Skolebiblioteket og didaktikken

 • 1,286 views
Uploaded on

Raste og Sætre

Raste og Sætre

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,286
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Del 2 Skolebiblioteket i lys av den didaktiske praksistrekanten
 • 2. Den didaktiske praksistrekant relatert til skolebibliotek
  • P1: Skolebiblioteket som idé
  • P2: Skolebiblioteket i praktisk undervisnings-planlegging
  • P3: Skolebiblioteket i bruk
  • (p = praksisnivå)
  P1 P2 P3
 • 3. P2: Skolebiblioteket i praktisk undervisningsplanlegging
  • De didaktiske kategorier:
  • Mål
  • Innhold
  • Arbeidsmåter
  • Rammefaktorer
  • Evaluering
  • Elevforutsetninger
  P1 P2 P3
 • 4. Mål Arbeidsmetoder Evaluering Deltaker- forutseninger Rammefaktorer Innhold Den didaktiske relasjonsmodellen og skolebiblioteket
 • 5. Skolebibliotekets fysiske utforming som rammefaktor
 • 6.
  • Er skolebiblioteket
  • Plassert sentralt i skolen med gode lys og luftforhold?
  • Utformet for å stimulere elevaktiv læring ut fra flere metodiske modeller og faser ?
  • Har skolebiblioteket
  • Gruppearbeidsplasser for minst en hel klasse?
  • Areal for bibliotekopplæring av minst en hel klasse?
  • Individuelle arbeidsplasser – med og uten PCer?
  • Minst én lesekrok for avslappende lesing?
  • Areal for utstillinger og kulturarrangement?
  • Arbeidsplass for bibliotekar?
  • Bokhyller i forskjellig utforming og størrelse tilpasset elevgruppene og bibliotekets innhold av bøker, tidsskrifter og andre medier?
  Spørsmål som bør overveies ved utforming av skolebibliotek
 • 7. Skolebiblioteket - et virtuelt rom?
 • 8.
  • Er bibliotekets samlinger registrert i et elektronisk biblioteksystem?
  • Finnes det datamaskiner i, eller i tilknytning til biblioteket?
  • Hvis det er maskiner, hvordan brukes disse av elever, lærere, bibliotekar?
  • Har skolen og skolebiblioteket en egen hjemmeside på internett?
  • Hvis en slik side finnes, hvem lager den og hvordan brukes den?
  Spørsmål om skolebibliotek som virtuelt rom
 • 9. Skolebibliotekaren – en viktig veileder for elever og lærere
 • 10.
  • Finnes det en egen skolebibliotekar? Hvilken kompetanse har han/hun?
  • Hvor stor timeressurser er satt av til stillingen?
  • Har elevene fått bibliotekopplæring?
  • Er det rutiner og tradisjon for samarbeid mellom skolebibliotekar og lærere
  Spørsmål som må overveies: Skolebibliotekaren som veileder for elevene
 • 11. Innhold L-06
 • 12. Læringsplakaten og skolebiblioteket
 • 13. Læringsplakaten og skolebiblioteket
  • Samarbeid
  • Nysgjerrighet
  • Utholdenhet
  • Identitet
  • Evne til kritisk tenkning
  • Etisk, sosial og kulturell kompetanse
  • Demokratiforståelse
  • Tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
  Skolene skal i følge plakaten forplikte seg til å bygge opplæringen på et elevsyn som bl.a. vektlegger følgende:
 • 14. L-06
  • Følgende fem grunnleggende ferdigheter er gjennomgående i alle fagplanene :
  • Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig
  • Å kunne lese
  • Å kunne regne
  • Å kunne bruke digitale verktøy
  • Alle fagplanene har kompetansemål på 2., 4.,
  • 7. og 10. trinn i grunnskolen, og på 1., 2., 3. trinn i videregående opplæring.
 • 15. P3: Skolebiblioteket i bruk
  • I arbeid med fag
   • Undersøkende og problembaserte arbeidsmåter
  • Kulturmøter
   • Leseprosjekter, utstillinger, forfatterbesøk
  • Sosial relasjonsbygging
   • Gruppearbeid, samarbeidsprosjekter over Internett
  P1 P2 P3
 • 16. Systematiske samlinger og utvalgte informasjonskilder
 • 17. Undersøkende arbeid
 • 18. Utstillinger til tema eller fag
 • 19. Informasjonskompetanse – en nøkkel til undersøkende arbeid
 • 20. Kulturmøter Lesestimulering – lesing i alle fag
 • 21. Sosial Relasjonsbygging
 • 22. Fagplan i Norsk
  • Kompetansemål etter 2.årstrinn:
  • Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing
  • Kompetansemål etter 4.årstrinn:
  • Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt og forståelse og beskrive egne litteraturvalg.
  • Ordforråd.
  • Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster
  • Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett.
 • 23. Fagplan i Norsk
  • Kompetansemål etter 7.årstrinn:
  • Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk.
  • Begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier.
 • 24. Fagplan i Norsk
  • Kompetansemål etter 10.årstrinn:
  • Begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier.
  • Bruke tekster fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder.
  • Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publiseringer og bruk av andres tekster.
  • Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.
 • 25. Fagplan i Norsk
  • Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og
  • Kompetansemål etter Vg2 – yrkesfaglig utdanningsprogram
  • Tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk.
  • Hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid.
 • 26. Fagplan i Norsk
  • Kompetansemål etter Vg2 – studieforberedende utdanningsprogram
  • Skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie.
  • Bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider.
 • 27. Fagplan i Norsk
  • Kompetansemål etter Vg3 – studieforberedende utdanningsprogram
  • Sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program.
  • Bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider
 • 28. Fagplan i Engelsk
  • Kompetansemål etter 4.årstrinn:
  • Bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring.
  • Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst.
  • Kompetansemål etter 7.årstrinn:
  • Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster.
  • Lese og fortelle om engelskspråklige barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangre, inkludert prosa og dikt.
 • 29. Fagplan i Engelsk
  • Kompetansemål etter 10.årstrinn:
  • Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig.
  • Bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte.
  • Kommunisere via digitale medier.
  • Lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden.
 • 30. Fagplan i Engelsk
  • Kompetansemål etter VG1 – studieforberedende utdanningsprogram:
  • Kompetansemål etter VG2 – yrkesfaglige utdanningsprogram:
  • Bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en selvstendig måte.
  • Lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangre og med ulike formål.
  • Drøfte et utvalg engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler av verden og ulike tidsepoker, fra 1500 – tallet til moderne tid.
 • 31. Evaluering av undervisningsopplegg i skolebibliotek
  • Evaluering av skolebibliotekarens rolle i et pedagogisk opplegg
  • Evaluering av lærerens rolle i et pedagogisk opplegg på biblioteket
  • Evaluering av elevens arbeid og læringsutbytte
  • Evaluering av samarbeid og samspill i undervisnings-planlegging og gjennomføring
  P1 P2 P3