Preek 19 augustus 2012

547 views

Published on

Jinne van Elk over Ezechiel 47 op 19 augustus 2012 in evangeliegemeente Salem

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Preek 19 augustus 2012

 1. 1.  Ezechiël 47:1-12 De tempelbeek 1 Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis; zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten; het water vloeide onder de rechter zijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. 2 En hij leidde mij door de Noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de buitenste poort, naar (de poort) die op het oosten uitzag; en zie, daar borrelde water op uit de rechter zijkant.
 2. 2.  8 Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de Vlakte en komt in de zee; in de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. 9 En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, overal waar de beek komt (Hebreeuws: beken), en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt (het water van de zee) gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven.10 Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-Eglaïm; het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk. 11 Maar de moerassen en poelen ervan zullen niet gezond worden; zij zijn aan het zout prijsgegeven.
 3. 3.  A. Wat betekende het in die tijd B Door de tijd heen C Wat heeft het ons nu te zeggen
 4. 4.  Kan niet loskoppelen van tempelvisioen (Ez. 40-46.) Salomo’s tempel net verwoest (33:21) Geen hoop op (spoedige) terugkeer Maar: God geeft hoop: Nieuwe (zeer symmetrische) tempel en ongekende vruchtbaarheid door een tempelbeek die zelfs dode zee zeer vruchtbaar maakt.
 5. 5.  Na 70 jaar ballingschap: Terugkeer:2e tempel is niet Ezechiels tempel… Die rivier is er niet… Die tempel erkend door bezoek van Christus.., om wie de tempel draait, maar Hijwerd niet herkend… Jezus verworpen, gedood, opgestaan, ten hemel gegaan…. (30 A.D) Meerendeel volk bekeerde zich niet (God wachtte 40 jaar) Verwoesting tempel (70 A.D) (God wachtte wederom 40 jaar..) Opstand onder valse Messias “bar Kochba” (135 AD) Verwoesting van het land door Romeinen, waarna.. Verstrooiing/ Diaspora Israel over periode 1800 jaar O.a. Ezechiels visioenen gaven nog hoop op nieuwe glorietijd….
 6. 6.  Joden door God verworpen. Vervangingstheologie Blind/doof voor Romeinen 9-11. Tempel Ezechiel symbolisch plaatje van de volmaakte kerk.. Tempelbeek is zegende/heersende invloed van de kerk olv de Heilige Geest
 7. 7.  Israel is terug. Land herstelt zich. Een groep Joden bereid zelfs de tempelbouw voor. O.a. Ezechiels tempel wederom bron van Inspiratie Kerk bezint zich op leer en fouten.. Mogelijk meer profetien letterlijker dan we/ze dachten. Vreemd? Nee, God is trouw aan Zijn plan (Hij is een gepassioneerde echtgenoot/bruidegom die zich op vele wijzen uitdrukt…)
 8. 8.  Zelf geloof ik: Na Jezus wederkomst Zacharia 14:3-12 (globaal) Wederkomst Christus met heiligen op Olijfberg (3,4) Ingrijpende geografische veranderingen Verwijzing levende wateren/2beken (vertaalfout NBG: in Hebr . oeroude/antieke en laatste zee, niet naar westelijke en oostelijke zee ). Mijns inziens de tempelbeek Vraag die ik laat liggen: nog steeds offers in die tijd? En zo ja, waarom dan? Vraag: Hoe wordt deze periode genoemd?
 9. 9.  Zacharia 14:3-21 3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; 5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. 6 En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; 7 ja, het zal één dag zijn – die is bij de HERE bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. 8 Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. 9 En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige. 10 Het gehele land zal worden als de Vlakte van Geba tot Rimmon, zuidelijk van Jeruzalem; maar dit zal verhoogd worden en op zijn plaats blijven bestaan, van de Benjaminpoort tot de plaats van de vroegere poort, tot de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot de koninklijke perskuipen; 11 men zal het bewonen, en er zal geen ban meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. 12 Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond. 13 Ja, te dien dage zal er onder hen een grote, door de HERE bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen. 14 Ja, ook Juda zal tegen Jeruzalem strijden, terwijl het vermogen van alle omwonende volken bijeengebracht wordt: goud, zilver en klederen in zeer grote menigte. 15 En voor de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en alle dieren die zich in die legers bevinden, zal er een plaag zijn gelijk aan deze plaag. 16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 17 Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de HERE der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, 18 en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de HERE de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19 Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 20 Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den HERE heilig; en de potten in het huis des HEREN zullen zijn als de sprengbekkens vóór het altaar; 21 ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de HERE der heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HERE der heerscharen.
 10. 10.  (ook herkend als komende Vrederijk (Jesaja 65:19-25) Kenmerken?
 11. 11.  Vb. de boze gebonden (Op. 20:1-3), Christus regeert met zijn heiligen (Op. 20:4-5;Lukas 19:11-27) Er is geen oorlog en het onderwijs gaat van Israel uit, wapens worden omgesmeed tot landbouwwerktuig (Micha 4:1-5 Jesaja 2:1- 5), De wolf en het lam , de leeuw en het rund zullen tesamen grazen en stro eten. Maar ook : Wel zonde maar veel minder omdat de boze gebonden is.De zondaar wordt pas na honderd jaar door de vloek getroffen en iemand van honderd jaar wordt jong geacht. (Jesaja 65:19-25) etc. Poelen/modderige wateren en moerassen......(Ez.47:11. ).daarin bevind zich nog dood spul , gevaar..... Kortom een behoorlijk ideale wereld....maar niet volmaakt... En we lazen zojuist dat de natien het loofhuttenfeest jaarlijks gaan vieren...Waarom?
 12. 12.  De feesten die God voor Israel gebood hebben ieder hun specifieke betekenis voor Israel als natie, Voor de gemeente En daarin ook voor de individuele gelovige… Voorbeeld tav het Pascha..
 13. 13.  Voor Israel: herdenking uittocht Egypte, land van slavernij. Paaslam slachten en eten, bloed op deurposten. Ongezuurde broden
 14. 14.  Voor gemeente Jezus ons paaslam, gaf zijn leven. Zijn bloed reinigt en beschermt ons. Macht van Slavernij van zonde verbroken. Geroepen rein/heilig te leven…(1 Kor 5:7,8 zonder bederf als een ongezuurd brood…) Jezus stelde avondmaal in…. Iedere individuele gelovige dient dat zich eigen te maken…
 15. 15.  Wat betekent het voor Israel: Oogstfeest. In overvloed voor Gods aangezicht, veilig feest vieren. Uiteindelijk zullen volkeren meevieren. voor de gemeente?
 16. 16.  Nog niet vervuld. Pas bij Jezus terugkomst..(1e opstanding, opname gemeente, bruiloft van het lam…) Christus regeert met zijn heiligen… Grootste oogst van de heidenvolken zal nog komen. Glorietijd voor Israel Voor de individuele gelovige: Dan:Vraag:Wordt je wel of niet opgewekt. Opgenomen? Overdenk….(1Cor9:24-27, 2Thim. 4:7,8) Ga ik nu niet op in…. Nu: Joh: 7:37-39 is sleutel…
 17. 17.  in Johannes 7:37-39. “ En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende; Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit diens binnenste vloeien....Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was....”
 18. 18.  Op de laatste, de grote dag van het feest Indien iemand dorst heeft Hij kome tot Mij En drinke Wie in Mij gelooft Gelijk de schrift zegt Stromen van Levend Water zullen uit je binnenste vloeien…… Water pleng offer vat en kan
 19. 19.  Stroomt er een fontein van Christus Liefde/Leven/frisheid/vreugde door je? Of is het modderig water, blubber, een moeras omgeven door zout…?(Ez. 47:11) Mogelijke verstoppingen in ons persoonlijk leven: (voorbeelden)
 20. 20.  1. Vertrouwen op “vlees” (Jer 17:5,6) =jezelf/andere mensen 2. Teleurstelling in jezelf/anderen (/God) en niet kunnen/willen vergeven 3. Te druk 4. Genotzucht (en bindingen die daaruit voortkomen) 5. Onwil/Individualisme
 21. 21.  Als laatste: Nieuwe hemel en nieuwe aarde ontmoeten we de bron van de rivier niet bij altaar maar bij de troon.(Op 22:11 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.) Waarom? Aan te raden boek: Gods Heilsplan. Hoddenbagh

×