Konferanse Medvirkning og læring- fokus på barnehagens innhold. småbp 2012 foilene

1,578 views
1,386 views

Published on

Avslutningskonferanse på kursrekke - småbarnsped. Uia i samarbeid med Kristiansand og Vennesla kommuner 21.februar 2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
720
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • kompetente på det å være spedbarn
 • Konferanse Medvirkning og læring- fokus på barnehagens innhold. småbp 2012 foilene

  1. 1. Fremtiden banker på døren Medvirkning og læring
  2. 2. Barns rett til medvirkningÅ virke med i et felleskap med andreHandler om: deltakelse og innflytelse-rett til å delta-rett til å uttrykke seg-rett til å bli hørtEt relasjonelt fenomen
  3. 3. Fallgruver• tolker medvirkning individualistisk• medvirkning knyttes til det å velge:- barn blir tvunget til å bestemme når de er ubestemte – liten plass til usikkerhet- blir stilt til ansvar for ting de har valgt – ikke lov å ombestemme seg• overdriver ved stadig å innby eller spørre om barns syn – blir et press og går utover retten til ikke å uttrykke seg• de barna som tydeligst markerer seg - er det deres stemmer som blir hørt• ikke problematiserer hva som ligger i begrepet og knytter implementeringen opp mot spesielle metoder/ opplegg
  4. 4. Rammeplanen presiserer• ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter• barns følelsesmessige uttrykk skal INNHOLDS bli tatt på alvor OMRÅDER:• personalet må lytte og prøve å tolke deres uttrykk- vise respekt •lek for deres intensjoner og opplevelsesverden •daglige rutiner• barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål - oppmuntres til å •læringsaktiviteter gi uttrykk for tanker og meninger og møte anerkjennelse •planlegging• barn skal støttes til å leve seg inn •vurdering i andres situasjon og ta hensyn til andre• barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen
  5. 5. Medvirkning - deltagelse og innflytelse likeverdighet, gjensidighet, respektvurdering daglige lærings – planlegging lek rutiner aktiviteter
  6. 6. Medvirkning og læring i Rammeplanen• barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen• det pedagogiske arbeidet skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter• planlegging og gjennomføring må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkningProsessmål – læringserfaringer og opplevelser
  7. 7. Å arbeide med implementering av prinsippeneom barns medvirkning vil kreve en nyvoksenrolle; å forandre samfunnet i retning avmer respekt for barnEt langsiktig holdningsarbeid – finnes ikkesnarveier eller enkle metodiske grepBerit Bae i Temahefte «Barns medvirkning i barnehagen
  8. 8. Nyere offentlige dokumenter – om læring• tydeligere læringsmål• krav om at alle barn daglig skal delta i læringsaktiviteter ledet av voksne• settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskompetanse• tydeligere på krav om progresjon i barns utvikling og læring• mål som sier noe om hvilket utbytte barn skal ha av å gå i barnehagen• likt fokus på formelle og uformelle læringssituasjoner
  9. 9. Spedbarnsforskning Spedbarn betraktes som aktive,involverte og sosiale allerede fra den første perioden i livet
  10. 10. Forskningen viser:• gjenkjennelse – syn, lukt og stemme• nyfødte barn kan skille lyder fra hverandre og foretrekker den menneskelige stemme fremfor andre lyder• 42 minutter gamle barn har evne til å imitere ansiktsuttrykk, åpning av munn og tungerekking• gjensidig tilpasning – barn aktive deltakere
  11. 11. Ny forskningsbasert kunnskap konkluderer med:• Spedbarnet kommer til verden som relasjonsorienterte og meningsskapende subjekter som signaliserer egne intensjoner og grenser• Dette avkrefter tidligere syn på spedbarnet som et ikke sosialt vesen preget av egosentrisitet, uten intensjoner og selvfornemmelse.
  12. 12. UtforskerstundÅberg og Taguchi (2006) Lyttende pedagogikk
  13. 13. Samlingsstund - Utforskerstund• lære barna det vi tenkte • bygger på det barna var viktig kunnskap interesserer seg for• hovedfokus var meg og • lytter og løfte frem at jeg skulle formidle barnas tanker/ handlinger, spørsmål og min kunnskap forslag• gikk i reprise • er i utvikling og endring• barna skulle være tause • barn deltakere tilhørere – voksne • når vi setter barns snakkesalige pedagoger tanker i fokus betyr ikke det at vi overlater ansvaret for innholdet til barna
  14. 14. Barns Tema/ Pedagogmedvirkning aktivitet «har noe på hjerte»- delta sørge for at barn- uttrykke seg møter grunnleggende- bli hørt kunnskaper – Oppstår et spenningsfelt mellom barns deltakelse fagområder og voksnes autoritet som skaper uforutsette situasjoner og kan kreve: -å være tilstede i nuet -å stå i tvilens mellomrom -å ta hårfine valg i øyeblikket -å skape nye og ukjente løsninger – ny retning -å åpne for det lekne og fantasifulle -å justere tempo – dvele ved de små detaljer -å svinge med men også kunne vende tilbake -å markere egne ønsker og forventninger

  ×