu «Lat- galieša CV», «Multikulturālā Rēzekne», «Latgaliešu valoda Eiropas reģionālo un minoritāšu valodu kontekstā» prezentācija16:00 – 16:20 Dr. philol. Aleksejs Andronovs. Jāņa Lojas devums latgalistikā16:20 – 16:40 Dr. philol. Ilze sperga. Mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpusa izveide16:40 – 17:00 Mg. oec. juris Viļums. Latgolys latvīšu volūda – vaļsts volūdys pa­ veids – regiona ekonomiskuos atteisteibys koņtekstā17:00 – 17:20 Dr. geogr. Zane cekula. Latgales vietvārdi un identitāte17:20 – 17:40 Dr. hist. Inese runce. Reģionālā identitāte nacionālās identitātes konceptā: LU FSI jaunākie pētījumi18:00 – 19:30 Mācību filmas «Latgales kultūras mantojums» prezentācija, ESF projekta «Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai» projekta aktivitātes vadītāja Inese Auziņa Noslēgums 41
  • nacionālā identitāte un latviešu literatūra: būtiskākie teksti un to nozīmes Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–17:30 Norises vieta: Latvijas Universitāte Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Muzeja zāle (415. telpā, 4. stāvā pa galvenajām kāpnēm) Sekcijas vadītāja: Dr. philol. Ausma Cimdiņa 1. sēde «rīgas teksts: Augusta deglava «rīga»». Vada Dr. art. Valdis Muktupāvels10:00 – 12:00 Dr. philol. Ausma cimdiņa. Rīgas teksta ģenēze latvieša literatū­ rā un A. Deglava «Rīga» latviešu nacionālās identitātes meklēju­ mos Dr. philol. Ieva Kalniņa. Strādniecība/proletariāts kā problēma A. Deglava romānā «Rīga» Dr. philol. ojārs Lāms. Intelektuālā Rīga Augusta Deglava skatīju­ mā Mg. art. Linda Kusiņa. Rīdzinieces stereotipos un arhetipos: A. Deglava «Rīga» un A. Upīša «Sieviete» Andrejs grāpis. Autobiogrāfiskas reminiscences kokzāģētavas tēlā A. Deglava romānā «Rīga» Mg. philol. elīna skujiņa. Blēžu romāna pazīmes A. Deglava romā­ nā «Rīga»12:00 – 12:30 Kafijas pauze 2. sēde «pilsētas teksts, citas rīgas». Vada Dr. philol. Ausma Cimdiņa12:30 – 14:30 Mg. philol. jūlija dibovska. Rīgas mīti Andreja Upīša romānu ekra­ nizācijās Dr. philol. Viesturs Vecgrāvis. «Rīga» un Rīga: Jāņa Poruka romāns un citas viņa refleksijas par 19./20. gs. mijas Rīgu Dr. philol. evija Veide. Rīga Marģera Zariņa prozā Mg. art. jānis ozoliņš. Aizmirstā pilsēta: Rīga Andras Neiburgas prozā Mg. philol. jānis oga. Rīga latviešu literatūras tulkojumos 14:30 – 15:30 Pusdienlaiks42
  • 3. sēde «Identitātes meklējumu teorētiskie aspekti». Vada Dr. philol. Ojārs Lāms15:30 – 17:30 Dr. philol. Ilze rūmniece. Latīņvalodīgie vaibsti Rīgas sejā Dr. philol. Vita paparinska. Pilsēta un pilsētnieki antīkā tekstā Dr. phil. Aija priedīte. Teksts un sociālā realitāte Dr. art. Valdis muktupāvels. Skaņu ainava kā lokālās un nacionālās identitātes komponente: mūzikas instrumentu aspekts Dr. philol. sandra ratniece. 20. gs. Rīga: jūgendstils un nacionālā identitāte Mg. philol. Inga Žolude. Dzejolis kā cilvēka dzīve: identitātes poēti­ ka Noslēguma diskusija 43
  • Latviešu literatūras vēsture: metodoloģiskas problēmas Norise laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–16:30Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 329. auditorijaSekcijas vadītāji: Dr. habil. philol. Viktors Hausmanis, Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs 1. sēde10:00 – 10:05 Ievadvārdi10:05 – 10:30 Dr. philol. māra grudule. Iztēles prieks: piezīmes pie 16. un 17. gs. latviešu literatūras vēstures10:30 – 10:55 Dr. philol. Zigrīda frīde. Kontinuitāte un novitātes latviešu literatū­ ras procesos 19. gadsimtā10:55 – 11:20 Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs. Rūdolfs Blaumanis un 19. gad­ simta latviešu literatūras kanons11:20 – 11:45 Dr. philol. maija Burima. Vēsturiskā materiāla poētiskās transfor­ mācijas 20. gs. sākuma latviešu literatūrā11:45 – 12:00 Diskusijas12:00 – 13:00 Starpbrīdis 2. sēde13:00 – 13:25 Dr. philol. raimonds Briedis. Komiskais sociālistiskā reālisma lat­ viešu invariantā (20. gs. 40. gadi)13:25 – 13:50 Dr. philol. eva eglāja-Kristsone. Humora funkcijas latviešu pēcsta­ ļinisma laika literatūrā13:50 – 14:00 Diskusijas14:00 – 14:20 Starpbrīdis 3. sēde14:20 – 14:45 Dr. habil. philol. Viktors Hausmanis. Latviešu drāmas divas plūs­ mas 20. gs. otrajā pusē14:45 – 15:10 Dr. philol. Anita rožkalne. Latviskums un pasaules kultūras pēdas trimdas literatūrā: Astrīdes Ivaskas piemērs15:10 – 15:35 Dr. philol. Inguna daukste-silasproģe. Austrālijas iespaidi un pie­ redze latviešu trimdas literatūras kontekstā15:35 – 16:00 Dr. philol. Ieva e. Kalniņa. Literatūras zinātne Latvijā: 1991–201116:00 – 16:30 Noslēguma diskusija44
  • K. Barona dienu konference «tradīcija un robežas» Norises laiks: 25., 26. oktobris Norises vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Līgo zāle Sekcijas vadītāji: Dr. philol. Dace Bula, Dr. philol. Una Smilgaine Laika reglaments: referāts – 20 minūtes, diskusijas – 5 minūtes 25. oktobris10:00 – 10:05 Sekcijas darba atklāšana (Dr. philol. Daces Bulas ievadvārdi)Sēdi vada Dr. philol. Una Smilgaine10:05 – 10:30 Mg. art. Ieva tihovska. Robežas Latvijas čigānu etniskajā identitātē un kultūrā – skats no mūzikas10:30 – 10:55 Aldis pūtelis. «[..]citādas tiesības mums nebij to darīt» – dievturī­ ba un kultūras robežu nospraušana10:55 – 11:20 Dr. art. rūta muktupāvela. Telpas un laika robežas Latvijas piero­ bežas lietuviešu apziņā11:20 – 11:45 Dr. philol. eva eglāja-Kristsone. Robežas simbolizācija latviešu rakstnieku aprakstos par ceļojumiem ārpus PSRS11:45 – 12:05 Kafijas pauzeSēdi vada Dr. philol. Guntis Pakalns12:05 – 12:30 Dr. hist., Dr. habil. art. juris urtāns. Latvijas ūdensteču vietvārdi ar sakni svēt-, svent- kā seno robežu apzīmētāji12:30 – 12.55 Mg. philol. sanita Bērziņa-reinsone. Mežs kā mājas? Divi stāsti par deviņiem gadiem mežā12:55 – 13:20 Bc. art. Baiba Buceniece. Kapsēta kā vairāku pasauļu robeža lat­ viešu folklorā13:20 – 13:45 Mg. art. Andris ērglis. Folkloristu laiki Piebalgā. 1954. gads13:45 – 14:45 Pusdienu pārtraukumsSēdi vada Dr. philol. Baiba Krogzeme-Mosgorda14:45 – 15:10 Dr. philol. guntis pakalns. Tradicionālā stāstīšana – mēģinājumi definēt robežas15:10 – 15:35 Mg. philol. Aigars Lielbārdis. Latviešu buramvārdu laika un telpas robežas 45
  • 15:35 – 16:00 Dr. philol. una smilgaine. Augu vākšana Viduskurzemē. Mākslas un tradicionālās kultūras robežas16:00 – 16:25 Dr. philol. svetlana rižakova. Burvestības līnijas un robežas. Mūs­ dienu latviešu pieredze16:25 – 16:45 Kafijas pauzeSēdi vada Mg. philol. Rita Treija16:45 – 17:10 Mg. art. Ieva pāne. Robežmītu pārvērtēšana: Bārtas un Nīcas garie saucieni un leiši17:10 – 17:35 Dr. philol. Angelika juško-štekele. Uz pārkāpuma robežas: devian­ tās uzvedības modeļi latgaliešu pasakās17:35 – 18:00 Mg. phil. Ieva pīgozne. Krāsu robežas latviešu tautasdziesmās. Dzeltens, sarkans, brūns 26. oktobrisSēdi vada Mg. art. Ieva Pāne12:30 – 12:55 Dr. philol. dace Bula. Par robežām un starpkaru perioda folkloristiku Eiropā12:55 – 13:20 Dr. philol. gatis ozoliņš. «Latvju tautas daiņas» – vēsturiski etno­ grāfisko pētījumu robežas13:20 – 13:45 Dr. art. Anda Beitāne. Tradīciju robežas Latvijas etnomuzikoloģijā13:45 – 14:10 Dr. art. Ilze šarkovska-Liepiņa. Jēkabs Graubiņš latviešu folkloris­ tikā politisko režīmu griežos (1940–1944)14:10 – 15:10 Pusdienu pārtraukumsSēdi vada Mg. philol. Sandis Laime15:10 – 15:35 Dr. sc. inf. sergejs Kruks. Tradīcijas robežas: Arvīds Pelše un «Die­ na» par Līgo svētkiem ar 40 gadu distanci15:35 – 16:00 Mg. art. Zane prēdele. Jāzepa Vītola «Gaismas pils»: tradīcijas uz­ tvere kopš 1901. gada16:00 – 16:25 Mg. philol. Iveta dukaļska. Tradicionālais un mainīgais kāzu vārtu tradīcijā Latgalē16:25 – 16:50 Mg. phil. māra mellēna. Dziedāšanas un dzīvošanas mijiedarbe Otaņķos (20. gadsimta 2. puse un 21. gadsimta sākums): tradīcijas dinamika laikā, telpā un personiskajā pieredzē46
  • III. Vēsture Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā padomju okupācijas laikā Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–18:00 Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Mazā zāle (3. stāvā) Sekcijas vadītājs: Dr. iur., Dr. habil. sc. pol. Tālavs JundzisLaika reglaments: ziņojumi – līdz 10 minūtēm, diskusijas un jautājumi – līdz 3 minūtēm9:00 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija Iepazīšanās ar izstādi «Četras svarīgākās latviešu trimdas politiskās akcijas ārzemēs padomju okupācijas laikā» Sekcijas materiālu un rakstu krājuma atvēršana Rīta kafija10:00 – 10:45 Sekcijas darba atklāšana (vada Guntis Bērziņš) LZA viceprezidents tālavs jundzis LR ārlietu ministrs ģirts Valdis Kristovskis LR Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs ojārs Kalniņš PBLA valdes priekšsēdis Ints rupners Muzikāls sveiciens (brāļi graši) I. trimdas vēstures liecības. Vada Ligita Zandovska10:45 – 11:30 PhD eduards Bruno deksnis. Dokumentālas liecības par latviešu trimdas politiskajām akcijām (1945–1991) MA Kristīne Beķere. Latviešu trimdas politisko aktivitāšu atspogu­ ļojums ASV nacionālā arhīva dokumentos Inese Kalniņa. Trimdas arhīvi LVA un to stāvoklis Diskusijas11:30 – 12:00 Kafijas pauzeII. Lr ārlietu dienests un trimdas organizācijas. Vada PhD Eduards Bruno Deksnis12:00 – 14:30 PhD nils muižnieks. Atbildīgums Latvijas attiecībās ar diasporu Dr. hist. Ainārs Lerhis. Latvijas valsts oficiālā nostāja 1940.–1991. gadā valsts juridiskā statusa un neatkarības atgūšanas jautāju­ mos – ieskats Latvijas ārlietu dienesta dokumentos 47
  • Dr. habil. hist. Antonijs Zunda. Latviešu trimda Rietumvalstīs un Latvijas PSR Ārlietu ministrijas darbība: 20. gadsimta 50.–60. gadi (Mārtiņa Zīverta un Alfrēda Vintera «projekti») Anita tērauda. Latviešu trimdas organizācijas un to loma neatka­ rības idejas uzturēšanā un atgādināšanā mītnes zemju sabiedrībai un institūcijām M. ed. Valda Liepiņa. Austrālijas latvieši un Atmoda maija sinka. Latviešu centrs Minsterē Inese Auziņa-smita. Cīņa par Latvijas neatkarību Lielbritānijā PhD uldis Bluķis. BATUN darbība un tās nozīme Diskusijas14:30 – 15:30 Pusdienas III. trimdas nozīmīgākās politiskās akcijas. Vada M. ed. Valda Liepiņa15:30 – 17:45 Dr. hist. Kārlis Kangeris. Pirmā Vispasaules latviešu jaunatnes kongresa (VLJK) aizliegšana Berlīnē 1968. gadā: latviešu trimdas organizāciju protesti ēriks Ingevics. Vitlama valdības politika attiecībā uz Baltijas val­ stīm un Austrālijas latviešu politiskā aktivitāte guntis Bērziņš. Austrālijas valdības 1974. gada lēmums atzīt Bal­ tijas valstu iekļaušanu Padomju Savienībā – baltiešu politiskās iz­ glītības stunda Austrālijā Dr. oec. Viesturs pauls Karnups. Austrālijas latviešu jauniešu pro­ testi pret Vitlama valdības 1974. gada lēmumu atzīt Baltijas valstu iekļaušanu PSRS uldis grava. Eiropas drošības un sadarbības apspriedes 1975. gadā pieņemtā Helsinku nolīguma sekas Latvijai: fakti un mīti māris graudiņš. Baltiešu tribunāls Kopenhāgenā un Baltijas «Brī­ vības un miera kuģa» (1985) paulis Kļaviņš. Gaismas akcija. Diskusijas17:45 – 18:00 Sekcijas darba rezultātu apkopojums (PhD Eduards Bruno Deksnis, Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālavs Jundzis)48
  • nacionālā identitāte un valstiskuma problēmas 19.–21. gs. Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–18:00Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 1206. telpa Sekcijas vadītāja: Dr. hist. Daina Bleiere I daļa. Vada Dr. hist. Daina Bleiere10:00 – 10:05 Atklāšana. LU LVI direktora Dr. hist. gunta Zemīša uzruna10:05 – 10:20 Dr. habil. art. ojārs spārītis. Artūra Baumaņa «klusais disiden­ tisms». Par tautiskās atmodas izjūtu rosinātu sociālo kritiku mākslā10:20 – 10:35 Dr. habil. hist. jānis Bērziņš. Latviešu deputātu darbība I un II Krie­ vijas Valsts domē10:35 – 10:50 Dr. hist. Līga Lapa. Kaujinieku operācijas Vidzemē un Kurzemē 1906. gadā10:50 – 11:05 Dr. hist. ēriks jēkabsons. Latviešu tautības virsnieki Krievijas armi­ jā līdz Pirmajam pasaules karam: skaits un sastāvs11:05 – 11:20 Dr. phil. juris prikulis. Četri viedokļi par Latvijas autonomiju 1905.– 1906. g.: Fricis Veinbergs, Jānis Kroders, Kārlis Ulmanis, Jānis Čakste11:20 – 11:35 Dr. hist. uldis Krēsliņš. Nacionālais moments kā arguments latvie­ šu pilsonisko partiju nostādnēs un politikā. 1917–193411:35 – 11:50 Bc. hist. Vineta Vilcāne. Sabiedriskā un kultūras dzīve Latgalē: Preiļu pilsēta 1928.–1940. gadā11:50 – 12:05 Diskusija12:05 – 12:25 Kafijas pauze II daļa. Vada Dr. hist.Ineta Lipša12:25 – 12:40 Arturs Žvinklis. Parlamentārās sistēmas sovjetizācija: Tautas saei­ ma un Latvijas PSR Augstākā Padome (1940–1963)12:40 – 12:55 Dr. hist. dzintars ērglis. Padomju režīma represijas pret Latvijas ie­ dzīvotājiem 1940. gada vasarā: kļūdaini citu personu vietā arestētie12:55 – 13:10 Dr. hist. edvīns evarts. Tiesu vara vācu okupācijas laikā Latvijas ģenerālapgabalā13:10 – 13:25 Mg. hist. Zigmārs turčinskis. Nacionālie partizāni Latvijā: izpētes stāvoklis un problēmas13:25 – 13:40 Diskusija13:40 – 14:30 Pusdienas 49
  • III daļa. Vada Dr. hist. Aija Jansone14:30 – 14:45 Dr. hist. Kārlis Kangeris. Evakuācija/bēgšana no Latvijas 1944. gadā: jauns novērtējums uz jaunu dokumentu bāzes14:45 – 15:00 Mg. hist. juris pavlovičs. Okupācijas varu maiņa Latvijā 1944.– 1945. gadā kā pētniecības problēma15:00 – 15:15 Dr. hist. rudīte Vīksne. Reliģisko konfesiju vajāšana 1954.– 1965. gadā15:15 – 15:30 Dr. hist. daina Bleiere. Kultūras politika un sovjetizācija Padomju Latvijā (1940–1990)15:30 – 15:45 Dr. h. c. hist. Lilita Vanaga. Novada identitāte: ieskats administra­ tīvo novadu vēstures pētniecības problēmās15:45 – 16:00 Diskusija16:00 – 16:20 Kafijas pauze IV daļa. Vada Dr. hist. Edvīns Evarts16:20 – 16:35 Dr. hist. Anete Karlsone. Indivīds un latviešu tautiskā tērpa izveide (1904–1926)16:35 – 16:50 Dr. hist. Ineta Lipša. Seksualitāte un latviešu nacionālisms Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas kara laikā (1914–1920): pagātne un atmiņa16:50 – 17:05 PhD maija runcis. Sociālistiskā ģimenes politika un latvisko ģime­ nes tradīciju noturība17:05 – 17:20 Dr. hist. Aija jansone. Trimdas daiļamatniecības centieni saglabāt latvisko identitāti Lielbritānijā (1949–2006)17:20 – 17:35 Mg. philol. Lāsma reinvalde. Latviskās etniskās identitātes iz­ pausmes materiālajā kultūrā17:35 – 17:50 Diskusija Konferences noslēgums50
  • rīgas identitāte vēstures gaitā Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–16:15Norises vieta: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs Rīgā, Palasta ielā 4, Kolonnu zāle Sekcijas vadītāja: Dr. hist. Ieva OseLaika reglaments: ziņojumi – 15 minūtes; diskusijas un jautājumi – līdz 3 minūtēm9:00 – 9:30 Dalībnieku reģistrācija9:30 – 9:45 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktores Klāras Radziņas, LU Latvijas vēstures institūta direktora Dr. hist. Gunta Zemīša un sekcijas vadītājas Dr. hist. Ievas Oses uzruna Arheoloģiskie atradumi – rīdzinieku ikdienas dzīves liecinieki. Vada Dr. hist. Gunita Zariņa9:45 – 10:00 Dr. hist. Tatjana Berga. 800 gadu dokumentālajām liecībām par monētu kalšanu Rīgā10:00 – 10:15 Mg. hist. rūdolfs Brūzis. Rīgā un tās apkārtnē atrastie 14.–16. gs. zobeni10:15 – 10:30 Mg. hist. Ilze reinfelde. Rīgā atrastā 16.–17. gs. Zīgburgas akmen­ smasas keramika10:30 – 10:45 dagnija svarāne. Viduslaiku Rīgas alvas saktas un piekariņi kā lie­ cība par iedzīvotāju jaunu identitāti10:45 – 11: 00 silvija tilko. Kaula apstrāde viduslaiku Rīgā11:00 – 11:15 Diskusija11:15 – 11:45 Kafijas pauze rīgas vietas identitāte. Vada Dr. hist. Roberts Spirģis11:45 – 12:00 Dr. hist. muntis Auns. Rīgas apkārtnes apdzīvotās vietas un ģeogrā­ fiskie objekti Livonijas laika dokumentos12:00 – 12:15 Dr. hist. Ieva Ose. Sarkanais tornis un Kobronskansts – Pārdauga­ vas vizuālās identitātes izmaiņas 17. gs.12:15 – 12:30 Dr. hist. Andris šnē. Arheoloģiskās liecības par Kobronskansts ap­ dzīvotību un apbūvi jaunajos laikos12:30 – 12:45 Dr. biol. māris Zunde. Rīgas vēsturiskajās būvēs lietotie kokmate­ riāli un to sagādes rajonu noteikšana12:45 – 14:00 Pusdienu pārtraukums 51
  • Iedzīvotāju fiziskā un sociālā identitāte. Vada Dr. hist. Ieva Ose14:00 – 14:15 Dr. hist. guntis gerhards. Epidēmijas viduslaiku un jauno laiku Rīgā14:15 – 14:30 Dr. hist. roberts spirģis. Liecības par 13.–18. gs. rīdziniekiem pēc Pēterbaznīcas kapsētas izrakumiem14:30 – 14:45 Dr. hist. gunita Zariņa, Dr. chem. Arturs Vīksna, Mg. chem. Vita rudoviča. Rīgas 14.–17. gs. iedzīvotāju uzturs14:45 – 15:00 Dr. hist. margarita Barzdeviča. Rīgas piepilsētas iedzīvotāju so­ ciālā identitāte 17. gs. un 18. gs. sākuma kartogrāfiskā materiāla atspoguļojumā15:00 – 15:15 Dr. hist. Anita Čerpinska. 1710. gada kapitulācijas akts kā Rīgas namnieku identitātes atspoguļotājs15:15 – 15:30 Ingrīda miklāva. Rihards Jūlijs Štegmans – Rīgas pilsētas galve­ nais mērnieks (1871–1917)15:30 – 15:45 Dipl.-Ing., Mg. sc. soc. ēriks Leburīss [Eric Le Bourhis]. Rīgas vēs­ turiskā centra veidošanas «ideoloģijas» attīstība 1965.–1985. g.15:45 – 16:00 Diskusija16:00 – 16:15 Sekcijas darba rezultātu apkopojums (Dr. hist. Ieva Ose)52
  • mutvārdu vēsture: dzīvesstāsts un pašapziņa Norises laiks: 25. oktobris plkst. 14:00–18:00 Norises vieta: Rīgas Latviešu biedrības Zelta zāles salons Rīgā, Merķeļa ielā 13 Sekcijas vadītāja: Dr. sc. soc. Baiba Bela14:00 – 15:40 Dr. sc. soc. dagmāra Beitnere. Vēstures references un pašapziņa: 16. marts versus 9. maijs PhD maija runcis. Kur meklēt latviešu identitāti? Vēsturē, mutvār­ du vēsturē vai arhīvos? dace Bormane. Pašapzināšanās morāle: būt un piederēt «gēns» Dr. philol. Vineta poriņa. No dzīvesstāsta uz ikdienu: nacionālā pašapziņa un valoda starpkultūru saziņa Latvijā PhD Vieda skultāne. Kā grūtas dzīves atrod māju vārdos15:40 – 16:00 Kafijas pauze16:00 – 18:00 Mg. sc. soc. edmunds šūpulis. Identitātes meklējumi mutvārdu vēsturē – ikdienas daudzbalsīgā atmiņa un politiskā pagātnes uni­ fikācija māra Zirnīte. Pēterdiena Gotlandē jeb kultūru saskarsmes dzīves­ stāstu pētījumos Mg. hist. maija Krūmiņa. Mutvārdu vēstures avotu perspektīva vēstures izpētē Mg. sc. soc. maruta pranka. «Mēs svešiem neko nestāstījām». Par identitāti privātajā un padomju publiskajā telpā Mg. philol. Ieva garda. Nacionālās identitātes dimensijas Alsungas novada teicēju dzīvesstāstos Dr. sc. soc. Baiba Bela. Nācijas un tautības diskurss Latvijā: «es», «mēs», «viņi» 20. gadus pēc neatkarības atjaunošanas 53
  • Latvijas sociālā atmiņa un nacionālā identitāte Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–17:00 Norises vieta: LU Sociālo zinātņu fakultāte Rīgā, Lomonosova ielā 1a, 106. auditorija Sekcijas vadītāja: Dr. hist. Vita Zelče10:00 – 10:15 Sekcijas darba atklāšana. Vada Dr. hist. Vita Zelče I. pagātnes nospiedumi Latvijas sociālajā atmiņā un nacionālā identitāte. Vada Dr. hist. Kaspars Zellis10:15 – 12:00 Dr. hist. Vija daukšte. 19. gs. 80. gadu rusifikācija latviešu sociālajā atmiņā: preses materiālu analīze marta selecka. Pirmā pasaules kara paaudzes komunikatīvās at­ miņas piemērs: Kārļa Speldziņa dzīvesstāsta analīze Mg. sc. soc. didzis Bērziņš. Holokausta sociālā atmiņa: atšķirīgās perspektīvas dzelzs priekškara abās pusēs Mg. hist. uldis neiburgs. Latvijas Centrālā padome (LCP) Latvijas sabiedrības sociālajā atmiņā, mediju telpā un piemiņas rituālos PhD daina eglīte, Dr. hist. Vita Zelče. Sieviete un karš: latvietes Otrajā pasaules karā un sociālā atmiņa Mg. sc. soc. Aija rozenšteine. Vēsture filmā. Rolanda Kalniņa «Es visu atceros, Ričard!» / «Akmens un šķembas» Mg. sc. soc. Laura Ardava, Mg. sc. soc. didzis Bērziņš, Mg. sc. soc. gita siliņa. Karavīru dienasgrāmatas Otrajā pasaules karā: faktoloģisks fiksējums un dvēseļu laboratorija Jautājumi un diskusija II. Laikzīmes un leģendas sociālajā atmiņā: nacionālās identitātes pētniecības avotu, pieeju un tematikas daudzveidība. Vada Mg. sc. soc. Mārtiņš Kaprāns12:20 – 14:10 Aigars Lagzdiņš. Kārlis Ulmanis latviešu sociālajā atmiņā: memuārliteratūras analīze Mg. sc. soc. Kristiāna Kirša. Nabadzības diskurss presē un tā ie­ tekme uz sociālo atmiņu Dr. hist. Kaspars Zellis. Padomju un nacionālsociālistiskā Latvi­ jas vēstures koncepcija, to ietekme uz sociālo atmiņu: salīdzinošā analīze54
  • Mg. sc. soc. gita siliņa. Latviešu literatūra – pagātnes notikumu dokumentētāja PhD Andrejs plakans. Trimdnieku sociāla atmiņa vēsturiskā skatī­ jumā Mg. sc. soc. Andris saulītis. Skatītāju vēstules LTV raidījumam «Labvakar!»: nacionālā identitāte un sociālā atmiņa Mg. sc. soc. Laura uzule. Kapusvētki – latviešu nacionālās identi­ tātes sastāvdaļa Mg. sc. soc. didzis Bērziņš. Kolaboracionsma pētniecība Latvijā: izpētes pakāpe, perspektīvas, izaicinājumi Jautājumi un diskusija III. pagātne šodien: vēstures politika un identitāte. Vada Dr. hist. Vita Zelče14:50 – 17:00 Mg. sc. soc. Laura Ardava. 1991. gada janvāra un augusta sociālās atmiņas mediācija: 20. gadskārtas diskurss Dr. art. deniss Hanovs. Viņi pret mums toreiz...: kolektīvas atmiņas politika un diskurss par sabiedrības saliedētību Latvijā. Atceroties Morisu Halbvaksu Mg. sc. soc. Klinta Ločmele. (Ne)izstāstītā Latvijas vēsture: vidus­ skolēnu kolektīvās atmiņas veidošana Mg. sc. soc. mārtiņš Kaprāns. Padomju laika pragmatiskā repre­ zentācija latviešu postpadomju autobiogrāfijā Mg. sc. soc. olga procevska. Kolaborācijas attaisnošana un pa­ domju inteliģences leģitimizācija postpadomju Latvijā rita Alika. Sociālā atmiņa: latviešu sāpe priekšvēlēšanu kontekstā mikroblogā Twitter Mg. sc. soc. Aigars runčis. Latgales sociālā atmiņa latgaliešu in­ terneta portālos Dr. hist. ojārs skudra. Politiskās atmiņas tēmu moratorijs: Latvijas interpretējošās elites skaidrojumi dienas presē (2011) Jautājumi un diskusija 55
  • Latvijas tiesību pēctecības un identitātes meklējumi 19.–21. gs. Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:30–14:30 Norises vieta: Latvijas Universitāte Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 4. auditorija Sekcijas vadītāja: Dr. iur. Sanita Osipova9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija10:00 – 10:05 Sekcijas sēdes atklāšana (Dr. iur. Sanita Osipova)10:05 – 10:25 Dr. iur. jānis Lazdiņš. Dzimtbūšanas atcelšana Baltijā kā priekšno­ teikums Latvijas valsts proklamēšanai 1918. gada 18. novembrī10:25 – 10:45 Dr. hist. Valdis Blūzma. Rietumu konstitucionālo tiesību kultūras atspoguļojums Latvijas Republikas Satversmē10:45 – 11:05 Dr. iur. ringolds Balodis. Pamattiesību konstitucionalizācija Latvi­ jas Republikas Satversmē: no sākotnējās apjausmas līdz interpre­ tācijas kazuistikai11:05 – 11:25 Dr. iur. sanita osipova. Latviešu XX gs. starpkaru posma nacionālo tiesību nenacionālie avoti11:25 – 11:45 Dr. hist. guntis Zemītis. Arveda Švābes tiesību vēsture – latviešu tiesību vēsture11:45 – 12:05 Dr. habil. iur. juris Bojārs. Konstitucionālisma idejas Latvijas Re­ publikas neatkarības atjaunošanas laikā un vēlākajos gados12:05 – 12:30 Kafijas pauze12:30 – 12:50 Dr. iur., Dr. habil. sc. pol. tālavs jundzis. Latvijas valsts atjaunoša­ nas tiesiskie pamati12:50 – 13:10 Dr. iur. Andris plotnieks. No padomju tiesībām uz Latvijas Republi­ kas tiesībām13:10 – 13:30 Mg. iur. dina gailīte. Trimdas latviešu juridiskā periodika13:30 – 13:50 Mg. iur. elīna grigore-Bāra. Īpašuma atsavināšana valsts un sa­ biedrības vajadzībām: vēsturiski filozofiskie aspekti13:50 – 14:10 Mg. iur. Linards muciņš. Akadēmiķis Jānis Vēbers: cīņa par Latvijas tiesību pēctecību un identitāti14:10 – 14:30 Diskusijas56
  • IV. poLItIKA un tIesīBAs tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība Norises laiks: 25. oktobris plkst. 14:15–17:30 Norises vieta: LU Juridiskās fakultāte Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 6. auditorija (I stāvā) Sekcijas vadītājs: Dr. habil. iur. Kalvis Torgāns Laika reglaments: ziņojumi – līdz 12 minūtēm, atbildes uz jautājumiem, replikas – līdz 3 minūtēm14:15 – 14:20 Sekcijas darba atklāšana (Dr. habil. iur. Kalvja Torgāna ievadvārdi)14:20 – 14:35 Dr. iur. daiga rezevska. Tiesiskās paļāvības principa satura kon­ kretizācija un attīstība judikatūrā14:35 – 14:50 Dr. iur. Kristīne strada-rozenberga. Publisko un privāto interešu kolīzija kriminālprocesā14:50 – 15:05 Dipl. jur. silvija meiere. Ilgtspējīgas attīstības princips Satversmes tiesas praksē15:05 – 15:20 Dr. iur. jānis rozenfelds. Civillikuma trešās daļas (Lietu tiesības) normu gramatiskās, sistemātiskās un vēsturiskās iztulkošanas problēmas15:20 – 15:35 BA, JD, Dr. h. c. iur. jānis Bolis. Mediācija Latvijā: 1998–2011. Ieteikumi un ierosinājumi nākotnei15:35 – 16:00 Starpbrīdis16:00 – 16:15 Dr. iur. Ilma Čepāne. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ilgtspējīgas attīstības tiesiskās problēmas16:15 – 16:30 Dr. iur. ārija meikališa. Piespiedu pasākumi kriminālprocesā – iz­ pratne, nepieciešamība un piemērošanas robežas16:30 – 16:45 Dr. habil. iur. Kalvis torgāns. Juridiskas personas atbildības atšķirī­ bas no publiskas personas civiltiesiskās atbildības16:45 – 17:00 Dr. iur. jānis Kārkliņš. Kopējā modeļa regulējuma būtiskākie aspek­ ti un gaidāmā ietekme uz Latvijas līgumtiesībām17:00 – 17:30 Diskusija, sekcijas darba rezultātu apkopojums 57
  • cilvēkdrošība Latvijā: lokālie, nacionālie un starptautiskie izaicinājumi Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–17:00 Norises vieta: ES māja (II stāvā) Rīgā, Aspazijas bulvārī 28 Sekcijas vadītājas: Dr. paed. Žaneta Ozoliņa, Dr. sc. pol. Feliciana Rajevska Laika reglaments: ziņojumi – līdz 15 minūtēm, diskusijas, replikas vai atbildes uz jautājumiem – līdz 3 minūtēm I. cilvēkdrošības ideja: draudi, riski un risinājumu meklējumi. Vada Māra Sīmane10:00 – 11:45 Dr. paed. Žaneta ozoliņa. Cilvēkdrošības koncepta piemērošana krīzes situācijās Mg. sc. pol. gatis pelnēns. Draudi un vārīgums kā nedrošības faktori cilvēkdrošībai – Latvijas gadījums Dr. sc. pol. Ivars Ijabs. Cilvēkdrošība riska sabiedrībā: jēdziena universalizācija un Latvijas gadījums Dr. oec. juris Krūmiņš. Depopulācija Latvijā un Eiropā – draudi un izaicinājumi Mg. sc. pol. didzis Kļaviņš, toms rostoks. Cilvēkdrošības loma diplomātijā: tendences un aktualitātes Mg. sc. soc. Agnese Karaseva, Mg. sc. soc. Linda Zīverte. Sociālo zinātņu pētnieks dialogā ar sabiedrību: rīcībpētījuma iespējas sociālās cilvēkdrošības stiprināšanā Diskusijas11:45 – 12:00 Kafijas pauze II. cilvēkdrošība krīzes apstākļos. Vada Dr. sc. pol. Feliciana Rajevska12:00 – 13:45 Dr. sc. pol. Iveta reinholde. Cilvēkdrošības dimensija Latvijas rīcībpolitikas plānošanas dokumentos Mg. sc. pol. Laura romanovska. Cilvēkdrošības pārvaldīšana krīzes apstākļos Dr. sc. pol. daina Bāra. Cilvēkdrošības aspektu atspoguļojums Lat­ vijas valdības vadītāju runās un paziņojumos krīzes periodā Mg. sc. pol. nora Vanaga. Cilvēktiesības kā cilvēkdrošības priekš- noteikums: Latvijas gadījuma analīze58
  • Mg. sc. soc. Katri Vintiša. Makro un mikro līmeņa stratēģijas indi­ viduālās cilvēkdrošības sekmēšanai Latvijā Diskusijas13:45 – 14:30 Pusdienas III. cilvēkdrošības ekonomiskie un sociālie aspekti. Vada: Dr. sc. pol. Iveta Reinholde14:30 – 16:45 Dr. sc. pol. feliciana rajevska. Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēja kā izaicinājums cilvēkdrošībai Bc. philol. evija Kūla. Krīzes laika sociālās palīdzības pasākumi so­ ciālās stabilitātes nodrošināšanai Mg. sc. soc. Anna Broka. Ģimenes drošība un sociālā spējināšana Latvijā Dr. oec. sarmīte rozentāle. Integrēta pieeja ekonomiskās drošības izpētē Bc. sc. pol. Kristaps ročāns. Minimālā darba alga – cilvēkdrošības faktors nevienlīdzīgā sabiedrībā Mg. sc. soc. gunta darbiņa. Māja Pierīgā kā augšupejošas sociālās mobilitātes stratēģija un risks Diskusijas16:45 – 17:00 Kopsavilkums. Dr. paed. Žaneta Ozoliņa, Dr. sc. pol. Feliciana Rajevska 59
  • politiskās identitātes un rīcībspēja Norises laiks: 25. oktobris no plkst. 10:30 Norises vieta: LU Sociālo zinātņu fakultāte Rīgā, Lomonosova ielā 1, 218. telpa Sekcijas vadītājs: Dr. sc. pol. Jānis IkstensNo 10:30 Dr. sc. pol. Valts Kalniņš. Uzņēmumu politizācijas koruptīvais vili­ nājums Dr. sc. pol. jānis Ikstens. Politiskā reklāma TV un pilsoņu rīcība 10. Saeimas vēlēšanās Dr. oec. Inga Vilka. Pašvaldību reformas attīstība Latvijā Dr. sc. pol. Visvaldis Valtenbergs. Latvijas vēlētājs e-politikas laik­ metā Dr. sc. pol. Andrejs Berdņikovs. Dominējošie un nedzirdamie mino­ ritāšu stāsti: Latvijas gadījuma analīze Dr. phil. juris rozenvalds. Etniskā faktora lomas dinamika Latvijas politiskajā kultūrā60
  • V. pedAgoģIjA un psIHoLoģIjA Izglītība izaugsmei: pagātne, tagadne un nākotne Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–18:00, 26. oktobris plkst. 13:30–15:30 Norises vieta: LU Mazā aula Rīgā, Raiņa bulvārī 19 Sekcijas vadītāji: Dr. habil. paed. Tatjana Koķe, Dr. habil. philol. Dace Markus Dr. paed. Aīda Krūze, Dr. paed. Iveta ĶestereLaika reglaments: ziņojumi – līdz 15 minūtēm, diskusijas un jautājumi – līdz 3 minūtēm 25. oktobrī8:30 – 9:00 Dalībnieku reģistrācija pedagoģijas vēsturiskā pieredze laikmetu griežos. Vada Dr. paed. Iveta Ķestere9:00 – 12:00 Dr. paed. Zanda rubene, Dr. habil. paed. Irēna Žogla. Pedagoģijas zinātnes attīstība doktorantu pētījumos Dr. paed. Iveta Ķestere, Mg. adm. educ. Aija grāvīte. Daži Latvijas augstākās izglītības ekspansijas aspekti Dr. oec., Dr. habil. paed. rasma garleja, Mg. adm. educ. Airita Bren- ča. Pedagoģijas vieta sabiedrības korporatīvās identitātes kontekstā Dr. paed. Aīda Krūze, Dr. paed. guntars Bernāts. Latvijas simfonis­ kā orķestra diriģēšanas skolas pārstāvji pasaules mūzikas kultūrā Dr. paed. Alīda Zigmunde. Jāņa Andreja Burtnieka darbs savai tau­ tai un savai valstij Dr. paed. elita stikute. Trimdas rakstnieku devums latviešu litera­ tūras didaktikā: ieskats Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos Dr. paed. dagmāra Ausekle, Dr. philol. Ilze Kangro. Izglītības satu­ ra nacionālais komponents un ārzemju literatūra Mg. ed. Aija Abens. Vēstures mācīšana un skolotāju sagatavošana Latvijā totalitāru režīmu apstākļos (1940–1954) Dr. paed. ērika Vugule. Skolotāju profesionālo organizāciju darbība izglītības politikā Latvijā (1918–1934) Dr. paed. Baiba Kaļķe. Tēvzemes mīlestības ideja pedagoģiskajā domā Latvijā un mūsdienu jauniešu uzskatos Dr. paed. Alīda samuseviča. Pilsoniskās audzināšanas aktualitāte Latvijā Dr. paed. Inese jurgena. Pilsoniskā izglītība topošo pedagogu saga­ tavošanā 61
  • 12:00 – 12:30 Pārtraukums Izglītības procesa attīstība: meklējumi un sasniegumi. Vada Dr. habil. philol. Dace Markus12:30 – 14:30 Mg. math. guntis Vasiļevskis. Vispārējās izglītības mācību satura reformas otrās neatkarības divdesmit gados Dr. habil. philol. dace markus, Mg. adm. educ. rūdolfs Kalvāns, Mg. paed. Kaspars špūle. Mācību satura un rezultātu pētījumi Dr. phys. Andris Kangro, Dr. adm. educ. rita Kiseļova. Latvijas iz­ glītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā (1991–2011) PhD Iveta silova. Globalizācija un postsociālisma pārmaiņas izglī­ tības jomā Dr. philol. Anna Vulāne. Latviešu valodas apguve 21. gs.: pieejas maiņa, standarti un programmu paraugi Mg. paed. evija papule. Bilingvālā izglītība – Latvijas veiksmes stāsts14:30 – 15:30 Pusdienu pārtraukums Izglītības procesa attīstība: meklējumi un sasniegumi. Vada Dr. habil. philol. Dace Markus15:30 – 16:30 Dr. habil. paed. tatjana Koķe, Mg. paed. diāna Liepa. Svešvalodas apguves komponentu integrācija studiju procesā Dr. paed. Zenta Anspoka. Mācību līdzeklis un skolēna mācīšanās kompetence Dr. paed. sarmīte tūbele. Speciālā izglītība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas Dr. habil. paed. Irīna maslo, Dr. paed. samuels palacio gento, Dr. paed. dita nīmante. Pedagogu attieksme pret dažādību un tās pedagoģiskiem risinājumiem Spānijas un Latvijas salīdzinošā as­ pektā Dr. habil. paed. tatjana Koķe, Mg. paed. Ingrīda muraškovska, Mg. paed. sanita Baranova. Vienota mūžizglītības izpratne virzībā uz cilvēku dzīves kvalitātes pilnveidi Latvijā skolas atvērtība sabiedrībai. Vada Dr. habil. paed. Tatjana Koķe16:35 – 18:00 Dr. paed. Beatrise garjāne, Mg. paed., Mg. psych. gunta jākobsone. Vecāku pedagoģiskās kompetences saturs62
  • Dr. paed. emīlija Černova, Mg. paed. rasma purmale. Pirmssko­ las skolotājs gadsimtu mijā Mg. paed. Inese freiberga. Daiļliteratūra pirmsskolas izglītībā Lat­ vijā laikmeta kontekstā Dr. paed. Anna Līduma. Audzināšanas satura īstenojums pirms­ skolā Dr. paed. rudīte Andersone. Matemātikas mācību grāmata kā au­ dzināšanas līdzeklis 26. oktobrī skolas atvērtība sabiedrībai. Vada Dr. habil. paed. Tatjana Koķe13:30 – 15:00 Dr. habil. paed. Ausma špona, Mg. oec. Baiba Brigmane. Mūsdie­ nu skolēnu pedagoģiskās vērtības Dr. paed. māra marnauza. Aktualitātes mūzikas pedagoģijas pēt­ niecībā Latvijā Dr. phil. elmārs Vēbers. Izglītības vadītāja amata pretendenta kva­ lifikācija un kompetence Dr. paed. Aldis Baumanis. Augstākās izglītības sistēmas efektivitā­ tes izvērtēšanas sistēma Dr. paed. Valdis Krastiņš. Zināšanu sabiedrības veidošana vispārējā izglītībā Latvijā15:00 – 15:30 Sekcijas darba rezultātu kopsavilkums 63
  • psiholoģijas zinātnes un sabiedrības saskarsmes punkti: izaicinājumi un perspektīvas Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–16:30 Norises vieta: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Rīgā, Jūrmalas gatvē 74/76, B-6 auditorija Sekcijas vadītāji: PhD, Dr. psych. Sandra Sebre un Dr. psych. Viesturs Reņģe9:00 – 11:00 PhD Ivars Austers, Dr. psych. ģirts dimdiņš. Skatu punkta maiņa politiskās diskusijās un argumentu abstrakcijas līmenis Mg. teol., Mg. psych. māris Ķirsons. Ja īstenība nesaskan ar patie­ sību: vai Thomas Bayes varbūtības teorēma var palīdzēt latviešiem dzimtenē un diasporā izkļūt no strupceļa? Dr. psych. Viesturs reņģe, PhD Ivars Austers, Dr. psych. Inese muzikante, Mg. psych. Viktorija perepjolkina. Ceļu satiksmes dro­ šība Latvijā – noteicošais ir cilvēku domāšanas veids un attieksme PhD, Dr. psych. sandra sebre, Dr. psych. Ieva Bite, Dr. psych. Anika miltuze. Pozitīvi un negatīvi aspekti no pusaudžu un jau­ niešu interneta lietošanas paradumiem: kvantitatīva un kvalitatīva analīze Dr. psych. Aleksandrs Koļesovs. Jauniešu skats uz nākotni dažādos kontekstos: pārmaiņas un salīdzinājumi11:00 – 11:30 Kafijas pārtraukums11:30 – 13:30 Dr. habil. psych. ārija Karpova. Personības emocionālā stabilitāte un dzīves kvalitāte senioriem Dr. psych. guna svence. Pozitīvās psiholoģijas nozīme sabiedrībai Dr. psych. Anda upmane. Apmierinātību ar dzīvi prognozējošie fak­ tori: kas latviešus dara laimīgus? Dr. habil. psych. Aleksejs Vorobjovs, Mg. psych. santa Vorone. Mūsdienu aktuālās psiholoģijas problēmas Latgales reģionā: Lat­ gales studentu psihosociālās labklājības īpatnības Dr. psych. sandra mihailova, Dr. psych. Kristīne mārtinsone. Mākslu terapija: kultūras, psiholoģijas, psihoterapijas un ārstnie­ cības pieeju sintēze: Latvijas pieeja13:30 – 14:15 Pusdienu pārtraukums14:15 – 16:15 Dr. psych. Anita pipere. Latvijas skolotājs: psiholoģiskā portreta meti lokālo un starptautisko salīdzinošo pētījumu kontekstā64
  • Dr. psych. malgožata raščevska, Dr. psych. Baiba martinsone,Dr. paed. Astrīda raževa, Dr. paed. Žermēna Vazne, Dr. paed.sarmīte tūbele, Dr. paed. pēteris Vucenlazdāns. Sociālās atstum­tības riskam pakļauto jauniešu psiholoģiskais portretsDr. psych. Aleksejs ruža, Mg. psych. Inna Akopova. MūsdienuLatvijas sociālās psiholoģijas aktualitātes: Latvijas darba migrantusociālās nostādnesMg. psych. sanita šaitere. Bezdarbnieku darba meklēšanas nodo­mus prognozējošie faktoriDr. psych. Viesturs reņģe. Quo vadis Latvijas psiholoģija?Diskusija «Psiholoģijas aktuālie uzdevumi mūsdienu Latvijas sabied-rībā» (aicināti piedalīties visi sekcijas dalībnieki) 65
  • VI. teHnIsKās ZInātnes dabaszinātnes un materiālzinātne Norises laiks: 25. oktobris Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271., 272. telpa Sekcijas vadītāji: Dr. chem. Māris Turks, Dr. chem. Modris Drille, Dr. habil. phys. Māris Knite, Dr. sc. ing. Mārcis Dzenis dabaszinātnes Norises laiks: 25. oktobris Norises vieta: Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272. telpa9:00 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija Stenda referātu uzstādīšana10:00 – 10:10 Atklāšana (101. auditorijā)10:20 – 11:30 Dr. habil. chem. Valdis Kampars (V. Kampars, J. Kreicberga, P. Pastors, M. Roze, S. Gaidukovs, K. Balodis, M. Plotniece, J. Sirotkina, L. Laipniece, N. Kiričenko, K. Pīterāne, L. Vesjolaja, G. Bērziņa, B. Turovska, I. Muzikante, M. Rutks). Jaunu organisko hromoforu sintēze un to raksturojumi Dr. habil. chem. Andris Zicmanis. Jonu šķidrumi organiskajā sintēzē Dr. chem. Kristaps jaudzems (K. Jaudzems, M. Otikovs, A. Lends, I. Goba, E. Liepiņš). Kodolu magnētiskās rezonanses pētījumi jaunu zāļu vielu atklāšanai Diskusijas11:30 – 12:00 Kafijas pauze12:00 – 13:00 Dr. habil. chem. edgars ābele (E. Ābele, Ļ. Golomba, R. Ābele, T. Be- resņeva, J. Višņevska, S. Beļakovs). Jaunu heterociklisko sistēmu sintēze pārejas metālu katalīzes apstākļos Dr. habil. chem. Valdis Kampars (V. Kampars, S. Čornaja, S. Žižkuna, M. Roze, A. Blūms, M. Svilāns, J. Millers, K. Māliņš, R. Kampare, N. Kiričenko, T. Rusakova, Z. Šustere, K. Lazdoviča, O. Liepa, E. Golubeva, J. Brinks, K. Dubencovs, R. Mūrnieks, O. Muravjova). Biodīzeļdegvielas sintēze no rapšu eļļas Bc. sc. ing. Alons Lends (A. Lends, E. Liepiņš). Ogļskābes anhidrāžu inhibitoru molekulārā modelēšana Diskusijas66
  • 13:00 – 14:00 Pusdienas14:00 – 15:30 Mg. chem. edgars paegle (E. Paegle, P. Arsenjans). Benz[b]seleno­ fēna un selenolotiofēna atvasinājumu sintēze Mg. sc. ing. Inese mieriņa (I. Mieriņa, R. Seržane, M. Strēle, M. Jure). Krūmcidoniju sēklu detoksifikācijas iespēju pētījumi Bc. chem. Laima Vēvere (L. Vēvere, L. Krūmiņa, A. Aršanica). Kvie­ šu salmu organosolva lignīna reaģētspējas pētījumi ar 4,4’-difenil­ metāna diizocianātu un iegūto produktu raksturojums Mg. sc. ing. gunārs pavlovičs (J. Dolacis, G. Pavlovičs, G. Griņevičs, I. Griņevičs). Bērza un saldā ķirša koksnes optiskās īpašības Dr. chem. Aira Krūmiņa. Laikmetīgas izglītības nodrošināšana ķī­ mijā – pieeja un risinājumi Dr. phys. nora Viļčinska. Viļņi jūras smiltīs Diskusijas15:30 – 17:00 Kafijas pauze. Stenda referātu sesija. materiālzinātne Norises laiks: 25. oktobris Norises vieta: Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpa Sekcijas vadītāji: Dr. habil. phys. Māris Knite; Dr. sc. ing. Mārcis Dzenis9:00 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija. Stenda referātu uzstādīšana10:00 – 10:10 Atklāšana (101. auditorijā)10:20 – 11:30 Dr. habil. phys. māris Knite (M. Knite, J. Zavickis, G. Šakale, K. Ozols, V. Tupureina). Polimēru un elektrovadošu nanostruktūru kompozīti pielietojumam sensoros: izstrāde un īpašības Dr. sc. ing. Līga Bērziņa-cimdiņa (A. Ozols, L. Bērziņa-Cimdiņa, A. Skaģers). Hidroksilapatīta kā medicīniskā implantmateriāla sin­ tēze un pielietojums Latvijā un Argentīnā Dr. habil. phys. Andris ozols. Molekulārie stikli hologrāfijai Diskusijas11:30 – 12:00 Kafijas pauze12:00 – 13:00 Dr. phys. juris Zavickis (J. Zavickis, M. Knite, V. Tupureina, A. Linarts, A. Kjapsņa). Superelastīgi spiedienjutīgi šķērssaistīti nanokompozī­ ti – iegūšana, īpašību izpēte un praktisks pielietojums Bc. geol. Leonids geidans. Zebras akmens: veidošanās apstākļi 67
  • Dr. habil. chem. uldis stirna (U. Stirna, U. Cābulis). Kriogēnā izolā­ cija jaunākās paaudzes Ariane nesējraķetēm Diskusijas13:00 – 14:00 Pusdienas14:00 – 15:30 Mg. sc. Andris šutka (A. Šutka, G. Mežinskis, A. Lūsis). Špineļa tipa ferītu gāzes sensoru raksturošana, izmantojot impedances spektro­ skopiju Bc. sc. ing. Arturs Korovkins (G. Sedmale, A. Korovkins, I. Vircava, I. Timma). Mālu frakcionēšanas un ķīmiskās apstrādes pielietojums keramikas produkta izstrādei Mg. sc. ing. gita šakale (G. Šakale, M. Knite). Polimēra nanokompo­ zītu kā gāzu detektoru priekšrocības un trūkumi Dr. sc. ing. Vladimirs Biziks (V. Biziks, B. Andersons, I. Andersone, I. Irbe). Koksnes ilgizturības īpašību uzlabošana ar termiskās modi­ fikācijas paņēmienu Dr. habil. phys. tālivaldis purītis (T. Purītis, J. Kaupužs). Trieciena jonizācija un lādiņu nesēju pavairošana saules elementos Mg. sc. elīna strade (E. Strade, N. Zelčāns, D. Kalniņa). Toksisku notekūdeņu biodegradācijas potenciāla noteikšana a/s «Grindeks»: problēmas un risinājumi Mg. phys. jānis jansons. Fiziķu centieni 20. gadsimta 50.–60. ga­ dos atgriezt fundamentālo zinātni Latvijas Universitātē Diskusijas15:30 – 17:00 Kafijas pauze Stenda referātu sesija stendA referātITatjana Beresņeva, Sergejs Beļakovs, Anatolijs Mišņovs, Edgars Ābele. Vara un pallā­ dija katalizēta jaunu triciklisku un policiklisku heterociklisko savie­ nojumu uz tiazola un imidazola bāzes sintēzeRamona Ābele, Daina Jansone, Sergejs Beļakovs, Edgars Ābele. Jaunas 4-un 4,5-diaizvietoto 6,6-dialkil-2-okso-1,2,5,6-tetrahidropiridīn-3- karbonitrilu pārgrupēšanās reakcijas fosfora oksihlorīda klātbūt­ nēJūlija Višņevska, Sergejs Beļakovs, Edgars Ābele. E-2-Hlorvinilsulfīdu un E-2-hlorvi­ nilsulfonu sintēze un reakcijas68
  • Daina Zicāne, Zenta Tetere, Irisa Rāviņa, Inese Rijkure, Māris Turks. 3-Amino- un 3-amidohinazolīn-4-onu atvasinājumi un to pielietošana potenciāli farmakoloģiski aktīvu savienojumu sintēzēModris Roze. Šķīstošu ftalocianīnu sintēzeElmārs Zariņš, Jānis Jubels, Valdis Kokars, Aivars Vembris, Inta Muzikante. Apjomīgo tritilgrupu saturošo luminoforu sintēze un īpašībasVladislavs Stonkus, Kristīne Edolfa, Mendels Fleišers, Andulis Šmidlers, Dzintra Sīle, Ludmila Leite. Alifātisko esteru ketonizācija uz hromīta ka­ talizatoraDaina Jansone, Mendels Fleišers, Edgars Ābele. 4-[2-(2-Hlorfenil)-vinil]-6,6-dimetil- 2-okso-1,2,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonitrila trans-cis-fotoizo­ merizācijas mehānisma izpēteĻena Golomba, Edgars Ābele, Ramona Ābele, Tatjana Beresņeva, Jūlija Višņevska, Kira Rubina, Irina Šestakova, Elīna Jaščenko, Veronika Bridane, Ivars Kalviņš. N-Hidroksi(un N-alkoksi)-ω-(hetarilmetoksi vai hetariltio)- alkānamidīni – jauna citotoksisko aģentu klaseKristaps Jaudzems, Edvards Liepiņš. Kodolu magnētiskā rezonanse Latvijā Eiropas kontekstāZane Šustere, Jānis Millers. Taukskābju etilesteru un triacetīna noteikšana ar gāzu hromatogrāfiju maisījumos, kas iegūti rapšu eļļas pāresterificēšanā ar etilacetātuKristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Valdis Kampars, Jānis Brinks. Brīvo taukskābju un ūdens satura ietekme uz rapšu eļļas pāresterifikācijas procesuValdis Kampars, Kristīne Lazdoviča, Rasa Piļipāviča. Kviešu kliju pirolīzes pētījumi ar TG-FTIR metodiLaura Vizbule, Rasma Seržane, Inese Mieriņa, Māra Jure. Rapšu eļļas oksidatīvās stabilitātes uzlabošana ar griķu sēklu ekstraktiemElga Ivdre, Maija Strēle, Inese Mieriņa, Māra Jure. Augu eļļu oksidatīvās stabilitātes uzlabošana ar miežu graudu ekstraktiemTatjana Borisova. Fiziķa – ķīmiķa skatījums uz tautas medicīnas receptēm pie redzes pavājinājuma: iesalīšana un izsalīšanaSanita Skudra, Galija Šuļga, Brigita Neiberte, Skaidrīte Reihmane. Lignīns no finiera ražošanas koksnes hidrotermiskās apstrādes notekūdeņiem un tā pielietošana tautsaimniecībāSarmīte Janceva, Tatjana Dižbite, Gaļina Teliševa, Laimonis Kūliņš, Uldis Spulle. Jauni pētījumi ekoloģiski nekaitīga adhezīva iegūšanā uz kondensēta ta­ nīna bāzes koksnes materiālu ražošanā 69
  • Māris Lauberts, Jevgeņija Ponomarenko, Tatjana Dižbite, Gaļina Teliševa, Arturs Vīk­ sna. Lignoboost kraft procesā iegūto blakusproduktu heterogenitā­ tes pētījumiGunta Ķizāne, Aigars Vītiņš, Elīna Pajuste, Mihails Haļitovs, Arturs Zariņš, Vitālijs Zubkovs, Sanders van Tils. Tritija uzkrāšanās kodolsintēzes reaktoru materiālosVita Rudoviča, Arturs Vīksna, Juris Katkevičs, Gunita Zariņa. Arheoloģiskā kaulu ma­ teriāla fizikālķīmiskā novērtēšanaJūlija Deņisova, Juris Katkevičs, Arturs Vīksna, Gunta Kunakova, Donāts Erts. Kompleksā Al/Cu-Al2O3 elektroda pētījumi ar elektroķīmiskās impedances spektro­ skopijas metodiGunita Kolosovska, Georgijs Čikvaidze, Arturs Vīksna, Agnese Osīte. Piemaisījumu noteikšana solārās tīrības pakāpes silīcija lietņosJuris Katkevičs, Arturs Vīksna, Gunta Kunakova, Donats Erts. Bismuta sulfīda nano­ vadu elektroķīmiskie impedances spektriVija Hodireva. Dimanta indikatorminerālu pētījumi un iespējamā kimberlītu magma­ tisma prognozes LatvijāIneta Rozenštrauha, Linda Krāģe, Modris Drille. Lietpratīga neorganisko rūpniecisko atkritumu izmantošanaIngunda Šperberga, Andris Cimmers, Maija Matroze, Dainida Ulme. Latvijas mālu ķīmiskā un termiskā aktivēšanaRoberts Višs, Modris Drille, Ineta Rozenštrauha. Mikroelementu saturs Latvijas mā­ los pirms un pēc apstrādes ar skābiIrēna Zviedre. Dicitrātoborskābes alkil- un arilaizvietoto amonija sāļu struktūras pē­ tījumiZilgma Irbe, Linda Vecbiškena, Daina Vempere, Līga Bērziņa-Cimdiņa. Procesi kalcija fosfātu kaulu cementu sacietēšanas laikāAlfredo Carlos Peterlevitz, Helder Jose Ceragioli, Hudson Ggiovani Zanin, Vitor Baranaus- kas. Dimanta pārklājumi ar mikro un nanostrukturētām plēvēmIngars Reinholds, Valdis Kaļķis, Jānis Zicāns, Remo Merijs Meri. Jauni viedie materiāli no radiācijķīmiski modificētiem poliolefīniemHenrijs Kaļķis, Valdis Kaļķis. Ergonomisko risinājumu nozīme organizācijas darba vides kvalitātes uzlabošanāAiva Gaidule, Aivars Lasmanis. Vidusskolēnu informācijpratību attīstoši uzdevumi vispārīgās ķīmijas kursamDaina Priede, Aira Krūmiņa. Uz specialitātes specifiku orientēta mācību materiāla izstrāde profesionālo vidusskolu audzēkņiem70
  • Līvija Tomiņa, Aira Krūmiņa. Skolēna domāšanas aktivizēšanas iespējas ķīmijas uz­ devuma risināšanas gaitāSilvija Kreile, Aira Krūmiņa. Zinātniski precīzas ķīmijas jēdzienu izpratnes veidošana skolāAira Krūmiņa, Arina Kudrjavceva. Ārpusstundu nodarbības skolēnu intereses rosi­ nāšanai par ķīmiju 71
  • enerģētika un elektrotehnika Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–17:00Norises vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, Aktu zāle Sekcijas vadītājs: Dr. sc. ing. Gatis Bažbauers8:30 – 9:00 Dalībnieku reģistrācija9:00 – 9:10 Sekcijas atklāšana (Dr. sc. ing. Oskars Krievs)9:10 – 9:35 Dr. habil. phys. juris ekmanis (Dr. sc. ing. Valdis Gavars, Dr. sc. ing. Āris Žīgurs, Dr. habil. sc. ing. Viktors Zēbergs, Dr. habil. sc. ing. Namejs Zeltiņš). Kodolenerģijas iespējas Latvijā 21. gadsimtā9:35 – 10:00 Dr. sc. ing. Kārlis Briņķis (Dr. sc. ing. Vilnis Krēsliņš, Dr. sc. ing. Irina Oļeiņikova). 330 kV pārvades elektrotīkli Baltijā10:00 – 10:25 Dr. sc. ing. āris Žīgurs (Dr. habil. sc. ing. Daniels Turlajs, Dr. ha­ bil. sc. ing. Egils Dzelzītis, Aivars Cers). Lielas jaudas siltumsūkņu ieviešana Latvijā10:25 – 10:50 Ilmārs stuklis (Dr. habil. sc. ing. Daniels Turlajs, Dr. geol. Astrīds Freimanis, Dr. sc. ing. Sigurds Jaundālders). Zemes dzīļu potenciāla izmantošana enerģētikā10:50 – 11:20 Kafijas pauze11:20 – 11:45 Dr. habil. sc. ing. daniels turlajs (Dr. sc. ing. Sigurds Jaundālders, Dr. habil. sc. ing. Namejs Zeltiņš). Siltumsūkņu izmantošanas pie­ redze un perspektīvas dzīvojamo ēku un sabiedrisko objektu sek­ torā Latvijas Republikā11:45 – 12:10 Dr. habil. sc. ing. dagnija Blumberga (Dr. sc. ing. Claudio Rochas, Aivars Žandeckis). Centralizētu siltumapgādes sistēmu attīstības modelēšana12:10 – 12:35 Dr. sc. ing. marika rošā (Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga). Vai centralizētai siltumapgādei ir nākotne Latvijā12:35 – 14:00 Dr. sc. ing. Andra Blumberga (Gatis Žogla). Latvijas ēku energo­ efektivitātes politikas novērtējums14:00 – 15:00 Pusdienu pārtraukums15:00 – 16:30 Stenda referāti16:30 – 17:00 Diskusija un kongresa slēgšana (Dr. sc. ing. Gatis Bažbauers)72
  • stendA referātIDr. habil. sc. ing. Pēteris Šipkovs, Dr. sc. ing. Gaļina Kaškarova, Dr. sc. ing. Kristina Ļebedeva. Atjaunojamo enerģijas resursu ieguve un izmantošanas iespējasDr. habil. sc. ing. Pēteris Šipkovs, Dr. sc. ing. Gaļina Kaškarova, Dr. sc. ing. Kristina Ļebedeva, Lana Migla. Biomasas efektīva izmantošanaLana Migla, Andrejs Snegirjovs, Dr. habil. sc. ing. Pēteris Šipkovs. Saules enerģijas siltuma sistēmu optimizācijaInga Puikevica-Puikevska, Gita Actiņa, Gatis Teteris, Dr. habil. sc. ing. Namejs Zeltiņš. SVID analīzes pielietojuma metodika, plānojot energoefektivitātes pasākumus reģionos 73
  • mehānika un mašīnbūve Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–17:00 Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte Rīgā, Kaļķu ielā 1, 301. auditorija Sekcijas vadītājs: Dr. habil. sc. ing. Jānis VībaLaika reglaments: ziņojumi – līdz 15 minūtēm, jautājumi un komentāri – 5 minūtes10:00 – 10:10 Dalībnieku reģistrācija10:10 – 10.30 Ievads (Dr. habil. sc. ing. Jānis Vība)10:30 – 10:50 Dr. habil. sc. ing. Vitauts tamužs, Dr. habil. sc. ing. juris jansons. Jaunākie polimēru, kompozītu un elastomēru materiālu mehānikas pētījumi Latvijā10:50 – 11:10 Dr. habil. sc. ing. jānis Vība, Dr. sc. ing. Bruno grasmanis. Mehā­ nikas vēsture Latvijā11:10 – 11:30 Dr. habil. sc. ing. semjons cifanskis, Dr. sc. ing. Vitālijs Beres- ņēvičs. Svārstību sistēmu nelineāro efektu Zinātniski pētnieciskās laboratorijas (ZPL) jaunākie izgudrojumi11:30 – 11:50 Dr. habil. sc. ing. Aleksandrs januševskis, Dr. sc. ing. jānis Auziņš. Mašīnu un mehānismu dinamikas ZPL inovatīvie pētījumi optimi­ zācijas jomā11:50 – 12:10 Dr. sc. ing. jānis rudzītis, Dr. sc. ing. toms torims, Dr. sc. ing. oskars Liniņš. RTU Mašīnbūves tehnoloģijas institūta informācija par ESF līdzfinansējuma projektu «Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē»12:10 – 12:40 Kafijas pauze12:40 – 13:00 Dr. sc. ing. Andrejs Krasņikovs, Dr. sc. ing. olga Kononova, Dr. sc. ing. Videvuds ārijs Lapsa. Jaunu betona konstrukciju sintēze ar tekstila materiālu pielietojumiem13:00 – 13:20 Dr. habil. sc. ing. mihails Zakrževskis. Nelineārā dinamika, katas­ trofas un haoss mehānikā, mašīnbūvē un sadzīvē13:20 – 13:40 Dr. sc. ing. ēriks geriņš, Dr. sc. ing. guntis Bunga. Inovatīvi metāla griešanas instrumenti un tehnoloģijas13:40 – 14:00 Dr. sc. ing. jānis ozoliņš. RTU Materiālu pārbaudes stacijas darbs no 1922. līdz 2011. gadam14:00 – 14:40 Stenda referāti14:40 – 15:00 Dr. sc. ing. Andris Čate, Dr. sc. ing. jevgenijs Barkanovs, Mg. sc. pavels Akišins. Kompozīto materiālu un konstrukciju parametru identifikācija74
  • 15:00 – 15:20 Dr. habil. sc. ing. Ivars Knēts, Dr. habil. sc. ing. Vladimirs Kasja- novs. Restaurēto biosistēmu biomehānika15:20 – 15:40 Dr. sc. ing. jānis Andersons. Nehomogena vielu plaisāšanas mehā­ nika15:40 – 16:00 Dr. sc. ing. tālis juhna. Dzeramā ūdens transportēšanas problēmas cauruļvados16:00 – 16:20 Dr. sc. ing. Igors tipāns, Veronika gržibovska. Muskuļu biomehā­ niskā analīze16:20 – 16:40 Dr. sc. ing. Irina Boiko. Metināšanas procesu automatizācija16:40 – 17:00 Noslēguma diskusija (vada Dr. habil. sc. ing. Jānis Vība). Stenda referāti stendA referātIMaarjaa Kruusmaa, Jānis Vība. Robotizētas zivs izpēteViljams Megils, Igors Tipāns. Zivs muskuļu analīzeJeans Gui-Fontains, Edgars Kovals. Virs ūdens peldoša robota dinamikas modelēšanaPaolo Fiorini, Guntis Kuļikovskis. Zemūdens robota vadības sintēzeMasimo De Vitorio, Vitālijs Beresņēvičs. Projekta «FILOSE»patentu apskatsVladimirs Gonca, Jurijs Švabs. Ritca metodes precizitātes novērtēšana gumijas tehnisko izstrādājumu aprēķiniemEdgars Labans, Kaspars Kalniņš, pētnieks Kaspars Zudrags. Saplākšņa sendvičpaneļa ar viļņotu serdi eksperimentālās pārbaudes un skaitliskā modelēšanaAleksandrs Januševskis, Jānis Januševskis, Anatolijs Meļņikovs, Anita Geriņa-Ancā- ne. Plānsienu konstrukciju formas optimizācijas metodikaAgrita Kovaļska. Beramu materiālu vibropresēšanas procesa strukturālā identifikā­ cija un optimizācijas kritērijiAndrejs Krasnikovs, Artūrs Mačanovskis. Ar īsām šķiedrām armētas kompozītas sijas Neitrālas līnijas stāvoklis intensīvas palaišanas laikāAndrejs Krasnikovs, Olga Kononova, Artūrs Mačanovskis. Iekšējās struktūras stohas­ tiska modelēšana ar īsām šķiedrām armētos kompozītos materiālosAndrejs Krasnikovs, Olga Kononova, Vitālijs Zaharevskis. Fibrobetona nesagraujoša kontroleOlga Kononova, Angelīna Galuščaka, Andrejs Krasnikovs. Vienas šķiedras izraušanas mikromehānika kompozītos materiālos 75
  • Andrejs Krasnikovs, Olga Kononova, Aleksejs Losevs, Rolands Pizāns. Viskozo šķid­ rumu reoloģijaAndrejs Krasnikovs, Olga Kononova, Andrejs Pupurs. Tērauda šķiedras izraušanas no betona eksperimentāla izpēteMāris Eiduks, Marina Griščenko. Elastomēru dinamikas izpēteLauris Štāls, Staņislavs Noskovs, Edgars Kovals. Jaunākie pētījumi vēja tunelīAtis Vilkājs. Biočipu robotizētu sistēmu projektēšanaSemjons Cifanskis. Gumīnu ražošanas iespējas LatvijāAnita Geriņa-Ancāne, Jānis Vība, doktorants Guntis Kuļikovskis. FUZZY vadības ele­ mentu izmantošana sistēmu sintēzēJānis Kaņeps, Anita Geriņa-Ancāne, Elita Kaņepe. Inženiertehnikas dizaina 2011. gada konkursa darbi LatvijāTatjana Novohatska, Bruno Grasmanis, Ilmārs Vjaters. Teorētiskās mehānikas pa­ sniegšana neklātienes apmācības studentiemIngūna Strazdiņa, Jānis Rudzītis. Caurspīdīgu vadošu oksīdu vakuuma nanopārklāju­ mu uznešanas tehnoloģiju pētījumiAndris Martinovs, Josef Timmerberg, Konstantīns Savkovs, Aleksandrs Urbahs. Me­ tode nanostrukturēto aizsargpārklājumu biezuma noteikšanai ar augstfrekvences elektrisko laukuBiruta Sloka, Inese Vorončuka, Artūrs Graudiņš, Ilze Brante. Profesionālās izglītības metālapstrādes nozarē Latvijā izaicinājumiAleksejs Klokovs, Eduards Šilvāns. Retie atraktori svārstu sistēmu dinamikāVladislavs Jevstigņejevs, Raisa Smirnova, Igors Ščukins. Nelineāras dinamikas uzde­ vumu modelēšanas īpatnības76
  • Būvniecība: zinātne, teorija un prakse Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–17:50 Norises vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 132. telpa Sekcijas vadītājs: Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija10:00 – 10:20 Dr. techn., Dr. h. c. sc. ing. ralejs tepfers. Betona tehnoloģija – po- rainība ir izšķiroša10:20 – 10:40 Dr. techn., Dr. h. c. sc. ing. ralejs tepfers. Fibrobetons ar lielu tē­ rauda šķiedru tilpumu – skats nākotnē10:40 – 11:00 Mg. oec. jānis ošlejs. Latvijas betona tehnoloģijas PrimeComposite pielietojums pasaules būvniecības projektos11:00 – 11:30 Kafijas pauze11:30 – 11:50 Dr. sc. ing. Videvuds Lapsa, Dr. sc. ing. Andrejs Krasņikovs. Fibro­ betons un tā attīstība11:50 – 12:10 Mg. sc. ing. Kaspars grīnbergs. Siltuma dzesēšanas baseina izpē­ te priekš siltumtehniskajiem aprēķiniem12:10 – 12:30 Mg. sc. ing. Verners straupe, Dr. sc. ing. Ainārs paeglītis. Vanšu tiltu nesošo elementu kopdarības analīze12:30 – 12:50 Mg. sc. ing. Vadims goremikins, Dr. habil. sc. ing. Kārlis rocēns, Dr. sc. ing. dmitrijs serdjuks. Daži racionāli konstrukciju risinājumi inženierbūvēm12:50 – 13:40 Pusdienas13:40 – 14:00 Mg. sc. ing. jānis šliseris, Dr. habil. sc. ing. Kārlis rocēns. Racio­ nālas koksnes kompozītmateriāla makro-struktūras14:00 – 14:20 Mg. sc. ing. Ilze dimdiņa, Mg. sc. ing. ēriks Krūmiņš, Dr. sc. ing. Arturs Lešinskis, Dr. phys. Laimdota šnīdere. Dzīvojamo telpu mikroklimata parametru mērījumi daudzdzīvokļu ēkās pirms un pēc renovācijas14:20 – 14:40 Dr. habil. sc. ing. Viktors mironovs, Bc. sc. ing. mihails Lisicins. Per­ formētās tērauda lentes izmantošanas iespēju būvniecībā analīze14:40 – 15:00 Dr. sc. ing. egīls dzelzītis, Mg.sc. ing. tai Bui Kon, Mg. sc. ing. daina Kona. Zema potenciāla siltuma utilizācija, izmantojot ab­ sorbcijas siltumsūkni15:00 – 15:20 Mg.sc. ing. normunds talcis, Dr. habil. sc. ing. egīls dzelzītis. Sil­ tuma avotu optimizācija centralizētā siltumapgādes sistēmā 77
  • 15:20 – 15:40 Mg. sc. ing. deniss piļščikovs, Dr. habil. sc. ing. egīls dzelzītis. Energoefektivitātes uzlabošana otrā pacēluma sūkņu stacijās, iz­ mantojot proporcionālā spiediena vadību15:40 – 16:10 Kafijas pauze16:10 – 16:30 Mg. sc. ing. Līga gaile, Dr. sc. ing. Ivars radiņš. Ekscentriskas konstrukcijas darbība dinamisko slodžu ietekmē16:30 – 16:45 Mg. sc. ing. Andris paeglītis, Mg. sc. ing. Kristaps gode, Mg. sc. ing. Verners straupe, Dr. sc. ing. Ainārs paeglītis. Satiksmes slo­ džu sastāva un intensitātes analīze uz Latvijas tiltiem16:45 – 17:00 Dr. sc. ing. Atis Zariņš, Mg. sc. ing. jānis smirnovs. Transporta slo­ dzes pieauguma ietekme uz vides kvalitāti17:00 – 17:20 Dr. phys. jānis Balodis, Dr. sc. ing. jānis Kaminskis, Dr. sc. ing. jānis Klētnieks, Dr. habil. hist. jānis štrauhmanis. Ģeodēzijas zi­ nātne un izglītība LU un RTU17:20 – 17:35 Dr. habil. hist. jānis štrauhmanis. Latvijas kartogrāfija: problēmas un risinājumi17:35 – 17:50 Dr. sc. ing. jānis Kaminskis, Dr. sc. ing. jānis Klētnieks. Hevelius un kalendāri Latvijā78
  • datorzinātne un informācijas tehnoloģijas Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–17:30 Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte Rīgā, Kaļķu ielā 1, 201. telpa Sekcijas vadītājs: Dr. habil. sc. ing. Jānis Grundspeņķis, sekretāre Mg. sc. ing. Vita Graudiņa9:00 – 9:30 Dr. habil. sc. ing. jānis grundspeņķis (Jānis Grundspeņķis, Zigurds Markovičs, Jānis Osis). Sarežģītu sistēmu topoloģiskā modelēša­ na – Rīgas Tehniskajā universitātē radītās principiāli jaunās pieejas saknes un attīstības virzieni9:30 – 9:45 Mg. sc. ing. Ieva Zeltmate. Sistēmu struktūrmodelēšanas pieeja9:45 – 10:00 Dr. habil. sc. ing. Zigurds markovičs (Zigurds Markovičs, Ieva Mar- koviča). Topoloģiskā modelēšana bioloģisko un medicīnisko sistēmu izpētē10:00 – 10:15 Dr. sc. comp. ģirts Karnītis (Ģirts Karnītis, Jana Ceriņa-Bērziņa, Jānis Bičevskis, Guntis Arnicāns). Modelēšana un tās pielieto­ jumi10:15 – 10:30 Dr. habil. sc. comp. Audris Kalniņš (Audris Kalniņš, Jānis Bārzdiņš, Edgars Celms, Agris Šostaks, Elīna Kalniņa, Jānis Iraids, Sergejs Rikačovs, Edgars Rencis, Renārs Liepiņš). Modeļu transformāciju valodas un to pielietojumi10:30 – 10:45 Dr. habil. sc. comp. jānis Bārzdiņš (Jānis Bārzdiņš, Kārlis Čerāns, Audris Kalniņš, Sergejs Kozlovičs, Lelde Lāce, Renārs Liepiņš, Kārlis Podnieks, Edgars Rencis, Artūrs Sproģis, Andris Zariņš). GRADE-2 un grafisko rīku būves jaunās tehnoloģijas10:45 – 11:00 Mg. sc. ing. Arnis Kleins (Artis Teilāns, Jurijs Merkurjevs, Andrejs Romānovs, Pjotrs Dorogovs). Nozares specifiska simulācijas valoda IT risku novērtēšanai11:00 – 11:30 Kafijas pauze11:30 – 11:45 Dr. sc. ing. egils ginters (Egils Ginters, Artis Aizstrauts). Imitāciju modelēšanas inženierija nākotnes Internet vidē11:45 – 12:00 Dr. sc. comp. uldis straujums. Konceptualizācija ar ONTO6 meto­ doloģiju12:00 – 12:15 Dr. sc. ing. Aivars spalviņš (Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Kaspars Krauklis). Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa izveido­ šanas metodes 79
  • 12:15 – 12:30 Mg. math. oskars rasnačs (Oskars Rasnačs, Māris Vītiņš). Ar spe­ cialitāti integrētu augstskolas informātikas studiju kursu uzdevumu definēšana ar raksturīgo vārdu kopām12:30 – 12:45 Mg. paed. sandra sproģe (Sandra Sproģe, Rudīte Čevere). Studiju programmas kvalitātes modelis12:45 – 14:00 Pusdienas14:00 – 14:15 Dr. sc. ing. egons Lavendelis. Aģentos sakņotu intelektuālu mācību sistēmu izstrādes metodoloģija14:15 – 14:30 Mg. sc. ing. Vitālijs Komašilovs. Daudzrobotu sistēmu specifikāci­ jas optimizācijas dekompozīcijas pieejas sarežģītības analīze14:30 – 14:45 Mg. sc. comp. Vineta Arnicāne (Vineta Arnicāne, Guntis Arnicāns, Jānis Bičevskis). Programmatūras testēšanas sarežģītība14:45 – 15:00 Mg. sc. comp. Kaspars osis (Kaspars Osis, Jānis Grundspeņķis). Personīgo zināšanu pārvaldības sistēmu izstrāde15:00 – 15:15 Dr. sc. ing. pēteris grabusts. Zināšanu iegūšanas iespējas ar klas­ terizācijas tehnoloģiju palīdzību15:15 – 15:30 Dr. sc. comp. Krišs rauhvargers (Zane Bičevska, Jānis Bičevskis, Krišs Rauhvargers, Edgars Diebelis). Viedo tehnoloģiju pētījumi Lat­ vijā15:30 – 16:00 Kafijas pauze16:00 – 16:15 Mg. sc. ing. Aleksejs Zacepins. IT pielietojums bišu ziemošanas procesa vadībā un uzraudzībā16:15 – 16:30 Mg. sc. comp. reinholds Zviedris (Reinholds Zviedris, Atis Elsts, Ģirts Strazdiņš, Leo Seļāvo, Gatis Šūpols). Savvaļas dzīvnieku moni­ torings, izmantojot bezvadu sensoru tīklus16:30 – 16:45 rihards Balašs (Rihards Balašs, Atis Elsts, Jānis Judvaitis, Leo Seļāvo). SADmote: sensoru ierīce mikroklimata novērošanai augļu koku vainagos16:45 – 17:00 Dr. sc. comp. Ints mednieks (Romāns Dinuls, Aivars Lorencs, Ints Mednieks, Juris Siņica-Siņavskis). Mežu masīvu multispektrālo at­ tēlu apstrāde17:00 – 17:15 Mg. sc. comp. Aleksandrs sisojevs (Katrina Boločko, Aleksandrs Sisojevs). Apgabalu izdalīšana medicīniskos attēlos un to 3D mo­ delēšana17:15 – 17:30 Dr. sc. comp. Ilze Irēna Ilziņa (Juris Borzovs, Ilze Irēna Ilziņa). In­ formācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas (ITTE) latviskās terminoloģijas attīstība starp diviem kongresiem80
  • stendA referātINauris Pauliņš. Mobilo aģentu pielietojums iebrukumu atklāšanas sistēmu efektivi­ tātes paaugstināšanaiMg. sc. ing. Aleksejs Jurenoks (Tatjana Rikure, Leonīds Novickis, Aleksejs Jurenoks). Informācijas tehnoloģiju pārneses koncepcija Eiropas pētījumu re­ zultātu adaptācijai un pielietošanai Baltijas jūras reģiona valstīsValdemārs Plociņš (Kārlis Krūmiņš, Aivars Lorencs, Valdemārs Plociņš). Paradoksi statistiskajā signālapstrādēMg. sc. ing. Ivars Karpičs (Ivars Karpičs, Zigurds Markovičs, Ieva Markoviča). Vienotā patoģenēžu topoloģiskā modeļa izveideDr. sc. ing. Jurijs Lavendels (Jurijs Lavendels, Vjačeslavs Šitikovs, Jurijs Šteinmans). Sadarbības datora pielietošana tālmācībāMg. sc. comp. Alina Vasiļjeva. Efektīvi kvantu vaicājošie algoritmiMg. sc. comp. Atis Elsts (Atis Elsts, Leo Seļāvo). Interneta saimes protokoli un bez­ vadu sensoru tīkliMg. sc. comp. Ģirts Strazdiņš (Ģirts Strazdiņš, Atis Elsts, Leo Seļāvo). MansOS: ērti lietojama un portējama operētājsistēma resursu ierobežotām, tīk­ lotām, iegultām iekārtāmMg. sc. comp. Arnis Cīrulis (Arnis Cīrulis, Egīls Ginters). Virtuālās realitātes izmanto­ šana tehnoloģisko procesu vadības apmācības pilnveidošanāKārlis Priedītis, Ivars Driķis, Leo Seļāvo. Elektroniski vadāmas virziendarbības ante­ nas adaptācija bezvadu sensoru tīklosMg. sc. ing. Andrejs Zujevs. Daudzkriteriālās optimizācijas interaktīvo metožu grupas izmantošanaMg. sc. comp. Dmitrijs Rutko. Optimālas stratēģijas spēlēsDr. sc. comp. Ģirts Karnītis, Dr. sc. comp. Guntis Arnicāns. Datu bāzes pārlūkošana 81
  • Arhitektūra Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–13:30 Norises vieta: Latvijas Arhitektu savienības nams Rīgā, Torņa ielā 11 Sekcijas vadītājs: Dr. habil. arch. Jānis KrastiņšLaika reglaments: ziņojumi – līdz 15 minūtēm, jautājumi un komentāri – 5 minūtes8:30 – 9:00 Dalībnieku reģistrācija9:00 – 9:10 Ievads (Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš, RTU profesors, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Dr. arch. Juris Dambis)9:10 – 9:30 Dr. arch. jānis Zilgalvis. Jaunākās atziņas Vidzemes muižu arhitek­ tūras izpētē9:30 – 9:50 Mg. arch. Agate eniņa. Skolas 20. gs. divdesmito un trīsdesmito gadu Latvijā9:50 – 10:10 Dr. chem. Ilgars grosvalds, Ivans griņevičs. Izcilais antīkās arhi­ tektūras vēsturnieks Konstantīns Rončevskis (1875–1935)10:10 – 10:30 Arch. Biruta Kancāne. Teritoriālā plānošana un brīvo ekonomisko zonu arhitektūra Krievijas Federācijas Ļipeckas apgabalā10:30 – 10:50 Dr. arch. sandra treija. Rīgas dzīvojamo teritoriju plānošana 20. gs. otrajā pusē10:50 – 11:20 Kafijas pauze11:20 – 11:40 Arch., Dipl.-Ing. juris trauciņš. Būvatļauja – Vācijas variants11:40 – 11:40 Mg. arch. jana jākobsone. Vietējā identitāte Kuldīgas kultūrvēstu­ riskajā mantojumā11:40 – 12:00 Mg. arch. sandra Levāne. Latvijas arhitektūras identitātes idejas Eižena Laubes arhitektūrā un teorētiskajos darbos12:20 – 12:40 Mg. arch. Arne riekstiņš, Dr. arch. jānis Briņķis. Digitālo sistēmu lietojuma tendences reģionālajā kontekstā12:40 – 13:00 Mg. arch. Edgars Suvorovs. Tradīciju un bioklimatisko faktoru mij­ iedarbība reģionālajā arhitektūrā13:00 – 13:30 Noslēguma diskusija (vada Dr. arch. Sandra Treija)82
  • transports un satiksme Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–15:30 Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte Rīgā, Kaļķu ielā 1, 403. telpa Sekcijas vadītājs: Dr. habil. sc. ing. Aleksandrs Urbahs9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija10:00 – 10:10 Ievads (Dr. habil. sc. ing. Aleksandrs Urbahs)10:10 – 10:30 Dr. habil. sc. ing. juris gunārs pommers. Spēkratu uzrāves rakstu­ rotāji10:30 – 10:50 Dr. habil. sc. ing. juris cimanskis, Dr. sc. ing. rihards Indriksons. Slodze uz brīvi krītošas glābšanas laivas pasažieriem10:50 – 11:20 Kafijas pauze11:20 – 11:40 Dr. sc. ing. gundars Liberts, Mg. sc. ing. Žans Butāns, Dr. sc. ing. Vladimirs gonca. Automobiļa virsbūves deformācijas atkarībā no kustības ātruma11:40 – 12:00 Mg. sc. ing. Andris unbedahts, Bc. sc. ing. Indra siliņa. Krasta strā­ vas izmantošanu ietekmējošie faktori Baltijas jūras reģiona ostās12:00 – 12:20 Dr. sc. ing. Arnis Lektauers, Dr. habil. sc. ing. jurijs merkurjevs. DEVS ietvars transporta sistēmu ģeosimulācijai12:20 – 12:40 Mg. sc. ing. Aloizs Lešinskis. Maza apjoma paraugkopas problēma transporta līdzekļu vadības procesu objektīvā novērtēšanā un tās iespējamie risinājumi12:40 – 13:00 Mg. sc. ing. Ilmārs Lešinskis, Dr. sc. ing. jānis Bērziņš. Bezpilota lidojošo aparātu izmantošanas iespējas Latvijas jūras spēkos13:00 – 13:20 Dr. sc. ing. margarita urbaha, Dr. habil. sc. ing. Aleksandrs urbahs, Mg. sc. ing. Konstantīns savkovs. Nanotehnoloģiju pielie­ tošanas perspektīvas transportmašīnbūvē13:20 – 13:40 Dr. sc. ing. josef timmerberg, jade Hochschule, Dr. sc. ing. Andris martinovs. Skin efekta izmantošana uzputināto aizsargpārklājumu biezuma mērīšanai13:40 – 14:00 Noslēguma diskusija14:30 – 15:30 Stenda referāti stendA referātIA. Urbahs, A. Rēdmane. Akustiskās emisijas diagnostikas metodes efektivitātes analīze defektu koordināšu noteikšanai 83
  • A. Urbahs, I. Jonaite. Bezpilota lidaparātu pielietošanas īpatnības lauksaimniecības lietojamplatību monitoringamA. Lešinskis. Maza apjoma paraugkopas problēma transporta līdzekļu vadības pro­ cesu objektīvā novērtēšanā un tās iespējamie risinājumiI. Lešinskis, J. Bērziņš. Bezpilota lidojošo aparātu izmantošanas iespējas Latvijas jūras spēkosE. Dambergs, J. Erbs, R. Jankevics, A. Strautiņš, P. Jefimenko, I. Rozenštrauha, J. Cimanskis, J. Zariņš. Rīgas Brīvostā ienākošo kuģu radīto emisiju novērtējumsV. Priednieks, K. Carjova, I. Stelpa, I. Rozenštrauha. Visaptverošā kvalitātes metodo­ loģija jūrniecības augstskolas un ostu procesu pilnveidošanāG. Rijkuris. Jūras kuģu konstrukciju un ierīču korozijas bojājumu īpatnībasK. Carjova. Jūras kuģu korpusa zemūdens daļas monitoringa problēmasA. Smirnovs. Transportlīdzekļu ražošanas tehnoloģisko procesu, kuros tiek izmantoti robotikas elementi, analīze84
  • Biomedicīnas inženierzinātne Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–14:10 Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte Rīgā, Kaļķu ielā 1, 219. telpa Sekcijas vadītāji: Dr. phys. Aleksejs Kataševs, Dr. habil. phys. Jānis Spīgulis Laika reglaments: ziņojumi – līdz 15 minūtēm, atbildes uz jautājumiem un komentāri – 5 minūtes8:30 – 9:00 Dalībnieku reģistrācija9:00 – 9:05 Sekcijas «Biomedicīnas inženierzinātne» atklāšana9:05 – 9:25 Dr. sc. ing. Ausma Viļumsone, Dr. phys. juris Blūms, Dr. sc. ing. Aleksandrs Vališevskis, Dr. sc. ing. Ilze Baltiņa, Dr. sc. ing. Ivars Krieviņš, Dr. sc. ing. Inese Ziemele, Mg. sc. ing. Igors šitvjenkins, Mg. sc. ing. gaļina terļecka, Mg. sc. ing. Inese parkova, Mg. sc. ing. Ingrīda šahta, Mg. sc. ing. Iveta ābele, Dr. sc. ing. Inga dāboliņa, Bc. sc. ing. marianna grecka. Viedie apģērbi cilvēka drošībai un veselībai9:25 – 9:45 Dr. phys. juris Blūms, Mg. sc. ing. gaļina terļecka, Bc. sc. ing. Ilgvars gorņevs, Dr. sc. ing. Ausma Viļumsone. Apģērbā integrēja­ mais cilvēka kustību enerģijas pārveidotājs9:45 – 10:05 Mg. sc. ing. Inese parkova, Dr. sc. ing. Ausma Viļumsone, Dr. sc. ing. Aleksandrs Vališevskis, Dr. sc. ing. Inese Ziemele. Mikrokli­ matu uzraugošā jaka un soma10:05 – 10:25 ruta jakušonoka, Andris jumtiņš, Zane pavāre, tatjana Anaņjeva, edgars Zeibots. Gaitas izmaiņas pacientiem pēc politraumas10:25 – 10:45 Mg. phys. Ilze diebele, Dr. habil. phys. jānis spīgulis. Ādas onkolo­ ģisko patoloģiju diagnostika ar multispektrālās attēlošanas metodi10:45 – 11:05 dainis jakovels, Dr. habil. phys. jānis spīgulis. Ādas apasiņotības novērtēšana ar RGB attēlošanas metodi11:05 – 11:30 Kafijas pauze11:30 – 11:50 Dr. habil. phys. jurijs dehtjars, Kristīne peroviča, natālija poļaka, Aleksandrs sudnikovičs. Gāzes elektronu emisijas sensors un re­ ģistrators11:50 – 12:10 diāna Borovikova, Aleksandrs rapoports, Dr. habil. phys. jurijs dehtjars, Aleksejs Kataševs, Linda Lancere, marina romanova. Hidroksilapatīta virsmas hidrogenizācijas ietekme uz raugu šūnu imobilizāciju 85
  • 12:10 – 12:30 Dr. habil. phys. jurijs dehtjars, Linda Lancere. UV ietekme uz PMMA virsmas lādiņu12:30 – 12:50 Dr. habil. phys. jurijs dehtjars, Dr. phys. Aleksejs Kataševs, edgars ļaksa, marina romanova, sergejs judins. Ultravioletā starojuma ietekme uz nano biezo P(VDF – TrFE 70:30) kārtiņu virsmas elektrisko potenciālu12:50 – 13:10 Dr. habil. phys. jurijs dehtjars, Aleksejs Kataševs, marina roma- nova, Karīna stalidzāne. ZrO2 plānā kārtiņā ievietoto PbS nanoda­ ļiņu pielietošana jonizējošā starojuma dozimetrijā13:10 – 13:30 maksims šneiders, Dr. habil. phys. jurijs dehtjars. Dentālo rent­ gena diagnostikas iekārtas jonizējošā starojuma gaisa KERMA do­ zas attiecībā pret iekārtas vecumu13:30 – 13:50 Lada Bumbure, Dr. habil. phys. jurijs dehtjars. Medicīnas rent­ genattēla kvalitātes pārbaudes digitalizēšanas metode13:50 – 14:10 Noslēguma diskusija86
  • VII. LAuKsAImnIecīBA, VIdes ZInātne Lauksaimniecības un meža zinātnes: iespējas un izaicinājumi sabiedrības attīstībai Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–18:00 Norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes aula Jelgavā, Lielajā ielā 2 Sekcijas vadītāja: Dr. habil. oec. Baiba Rivža Laika reglaments: ziņojumi – līdz 10 minūtēm, diskusijas un atbildes uz jautāju- miem – līdz 5 minūtēm9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija, kafija10:00 – 10:20 Sekcijas darba atklāšana Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektors, Latvijas Lauksaim- niecības un meža zinātņu akadēmijas viceprezidents Dr. sc. ing. juris skujāns Zemkopības ministrijas pārstāvja uzruna10:20 – 11:45 Dr. habil. oec. Baiba rivža. Lauksaimniecības un meža zinātnes Latvijā un mainīgajā pasaulē Dr. phil. jānis Alsiņš. Latviešu akadēmiskā organizācija Zviedrijā Dr. agr. Voldemārs strīķis, Dr. habil. oec. Arnis Kalniņš. Biogāzes ieguves ekonomiskais izvērtējums Mg. paed. Liena poiša, Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs. Kaņepju izmantošanas iespējas biokurināmā ieguvei Latvijā Dr. agr. Līvija Zariņa, Mg. sc. dace piliksere. Lauksaimnieciskās produkcijas kvalitātes aspekti bioloģiskās daudzveidības kontekstā Dr. biol. edīte Kaufmane, Dr. biol. Laila Ikase, Dr. biol. sarmīte strautiņa, Dr. agr. silvija ruisa, Mg. agr. Ilze grāvīte, Dr. agr. gunvaldis Vēsmiņš, rūdolfs dumbravs. Augļu koku un ogulāju se­ lekcijas rezultāti Latvijā pēdējos desmit gados11:45 – 12:15 Kafijas pauze12:15 – 14:00 Dr. biol. Arvīds Barševskis. Koleopteroloģisko pētījumu vēsture un mūsdienu tendences Latvijā Dr. habil. agr. Aldis Kārkliņš. Informācija par Latvijas zemes resur­ siem – esošais un vēlamais Dr. sc. ing. dainis Viesturs, Dr. sc. ing. semjons Ivanovs. Laukkopī­ bas tehnikas un tehnoloģiju modernizācijas rezultāti un problēma 87
  • Dr. sc. ing. evita straumīte, Dr. sc. ing. jeļena Zagorska. Aktuālākie pētījumi ESF līdzfinansētajā projektā «Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide» Dr. sc. ing. tatjana rakčejeva, Dr. sc. ing. ruta galoburda. Pētnie­ ciskās aktualitātes un nākotnes vīzijas VPP apakšprojektā «Jaunu pārstrādes tehnoloģiju ietekme uz bioloģiski aktīvo savienojumu saglabāšanu pārtikas produktos» Dr. silv. dagnis dubrovskis. Vietējo koksnes resursu mobilizācijas iespēju izvērtēšana jaunu augstākas pievienotās vērtības produktu un bioenerģijas ražošanai Mg. oec. sigita tunkele, Dr. sc. ing. jānis mārciņš, Mg. sc. ing. Andrejs domkins. Latvijas mēbeļu nozares situācijas analīze, nā­ kotnes perspektīvas Dr. silv. āris jansons, Mg. silv. Arnis gailis, Dr. silv. Imants Baumanis, Mg. silv. jānis jansons. Meža selekcijas potenciāls mežaudžu adaptācijas spēju paaugstināšanā14:00 – 15:00 Pusdienas15:00 – 18:00 Iepazīšanās ar stenda referātiem un diskusija stendA referātIMg. sc. ing. Dainis Ancāns, Dr. sc. ing. Aivars Kaķītis, Dr. sc. ing. Imants Nulle. Stiebru orientācijas ietekme uz biomasas brikešu mehāniskajām īpašībāmDr. agr. Aleksandrs Adamovičs, Mg. agr. Irēna Upmale. Nektāraugs – apaļgalvas ež­ ziede (Echinops sphaerocephalus l.)Mg. sc. ing. Mārtiņš Andžs, Dr. sc. ing. Voldemārs Skrupskis. Saistviela ekoloģiska izolācijas materiāla ražošanāDr. sc. ing. Aivars Āboltiņš, Dr. sc. ing. Jānis Palabinskis. Gaisa sildīšanas saules kolektoru pielietojumsMBM Krišjānis Āboltiņš. Automobiļu pēcpārdošanas tirgus attīstība Baltijas valstīsMg. agr. Oskars Balodis, Mg. agr. Jānis Bartuševics, Dr. agr. Zinta Gaile. Enerģētisko augu biomasas ražas biogāzes ieguveiMg. agr. Oskars Balodis, Dr. agr. Zinta Gaile. Sējas termiņa un izsējas normas ietek­ me uz ziemas rapša (Brassicanapusssp. oleifera) salmu ražu sēklu salmu attiecībuMg. agr. Jānis Bartuševics, Dr. agr. Zinta Gaile. Agrometeoroloģisko faktoru ietekme uz kukurūzas sausnas ražu biogāzes ražošanai88
  • Mg. agr. Andris Bāliņš, Mg. biol. Dace Smiltiņa, Dr. agr. Ziedonis Grīslis. Latvijas govju piena proteīna ģenētiskās izpētes rezultāti un perspektīvasMg. silv. Teodors Blija. Disku arkls vai frēze?Dr. sc. administr. Ieva Brence, Dr. habil. oec. Baiba Rivža. Studiju virzienu vērtēšana augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanai virzienā: lauksaim­ niecība, mežsaimniecība, veterinārija un zivsaimniecībaDr. agr. Skaidrīte Būmane, Dr. biol. Maija Vitjažkova. Pelēko zirņu nozīme un selekcija LatvijāMg. sc. ing. Armands Celms. Nivelējumi pāri lielākajām Latvijas upēmDr. silv. Dagnis Dubrovskis. Latvijas Lauksaimniecības universitātes precīzās mež­ saimniecības izpētes grupas pētījumu virzieni un rezultātiDr. sc. ing. Vilis Dubrovskis, Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs, Mg. sc. ing. Imants Plūme. Biogāzes ieguve no netradicionāliem augiemDr. sc. ing. Vilis Dubrovskis, Mg. sc. ing. Imants Plūme, inž. Benita Plūme. Siltumnīcas efekta gāzu emisijas enerģijas augu izmantošanā biogāzes ražošanaiMg. agr. Indra Eihvalde. Vaislai audzējamo teļu dzīvmasas un ķermeņa izmēru sakarību analīzeDr. oec. Gunta Grīnberga-Zālīte, Dr. habil. oec. Baiba Rivža. Klientu orientētu tālākiz­ glītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas metodoloģijaDr. agr. Iveta Gūtmane, Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs. Auziņairenes un hibrīdās airenes sēklu ražību noteicošie faktori Latvijas agroklimatiskajos apstākļosDr. biol. Laila Ikase, PhD Gunārs Lācis. Latvijas ābeļu ģenētiskie resursi un selekcijaDr. biol. Ilze Irbe, Mg. sc. ing. Uldis Grīnfelds, Mg. sc. chem. Inese Šāble, Mg. sc. chem. Anrijs Verovkins, Mg. sc. chem. Laura Vīķele, Dipl. chem. Baiba Horste, Dr. biol. Guna Nolte, Dr. habil. sc. ing. Arnis Treimanis, Dipl.-Ing. mārīte Škute, Dr. silv. Āris Jansons. Koksnes īpašību ģenē­ tiskā determinācijaMg. arch. Ilze Jankovska, Dr. silv. Inga Straupe, Bc. agr. Līga Kupfere. Izvēles eksperi­ ments – inovatīva sabiedrības iesaistīšanas metode pilsētas mežu apsaimniekošanāMg. sc. ing. Liene Kanceviča, Dr. sc. ing. Aivars Āboltiņš. Saules enerģijas kolektora ar atstarotājiem konstrukcijas matemātiskais pamatojumsDr. sc. ing. daina Kārkliņa, Mg. oec. Ilga Gedrovica. Topinambūra (Helianthus tube­ rosus l.) daudzfunkcionālā nozīme tautsaimniecībāDr. habil. agr. Aldis Kārkliņš. Augsnes klasifikācija vēsturiskā un mūsdienu skatījumā 89
  • Mg. oec. Linda Kelle. Lauku uzņēmumu attīstības iespējas un izvērtējums speciali­ zētās nozaru izstādēsDr. biol. Muza Kirjušina. Zivju parazitofaunas pētījumu vēsture LatvijāDr. biol. Inese Kokina. Miežu miltrasas izraisītāja ģenētiskās struktūras pētījumi Lat­ vijāMg. sc. ing. Vladimirs Koteļeņecs, Dr. sc. ing. Vilis dubrovskis, Mg. sc. ing. Eduards zabarovskis. Biomasas sausā anaerobā fermentācijaMg. sc. ing. Andris Kronbergs, Dr. sc. ing. ēriks Kronbergs, Mg. sc. ing. mareks Šmits, Bc. sc. ing. Elgars Širaks. Niedru un kaņepju stiebru materiālu grie­ šanas īpašībasDoc. emeritus Maiga Krūzmētra. NVO kā sociālo priekšnosacījumu veidotājs mikro­ uzņēmējdarbībai Latvijas laukosDoc. emeritus Maiga Krūzmētra, Dr. habil. oec. Baiba Rivža, Laura Rivža. Kultūras mantojums kā resurss uzņēmējdarbības attīstībai tūrismā Latvijas laukosDr. geogr. Ženija Krūzmētra. Iedzīvotāju mobilitāte kā apdzīvojumu ietekmējošs pro­ cess periurbānās teritorijāsDr. sc. ing. Daiga Kunkulberga, Mg. paed. Vija Ozoliņa. Bioloģiski aktīvie savienojumi rudzu maizēDr. silv. dagnija Lazdiņa, Mg. silv. Andis bārdulis, Mg. chem. Arta bārdule, Mg. silv. Jānis Liepiņš, Dr. silv. Toms zālītis, Mg. silv. mārtiņš zeps, Dr. sc. ing. mudrīte daugaviete. Daudzfunkcionālas lapukoku plantācijasPhD Gunārs Lācis, Mg. biol. Irita Kota. Molekulārās ģenētikas metožu pielietojums Latvijas augļaugu ģenētisko resursu izpētēMg. oec. Jānis Leikučs. Atbalsta pasākumi atjaunojamo energoresursu izmantošanā ES un LatvijāMg. oec. Jānis Leikučs. Obligātie iepirkumu tarifi no atjaunojamajiem resursiem ra­ žotajai elektroenerģijai Baltijas valstīsDr. habil. biol. Imants Liepa, Dr. silv. Andrejs dreimanis, Dr. silv. Inga Straupe, Dr. silv. Olga miezīte, Dr. silv. Viesturs Šulcs, Dr. silv. Aigars Indriksons, Mg. silv. Solveiga Luguza, Mg. arch. Ilze Jankovska, Mg. silv. māris Gackis. Meža ekoloģija un mežkopībaMg. silv. Līga Liepa, Dr. silv. Inga Straupe. Melnalkšņu dabisko meža biotopu nozī­ mīgums LatvijāMg. med. vet. Solveiga Liepiņa. Meža dzīvnieku (Capreolus capreolus un Cervus elaphus) kvalitatīvas gaļas uzglabāšanas laika pagarināšanas ie­ spējas90
  • Mg. agr. Anda Liniņa, Dr. habil. agr. Antons Ruža, Mg. agr. dzintra Kreita, Mg. agr. merabs Katamadze. ziemas kviešu graudu kvalitātes rādītāju izmai­ ņas slāpekļa mēslojuma ietekmēMg. soc. Anna Liscova, Dr. habil. oec. baiba Rivža, Doc. emeritus maiga Krūzmētra. Daudzfunkcionālas saimniekošanas tendences un modeļi zemga­ les lauku saimniecībāsDr. agr. Ināra Līpenīte, Dr. habil. agr. Aldis Kārkliņš. LIZ apmežošanas ietekme uz atsevišķām augsnes fizikālām īpašībāmDr. agr. Ināra Līpenīte, Dr. habil. agr. Aldis Kārkliņš. Zemes izmantošanas maiņas iespējamās konsekvences – Eiropas un pasaules pieredzeDr. sc. ing. Leonards Līpiņš, Dr. habil. biol. Imants Liepa, Dr. sc. ing. Andris drēska, Dr. sc. ing. ziedonis Sarmulis, Dr. habil. ing. Rūdolfs Ozoliņš. Apaļo kokmateriālu tilpuma precīzas noteikšanas variantiDr. sc. ing. Leonards Līpiņš, Dr. sc. ing. ziedonis Sarmulis, Dr. sc. ing. Andris drēska, Mg. sc. ing. mareks millers, Mg. sc. ing. Andris Sladzevskis, Bc. māris davidāns. Rūpniecisko koku sugu stumbra koksnes dimensionālais un kvalitatīvais vērtējumsMg. Eiropas studijās marta meženiece. eiropas Savienības struktūrfondu finansē­ jums zinātnes attīstībai lauksaimniecības un meža zinātņu nozarēPhD Inga moročko-bičevska, PhD Jamshid Fatehi, Mg. sc. Olga Sokolova, Mg. sc. Neda Pūpola. Augļkopībā un mežsaimniecībā nozīmīgu patogēnu Latvijas populāciju izpēteDr. sc. ing. Sandra muižniece-brasava. LLU tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra piedāvātās LLU zinātnieku un ražotāju sadarbības iespējasMg. oec. Kaspars Naglis-Liepa. Auces pilsētas iedzīvotāji kā atjaunojamo energore­ sursu patērētājiDr. agr. Baiba Ošmane, Dr. habil. agr., Dr. med. vet. Aleksandrs Jemeļjanovs, Dr. sc. ing. Vita Šterna. zāles lopbarības izvērtējums bioloģiskajā saimnie­ košanas sistēmā LatvijāDr. oec. modrīte Pelše, Mg. oec. Kaspars Naglis-Liepa. Kukurūzas un ziemas kviešu audzēšanas izmaksu salīdzinājumsMg. agr. Rasma Platače, Mg. paed. Liena Poiša, Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs. Ķīmis­ ko elementu (c, h, o, s, n) satura izvērtējums miežabrāļa (Phalaris arundinacea l.) pirmā un otrā gada sausnas ražaiMg. sc. ing. dace Platonova. zemes konsolidācijas īstenošanas pasākumiMg. agr., Mg. oec. Aivars Pogulis. Griķu audzēšana Latvijā – līdzšinējie sasniegumi un iespējas nākotnē 91
  • Mg. paed. Liena Poiša, Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs. Siltumspēja dažādiem ener­ ģētiskiem augiemMg. paed. Liena Poiša, Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs, Dr. agr. Veneranda Stramkale. eļļas lini – enerģijas iegūšanaiDr. sc. ing. Juris Priekulis, Dr. sc. ing. Armīns Laurs. Piena ražošanas tehnoloģija un me­ hanizācija Latvijā: pašreizējais stāvoklis un attīstības perspektīvasMg. sc. ing. Henrihs Putāns, Mg. sc. ing. Liene Kanceviča, Mg. sc. ing. Viktorija zagorska, Dr. sc. ing. Imants ziemelis. Saules enerģijas kolektors ar šūnu po­ likarbonāta absorberiMg. sc. ing. Edgars Repša, Dr. sc. ing. ēriks Kronbergs, Mg. sc. ing. mareks Šmits. Stiebru materiālu kompaktēšanas īpašības un mehānisms cietā kurināmā ražošanaiMg. oec. Sandija Rivža, Dr. oec. Irina Pilvere, Dr. habil. sc. ing. Pēteris Rivža. Risku novērtējuma konceptuālais modelis bioenerģijas ražošanāDr. agr. Edgars Rubauskis, Dr. agr. māra Skrīvele, Mg. agr. Jānis Lepsis. Ābeļu potcel­ mi Latvijas dārzos – situācija un tendencesDr. agr. Silvija Ruisa, Mg. agr. daina Feldmane. Ķiršu šķirņu un selekcijas novērtē­ jums LatvijāDr. sc. ing. ziedonis Sarmulis, Dr. sc. ing. Leonards Līpiņš, Mg. sc. ing. Artis ērmanis, Mg. sc. ing. mareks millers, Bc. māris davidāns. Sezonālās mitruma un blīvuma izmaiņas priedes stumbrosDr. sc. ing. Aleksandrs Saveļjevs, Mg. biol. Andis Lazdiņš, Mg. silv. zigurds Kariņš, Mg. silv. Andis bārdulis. Augsnes frēzes fv-4088 pielietošana meža atjaunošanāDr. sc. ing. Dalija Segliņa, Mg. cib. hyg. Inta Krasnova, Mg. cib. hyg. Karina Juhņeviča. Inovācijas augļu pārstrādes zinātnē un piedāvājumi nozarēDr. agr. Ilze Skrabule, PhD Aide Tsahkna, Terje Tahtjarv. Kartupeļu šķirņu piemērotība cietes ražošanai bioloģiskajā lauksaimniecībāMg. biol. dace Smiltiņa, Dr. agr. ziedonis Grīslis, Mg. agr. Andris bāliņš. Latvijas govju piena proteīna ģenētiskās izpētes rezultāti un perspektīvasMg. ing. chem. Anrijs Verovkins, Brigita Neiberte, Ģirts Zaķis, Dr. habil. chem. Gaļina Šuļga. Koku mizu slāpekli saturošu atvasinājumu iegūšanaDr. habil. sc. ing. Arvīds Vilde, Dr. sc. ing. Ādolfs Ruciņš. Pētījumi zemkopības mehā­ nikā augsnes apstrādes mašīnu optimālo parametru pamatošanaiDr. habil. sc. ing. Arvīds Vilde, Dr. agr. Dainis Lapiņš, Dr. sc. ing. Ādolfs Ruciņš, Mg. agr. Gundega Dinaburga, Dr. sc. ing. Aivars Cēsnieks, Bc. ing. Sandris Cēsnieks. Pētījumi precīzajā lauksaimniecībā: rezultāti, problēmas, iespējamie risinājumi92
  • Mg. sc. ing. Eduards Zabarovskis, Dr. sc. ing. Vilis Dubrovskis, Mg. sc. ing. Vladimirs Koteļeņecs. Biogāzes ieguves no lauksaimniecības izejvielām teh­ noloģijas LatvijāMg. sc. ing. Viktorija Zagorska, Ingus Mālnieks. Racionālā sivēnu sildpaneļa kons­ trukcijaMg. oec. Viktorija Zaļūksne. Latvijas pilsētu hierarhija un pievilcības faktori pilsētu mārketinga kontekstā 93
  • Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi Norises laiks: 25. oktobris no plkst. 9:00 Norises vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakul- tātes 21. auditorija Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 313. auditorija Rīgā, Alberta ielā 10Organizācijas komiteja: Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga, Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš, Dr. biol. Artūrs Škute, Dr. sc. ing. Ritvars Sudārs9:00 – 10:00 Reģistrācija (RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, 21. audi- torijā) Kongresa sekcijas atklāšana (Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš un Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga) plenārsēde (vada Dr. biol. Artūrs Škute)10:00 – 12:00 Dr. habil. sc. ing. dagnija Blumberga, Dr. sc. ing. Andra Blumberga. Vides zinātnes attīstības iespēju analīze Dr. biol. Viesturs melecis, Dr. geogr. Zaiga Krišjāne, Dr. habil. chem. māris Kļaviņš, Dr. geogr. juris Aigars, Dr. biol. didzis elferts. Socioekoloģiskie pētījumi Latvijā starptautiskā ilgtermiņa ekoloģis­ ko pētījumu tīkla ietvaros Mg. sc. silvija nora Kalniņš, Bc. sc. m. fedorenko, Dr. habil. sc. ing. dagnija Blumberga. Vides projektu rezultātu analīze Dr. Aija graudiņa, Dr. Biruta pūle. Vides risku pārvaldība apdroši­ nāšanas nozarē Latvijā Dr. sc. ing. marika rošā, Dr. sc. ing. Klaudio rošā [Claudio Ro­ chas], Dr. habil. sc. ing. dagnija Blumberga, Mg. sc. jeļena pubule. Ekoinovāciju analīze Latvijā 2010. gadā12:00 – 13:00 Pusdienu pārtraukums 1. sekcija «Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība». Vada Dr. geogr. Kristīne Āboliņa Norises vieta: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 313. auditorija13:00 – 15:00 Dr. iur. Andrejs Vilks. Ekokriminalitāte – vides bīstamākie apdrau­ dējumi, stāvokļa un tendenču raksturojums94
  • Bc. sc. nat. Lilija Apine. Subsidiaritātes loma ilgtspējīga patēriņa vei­ cināšanā Latvijā Dr. med. vet. Boriss jarinovskis. Vides kvalitāte Latgalē kā viens no reģiona ilgtspējīgas attīstības indikatoriem Mg. sc. ēriks Leitis. Ekotūrisma loma antropogēnās slodzes sama­ zināšanā Natura 2000 teritorijās Latvijā Dr. oec. Ligita melece, Dr. oec. Artūrs prauliņš. Vides saglabāša­ na: agrovides pasākumu īstenošana un problēmas Latvijā Mg. sc. nat. pēteris Lakovskis, Dr. geogr. oļģerts nikodemus. Ai­ navu ekoloģiskās plānošanas problēmas un risinājumi mozaīkveida ainavā Latvijā Mg. sc. juris nusbaums, Dr. geogr. Inese silamiķele. Izstrādāto purvu rekultivācija Latvijā15:00 – 15:30 Kafijas pauze 2. sekcija «Vides kvalitātes vērtēšana». Vada PhD Kārlis Valters Norises vieta: RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 21. auditorija13:00 – 15:00 Dr. sc. ing. Andra Blumberga, Dr. sc. ing. Ilze dzene. Sistēmdina­ mikas izmantošana vides inženierzinātņu studijās Mg. sc. Līga Lieplapa, Dr. habil. sc. ing. dagnija Blumberga. Indi­ katoru apstiprināšanas metodes ietekmes uz vidi novērtējumam M. sc. raimonds Kasparinskis, Mg. sc. Imants Kukuļs, Dr. geogr. oļģerts nikodemus. Lauksaimniecības zemju aizaugšanas ietek­ me uz augšņu ģenēzi, morfoloģiju un īpašībām Mg. sc. Zigmārs rendenieks. Mežizstrādes ietekme uz meža aina­ vas fragmentāciju Latvijā Mg. sc. jeļena pubule, Dr. sc. ing. marika rošā, Dr. habil. sc. ing. dagnija Blumberga. Kādēļ biodīzeļdegviela ir videi draudzīgāka par tradicionālo fosilo dīzeļdegvielu: dzīves cikla novērtējuma pieeja Mg. sc. Zane Vincēviča-gaile, Dr. habil. chem. māris Kļaviņš, Dr. chem. Vita rudoviča, Dr. chem. Arturs Vīksna. Mikro un makro­ elementu analīze dārzeņos vides zinātnes kontekstā M. sc. madara pelnēna, Dr. habil. chem. magnuss Vircavs. Plāno­ šanas dokumentu stratēģiskā novērtējuma attīstība Latvijā15:00 – 15:30 Kafijas pauze 95
  • 3. sekcija «Vide un ūdens». Vada Dr. biol. Gunta Spriņģe Norises vieta: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 313. auditorijaNo 15:30 Dr. sc. ing. Viesturs jansons, Mg. sc. ing. Ainis Lagzdiņš, Mg. sc. Laima Bērziņa, Dr. sc. ing. ritvars sudārs, Dr. johanness dels- tra [Johannes Deelstra], Mg. sc. ing. Kaspars Abramenko. Augu barības vielu izskalošanās no lauksaimniecības zemēm Latvijā mainība laikā un telpā: noplūdes un aiztures ilggadīgās tenden­ ces mazos sateces baseinos un drenu sistēmās Dr. habil. chem. māris Kļaviņš, Dr. geogr. Ilga Kokorīte, maruta jankēvica, Līga dreijalte, Mg. sc. Valērijs rodinovs. Antropogē­ nās ietekmes rakstura un intensitātes rekonstrukcija pēdējo 300 gadu laikā, izmantojot ezeru nogulumu sastāva analīzi Dr. sc. ing. edmunds teirumnieks, Mg. chem. ērika teirumnieka, sallija Lakina. Cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu infiltrāta attīrīšanas eksperimentālais pamatojums Dr. sc. ing. Aivars spalviņš, Mg. geogr. uldis nulle. Latvijas hidro­ ģeoloģiskais modelis pazemes dzeramā ūdens krājumu pārvaldīša­ nai un atveseļošanai Dr. biol. gunta spriņģe, egils Aleksejevs, Dr. geogr. Agrita Brie- de, Dr. biol. Ivars druvietis, Dr. biol. Līga grīnberga, Mg. sc. Inga Konošonoka, M. sc. dāvis ozoliņš, Dr. biol. elga parele, Mg. sc. Valērijs rodinovs, Dr. biol. Agnija skuja. Engures ezera hidroeko­ sistēmas ilglaicīgā attīstība un to ietekmējošie faktori Dr. phys. Atis skudra, Dr. phys. Zanda gavare, Mg. phys. egils Bo- gans, Mg. phys. Anda švāgere. Dzīvsudrabs un tā koncentrācijas mērīšana apkārtējā vidē ar Zēmana atomu absorbcijas spektro­ metru Kitija eglīte, Mg. sc. raimonds Kasparinskis. Slāpekļa bilance nit­ rātu jutīgajās teritorijās Latvijā 4. sekcija «Vide un enerģija». Vada Dr. sc. ing. Andra Blumberga Norises vieta: RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 21. auditorijaNo 15:30 Dr. sc. ing. gatis Bažbauers, Mg. sc. ginta cimdiņa. Latvijas cen­ tralizētās siltumapgādes sistēmu loma ilgtspējīgas energoapgādes attīstībā Dr. silv. jānis Broks, Dr. oec. juris gunārs pommers. Zaļā trans­ porta attīstības perspektīva un nozīme Latvijā96
  • Dr. sc. ing. dzintars jaunzems, Dr. habil. sc. ing. Ivars Veiden- bergs, Bc. sc. Alvis einiks. Ar saules enerģiju darbināmu aukstuma iekārtu ietekme uz dzīves kvalitāti Dr. sc. ing. darja markova, Mg. sc. jekaterina porubova, Dr. sc. ing. gatis Bažbauers. Biometāna potenciāls Latvijā Mg. sc. elīna dāce, Bc. sc. Anna skorobogatova. No atkritumiem iegūta kurināmā potenciāls Latvijā Mg. sc. Kaspars siliņš, Mg. sc. Aivars Žandeckis, Dr. habil. sc. ing. Ivars Veidenbergs. Slāpekļa oksīdu samazināšana mazas jaudas biomasas apkures katlos Dr. geogr. Iveta šteinberga. Kritisko slodžu aprēķini un kartēšana uz mežu apgabaliem Latvijā stendA referātI RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes aulā III stāvā Vadītāji Dr. Agris Kamenders un Dr. Jānis ŠīreMg. sc. Ieva Lorence, Dr. sc. ing. Andra Blumberga. Energoefektīvas un ilgtspējīgas mājas izglītojoši stratēģiskā spēle kā iespēja vides izglītības veido­ šanāMg. sc. Juris Burlakovs. Grunts piesārņojuma sanācijas metožu lietojuma iespējas LatvijāJānis Birzaks, Kaspars Abersons. Antropogēnā ietekme uz upes nēģa Lampetra flu­ viatilis nozvejas dinamiku Daugavas baseināMg. sc. geogr. Valdis Vircavs, Bc. sc. ing. Artūrs Veinbergs, B. sc. Andris Liepa, Mg. sc. ing. Kaspars Abramenko, B. sc. Zane Dimanta, B. sc. Didzis Lauva, B. sc. Ilva Aņisimova. Slāpekļa savienojumu ieskalošanās grunts­ ūdenī lauksaimniecībā izmantojamās teritorijāsMg. sc. Francesco Romagnoli, Mg. sc. Jeļena Pubule, Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blum- berga. Dzīves cikla novērtējums no aļģēm ražotai biogāzei, kas tiek izmantota termālās un elektriskās enerģijas ražošanai koģenerā­ cijas iekārtā: salīdzinājums ar dabasgāzi un citām biogāzes sis­ tēmāmēriks Aleksejevs, Jānis Birzaks. Ilglaicīgās izmaiņas Latvijas iekšējo ūdeņu ihtiofaunāMg. phys. Egils Bogans, Dr. phys. Zanda Gavare, Mg. phys. Anda Švāgere, Dr. chem. Rita Poikāne, Jānis Skudra. Dzīvsudraba piesārņojuma apzināšana Latvijā 97
  • Dr. biol. Līga Grīnberga, Dr. biol. Egita zviedre. Makrofītu sabiedrības un to izplatība Engures ezerāDr. chem. Agnese Osīte, Dr. chem. Arturs Vīksna, Dr. chem. Juris Katkevičs, Bc. Margarita Baitimirova. Gaisa aerosolu daļiņu elektroķīmiskie rak­ sturojumiMg. sc. Oskars Purmalis, Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš. Dabas organisko vielu – humusvielu transformācijas process kūdrāMg. sc. Solvita Strazdiņa. Latvijas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtējums, izmantojot makrofītu indeksusDr. geogr. Iveta Šteinberga. Cieto daļiņu atmosfēras piesārņojuma problemātika Lat­ vijā un nākotnes perspektīvie risinājumiB. sc. Gunita Kolosovska, Dr. phys. Georgijs Čikvaidze, Dr. chem. Arturs Vīksna, Mg. sc. Vita Rudoviča, Dr. chem. Agnese Osīte. Piemaisījumu noteikšana solārās tīrības pakāpes silīcija lietņosMg. sc. Līga Ozoliņa, Mg. sc. Evita Garā, Véronique Gosselain. Iedzīvotāju zināšanas par vides kvalitāti un ēku energoefektivitātiMg. sc. soc. Henrijs Kaļķis, Dr. habil. chem. Valdis Kaļķis. Ergonomisko risinājumu nozīme organizācijas darba vides kvalitātes uzlabošanāMg. sc. Aivars Žandeckis, Bc. sc. Lelde Timma, Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga, Dr. sc. ing. Claudio Rochas. Saules siltuma izmantošanas iespējas daudzdzīvokļu ēkās LatvijāBc. sc. Elīna Baranovska, Iveta Mežinska. Tiešo un netiešo vides aspektu pārvaldī­ bas rīcības uzņēmuma vides pārvaldības sistēmāDr. phys. Jānis Kleperis, Dr. chem. Gunārs Bajārs, Dr. chem. Ingrīda Brēmere, Mg. sc. Mārtiņš Menniks, Dr. chem. Arturs Vīksna, Dr. chem. Agnese Osīte, Bc. sc. Dmitrijs Pavļičuks. Gaisa kvalitāte Rīgā un tās uzlabošanas risinājumiMg. sc. soc. Iveta Briška. Riska sabiedrība: ekoloģiskie riski Latvijā17:30 – 18:00 Kafijas pauze18:00 Vides balvas 2011 pasniegšanas ceremonija RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 21. auditorijā (vada Jūlija Gušča)98
  • VIII. medIcīnA un sportA ZInātne medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–17:00 Norises vieta: Latvijas Universitāte Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Lielā aula Sekcijas vadītājs: Dr. habil. med. Ingrīda Rumba-Rozenfelde08:00 – 09:00 Dalībnieku reģistrācija09:00 – 09:45 Sekcijas darba atklāšana (vada Dr. habil. med. Ingrīda Rumba- Rozenfelde, Dr. habil. med. Andrejs Skaģers) Latvijas Universitātes rektors mārcis Auziņš Izglītības un zinātnes ministrijas apsveikums Veselības ministrijas apsveikums Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents juris ekmanis Latvijas Ārstu biedrības prezidents pēteris Apinis Muzikāls apsveikums (izpilda LU MF asociētais profesors Dr. med. šimons svirskis un LU MF pētnieks juris rumaks)09:45 – 11:00 Dr. habil. med. Vija Kluša. Jaunu neiroprotektantu pētījumi Dr. habil. med. jānis gardovskis. Pētniecība ķirurģijā un tās attīstī­ bas perspektīvas Latvijā Dr. med. Valdis pīrāgs. Cukura diabēta farmakoģenētika: jaunumi un izaicinājumi Diskusijas11:00 – 11:30 Stenda referāti. Kafijas pauze.11:30 – 13:00 Sēdes turpinājums (vada Dr. med. Valdis Pīrāgs, Dr. med. Juris Lazovskis) Dr. med. Andrejs ērglis. Modernās kardioloģijas paradigma: jaunās tehnoloģijas, reģeneratīvā medicīna un prakse Dr. habil. biol. nikolajs sjakste. Mildronāta jaunās indikācijas: eks- perimenti un meklējumi Dr. biol. una riekstiņa, Dr. habil. biol. ruta muceniece. Cilvēku donoru cilmes šūnu raksturojums Dr. habil. med. Andrejs skaģers. Pētnieciskās aktivitātes mutes, sejas un žokļu ķirurģijā Latvijā Dr. biol. jānis Kloviņš. Ģenētiskā izpēte no laboratorijas līdz klīnikai Diskusijas 99
  • 13:00 – 14:00 Stenda referāti. Pusdienas14:00 – 15:45 Sēdes turpinājums (vada Dr. med. Andrejs ērglis, Daina Dreimane) Dr. med. modra murovska. Vīrusu infekciju dzīves kvalitāti apdrau­ došu slimību attīstība Dr. med. jānis Alfrēds sīpols. Otrā tipa cukura diabēts nākamajās dekādēs: epidēmijas izaicinājumi un pētījumi tās novēršanai daina dreimane. Pusaudžu un jauniešu otrā tipa diabēta ārstē­ šana: metformīna efektivitāte salīdzinājumā ar tā kombināciju ar roziglitazonu vai intensīvu diētas un fiziskās aktivitātes terapiju. TO­ DAY studija: komprehensīvs multicentru ASV Nacionālā Veselības Institūta (NIH) sponsorēts pētījums PhD pēteris Alberts. Maksas pakalpojumi Latvijas medicīnas zi­ nātnes «dižķibeles» pārdzīvošanā Dr. med. juris Lazovskis. Medicīnas zinātnes un sabiedrības vese­ lības diverģence – podagras piemērs māris pļaviņš. Kā profesors Ilmārs Lazovskis sakausēja laikmetus, pasaules, internistu skolas un pat civilizācijas Diskusijas15:45 – 16:00 Pārtraukums16:00 – 17:00 Ilmāra Lazovska balvas pasniegšanas ceremonija stendA referātI Norises laiks: 25. oktobris plkst. 11:00–11:30; 13:00–14:00 Norises vieta: LU Open auditorija1. Arnis Āboliņš, Ilze Štrumfa, Genādijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis, Edvīns Mikla- ševičs. Krūts vēža molekulārā apakštipa raksturojums Latvijā2. Artūrs Ābols, Kristīne Ducena, Aija Line, Juris Tārs, Jānis Vilmanis, Zenons Narbuts, Valdis Pīrāgs. Jaunu molekulāro marķieru identifikācija vairogdziedzera mezglu un audzēju gadījumos3. Pēteris Alberts. Maksas pakalpojumi Latvijas medicīnas zinātnes «dižķibeles» pār­ dzīvošanā4. Guntis Ancāns, Armands Sīviņš, Viesturs Krūmiņš, Viesturs Boka, Agnese Sudraba, Līga Paņina, Inta Liepniece-Karale, Jānis Eglītis, Mārcis Leja. Celulārā fibronektīna koncentrācija ne ļaundabīgu gastrointestinālu slimību un kuņģa vēža pacientu plazmā100
  • 5. Daina Andersone, Inita Bulina. Ankilozējošā spondilīta pacientu veselības rakstu­ rojums anti-TNF alfa terapijas laikā6. Elita Ardava, Vita Ozoliņa, Oskars Onževs, Ivars Namatēvs. Latvijas reģionālo individuālo aptieku perspektīva un vieta sabiedrības veselības no­ drošināšanā7. Viktors Avkštols, Ilze Indriksone, Pēteris Apse. Digitālo fotouzņēmumu mērījumi zobārstniecībā8. Anna Babarikina, Zaiga Krūmiņa, Ženija Krasovska, Marija Smirnova, Elga Poppe- la, Ingvars Mikažans, Dmitrijs Babarikins. Augu kompozīcijas pret UV starojuma negatīvās ietekmes uz ādu izstrāde un efektivitātes eksperimentālā izpēte9. Dmitrijs Babarikins, Zaiga Krūmiņa, Ženija Krasovska, Guntra Krūmiņa, Alek- sandrs Aniščenko, Anna Babarikina, Jurijs Markovs, Ida Jakobsone, Gatis Ozoliņš, Ludmila Vīksna. Kompozīcijas aknu taukainās steato­ zes novēršanai. Efektivitātes eksperimentālā izpēte10. Ieva Bāgante, Ilze Akota. Deguna estētikas novērtējuma metodes aprobācija pa­ cientiem ar vienpusējām caurejošām lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltnēm11. Uldis Bērziņš, Ance Bogdanova, Ilze Matīse-Van Houtana, Ilze Pētersone, Ilmārs Dūrī- tis, Dace Skrastiņa, Zita Muižniece, Rafaels Joffe, Alberts Auzāns, Pauls Pumpēns, Tatjana Kozlovska. Autologu cilmes šūnu kā jaunieviesto tera­ pijas zāļu drošuma pārbaude12. Liene Čupāne, Ņina Pugačova, Ivonna Selga, Arta Balode, Jekaterina Žestkova, Dace Gardovska, Edvīns Miklaševičs. Bērnu klīniskās universitātes slimnī­ cas S. AUREUS izolātu klīniskais un filoģenētiskais raksturojums13. Simona Doniņa, Inese Folkmane, Modra Murovska. Imūnfenotips pacientiem ar jatrogēnu un slimības inducētu imūndeviāciju14. Daina Dreimane. Pusaudžu un jauniešu otrā tipa diabēta ārstēšana: metformīna efektivitāte salīdzinājumā ar tā kombināciju ar roziglitazonu vai in­ tensīvu diētas un fiziskās aktivitātes terapiju15. Kristīne Ducena, Ieva Strēle, Pēteris Priedītis, Antra Bērziņa, Valdis Pīrāgs. Vai- rogdziedzera mezglu ultrasonoskopisko malignitātes kritēriju analīze pēc tievās adatas punkciju biopsiju datiem16. Ilva Duļevska, Silvija Umbraško, Zeltīte Cēderštrēma. Rīgas skolēnu ķermeņa pro­ porciju izmaiņas augšanas procesā gadsimtu mijā17. Diāna Dušacka, Ludmila Guseva, Tatjana Kolupajeva, Oļegs Vasins, Frīda Arša, Lilija Lapke, Jeļena Storoženko, Inga Januškeviča, Ludmila Vīksna, 101
  • Baiba Rozentāle. C hepatīta vīrusa 3. genotipa izplatība pacientu grupā ar hiv-1/hcv koinfekciju Latvijā 2005.–2010. g.18. Aigars Dzalbs, Gunta Kalnbērza, Irēna Teilāne, Daiga Bauze, Rita Lugovska. Fluo­ rescentā in situ hibridizācijas metode submikroskopisku hromoso­ mu aberāciju diagnostikā bērniem ar attīstības aizturi un iedzimtām anomālijām19. Inguna Ebela, Ingrīda Rumba-Rozenfelde. Bērnu mirstība Latvijā un to ietekmē­ jošie faktori20. Jānis Eglītis, Alinta Hegmane, Mihails Timofejevs, Ludmila Eņģele, Inta Liepniece- Karele. Mammogrāfijas skrīninga programma Latvijā: pirmā gada rezultāti21. Larisa Firstova, Jevgenija Ošmjana, Edīte Bleidele, Natālija Zamjatina, Tatjana Kolupajeva, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle. Enterovīrusu cirkulā­ cija Latvijā 2010. g. sezonā22. Inese Folkmane, Svetlana Čapenka, Modra Murovska, Kristofs Folkmanis, Jānis Bicāns, Rafails Rozentāls. Ar asinīm pārnesto vīrusu infekcijas iz­ platība nieres transplantāta donoriem Latvijā23. Valdis Folkmanis, Elizabete Folkmane. Multisensoriskās terapijas iespējas plaša spektra bērnu attīstības traucējumu gadījumā24. Arvīds Grigans, Ina Mežiņa-Mamajeva, Pēteris Kučāns, Juris Kriķis, Renāte Ligere. Metabolā sindroma (MS) galveno riska faktoru salīdzinošais novērtējums studentēm vecumā no 18 līdz 25 gadiem Latvijā25. Arvīds Grigans, Ina Mežiņa-Mamajeva, Pēteris Kučāns, Juris Kriķis, Jānis Raibarts, Renāte Ligere. Arteriālā asinsspiediena, glikozes un adi­ ponektīna izmaiņas saistībā ar metabolā sindroma (MS) galvena­ jiem riska faktoriem studentēm vecumā no 18 līdz 25 gadiem26. Māris Gržibovskis, Ilga Urtāne, Māra Pilmane.. Specifisko signālmolekulu novēr­ tējums periodonta saitēs septa interradicularis dažādās vecuma grupās27. Ilze Indriksone, Pēteris Apse. Neizņemamas parciālas protēzes: veiksmes un neveiksmes28. Iveta Indriksone, Gundega Jākobsone. Orofaringeālo elpošanas ceļu izmēri indivī­ diem ar dažādām sagitālām skeletālām žokļu attiecībām29. Sergejs Isajevs, Darja Svirina, Jolanta Pupure, Juris Rumaks, Šimons Svirskis, Baiba Jansone, Ulrike Beitnere, Sintija Sauša, Vija Z. Kluša. Mildro­ nāta neiroprotektīvās darbības mehānismi Pārkinsona slimības modelī102
  • 30. Iveta Jankovska, Ilga Urtāne, Māra Pilmane. Reģenerācijas/augšanas, deģenerāci­ jas faktoru un apoptozes raksturojums žokļu kaulos un smaganu au­ dos pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām31. Anda Kadiša, Olga Bratslavska, Svetlana Kozireva, Pēteris Studers, Aivars Lejnieks, Modra Murovska. Parvovīrusa b19 infekcijas nozīme reimatoīdā ar­ trīta un osteoartrīta etiopatoģenēzē32. Līga Kalniņa, Ilga Sarmīte Priedīte, Renāte Ligere, Guntars Selga, Melita Sauka, Andžela Gudre, Viesturs Lāriņš. Jauno sportistu (6–17g.) fiziskās sa­ gatavotības novērtējums33. Helēna Kārkliņa, Džanna Krūmiņa, Gundega Knipše, Inese Kokare, Jānis Valeinis. Ģimenes biopsihosociālais modelis un bērna barojuma pakāpe Latvijā34. Jāzeps Keišs, Valentīna Sondore, Natalija Sevastjanova, Baiba Rozentāle, Ludmila Vīksna. Endotoksīna serdes antivielas asinīs akūta alkohola hepa­ tīta gadījumā35. Gundega Knipše, Jurijs Markovs, Alise Grāmatniece. Aknu morfoloģiskās izmaiņas bērnu pēkšņas nāves sindroma gadījumā36. Ilze Konrāde, Marina Makrecka, Ieva Strēle, Lolita Neimane, Edgars Liepiņš, Maija Dambrova,, Aivars Lejnieks, Uģis Gruntmanis, Valdis Pīrāgs. Nodro­ šinājums ar jodu Latvijā: situācija 2011. gadā37. Anželika Koševacka, Anda Nodieva, Inga Krējere, Māra Melgaile, Ģirts Šķenders, Lonija Broka, Inga Norvaiša, Evija Zarovska, Ilze Morozova, Vaira Leimane. Izolācijas pārtraukšana pirmreizējiem infekcioziem tu­ berkulozes slimniekiem38. Ingrīda Krasta, Aldis Vidžis, Anda Brinkmane. Stomatoloģiskā statusa novērtē­ jums Latvijas pensijas vecuma iedzīvotājiem39. Zane Krišjāne, Ilga Urtāne, Gaida Krūmiņa, Laura Neimane. The assessment of TMJ osseous morphology for osteoarthritic features in patients with dentofacial deformities40. Angelika Krūmiņa, Ināra Logina, Sandra Svilpe, Sandra Gintere, Svetlana Čapenko, Santa Rasa, Maksims Čistjakovs, Alīna Sultanova, Ludmila Vīksna, Modra Murovska. Aktīvu HHV-6, HHV-7 un parvovīrusa B19 koinfek­ ciju atrade pacientiem ar hronisko noguruma sindromu/mialģisko encefalomielītu41. Guntra Krūmiņa, Dmitrijs Babarikins, Irīna Paegle, Oļegs Suharukovs, Sergejs Ņikuļšins, Zaiga Krūmiņa, Ženija Krasovska, Aleksandrs Aniščenko. Beta vulgaris sulas komponentu un kaulu smadzeņu multipotento mezenhimālo stromālo šūnu transplantācijas ietekme uz žurku re­ habilitāciju pēc eksperimentālās politraumas 103
  • 42. Vladimirs Kuzņecovs, Arnis Vīksna. Eigēnika Latvijas Universitātē43. Juris Lazovskis. Medicīnas zinātnes un sabiedrības veselības diverģence – po­ dagras piemērs44. Jānis Lielkalns. Veselības aprūpes finansiālie aspekti Latvijā XXI gs.: skats nā­ kotnē45. Māris Mihelsons. Trahejas un galveno bronhu traumatisku plīsumu biomehāni­ kas aspekti46. Jānis Misiņš, Viesturs Krūmiņš, Viesturs Boka, Uldis Vikmanis, Mārcis Leja. Sa­ slimstība ar ļaundabīgiem audzējiem Latvijā47. Ligita Neimane, Ģirts Šalms, Andrejs Skaģers. Densitometriska analīze atrofis­ kam augšžoklim, kas pastiprināts ar kauluaudus aizvietojošiem materiāliem zobu implantācijas gadījumos48. Anda Nodieva, Ilva Pole, Ludmila Cēsniece, Vija Riekstiņa, Anželika Koševacka, Žanna Konošenoka, Agita Toma, Vija Skripčonoka, Ģirts Šķenders, Vaira Žvīgure, Aija Lipska, Ingrīda Bruse, Ruta Deklava, Zanda Strautmane, Ineta Leškēviča, Evita Biraua, Kasef Ijaz, Timotijs Holtz, Viesturs Baumanis, Vaira Leimane, Patriks Moonan. Infekcijas kon­ troles pasākumi mazina multi-zāļu rezistentas tuberkulozes izpla­ tību stacionāros49. Iveta Ozere, Anda Nodieva, Inta Jansone, Ģirts Šķenders, Ilva Pole, Lonija Broka, Matīss Baušķenieks, Viesturs Baumanis, Olga Bobrikova, Zita Lauska, Anželika Koševacka, Ilze Morozova, Evija Zarovska, Vaira Leimane. Neskaidras M.tuberculosis atradnes interpretācija bērniem, iz­ mantojot IS 6110 RFLP analīzi50. Baiba Ozola, Anda Slaidiņa, Una Soboļeva, Aivars Lejnieks. Samazināta vispārējā kaulu minerālblīvuma ietekme uz bezzobu apakšžokļa rezorbciju51. Osvalds Plepis. Kosmiskās kinetozes etioloģija un patogenēze52. Juris Plonis, Pēteris Vaganovs, Egils Vjaters, Jānis Gardovskis. Prostatas vēža operāciju pieredze P. Stradiņa KUS Ķirurģijas klīnikas Uroloģijas centrā no 1999. gada līdz 2009. gadam53. Māris Pļaviņš. Kā profesors Ilmārs Lazovskis sakausēja laikmetus, pasaules, internistu skolas un pat civilizācijas54. Maija Pozemkovska, Arnis Vīksna. Latvijas medicīnas vēstures izpēte: 21. gad­ simts55. Ilga Sarmīte Priedīte, Līga Kalniņa, Renāte Ligere, Guntars Selga, Melita Sauka, Andžela Gudre. Vispārizglītojošo skolu skolēnu (6–17 g.) fiziskās sa­ gatavotības izvērtējums104
  • 56. Jolanta Pupure, Sergejs Isajevs, Darja Svirina, Kaspars Jēkabsons, Reinis Švarc- bahs, Zane Krūmiņa, Juris Rumaks, Zane Dzirkale, Baiba Jansone, Ruta Muceniece, Šimons Svirskis, Vija Kluša. Mildronāta atmiņu stimulējošie efekti57. Jēkabs Raipulis. «Modernā eigēnika» un ētika58. Silvija Remberga, Ingrīda Rumba-Rozenfelde. Pārtikas alerģijas diagnostikas ie­ spējas Latvijas bērniem59. Regīna Renhofa, Indulis Cielēns, Ināra Akopjana, Gints Kalniņš, Dagnija Ārgule, Pauls Pumpēns, Arnis Strods. Adresētās vīrusiem līdzīgās daļiņas specifiskai mijiedarbībai ar eikariotu šūnām60. Una Riekstiņa, Vadims Parfejevs, Kaspars Jēkabsons, Baiba Jansone, Vija Zaiga Kluša, Ruta Muceniece. Dažādu donoru ādas cilmes šūnu neirodi­ ferenciācijas potenciāls un cAMF/PKA signālceļa aktivitāte61. Ināra Roja, Ženija Roja. Kognitīvās hipnoterapijas pielietošanas efektivitāte hro­ nisku sāpju pacientēm62. Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Ināra Roja. Fiziskās un psihoemocionālās slodzes mij­ iedarbības novērtēšana ķirurgiem un anesteziologiem ar NASA-TLX metodi63. Silvestrs Rubins, Andris Rubins. Sifiliss Latvijā: 1920–201064. Marīna Sevastjanova, Aleksandrs Ivanovs, Egita Senakola, Anda Brinkmane, Maija Kreile, Natālija Zlobina. Temporomandibulārie traucējumi pusaudžiem Latvijā un to ietekme uz dzīves kvalitāti65. Jānis Sīpols. Otrā tipa cukura diabēts nākamajās dekādēs: epidēmijas izaicinā­ jumi un pētījumi tās novēršanai.66. Tatjana Sjakste, Ilva Trapina, Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Roman Lunin, Olga Sugoka, Nikolajs Sjakste. Jauns 14q13.2 asociācijas lokuss ar autoimūnām slimībām67. Simona Skrīvele, Sandra Bērziņa, Rūta Care. Bioloģisko un sociālo faktoru ietek­ me uz kariesa attīstību bērniem piecās valstīs vecumā no 26 līdz 34 mēnešiem68. Anda Slaidiņa, Una Soboļeva, Ilze Daukste, Agnis Zvaigzne, Aivars Lejnieks. Di­ gitālo ortopantomogrammu izmantošanas iespējas osteoporozes riska noteikšanā69. Jeļizaveta Sokolovska, Evita Rostoka, Larisa Baumane, Maija Dzintare, Sergejs Isajevs, Jeļena Šaripova, Lāsma Ļauberte, Ivars Kalviņš, Nikolajs Sjakste. Slāpekļa oksīda produkcija farmakoloģiskajos eksperi­ mentos 105
  • 70. Pēteris Sosārs, Gundega Jākobsone. Impaktētu augšžokļa kanīnu diagnostika un iespējamo blakuszobu sakņu rezorbciju noteikšana ar konusstara datortomogrāfu (KSDT)71. Daina Spūle, Una Soboļeva. Temporomandibulāro traucējumu etioloģisko faktoru analīze72. Andrejs Srebnijs, Uldis Vikmanis, Juris Bērziņš. Onkoplastiskās operācijas krūts vēža slimnieču ārstēšanā: jaunas iespējas krūts saglabājošā ķi­ rurģijā73. Kaspars Stāmers, Andrejs Skaģers, Māra Pilmane. VEGF trušu siekalu dziedzeros reducētas un atjaunotas asinsrites apstākļos74. Inga Stuķēna, Guntis Bahs, Andrejs Kalvelis, Aivars Lejnieks. Par ko liecina lielākā sirds veselības datu bāze Latvijā?75. Agnese Sudraba, Ilze Kikuste, Ilva Daugule, Konrāds Funka, Ivars Tolmanis, Aigars Vanags, Mārcis Leja. Pepsinogēnu dinamika pacientiem pēc H. pylori eradikācijas ilgtermiņā76. Juris Svaža, Dace Čakārne, Iveta Jankovska, Laila Feldmane, Andrejs Skaģers. Augšējo elpošanas ceļu cefalometriskie rādītāji un mīksto aukslēju patomorfoloģiskās izmaiņas pacientiem ar krākšanu un obstruktīvo miega apnoju77. Ģirts Šalms, Ilze Šalma, Māra Pilmane, Andrejs Skaģers, Jānis Ločs, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Laura Neimane. Imūnhistoķīmijas un koniskā stara datortomogrāfijas metožu pielietojums kaula kvalitātes novērtēšanā pirms un pēc augšžokļa dobuma paaugstināšanas operācijām78. Ilze Štrumfa, Boriss Štrumfs, Andrejs Vanags, Arnis Āboliņš, Inga Melbārde- Gorkuša, Jeļena Grušina-Ujumaza, Genādijs Ambalovs, Jānis Gar- dovskis. Audu izmeklējumu stratēģija diagnostikā un medicīnas zinātnē79. Linda Tarasova, Ineta Kalniņa, Alda Bumbure, Kristīne Geldnere, Rota Ritenberga, Liene Ņikitina-Zaķe, Iveta Vaivade, Valdis Pīrāgs, Jānis Kloviņš. OCT1, OCT2 un MATE1 transportieru gēnu variāciju ietekme uz antidiabē­ tiskā perorālā medikamenta metformīna terapijas panesamību un efektivitāti 2. tipa diabēta pacientiem80. Irēna Teilāne, Aigars Dzalbs, Gunta Kalnbērza, Rita Lugovska. Hromosomu slimī­ bu prenatālā diagnostika Latvijā (1996–2010)81. Jevgenijs Tiščenko [Еvgeny Тishchenko]. Belarus-Latvia scientific medical con­ tacts (Evidence from life activities of Piotr Gerke)106
  • 82. Ieva Tolmane, Baiba Rozentāle, Jāzeps Keišs, Ludmila Guseva, Jeļena Storoženko, Agita Jēruma, Ludmila Ivančenko, Nadežda Šubņikova, Zaiga Reinholde, Ņina Sumļaņinova, Ieva Reinholde, Gundega Sīpola, Raimonds Sīmanis. Neitralizējošo antivielu nozīme C hepatīta neizārstēšanās gadījumā83. Silvija Umbraško, Ilva Duļevska, Sarmīte Boka, Ruta Žagare, Ludmila Gavričenko- va. Studentu ķermeņa stājas un pēdas parametru rādītāji84. Peteris Vaganovs, Igors Carevs, Juris Plonis, Egils Vjaters. Primary Testis Lymp­ homa85. Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Inga Melbārde-Gorkuša, Andris Gar- dovskis, Genādijs Trofimovičs, Edvīns Miklaševičs, Jānis Gardovskis. Pārmantota vēža sindromu kopaina Latvijā86. Dmitrijs Vanags, Igors Aksiks, Zaiga Krūmiņa, Ženija Krasovska, Guntra Krūmiņa, Anna Babarikina, Dmitrijs Babarikins. Kaulu smadzeņu multipoten­ to mezenhimālo stromālo šūnu izmantošana muguras smadzeņu traumatisku bojājumu un išēmiska insulta ārstēšanā eksperimentā87. Aleksandra Vežāne, Jekaterina Aļeksejeva, Gunārs Duburs, Aiva Plotniece, Irēna Timofējeva, Tatjana Kozlovska. Eikariotu šūnu transfekcija ar DNS un IN VITRO sintezētu RNS liposomu kompleksu veidā88. Ludmila Vīksna, Jāzeps Keišs, Valentīna Sondore, Natalija Sevastjanova, Agita Jē- ruma, Baiba Rozentāle. Aknu biopsijai alternatīvi seruma marķieri apoptozes un fibrozes procesu novērtējumam aknās89. Zane Vīksna, Guntis Rozentāls, Jurģis Strautmanis, Aleksandrs Kovaldins, Renāte Ligere. Raksturīgākās gonadotropo hormonu, dzimumhormonu un IGF-1 izmaiņas bērniem un pusaudžiem ar epilepsiju90. Anna Zajakina, Jeļena Vasiļevska, Dace Skrastiņa, Tatjana Kozlovska. Rekombi­ nanto alfavīrusu vektoru pretvēža aktivitāte in vivo91. Dmitrijs Žuļenkovs, Ivars Petrovskis, Pauls Pumpēns, Ainārs Leončiks. Jauna vī­ rusveidīgo daļiņu virsmas enzimātiskā modifikācijas sistēma 107
  • Inovācijas sporta zinātnē Norises laiks: 25. oktobris no plkst. 10.00 Norises vieta: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Rīgā, Brīvības gatvē 333, 205. auditorija Sekcijas vadītāji: Dr. paed. Andra Fernāte, Dr. paed. Juris Grants10:00 – 10:15 Konferences atklāšana10:15 – 10:30 Dr. paed. uldis grāvītis. Sporta izglītība un zinātne Latvijā laikmetu griežos10:30 – 10:45 Dr. paed. Antra gulbe. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ie­ guldījums sporta speciālistu izglītošanā (1921–2011)10:45 – 11:00 PhD Aija Kļaviņa. Paraolimpiskās izglītības īstenošanas rezultāti skolā (2004–2011)11:00 – 11:15 Dr. paed. rasma jansone. Paradigmu maiņa sporta izglītības vērtē­ šanā11:15 – 11:30 Dr. paed. Andra fernāte. Sporta skolotāju profesionālā motivācija un plānošanas kompetence: problēmas un nākotnes perspektīvas11:30 – 12:00 Kafijas pauze12:00 – 12:15 Dr. paed. juris grants, PhD Inga Belousa, Dr. paed. Ivars Kravalis, Dr. paed. jānis Žīdens. Duālā karjera Latvijā – treniņš un studijas augstskolā12:15 – 12:30 Dr. paed. Irēna dravniece. Kustību rotaļas Latvijas Sporta pedago­ ģijas akadēmijas studiju procesā12:30 – 12:45 PhD Aija Kļaviņa. Saskarsmes uzvedības novērtēšana sporta stun­ dā ar datorizētu datu ieguves protokolu12:45 – 13:00 Dr. paed. Agita ābele. Treneris un sportists saskarsmē13:00 – 14:00 Pusdienas14:00 – 14:15 Dr. paed. Žermēna Vazne. Daudzdimensiālu faktoru modelis ko­ mandas gatavošanai sacensībām14:15 – 14:30 Mg. paed. Inta Bula-Biteniece. Bērns – fizisko aktivitāšu veicinā­ tājs ģimenē14:30 – 14:45 Dr. med. Inese pontaga. Dažāda rakstura sporta slodžu ietekme uz skeleta muskuļu attīstību14:45 – 15:00 Dr. paed. Leonīds Čupriks. Latvijas svarcēlāju muskuļu sasprindzi­ nāšanas un atslābināšanas procesi108
  • 15:00 – 15:15 Dr. paed. Viesturs Krauksts. Lokālā vibrācija kā treniņa līdzeklis airēšanas sporta veidos15:15 – 15:30 Kafijas pauze15:30 – 15:45 Dr. paed. daina Krauksta. Rekreācija un brīvais laiks15:45 – 16:00 PhD Iveta silova. Skolotāju izglītotāju profesionālās attīstības kon­ cepcijas maiņa Latvijā16:00 – 16:15 Dr. biol. Inta māra rubana. Uzturs sporta spēlēs: teorija un prakse16:15 – 16:30 Dr. paed. juris grants, Dr. paed. Ivars Kravalis. Rekrealoģija – jau­ na sporta zinātnes apakšnozare16:30 Konferences noslēgums 109
  • dIsKusIju KLuBI Norises laiks: 25. oktobris plkst. 18:30–21:30 Norises vieta: Rīgas Latviešu biedrības nama Lielā zāle un Rīgas Tehniskajā universitātē Rīgā, Kaļķu ielā 1 «Latviskā identitāte un tās izpausmes». Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē. Vada Jānis Streičs18:30 – 21:30 nAcIonāLā IdentItāte Kā mūsu dZīVes pIeVIenotā VērtīBA. Vada J. Streičs (Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē) Rakstnieks roalds dobrovenskis – ienācējs Latvijā un palikušais šeit, lai liecinātu par mums pasaulei un liktu pie sirds mums pašiem savu vērtību Rakstniece māra svīre – latvisko raksturu smalkā tvērēja un pierakstītāja Profesore janīna Kursīte un Melburnas Latviešu biedrības priekšniece Iveta Laine. Cik spējīgi esam sevi saglabāt brīvajā pasaulē, kur dotas visas iespējas Admirālis gaidis Zeibots. Vai Latvijas karavīri gan savā, gan svešās armijās ir tikai skaits un dzīvsvars? Profesore dagmāra Beitnere. Kas Latvijas ikdienā visvairāk kropļo mūsu identitāti? Kā tam pretoties? LR Prezidenta padomniece elīna egle. Vai Latvijas prece var saglabāt, kopt un liecināt pasaulei mūsu identitāti? V. E. Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs stankevičs. Kā kristietība var palīdzēt Latvijai saglabāt un kopt savu nacionālo identitāti Profesore Inga pērkone iepazīstinās ar to, kas iemūžināts kustīgā bildē par latviešu gaitām kara krustceļos. Eslingenes paraugstunda Komponists raimonds pauls – latviskā rakstura atraisītājs Diriģents Andžejs randēvičs piedalās diskusijā ar savu Latvijas Zinātņu akadēmijas kori «Gaismaspils» «Inženierzinātņu attīstības tendences». Rīgas Tehniskā universitātē. Vada Sandra Kropa18:30 – 21:30 InŽenIerZInātņu AttīstīBAs tendences110
  • 26. oktobris, trešdiena 2. pLenārsēde* Zinātnes politika un prioritāro pētījumu virzieni Latvijā (vadītāji: Dr. habil. oec. Baiba Rivža, Dr. habil. biol. Elmārs Grēns) Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielajā zālē9:00 – 10:00 reģIstrācIjA10:00 – 10:30 AtKLāšAnA Latvijas Republikas saeimas priekšsēdētājs Latvijas Republikas ministru prezidents10:30 – 12:00 ZIņojumI Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs Andrejs siliņš Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktore Irina Arhipova Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Latvijā Inna šteinbuka Latvijas Universitātes rektors mārcis Auziņš Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds ribickis Jautājumi un atbildes12:00 – 12:30 IZstādes «VALsts pētījumu progrAmmu pIrmIe reZuLtātI» AtKLāšAnA Latvijas Zinātņu akadēmijas II stāva vestibilā12:30 – 13:30 Pusdienlaiks13:30 – 18:00 VALsts pētījumu progrAmmAs. ZIņojumI. dIsKusIjAs. puBLIKā- cIju IZstādes LZA Mazajā zālē13:30 – 14:00 Dr. habil. phys. juris ekmanis. Enerģija un vide Jautājumi un diskusijas14:00 – 14:30 Dr. habil. phys. Andris šternbergs. Inovatīvie materiāli, informāci­ jas un komunikācijas tehnoloģijas Jautājumi un diskusijas14:30 – 15:00 Dr. chem. Bruno Andersons. Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana Jautājumi un diskusijas15:00 – 15:30 Dr. med. Valdis pīrāgs. Sabiedrības veselība Jautājumi un diskusijas* Plenārsēdes tiešraidi iespējams noskatīties portālā www.lu.lv 111
  • 15:30 – 16:00 Kafijas pauze16:00 – 16:30 Dr. habil. chem., Dr. h. c. hist. jānis stradiņš, Dr. habil. philol. Ilga jansone. Nacionālā identitāte Jautājumi un diskusijas16:30 – 17:30 Diskusijas18:00 – 19:00 IZstādes «BiBliothECa RigEnSiS gAdsImtu gAItā» AtKLāšAnA LU Akadēmiskajā bibliotēkā19:30 – 22:30 KorA «KAmēr» Koncerts sadarbībā ar Raimondu Paulu (kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents Māris Sirmais) Latvijas Uni- versitātes Lielajā aulā Lu reKtorA mārČA AuZIņA pIeņemšAnA112
  • 27. oktobris, ceturtdiena09:30 – 14:00 IZstāde «ŽurnāLs «AKAdēmIsKā dZīVe» LAtVIešu trImdā un neAtKArīgAjā LAtVIjā» LZA Mazajā zālē09:30 – 10:00 IZstādes AtKLāšAnA un ŽurnāLA «AKAdēmIsKā dZīVe» 48. LAIdIenA AtVēršAnA10:00 – 13:00 pArALēLAs dIsKusIjAs Zinātnes politika un prioritātes LZA II stāva sēžu zālē. Vada Dr. habil. phys. Andrejs Siliņš Diskusijā piedalīsies vairāk nekā simts zinātnieku no Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem, kā arī Zviedrijas universitāšu profesori. Uz diskusiju tiks aicināti par zinātnes politiku un prioritāšu noteikšanu atbildīgo valsts institūciju pārstāvji. Diskusijas gaitā tiks apspriestas zinātnes attīstības stratēģiskās no- stādnes gan Latvijas, gan Eiropas Savienības un pasaules mērogā, kā arī analizēts Latvijas likumdošanas ietvars zinātnes politikas un prioritāšu noteikšanas laukā. Tiks pievērsta uzmanība likumdošanas normu izpildei vai neizpildei un analizēta Latvijas situācija salīdzinā- jumā ar tās kaimiņvalstīm. Diskusijas dalībnieki tiks aicināti novērtēt Eiropas Savienības finansējuma (7. ietvarprogramma un Struktūr- fondi) ietekmi uz Latvijas zinātnes politiku un prioritātēm. Diskusijas mērķis ir novērtēt, kādas izmaiņas ir sagaidāmas Latvijas zinātnes politikā un prioritāšu noteikšanā starptautiskās ekspertīzes rezultātā. Novecošana un jaunatnes iesaiste zinātnē LZA Senāta zālē. Vada Dr. habil. paed. Tatjana Koķe. Uz viedokļu apmaiņu aicināti visi inte- resenti – kongresa dalībnieki! Diskusijas ierosinātāji: Dr. sc. ing. Irina Arhipova – IZM, Dr. oec. Juris Binde – LMT, Baiba Kangere – valodniece, Dipl. iur., Mg. paed. Ligita Landzmane – LJZA, Dr. chem. Tālis Millers – LZA, Andešs Pālsovs [Anders Paalzow] – REA, Dr. habil. paed. Ausma Špona – RPIVA Jautājumi: 1) Kāda ir akadēmiskās karjeras darba tirgus vērtība: izpratnes sa- līdzinājums Latvijā un ārvalstīs? Kāpēc jaunā paaudze izvēlas aka- dēmisko karjeru? Kāpēc pieredzējušie zinātnieki pie tās turas? Kādas problēmas ar to saistītas? Vai pasaulē ir pozitīva pieredze, un kā Latvijā to varētu pārņemt? 113
  • 2 ) Ko zinātnei spēj dot jaunieši un ko – pieredzējuši speciālisti? Kādā veidā pieredze tiek nodota jaunajai paaudzei? Kur slēpjas riski paau- džu nomaiņā? Kādus riskus saskata jaunieši, kādus – seniori? Ko no paaudžu nomaiņas gaida sabiedrība? Kādas ir tās cerības? 3) Kas kopīgs, kas atšķirīgs paaudžu nomaiņai zinātnē, biznesā, valsts pārvaldē, politikā? Vai un kā Latvijā jauno pētnieku radīto pie- vienoto vērtību izmanto darba devēji? Kam un kāpēc darba devēji dod priekšroku – jaunībai vai pieredzei? Kādu ieguldījumu uzņēmu- mu konkurētspējas paaugstināšanā var dot jaunie un pieredzējušie zinātnieki, veicot lietišķos pētījumus? 4) Kādas ir zinātnes politikas tendences attiecībā uz paaudžu nomai- ņu un pēctecību? Vai un kādi ir stimuli jauno iesaistei un pēctecības nodrošināšanai? Kā panākt izcilu zinātnieku un jauno pētnieku ietek- mi uz zinātnes politikas veidošanu un lēmumu pieņemšanu? Zinātne un nacionālā identitāte LU Sociālo zinātņu fakultātes 1. auditorijā Rīgā, Lomonosova ielā 1a. Vada PhD Nils Muižnieks Vai zinātne var kalpot kā instruments nacionālās identitātes stipri- nāšanā? Vai zinātnes uzdevums ir apšaubīt tradicionālos uzstādī- jumus nacionālās identitātes problemātikā? Kā vērtējama līdzšinē- jā pētniecība par nacionālo identitāti? Kādā mērā šī pētniecība ir ietekmējusi sabiedrības izpratni un valsts politiku par šo jautāju- mu? Kādas tēmas nacionālās identitātes pētniecībā būs aktuālas 2030. gadā? Zinātnes popularizēšana sabiedrībā un zinātnes žurnālistika LZA Mazajā zālē III stāvā. Vada Dr. paed. Inta Brikše un Dr. phil. Ainārs Dimants Kāda ir zinātnes komunikācija Latvijā? Kā mediji atspoguļo to, kas notiek Latvijas zinātnē? Vai zinātnes žurnālistika nodrošina informā- cijas balansu par dabas, humanitārajām un sociālajām zinātnēm? Kā sekmēt izglītības un zinātnes žurnālistu iespējas un spējas, lai veicinātu sabiedrības izpratni un arī diskusijas zinātnes jautājumos un par zinātni? Kā veicināt augstskolu un zinātnisko institūtu attie- cības ar medijiem? Kā iekļaut jaunos Latvijas zinātniskos žurnālus starptautiskajās datu bāzēs? Kāda ir Latvijas zinātnes komunikācija pasaulē? Uz diskusiju par šiem jautājumiem aicināti ne tikai zināt- nieki, bet arī zinātnes žurnālisti un pārstāvji no zinātniskās izdevēj- darbības, kā arī sabiedrisko attiecību darbinieki no zinātniskajiem institūtiem un augstskolām.114
  • Globālais un nacionālais zinātnē LZA 2. auditorijā III stāvā. Vada Dr. habil. phys. Juris Zaķis Zinātnes globalizācija pa grieķu-romiešu, Eiropas un Rietumu civilizā- cijas ceļu. Globālais un nacionālais humanitārajās, sociālajās, eksak- tajās un inženierzinātnēs. Globālais un nacionālais latviešu ienākšanā zinātnē pirmajā, otrajā un trešajā atmodā. Renesanse un apgaismība Rietumeiropā un atmodas Latvijā – līdzīgais un atšķirīgais. Latviešu zinātnieku globālais un nacionālais ieguldījums. Ko uzskatām par savu mērķi un misiju: latviešu zinātni, zinātni Latvijā, zinātni latviešu valodā vai globālo zinātni tās īpašajā valodā? Kāda zinātne nāciju visvairāk vieno un kāda šķeļ? Zinātņu pilnīga globalizācija – mērķis vai drauds. Zinātne un uzņēmējdarbība Rīgas Tehniskās universitātes 403. au- ditorijā Kaļķu ielā 1. Vada Modris Ozoliņš Vides risinājumu institūts – inovatīva platforma pētnieku un uzņē- mēju mijiedarbības veicināšanai. Sociālie mediji – zinātnes un bizne- sa veicināšanas rīks: piemēri un jauni produkti. Ideju pārnese uz taut- saimniecību – pretrunas, problēmas un iespējas. Attīstības bankas iespējas un risinājumi zinātnes, izglītības un uzņēmējdarbības vides sadarbības veicināšanai. Eiropas latviešu nevalstisko organizāciju nozīme un iespējas latviešu zinātnieku, akadēmiskas vides un uzņē- mēju sadarbībā. Inovāciju ieviešana dzīvē jeb no idejas līdz tirgum. Citu valstu pieredze zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbībā.13:00 – 14:00 Pusdienlaiks Latvijas Zinātņu akadēmijas, universitāšu un institūtu izdoto zināt- nisko grāmatu izplatīšanas galds14:00 – 17:00 nosLēgumA pLenārsēde LZA Lielajā zālē* (vadītāji: Dr. habil. phi­ lol. Ilga Jansone, Dr. habil. phys. Ivars Lācis)14:00 – 15:00 ZIņojumI Dr. habil. phys. Andrejs siliņš. Zinātnes politika un prioritātes Dr. habil. paed. tatjana Koķe. Novecošana un jaunatnes iesaiste zinātnē PhD nils muižnieks. Zinātne un nacionālā identitāte Dr. paed. Inta Brikše, Dr. phil. Ainārs dimants. Zinātnes populari­ zēšana sabiedrībā un zinātnes žurnālistika Dr. habil. phys. juris Zaķis. Globālais un nacionālais zinātnē modris ozoliņš. Zinātne un uzņēmējdarbība* Plenārsēdes tiešraidi iespējams noskatīties portālā www.lu.lv 115
  • 15:00 – 16:15 IesKAts seKcIju dArBā un secInājumos Nacionālā identitāte (Dr. habil. phil. Maija Kūle) Valodniecība un literatūras zinātne (Dr. habil. philol. Ilga Jansone) Vēsture (Dr. hist. Guntis Zemītis) Politika un tiesības (Dr. paed. Žaneta Ozoliņa) Pedagoģija un psiholoģija (Dr. habil. philol. Dace Markus) Tehniskās zinātnes (Dr. sc. ing. Bruno Grasmanis) Lauksaimniecības un vides zinātnes (Dr. habil. oec. Baiba Rivža) Medicīna un sporta zinātne (Dr. habil. med. Ingrīda Rumba- Rozenfelde)16:30 – 17:15 Diskusijas17:15 – 17:30 ApVIenotā KongresA nosLēgums (kongresa rīcības komitejas priekšsēdētājs Tālavs Jundzis)17:30 – 19:30 LAtVIjAs ZInātņu AKAdēmIjAs preZIdentA jurA eKmAņA pIeņemšAnA par godu kongresa noslēgumam116
  • KontAKtInformācIjASekcijas nosaukums KontaktinformācijaI. Kultūra un nacionālā identitāteTeātris kā identitātes kods e-pasts: radzobe@latnet.lvLatvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā Tālr. 67227852 e-pasts: art@lza.lv, elita_grosmane@tvnet.lvLatvijas kultūrainava laikmetu griežos Tālr. 29484996 e-pasts: olgerts.nikodemus@lu.lvLatgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais Tālr. 26496145mantojums un potenciāls mūsdienu Eiropas kontekstā e-pasts: zaiga.ikere@du.lvReliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija Tālr. 29404211, e-pasts: konkova@latnet.lvModernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju Tālr. 67229208vēstures skatījumā e-pasts: gubenko@inbox.lv, maija.kule@gmail.comNacionālā identitāte un rīcībspēja e-pasts: aija.zobena@lu.lv, voldemars.bariss@llu.lvNacionālā identitāte un mobilitāte e-pasts: nils.muiznieks@lu.lvNacionālā identitāte un komunikācija e-pasts: inta.brikse@lu.lv, vita.zelce@lu.lvNovadnieciskās identitātes meklējumi Kurzemē Tālr. 63483786, 22046612, e-pasts: khi@liepu.lv, edgars.lams@inbox.lvOrientālistika un latviskā identitāte e-pasts: ivbulis@lanet.lvJaunatne Latvijā, Eiropā un pasaulē: izaicinājumi, Tālr. 27897704problēmas un perspektīvas e-pasts: ilze_t@lza.lvII. Valodniecība un literatūrzinātneTeorija un metodoloģija latviešu valodniecībā Tālr. 26460127 e-pasts: kalnaca@latnet.lv, andra.kalnaca@lu.lvLatviešu valodas gramatika: problēmas un risinājumi Tālr. 29410399, e-pasts: daija@apollo.lvLatviešu valodas vēsture, dialektoloģija un onomastika Tālr. 67213606, e-pasts: ojaars@lycos.comLatviešu leksikoloģija, leksikogrāfija un terminoloģija Tālr. 67227854, 26473038 e-pasts: ieva.zuicena@inbox.lvSociolingvistika Tālr. 26352167, e-pasts: ina.druviete@lu.lvLatgales latviešu valoda un kultūra Tālr. 64625841, e-pasts: ilga.suplinska@ru.lvNacionālā identitāte un latviešu literatūra: būtiskākie Tālr. 26524712teksti un to nozīmes e-pasts: ausma.cimdina@lu.lvLatviešu literatūras vēsture: metodoloģiskas problēmas Tālr. 67229017 (Vilhelmīne Mackus) e-pasts: litfom@lza.lvK. Barona dienu konference «Tradīcija un robežas» Tālr. 67228632 (Latviešu folkloras krātuve) e-pasts: dace.bula@lulfmi.lv, una.smilgaine@lulfmi.lvIII. VēstureLatviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas Tālr. 67227555uzturēšanā ārzemēs padomju okupācijas laikā e-pasts: bspc@lza.lvNacionālā identitāte un valstiskuma problēmas 19.–21. gs Tālr. 29559093Rīgas identitāte vēstures gaitā Tālr. 67226934, e-pasts: ieva@lza.lvMutvārdu vēsture: dzīvesstāsts un pašapziņa e-pasts: bela@lu.lv 117
  • Sekcijas nosaukums KontaktinformācijaLatvijas sociālā atmiņa un nacionālā identitāte Tālr. 29417510 e-pasts: sociala_atmina@lu.lv, vita.zelce@lu.lvLatvijas tiesību pēctecības un identitātes meklējumi Tālr. 67034563, 67034512,19.–21. gs. e-pasts: sanita.osipova@lu.lvIV. politika un tiesībasTiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība Tālr. 67034448, 29101611, e-pasts: anita.braksa@lu.lvCilvēkdrošība Latvijā: lokālie, nacionālie un Tālr. 67140533starptautiskie izaicinājumi e-pasts: zaneta.ozolina@lu.lv, rajevska@latnet.lvPolitiskās identitātes un rīcībspēja e-pasts: janis.ikstens@lu.lvV. pedagoģija un psiholoģijaIzglītība izaugsmei: pagātne, tagadne un nākotne Tālr. 26442598 (Dace Markus), e-pasts: markus@lanet.lv Tālr. 28820668 (Jānis Avotiņš) e-pasts: janis.avotins@rpiva.lv Tālr. 29242916 (Tatjana Koķe) e-pasts: tatjana.koke@lu.lv Tālr. 29372140 (Aīda Krūze) e-pasts: aida.kruze@lu.lv Tālr. 26763707 (ērika Vugule) e-pasts: erika.vugule@lu.lvPsiholoģijas zinātnes un sabiedrības saskarsmes e-pasts: sebre@lanet.lvpunkti: izaicinājumi un perspektīvasVI. tehniskās zinātnesDabas zinātnes un materiālzinātne Tālr. 67089249 (Ilze Spārīte), 67089277 (Modris Drille) Fakss: 67615765, e-pasts: ilze@ktf.rtu.lvEnerģētika un elektrotehnika Tālr. 67089911 (Gatis Bažbauers)Mehānika un mašīnbūve Tālr. 67089332Būvniecība: zinātne, teorija un prakse Tālr. 67089287, 27476220 e-pasts: janis.kaminskis@rtu.lvDatorzinātne un informācijas tehnoloģijas Tālr. 67089095 (Vita Graudiņa), e-pasts: vita.graudina@rtu.lvArhitektūra Tālr. 67326602, 67089115Transports un satiksme Tālr. 6708 9864 (Ieva Jonaite), fakss: 6708 9968 e-pasts: ieva.jonaite@rtu.lvBiomedicīnas inženierzinātne Tālr.: 67089732VII. Lauksaimniecība, vides zinātneLauksaimniecības un meža zinātnes: iespējas un Tālr. 29254469izaicinājumi sabiedrības attīstībai.Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, Tālr. 67089923 (Ieva Lorence)risinājumiVIII. medicīna un sporta zinātneMedicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība Tālr. 67370665 (Agnese Indriksone),XXI gadsimtā e-pasts: lumedi@lu.lvInovācijas sporta zinātnē e-pasts: juris.grants@lspa.lv, andra.fernate@lspa.lv118
  • sAturs24. oKtoBrIs, pIrmdIenA. Atklāšanas plenārsēde.Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas izbraukuma sēde.......................................325. oKtoBrIs, otrdIenA. Darbs sekcijās ..............................................................5I. KULTŪRA UN NACIONĀLĀ IDENTITĀTETeātris kā identitātes kods .......................................................................................5Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā ...........................................................7Latvijas kultūrainava laikmetu griežos .....................................................................9Latgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais mantojums un potenciālsmūsdienu Eiropas kontekstā ..................................................................................12Reliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija ...............................................15Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju vēstures skatījumā ............18Nacionālā identitāte un rīcībspēja ..........................................................................20Nacionālā identitāte un mobilitāte .........................................................................21Nacionālā identitāte un komunikācija ....................................................................22Novadnieciskās identitātes meklējumi Kurzemē .....................................................27Orientālistika un latviskā identitāte ........................................................................30Jaunatne Latvijā, Eiropā un pasaulē: izaicinājumi, problēmas un perspektīvas ..... 31II. VALODNIECĪBA UN LITERATŪRZINĀTNETeorija un metodoloģija latviešu valodniecībā.........................................................33Latviešu valodas gramatika: problēmas un risinājumi ...........................................35Latviešu valodas vēsture, dialektoloģija un onomastika .........................................36Latviešu leksikoloģija, leksikogrāfija un terminoloģija .............................................37Sociolingvistika ....................................................................................................39Latgales latviešu valoda un kultūra........................................................................40Nacionālā identitāte un latviešu literatūra: būtiskākie teksti un to nozīmes ............42Latviešu literatūras vēsture: metodoloģiskas problēmas ........................................44K. Barona dienu konference «Tradīcija un robežas»................................................45III. VēSTURELatviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanāpadomju okupācijas laikā ......................................................................................47Nacionālā identitāte un valstiskuma problēmas 19.–21. gs. ..................................49Rīgas identitāte vēstures gaitā ...............................................................................51Mutvārdu vēsture: dzīvesstāsts un pašapziņa .......................................................52Latvijas sociālā atmiņa un nacionālā identitāte .....................................................54Latvijas tiesību pēctecības un identitātes meklējumi 19.–21. gs............................56 119
  • IV. POLITIKA UN TIESĪBASTiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība ..................................................57Cilvēkdrošība Latvijā: lokālie, nacionālie un starptautiskie izaicinājumi .................58Politiskās identitātes un rīcībspēja .........................................................................60V. PEDAGOĢIJA UN PSIHOLOĢIJAIzglītība izaugsmei: pagātne, tagadne un nākotne ..................................................61Psiholoģijas zinātnes un sabiedrības saskarsmes punkti:izaicinājumi un perspektīvas .................................................................................64VI. TEHNISKĀS ZINĀTNESDabas zinātnes un materiālzinātne ........................................................................66Enerģētika un elektrotehnika ..................................................................................72Mehānika un mašīnbūve ........................................................................................74Būvniecība: zinātne, teorija un prakse ...................................................................77Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas..............................................................79Arhitektūra.............................................................................................................82Transports un satiksme..........................................................................................83Biomedicīnas inženierzinātne.................................................................................85VII. LAUKSAIMNIECĪBA, VIDES ZINĀTNELauksaimniecības un meža zinātnes:iespējas un izaicinājumi sabiedrības attīstībai .......................................................87Vides kvalitāte Latvijā:esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi ..........................94VIII. MEDICĪNA UN SPORTA ZINĀTNEMedicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā ..........................99Inovācijas sporta zinātnē .....................................................................................108DISKUSIJU KLUBI .................................................................................................11026. oKtoBrIs, trešdIenA. 2. plenārsēde«Zinātnes politika un prioritāro pētījumu virzieni Latvijā» .....................................11127. oKtoBrIs, ceturtdIenA. Diskusijas un noslēguma plenārsēde ..................113KONTAKTINFORMĀCIJA ........................................................................................117