La Propietat intel·lectual

998
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
998
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La Propietat intel·lectual

 1. 1. La propietat intel·lectual<br />Sant Cugat del Vallès, Juny 2009<br />
 2. 2. Sumari<br />
 3. 3. Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI)<br />Servei ofert per les biblioteques de la UPC amb la missió d’orientar la comunitat universitària en:<br />Els principis bàsics dels drets d’autor.<br />L’ús de la informació adquirida per la biblioteca sota llicències comercials.<br />A cada biblioteca hi ha una persona per respondre a aquest servei.<br />Quan es plantegen qüestions més complexes, cal comptar amb el Servei d’Assessoria Jurídica de la Universitat.<br />
 4. 4. Llei de propietat intel·lectual <br /><ul><li>Llei 1/1996, de 12 d’abril, de propietat intel·lectual.
 5. 5. Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la llei de propietat intel·lectual.</li></li></ul><li>Obres i autors<br />Quines obres tenen propietat intel·lectual?<br />Totes les creacions literàries, artístiques o científiques expressades en qualsevol suport.<br />Entre d’altres...<br />Programes d’ordinador<br />Llibres<br />Mapes i plànols<br />Fotografies<br />Projectes, plànols, maquetes<br />Films<br />Obres d’art<br />
 6. 6. Obres i autors<br />Persona natural que crea una obra literària, artística o científica.<br />AUTOR<br />MORAL: dret a ser reconegut com autor de la seva obra.<br />DRETS<br />EXPLOTACIÓ: dret a autoritzar, o no, l’ús de la seva obra.<br />©<br />
 7. 7. Obres i autors &gt; drets morals<br />Els drets morals no caduquen mai <br />Decidir si la seva obra pot ser divulgada<br />Decidir si la seva obra pot ser divulgada.<br />Exigir el reconeixement de la seva autoria.<br />Exigir el reconeixement de la seva autoria<br />Exigir el respecte a la integritat de l’obra<br />Exigir el respecte a la integritat de l’obra.<br />
 8. 8. Obres i autors&gt; drets morals<br />Com protegir-los? <br />Registre de la propietat intel·lectual?<br />ISBN?<br />Dipòsit legal?<br />
 9. 9. Obres i autors&gt; drets morals<br />Com protegir-los? <br /><ul><li>Organisme encarregat de registrar l'autoria de les obres que se li presenten.
 10. 10. La inscripció és voluntària.</li></ul>Registre de la propietat intel·lectual<br />La LPI atorga la protecció a l&apos;autor creador amb independència de si l&apos;obra està o no registrada.<br />
 11. 11. Obres i autors&gt; drets morals<br />Com protegir-los? <br /><ul><li>Número d'identificació únic per a llibres destinats al circuit comercial.</li></ul>ISBN<br /><ul><li>No requereixen, doncs, d'ISBN les tesis doctorals, les actes de congressos, els materials docents, etc. si no han estat editats amb l'objectiu de ser destinats a la venda.
 12. 12. Cal no confondre l'ISBN amb un indicador de qualitat o excel·lència científica.</li></li></ul><li>Obres i autors&gt; drets morals<br />Com protegir-los? <br /><ul><li>Obligació dels editors de dipositar exemplars de tota obra publicada per tal de poder recollir i preservar el conjunt de la producció editada.
 13. 13. Són objecte de dipòsit legal: llibres, revistes, cartells, mapes i altres publicacions impreses o electròniques.</li></ul>Dipòsit legal<br />El SEPI tramita el DL de les obres dipositades a UPCommons.<br />
 14. 14. Drets d’explotació<br />Els autors tenen drets exclusius d’explotació de la seva obra.<br />Poden cedir aquests drets a terceres persones (p.ex. a les editorials).<br />La cessió pot ser total o parcial, en exclusiva o no.<br />
 15. 15. Drets d’explotació<br />Els drets d’explotació no són perpetus:<br />Obres literàries, científiques i artístiques  70 anys a la mort de l’autor.<br />Programes d’ordinador  70 anys a comptar des de l’u de gener posterior a la seva edició.<br />Artistes intèrprets, audiovisuals, fonogrames  50 anys a comptar des de l’u de gener posterior a la seva edició.<br />Meres fotografies  25 anys a comptar des de l’u de gener posterior a la seva edició.<br />Edicions d’obres de domini públic  25 anys a comptar des de l’u de gener posterior a la seva edició.<br />Un cop transcorregut aquest període, les obres passen a domini públic.<br />
 16. 16. Drets d’explotació<br />Reproducció<br />Distribució<br />Comunicació pública<br />Transformació<br />
 17. 17. Drets d’explotació<br />Reproducció<br />Distribució<br /><ul><li>Obtenció de còpies de tota o d’una part de l’obra.
 18. 18. És reproducció:
 19. 19. Fotocopiar
 20. 20. Escanejar
 21. 21. Fotografiar </li></ul>Comunicació pública<br />Transformació<br />
 22. 22. Drets d’explotació<br />Reproducció<br />Distribució<br />Reproducció<br />Distribució<br /><ul><li>Posar a disposició del públic l’obra original i/o les còpies.
 23. 23. És un acte de distribució:
 24. 24. La venda
 25. 25. El lloguer
 26. 26. El préstec</li></ul>Comunicació pública<br />Comunicació pública<br />Transformació<br />
 27. 27. Drets d’explotació<br />Reproducció<br />Distribució<br /><ul><li>Modificar una obra:
 28. 28. Les adaptacions
 29. 29. Les traduccions
 30. 30. Els retocs d’imatges
 31. 31. etc.</li></ul>Comunicació pública<br />Transformació<br />
 32. 32. Drets d’explotació<br />Reproducció<br />Distribució<br /><ul><li>Posar una obra a disposició d’un col·lectiu sense que prèviament en tingui un exemplar.
 33. 33. És comunicació pública:
 34. 34. Projectar un film en una classe.
 35. 35. Allotjar un document a la web.</li></ul>Comunicació pública<br />Transformació<br />
 36. 36. Drets d’explotació<br />Exemplar físic<br />Exemplar electrònic<br />Posar a disposició del públic una obra<br />Distribució<br />Comunicació pública<br />
 37. 37. Drets d’explotació &gt; excepcions<br />Dret de cita<br />Activitats educatives<br />Utilització i reproducció íntegra d’obres<br />
 38. 38. Drets d’explotació &gt; excepcions<br />Utilització i reproducció íntegra d’obres<br />Dret de cita<br />Activitats educatives<br /><ul><li>Disposicions legals o reglamentàries.
 39. 39. Resolucions dels òrgans judicials.
 40. 40. Els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públic.
 41. 41. Les dades “en brut” (dades demogràfiques, meteorològiques, etc.).
 42. 42. Obres que es troben en domini públic.</li></li></ul><li>Drets d’explotació &gt; excepcions<br />Utilització i reproducció íntegra d’obres<br />Dret de cita<br />Activitats educatives<br />Condicions:<br /><ul><li>Que es tracti d’obres divulgades.
 43. 43. Que s’indiqui la font i l’autor.
 44. 44. Que s’utilitzi per a fins docents o de recerca.
 45. 45. Que la incorporació del fragment s’efectuï a títol de cita o per a la seva anàlisi o comentari.
 46. 46. Que el fragment citat guardi una proporció justificada per a la finalitat perseguida.</li></ul>Font: Wikimedia Commons<br />
 47. 47. Drets d’explotació &gt; excepcions<br />Utilització i reproducció íntegra d’obres<br />Dret de cita<br />Activitats educatives<br /> En el marc de l’aula física, es pot utilitzar qualsevol fragment o il·lustració sense incloure’l en una obra nova.<br /><ul><li>Excepcions = Llibres de text i manuals universitaris.
 48. 48. Condicions = Les mateixes que per al dret de cita.</li></li></ul><li>Drets d’explotació &gt; excepcions<br /> … i si no és possible acollir-se a les excepcions, podem…<br />
 49. 49. Entorn digital<br />PI: els àmbits d’actuació són els territoris estatals<br />
 50. 50. Entorn digital<br />En l’entorn digital es mantenen tots els drets reservats als autors.<br />
 51. 51. Entorn digital<br />Plagi en l’entorn digital:<br />Copiar és més fàcil<br />Detectar-ho, també<br />
 52. 52. Entorn digital<br />Llicències d’ús<br />= <br />Contractes privats que se signen entre el propietari dels drets d’explotació i la persona que vol utilitzar l’obra.<br />P.e. ScienceDirect, Taylor &Francis, etc.<br />Llicències subscripcions UPC: http://bibliotecnica.upc.es/sepi/llicencies/taula%20llicencies.htm<br />
 53. 53. Open Access <br />Inconvenients de la publicació tradicional<br />Per als autors:<br />Cessió dels seus drets als editors.<br />Terminis de publicació molt llargs (procés de revisió per parells).<br />Per publicar en algunes revistes cal fer un pagament previ.<br />Els autors novells ho tenen més difícil.<br />Les institucions poden arribar a pagar tres cops per allò que és seu:<br />Els sous dels investigadors i els equipaments necessaris.<br />Per publicar els resultats de les recerques.<br />Les subscripcions a les revistes on s’han publicat les investigacions.<br />
 54. 54. Open Access<br />Moviment creat als anys 90. <br />Promou l’accés gratuït de la literatura creada pels acadèmics.<br />L’accés obert pretén: <br />Compartir el coneixement entre països rics i pobres.<br />∆ la disseminació dels resultats.<br />Accelerar la investigació.<br />Millorar l’educació superior.<br />
 55. 55. Open Access<br />COPYRIGHT<br />“Tots els drets reservats”<br />=<br />No podem utilitzar l’obra “lliurement” sense demanar permís. <br />
 56. 56. Open Access<br />COPYLEFT<br />“Alguns drets reservats”<br />=<br />Podem realitzar alguns actes reservats si complim una sèrie de condicions.<br />
 57. 57. Creative Commons<br />“Creative Commons” és una de les llicències copyleft.<br />
 58. 58. Creative Commons<br />“Creative Commons” és una de les llicències copyleft.<br />Reconeixement (Attribution)<br />=<br />El material creat per un autor pot ser reproduït, distribuït o comunicat sempre que es reconegui la seva autoria.<br />
 59. 59. Creative Commons<br />“Creative Commons” és una de les llicències copyleft.<br />No Comercial (Non commercial)<br />=<br />El material pot ser reproduït, distribuït i comunicat públicament sempre que el seu ús no sigui comercial.<br />
 60. 60. Creative Commons<br />“Creative Commons” és una de les llicències copyleft.<br />Sense obres derivades (No Derivate Works)<br />=<br />El material pot ser reproduït, distribuït i comunicat públicament, però no es pot utilitzar per generar una obra derivada.<br />
 61. 61. Creative Commons<br />“Creative Commons” és una de les llicències copyleft.<br />Compartir Igual (Share alike)<br />=<br />El material pot ser utilitzat per generar una obra derivada, sempre que aquesta quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original.<br />
 62. 62. UPCommons<br />Preus prohibitius de les editorials.<br />Les universitats creen els seus propis dipòsits institucionals.<br />Usos restrictius de les lleis de la Propietat Intel·lectual.<br />
 63. 63. UPCommons<br />El portal UPCommons està dissenyat com un portal de recollida d’informació que dóna accés als diversos dipòsits oberts de la UPC.<br />E-prints<br />TDX<br />Videoteca<br />Arxiu gràfic<br />Treballs acadèmics<br />Materials visuals<br />Revistes i congressos<br />Materials docents<br />La Farga<br />
 64. 64. UPCommons<br />OBJECTIU: Oferir a la comunitat universitària de la UPC una eina electrònica per publicar els seus treballs acadèmics, en accés obert i en text complet a Internet.<br />Incrementar l’impacte, la valoració i el reconeixement de la producció científica.<br />Promocionar la visibilitat de la Universitat.<br />Gestionar, organitzar i preservar la documentació.<br />Garantir l’accés perpetu.<br />
 65. 65. UPCommons &gt; evolució<br />Font: Badia, Ester; Prats, Jordi; Prieto, Toni. “Les metadades als dipòsits digitals de la Universitat Politècnica de Catalunya” A: Dipòsits digitals i metadades, Biblioteca de Catalunya, 16 de setembre de 2008 [em línia]. Barcelona, 2008, [consulta: 4 juny 2009]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/2248<br />
 66. 66. UPCommons &gt; requisits<br />No incloure materials aliens sense permís<br />Ser autor del material<br />Citar el material no propi<br />Full de cessió de drets signat per l’autor<br />Consultar si l’editor ho permet<br />Sherpa-Romeo<br />Dulcinea<br />
 67. 67. UPCommons &gt; avantatges<br />Qualitat<br />Estàndards d&apos;interoperabilitat de les metadades.<br />Descripció dels recursos amb vocabularis especialitzats.<br /> Més visibilitat.<br />Metadades Dublin Core<br />Un bibliotecari:<br />Revisa les metadades mínimes del “submitter”.<br />Introdueix altres metadades completes per millorar la descripció i recuperació dels objectes.<br />Comprova la correcció dels fitxers dipositats.<br />
 68. 68. UPCommons &gt; avantatges<br />Accés perpetu<br /> El sistema Handle es va crear per atribuir URL persistents generades per identificar documents digitals.<br />Handle<br />Accés obert<br />Llicències Creative Commons<br /> Els autors que volen oferir els seus documents en accés obert poden atorgar una de les llicències CC.<br />
 69. 69. UPCommons &gt; avantatges<br />Integració amb altres sistemes<br />Campus digital<br />Fènix<br />Sistemes d’informació UPC<br />Scirus<br />Google Scholar<br />OAIster<br />Scientific Commons<br />Citeseer <br />Recercat<br />RACO<br />TDX<br />CBUC/CESCA<br />UPCommons<br />Recolecta<br />REBIUN/FECyT<br />
 70. 70. UPCommons &gt; avantatges<br />Sanz Esquide, José Ángel; Merino, José Luis. El Arte de José Ramón Anda. [Bilbao] : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, BBK, DL 2006.<br />Préstecs des de juliol 2008: 4<br />Visibilitat<br />Impacte<br />
 71. 71. UPCommons &gt; avantatges<br />Visibilitat<br />Impacte<br />Font: http://repositories.webometrics.info/top300_rep_inst_es.asp<br />
 72. 72. Recapitulació<br />Un autor té el dret moral que se li reconegui la seva autoria.<br />Els drets d’explotació tenen data de caducitat.<br />Com a docents i investigadors, podem acollir-nos al dret de cita.<br />En l’entorn digital també cal complir amb la llei.<br />Les llicències CC permeten més usos, sempre que complim amb una sèrie de condicions.<br />UPCommons permet incrementar la visibilitat de la producció UPC.<br />
 73. 73. Bibliografia<br />Badia, Ester; Prats, Jordi; Prieto, Toni. “Les metadades als dipòsits digitals de la Universitat Politècnica de Catalunya” A: Dipòsits digitals i metadades, Biblioteca de Catalunya, 16 de setembre de 2008 [en línia]. Barcelona, 2008, [consulta: 4 juny 2009]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/2248<br />Cap a una nova comunicació científica [en línia]. Barcelona: Universitat Politècnica de Barcelona. Servei de Biblioteques i Documentació, [consulta: 4 juny 2009]. Disponible a: http://bibliotecnica.upc.edu/e-portals/comunicacio_cientifica/irrupcio.htm<br />Martínez, Dídac. “El projecte de dipòsit institucional UPCommons: accés obert al coneixement de la UPC”. BiD [en línia], 2008, juny, núm. 20. [Consulta: 4 juny 2009]. Disponible a: http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=20marti1.htm<br />
 74. 74. Recursos<br />Servei de Propietat Intel·lectual. http://bibliotecnica.upc.edu/sepi/<br />Legislació bàsica. http://bibliotecnica.upc.edu/sepi/legislacio.asp<br />Llicències d’ús de recursos contractats pel SBD. http://bibliotecnica.upc.es/sepi/llicencies/taula%20llicencies.htm<br />Recursos en accés obert. http://delicious.com/Betsav/accés.obert<br />
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×