Knihovna pro vsechny

1,053 views
901 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,053
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
192
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Knihovna pro vsechny

 1. 1. Je naše knihovna opravdu pro všechny? Plzeň, 18. 5. 2011 Zlata Houšková
 2. 2. <ul><li>„ V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“  </li></ul><ul><li>Helena Kellerová </li></ul>
 3. 3. Knihovna je, když… <ul><li>… zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem…(Knihovní zákon) </li></ul><ul><li>Mnoha lidem rovný přístup neposkytujeme – z různých důvodů nemohou našich služeb využívat standardně. </li></ul><ul><li>Jaká je naše role v komunitě? </li></ul>
 4. 4. Znevýhodněné skupiny <ul><li>Zdravotně znevýhodnění (se zdravotním znevýhodněním, nemocní…) </li></ul><ul><li>Ekonomicky znevýhodnění (osoby s extrémně nízkými příjmy, nezaměstnaní, bezdomovci…) </li></ul><ul><li>Sociálně znevýhodnění (většina jmenovaných, senioři, rodiče na rodičovské dovolené…) </li></ul><ul><li>Jazykově znevýhodnění (etnické a jazykové menšiny) </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 5. 5. Lidé se zdravotním znevýhodněním (postižením) – jazyková poznámka <ul><li>Nepoužitelné termíny: vadný, defektní, mrzák, debilní, imbecilní, idiot a další degradující výrazy </li></ul><ul><li>Překonané termíny: hluchý, hluchoněmý, slepý apod. </li></ul><ul><li>Použitelné termíny: (tělesně, smyslově, mentálně) znevýhodněný, handicapovaný, postižený </li></ul><ul><li>Korektní termíny: se specifickými potřebami, se zdravotním znevýhodněním, s handicapem (postižením); neslyšící, nevidomý… </li></ul>
 6. 6. Proč se tím zabývat v knihovnách? <ul><li>Povinnost ze zákona </li></ul><ul><li>CHCEME být OPRAVDU instituce pro všechny, vstřícné, otevřené, sloužící (?) </li></ul><ul><li>Protože handicap je jen otázka času. </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 7. 7. Problém <ul><li>(Ne)schopnost majoritní skupiny přijímat osoby s postižením </li></ul><ul><li>(Ne)schopnost komunikovat s těmito osobami </li></ul><ul><li>(Ne)znalost (povědomí) o konkrétním dopadu postižení </li></ul><ul><li>(Ne)znalost a (ne)schopnost poskytování služby/pomoci </li></ul>
 8. 8. Psychické problémy <ul><li>(Nejen) personálu knihoven </li></ul><ul><li>Ostatních uživatelů </li></ul><ul><li>Uživatelů s handicapem </li></ul>
 9. 9. Cesty ke změně <ul><li>Informace, technologie, fondy, technická řešení služeb </li></ul><ul><li>Ochota, poučenost a profesionalita personálu </li></ul><ul><li>Asistovaná pomoc </li></ul><ul><li>Služby „domů“ </li></ul><ul><li>Pracovní místa pro osoby se zdravotním handicapem </li></ul>
 10. 10. Odstraňování bariér I. <ul><li>Přijatelné informace na webu </li></ul><ul><li>Bezbariérový přístup a pohyb v knihovně ( parametry, technická řešení ) </li></ul><ul><li>Technická řešení všech služeb též pro typy handicapu (klávesnicový přístup k počítači a na Internet a speciální ovladače pro obsluhu PC jinými částmi těla, HW a SW řešení pro nevidomé, komunikace se sluchově postiženými ve znakovém jazyce nebo s pomocí tlumočníka...) </li></ul>
 11. 11. Odstraňování bariér II. <ul><li>Spolupráce s organizacemi handicapovaných, pečujících, vhodnými neziskovými organizacemi, zřizovatelem... </li></ul><ul><li>Nabídka specifických prostor a prostředí knihovny a zároveň služby domů </li></ul><ul><li>Vzdělávání personálu, tlak na zřizovatele </li></ul><ul><li>Hledání příkladů dobré praxe </li></ul>
 12. 12. Dosažitelnost knihovny – informace na webu <ul><li>Co nejvíc relevantních informací na webu </li></ul><ul><li>Dosažitelnost knihovny (kde, odkud, jak, které prostory…) </li></ul><ul><li>Je-li speciální parkování pro handicapované </li></ul><ul><li>Je-li/kde je vstup pro vozíčkáře </li></ul><ul><li>Jsou-li automatické dveře, výtah (odkud-kam), toalety (kde)… </li></ul>
 13. 13. Dosažitelnost knihovny – informace na webu <ul><li>Informace ve znakovém jazyce, textové alternativy webových prezentací, jasné, jednoduché srozumitelné, informace umí-li personál znakový jazyk, je-li indukční smyčka (standard) ... </li></ul><ul><li>Zásady Blind friendly, zvukový výstup, informace o fondu (např. zvukových knih) apod. </li></ul><ul><li>A samozřejmě maximum elektronických služeb </li></ul>
 14. 14. Bezbariérový přístup <ul><li>Výtahy, prahy, plošiny, šířka dveří, dost místa ve vstupních i dalších prostorách, šířka „uliček“ mezi regály, přístup k pultům, počítačům, výška regálů a pultů, sezení u pultu, toalety, „přestupní“ vozíky, odstraněny překážky na podlaze a věci, jež lze shodit… </li></ul><ul><li>Přehlednost prostoru </li></ul><ul><li>Odstranění překážek nedetekovatelných bílou holí </li></ul><ul><li>Možnosti parkování, odpočinkových prostorů (relaxační „kouty“ s ležením) , občerstvení… </li></ul>
 15. 15. Bezbariérový přístup <ul><li>Handicap-friendly orientační systém </li></ul><ul><li>Alternativní (klávesnicový) přístup k počítači a na Internet a speciální ovladače pro obsluhu PC jinými částmi těla... </li></ul><ul><li>Zvukové označení knihovny vnější a vnitřní... </li></ul><ul><li>Indukční smyčky, znalost znakového jazyka/ tlumočník... </li></ul>
 16. 16. Technická řešení všech služeb i pro zdravotně znevýhodněné <ul><li>Dostatečně velké FONDY: zvukových knih, knih s velkými písmeny (!), dokumentů v Braillově písmu, titulkovaných videomateriálů, DVD pro nevidomé, speciální fondy pro neslyšící, mentálně znevýhodněné, elektronické dokumenty, vzdělávací programy + příslušná zařízení pro přehrávání těchto dokumentů </li></ul><ul><li>Fondy (a služby) pro osoby pečující !!! </li></ul>
 17. 17. Technická řešení všech služeb i pro zdravotně znevýhodněné <ul><li>Internet a PC pro nevidomé ( HW a SW řešení, lupy, zvukové (hlasové) a hmatové výstupy (braillský řádek), zobrazení textových informací v Braillově písmu, zvětšování tištěných předloh pomocí skeneru atd. … ) </li></ul><ul><li>Wi-fi (možnost využít vlastní notebook se speciálními programy a nastavením) </li></ul><ul><li>Přizpůsobení e-služeb typům handicapu </li></ul>
 18. 18. Technická řešení všech služeb i pro zdravotně znevýhodněné <ul><li>Klávesnicový přístup k počítači a na Internet a speciální ovladače pro obsluhu PC jinými částmi těla </li></ul><ul><li>Komunikace tištěnou formou, faxem, e-mailem, prostřednictvím webu, mobilem (SMS) </li></ul><ul><li>Videofony (videotelefony) </li></ul>
 19. 19. Technická řešení všech služeb i pro zdravotně znevýhodněné <ul><li>Komunikace se sluchově znevýhodněnými ve znakovém jazyce nebo s pomocí tlumočníka... </li></ul><ul><li>Kolektivní (vzdělávací, společenské) akce pro skupiny zdravotně znevýhodněných, čtenářské skupiny s respektováním způsobu komunikace... </li></ul><ul><li>Tlumočení vzdělávacích akcí do znakového jazyka </li></ul><ul><li>Vystoupení uměleckých souborů zdravotně znevýhodněných/ pro zdravotně znevýhodněné </li></ul>
 20. 20. Technická řešení všech služeb i pro zdravotně znevýhodněné <ul><li>Speciální služby: např. přepisu/překladu textů do Braillova písma, do velkých typů, znakového jazyka… pro organizace i jednotlivce </li></ul><ul><li>Namlouvání/načítání/nahrávání (textů, zpráv, recenzí... ) , tlumočení... </li></ul><ul><li>Pravidelně vyhrazený čas k osobnímu kontaktu s předčitateli, pracovníky knihovny aj. ( zpětná vazba ) </li></ul>
 21. 21. Technická řešení všech služeb i pro zdravotně znevýhodněné <ul><li>Kurzy (např. práce s PC a Internetem, ale i další pro zdravotně znevýhodněné (dle handicapu) ) </li></ul><ul><li>Pomoc s transportem na akce těm, kdo mají dopravní problémy... </li></ul><ul><li>Bezplatnost služeb </li></ul>
 22. 22. Prostředí knihovny a služby domů <ul><li>Nabídka (i) specifických prostor a prostředí knihovny pro handicapované </li></ul><ul><li>Mobilní knihovna pro osoby vázané na domov ( senioři, nemocní, s handicapem) – služby do domu </li></ul><ul><li>Mobilní knihovna pro pečovatelské domy, domy seniorů (soubory nebo individuální služby) </li></ul><ul><li>Mobilní knihovna pro nemocnice </li></ul>
 23. 23. Prostředí knihovny a služby domů <ul><li>Kombinace půjčování v nemocnici a vracení po uzdravení v knihovně apod. </li></ul><ul><li>Individuální donášková/dovážková/zásilková služba </li></ul>
 24. 24. Spolupráce <ul><li>Spolupráce se speciálními a integrujícími školami na všech úrovních (mateřské, základní, gymnázia, střední odborné, učiliště...) </li></ul><ul><li>Spolupráce se sociálními ústavy a speciálními zařízeními </li></ul><ul><li>Spolupráce s rodinami, osobami pečujícími a jejich organizacemi, s organizacemi znevýhodněných </li></ul>
 25. 25. Personál <ul><li>Nové směry/témata/typy vzdělávání a osobnostního rozvoje </li></ul><ul><li>Motivace pracovníků </li></ul><ul><li>Akceptace změn rolí instituce zaměstnanci </li></ul><ul><li>Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním </li></ul>
 26. 26. Komunitní podpora obce <ul><li>Integrace s ostatními uživateli (podpora inkluze) – společné programy, běžné společné/ společenské setkávání </li></ul><ul><li>Informování ostatní veřejnosti (přednášky, prezentace knih o handicapu, zdravotně znevýhodněných autorů, prezentace jiných děl zdravotně znevýhodněných autorů – výstavy, koncerty...) </li></ul>
 27. 27. Průzkum N K ČR 2007 <ul><li>specifické služby zdravotně znevýhodněným uživatelům </li></ul><ul><li>knihovny krajů, měst a obcí, případně větší specializované a veřejné vysokoškolské knihovny s profesionálními pracovníky* </li></ul><ul><li>webový dotazník </li></ul><ul><li>http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_informacni_materialy.htm </li></ul>
 28. 28. 75 otázek na služby <ul><li>zrakově znevýhodněným </li></ul><ul><li>sluchově znevýhodněným </li></ul><ul><li>tělesně znevýhodněným </li></ul><ul><li>mentálně znevýhodněným </li></ul><ul><li>a elektronické služby vzdálenému uživateli obecně (výhoda pro lidi s handicapem) </li></ul>
 29. 29. Respondenti <ul><li>Dotazník vyplnilo 137 knihoven krajů, měst a obcí, několik knihoven vysokoškolských, školních, muzejních a specializovaných (veřejně přístupných) </li></ul><ul><li>Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Univerzitní knihovna pro nevidomé Masarykovy univerzity v Brně, Mediatéka Jazykového centra Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Knihovna Cesty domů </li></ul>
 30. 30. Respondenti <ul><li>Profesionálních veřejných knihoven provozovaných obcí nebo krajem bylo v roce 2006 v České republice 785*. </li></ul><ul><li>Průzkumu se zúčastnilo 113, tedy 14,4 % z celkového počtu profesionálních veřejných knihoven ČR </li></ul><ul><li>Výsledky průzkumu – poměrně reprezentativní </li></ul><ul><li>(Dle statistických údajů za rok 2006) </li></ul>
 31. 31. Respondenti podle typu knihovny
 32. 32. Knihovny poskytující speciální služby handicapovaným
 33. 33. Rozložení respondentů dle krajů
 34. 34. Služby podle typu znevýhodnění
 35. 35. Služby zrakově znevýhodněným
 36. 36. Zvuková knihovna 240 674 141 735 33 225 12 2 674 svazky 9 559 6 965 601 6 76 uživatelé celkem 39 knihoven KTN K. E. Macana maximální počet minimální počet průměrný počet/ knihovnu Zvuková knihovna
 37. 37. Vzdělávací akce pro zrakově znevýhodněné
 38. 38. Společenské akce pro zrakově znevýhodněné
 39. 39. Služby sluchově znevýhodněným
 40. 40. Vzdělávací akce pro sluchově znevýhodněné
 41. 41. Společenské akce pro sluchově znevýhodněné
 42. 42. Služby fyzicky znevýhodněným
 43. 43. Služby mentálně znevýhodněným
 44. 44. Vzdělávací akce pro mentálně znevýhodněné
 45. 45. Společenské akce pro mentálně znevýhodněné
 46. 46. Elektronické služby
 47. 47. Několik názorů <ul><li>„ Hlavní překážka je pořád v nás, stále ještě přetrvává určitý ostych před handicapovanými lidmi, léta jejich izolace zapříčinila, že se k nim neumíme chovat bezprostředně. </li></ul><ul><li>Na druhé straně postižení žijí ve své komunitě, obracejí se především na specializovaná zařízení, knihovnu do toho nepočítají (při zavádění nové služby pro slabozraké jsme přímo oslovili organizace slabozrakých, udělali velkou propagaci, ale nesetkalo se to s žádnou odezvou). </li></ul>
 48. 48. Několik názorů <ul><li>Zřízení bezbariérového přístupu nebo vytvoření knihovního fondu v Braillově písmu je nákladné.“ </li></ul><ul><li>„ Nejsem si vědoma žádných překážek. Je to záležitost kvalifikovaného přístupu a dobré vůle.“ </li></ul>
 49. 49. Několik názorů <ul><li>„ Mnoho lze dosáhnout vlastní aktivitou a chutí zapojit se do změn, které mnohdy narušují už zaběhané pořádky; chybou je neexistence koncepce poskytování těchto služeb v knihovně.“ </li></ul>
 50. 50. Závěry: služby uživatelům s fyzickým handicapem <ul><li>Tradiční uživatelé knihoven; služby limitovány „technicky“ a finančně; nebývá problém personálu; řeší se postupně a individuálně knihovnu od knihovny. </li></ul><ul><li>Cíl: bezbariérové knihovny všude a po všech stránkách jako standard </li></ul>
 51. 51. Závěry: služby uživatelům s fyzickým handicapem <ul><li>Cesty: zainteresovat zřizovatele knihoven (obce), sponzory, nadace a také stát, zejména rozšířením grantových programů, individuálně usilovat o řešení situace s pomocí evropských strukturálních fondů. </li></ul><ul><li>Pro imobilní uživatele rozšířit donáškovou, dovážkovou, zásilkovou službu, event. řešit ve spolupráci s organizacemi handicapovaných a podporujících. </li></ul>
 52. 52. Závěry: služby uživatelům se zrakovým handicapem <ul><li>Tradiční uživatelé knihoven </li></ul><ul><li>Zvukové knihy : nejde-li o fondy poskytované ve spolupráci s KTN K. E. Macana, služba velmi nákladná (ceny) </li></ul><ul><li>Další technické a technologické vybavení pro nevidomé (speciální hardware a software...) zejména pro malé knihovny finančně nedostupné </li></ul>
 53. 53. Závěry: služby uživatelům se zrakovým handicapem <ul><li>Cíl: umožnit srovnatelnou úroveň služeb pro zrakově znevýhodněné uživatele a uživatele z majoritní společnosti (např. dostatečný fond zvukových knih, event. knih v Braillově písmu) všude tam, kde je adekvátně neposkytuje specializovaná instituce </li></ul><ul><li>Vnější a dle potřeby vnitřní zvukovou signalizaci zavést jako standard všude tam, kde bude zájem o využívání služeb ze strany zrakově znevýhodněných občanů </li></ul>
 54. 54. Závěry: služby uživatelům se zrakovým handicapem <ul><li>Cesty : zainteresovat zřizovatele knihoven (obce), sponzory, nadace a také stát, zejména rozšířením grantových programů; individuálně usilovat o řešení situace s pomocí evropských strukturálních fondů. </li></ul><ul><li>Rozšířit kvantitativně i kvalitativně spolupráci s KTN K. E. Macana a SONS. </li></ul><ul><li>Posílit celoživotní vzdělávání knihovníků v této specifické oblasti, včetně vzdělávání školního. </li></ul>
 55. 55. Závěry: služby pro uživatele s mentálním handicapem <ul><li>V některých knihovnách tradiční skupina uživatelů, dobré výsledky </li></ul><ul><li>Cíl: nabízet vhodné služby uživatelům s mentálním znevýhodněním, rozšiřovat jejich šanci na plnohodnotné využití volného času; poskytovat kvalifikované služby a podporu pečujícím osobám . </li></ul>
 56. 56. Závěry: služby pro uživatele s mentálním handicapem <ul><li>Cesty: zlepšit spolupráci se specialisty a organizacemi podporujících osob . Zainteresovat partnery, zřizovatele knihoven (obce), sponzory, nadace. </li></ul><ul><li>Posílit celoživotní vzdělávání knihovníků v této specifické oblasti, včetně vzdělávání školního . </li></ul>
 57. 57. Závěry: služby uživatelům se sluchovým handicapem <ul><li>Cíl: získávat lidi s tímto znevýhodněním pro četbu a umožnit srovnatelnou úroveň služeb pro sluchově znevýhodněné uživatele a uživatele z majoritní společnosti. </li></ul><ul><li>Bez větších problému poskytovány služby nedoslýchavým a postlingválně neslyšícím přednostně komunikujícím v českém jazyce; v počátcích jsou služby prelingválně neslyšícím. </li></ul>
 58. 58. Závěry: služby uživatelům se sluchovým handicapem <ul><li>Cesty: rozšířit spolupráci se specialisty, organizacemi sluchově znevýhodněných, tlumočníky a dalšími partnery; </li></ul><ul><li>Usilovat o společný postup s rodinami a specializovanými školami; indukční smyčky zavést v knihovnách s profesionálními pracovníky jako standard . </li></ul>
 59. 59. Závěry: služby uživatelům se sluchovým handicapem <ul><li>Cesty: Zainteresovat partnery, zřizovatele knihoven (obce), sponzory, nadace a také stát, zejména rozšířením grantových programů; individuálně usilovat o řešení situace s pomocí evropských strukturálních fondů. </li></ul><ul><li>Posílit celoživotní vzdělávání knihovníků v této specifické oblasti, včetně vzdělávání školního. </li></ul>
 60. 60. Závěry obecně <ul><li>Pro všechny typy znevýhodnění: je nutné vést knihovny, ale také jejich zřizovatele ke změně přístupu k těmto (potenciálním) uživatelům a k proaktivnímu přístupu k problematice handicapovaných obecně. </li></ul><ul><li>Velmi záleží na poptávce a společenském tlaku komunit zdravotně znevýhodněných, jejich organizací i organizací podporujících a pečujících osob, jaké jim budou knihovny poskytovat služby. </li></ul>
 61. 61. Závěry obecně <ul><li>Propagace i potenciálních služeb knihoven a intenzivní komunikace se zainteresovanými partnery bude úkolem prvořadým . </li></ul>
 62. 62. Kroky <ul><li>Znát a analyzovat situaci v obci </li></ul><ul><li>Najít partnery, získat informace, poznatky, kompetence </li></ul><ul><li>Akceptovat specifika </li></ul><ul><li>Být proaktivní </li></ul>
 63. 63. Perspektiva knihovny v obci <ul><li>Nebudeme dělat všechno – jen dle potřeby obce a regionu a dle svých sil! </li></ul><ul><li>Nebudeme dělat všechno sami – vždy s partnery, řadu věcí můžeme jen iniciovat! </li></ul><ul><li>(Většinou) zcela nevyřešíme problémy, ale můžeme významně pomoci. </li></ul><ul><li>Budeme se pořád učit! </li></ul><ul><li>Budeme se (muset) (z)měnit! </li></ul>
 64. 64. Dobrá praxe knihoven <ul><li>Nevidomí: KK Karlovy Vary, KK Vysočiny Havl. Brod, MěK Jihlava, Kyjov,Třebíč, Kutná Hora, MVK Vsetín aj. </li></ul><ul><li>Neslyšící: KK Vysočiny, KK Karlovy Vary (Jodi Awards 2009, cena Mosty 2011), MěK Pelhřimov, Jihlava, Klatovy, Sedlčany… </li></ul><ul><li>Mentálně handicapovaní: MěK Sedlčany, KKFB Zlín, KK Kroměříž, KM Hradce Králové, MěK Chrudim… </li></ul>
 65. 65. DÍKY za pozornost a trpělivost <ul><li>+420-221-663-660 </li></ul><ul><li>+420-603-844-932 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×