Katha

1,029
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,029
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Katha

 1. 1. kQ Ñpinxd KAT-HA UPANISWAD Met commentaar van SZan4kara Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren, of anderszins te vermenig- vuldigen. Toegestaan is het kopiëren van citaten of kleine tekstgedeelten voor studie- en discussiedoel- einden. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat www.arsfloreat.nl info@arsfloreat.nl © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 1
 2. 2. katha upanishad / katha upanisad sankara / shankara adi sankara / adi shankara sri sankaracarya / sri shankaracarya sri sankaracharya / sri shankaracharya Eerste druk, 1997 Tweede herziene druk, 2001 Derde druk, 2006  1997-2006 Stichting Ars Floreat, postbus 74082, 1070 BB Amsterdam Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht niets uit deze uitgave worden verveel- voudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of anders- zins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen van kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het K.B. van 20 juni 1974 (Stb. 351) ex artikel 16 b Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. Copyright is reserved. Subject to the exceptions provided for by law, no part of this publication may be reproduced and/or published in print, by photocopying, on microfilm or in any other way without the written consent of the copyright holder(s); the same applies to whole or partial adaptations. The publisher retains the sole right to collect from third parties fees payable in respect of copying and/or take legal or other action for this purpose. ISBN 90-72141-29-6 © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 2
 3. 3. Deze vertaling is verzorgd door de Sanskriet-studiegroep van de School voor Filosofie te Amsterdam in het kader van de studie van het Sanskriet en van de Advaita-Vedaanta filosofie (Filosofie van de Een- heid). De verzen van de Kattha Upaniswad worden als volgt weergegeven: * De volledige tekst in Devanaagari schrift. * De woord voor woord tekst in Devanaagari schrift. * De volledige tekst in translitteratie. * De woord voor woord tekst in Devanaagari schrift en translitteratie met een uitwerking. Hierbij wordt een aantal symbolen gebruikt. Bijvoorbeeld bij de uitwerking van het woord vaac: (936/1) betekent bladzijde 936, kolom 1 uit het Sanskriet woor- denboek van Sir Monier Monier-Williams. √bhuj betekent dhaatu bhuj. [paalana-abhyavahaarayoh- (Dp 37/2)] betekent dat voor de √bhuj in de Dhaatupaatthahh op bladzijde 37, kolom 2 √bhuj wordt vermeld en een nadere aanduiding wordt gegeven, die luidt: paalana-aabhyavahaarayoh-. * Vertaling (zoveel mogelijk letterlijk). * Vertaling met commentaar van SZan4kara. Hiervoor is mede gebruik gemaakt van 'Eight Upaniswads', vertaald in het Engels door Svaami Gambhiraananda, september 1957. Voor nadere inlichtingen: Stichting Ars Floreat Stichting School voor Filosofie Postbus 74082 Van Eeghenlaan 21 1070 BB Amsterdam 1071 EM Amsterdam © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 3
 4. 4. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 4
 5. 5. & sh n|vvtu « sh nO #unÇu « sh vIyÈ krv|vhE « tejiSv n|v=ItmStu « m| ivièx|vhE » & z|iNt: « z|iNt: « z|iNt: » & « sh « nO « avtu « sh « nO « #unÇu « sh « vIyRm « krv|vhE « tejiSv « nO « a=Itm « aStu « m| « ivièx|vhE » & « z|iNt: « z|iNt: « z|iNt: » Ôm saha naavavatu; saha nau bhunaktu; saha viryamb karavaavahai; tejasvi naavadhitamastu; maa vidvis-aazvahai. Ôm szaantih- szaantih- szaantih-. & Ôm Ôm, de heilige syllabe (235/3) [-] sh saha tezamen met, samen (1193/2) nO nau ons beiden (571/2) avtu avatu moge hij beschermen; √av beschermen (96/1) [raks-an-a-gati-kaanti-priti-trbpti-avagama-pravesza-szra- van-a-svaami-artha-yaacana-kriyaa-icchaa-dipti-avaapti-aa- lin4gana-himbsaa-daana-bhaaga-vrbddhis-u (Dp 12/2)] sh saha tezamen met, samen (1193/2) nO nau ons beiden (571/2) #unÇu bhunaktu moge hij voeden; √bhuj eten, voeden (759/2) [paalana-abhyavahaarayoh-- (Dp 37/2)] sh saha tezamen met, samen (1193/2) vIyRm viryam; virya moed, sterkte, kracht (1006/3); √vir krachtig zijn (1005/2) [vikraantau (Dp 48/2)] krv|vhE karavaavahai mogen wij beiden maken/werken; √krb doen, maken, werken (300/3) [karan-e (Dp 38/2)] tejiSv tejasvi; tejasvin vuur hebbend, glansrijk, krachtig, energiek (454/3); √tij scherp zijn, scherp worden (446/1) [niszaane (Dp 21/2)] © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 5
 6. 6. nO nau ons beiden (571/2) a=Itm adhitam; adhita bestudeerd, wat bestudeerd is (22/3); adhi-√i de geest richten op, studeren, leren (van een leraar) (22/3); adhi boven, bovendien (20/2); √i verkrijgen (163/3) [smaran-e (Dp 24/2)] aStu astu moge het zijn; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)] m| maa niet, nooit, sterke ontkenning (804/1) ivièx|vhE vidvis-aavahai mogen wij elkaar haten/tegenover el- kaar staan; vi-√dvis- haten (967/1); vi apart, weg van, zonder, geeft uitbreiding aan (949/3); √dvis- haten (506/3) [apritau (Dp 23/1)] & Ôm Ôm, de heilige syllabe (235/3) [-] z|iNt: szaantih-; szaanti rust, vrede (1064/3); √szam rusten, te- vreden zijn (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)] z|iNt: szaantih-; szaanti rust, vrede (1064/3); √szam rusten, te- vreden zijn (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)] z|iNt: szaantih-; szaanti rust, vrede (1064/3); √szam rusten, te- vreden zijn (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)] ÔM Moge Hij ons beiden beschermen. Moge Hij ons beiden voeden. Mogen wij beiden energiek werken. Moge wat bestudeerd is glansrijk zijn voor ons beiden. Mogen wij nooit tegenover elkaar staan. Moge vrede en vrede en vrede overal zijn. ÔM Moge Hij ons beiden (leermeester en discipel) bescher- men. Moge Hij ons beiden voeden. Mogen wij samen kracht scheppen. Moge ons studeren vol kracht zijn. Mo- gen wij nooit tegenover elkaar staan. Ôm vrede, vrede, vrede. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 6
 7. 7. DEEL I HOOFDSTUK I INLEIDING Een buiging voor Bhagavaan1 Yama (de Dood), de zoon van de Zon en verspreider van de kennis omtrent Brahman, en een buiging voor Naciketas. Hier begint een korte uitleg van de Kattha Upaniswad om de betekenis ervan gemakkelijker toegankelijk te maken. Het woord upanis-ad ontstaat door het toevoegen van upa (dichtbij) en ni (met zekerheid) als voorvoegsels en kvip als een achtervoegsel aan de wortel sad dat de betekenis draagt van: splijten (vernietigen), gaan (bereiken, verwerven) en losmaken. Het woord upanis-ad duidt op de kennis van het kenbare zoals dat uiteengezet wordt in dit boek. Op welke manier valt kennis onder de betekenissen van het woord upa- nisad? Als volgt. Kennis wordt upanis-ad genoemd omdat kennis het zaad van werelds bestaan - zoals onwetendheid - splijt, beschadigt of vernietigt bij diegenen die bevrijding zoeken en die zich al hebben losgemaakt van hun verlangen naar allerlei zichtbare en onzichtbare dingen.2 Zij komen bij (upa sad) de kennis die upanis-ad heet dankzij hun leermeester. Die kennis heeft bepaalde kenmerken die we later zullen noemen, en deze discipelen overwegen die kennis in stand- vastigheid en zekerheid (ni).3 Daarom staat in Ka. I.iii.15: "Dàt wetend ontkomt men aan de kaken van de Dood." Een andere verklaring waarom upanis-ad de betekenis "kennis van Brahman" draagt, is dat die kennis tot Brahman leidt, want de zoekers naar bevrijding die voldoen aan de reeds genoemde voorwaarden, bereiken de opperste Brahman. Daarom staat in Ka. II.iii.18: "Vrij van deugd en ondeugd, vrij van verlangen en onwetendheid bereikte die mens Brahman." Tenslotte wordt ook de kennis van Vuur, dat aan alle werelden voorafgegaan is, dat uit Brahman voortgekomen is, dat 1 Iemand die kennis bezit over schepping en teloorgang, over de geboorte en de dood van schepselen, en over onwetendheid en kennis. 2 AAnuszravika (onzichtbare dingen) "geopenbaard in de geschriften (Veda's), zoals het geluk in de hemel en dergelijke." (A.G.). 3 "Zij komen bij" betekent: "Zij ontvangen via het onderricht van de leraar," en "zij overwegen" betekent: "Zij maken een einde aan het idee dat het onmogelijk is (en ga zo maar door) dat het individuele Zelf en het transcendentale Zelf één zijn." (A.G.). © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 7
 8. 8. verlichting met zich meebrengt, en waarover kennis door Naciketas werd gevraagd als antwoord op de tweede wens die hij mocht uitspreken (Ka. I.i.13), ook upanis-ad genoemd, want die kennis draagt de betekenis in zich van losmaken (sad). Immers, door het resultaat van die kennis - het verwerven van de hemel - verzwakt het alle vormen van pijn en ellende, of maakt deze los, zoals het verblijf in de moederschoot, geboorte, ouderdom, enzovoorts, die steeds weer in nieuwe levens plaatsvinden. Daarom wordt gezegd in Ka. I.i.13: "De hemelbewoners krijgen onsterfelijkheid." Tegenwerping: Is het feitelijk niet zo dat de mensen met het woord upanis-ad het boek bedoelen; ze zeggen toch: "We lezen in de upanis-ad" en "We onderwijzen de upanis-ad"? Antwoord: Vanuit dat standpunt bezien gaan de betekenissen van sad niet op, bijvoorbeeld dat de kennis de mens losmaakt van de oorzaken van de wereld, zoals onwetendheid. Die betekenis heeft be- trekking op de kennis en niet op een boek. Maar dat is geen punt, want het boek is de drager van de kennis en kan dus zo worden aangeduid. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de uitspraak: "Geklaar- de boter is waarlijk leven." In de eerste plaats heeft het woord upani- sad dus betrekking op kennis en als afgeleide betekenis krijgen we 'boek'. De opbouw van het woord upanis-ad geeft dus al aan dat de kennis die erin ligt opgesloten bestemd is voor diegenen die aan be- paalde voorwaarden voldoen. Datgene waarop de kennis betrekking heeft, blijkt bovendien ook uniek te zijn, namelijk de kennis van de Opperste Brahman, het inwonende Zelf. Doel van deze upaniswad is het ophouden van de cirkelgang van dood en geboorte, hetgeen betekent: de verwerkelijking van Brahman.4 Daarmee is het verband (tussen de kennis en het doel van de kennis) al direct aangegeven.5 4 Het volledige ophouden van de wereld (dat wil zeggen: de cyclus van geboorte en dood) is het gevolg van het ontwortelen van onwetendheid. Aangezien het niet-bestaan van iets dat over iets anders is heengelegd, samenvalt met datgene wat door een deklaag wordt bedekt, is het ophouden van de wereld hetzelfde als het bereiken van Brahman. Het woord brahmapraaptalakswan-a in het commentaar kan echter ook betekenen dat het ophouden (van de wereld) meebrengt dat het opperste geluk dat Brahman is, is gerea- liseerd. 5 "Kennis is noodzakelijk voor het verwijderen van ontwetendheid, want dat kan niet door werken geschieden. Dus het doel van de kennis verhoudt zich tot die kennis als doel tot middel." (A.G.). © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 8
 9. 9. Deze verzen zijn dus bestemd voor speciale mensen (die in staat zijn ze te bestuderen en) die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze heb- ben een speciaal onderwerp, zijn gericht op een bepaald doel, hebben een bepaald verband met hun doel, omdat zij de kennis tonen aan degene die er geschikt voor is en die openstaat voor dit onderwerp. Voor zo iemand is de uitleg in de upanis-ad even duidelijk als een appel in de hand. Daarom zullen wij deze verzen zo goed mogelijk uitleggen. Het verhaal dat erbij wordt verteld, is bedoeld om de kennis te prijzen. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 9
 10. 10. a' kQopinxd a' « kQ « Ñpinxd » atha katthopaniswad. a' atha nu (17/3) kQ kattha naam van een wijze (244/3) Ñpinxd upanis-ad Upaniswad (201/1); upa-ni-√sad neerzitten bij, zitten bij de voeten van iemand om naar zijn woorden te luisteren (201/1); upa bij (194/3); ni neer (538/3); √sad zitten (1138/2) (= √s-ad viszaranba-gati- avasaadaneswu (Dp 18/2)] Nu volgt de Kattha Upaniswad. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 10
 11. 11. & Ñzn h vE v|j%vs: svRveds" ddO « tSy h nicket| n|m pu] a|s »1» & « Ñzn « h vE « v|j%vs: « svRvedsm « ddO « tSy « h « nicket| « n|m « pu]: « a|s »1» Ôm uszan ha vai vaajaszravasah- sarvavedasamb dadau; tasya ha naciketaa naama putra aasa (1). & Ôm Ôm, de heilige syllabe (235/3) [-] Ñzn uszan; uszat wensend, verlangend naar (219/3); √vasz wensen, verlangen (929/1) [kaantau (Dp 25/2)] h vE ha vai ooit; ha benadrukt het voorafgaande (1286/1); vai benadrukt het voorafgaande (1019/3) v|j%vs: vaajaszravasah-; vaajaszravasa Vaajaszravasa, zoon van Vaajaszravas; vaajaszravas Vaajaszravas, naam van een le- raar; hij die beroemd is door zijn rijkdom of strijd- rossen (938/2); vaaja kracht, snelheid (van een paard) (938/1); √vaj gaan (913/1) [gatau (Dp 6/1)]; szravas roem (1097/1); √szru luisteren, gehoorzamen (1100/3) [szravan-e (Dp 20/2)] svRvedsm sarvavedasam; sarvavedasa iemand's gehele bezit (als offer) (1187/2); sarva alle, alles (1184/3); vedas bezit, rijkdom (1017/3); √vid vinden, verkrijgen, bezitten (964/3) [laabhe (Dp 36/2)] ddO dadau hij heeft gegeven, hij heeft geofferd; √daa ge- ven, offeren (als offerande) (473/2) [daane (Dp 26/2)] tSy tasya van hem, zijn; van tad (434/1) h ha benadrukt het voorafgaande woord (1286/1) nicket| naciketaa; naciketas Naciketas (523/1); √cit waarne- men, geest richten op (395/2) [sañjñaane (Dp 2/1)] n|m naama genaamd (536/1) pu]: putrah-; putra zoon (632/3) [-] a|s aasa hij was; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)] © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 11
 12. 12. Ôm. Ooit gaf de zoon van Vaajaszravas, verlangend als hij was [naar de vrucht van goede werken], alles weg wat hij bezat. Hij had een zoon, Naciketas genaamd. I.i.1. Ôm. Op een dag gaf de zoon van Vaajaszravas alles weg in de hoop op resultaat. Het verhaal zegt dat hij een zoon had, Naciketas genaamd. Ñzn Uszan, verlangend naar, in de hoop op; h ha en vE vai (te vertalen met: op een keer, eens, ooit) zijn twee onverbuigbare tus- senwerpsels die de aandacht vestigen op een gebeurtenis in het verle- den; Vaajaszravas betekent iemand wiens faam (szravas) het gevolg is van het geven van v|j vaaja, voedsel. Men kan het woord ook als een eigennaam beschouwen. Zijn zoon Vaajaszravasa verlangt naar het resultaat van het Viszvajit offer. In deze offerceremonie gaat het erom alles weg te geven. Dus gaf hij, ddO dadau, alles weg, svRvedsm sarva-vedasam, al (zijn) bezit. tSy Tasya, van hem, van degene die het offer uitvoerde; a|s aasa, was er h ha, volgens het verhaal nicket| n|m pu]: naciketaa naama putrah-, een zoon genaamd Naci- ketas. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 12
 13. 13. tn h kum|rn sNt" diá-|su nIym|n|su %å|ivvez so÷mNyt »2» tm « h « kum|rm « sNtm « diá-|su « nIym|n|su « %å| « a|ivvez « s: « amNyt »2» tamb ha kumaaramb santamb daks-in-aasu niyamaanaasu szraddhaavivesza so 'manyata (2). tm tam in hem; van tad (434/1) h ha benadrukt het voorafgaande woord (1286/1) kum|rm kumaaram; kumaara kind, jongen (292/1); ku geeft on- der andere kleinheid weer (285/3); maara gemakkelijk stervend (811/3); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)] sNtm santam; sat zijnde (1134/2); √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)] diá-|su daks-in-aasu bij de giften; daks-in-a gift aan de offerpriester (465/2); √daks- handelen tot tevreden- heid van iemand, sterk zijn, groeien (465/1) [vr-ddhau szighraarthe ca (Dp 13/1)] nIym|n|su niyamaanaasu bij de gebracht wordende; niyamaana ge- bracht wordend; √ni leiden, brengen (565/1) [= √n-i praapan-e (Dp 20/1)]; daks-in-aasu niyamaanaasu toen de gaven werden weggebracht %å| szraddhaa geloof, vertrouwen (1095/3); szrad-√dhaa ge- loof/vertrouwen hebben in (1095/3); szrad hart (1095 /3); √dhaa zetten, stellen (513/2) [dhaaran-a-poswan-ayoh- (Dp 26/2)] a|ivvez aavivesza hij is gegaan (in), hij ging (in); aa-√visz gaan in, bezit nemen van (155/3); aa bij, naar; maakt de handeling volledig (126/1); √visz binnengaan (in) (989/1) [praveszane (Dp 36/1)] s: sah- hij, van tad (434/1) amNyt amanyata hij dacht; √man denken (783/1) [ava- bodhane (Dp 38/2)] © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 13
 14. 14. Toen de giften werden weggebracht, werd Naciketas, een jongen nog maar, van een diep geloof doordrongen. Hij dacht: I.i.2. Terwijl het bezit werd weggeschonken kreeg de jongen waarachtig geloof. Hij dacht bij zichzelf: tm Tam, bij hem, bij Naciketas; kum|rm sNtm kumaaram santam, hoewel aan het begin van zijn leven, nog niet eens een adolescent, nog maar een kleine jongen; %å| szraddhaa, geloof (in de waarheid van de geschriften), opgeroepen door een verlangen zijn vader te helpen; vivvez avivesza, kwam binnen. Wanneer? diá-|su nIym|n|su Daks-in-aasu niyamaanaasu, toen de geschenken werden weggevoerd. Toen de koeien die als geschenk bedoeld waren, stuk voor stuk naar de priesters en verzamelde Brahmanen werden gebracht; s: sah- hij, dat wil zeggen Naciketas, die door geloof werd vervuld; amNyt aman-yata, dacht: Hoe? Dat staat vermeld in het volgende vers, beginnend met pItodk| pitodakaa. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 14
 15. 15. pItodk| jG=tº-| duG=doh| iniriN¥y|: « anNd| n|m te lok|St|n s gC¡it t| ddt »3» pItodk|: « jG=tº-|: « duG=doh|: « iniriN¥y|: « anNd|: « n|m « te « lok|: « t|n « s: « gC¡it « t|: « ddt »3» pitodakaa jagdhatrrn-aa dugdhadohaa nirindriyaah-; anandaa naama te lokaastaan sa gacchati taa dadat (3). pItodk|: pitodakaah- zij die water hebben gedronken; pita ge- dronken (629/2); √paa drinken (612/3) [paane (Dp 20 /2)]; udaka water (183/2); √ud vloeien, uitstromen (183/1) [kledana (Dp 37/2)] jG=tº-|: jagdhatrrn-aah- zij die gras hebben gegeten; jagdha ge- geten (407/3); √jaks- eten (407/3) [bhaks-a-hasanayoh- (Dp 25/1)]; trrn-a gras (453/1); √trrn- eten (453/1) [a- dane (Dp 38/1)] duG=doh|: dugdhadohaah- zij wier melk is gemolken; dugdha ge- molken (483/3); √duh melken (489/1) [prapuuran-e (Dp 23/1)]; doha melk (499/1); √duh melken (489/1) [prapuuran-e (Dp 23/1)] iniriN¥y|: nirindriyaah- zij wier organen zonder kracht zijn, on- vruchtbaar; nirindriya onvruchtbaar, afwezigheid van manlijke kracht (540/2); nir = nis uit, weg (543/2); indriya behorend tot Indra, kracht van de organen (167/2) anNd|: anandaah-; ananda geen geluk hebbend, vreugdeloos (25/1); a (an voor klinkers) voorvoegsel dat ontken- ning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1 /1); nanda vreugde, geluk (526/3); √nand verheugen, blij zijn (526/2) [samrrddhau (Dp 2/2)] n|m naama genaamd, bekend (536/1) te te die [werelden]; van tad (434/1) lok|: lokaah- werelden; loka ruimte, wereld (906/1); √lok zien, waarnemen (906/1) [darszane (Dp 3/1)] t|n taan naar die [werelden]; van tad (434/1) © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 15
 16. 16. s: sah- hij; van tad (434/1) gC¡it gacchati hij gaat; √gam gaan, bewegen (346/3) [ga- tau (Dp 21/2)] t|: taah- die [koeien]; van tad (434/1) ddt dadat gevend; √daa geven, offeren (als offerande) (473/2) [daane (Dp 26/2)] Wie koeien geeft die [al hun] water hebben gedronken, [al hun] gras hebben gegeten, geen melk meer geven en on- vruchtbaar zijn geworden, gaat naar die werelden die als vreugdeloos bekend staan. I.i.3. Hij gaat naar een vreugdeloze wereld als hij koeien weggeeft die water hebben gedronken en geen gras meer eten, die uitgemolken zijn en geen kalveren meer voort- brengen. De koeien die als geschenken voor de Brahmanen bedoeld waren, worden nader omschreven. Zij hebben Ñdkm udakam, water pItm pitam, gedronken en zijn dus pItodk|: pitodakaah-6 ; zij hebben tº-m trrn-am, gras jG=m jagdham, gegeten en zijn dus jG=tº-|: jagdha-trrn-aah-; hun doh: dohah-, melk is duG=: dugdhah-, gemolken en zij zijn dus, duG=doh|: dugdha-dohaah-. iniriN¥y|: Nirindriyaah-, hun organen hebben geen kracht meer, ze kunnen niet meer kalveren; dus de koeien zijn uitgehongerd en onvruchtbaar. ddt Dadat, gevend; t|: taah-, die, zulke koeien; aan de priesters als beloning voor hun diensten; gc¡it gacchati, hij (degene die de opdracht geeft voor het offer) gaat; t|n taan, naar die (werelden); anNd|: n|m te lok|: anandaah- naama te lokaah-, die bekend staan als plaatsen waar geen geluk heerst, als vreugdeloos. 6 "Het water werd alleen op een eerder tijdstip gedronken; maar later was zelfs het ver- mogen om water te drinken afwezig." (A.G.). Op dezelfde manier ontbreekt het vermogen om gras te eten of melk te geven. (Uit- gever). © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 16
 17. 17. s hov|c iptr" tt kSmE m|" d|SysIit « iètIy" tºtIy" tn hov|c mºTyve Tv| dd|mIit »4» s: « h « Ñv|c « iptrm « tt « kSmE « m|m « d|Syis « £it « iètIym « tºtIym « tm « h « Ñv|c « mºTyve « Tv| « dd|im « £it »4» sa hovaaca pitaramb tata kasmai maamb daasyasiti; dvitiyamb tr-tiyamb tamb hovaaca mrrtyave tvaa dadaamiti (4). s: sah- hij; van tad (434/1) h ha benadrukt het voorafgaande woord (1286/1) Ñv|c uvaaca hij heeft gezegd; hij zei; √vac spreken, zeggen (912/1) [paribhaas-an-e (Dp 24/2)] iptrm pitaram tegen de vader; pitrr vader (626/2) [-] tt tata = taata O vader; taata vader (432/2); √tan uitbrei- den (435/1) [vistaare (Dp 38/1)] kSmE kasmai aan wie; ka wie (240/2) m|m maam mij; ma (771/1) d|Syis daasyasi je zult geven; √daa geven, offeren (als of- ferande) (473/2) [daane (Dp 26/2)] £it iti, zo, aldus, :"---" (165/1) iètIym dvitiyam voor de tweede keer; dvitiya tweede (506/2) tºtIym tr-tiyam voor de derde keer; tr-tiya derde (453/3) tm tam tegen hem; van tad (434/1) h ha benadrukt het voorafgaande woord (1286/1) Ñv|c uvaaca hij heeft gezegd; hij zei; √vac spreken, zeggen (912/1) [paribhaas-an-e (Dp 24/2)] mºTyve mr-tyave aan de Dood; mr-tyu de Dood (827/3); √mr- sterven (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)] Tv| tvaa je; tva (463/2) dd|im dadaami ik geef; √daa geven, offeren (als offerande) (473/2) [daane (Dp 26/2)] £it iti zo, aldus, :"---" (165/1) © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 17
 18. 18. Hij zei tegen zijn vader: "Vader aan wie zult ge mij ge- ven?" Hij stelde de vraag een tweede en een derde keer. Zijn vader antwoordde: "Ik zal jou aan de Dood geven." I.i.4. Hij sprak tot zijn vader: "Vader aan wie geeft ge mij?" Hij stelde de vraag twee keer, drie keer. Toen ant- woordde de vader: "Ik geef je aan de Dood." Naciketas overwoog: "Ik moet het slechte gevolg van dit of- fer dat niet klopt, afwenden van mijn vader en zorgen dat hij er niet voor hoeft te boeten. Ik ben een goede zoon en door mezelf te offeren kan de offerceremonie volmaakt worden voltooid." Met deze gedachte ging s: sah-, hij naar zijn vader en Ñv|c h uvaaca ha, zei; iptrm pitaram, tot zijn vader; "tt tata, (= t|t taata) O vader, kSmE kasmai, aan wie, (aan welke priester); m|m d|Syis maam daasyasi, zult gij me geven, zult ge mij als een geschenk aanbieden?" £it Iti. Maar zijn vader negeerde de vraag, zodat hij de vraag een tweede keer, iètIym dvitiyam, en tºtIym tr-tiyam, een derde keer, Ñv|c uvaaca, stelde: "Aan wie zult ge mij geven? Aan wie zult ge mij geven?" De vader werd woedend bij de gedachte: "Deze jongen gedraagt zich niet als een kleine jongen." Daarom Ñv|c h uvaaca ha, sprak de vader tm tam, tot hem, zijn zoon; "mºTyve mr-tyave, aan de Dood, de zoon van de Zon; dd|im dadaami, geef ik; Tv| tvaa, (= tvam) je weg"; £it iti, aldus [sprak hij]. Maar zijn zoon trok zich, nadat hij zo was toegesproken, bedroefd terug naar een afgelegen plek en dacht na: Hoe? Als volgt: © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 18
 19. 19. bhUn|meim p/'mo bhUn|meim m+ym: « ikn iSvƒmSy ktRVy" yNmy|÷ƒ kirXyit »5» bhUn|m « éim « p/'m: « bhUn|m « éim « m+ym: « ikm « iSvd « ymSy « ktRVym « yd « my| « aƒ « kirXyit »5» bahuunaamemi prathamo bahuunaamemi madhyamah-; kimb svidyamasya kartavyamb yanmayaa 'dya karis-yati (5). bhUn|m bahuunaam van velen; bahu veel (724/2) éim emi ik ga; √i gaan (163/3) [gatau (Dp 25/2)] p/'m: prathamah-; prathama voorste, eerste (678/3) bhUn|m bahuunaam van velen; bahu veel (724/2) éim emi ik ga; √i gaan (163/3) [gatau (Dp 25/2)] m+ym: madhyamah-; madhyama middelste (782/2) ikm iSvd kim svid wat dan wel? (282/3); kim wat, welk (282 /3); svid achtervoegsel dat de vraag benadrukt (1284 /3) ymSy yamasya van de Dood; yama god van de voorvade- ren, god van de dood (846/1); √yam ondersteunen, regeren (845/2) [uparame (Dp 21/2)] ktRVym kartavyam; kartavya dat wat gedaan moet worden, plicht, taak, hier: doel (257/3); √kr- doen, maken, be- reiken (300/3) [karan-e (Dp 38/2)] yd yad dat wat, welke (844/2) my| mayaa door mij; ma (771/1) aƒ adya vandaag (19/1) kirXyit karis-yati hij zal bereiken; √kr- doen, maken, bereiken (300/3) [karan-e (Dp 38/2)] Temidden van velen behoor ik tot de eersten, temidden van velen behoor ik tot de middelsten. Welk doel heeft de Dood dat hij (mijn vader) vandaag door mij zal bereiken? © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 19
 20. 20. I.i.5. In vele opzichten behoor ik tot de besten. In andere opzichten tot de middelmaat. Wat hoopt mijn Vader van- daag van de Dood te krijgen door middel van mij? bhUn|m Bahuunaam, onder velen, onder vele leeftijdgenoten of leerlingen; éim emi, ga ik (ben ik geplaatst); p/'m: prathamah-, als eerste, dat wil zeggen dat ik mij als leerling het beste gedraag. En bhUn|m bahuunaam, onder velen, onder vele middelmatigen, m+ym: éim madhyamah- emi, ga ik (word ik beschouwd) als behorend tot de middelmaat, want ik vertoon middelmatig gedrag. Maar nimmer be- hoor ik tot de slechtsten.7 Ondanks deze kwaliteiten heeft mijn vader toch gezegd: "Ik zal je aan de Dood geven." ikm iSvt Kim svit, welk; ktRVym kartavyam, doel; ymSy yamasya, van de Dood, kan er zijn. Wat hoopt mijn vader aƒ adya, vandaag; kirXyit karis-yati, te bereiken; my| mayaa, door middel van mij, door mij naar de Dood te sturen? "Mijn vader heeft zeker uit boosheid gesproken zonder aan de gevolgen te denken. Toch mogen de woorden van de vader niet ontkracht worden." Met deze gedachten sprak hij als volgt tot zijn vader die reeds grote spijt had van de woorden die hij had uitge- sproken omdat hij dacht: "Wat heb ik nu gezegd!" 7 "Het beste gedrag van een leerling is zijn leermeester zo te dienen dat hij steeds weet wat de meester wil. Middelmatig gedrag is opdrachten aanhoren en uitvoeren en slecht gedrag is ongehoorzaamheid." (A.G.). © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 20
 21. 21. anupZy y'| pUveR p/itpZy t'|÷pre « sSyimv mTyR: pCyte sSyimv|j|yte pun: »6» anupZy « y'| « pUveR « p/itpZy « t'| « apre « sSym « £v « mTyR: « pCyte « sSym « £v « a|j|yte « punr »6» anupaszya yathaa puarve pratipaszya tathaa 'pare; sasyamiva martyah- pacyate sasyamivaajaayate punah- (6). anupZy anupaszya kijk terug; anu-√pasz kijken naar, waarne- men, beschouwen (35/1); anu na, met (31/1); √dr-sz zien, waarnemen (491/1) [preks-an-e (Dp 22/2)] y'| ... t'| ... yathaa ... tathaa ... zoals ... evenzo ... (841/2) pUveR puurve de voorafgaanden, de voorvaderen; puurva een voorvader (643/1); √pur voorafgaan (634/2) [(agra) gamane (Dp 34/2)] p/itpZy pratipaszya kijk naar; prati-√pasz kijken naar, waarne- men (667/2); prati naar, op (661/2); √dr-sz zien, waar- nemen (491/1) [preks-an-e (Dp 22/2)] y'| ... t'| ... yathaa ... tathaa ... zie boven apre apare de volgenden, de nakomelingen; apara vol- gend, later (50/3); a voorvoegsel dat ontkenning in- houdt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); para volgend, voorafgaand (586/1); √pr- overbrengen, be- schermen (645/1) [= √pra- paalana-puuran-ayoh- (Dp 26 /1)] sSym sasyam; sasya het koren (1192/3) [-] £v iva als, op dezelfde manier (168/3) mTyR: martyah-; martya hij die moet sterven, sterveling (791 /1); √mr- sterven (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)] pCyte pacyate het komt tot een eind, het vergaat; √pac tot een eind komen, vergaan (575/1) [paake (Dp 22/1)] sSym sasyam; sasya het koren (1192/3) [-] £v iva als, op dezelfde manier (168/3) a|j|yte aajaayate het wordt geboren; aa-√jan geboren worden © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 21
 22. 22. (132/3); aa bij, naar; maakt de handeling volledig (126 /1); √jan geboren worden (410/1) [praadurbhaave (Dp 29/1)] punr punar weer (633/2) Bedenk hoe het Uw voorvaderen is vergaan en ook hoe anderen varen. De mens vergaat als koren en wordt weer geboren als koren. I.i.6. Bedenk hoe het Uw voorvaderen is vergaan en be- denk hoe het met anderen gaat. De mens vergaat en sterft af als koren en komt dan weer als koren tevoorschijn. anupZy Anupaszya: anu, achtereenvolgens; paszya, bedenk, overweeg; y'| yathaa, hoe; Uw pUveR puurve, voorvaderen, Uw gestor- ven vader, grootvader, enzovoorts, zich gedroegen. Wanneer je hun leven overweegt, past het om in hun voetstappen te treden. t'| Tathaa, evenzo; apre apare, is het gesteld met anderen, andere wijze mensen; p/itpZy pratipaszya, denk ook aan hen en overweeg dat ook zij nimmer een leugen spraken. Daartegenover staat het gedrag van slechte mensen, wier gedrag bestaat uit het verdraaien van de waar- heid. Bovendien zal niemand door leugens ontkomen aan de dood en ouderdom. Want mTyR: martyah-, de mens; sSym £v sasyam iva, als koren; pCyte pacyate, rot weg en vergaat, en na de dood pun: punah- weer; sSym £v a|j|yte sasyam iva aajaayate, komt hij als koren op (wordt geboren). Dus wat bereikt men in deze voorbijgaande, men- selijke wereld met het verbreken van Uw gegeven woord? Bescherm Uw eigen waarachtigheid en stuur me naar de Dood. Dat is de gedach- te die achter deze passage steekt. Na deze woorden van zijn zoon zond de vader hem naar de Dood om geloofwaardig te blijven. Maar toen Naciketas bij het huis van de Dood aankwam, moest hij drie nachten (dat wil zeggen: dagen) wachten, omdat de Dood afwezig was. Toen de Dood terugkwam van zijn reis gaven zijn raadgevers of vrouwen hem de volgende raad: © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 22
 23. 23. vEZv|nr: p/ivzTyiti'b/|Rì-o gºh|n « tSyEt|n z|iNt" kuvRiNt hr vEvSvtodkm »7» vEZv|nr: « p/ivzit « aiti': « b/|ì-: « gºh|n « tSy « ét|m « z|iNtm « kuvRiNt « hr « vEvSvt « Ñdkm »7» vaiszvaanarah- praviszatyatithirbraahman-o gr-haan; tasyaitaammb szaantimb kurvanti hara vaivasvatodakam (7). vEZv|nr: vaiszvaanarah-; vaiszvaanara behorend tot alle mensen; naam van Agni, het Vuur (1027/1); viszva alles, uni- verseel (992/2); nara mens (528/3) [-] p/ivzit praviszati hij komt binnen; pra-√visz binnenkomen (692 /3); pra voor, voort--- (652/2); √visz binnenkomen, doordringen (989/1) [praveszane (Dp 36/1)] aiti': atithih-; atithi gast (14/1); √at voortdurend gaan, lopen (12/1) [saatatyagamane (Dp 2/1)] b/|ì-: braahman-ah-; braahman-a een Brahmaan (741/2); √br-h groeien, vermeerderen (735/2) [vr-ddhau (Dp 15/2)] gºh|n gr-haan huizen; gr-ha huis (361/3) [-] tSy tasya voor hem; van tad (434/1) ét|m etaam dit, deze; van etad (231/2) z|iNtm szaantimb; szaanti vredesoffer (1064/3); √szam rusten, tevre- den zijn (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)] kuvRiNt kurvanti zij maken; √kr- doen, maken, handelen (300/3) [karan-e (Dp 20/1)] hr hara breng; √hr- dragen, brengen (1302/1) [haran-e (Dp 20/1)] vEvSvt vaivasvata O Dood; vaivasvata (van vivasvat) beho- rend tot de zon, Yama (1026/1); vivasvat de Zon, vader van Yama (987/1); vi-√vas schijnen, verlichten (naar alle kanten) 987/1); vi in verschillende richtingen (949 /3); √vas schijnen (930/1) [= √us- daahe (Dp 14/2)] Ñdkm udakam; udaka water (183/2); √ud bevochtigen, baden (183/1) [= √und kledane (Dp 37/2)] © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 23
 24. 24. Een Brahmaan die als gast de huizen binnengaat, is als vuur. Aan hem wordt dit vredesoffer gebracht: breng wa- ter, O Dood. I.i.7. Een Brahmaan die als gast binnentreedt is als vuur. Daarom doet iedereen als volgt zijn best hem tevreden te stellen. O Dood, breng water. b/|ì-: Braahman-ah-, een Brahmaan; als aiti': atithih-, gast; p/ivzit praviszati, treedt binnen; als vEZv|nr: vaiszvaanarah-, vuur, dat de huizen gºh|n gr-haan, verbrandt. Daarom kuvRiNt kurvanti, ver- richten goede mensen; tSy tasya, voor hem - voor de gast; ét|m etaam, dit soort; z|iNtm szaantim, genoegdoening bestaande uit water om de voeten te wassen, een stoel, enzovoorts, dus hetzelfde als de mensen doen om een brandend vuur tot bedaren te brengen. Bovendien is er een sanctie gesteld op het niet nakomen van deze regel (Mu. I.ii. 3). Daarom vEvSvt vaivasvata O Dood; hr hara, breng; Ñdkm uda-kam, water voor Naciketas om zijn voeten te wassen. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 24
 25. 25. a|z|p/tIáe s"gtn sUnºt|" ceXq|pUteR pu]pzU n Zc sv|Rn « étdvºöe pu®xSy|Lpme=so ySy|nZnNvsit b/|ì-o gºhe »8» a|z|p/tIáe « s"gtm « sUnºt|m « c « £Xq|pUteR « pu]pzUn « c « sv|Rn « étd « vºöe « pu®xSy « aLpme=s: « ySy « anZnt « vsit « b/|ì-: « gºhe »8» aaszaapratiks-e sambgatamb suunr-taamb ces-ttaapuurte putrapaszuumbszca sarvaan; etadvr-n4kte purus-asyaalpamedhaso yasyaanasznanvasati braahman-o gr-he (8). a|z|p/tIáe aaszaapratiks-e hoop en verwachting; aaszaa wens, hoop (157/1); aa-√szambs hopen op (157/1); aa bij, naar; maakt de handeling volledig (126/1); √szambs iets wensen (1043/3) [iccchaayaam (Dp 13/2)]; pratiks-aa verwachting (673/3); prati-√iks- verwachten (673/3); prati op, naar (661/2); √iks- zien (170/1) [darszane (Dp 13/1)] s"gtm sambgatam; sambgata samenkomst, ontmoeting (1128 /1); sam-√gam tezamen komen, ontmoeten (1128/2); sam samen, tezamen met (1152/1); √gam gaan, be- wegen (346/3) [gatau (Dp 21/2)] sUnºt|m suunr-taam; suunr-taa vreugde, ware spraak (1242/2); suu goed (1240/2); r-ta gevestigde orde, wet, waarheid (223/2); √r- gaan, neigen (223/2) [gati-praapan-ayoh- (Dp 20/2)] c ca en (380/1) £Xq|pUteR is-ttaapuurte; is-ttaapuurta offers en goede werken (169/3); is-ttaa offer (169/3); √yaj aanbidden, eren (838/3) [deva-puujaa-san4gati-karan-a-daanes-u (Dp 22/2); puurta verdienstelijk werk (642/3); √pr-a vullen, voeden (648 /1) [paalana-puuran-ayoh- (Dp 39/2)] pu]pzUn putrapaszuun zonen en vee; putra zoon (632/3) [-]; paszu vee (611/2); √pasz vastmaken, binden (611/2) © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 25
 26. 26. [bandhane (Dp 45/1)] c ca en (380/1) sv|Rn sarvaan; sarva alle, alles (1184/3) étd etad dit, deze (231/2) vºöe vr-n4kte het ontneemt; √vr-j ontnemen (1008/3) [var- jane (Dp 23/2)] pu®xSy purus-asya van een persoon; purus-a mens, persoon (637/1); √pr-a vullen, voeden (648/1) [paalana puuran-a- yoh- (Dp 39/2)] aLpme=s: alpamedhasah-; van iemand met weinig begrip, van een onwetende; alpamedhas met weinig begrip, on- wetend (95/3); alpa klein, weinig (95/2); medhas begrip, kennis (833/1); √medh begrijpen (832/3) [samb-game ca (Dp 19/1)] ySy yasya van wie; van yad (844/2) anZnt anasznat niet etend, ongevoed, vastend (27/1); a (an voor klinkers) voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); asznat etend (114/1); √asz eten (112/2) [bhojane (Dp 40/2)] vsit vasati hij verblijft; √vas verblijven (932/2) [nivasze (Dp 22/2)] b/|ì-: braahman-ah-; braahman-a een Brahmaan (741/2); √br-h groeien, vermeerderen (735/2) [vr-ddhau (Dp 15/2)] gºhe gr-he in het huis; gr-ha huis (361/3) [-] Hoop en verwachting, goed gezelschap, goede gesprek- ken, offers en goede werken, zonen en vee - dit alles wordt de mens met weinig inzicht ontnomen als in zijn huis een Brahmaan van voedsel verstoken blijft. I.i.8. Als in een huis een Brahmaan te gast is, en er is geen voedsel, dan doet de Brahmaan alle hoop en verwachting teniet, en ook alle vruchten van de omgang in goed gezel- schap en goede conversatie, alle offergaven en liefdadig- heid, alle zonen en vee. Dat alles verliest hij. a|z|p/tIáe AAszaapratiks-e: a|z| aaszaa, de hoop om iets te ver- werven wat bereikbaar is maar nog niet bekend; p/tIá| pratiks-aa de verwachting iets te verwerven dat bereikbaar is en wél bekend; a|z|- © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 26
 27. 27. p/tIáe aaszaapratiks-e betekent dus: hoop en verwachting; s"gtm samb- gatam, het resultaat dat men bereikt door omgang met heilige mensen.8 sUnºt|m c Suunr-taamb ca: suunr-taa is goede conversatie, dus ook de resultaten daarvan. £Xq|pUteR Is-ttaa-puurte: is-ttaa is het resultaat van een offer en puurte is het resultaat van goede werken (liefdadigheid). pu]pzUn c Putra-paszuun ca, zonen en vee. sv|Rn étd Sarvaan etad moet zijn: sarvam etad, dit alles, zoals het is beschreven; vºöe vr-n4kte, sluit hij buiten, dat wil zeggen: vernietigt hij; pu®xSy aLpme=s: purus-asya alpamedhasah-, bij een mens met weinig intelligentie; ySy yasya, in wiens; gºhe gr-he, huis; b/|ì-: braahman-ah-, een brahmaan; anZnn anasznan, niet etend; vsit vasati, verblijft. Daarom: een gast mag onder geen enkele voorwaarde worden verwaarloosd. Dat is de strekking. Met deze waarschuwing in gedachten kwam de Dood op Na- ciketas af, verwelkomde hem met alle respect en sprak: 8 Wij lezen deze passage uit het commentaar als: "sambgatam, satsambyogajam." Anderen lezen het als: "sambgatam, tatsambyogajam," hetgeen betekent: "het resultaat van het ver- keren daarmee, namelijk met datgene wat men hoopt of verwacht." © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 27
 28. 28. itß/o r|]IyRdv|TsIgRºhe me anZnn b/ìnÊiti'nRmSy: nmSte÷Stu b/ìn SviSt me÷Stu tSm|Tp/it ]INvr|Nvº-IXv »9» itß: « r|]I: « yd « av|TsI: « gºhe « me « anZnn « b/ìn « aiti': « nmSy: « nm: « te « aStu « b/ìn « SviSt « me « aStu « tSm|t « p/it « ]In « vr|n « vº-IXv « »9» tisro raatriryadavaatsirgr-he me anasznan brahmannatithirnamasyah-; namaste 'stu brahman svasti me 'stu tasmaatprati trinvaraanvr-n-is-va (9). itß: tisrah-; tri drie (457/3) r|]I: raatrih- nachten; raatri nacht (876/1); √raa geven, over- geven (871/2) [daane (Dp 24/2)] yd yad daar, omdat (844/2) av|TsI: avaatsih- je hebt verbleven; √vas verblijven (932/2) [nivaase (Dp 22/2)] gºhe gr-he in het huis; gr-ha huis (361/3) [-] me me van mij; ma (771/1) anZnn anasznan niet etend, ongevoed, vastend (27/1); a (an voor klinkers) voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); asznat etend (114/1); √asz eten (112/2) [bhojane (Dp 40/2)] b/ìn brahman O Brahmaan; √br-h groeien, vermeerderen (735/2) [vr-ddhau (Dp 15/2)] aiti': atithih-; atithi gast (14/1); √at voortdurend gaan, lo- pen (12/1) [saatatyagamane (Dp 2/1)] nmSy: namasyah-; namasya waardig om geëerd te worden (528/2); √nam buigen, groeten, eren (528/1) [= √n-am prahatve szabde ca (Dp 21/2)] nm: namah-; nama buiging, eerbiedige begroeting (528/1); √nam buigen, groeten, eren (528/1) [= √n-am prahat- ve szabde ca (Dp 21/2)] te te aan U; tva U (463/2) aStu astu laat zijn; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)] © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 28
 29. 29. b/ìn brahman O Brahmaan; √br-h groeien, vermeerderen (735/2) [vr-ddhau (Dp 15/2)] SviSt svasti welzijn, geluk (1283/1); su goed (1219/3); asti het is; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)] me me voor mij; ma (771/1) aStu astu laat zijn; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)] tSm|t tasmaat daarom; van tad (434/1) p/it prati voor elk (661/2) ]In trin; tri drie (457/3) vr|n varaan gaven; vara gave (922/1); √vr- kiezen, een gift toestaan (1007/3) [sambhaktau (Dp 40/1)] vº-IXv vr-n-is-va kies!; √vr- kiezen (1007/3) [varan-e (Dp 32/1)] O Brahmaan, gij verbleef als gast die alle eerbetoon ver- dient, drie nachten zonder voedsel in mijn huis. Gij moet geëerd worden; mij moet het goed gaan. Kies daarom drie gaven, voor iedere (nacht) één. I.i.9. O Brahmaan, ge hebt drie dagen in mijn huis ge- woond zonder voedsel terwijl ge een geëerde gast bent. Laat mij U begroeten en moge geluk bij mij blijven (door- dat deze ongelukkige vergissing mij vergeven wordt). Vraag daarom drie gunsten - één voor iedere (nacht). b/ìn Brahman, O Brahmaan; yd yad, omdat; av|TsI: avaatsih-, ge hebt gewoond; gºhe me gr-he me, in mijn huis; itß: r|]I: tisrah- raatrih-, drie nachten lang; anZnn anasznan, zonder te eten; aiti': atithih-, als gast; en dan nog wel nmSy namasya, een be- groeting waardig (eerbiedwaardig), daarom nm: te aStu namah- te astu, laat mij U begroeten; b/ìn brahman, O Brahmaan; SviSt aStu svasti astu, laat er geluk zijn; me me, voor mij; door het ongeluk af te wenden, dat tSm|t tasmaat, daarom, als gevolg van Uw verblijf in mijn huis zonder te eten, over mij komt. Hoewel door Uw goedgunstigheid alle geluk mij zal toe- vallen wil ik U nog gunstiger stemmen: vº-IXv vr-n-is-va, vraag om; ]In vr|n trin varaan, drie gunsten - wat ge maar wilt; p/it prati, één voor iedere nacht die ge zonder voedsel hebt doorgebracht. Naciketas antwoordde hierop: © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 29
 30. 30. z|Nts"kLp: sumn| y'| Sy|èItmNyugORtmo m|÷i# mºTyo « TvTp/sºXq" m|÷i#vdeTp/tIt étt ]y|-|" p/'m" vr" vº-e »10» z|Nts"kLp: « sumn|: « y'| « Sy|t « vItmNyu: « gOtm: « m| « ai# « mºTyo « TvTp/sºXqm « m| « ai#vdet « p/tIt: « étd « ]y|-|m « p/'mm « vrm « vº-e »10» szaantasambkalpah- sumanaa yathaa syaadvitamanyurgautamo maa 'bhi mr-tyo; tvatprasr-s-ttamb maa 'bhivadetpratita etat trayaan-aamb prathamamb varamb vr-n-e (10). z|Nts"kLp: szaantasambkalpah-; szaantasambkalpa hij die bevrijd is van alle lijden; szaanta tot innerlijke rust gebracht (1064/2); √szam beëindigen, stil zijn, rusten (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)]; sambkalpa uit het hart genomen besluit, de daaruit voortkomende wil of wens (1126- /3); sam-√kllp tot bestaan komen (1126/2); sam met, tezamen met (1152/1); √kllp ordelijk zijn (308/2) [= √kr-p saam-arthya (Dp 16/1)] sumn|: sumanaah-; sumanas hij die een kalme geest heeft (1230/3); su goed, kalm (1219/3); manas geest (783 /3); √man denken (783/1) [avabodhane (Dp 38/2)] y'| yathaa zoals (841/2) Sy|t syaat hij moge zijn; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)] vItmNyu: vitamanyuh-; vitamanyu hij die vrij van boosheid is (1004/2); vita verdwenen, vrij van (1004/2); vi-√i verdwijnen (1004/1); vi apart, weg van, zonder, geeft uitbreiding aan (949/3); √i gaan (163/3) [gatau (Dp 24/2)]; manyu woede (786/3); √man denken (783/1) [avabodhane (Dp 38/2)] gOtm: gautamah-; gautama Gautama, afstammeling van © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 30
 31. 31. Gotama (369/2); gotama naam van een wijze; groot- ste koe/os (364/2); go koe, os (963/3) [-]; tama over- treffende trap (438/2) m| maa mij; ma (771/1) ai# abhi naar, in, op (61/1) mºTyo mr-tyo O Dood; mr-tyu dood, het sterven (827/3); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)] TvTp/sºXqm tvatprasr-s-ttam; tvatprasr-s-tta weggezonden van U; tvad vanaf U; tva U (563/2); prasr-s-tta weggezonden (698/3); pra-√sr-j loslaten, wegzenden (698/3); pra voor, voort (652/2); √sr-j laten gaan, vrijlaten (1245/1) [vi-sarge (Dp 39/1)] m| maa mij; ma (771/1) ai#vdet abhivadet hij moge welkom heten; abhi-√vad wel- kom heten (68/3); abhi naar, in, op (61/1); √vad spre- ken, zich richten tot (916/1); [abhivaadana-stutyoh- (Dp 1/2)] p/tIt: pratitah-; pratita herinnerd (673/2); prati-√i terugko- men, herinneren (673/2); prati naar (661/2); √i gaan (163/3) [gatau (Dp 24/2)] étd etad dit, deze (231/2) ]y|-|m trayaan-aamb van de drie; tri drie (457/3) p/'mm prathamamb; prathama voorste, eerste (678/3) vrm varam-; vara wens, gave (922/1); √vr- kiezen, een gift toestaan (1007/3) [sambhaktau (Dp 40/1)] vº-e vr-n-e ik kies; √vr- kiezen (1007/3) [varan-e (Dp 32/1)] Dat Gautama, mijn vader, vrij mag zijn van bezorgdheid over mij, vredig van geest en vrij van toorn; voorts dat hij mij moge verwelkomen en herinneren, als ik door U word teruggestuurd: dat is mijn eerste wens van de drie. I.i.10. O Dood, als eerste van de drie gunsten vraag ik dat mijn vader Gautama niet langer ongerust mag zijn, tevre- dengesteld, niet langer boos op mij en dat hij mij mag her- inneren en met me wil praten wanneer ge me hebt laten gaan. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 31
 32. 32. Als ge gunsten wilt weggeven, dan vraag ik mºTyo mr-tyo, O Dood; y'| yathaa, zoals; mijn vader gOtm: gautamah-, Gautama; Sy|t syaat, mag worden; s|Nts"kLp: szaantasambkalpah-: degene die niet langer meer piekert over mij vanuit de bezorgde gedachte: "Hoe gaat mijn zoon zich gedragen als hij bij de Dood is aangekomen?" Die mens is szaantasambkalpah-; sumn|: sumanaah-, kalm van geest; en ook vItmNyu: vitamanyuh-, vrij van boosheid; m| ai# maa abhi, jegens mij. Bovendien ai#vdet abhivadet, hoop ik dat hij bereid is te pra- ten, m| maa, met mij; TvTp/sºXqm tvatprasr-s-ttam, wanneer ge me hebt laten gaan, naar huis hebt gestuurd; p/tIt: pratitah-, als zijn geheugen is opgefrist, dat wil zeggen: als hij me herkent: "Mijn zoon is weer thuis."9 ]y|-|m trayaan-aam, van de drie gunsten; vº-e vr-n-e, kies ik; étd etad, deze; p/'mm prathamam, als eerste, dat wil zeggen: de geruststelling van mijn vader. De Dood antwoordde: 9 "Begunstig me in die zin dat mijn vader me niet mijdt met de gedachte: 'Deze komt thuis nadat hij een geest is geworden; men mag niet naar hem kijken'." (A.G.). © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 32
 33. 33. y'| purSt|d #ivt| p/tIt aOà|likr|ói-mRTp/sºXq: « su,n r|]I: ziyt| vItmNyuSTv|" ddºizv|NmºTyumu,|t p/muÇm »11» y'| « purSt|t « #ivt| « p/tIt: « aOà|lik: « a|ói-: « mTp/sºXq: « su,m « r|]I: « ziyt| « vItmNyu: « Tv|m « ddºizv|n « mºTyumu,|t « p/muÇm »11» yathaa purastaad bhavitaa pratita auddaalakiraarun-irmatprasr-s-ttah-; sukhamb raatrih- szayitaa vitamanyustvaamb dadr-szivaanmr-tyumukhaat pramuktam (11). y'| yathaa zoals (841/2) purSt|t purastaat vroeger (634/3) #ivt| bhavitaa hij zal zijn; √bhuu worden, zijn, bestaan (760 /1) [sattaayaam (Dp 1/1)] p/tIt: pratitah-; pratita herinnerd (673/2); prati-√i terugko- men, herinneren (673/2); prati naar (661/2); √i gaan (163/3) [gatau (Dp 24/2)] aOà|lik: auddaalakih-; auddaalaki Auddaalaki, aangenomen zoon van Uddaalaka (237/3); uddaalaka naam van een leraar, een soort honing (188/1); ud-√dal doen openen/splij- ten (188/1); ud op, omhoog (183/1); √dal openen, splijten (471/1) [viszaran-e (Dp 12/1)] a|ói-: aarun-ih-; aarun-i zoon van Arun-a (150/3); arun-a naam van een leraar, rood (88/2) [-] mTp/sºXq: matprasr-s-ttah-; matprasr-s-tta vrijgelaten door mij; mat (777/2); prasr-s-tta vrijgelaten (698/3); pra-√sr-j losla- ten, wegzenden (698/3); pra voor, vooruit (652/2); √sr-j laten gaan, vrijlaten (1245/1) [visarge (Dp 39/1)] su,m sukham; sukha vredig, gelukkig (1220/3); √sukh gelukkig maken (1220/3) [tatkriyaatyaam (Dp 49/2)] r|]I: raatrih- nachten; raatri nacht (876/1); √raa geven, over- geven (871/2) [daane (Dp 24/2)] ziyt| szayitaa hij zal slapen; √szi liggen, rusten, slapen © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 33
 34. 34. (1077/1) [svapne (Dp 23/2)] vItmNyu: vitamanyuh-; vitamanyu vrij van boosheid (1004/2); vita verdwenen, vrij van (1004/2); vi-√i verdwijnen (1004/1); vi apart, weg van, zonder, geeft uitbreiding aan (949/3); √i gaan (163/3) [gatau (Dp 24/2)]; man- yu woede (786/3); √man denken (783/1) [avabodha- ne (Dp 38/2)] Tv|m tvaam je, U; van tva (463/2) ddºizv|n dadr-szivaan; dadr-szivat gezien hebbend, na gezien te hebben; √dr-sz zien, waarnemen (491/1) [preks-an-e (Dp 22/1)] mºTyumu,|t mr-tyumukhaat uit de muil van de Dood; mr-tyumukha de muil van de Dood; mr-tyu dood, het sterven (827 /3); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)]; mukha mond (819/3) [-] p/muÇm pramuktam; pramukta vrijgelaten (686/3); pra-√muc vrijlaten (686/3); pra voor, voort--- (652/2); √muc loslaten, vrijlaten (820/3) [mocane (Dp 36/2)] Nadat ge door hem bent herkend, zal Auddaalaki AArun-i weer zijn als tevoren. Bevrijd door Mij zal hij 's nachts weer vredig slapen, vrij van toorn, als hij U gezien heeft, die is vrijgelaten uit de muil van de Dood. I.i.11. Wanneer hij U eenmaal heeft herkend, zal Auddaa- laki AArun-i zijn vroegere genegenheid jegens U weer voe- len. Wanneer hij ziet dat ge aan de dood bent ontsnapt, zal hij over zijn boosheid heenstappen en ik zal ervoor zorgen dat hij nog lange tijd gerust zal slapen. y'| Yathaa, zoals, met het gevoel van genegenheid dat hij jegens U koesterde; purSt|t purastaat, net als vroeger; Uw vader aOà|lik: auddaalakih-, Auddaalaki; p/tIt: pratitah-, na (U) herkend te hebben; #ivt| bhavitaa, zal worden vol genegenheid, precies zoals vroeger. Uddaalaka en Auddaalaki duiden dezelfde (persoon) aan. En hij is tevens a|ói-: aarun-ih-, AArun-i, de zoon van Arun-a, of hij draagt twee familienamen.10 mTp/sºXq: matprasr-s-ttah-, met mijn toestemming; 10 Het achtervoegsel in auddaalaki hoeft niet persé een andere betekenis te hebben dan het woord uddaalaka, maar het kan ook aangeven dat het hier gaat om de zoon van © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 34
 35. 35. ziyt| szayitaa zal (Uw vader) slapen; r|]I: raatrih- nachten lang, dus ook in andere (volgende) nachten; su,m sukham, tevreden, gerustgesteld. En hij zal ook vItmNyu: vitamanyuh-, zonder boosheid worden; Tv|m ddºizv|n tvaam dadr-szivaan, na U, zijn zoon, gezien te hebben; mºTyu- mu,|t p/muÇm mr-tyumukhaat pramuktam, bevrijd uit de kaken - uit de greep - van de Dood. Naciketas antwoordde: Uddaalaka. In het laatste geval is hij een afstammeling van zowel de Uddaalaka's als de Arun-a's. Dit was mogelijk als een meisje zonder broer werd uitgehuwelijkt met als voorwaarde dat haar zoon tot beide families gerekend zou worden, zodat het offeren van rijstballetjes en dergelijke aan de overledenen van beide geslachten gegarandeerd zou blijven. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 35
 36. 36. SvgeR loke n #y" ik"cn|iSt n t] Tv" n jry| ib#eit « Ñ#e tITv|R÷zn|y|ipp|se zok|itgo modte SvgRloke »12» SvgeR « loke « n « #ym « ik"cn « aiSt « n « t] « Tvm « n « jry| « ib#eit « Ñ#e « tITv|R « azn|y|ipp|se « zok|itg: « modte « SvgRloke »12» svarge loke na bhayamb kimbcanaasti na tatra tvam- na jarayaa bibheti; ubhe tirtvaa 'szanaayaapipaase szokaatigo modate svargaloke (12). SvgeR svarge in de hemelse; svarga hemels (1281/2); svar zon, zonlicht (1281/1) [-]; ga gaande (341/2); √gam gaan (346/3) [gatau (Dp 21/2)] loke loke in de wereld; loka wereld (906/1); √lok zien, waarnemen (906/1) [darszane (Dp 3/1)] n na niet, noch, geen (523/1) #ym bhayam; bhaya vrees (747/1); √bhi vrezen, bang zijn (758/1) [bhaye (Dp 26/1)] ik"cn kimbcana wat of wie dan ook (282/3); kim wat, welk (282/3); cana maakt kim onbepaald (386/2); kimbcana + na niets, niemand (282/3) aiSt asti er is; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)] n na niet, noch, geen (523/1) t] tatra daar (433/2) Tvm tvam jij; van tva (463/2) n na niet, noch, geen (523/1) jry| jarayaa door ouderdom; jaraa ouderdom (414/1); √jr-a oud worden (424/3) [vayohaanau (Dp 46/2)] ib#eit bibheti hij vreest; √bhi vrezen, bang zijn (758/1) [bhaye (Dp 26/1)] Ñ#e ubhe beide; ubha beide (216/2) tITv|R tirtvaa overwonnen hebbend, na overwonnen te heb- ben; √tr-a oversteken, vullen, overwinnen (454/2) [pla- vana-santaran-ayoh- (Dp 21/1)] © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 36
 37. 37. azn|y|ipp|se aszanaayaapipaase honger en dorst; aszanaayaa honger, wens om te eten (112/3); √asz eten (112/2) [bhojane (Dp 40/2)]; pipaasaa dorst (627/3); √paa drinken (612 /3) [paane (Dp 20/2)] zok|itg: szokaatigah-; szokaatiga verdriet te boven komend; ver- driet overstijgend (1091/1); szoka verdriet, lijden (1091/1); √szuc gloeien, lijden (1081/1) [szoke (Dp 5/1); ati-ga te boven komend, overstijgend (13/2); ati-√gam te boven komen, overstijgen (13/2); ati voorbij (12/2); √gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (Dp 21/2)] modte modate hij verheugt zich; √mud blij zijn, verheugen (822/2) [hars-e (Dp 1/2)] SvgRloke svargaloke in de hemelse wereld; svargaloka de he- melse wereld; svarga hemels (1281/2); svar zon, zonlicht (1281/1) [-]; ga gaande (341/2); √gam gaan (346/3) [gatau (Dp 21/2)]; loka wereld (906/1); √lok zien, waarnemen (906/1) [darszane (Dp 3/1)] In de hemelse wereld bestaat geen enkele vrees. Gij ver- blijft daar niet O Dood, en niemand beeft van angst voor de ouderdom. Nadat de mens honger en dorst te boven is gekomen en het verdriet is ontstegen, verkeert hij vol vreugde in de hemelse wereld. I.i.12. In de hemel is geen vrees want gij (de Dood) komt er niet en niemand wordt beangstigd door ouderdom. Wie boven honger en dorst uitstijgt en over alle verdriet is heengestapt, geniet van de hemelse wereld. SvgeR loke Svarge loke, in de hemelse wereld; #ym ik"cn aiSt bhayam kimbcana asti, is geen enkele vrees; vrees voor ziekte enzovoorts; en Tvm tvam, Gij, O Dood; n t] na tatra, bent daar niet. Gij oefent Uw macht niet plotseling uit, dit zeer in tegenstelling tot wat in deze wereld gebeurt. jry| Jarayaa, daar is vanwege ouder- dom; n ib#eit na bibheti, geen enkele vrees voor U. Bovendien, Ñ#e azn|y|ipp|se tITv|R ubhe aszanaayaa-pipaase tirtvaa, wie is uitgestegen boven zowel honger als dorst; en zok|itg: © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 37
 38. 38. szokaatigah-, wie over verdriet is heengestapt, dus niet meer onderhevig is aan geestelijke spanningen; modte modate, verheugt zich; SvgRloke svargaloke, in de hemelse wereld. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 38
 39. 39. s TvmiGnn SvGyRm+yeix mºTyo p/b/Uih Tvn %à=|n|y mÄm « SvgRlok| amºtTv" #jNt étd iètIyen vº-e vre- »13» s: « Tvm « aiGnm « SvGyRm « a+yeix « mºTyo « p/b/Uih « Tvm « %à=|n|y « mÄm « SvgRlok|: « amºtTvm « #jNte « étd « iètIyen « vº-e « vre- »13» sa tvamagnimb svargyamadhyes-i mr-tyo prabruuhi tvamb szraddadhaanaaya mahyam; svargalokaa amr-tatvamb bhajanta etad dvitiyena vr-n-e varen-a (13). s: Tvm sah- tvam Uzelf (1111/2) aiGnm agnim; agni vuur (5/1); √ag kronkelend bewegen (4/2) [kut-ilaayaamb gatau (Dp 17/1)] SvGyRm svargyam; svargya verblijvend in de hemel (1281/3); svarga hemel (1281/1); svar zon, zonlicht (1281/1) [-]; ga gaande (341/2); √gam gaan (346/3) [gatau (Dp 21/2)] a+yeix adhyes-i U kent; adhi-√i de geest keren naar, kennen (22/3); adhi boven, naar (20/2); √i gaan (163/3) [gatau (Dp 24/2)] mºTyo mr-tyo O Dood; mr-tyu dood, het sterven (827/3); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)] p/b/Uih prabruuhi onderwijs, spreek; pra-√bruu onderwijzen, spreken (683/3); pra voor, voort--- (652/2); √bruu spreken, zeggen (742/1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp 24/1)] Tvm tvam U; van tva (463/2) %à=|n|y szraddadhaanaaya aan vol van geloof; szraddadhaana ge- loof, vertrouwen hebbend (1095/3); szrad hart (1095 /3); dadhaana plaatsend, zettend; √dhaa plaatsen, zetten (513/2) [dhaaran-a-pos-anayoh- (Dp 26/2)] mÄm mahyam aan mij, tegen mij; ma (771/1) SvgRlok|: svargalokaah- de werelden van de hemel; svarga hemels (1281/1); svar zon, zonlicht (1281/1) [-]; ga © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 39
 40. 40. gaande (341/2); √gam gaan (346/3) [gatau (Dp 21 /2)]; loka wereld (906/1); √lok zien, waarnemen (906 /1) [darszane (Dp 3/1)] amºtTvm amr-tatvam; amr-tatva onsterfelijkheid (82/2); amr-ta niet dood zijnde (82/2); a voorvoegsel dat een ont- kenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); mr-ta verdwenen, dood (827/2); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)] #jNte bhajante zij verkrijgen; √bhaj bereiken, verkrijgen (743/1) [sevaayaam (Dp 22/1)] étd etad dit, deze (231/2) iètIyen dvitiyena met de tweede; dvitiya tweede (506/2) vº-e vr-n-e ik kies; √vr- kiezen (1007/3) [varan-e (Dp 32/1)] vre- varen-a met de wens, met de gave; vara wens, gave (922/1); √vr- kiezen, een gift toestaan (1007/3) [sam- bhaktau (Dp 40/1)] O Dood, gij kent zelf het Vuur dat naar de hemel leidt. Spreek mij daarvan, ik ben vol geloof. Zij die in de hemel verkeren, bereiken onsterfelijkheid. Dat vraag ik met de tweede gave. I.i.13. O Dood, zelf hebt ge alle inzicht in dat Vuur dat tot de hemel leidt. Spreek daarover tegen mij die vol geloof ben omdat de hemelbewoners onsterfelijkheid verkrijgen. Dat vraag ik als tweede gunst. mºTyo Mr-tyo, O Dood; s: Tvm sah- tvam, zelf, zoals ge zijt; a+yeix adhyes-i herinnert ge U, dat wil zeggen: kent ge; SvGyRm aiGnm svargyam agnim, het Vuur dat het middel is om de hemel te bereiken; de hemel die de eigenschappen heeft zoals beschreven; (daarom) Tvm tvam, gij; p/b/Uih prabruuhi spreek; mÄm %à=|n|y mahyam szraddadhaanaaya, tegen mij die vol van geloof ben en bid om de hemel; (vertel me over dat Vuur) door de verering waarvan; SvgRlok|: svargalokaah-, de hemelbewoners, dat wil zeggen: zij die de hemel bereikt hebben, degenen die offers brengen; #jNte bhajante verkrijgen; amºtTvm amr-tatvam; onsterfelijkheid. Dit feit dat étd etad, die kennis omtrent het vuur uitmaakt; vº-e vr-n-e, daar vraag ik © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 40
 41. 41. om; iètIyen vre- dvitiyena varen-a, door middel van de tweede gunst. Dan belooft de Dood: © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 41
 42. 42. p/ te b/vIim tdu me inbo= SvGyRmiGn" nicket: p/j|nn « anNtlok|iPtm'o p/itXQ|" iviå Tvmet" iniht" guh|y|m »14» p/ « te « b/vIim « td « Ñ « me « inbo= « SvGyRm « aiGnm « nicket: « p/j|nn « anNtlok|iPtm « a'o « p/itXQ|m « iviå « Tvm « étm « inihtm « guh|y|m »14» pra te bravimi tadu me nibodha svargyamagnimb naciketah- prajaanan; anantalokaaptimatho pratiswtthaamb viddhi tvametamb nihitamb guhaayaam (14). p/-b/vIim pra-bravimi ik leg uit; pra-√bruu uitleggen, onder- wijzen (683/3); pra voor, voort--- (652/2); √bruu zeg- gen, spreken (742/1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp 24/1)] te te aan je; van tva (463/2) td tad dat (434/1) Ñ u geeft nadruk aan het voorafgaande woord (171/3) me me van mij; van mad (777/2) inbo= nibodha leer, luister naar; ni-√budh leren van, luis- teren naar (550/2); ni neer (538/3); √budh wakker worden, waarnemen (733/1) [avagamane (Dp 18/2)] SvGyRm svargyam; svargya verblijvend in de hemel (1281/3); svarga hemel (1281/2); svar zon, zonlicht (1281/1) [-]; ga gaande (341/2); √gam gaan (346/3) [gatau (Dp 21/2)] aiGnm agnim; agni vuur (5/1); √ag kronkelend bewegen, draaien (4/2) [kut-ilaayaamb gatau (Dp 17/1)] nicket: naciketah- O Naciketas; naciketas Naciketas (523/1); √cit waarnemen, geest richten op (395/2) [sañjñaane (Dp 2/1)] p/j|nn prajaanan; prajaanat bekend met; pra-√jñaa weten, be- kend zijn met (659/1); pra voor, voort--- (652/2); © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 42
 43. 43. √jñaa kennen, weten, begrijpen (425/2) [avabodhane (Dp 40/1)] anNtlok|iPtm anantalokaaptim; anantalokaapti het verwerven van de oneindige wereld; ananta geen einde hebbend, zon- der einde, oneindig (25/1); a (an voor klinkers) voor- voegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenoverge- stelde weergeeft (1/1); anta einde (42/3) [-]; loka we- reld (906/1); √lok zien, waarnemen (906/1) [darsza-ne (Dp 3/1)]; aapti het verwerven (142/2); √aap verwer- ven, bereiken (142/1) [vyaaptau (Dp 32/1)] a'o atho eveneens (17/3) p/itXQ|m pratis-tthaam; pratis-tthaa fundering, ondersteuning (671 /2); pra-√sthaa stevig gevestigd zijn (671/2); pra voor, voort--- (652/2); √sthaa staan, gevestigd zijn (1262/2) [= √swtthaa gati nivr-ttau (Dp 20/2)] iviå viddhi weet!; √vid weten, kennen, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)] Tvm tvam jij, U; van tva (463/2) étm etam dit, deze; van etad (231/2) inihtm nihitam; nihita geplaatst, gezeteld (564/3); ni-√dhaa neerleggen, plaatsen (548/2); ni neer (538/3); √dhaa zetten, plaatsen (513/2) [dhaaran-a-pos-anayoh- (Dp 26 /2)] guh|y|m guhaayaam in de verborgen plaats, in het hart; guhaa verborgen plaats; fig. het hart (360/3); √guh verber- gen, geheim houden (360/2) [sambvaran-e (Dp 19/2)] Ik, die goed bekend ben met dat Vuur dat naar de hemel leidt, vertel U daarover, Naciketas. Let op mijn woorden: weet dat dit Vuur dat leidt naar de oneindige wereld en dat ook de basis is, gezeteld is in het verborgene. I.i.14. Ik zal Uw vraag beantwoorden, Naciketas. Luister goed naar mijn woorden en begrijp aldus wat ik ervan weet en wat ik U te zeggen heb. Ge moet weten dat dit Vuur dat tot de grenzeloze hemel leidt en dat tevens de steunpilaar is, gevestigd is in het verborgene. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 43
 44. 44. nicket: Naciketah-, Naciketas; te te, aan U; p/b/vIim pra- bravimi, ik zal uitleggen, Uw gebed verhoren. me Me, naar mij, mijn woorden; inbo= nibodha, luister goed en begrijp ze zodoende; td Ñ tad u, precies dat, dat wil zeggen: SvGyRm aiGnm svargyam agnim, het Vuur dat tot de hemel leidt, dat het middel is om de hemel te bereiken; dat zal ik U uitleggen; p/j|nn prajaanan, omdat ik er weet van heb. Dat is de strekking. De uitdrukkingen: "Ik zal uitleggen" en "Luister goed" dienen om de aandacht van de leerling te vestigen (op het onderwerp). Vervolgens prijst de Dood het Vuur dat anNt- lok|iPtm anantalokaaptim, het bereiken van de onbegrensde wereld, dat wil zeggen: het middel om het resultaat, namelijk de hemel, te be- reiken, is; a'o atho, en ook; p/itXQ|m pratis-t-haam, de steunpilaar van de kosmos - in de vorm van Viraat11 (het Kosmische Wezen); étm etam, dit Vuur waarover we nu spreken; iviå viddhi, moet ge kennen (als); inihtm guh|y|m nihitam guhaayaam, gevestigd in de verborgen plaats, dat wil zeggen: in het intellect van diegenen die kennis hebben. Dan gaat de Upaniswad verder: 11 "In de Brrhadaaran-yaka Upaniswad lezen we: "Hij (Viraatt, het Kosmische Wezen, beli- chaamd in het fysieke universum) splitste zichzelf in drie vormen (I.ii.3)" en uit deze Vedische tekst blijkt dus dat het de kosmische Viraatt is die bestaat als vuur, lucht en de zon. Vuur is dus een aspect van Viraatt, en daarmee is het een steunpilaar van het universum." (A.G.). © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 44
 45. 45. lok|idmiGn" tmuv|c tSmE y| £Xqk| y|vtIv|R y'| v| « s c|ip tTp/Tyvdƒ'oÇm'|Sy mºTyu: punrev|h tuXq: »15» lok|idm « aiGnm « tm « Ñv|c « tSmE « y|: « £Xqk|: « y|vtI: « v| « y'| « v| « s: « c|ip « td « p/Tyvdt « y'| « ÑÇm « a' « aSy « mºTyu: « punr « év « a|h « tuXq: »15» lokaadimagnimb tamuvaaca tasmai yaa is-ttakaa yaavatirvaa yathaa vaa; sa caapi tatpratyavadadyathoktamathaasya mr-tyuh- punarevaaha tus-ttah- (15). lok|idm lokaadim; lokaadi het begin van de wereld (907/2); loka wereld (906/1); √lok zien, waarnemen (906/1) [darszane (Dp 3/1)]; aadi het begin (136/3) [-] aiGnm agnim; agni vuur (5/1); √ag kronkelend bewegen, draaien (4/2) [kuttilaayaamb gatau (Dp 17/1)] tm tam dat; van tad (434/1) Ñv|c uvaaca hij heeft gezegd, hij zei, hij vertelde; √vac spreken, zeggen, vertellen (912/1); [paribhaas-an-e (Dp 24/2)] tSmE tasmai aan hem; van tad (434/1) y|: yaah- welke; van yad (844/2) £Xqk|: is-ttakaah- stenen; is-ttakaa steen (voor offeraltaar) (169 /3); √yaj vereren, offeren (838/3) [deva-puujaa-san4gati- karan-a-daanes-u (Dp 22/2)] y|vtI: yaavatih-; yaavat hoeveel (852/1) v| vaa en, ook (934/2) y'| yathaa zoals, op welke manier (841/2) v| vaa en, ook (934/2) s: sah- hij; van tad (434/1) c|ip caapi bovendien (55/1); ca en (380/1); api ook (55/1) td tad dat (434/1) p/Tyvdt pratyavadat hij herhaalde; prati-√vad spreken tegen, herhalen (670/1); prati tegen, terug (661/2); √vad © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 45
 46. 46. spreken, aanspreken, zich richten tot (916/1) [abhi- vaadana-stutyoh- (Dp 1/2)] y'| yathaa zoals, op welke manier (841/2) ÑÇm uktam; ukta gezegd (171/3); √vac spreken, zeggen (912/1) [paribhaas-an-e (Dp 24/2)] a' atha toen (17/3) aSy asya van deze; van idam (165/2) mºTyu: mr-tyuh-; mr-tyu dood, het sterven (827/3); √mr- ster- ven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)] punr punar weer (633/2) év eva waarlijk, alleen, slechts; benadrukt het vooraf- gaande woord (232/2) a|h aaha hij heeft gesproken, hij sprak; √bruu spreken, zeggen (742/1) [vyaktaayaam- vaaci (Dp 24/1)] tuXq: tus-ttah-; tus-tta ingenomen met; √tus- ingenomen zijn met, tevreden zijn over (452/1) [pritau (Dp 30/1)] Hij vertelde hem over dat Vuur, de oorsprong van de we- reld, over de soort en het aantal stenen dat nodig is voor het altaar en hoe ze gerangschikt moeten worden. En hij [Naciketas], herhaalde woordelijk alles wat de Dood ge- zegd had. Tevreden daarover nam de Dood weer het woord. I.i.15. De Dood legde hem het Vuur uit dat de oorsprong is van de kosmos en ook de soort en het aantal stenen die voor het offeraltaar nodig zijn en bovendien de wijze waarop ze gerangschikt moeten worden. En Naciketas her- haalde woordelijk wat de Dood had gezegd. De Dood ver- heugde zich hierover en hernam het woord. tSmE Tasmai, tegen hem, tegen Naciketas; Ñv|c uvaaca, sprak de Dood; tm lok|idm aiGnm tam lokaadim agnim, over dat Vuur waarover het hier gaat en waarover Naciketas heeft gebeden, over het vuur dat (als Viraatt) aan de wereld voorafging - aangezien het het eerste belichaamde wezen was. Bovendien sprak hij over y|: £Xqk|: yaah- is-ttakaah-, wat voor soort stenen moeten worden verzameld (voor het offeraltaar); y|vtI: v| yaavatih- vaa, en hoeveel (stenen het © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 46
 47. 47. moeten zijn); y'| v| yathaa vaa, en hoe het vuur moet worden opgebouwd.12 "Dat alles vertelde hij", is de betekenis. s: c aip p/Tyvdt Sah- ca api pratyavadat, en hij, Naciketas, herhaalde woor- delijk en met begrip; td tad, alles; y'oÇm yathoktam, zoals de Dood het zojuist gezegd had. a' Atha, daarop; tuXq: tus-ttah-, tevre- dengesteld door het herhalen van zijn woorden; mºTyu: mr-tyuh-, de Dood; pun: év a|h punah- eva aaha, hernam het woord, om Naci- ketas een extra gunst te geven buiten de drie die hij al had beloofd. 12 Hoe het hout voor het offervuur moet worden opgestapeld, hoe het vuur moet worden verkregen, en hoe het [hout ermee] moet worden aangestoken. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 47
 48. 48. tmb/vIt p/Iym|-o mh|Tm| vr" tveh|ƒ dd|im #Uy: « tvEv n|Mn| #ivt|÷ymiGn: sº¤|" cem|mnekÓp|" gºh|- »16» tm « ab/vIt « p/Iym|-: « mh|Tm| « vrm « tv « £h « aƒ « dd|im « #Uy: « tv « év « n|Mn| « #ivt| « aym « aiGn: « sº¤|m « c « £m|m « anekÓp|m « gºh|- »16» tamabravit priyamaan-o mahaatmaa varamb tavehaadya dadaami bhuuyah-; tavaiva naamnaa bhavitaa 'yamagnih- sr-n4kaamb cemaamanekaruupaamb gr-haan-a (16). tm tam tegen hem; van tad (434/1) ab/vIt abravit hij zei, hij sprak; √bruu zeggen, spreken (742 /1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp 24/1)] p/Iym|-: priyamaan-ah-; priyamaan-a zich verheugend, zich ver- heugd voelend; √pri zich verheugen (709/3) [tarpan-e kaantau ca (Dp 39/1)] mh|tm| mahaatmaa; mahaatman hij die een Grote Ziel heeft (796/1); mahat groot, machtig (794/2); √mah eren, geven, schenken (794/1) [vr-ddhau (Dp 13/2)]; aatman ziel, het individuele Zelf (135/1) [-] vrm varam; vara wens, gave (922/1); √vr- kiezen, een gift toestaan (1007/3) [sambhaktau (Dp 40/1)] tv tava van U, Uw; van tva (463/2) £h iha hier (169/3) aƒ adya vandaag, nu (19/1) dd|im dadaami ik geef, ik schenk; √daa geven, offeren (473 /2) [daane (Dp 26/2)] #Uy: bhuuyah- meer, weer, nogmaals (763/3); √bhuu worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)] tv tava van U, Uw; van tva (463/2) év eva waarlijk, alleen; geeft nadruk aan het vooraf- gaande woord (232/2) n|Mn| naamnaa door middel van de naam, van naam; naaman © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 48
 49. 49. naam (536/2) [-] #ivt| bhavitaa het zal worden; √bhuu worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)] aym ayam dit; van idam (165/2) aiGn: agnih-; agni vuur (5/1); √ag kronkelend bewegen, draaien (4/2) [kuttilaayaamb gatau (Dp 17/1)] sº¤|m sr-n4kaam; sr-n4kaa de betekenis is onbekend (1245/1); in de Ka.Up.: ketting; √sr- rennen, bewegen (1244/3) [gatau (Dp 20/2)] c ca en (380/1) £m|m imaam deze; van idam (165/2) anekÓp|m anekaruupaam; anekaruupa vele vormen hebbend, veel- vormig, van verschillende soorten (42/2); aneka niet één, vele (42/2); a (an voor klinkers) voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weer- geeft (1/1); eka één (227/3); ruupa vorm (885/3); √ruup vormen (885/3) [ruupakriyaayaam (Dp 49/2)] gºh|- gr-haan-a grijp! accepteer!; √grah grijpen (371/2) [upa- daane (Dp 40/2)] Verheugd sprak de Grote Ziel, de Dood, tot Naciketas: "Ik schenk U hierbij nog een gift. Dit Vuur zal alleen Uw naam dragen. Aanvaard bovendien deze veelvormige ket- ting." I.i.16. Goed gestemd sprak de Dood tot Naciketas: "Als een gunst verleen ik U nog een gave. Dit Vuur zal bekend staan als het Naciketas-vuur. En bovendien ontvangt ge hierbij deze veelvormige ketting." Hoe sprak hij? p/Iym|-: Priyamaan-ah-, verheugd, verblijd over de ontvankelijkheid van zijn discipel; mh|Tm mahaatma, de grote ziel, iemand die niet kleingeestig is; tm tam, tegen hem, tegen Naciketas; ab/vIt abravit, sprak: £h Iha, Hier, omdat ik zo blij ben, tv tava, voor U; vrm varam, een vierde geschenk13 ; aƒ adya, nu; dd|im dadaami, geef ik U; #Uy: bhuuyah-, nogmaals. aym aiGn: Ayam agnih-, dit Vuur waarover ik gesproken heb; #ivt| bhavitaa, zal 13 De andere drie zijn: de gemoedsrust van zijn vader, kennis omtrent Vuur, en kennis omtrent het Zelf. © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 49
 50. 50. beroemd worden; tv év n|Mn| tava eva naamnaa, met Uw naam; c ca, bovendien gºh|- gr-haan-a, neem aan, £m|m imaam, dit; sº¤|m sr- n4kaam, halssnoer; (welke is) anekÓp|m anekaruupaam, veelvormig en gevarieerd, rinkelend, bezet met een groot aantal edelstenen van allerlei kleuren. Of sº¤|m sr-n4kaam, (kan betekenen) de weg die bestaat uit ritueel, welke niet oneerbaar is. Het idee is: aanvaard die aanvullende kennis met betrekking tot (allerlei) handelingen (karma), (die veelvormig is) omdat die tot verschillende resultaten leidt. Daarna prijst de Dood nogmaals handeling (karma): © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 50
 51. 51. i]-|icketiS]i#reTy siN=" i]kmR;.rit jNmmºTyU « b/ìjD" devmIwµ" ividTv| inc|Yyem|nz|iNtmTyNtmeit »17» i]-|icket: « i]i#: « éTy « siN=m « i]kmR;t « trit « jNmmºTyU « b/ìjDm « devm « Œwµm « ividTv| « inc|Yy « £m|m « z|iNtm « aTyNtm « éit »17» trin-aa b ciketastribhiretya sandhimb trikarmakr-ttarati janmamr-tyuu; brahmajajñamb devamid-yamb viditvaa nicaayyemaam szaantimatyantameti (17). i]-|icket: trin-aaciketah- hij die drie keer het Naciketas-vuuroffer heeft uitgevoerd; tri drie (457/3); naaciketas met be- trekking tot Naciketas (534/1); naciketas Naciketas (523/1); √cit waarnemen, de geest richten op (395/2) [sañjñaane (Dp 2/1)] i]i#: tribhih- met de drie; tri drie (457/3) éTy etya bereikt hebbend, gekomen zijnde in; aa-√i berei- ken, komen in (126/2); aa bij, naar; maakt de hande- ling volledig (126/1); √i gaan, bereiken (163/3) [ga- tau (Dp 24/2)] siN=m sandhim; sandhi verbinding, vereniging (1144/3); sam-√dhaa verbinden, verenigen (1144/2); sam teza- men met (1152/1); √dhaa zetten, plaatsen (513/2) [dhaaran-a-pos-an-ayoh- (Dp 26/2)] i]kmR;t trikarmakr-t hij die drievoudig werk verricht (458/1); tri drie (457/3); karma handeling, werk (258/2); √kr- doen, maken, handelen (300/3) [karan-e (Dp 38/2)]; kr-t iemand die iets doet (301/3); √kr- doen, maken, handelen (300/3) [karan-e (Dp 38/2)] trit tarati hij steekt over; √tr-a oversteken (454/2) [plava- na-santaran-ayoh- (Dp 21/1)] jNmmºTyU janmamr-tyuu geboorte en dood; janman geboorte (411 /3); √jan geboren worden (410/1) [praadurbhaave (Dp © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 51
 52. 52. 29/1)]; mr-tyu dood, het sterven (827/3); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)] b/ìjDm brahmajajñam; brahmajajña hij die geboren is uit en die de kenner is van Brahman, hij die weet wat 'uit Brahman geboren zijn' is, de Alwetende (738/2); brahma Brahman (737/3); √br-h groeien, vermeer- deren (735/2) [vr-ddhau (Dp 15/2)]; ja geboren (407 /3); √jan geboren worden (410/1) [praadurbhaave (Dp 29/1)]; jña kennend, kenner (425/3); √jñaa kennen, weten, begrijpen (425/2) [avabodhane (Dp 40/1)] devm devam; deva god, godheid (492/2); √div spelen, schijnen, werpen (478/2) [krid-aa-vijigis-aa-avyavahaara- dyuti-stuti-moda-mada-svapna-kaanti-gatis-u (Dp 28 /1)] ŒwYm id-yam te loven, lofwaardig; √id- loven (170/2) [stutau (Dp 23/1)] ividTv| viditvaa gekend hebbend, na gekend te hebben; √vid kennen, weten, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)] inc|Yy nicaayya waargenomen hebbend, na waargenomen te hebben; ni-√ci waarnemen (546/3); ni neer (538/3); √ci (= √ki) waarnemen, de blik richten op (394/3) [jñaane (Dp 27/1)] £m|m imaam deze; van idam (165/2) z|iNtm szaantim; szaanti vrede, vredesoffer (1064/3); √szam rusten, tevreden zijn (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)] aTyNtm atyantam buitengewoon, volledig, voor eeuwig (16 /3) éit eti hij gaat; √i gaan, vooruitgaan, opkomen (163/3) [gatau (Dp 24/2)] Hij die het Naciketas-vuuroffer drie keer heeft uitgevoerd, verbinding heeft gemaakt met de drie aspecten en de drie soorten werk heeft verricht, die komt geboorte en dood te boven. Hij die de uit Brahman geboren, alwetende en aan- biddelijke God heeft leren kennen en heeft waargenomen, bereikt voor eeuwig deze vrede. I.i.17. Wie zich verbindt met het drievoudige aspect van de dingen en wie het Naciketas-vuuroffer drie keer op- © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 52
 53. 53. draagt en wie het drievoudige pad van handeling bewan- delt, die zal uitrijzen boven de Dood, Kennis verkrijgend van die stralende Ene die uit Brahman geboren is, en Hem prijzend en realiserend, bereikt hij volledige vrede. siN=m éTy Sandhim etya, verbinding verkrijgend; i]i#: tribhih-, met de drie aspecten - vader, moeder, leraar; dat wil zeggen: iemand die op de juiste wijze aanwijzingen krijgt van zijn moeder, en- zovoorts, want dat is een geldige manier om kennis te verkrijgen vol- gens een andere Vedische tekst (Br.Up. IV.i.2.): "Zoals iemand die een moeder, vader en leermeester heeft, moet zeggen ..." i]i#: Tribhih- kan ook betekenen: door de Veda's, de Smrrti's en goede mensen; of: door waarneming, gevolgtrekking en de geschriften. Immers uit ervaring kan worden vastgesteld dat hieruit duidelijkheid14 volgt. i]-|ic- ket: Trin-aaciketah-, degene die het Naciketas-vuur drie keer heeft aangelegd of degene die zich kennis erover heeft eigen gemaakt, erover studeert en het toepast, en i]kmR;t trikarmakr-t, wie drie soorten handeling (karma) uitvoert: het offeren, studie (van de Veda's) en naastenliefde; trit tarati, overstijgt; jNmmºTyU janmamr- tyuu, geboorte en dood. Bovendien ividTv| viditvaa, wie kent - uit de geschriften b/ì- jDm brahmajajñam: b/ìj brahmaja, is degene die geboren is uit Brahmaa (Hiran-yagarbha). (Dat is dus Viraatt). Wie b/ìj brahmaja, is en D jña, verlicht, is dus b/ìjD brahmajajña, alwetend want Hij (Viraatt) is alwetend. Die devm devam, godheid (kennend) die een deva wordt genoemd omdat hij een stralend wezen is (de etymologische betekenis), dus die zich onder meer kenmerkt door kennis die Œwµm id-yam, prijzenswaardig (eerbiedwaardig) is; (en) inc|Yy nicaayya, beschouwend (mediterend over) Viraatt als het eigen Zelf15 ; die mens éit eti, verkrijgt £m|m imaam, deze (tastbare) voor de hand liggende, aangezien die mens het begrijpt; z|iNtm szaantim, vrede, afstand doen (van objecten); aTyNtm atyantam, volledig. Bedoeld wordt dat door meditatie en ritueel te combineren, een mens de staat van Viraatt16 kan bereiken. 14 "Begrip omtrent plichten en dergelijke." (A.G.). 15 "Het aantal bakstenen (bij dit offer) is 720; gelijk aan het aantal dagen plus het aantal nachten in het jaar (vereenzelvigd met Viraatt, Prajaapati). Vanwege deze getalsmatige overeenkomst ben ik Vuur (= het Jaar, Prajaapati) dat is opgebouwd uit die dagen en nachten. Zo mediteert men over het Vuur (Viraatt) als zijnde identiek aan zichzelf." (A.G.). 16 Vertaling van Baalagopaalendra: "Zoals iemand drie soorten van handeling onderneemt wanneer hij eenmaal in kontakt is gekomen met de drie bruggen over de Dood heen, zo © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 53
 54. 54. Nu besluit hij de resultaten van de kennis omtrent het Vuur en het opstapelen ervan, evenals het onderwerp dat hier besproken wordt als volgt: bereikt degene die het Naciketas-vuuroffer drie keer brengt (ook onsterfelijkheid). Bovendien, door kennis te verkrijgen van die alwetende Ene, die uit Brahmaa geboren is en die Ene (als zichzelf) realiserend, bereikt die mens deze vrede volledig." © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 54
 55. 55. i]-|icketS]ymetièidTv| y év" ivè|niZcnute n|icketm « s mºTyup|z|n purt: p/-oƒ zok|itgo modte SvgRloke »18» i]-|icket: « ]ym « étd « ividTv| « y: « évm « ivè|n « icnute « n|icketm « s: « mºTyup|z|n « purt: « p/-oƒ « zok|itg: « modte « SvgRloke »18» trin-aaciketastrayametadviditvaa ya evam- vidvaambszcinute naaciketam; sa mr-tyupaaszaan puratah- pran-odya szokaatigo modate svargaloke (18). i]-|icket: trin-aaciketah- hij die drie keer het Naciketas-vuuroffer heeft uitgevoerd; tri drie (457/3); naaciketas met be- trekking tot Naciketas (534/1); naciketas Naciketas; √cit waarnemen, de geest richten op (395/2) [sañ- jñaane (Dp 2/1)] ]ym trayam drie; tri drie (457/3) étd etad dit, deze (231/2) ividTv| viditvaa gekend hebbend, na gekend te hebben; √vid kennen, weten, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)] y: yah- hij die; van yad (844/2) évm evam zo, op die manier (232/2) ivè|n vidvaan; vidvas wetend, hij die weet (964/3); √vid kennen, weten, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)] icnute cinute hij bouwt, hij volbrengt; √ci bouwen, in elkaar zetten (394/2) [cayane (Dp 32/1)] n|icketm naaciketam; naaciketas met betrekking tot Naciketas, Naciketas-vuur (534/1); naciketas Naciketas; √cit de geest richten op, waarnemen (395/2) [sañjñaane (Dp 2/1)] s: sah- hij; van tad (434/1) mºTyup|z|n mr-tyupaaszaan banden van de Dood; mr-tyupaasza band van de Dood (828/1); mr-tyu dood, het sterven (827 /3); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)]; paasza band, ketting (623/3); √pasz vastmaken, © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 55
 56. 56. binden (611/2) [bandhane (Dp 45/1)] purt: puratah-; puratas tevoren, eerder (634/2) p/-oƒ pran-odya afgeworpen hebbend, na afgeworpen te hebben; pra-√nud in beweging zetten, wegjagen (660 /3); pra voor, voort--- (652/2); √nud bewegen, ver- wijderen (567/2) [preran-e (Dp 33/1 en 36/2)] zok|itg: szokaatigah-; szokaatiga verdriet te boven komend, ver- driet overstijgend (1091/1); szoka verdriet (1091/1); √szuc gloeien, lijden (1081/1) [szoke (Dp 5/1)]; atiga te boven komend, overstijgend (13/2); ati-√gam te boven komen, overstijgen (13/2); ati voorbij (12/2); √gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (Dp 21/2)] modte modate hij verheugt zich; √mud blij zijn, verheugen (822/2) [hars-e (Dp 1/2)] SvgRloke svargaloke in de hemelse wereld; svargaloka de he- melse wereld; svarga hemels (1281/2); svar zon, zonlicht (1281/1) [-]; ga gaande (341/2); √gam gaan (346/3) [gatau (Dp 21/2)]; loka wereld (906/1); √lok zien, waarnemen (906/1) [darszane (Dp 3/1)] Wie driemaal het Naciketas-vuuroffer heeft gebracht, na- dat hij deze drie factoren heeft leren kennen, voltooit het offer dat naar Naciketas is genoemd, werpt de boeien van de Dood al eerder (tijdens zijn leven) van zich af en geniet een hemels bestaan, vrij van zorg. I.i.18. Wie het Naciketas-vuuroffer drie keer uitvoert en die deze drie kent terwijl hij het Naciketas-offer volvoert, overstijgt de strikken van de Dood en voorbijgaand aan zorg en verdriet, hoewel nog op aarde, geniet hij van hemelse vreugde. ividTv| Viditvaa, na te hebben gekend étd ]ym etad tra- yam, deze drie (factoren), zie vers 15: "Soort en aantal van stenen en de wijze waarop het vuur gerangschikt moeten worden"; wie i]-|- icket: trin-aaciketah-, het Naciketas-offer drie keer brengt en y: yah-, wie évm ivè|n evam vidvaan, het Vuur (Viraatt) zo kent, dat wil zeg- gen: als identiek met zichzelf; icnute cinute, voert uit; n|icketm naaci- © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 56
 57. 57. ketam, het Naciketas-vuur, hij voert het offer uit dat Naaciketa heet17 ; s: sah-, hij; p/-oƒ pran-odya, afwerpend; mºTyup|z|n mr-tyupaaszaan, de strikken van de Dood, namelijk ondeugd, onwetendheid, begeerte, haat, enzovoorts; purt: puratah-, zelfs eerder, dat wil zeggen: vóór de dood; zok|itg: szokaatigah-, verdriet, dat wil zeggen: geestelijk lijden overstijgend; modte modate, verheugt zich; SvgRloke svarga- loke, in de hemel, in de wereld van Viraatt, door zich met Hem te vereenzelvigen. 17 Volgens Baalagopaalendra: "Hij voert een meditatie uit over het Naaciketas-Vuur (dat wil zeggen: Viraatt)", waarbij het woord kratu in diens commentaar wordt opgevat in de betekenis van "meditatie". © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 57
 58. 58. éx te÷iGnnRicket: SvGyoR ymvº-I'| iètIyen vre- « étmiGn" tvEv p/vÁyiNt jn|sStºtIy" vr" nicketo vº-IXv »19» éx: « te « aiGn: « nicket: « SvGyR: « ym « avº-I'|: « iètIyen « vre- « étm « aiGnm « tv « év « p/vÁyiNt « jn|s: « tºtIym « vrm « nicket: « vº-IXv »19» es-a te 'gnirnaciketah- svargyo yamavr-n-ithaa dvitiyena varen-a; etamagnimb tavaiva pravaks-yanti janaasastr-tiyamb varamb naciketo vr-n-is-va (19). éx: es-ah- dit; van etad (231/2) te te van U, Uw; van tva (463/2) aiGn: agnih-; agni vuur, de god van het vuur (5/1); √ag kronkelend bewegen, draaien (4/2) [kuttilaayaamb gatau (Dp 17/1)] nicket: naciketah- O Naciketas; naciketas Naciketas (523/1); √cit waarnemen, geest richten op (395/2) [sañjñaane (Dp 2/1)] SvGyR: svargyah-; svargya verblijvend in de hemel, hemels (1281/3); svarga hemels (1281/2); svar zon, zonlicht (1281/1) [-]; ga gaande (341/2); √gam gaan (346/3) [gatau (Dp 21/2)] ym yam dat wat, hetwelk; van yad (844/2) avº-I'|: avr-n-ithaahh- je koos; √vr- kiezen (1007/3) [varan-e (Dp 32/1)] iètIyen dvitiyena door de tweede; dvitiya tweede (506/2) vre- varen-a door de gave; vara gave (922/1); √vr- kiezen, een gift toestaan (1007/3) [sambhaktau (Dp 40/1)] étm etam dit; van etad (231/2) aiGnm agnim; agni vuur, de god van het vuur (5/1); √ag kronkelend bewegen, draaien (4/2) [kuttilaayaamb gatau (Dp 17/1)] tv tava van U, Uw; van tva (463/2) © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 58
 59. 59. év eva waarlijk, alleen, slechts; benadrukt het vooraf- gaande woord (232/2) p/vÁyi pravaks-yanti zij zullen noemen; pra-√vac aankon- digen, noemen (690/1); pra voor, voort--- (652/2); √vac spreken, vertellen (912/1) [paribhaas-an-e (Dp 24 /2)] jn|s: janaasah- = janaah- de mensen; jana schepsel, mens (410/1); √jan voortbrengen, scheppen (410/1) [jani (Dp 17/1)] tºtIym tr-tiyamb; tr-tiya de derde (453/3) vrm varam; vara gave (922/1); √vr- kiezen, een gift toe- staan (1007/3) [sambhaktau (Dp 40/1)] nicket: naciketah- O Naciketas; naciketas Naciketas (523/1); √cit waarnemen, geest richten op (395/2) [sañjñaane (Dp 2/1)] vº-IXv vr-n-is-va kies!; √vr- kiezen (1007/3) [varan-e (Dp 32/1)] Dit is Uw gave omtrent het Vuur, Naciketas, waar ge als tweede gunst om hebt gevraagd. Voor dit Vuur zullen de mensen alleen Uw naam gebruiken. Vraag nu om de derde gave, Naciketas. I.i.19. Naciketas, dit is het geschenk van het Vuur dat ten hemel leidt en die ge als tweede vraag hebt gesteld. De mensen zullen werkelijk over dit Vuur als het Uwe spre- ken. Vraag nu de derde gave, O Naciketas. nicket: Naciketah-, o Naciketas; te te, voor U; éx: es-ah-, dit is; SvGyR: aiGn: svargyah- agnih-, het Vuur, het geschenk omtrent het Vuur, dat ten hemel leidt; ym yam, welke, het Vuur dat ge als een gave avº-I'|: avr-n-ithaah-, hebt gevraagd; iètIyen vre- dvitiyena varen-a, als tweede gunst. De gunst betreffende het offervuur is U ver- leend. Dit is enkel de afsluiting van het voorafgaande. Bovendien jn|s: janaasah- (= janaah-), de mensen; p/vÁyiNt pravaks-yanti, zullen spreken over; étm aiGnm etam agnim, dit Vuur; tv év tava eva, als het Uwe door Uw naam eraan te verbinden; dit is de vierde gave die ik U gegund heb, omdat ge mij zo gunstig gestemd hebt. nicket: Naciketah-, O Naciketas; vº-IXv vr-n-is-va, vraag om tºtIym vrm © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 59
 60. 60. tr-tiyam varam, de derde gunst. De gedachte is: "Totdat ook die gunst verleend is, zal ik U iets verschuldigd blijven." Slechts wat met de twee gunsten wordt aangeduid, kan met de vroegere mantra's en de Braahman-a's (van de Veda's) worden be- reikt, die immers een stelsel van regels en verboden vertegenwoordi- gen en niet de ware kennis omtrent de werkelijkheid, die het Zelf wordt genoemd. Wat verwijderd moet worden is de natuurlijke onwetendheid die het zaad is voor ons bestaan in de wereld. Die onwetendheid bestaat uit het toekennen van andere kwaliteiten aan het Zelf dan Het in werkelijkheid heeft: namelijk dat het Zelf handelingen verricht en de Persoon is die handelt en ervaart. Die onwetendheid bestaat uit het hele stelsel van regels en verboden (het onderwerp van de Geschriften). Om die onwetendheid te laten verdwijnen is het nodig om te spreken over de kennis van de Eenheid van het Zelf en Brahman. Die kennis is onverenigbaar met onwetendheid omdat in die kennis geen zweem meer over is van het toekennen van wezens- vreemde kwaliteiten aan het Zelf, namelijk dat Het handelingen zou verrichten en een Persoon zou zijn die handelt en ervaart. Die Zelf- kennis leidt tot totale Zelfrealisatie. Daarom komen nu de volgende szloka's aan de orde. Het verhaal van deze Upaniswad tot nu toe toont aan dat er zonder Zelfkennis - die in de derde vraag aan de orde komt - geen echte tevredenheid kan zijn, zelfs niet als men de tweede gunst heeft verkregen. Iemand die zich ervan heeft weerhouden gebruik te maken van de wisselende doelstellingen en methodes die onderdeel zijn van bovengenoemde rituelen, wordt ontvankelijk voor Zelfken- nis, en om deze doelstellingen en methodes aan de kaak te stellen, probeert de Dood Naciketas te verleiden door hem zonen en derge- lijke te beloven. Op de uitnodiging: "Naciketas, vraag om de derde gunst," antwoordde Naciketas: © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 60
 61. 61. yey" p/ete ivicikTs| mnuXye÷StITyeke n|ymStIit cEke « étièƒ|mnuizXqSTvy|÷h" vr|-|mex vrStºtIy: »20» y| « £ym « p/ete « ivicikTs| « mnuXye « aiSt « £it « éke « n « aym « aiSt « £it « c « éke « étd « ivƒ|m « anuizXq: « Tvy| « ahm « vr|-|m « éx: « vr: « tºtIy: »20» yeyamb prete vicikitsaa manus-ye 'stityeke naayamastiti caike; etadvidyaamanuszis-ttastvayaa 'ham- varaan-aames-a varastr-tiyah- (20). y| yaa dat wat, hetwelk; van yad (844/2) £ym iyam dit, deze; van idam (165/2) p/ete prete; preta overleden (711/3); pra-√i te voorschijn komen, vertrekken (uit dit leven) (711/3); pra voor, voort--- (652/2); √i gaan, weggaan (163/3) [gatau (Dp 24/2)] ivicikTs| vicikitsaa twijfel, onzekerheid (959/1); vi-√cit waarne- men, begrijpen (959/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √cit waarnemen, begrijpen (395/2) [sañjñaane (Dp 2/1)] mnuXye manus-ye bij de mens; manus-ya mens (784/3); √man denken, geloven, verbeelden (783/1) [jñaane (Dp 29 /2) en avabodhane (Dp 38/2)] p/ete mnuXye prete manus-ye als een mens is gestorven aiSt asti het bestaat; √as zijn, bestaan (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)] £it iti aldus, :"---" (165/1) éke ... éke ... eke ... eke ... sommigen ... anderen ... (227/3) n na niet, noch geen (523/1) aiSt asti het bestaat; √as zijn, bestaan (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)] £it iti aldus, :"---" (165/1) c ca en (380/1) éke ... éke ... eke ... eke ... sommigen ... anderen ... (227/3) étd etad dit, deze (231/2) © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 61
 62. 62. ivƒ|m vidyaam ik zou willen weten; √vid weten (963/2) [jñaane (Dp 25/1)] anuizXq: anuszis-ttah-; anuszis-tta onderwezen (39/3); anu-√szaas re- geren, onderwijzen (39/2); anu na, langs, onderge- schikt aan (31/1); √szaas verbeteren, onderwijzen (1068/3) [anuszis-t-au (Dp 25/2)] Tvy| tvayaa door U; van tva (463/2) ahm aham ik (124/2) vr|-|m varaan-aam van de gaven; vara gave (922/1); √vr- kie- zen, een gift toestaan (1007/3) [sambhaktau (Dp 40 /1)] éx: es-ah- dit; van etad (231/2) vr: varah-; vara gave (922/1); √vr- kiezen, een gift toe- staan (1007/3) [sambhaktau (Dp 40/1)] tºtIy: tr-tiyah-; tr-tiya de derde (453/3) Als een mens is gestorven, [ontstaat er] twijfel: De een zegt dat Het bestaat, de ander dat Het niet bestaat. Dit zou ik willen weten, daarover zou ik door U onderricht willen worden. Van de gaven is dit de derde. I.i.20. Ik zou willen weten wat het antwoord is op de twij- fel die oprijst bij de dood van een mens wanneer gezegd wordt: "Het bestaat", terwijl anderen dan zeggen: "Het be- staat niet." Daarin zou ik door U onderwezen willen wor- den. Van de wensen is dit mijn derde wens. y| £ym ivicikTs| Yaa iyam vicikitsaa, de twijfel die ont- staat; p/ete mnuXye prete manus-ye, wanneer een mens sterft; éke eke, sommigen (zeggen); aiSt £it asti iti, het Zelf, dat losstaat van het lichaam, van de zintuigen, van de geest, van het intellect en dat steeds met een nieuw lichaam wordt verbonden (in een volgend leven), be- staat. c éke Ca eke, en anderen (zeggen); aym ayam, dat Zelf, zo'n Zelf; n aiSt na asti, bestaat niet. Daarom is het iets waarover geen kennis door ons kan worden verkregen door directe waarneming en evenmin door logische redenering. Toch is het hoogste menselijke doel afhankelijk van een duidelijk inzicht in deze kwestie. Daarom étd ivƒ|m ahm etad vidyaam aham, ik zou dit willen weten; Tvy| anuizXq: tvayaa anuszis-ttah-, doordat U mij onderwijst. vr|-|m Varaa- © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 62
 63. 63. n-aam, van alle gunsten; éx: es-ah-, is deze ene; vr: varah-, gunst; tºtIy: tr-tiyah-, de derde, die Naciketas nog tegoed had. Maar de Dood wil zich ervan vergewissen of deze mens (dat wil zeggen Naciketas) wel echt rijp is om deze Zelfkennis te ont- vangen (of niet), waardoor de hoogste realisatie kan worden bereikt. Daarom vraagt de Dood hem het volgende: © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 63
 64. 64. devEr]|ip ivicikiTst" pur| n ih suivDeym-urex =mR: « aNy" vr" nicketo vº-IXv m| moproTsIrit m| sºjEnm »21» devE: « a] « aip « ivicikiTstm « pur| « n « ih « suivDeym « a-u: « éx: « =mR: « aNym « vrm « nicket: « vº-IXv « m| « m| « ÑproTsI: « m| « aitsºj « énm « »21» devairatraapi vicikitsitamb puraa na hi suvijñeyaman-ures-a dharmah-; anyam- varamb naciketo vr-n-is-va maa moparotsirati maa sr-jainam (21). devE: devaih- door de goden; deva god, godheid (492/2); √div spelen, schijnen, werpen (478/2) [krid-aa-vijigis-aa- avyavahaara-dyuti-stuti-moda-mada-svapna-kaanti-ga- tis-u (Dp 28/1)] a] atra in deze zaak, in dit opzicht (17/2) aip api ook, zelfs (55/1) ivicikiTstm vicikitsitam getwijfeld; vi-√cit waarnemen, begrijpen, onzeker zijn (959/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √cit waarnemen, begrijpen (395/2) [sañjñaane (Dp 2/1)] pur| puraa voorheen, vanouds (634/3) n na niet, noch, geen (523/1) ih hi want (1297/3) suivDeym suvijñeyam; suvijñeya goed te onderscheiden, mak- kelijk te begrijpen (1233/2); su goed, makkelijk (1219/3); vi-√jñaa onderscheiden, weten (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √jñaa kennen, weten, begrijpen (425/2) [avabodhane (Dp 40/1)] a-u: an-uh-; an-u aubtiel, heel fijn, atoom (11/3); √an- klin- ken (11/3) [szabdaarthaah- (Dp 10/1)] éx: es-ah- dit, deze; van etad (231/2) =mR: dharmah-; dharma dat wat gevestigd of standvastig is; wet, plicht, principe (510/3); √dhr- vasthouden, © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 64
 65. 65. dragen, handhaven (519/1) [dhaaran-e (Dp 20/1)] aNym anyam; anya andere (45/2) vrm varam; vara gave (922/1); √vr- kiezen, een gift toe- staan (1007/3) [sambhaktau (Dp 40/1)] nicket: naciketah- O Naciketas; naciketas Naciketas (523/1); √cit waarnemen, geest richten op (395/2) [sañjñaane (Dp 2/1)] vº-IXv vr-n-is-va kies!; √vr- kiezen (1007/3) [varan-e (Dp 32/1)] m| maa mij; ma (771/1) m| maa niet, nooit; sterke ontkenning (804/1) ÑproTsI: uparotsih- dwing niet!; upa-√rudh insluiten, tegen- houden, dwingen (205/2); upa naar, dichtbij (194/3); √rudh tegenhouden (884/1) [aavaran-e (Dp 37/1)] m| maa mij; ma (771/1) aitsºj atisr-ja zend weg! geef op! scheld kwijt!; ati-√sr-j wegzenden, opgeven, kwijtschelden (16/1); ati voor- bij, over (12/2); √sr-j laten gaan, vrijlaten (1245/1) [vi-sarge (Dp 36/1)] énm enam; ena dit, deze (232/1) Hierover hebben zelfs de goden al vanouds hun twijfels gehad. Omdat het subtiel is, kan het niet gemakkelijk be- grepen worden. Kies een andere gave, Naciketas! Dwing mij niet hiertoe! Scheld mij deze [gave] kwijt! I.i.21. Hierover hebben zelfs de goden vanouds twijfels gehad. Het principe waar ge naar vraagt is heel subtiel en daarom niet gemakkelijk te begrijpen. Vraag daarom iets anders, Naciketas! Dwing mij niet, geef deze wens op die van mij wordt gevraagd! pur| Puraa, in vroeger tijden; a] atra, met betrekking tot deze zaak; ivicikiTstm vicikitsitam, werd er twijfel gekoesterd; devE: aip devaih- api, zelfs door de goden; ih hi, omdat; éx: =mR: es-ah- dharmah-, dit principe, dat het Zelf wordt genoemd; n suivDeym na suvijñeyam, is niet gemakkelijk te begrijpen - voor gewone mensen, zelfs niet wanneer ze ervan gehoord hebben; a-u: an-uh-, omdat het subtiel is. Daarom nickets naciketas, O Naciketas; vº-IXv vr-n-is-va, vraag; aNym vrm anyam varam, om een andere gunst, waarbij niet © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 65
 66. 66. zoveel twijfel over het resultaat bestaat; m| ÑproTsI: maa uparotsih-, dwing niet; m| maa, mij - zoals een schuldenaar door zijn schuldeiser achterna wordt gezeten - m| maa is hetzelfde als m|m maam (mij); aitsºj atisr-ja, geef op; énm enam, deze gunst; die m| maa, van mij gevraagd wordt (dat wil zeggen opgeëist wordt). Toen Naciketas op die manier was aangesproken, antwoord- de hij: © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 66
 67. 67. devEr]|ip ivicikiTst" ikl Tv" c mºTyo ynÊ suDeym|T' « vÇ| c|Sy Tv|dºgNyo n l~yo n|Nyo vrStuLy étSy kiZct »22» devE: « a] « aip « ivicikiTstm « ikl « Tvm « c « mºTyo « yd « n « suDeym « a|T' « vÇ| « c « aSy « Tv|dºk « aNy: « n « l~y: « n « aNy: « vr: « tuLy: « étSy « kiZct »22» devairatraapi vicikitsitamb kila tvam- ca mr-tyo yanna sujñeyamaattha; vaktaa caasya tvaadr-ganyo na labhyo naanyo varastulya etasya kaszcit (22). devE: devaih- door de goden; deva god, godheid (492/2); √div spelen, schijnen, werpen (478/2) [krid-aa-vijigis-aa- avyavahaara-dyuti-stuti-moda-mada-svapna-kaanti-ga- tis-u (Dp 28/1)] a] atra in deze zaak, in dit opzicht (17/2) aip api ook, zelfs (55/1) ivicikiTstm vicikitsitam getwijfeld; vi-√cit waarnemen, begrijpen, onzeker zijn (959/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √cit waarnemen, begrijpen (395/2) [sañjñaane (Dp 2/1)] ikl kila zeker; benadrukt het voorafgaande woord (284 /1) Tvm tvam jij, U; van tva (463/2) c ca en (380/1) mºTyo mr-tyo O Dood; mr-tyu dood, het sterven (827/3); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)] yd yad dat wat, omdat (844/2) n na niet, noch, geen (523/1) suDeym sujñeyam; sujñeya gemakkelijk te begrijpen; su-√jñaa goed weten, makkelijk begrijpen (1223/3); su goed, makkelijk (1219/3); √jñaa kennen, weten, begrijpen © Copyright 2006 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Katha Upanisad) 67

×