ev131031

TISKOVÁ ZPRÁVA
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, Praha 1
Tel./fax: ...
ev131031

Z výsledku šetření vyplynulo (viz graf 1), že necelá dvoutřetinová většina
(64 %) české veřejnosti hodnotí souča...
ev131031

Graf 3: Hodnocení ekonomické situace ČR podle životní úrovně domácnosti (%)

dobrá ekonomická situace
špatná eko...
ev131031

životní úroveň své domácnosti charakterizují jako „ani dobrou, ani špatnou“.
Zbývající 1 % respondentů se k otáz...
ev131031

příznivější, zejména zásluhou poklesu podílu negativního hodnocení o sedm
procentních bodů.
Hodnocení životní úr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2013

280 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2013

  1. 1. ev131031 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2013 Technické parametry Výzkum: Realizátor: Projekt: Naše společnost, v13-10 CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. Termín terénního šetření: 7. – 14. 10. 2013 Výběr respondentů: Kvótní výběr Kvóty: Kraj (oblasti NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, vzdělání Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let Počet dotázaných: 1039 Počet tazatelů: 248 Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem Výzkumný nástroj: Standardizovaný dotazník Otázky: EV.10, IDE.1 Zveřejněno dne: 31. října 2013 Zpracoval: Jan Červenka V rámci svého říjnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Graf 1: Hodnocení současné ekonomické situace v ČR (%)1 45% velmi dobrá dobrá ani dobrá, ani špatná špatná 28% velmi špatná 7% 0% 1% 19% neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 7. – 14. 10. 2013, 1039 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor. 1 Znění otázky: „Jak byste hodnotil současnou ekonomickou situaci v naší zemi? Je podle Vás velmi dobrá, dobrá, ani dobrá, ani špatná, špatná, velmi špatná.“ 1/[5]
  2. 2. ev131031 Z výsledku šetření vyplynulo (viz graf 1), že necelá dvoutřetinová většina (64 %) české veřejnosti hodnotí současnou ekonomickou situaci v zemi negativně, přičemž 19 % ji označilo za „velmi špatnou“ a 45 % za „špatnou“. Naopak příznivé hodnocení současné ekonomické situace se vyskytlo u 7 % dotázaných, kteří ji charakterizovali jako „dobrou“, zatímco odpověď „velmi dobrá“ se v šetření nevyskytla vůbec. O málo více než čtvrtina (28 %) lidí pak považuje současnou ekonomickou situaci v ČR za „ani dobrou, ani špatnou“. Zbývající 1 % oslovených se k tomuto dotazu nedokázalo vyjádřit a zvolilo odpověď „nevím“. Graf 2: Hodnocení současné ekonomické situace v ČR (%) 80 70 60 64 58 56 59 58 67 62 61 63 66 62 64 67 68 67 70 69 70 67 69 65 64 64 67 66 68 64 52 6 5 5 7 8 7 6 6 7 7 X/13 6 IX/13 6 VI/13 7 V/13 8 IV/13 7 III/13 I/13 7 II/13 5 7 XI/12 6 7 X/12 28 28 26 25 27 27 26 27 24 IX/12 24 VI/12 26 V/12 10 23 IV/12 11 9 10 10 9 10 9 26 27 25 25 26 III/12 12 30 25 II/12 20 29 28 I/12 26 26 30 XII/11 31 32 30 30 XI/11 40 34 XII/12 50 X/11 IX/11 VI/11 V/11 IV/11 III/11 II/11 I/11 0 dobrá ani dobrá, ani špatná špatná Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“, kategorie „dobrá“ zahrnuje součet podílů „velmi dobrá“ a „dobrá“, kategorie „špatná“ je součtem podílů „špatná“ a „velmi špatná“. Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost. Z časového srovnání, které nabízí graf 2, vyplývá, že oproti předchozímu šetření ze září 2013 o čtyři procentní body vzrostl podíl hodnocení „ani dobrá, ani špatná“ a o stejnou část poklesl podíl těch, kteří současnou ekonomickou situaci v ČR hodnotí jako špatnou. Aktuální výsledek je poněkud méně nepříznivý než před rokem v říjnu 2012, kdy ekonomickou situaci jako špatnou hodnotilo o pět procentních bodů více respondentů než v aktuálním šetření. Podrobnější analýza ukázala, že optimismus v hodnocení současné ekonomické situace narůstá se subjektivně hodnocenou životní úrovní, i když i dotázaní s dobrou životní úrovní hodnotí ekonomickou situaci poměrně kriticky (viz graf 3). Z hlediska věku je hodnocení ekonomické situace poněkud příznivější u dotázaných do 30 let, naopak kritičtější je u lidí od 60 let výše. Relativně optimističtěji se o ekonomické situaci vyjadřují studenti, podnikatelé se zaměstnanci, obyvatelé Čech a z hlediska politické orientace ti, kdo se hlásí k pravici či k pravému středu, především pak stoupenci TOP 09 či ODS, a rovněž lidé důvěřující vládě. Naopak kritičtějšími jsou v tomto ohledu důchodci, nezaměstnaní, obyvatelé Moravy, respondenti hlásící se k levici a voliči ČSSD. 2/[5]
  3. 3. ev131031 Graf 3: Hodnocení ekonomické situace ČR podle životní úrovně domácnosti (%) dobrá ekonomická situace špatná ekonomická situace špatná životní 1 úroveň 14 ani dobrá, ani 3 špatná dobrá životní úroveň 84 26 15 0% ani dobrá, ani špatná 70 38 20% 46 40% 60% 80% 100% Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“, kategorie „dobrá“ zahrnuje součet podílů „velmi dobrá“ a „dobrá“, kategorie „špatná“ je součtem podílů „špatná“ a „velmi špatná“. Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 7. – 14. 10. 2013, 1039 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor. Druhá otázka se týkala hodnocení životní úrovně samotných domácností, v nichž respondenti žijí. Graf 4: Subjektivní hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti2 (%) velmi dobrá spíše dobrá 3% 1% 4% ani dobrá, ani špatná 16% spíše špatná 34% velmi špatná neví 42% Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 7. – 14. 10. 2013, 1039 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor. Jak ukazují výsledky v grafu 4, necelé dvě pětiny (38 %) lidí mají podle vlastního vyjádření dobrou životní úroveň své domácnosti, z toho 4 % ji hodnotí jako „velmi dobrou“ a 34 % jako „spíše dobrou“. Naopak za špatnou považuje životní úroveň své domácnosti asi pětina (19 %) občanů, když 16 % ji označilo za „spíše špatnou“ a 3 % za „velmi špatnou“. Více než dvě pětiny (42 %) pak 2 Znění otázky: „Považujete životní úroveň Vaší domácnosti za velmi dobrou, za spíše dobrou, ani dobrou, ani špatnou, za spíše špatnou, nebo za velmi špatnou?“ 3/[5]
  4. 4. ev131031 životní úroveň své domácnosti charakterizují jako „ani dobrou, ani špatnou“. Zbývající 1 % respondentů se k otázce nedokázalo konkrétně vyjádřit a zvolilo odpověď „nevím“. Graf 5: Subjektivní hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti – časové srovnání (%) 100% 3 90% 15 4 15 3 3 4 15 15 4 4 4 4 4 5 3 15 16 14 15 16 15 17 19 5 17 6 5 19 18 19 18 5 5 5 5 4 5 5 4 17 21 4 4 15 15 3 4 3 15 17 16 18 20 16 19 80% 70% 38 60% 39 41 40 37 38 41 42 42 38 42 39 40 41 38 41 36 39 40 40 37 40 39 41 42 41 41 40 50% 40% 30% 39 36 37 37 37 37 35 20% 33 35 35 36 34 38 35 36 36 33 32 33 34 32 33 33 33 34 35 32 31 10% 5 6 4 6 5 5 6 4 4 4 4 4 4 5 3 velmi dobrá spíše dobrá ani dobrá, ani špatná 5 2 XI. 12 XII .12 I.1 3 4 X.1 II.1 2 III. 12 IV. 12 V.1 2 VI. 12 IX. 12 1 XI. 11 XII .11 I.1 2 X.1 I.1 1 II.1 1 III. 11 IV. 11 V.1 1 VI. 11 IX. 11 0% 5 spíše špatná 3 3 4 6 5 5 velmi špatná neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost. Jak ukazují údaje zachycené v grafu 5, oproti předchozímu výzkumu ze září 2013 se hodnocení životní úrovně domácnosti statisticky významně nezměnilo. V porovnání s výsledkem zaznamenaným přesně před rokem v říjnu 2012, kdy podíl příznivého hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti dosahoval 34 %, podíl nepříznivého činil 26 % a variantu hodnocení „ani dobrá, ani špatná“ tehdy zvolilo 40 % respondentů, je aktuální hodnocení poněkud 4/[5] 4 3 4 X.1 6 II.1 3 III. 13 IV. 13 V.1 3 VI. 13 IX. 13 5
  5. 5. ev131031 příznivější, zejména zásluhou poklesu podílu negativního hodnocení o sedm procentních bodů. Hodnocení životní úrovně se zlepšuje s rostoucím příjmem či stupněm dokončeného vzdělání respondenta a mírně se zhoršuje s věkem. Ke spokojenější části obyvatel patří studenti, podnikatelé a samostatně činní, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci, nižší odborní pracovníci, potenciální voliči ODS, TOP 09 nebo ANO, ti, kdo se na pravolevé škále politické orientace hlásí k pravici či k pravému středu. Skupiny vnímající svou životní úroveň méně příznivě tvoří především důchodci, nezaměstnaní, kvalifikovaní i nekvalifikovaní dělníci, stoupenci KSČM, rozhodnutí nevoliči bez preferované strany a lidé, kteří sami sebe politicky řadí k levici nebo k levému středu. 5/[5]

×