BERTUMBUHLAH !.ppt

1,129 views

Published on

false

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BERTUMBUHLAH !.ppt

 1. 1. Lukas 15:1-321 Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datangkepada Yesus untukmendengarkan Dia.2 Maka bersungut- sungutlahorang- orang Farisi dan ahli- ahliTaurat, katanya: "Ia menerimaorang- orang berdosa dan makanbersama- sama dengan mereka."
 2. 2. Lukas3 Lalu 15:1-32 Ia mengatakanperumpamaan ini kepada mereka:4 "Siapakah di antara kamu yangmempunyai seratus ekor domba,dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya, tidak meninggalkanyang sembilan puluh sembilan ekordi padang gurun dan pergimencari yang sesat itu sampai iamenemukannya?
 3. 3. Lukas5 Dan 15:1-32 kalau ia telahmenemukannya, ia meletakkannyadi atas bahunya dengan gembira,6 dan setibanya di rumah iamemanggil sahabat- sahabat dantetangga- tetanggan serta berkatakepada mereka: Bersukacitalahbersama- sama dengan aku, sebabdombaku yang hilang itu telahkutemukan.
 4. 4. Lukas 15:1-327 Aku berkata kepadamu:Demikian juga akan ada sukacitadi sorga karena satu orangberdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena sembilanpuluh sembilan orang benar yangtidak memerlukan pertobatan."
 5. 5. Lukas 15:1-328 "Atau perempuan manakah yangmempunyai sepuluh dirham, danjika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelitadan menyapu rumah sertamencarinya dengan cermat sampaiia menemukannya?
 6. 6. Lukas9 Dan kalau 15:1-32 ia telahmenemukannya, ia memanggilsahabat- sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata:Bersukacitalah bersama- samadengan aku, sebab dirhamku yanghilang itu telah kutemukan.10 Aku berkata kepadamu:Demikian juga akan ada sukacitapada malaikat- malaikat Allahkarena satu orang berdosa yangbertobat."
 7. 7. Lukas 15:1-3211 Yesus berkata lagi: "Adaseorang mempunyai dua anak laki-laki.12 Kata yang bungsu kepadaayahnya: Bapa, berikanlahkepadaku bagian harta milik kitayang menjadi hakku. Lalu ayahnyamembagi- bagikan harta kekayaanitu di antara mereka.
 8. 8. Lukas 15:1-3213 Beberapa hari kemudian anakbungsu itu menjual seluruhbagiannya itu lalu pergi ke negeriyang jauh. Di sana iamemboroskan harta miliknya itudengan hidup berfoya- foya.14 Setelah dihabiskannyasemuanya, timbullah bencanakelaparan di dalam negeri itu daniapun mulai melarat.
 9. 9. Lukas 15:1-3215 Lalu ia pergi dan bekerja padaseorang majikan di negeri itu.Orang itu menyuruhnya ke ladanguntuk menjaga babinya.16 Lalu ia ingin mengisi perutnyadengan ampas yang menjadimakanan babi itu, tetapi tidakseorangpun yang memberikannyakepadanya.
 10. 10. Lukas 15:1-32 keadaannya,17 Lalu ia menyadarikatanya: Betapa banyaknya orangupahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku disini mati kelaparan.18 Aku akan bangkit dan pergikepada bapaku dan berkatakepadanya: Bapa, aku telahberdosa terhadap sorga danterhadap bapa,
 11. 11. Lukas 15:1-3219 aku tidak layak lagi disebutkananak bapa; jadikanlah aku sebagaisalah seorang upahan bapa.20 Maka bangkitlah ia dan pergikepada bapanya. Ketika ia masihjauh, ayahnya telah melihatnya,lalu tergeraklah hatinya oleh belaskasihan. Ayahnya itu berlarimendapatkan dia lalu merangkuldan mencium dia.
 12. 12. Lukas 15:1-3221 Kata anak itu kepadanya: Bapa,aku telah berdosa terhadap sorgadan terhadap bapa, aku tidak layaklagi disebutkan anak bapa.22 Tetapi ayah itu berkata kepadahamba- hambanya: Lekaslah bawake mari jubah yang terbaik,pakaikanlah itu kepadanya dankenakanlah cincin pada jarinya dansepatu pada kakinya.
 13. 13. Lukas 15:1-3223 Dan ambillah anak lembutambun itu, sembelihlah dia danmarilah kita makan danbersukacita.24 Sebab anakku ini telah mati danmenjadi hidup kembali, ia telahhilang dan didapat kembali. Makamulailah mereka bersukaria.
 14. 14. Lukas 15:1-3225 Tetapi anaknya yang sulungberada di ladang dan ketika iapulang dan dekat ke rumah, iamendengar bunyi seruling dannyanyian tari- tarian.26 Lalu ia memanggil salahseorang hamba dan bertanyakepadanya apa arti semuanya itu.
 15. 15. Lukas 15:1-3227 Jawab hamba itu: Adikmu telahkembali dan ayahmu telahmenyembelih anak lembu tambun,karena ia mendapatnya kembalidengan sehat.28 Maka marahlah anak sulung itudan ia tidak mau masuk. Laluayahnya keluar dan berbicaradengan dia.
 16. 16. Lukas 15:1-3229 Tetapi ia menjawab ayahnya,katanya: Telah bertahun- tahunaku melayani bapa dan belumpernah aku melanggar perintahbapa, tetapi kepadaku belumpernah bapa memberikan seekoranak kambing untuk bersukacitadengan sahabat- sahabatku.
 17. 17. Lukas 15:1-3230 Tetapi baru saja datang anakbapa yang telah memboroskanharta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur- pelacur,maka bapa menyembelih anaklembu tambun itu untuk dia.
 18. 18. Lukas 15:1-3231 Kata ayahnya kepadanya:Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segalakepunyaanku adalahkepunyaanmu.32 Kita patut bersukacita danbergembira karena adikmu telahmati dan menjadi hidup kembali, iatelah hilang dan didapat kembali."
 19. 19. BERTUMBUHLAH ! Lukas 15:1-32
 20. 20. 3 Pertumbuhan yang Harus kita Alami : 1. Bertumbuh Dewasa dalam Pengenalan akan Tuhan !- Domba Tidak Dapat Kembali sendirijika Tidak Dicari !- Mata Uang Dirham Harus Dicari jikaHilang !- Anak Bungsu Pulang Kembali keRumah Bapanya karena Kesadarannyasendiri !
 21. 21. Daniel 11:32 Btetapi umat yang mengenalAllahnya akan tetap kuat dan akanbertindak.Kata "Mengenal" = yada (To Know byObserving and Experiencing / Mengenalmelalui Pengamatan dan Pengalaman)
 22. 22. 3 Pertumbuhan yang Harus kita Alami : 2. Bertumbuh Dewasa dalam Kasih kepada Tuhan !- 100 Domba Hilang 1 Dicari = Kasih1%- 10 Dirham Hilang 1 Dicari = Kasih10%- 2 Anak Hilang 1 Kembali = Kasih50%
 23. 23. Markus 12:30Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengansegenap hatimu dan dengansegenap jiwamu dan dengansegenap akal budimu dan dengansegenap kekuatanmu.
 24. 24. 3 Pertumbuhan yang Harus kita Alami :3. Bertumbuh Dewasa dalam Tanggung Jawab & Kepercayaan!- Domba Tidak Bisa Diberi TanggungJawab- Dirham Tidak Bisa Diberi TanggungJawab- Anak Bungsu Bisa Diberi TanggungJawab !
 25. 25. 1 Korintus 4:2Yang akhirnya dituntut daripelayan- pelayan yang demikianialah, bahwa mereka ternyatadapat dipercayai.

×