Provimi prill 2011_informatik_me_zgjidhje.

9,689 views
9,133 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
127
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Provimi prill 2011_informatik_me_zgjidhje.

  1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS EMRI DHE MBIEMRIFAKULTETI EKONOMIK ____________________Nr. i pikëve _____ Nr. i IND ____________Provimi në lëndën: INFORMATIKAGRUPI A 1. Njësia qendrore nuk përbëhet nga: a) Memoria kryesore, Njësia aritmetiko-logjike dhe Njësia qeverisëse b) Njësive periferike, njësive hyrëse dhe njësive dalëse 2. Plotoret nuk janë njësi dalëse të kompjuterit ? a) E sakt b) Jo e sakt 3. Çka është interneti? Interneti është një rrjet i kompjuterëve i cili përbëhet nga lidhja e një numri të madh rrjetash të kompjuterëve të shpërndarë anë e kënd botës. 4. Funksioni kryesor i njësive hyrëse është : Funksioni kryesor i njësive hyrëse është që kompjuterit ti jepen urdhërat dhe instruksionet për të kryer operacionet e caktuara. 5. Si mund të arrijm deri tek informatat? Është e domosdoshme mbledhja e te dhenave, pastaj te dhenat duhet te memorohen dhe te perpumohen dhe informatat e fituara duhet te distribuohen.*Kujdes!! Pyetjet mund të kenë më shumë se një përgjigjje 1 “Rezultatet shpallen ne www.jetmirlikaj.com, si dhe ne Fakultet”
  2. 2. Detyra 1.  Te llogaritet shitja sipas sektorëve përmes formulës "sumif"  Te llogaritet numri I shitësve ne sektor përmes formulës "countif"  Te llogaritet të ardhurat në kolonën eDetyra 2. 1. Te llogaritet vlera ne kolonen G 2. Te llogaritet perqindja ne kolonen H 3. Te llogaritet cmimi mesatar ne kolonen F 4. Te llogariet cmimi minimal ne kolonen F 5. Te llogaritet cmimi maksimal ne kolonen FDetyra 3.  Llogaritni mesataren ne kolonën I  Llogaritni formulën IF ne kolonën J Deri ne 55 pikë, nota 5 / Deri ne 65 pikë, nota 6 / Deri ne 75 pikë, nota 7 Deri ne 85 pikë, nota 8 / Deri ne 95 pikë, nota 9 / Deri ne 100 pikë, nota 10 2 “Rezultatet shpallen ne www.jetmirlikaj.com, si dhe ne Fakultet”
  3. 3. UNIVERSITETI I PRISHTINËS EMRI DHE MBIEMRIFAKULTETI EKONOMIK ____________________Nr. i pikëve _____ Nr. i IND ____________Provimi në lëndën: INFORMATIKAGRUPI B 1. Njësit nuk periferike përfshijnë : a) Njësive e kombinuara hyrëse/dalëse b) Njësit qendrore c) Njësit hyrëse d) Njësit dalëse 2. Cilat janë elementet e sistemit informatikë të bazuar në përpunimin elektronik të të dhënave ? a) Hardueri c) Lajveri b) Softueri d) Monitori 3. Klasifikimi i softuerit sistemor, në vija të përgjithshme mund të jetë: a) Sistemi operativ b) Perkthyesit e programeve c) Programet sherbyese 4. Rrjeti kompjuterik WAN konsiderohet si rrjet: a) Rrjeti lokal kompjuterik b) Rrjeti kompjuterik i qytetit c) Rrjeti i gjerë kompjuterik 5. Informata duhet të ketë këto karakteristika a) Duhet të jetë e saktë, b) Duhet të jetë në kohë të duhur, c) Duhet të jetë në vend të duhur dhe të d) Të jetë me çmim sa më të lirë .*Kujdes!! Pyetjet mund të kenë më shumë se një përgjigjje 3 “Rezultatet shpallen ne www.jetmirlikaj.com, si dhe ne Fakultet”
  4. 4. Detyra 1.  Te llogaritet vlera sipas shitësve përmes formulës “sumif”  Te llogaritet numri i shitësve përmes formulës “countif”Detyra 2.  Llogaritni vlerën  Llogaritni totalin ne kolonën I  Llogaritni përqindjen ne kolonen J  Llogaritni çmimin mesatar ne kolonën H.Detyra 3.  Te klasifikohen firmat sipas numrit te punëtoreve përmes formulës IF Firmat te cilat kanë deri me 10 punëtor ( mikro-ndërmarrje ) Firmat te cilat kanë deri ne 50 punëtor (firma te vogla) Firmat te cilat kanë mbi 50 punëtor (firma te mesme) Firmat te cilat kanë mbi 250 punëtor ( firma te mëdha)UNIVERSITETI I PRISHTINËS EMRI DHE MBIEMRIFAKULTETI EKONOMIK ____________________ 4 “Rezultatet shpallen ne www.jetmirlikaj.com, si dhe ne Fakultet”
  5. 5. Nr. i pikëve _____ Nr. i IND ____________Provimi në lëndën: INFORMATIKAGRUPI C 1. Për çka shërbejn programet shërbyese : Mundësojnë klasifikimin dhe sistemimin e të dhënave përmes kopjimit, ndryshimit,manipulimit me datoteka kodimin dhe dekodimin e tyre etj. 2. Njësia qendrore përbëhet nga : a) Memoria kryesore b) Njësia aritmetiko-logjike c) Njësia hyrse d) Ekrani apo monitori 3. Si veprojnë njësit folëse hyrëse? Veprojnë me anë të mikrofonit dhe procesorit duke I shëndrruar fjalët në sinjale digjitale. 4.. Format kryesore të rrjetave kompjuterike janë: a) Rrjetat në formë ylli b) Rrjetat në formë unazore c) Rrjetat në formë busi(auto) 5. Memoria kryesore është pjesë e kompjuterit ku nuk vendosen të dhënat dhe programet që përdoren në procesin epërpunimit të të dhënave. a) E sakt b) E pasakt*Kujdes!! Pyetjet mund të kenë më shumë se një përgjigjjeDetyra 1. 5 “Rezultatet shpallen ne www.jetmirlikaj.com, si dhe ne Fakultet”
  6. 6.  Te llogaritet shitja sipas departamenteve përmes formulës "sumif"  Te llogaritet numri I shitësve ne departament përmes formulës "countif"  Te llogaritet totali ne kolonen KDetyra 2.  Llogaritni vlerën.  Llogaritni tvsh-në  Llogaritni vlerën me tvsh.  Llogaritni marzhën.Detyra 3.  Klasifikoni firmat sipas numrit te punëtoreve përmes formulës IF. Firmat te cilat kanë deri me 100 punëtor ( firma te vogla) Firmat te cilat kanë prej 500 deri me 1000 punëtor (firma te mesme) Firmat te cilat kanë prej 1000 punëtor e me tepër (firma te mëdha) 6 “Rezultatet shpallen ne www.jetmirlikaj.com, si dhe ne Fakultet”
  7. 7. UNIVERSITETI I PRISHTINËS EMRI DHE MBIEMRIFAKULTETI EKONOMIK ____________________Nr. i pikëve _____ Nr. i IND ____________Provimi në lëndën: INFORMATIKAGRUPI D 1. Çka kuptojmë me organizim të të dhënave? Me organizim të të dhënave kuptojmë strukturimin e të dhënave në fajlle dhe në baza të të dhënave paraqitjen logjike dhe ndërlidhjen e tyre 2. Një ndër faktorët themelor të bazës së të dhënave është SIGURIA E TE DHENAVE 3. Njësit periferike përfshijnë: a) Njësit hyrëse b) Njësia qeverisëse c) Njësit dalëse d) Njësitë e kombinuara hyrëse/dalëse 4. Cilësia e memories shprehet nëpërmjet. a) kapacitetit b) Harduerit c) Shpejtësisë d) Softueri 5. Çka paraqet Hardueri? Paraqet pjesën materiale-teknike e fizike në sistemin ekonomik të përpunimit të të dhënave siç janë komponentët materiale,magnetike,elektrike,elektromagnetike dhe eletkronike.*Kujdes!! Pyetjet mund të kenë më shumë se një përgjigjje 7 “Rezultatet shpallen ne www.jetmirlikaj.com, si dhe ne Fakultet”
  8. 8. Detyra 1.  Te llogaritet shitja sipas sektorit përmes formulës "sumif"  Te llogaritet shitja sipas numrit te sektorit përmes formulës "countif"Detyra 2.  Te llogaritet vlera ne kolonen J  Te llogaritet TVSH-ja ne kolonen K  Te llogaritet vlera me TVSH ne kolonen L  Te llogaritet perqindja ne kolonen M  Te llogaritet cmimi mesatat ne kolonen IDetyra 3.  Te llogaritet mesatarja e notes ne kolonen G.  Te llogaritet formula IF ne kolonen H. Deri ne 55 pikë, nota 5 / Deri ne 65 pikë, nota 6 / Deri ne 75 pikë, nota 7 Deri ne 85 pikë, nota 8 / Deri ne 95 pikë, nota 9 / Deri ne 100 pikë, nota 10 8 “Rezultatet shpallen ne www.jetmirlikaj.com, si dhe ne Fakultet”

×