Prosinec 2013tisk k

355 views
268 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prosinec 2013tisk k

  1. 1. PROSINEC 2013 MARIÁNSKÁ PÍSNIÈKA sobota 14. prosince od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
  2. 2. prosinec 2013 strana 2 støeda 11. 12 od 17 hodin, KINO Zastupitelstvo mìsta MÌSTO VOLYNÌ POØÁDÁ v úterý 3. prosince 2013 od 14.00 hodin v sále Na Nové PØEDVÁNOÈNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY. Všichni jste srdeènì zváni. Kulturní program a obèerstvení zajištìno. Své životní jubileum v prosinci 2013 oslaví: Heideker Jan Mašek Josef Maèura Viktor infocentrum@kultura-volyne.cz Punèocháøová Jaroslava Šafaøíková Božena Tarynì Václav PO–ÚT, ÈT–PÁ 10:00–15:00 ST 10:00–17:00 tel: 380 123 525
  3. 3. strana 3 prosinec 2013 MŠ VOLYNÌ ZUŠ VOLYNÌ Plán akcí na prosinec 2013 11.12.2013 støeda, v MŠ Volynì v 9.00 hodin, Vánoèní koncertík 16.12.2013 pondìlí, Na Nové v 18.30 hodin, Vánoèní koncert 17.12.2013 úterý, v MŠ Èepøovice ve 14.00, Vánoèní koncertík 19.12.2013 ètvrtek, v Léèebnì ve Volyni ve 14.00, Vánoèní koncert, úèinkuje pìvecký sbor 25.12.2013 støeda, v kostele Všech Svatých v 17.00, Vánoèní koncert, úèinkuje pìvecký sbor POZVÁNKA ZPÍVÁNÍ NA ANDÌLÍÈKU Volynì v dolynì Vás srdeènì zve na již tradièní setkání na Andìlíèku, tentokrát v úterý 31. prosince 2013 od 14hod. Zazpíváme si andìlské písnì, ohøejeme se u ohnì èi šálkem èaje nebo svaøeného vína. Tìšíme se na Vás.
  4. 4. prosinec 2013 TÌLOCVIÈNÁ JEDNOTA SOKOL VOLYNÌ Výherci turnaje Pavel Votava a Amálka Kormanová
  5. 5. strana 5 prosinec 2013 Mìstská knihovna vyhlašuje soutìž o titul VOLYÒSKÝ ŠUPLÍK
  6. 6. strana 6 PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ prosinec 2013 PROSINEC 2013 Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika a sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE17420.

×