Haggai

455 views
326 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
88
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Haggai

 1. 1. Haggaï - Gods Huis moet af!!29 Augustus 520
 2. 2. Haggaï - Gods Huis moet af!!Tijd dringt voor tempel!Opnieuw bouwvertragingEinde SamaritaanseIntifadah na 18 jaar?
 3. 3. Haggaï - Gods Huis moet af!!Crisis houdt aan: Oogst valt opnieuw tegenGrootschaligeverontreiniging dreigtNieuwe Koning: bedreiging evenwicht? – Heftige reactie verwacht – Kroning aangekondigd – HBreaking News:
 4. 4. Haggaï (feest)• Korte boodschappen, met dagtekening29 Aug-18 Dec 520 (voor Christus)• Aantekeningen (niet uitgewerkt), Haggaï 3e persoon• 1e groep teruggekeerde ballingen• Zerubbabel (prins), Jesua/Jozua (hogepriester)• Komt ook voor in Ezra…• Samen met ZachariaHaggaï - Gods Huis moet af!!
 5. 5. Haggaï - Gods Huis moet af!!
 6. 6. Wat vooraf ging: 1e Intifadah – verslag Ezra 4:1-6 .. 24-5:2Toen de vijanden van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde ballingen een tempelbouwden voor de HEER, de God van Israël.. :‘Wij willen met u aan de bouw deelnemen, want wij vereren uw God zoals u doet, en wij hebbenHem offers gebracht sinds de tijd dat Esarhaddon, de koning van Assur, ons hier heeft gebracht.’Maar … : ‘Een huis bouwen voor onze God is geen zaak voor u en ons samen. Voor de HEER, de Godvan Israël, moeten wij alleen bouwen, want zo heeft koning Kores, de koning van Perzië, onsbevolen.’Hierop probeerden de bewoners van het land het volk van Juda de moed te ontnemen en ze af tehouden van de bouw. Zij kochten een aantal invloedrijke personen om, die erin slaagden deuitvoering van het plan te verhinderen, zolang Kores, de koning van Perzië, regeerde, en zelfstijdens de regering van Darius, de koning van Perzië.Onder de regering van Ahasveros, in het begin van zijn bewind, dienden zij een aanklacht in tegen debewoners van Juda en Jeruzalem….Zo werd de bouw van het huis van God in Jeruzalem stilgelegd en bleef het werk rusten totaan het 2e regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië.In dat jaar traden Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo, als profeten op onder de Judeeërsvan Juda en Jeruzalem, in de naam van Israëls God. Daarom hervatten Zerubbabel, dezoon van Sealtiël, en Jesua, de zoon van Josadak, het werk aan de bouw van het huisvan God in Jeruzalem en Gods profeten stonden hen bij en moedigden hen aan.Haggaï - Gods Huis moet af!!
 7. 7. Samaritanen605 Slag bij Karkemis609 1e deportatie597 2e deportatie586 3e deportatie, val Jeruzalem, verwoesting tempelHaggaï - Gods Huis moet af!!ballingschap1e Intifadah– verslag Ezra 4:1-6 .. 24-5:2Zie 2 Kon.17:24-41 Babel, Kuta, Awwa, Hamaten Sefarwaïm
 8. 8. 605 Slag bij Karkemis609 1e deportatie597 2e deportatie586 3e deportatie, val Jeruzalem, verwoesting tempel562 sterfjaar Nebukadnessar559-530 Cyrus (Kores)539 val van Babel538 Edict van Cyrus (Ezra 1)537 Terugkeer 1e groep (50.000 met Zerubbabel)536 tempel fundamenten en altaar opgericht535 tegenstand: tempelbouw gestaaktHaggaï - Gods Huis moet af!!18 jaar ligt bouw stil
 9. 9. 70jaar70jaar605 Slag bij Karkemis609 1e deportatie597 2e deportatie586 3e deportatie, val Jeruzalem, verwoesting tempel562 sterfjaar Nebukadnessar559-530 Cyrus (Kores)539 val van Babel538 Edict van Cyrus (Ezra 1)537 Terugkeer 1e groep (50.000 met Zerubbabel)536 tempel fundamenten en altaar opgericht535 tegenstand: tempelbouw gestaakt522-486 Darius 1 Hystapis (zoon Ahasveros?)522 gebed Daniël (Jeruzalem!!) – leeuwenkuil521 HAGGAÏ521-516 en Zacharia516 tempel ingewijd490 Darius verslagen (slag bij Marathon)Stil: 18jaarHaggaï - Gods Huis moet af!!!
 10. 10. In het 2e jaar van koning Darius, in de 6e maand, op de 1e dag van die maand (29 Aug 520 ),werd door de profeet Haggai het woord van de HEER gericht tot Zerubbabel, de zoon vanSealtiël, landvoogd van Juda, en tot de hogepriester Jozua, de zoon van Josadak.Hij sprak: ‘Zo spreekt de HEER van de machten:Dit volk denkt, dat de tijd nog niet is gekomen, de tijd om het huis van de HEER teherbouwen.’Maar het woord van de HEER, door de profeet Haggai gesproken, luidt als volgt:‘Is het voor u dan wel de tijd om zelf in uw goed betimmerde huizen te wonen,terwijl dit huis nog een ruïne is?Daarom – zo spreekt de HEER van de machten –moet u nadenken over de weg waarop u zich bevindt.(apply your heart to your own experience)* U hebt veel gezaaid, maar u brengt weinig binnen;* u eet, maar u wordt niet verzadigd;* u drinkt, maar u wordt er niet vrolijk van;* u kleedt zich, maar u wordt er niet warm van;* de loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat!’Haggaï - Gods Huis moet af!!Tijd dringt voor Gods Huis - verslag Haggai
 11. 11. Gods Huis = God met ons, op aarde Doel / bestaansrecht Gods volk.troon v God, verlossing, zegen Als wij niet.. roepen de stenen (of Samaritanen)Tijd = prioriteit! Wat is jouw (weldoortimmerde) prioriteit? (aandacht, tijd, €, , ) Oorzaak crisis vanwege verkeerde prioriteiten!keuzes! Toen: Gods belofte van 70 jaar! Nu: Jezus komt spoedig terug! zijn wij (Zijn Huis) klaar?Denk na over de weg waarop u zich bevindt.(apply your heart to your own experience)Haggaï - Gods Huis moet af!!
 12. 12. Zo spreekt de HEER van de machten:‘U moet nadenken over de weg waarop u zich bevindt.(apply your heart to your own experience)Ga het bergland in, haal hout en herbouw het huis:dan zal Ik daar genoegen in vinden en er mijn heerlijkheid tonen’, zegt de HEER.‘U rekent op veel, maar het is weinig.Wat u binnenbrengt in uw huis, blaas Ik eruit.En waarom? – godsspraak van de HEER van de machten.Omdat mijn huis een ruïne is, terwijl ieder van u zich voor zijn eigen huis uitslooft.Daarom hebt u de hemel zijn dauw onthouden en de aarde haar gewas.Ik heb droogte uitgeroepen over het landen over de bergen, over het koren,over de most en over de olieen over alles wat de aarde oplevert,over de mensen en over de dieren,over alles wat uw handen voortbrengen.’Haggaï - Gods Huis moet af!!
 13. 13. Toen gaven Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, en de hogepriester Jozua, de zoon vanJosadak en heel de rest van het volk gehoor aan de stem van de HEER hun God, enaan de woorden van Haggai, de profeet die de HEER hun had gezonden. En hetvolk werd met ontzag voor de HEER vervuld.En Haggai, de bode van de HEER, sprak in opdracht van de HEER tot het volk:‘Ik ben met u’ – godsspraak van de HEER.Aldus wekte de HEER de ijver op van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, landvoogd vanJuda, en de ijver van de hogepriester Jozua, de zoon van Josadak, en de ijver vanheel de rest van het volk: zij begonnen het werk aan het huis van de HEER van demachten, hun God,op de 24e dag van de 6e maand van het 2e jaar van koning Darius. (22 Sept 520)Haggaï - Gods Huis moet af!!
 14. 14. In de 7e maand, op de 21e dag (15 Okt 520), werd het woord van de HEER door deprofeet Haggai gericht: ‘Zeg tegen Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de landvoogdvan Juda, en tegen de hogepriester Jozua, de zoon van Josadak, en tegen de restvan het volk het volgende:“Is er onder u nog iemand overgebleven, die dit huis gezien heeft in zijn vroegereheerlijkheid?En wat ziet u nu? Is er voor u nog iets aan te zien?Niettemin, houd goede moed, Zerubbabel – godsspraak van de HEER –houd goede moed, u, hogepriester Jozua, zoon van Josadak;houd goede moed, heel het volk van het land – godsspraak van de HEER.Ga aan het werk! Want Ik ben met u – godsspraak van de HEER van de machten.Ik houd mij aan de belofte die Ik u gedaan heb toen u uit Egypte bent weggetrokken.Mijn geest blijft in uw midden: wees niet bevreesd!”Haggaï - Gods Huis moet af!!Aanmoediging nodig - verslag Haggai
 15. 15. Valkuil: Ontmoediging• bergen (werk) en leeuwen (tegenstand) zien• vergelijken met ‘onhaalbare/ideale’ vroeger• blindstaren op eigen onvermogen Enthousiast begin, niet afmakenAls wij Gods werk doen …., is God met ons en zal Hijvoorzien!Haggaï - Gods Huis moet af!!
 16. 16. – Zo spreekt de HEER van de machten:“Nog een korte tijd, een zeer korte tijd,en Ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering.Alle volken breng Ik in beroering;dan komen alle volken met hun schatten hierheenen dan vervul Ik dit huis met heerlijkheid,” zegt de HEER van de machten.“Mij behoort het zilver toe, Mij behoort het goud toe,– godsspraak van de HEER van de machten.De heerlijkheid van dit 2e huis zal groter zijn dan die van het 1e”,zegt de HEER van de machten.“En op deze plaats zal Ik vrede (heil) brengen” – godsspraak van de HEER van demachten.’Haggaï - Gods Huis moet af!!Als wij Gods werk doen …., is God met ons en zal Hij voorzien!
 17. 17. Op de 24e dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius (18 Dec 520 ), kwam hetwoord des HEREN tot de profeet Haggai aldus: Zo zegt de HERE der heerscharen:Vraag toch de priesters om onderricht in de wet, en zeg: wanneer iemand heilig vleesin de slip van zijn kleed draagt en hij raakt met zijn slip brood, moes, wijn, olie ofenige andere spijs aan, wordt dit dan heilig? De priesters antwoordden: Nee.En Haggai zeide: Indien iemand onrein geworden door een lijk, iets van al deze dingenaanraakt, wordt het dan onrein? De priesters antwoordden: Het wordt onrein.Toen antwoordde Haggai: Zo staat het met dit volk en zo staat het met deze natie voormijn aangezicht, luidt het woord des HEREN, en zo staat het met al het werk vanhun handen, en wat zij daar offeren, dat is onrein.Haggaï - Gods Huis moet af!!Geef God wat God toebehoort… - verslag Haggai
 18. 18. heilig, rein en onreinHeiligGeheiligd, GoddelijkReinWerelds, GoedVan iedereenOnreinZondig, SlechtGoddeloosVerontreinigenGewijdReinigenLevenOfferZondeDoodLev.19:2 “Heilig zult gij zijn, want Ik,de HERE, uw God, ben heilig.”Haggaï - Gods Huis moet af!!
 19. 19. Nieuwe valkuil: Onreine of Eigen inbreng in Gods plan/werk• Zonde, dingen die je aankleven, hinderen (leg dan af..)• Je offer, je aanbidding• Je ideeën, energie, inzet (eigen kracht)probleem van gemak: kost minder tijd, moeitegevolg = je eigen beperking inzettenBedenk toch… (apply your heart)Als wij Gods werk doen op Gods manier, is God metons en zal Hij voorzien!Haggaï - Gods Huis moet af!!
 20. 20. Nu dan, bedenkt toch wat aan deze dag is voorafgegaan: voordat steen op steengelegd werd aan de tempel des HEREN, voordat deze dingen geschiedden:kwam men bij een hoop van 20 maten, dan waren er slechts 10; kwam men bij de wijnpers om 50maten uit de bak te scheppen, dan waren er slechts 20. Ik sloeg u met brandkoren en methonigdauw, en al het werk van uw handen met hagel, maar er was bij u geen gedachteaan Mij, luidt het woord des HEREN. Bedenkt toch wat voorafgegaan is aan dezedag, de 24e der 9e maand, van de dag aan, waarop de tempel des HERENgegrondvest werd.Bedenkt: Is er nog zaad in de schuur? Ja, ook de wijnstok, de vijgeboom, degranaatappelboom en de olijfboom hebben niet gedragen.Van deze dag aan zal Ik zegenen.ToegiftHet woord des HEREN kwam ten 2e male tot Haggai op de 24e vd maand (18 Dec 520 ), aldus: Zegtot Zerubbabel, de landvoogd van Juda:Ik zal de hemel en de aarde doen beven, Ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de krachtvan de koninkrijken der volken verdelgen, de wagens en wie daarop rijden, omverwerpen ende paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van de ander.Op die dag, luidt het woord van de HERE der heerscharen, zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealtiël,mijn knecht, nemen, luidt het woord des HEREN, en Ik zal u tot een zegelring maken, want uheb Ik uitverkoren, luidt het woord van de HERE der heerscharen.Haggaï - Gods Huis moet af!!
 21. 21. De oudsten van de Judeeërs vorderden gestaag met de bouw, dankzij het optreden van deprofeet Haggai en van Zacharia, de kleinzoon van Iddo. Zij voltooiden de tempelbouw zoalsde God van Israël en de Perzische koningen Cyrus, Darius en Artaxerxes bevolen hadden.In het 6e regeringsjaar van koning Darius, op de 3e dag van de maand Adar, was de tempel gereed.De Israëlieten, de priesters, de Levieten en de overige teruggekeerde ballingen, vierden de inwijding van de tempel van God metvreugde, en daarvoor brachten zij de volgende offers: 100 stieren, 200 rammen en 400 lammeren. Daarnaast offerden zijnog 12 geitenbokken als reinigingsoffer voor heel Israël, één voor elk van de 12 stammen. Ook werden de priestersingedeeld in hun klassen en de Levieten in hun afdelingen, voor de dienst van God in Jeruzalem, volgens de voorschriften inhet boek van Mozes.De teruggekeerde ballingen vierden Pesach op de 14e dag van de 1e maand. De priesters en deLevieten hadden zich allemaal gereinigd, zij allen waren rein. Ze slachtten het pesachlamvoor alle ballingen, voor hun medepriesters, en voor zichzelf. De Israëlieten die teruggekeerdwaren uit de ballingschap aten het pesachlam, en ook allen die zich hadden afgekeerd van deonreinheid van de plaatselijke bevolking en zich bij de Israëlieten hadden aangesloten om deHEER, de God van Israël, te vereren.Ze vierden vrolijk het feest van het Ongedesemde brood, 7 dagen lang, want de HEER had henmet vreugde vervuld: hij had de koning van Assyrië op andere gedachten jegens hengebracht, zodat de koning hen krachtig steunde bij het werk aan de tempel van God, de Godvan Israël.Haggaï - Gods Huis moet af!!Hoe het afliep - verslag Ezra 64 jaar na 1e oproep Haggaï
 22. 22. Hoop op Herstel en Vernieuwing (Revival)• Belang tempel: huis van God – God met ons (vs God des hemels)• Tijd = príoriteit- Enthousiast beginnen  (niet) afmaken• Bedenk je weg: apply your heart  your own experience- Gods huis  jouw huis- waar leef je voor- wat is er over van je dromen- wat heeft God kunnen doen (Ef. 5:7 e.v.)• Valkuilen:- Omgaan met tegenstand, ontmoediging- bergen en leeuwen• Heilig / (on)rein– gemak; niet laten leiden door je beperkingenAls wij Gods werk doen op Gods manier, is God met ons en zal Hij voorzien!Haggaï - Gods Huis moet af!!Haggaï1prioritijd2(on)reinAanklacht 1:1-11 2:10-17Reactie 1:12-15 2:18-19Aanmoediging 2:1-9 2:20-23Samenvatting Haggai
 23. 23. Haggaï - Gods Huis moet af!!
 24. 24. Op de 24e dag van de 11e maand .. in het 2e jaar van Darius (22 feb 519), werd het woord van deHEER gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Iddo: ….‘HEER van de machten, hoelang duurt het nog tot U zich ontfermt over Jeruzalem en de stedenvan Juda, waartegen U nu al 70 jaar lang vertoornd bent?’ Toen richtte de HEER vriendelijkeen troostrijke woorden tot de engel die met mij sprak. En de engel zei tegen mij: ‘U moet hetvolgende verkondigen:“Zo spreekt de HEER van de machten: Ik ben vervuld van hevige jaloezie voor Jeruzalem en Sion,en Ik ben zeer vertoornd op de volkeren, die zo zelfverzekerd zijn geweest:want Ik was maar matig vertoornd, maar zij hebben geholpen het erger te maken.Daarom spreekt de HEER:Ik keer naar Jeruzalem terug met mededogen;daar zal mijn huis herbouwd worden, – godsspraak van de HEER van de machten –het meetlint wordt over Jeruzalem gespannen.”Verkondig verder: “Zo spreekt de HEER van de machten:Voortaan zullen mijn steden weer overlopen van goede dingen,en de HEER zal Sion weer troosten en Hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen.” ’ (Zach.1)Zeg tegen de gehele bevolking van het land en tegen de priesters:Wanneer u in de 5e en de 7e maand nu al 70 jaar hebt gevast en geklaagd,hebt u dat dan op mijn gezag gedaan? ’ (Zach.7:5)Haggaï - Gods Huis moet af!!
 25. 25. Haggaï - Gods Huis moet af!!Laat niemand u met loze woorden misleiden: vanwege zulke dingen komt Gods toorn over deongehoorzamen. Laat u niet met hen in.Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw verbondenheid met de Heer. Leef alskinderen van het licht, want de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid,waarheid. Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is.Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan de kaak……Daarom wordt gezegd: Ontwaak, slaper,sta op uit de doden,en Christus zal over u stralen.Let dus nauwkeurig op, hoe u zich gedraagt: niet als dwazen maar als verstandige mensen.Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, wees niet onverstandig, maarprobeer te begrijpen wat de Heer wil.

×