Listopad 2013a

273 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
67
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Listopad 2013a

  1. 1. LISTOPAD 2013 Bývalá podoba hostince “U Pošù” ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì
  2. 2. listopad 2013 strana 2 GRATULACE Své životní jubileum v listopadu 2013 oslaví: PRODEJ BYTU infocentrum@kultura-volyne.cz PO–ÚT, ÈT–PÁ 10:00–15:00 ST 10:00–17:00 tel: 380 123 525
  3. 3. strana 3 listopad 2013 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013 Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Jihoèeský kraj Okres: Strakonice Obec: Volynì Okrsek: 1 Okrsek: 3 Volièi v seznamu Vydané obálky Volební Odevzdané Platné úèast v % obálky hlasy % platných hlasù Volièi v seznamu Vydané obálky Volební Odevzdané Platné úèast v % obálky hlasy % platných hlasù 704 357 50,71 99,72 815 507 62,21 99,61 èíslo 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 15 17 18 20 21 22 23 24 357 356 Strana Platné hlasy název celkem Èesk? str.soci?lnì demokrat. 57 Strana svobodných obèanù 11 Èesk? pir?tsk? strana 9 TOP 09 54 HLAVU VZHÙRU - volební blok 0 Obèansk? demokratick? strana 36 politické hnutí Zmìna 1 Strana soukromníkù ÈR 1 Køes .demokr.unie-Ès.str.lid. 26 Suver.-Strana zdravého rozumu 0 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 4 Úsvit pøímé demokr.T.Okamury 25 Dìlnic.str.sociální spravedl. 3 ANO 2011 58 Komunistická str.Èech a Moravy 64 LEV 21-Národní socialisté 0 Strana zelených 7 Koruna Èesk? (monarch.strana) 0 v% 16,01 3,08 2,52 15,16 0,00 10,11 0,28 0,28 7,30 0,00 1,12 7,02 0,84 16,29 17,97 0,00 1,96 0,00 Okrsek: 2 èíslo 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 15 17 18 20 21 22 23 24 507 505 Strana Platné hlasy název celkem v% Èesk? str.soci?lnì demokrat. 119 23,56 Strana svobodných obèanù 10 1,98 Èesk? pir?tsk? strana 17 3,36 TOP 09 78 15,44 HLAVU VZHÙRU - volební blok 2 0,39 Obèansk? demokratick? strana 26 5,14 politické hnutí Zmìna 5 0,99 Strana soukromníkù ÈR 0 0,00 Køes .demokr.unie-Ès.str.lid. 27 5,34 Suver.-Strana zdravého rozumu 2 0,39 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 5 0,99 Úsvit pøímé demokr.T.Okamury 34 6,73 Dìlnic.str.sociální spravedl. 6 1,18 ANO 2011 84 16,63 Komunistická str.Èech a Moravy 71 14,05 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 Strana zelených 18 3,56 Koruna Èesk? (monarch.strana) 1 0,19 Okrsek: 4 Volièi Vydané v seznamu obálky Volební Odevzdané Platné % platných úèast v % obálky hlasy hlasù Volièi Vydané v seznamu obálky Volební Odevzdané Platné % platných úèast v % obálky hlasy hlasù 795 64,40 83 61,45 èíslo 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 15 17 18 20 21 22 23 24 512 512 512 100,00 Strana Platné hlasy název celkem v% Èesk? str.soci?lnì demokrat. 108 21,09 Strana svobodných obèanù 10 1,95 Èesk? pir?tsk? strana 16 3,12 TOP 09 61 11,91 HLAVU VZHÙRU - volební blok 0 0,00 Obèansk? demokratick? strana 54 10,54 0 0,00 politické hnutí Zmìna Strana soukromníkù ÈR 1 0,19 Køes .demokr.unie-Ès.str.lid. 40 7,81 Suver.-Strana zdravého rozumu 3 0,58 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 9 1,75 Úsvit pøímé demokr.T.Okamury 39 7,61 Dìlnic.str.sociální spravedl. 4 0,78 ANO 2011 60 11,71 Komunistická str.Èech a Moravy 86 16,79 LEV 21-Národní socialisté 1 0,19 Strana zelených 19 3,71 Koruna Èesk? (monarch.strana) 1 0,19 èíslo 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 15 17 18 20 21 22 23 24 51 51 51 100,00 Strana Platné hlasy název celkem v% Èesk? str.soci?lnì demokrat. 18 35,29 Strana svobodných obèanù 1 1,96 Èesk? pir?tsk? strana 2 3,92 TOP 09 3 5,88 HLAVU VZHÙRU - volební blok 0 0,00 Obèansk? demokratick? strana 6 11,76 0 0,00 politické hnutí Zmìna 0 0,00 Strana soukromníkù ÈR Køes .demokr.unie-Ès.str.lid. 5 9,80 Suver.-Strana zdravého rozumu 0 0,00 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 1 1,96 Úsvit pøímé demokr.T.Okamury 2 3,92 0 0,00 Dìlnic.str.sociální spravedl. ANO 2011 3 5,88 Komunistická str.Èech a Moravy 8 15,68 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 Strana zelených 1 1,96 Koruna Èesk? (monarch.strana) 1 1,96
  4. 4. listopad 2013 Okrsek: 5 Volièi v seznamu Vydané obálky Volební Odevzdané Platné úèast v % obálky hlasy % platných hlasù 102 67 65,69 98,51 èíslo 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 15 17 18 20 21 22 23 24 67 66 Strana Platné hlasy název celkem v% Èesk? str.soci?lnì demokrat. 15 22,72 Strana svobodných obèanù 0 0,00 Èesk? pir?tsk? strana 0 0,00 TOP 09 3 4,54 HLAVU VZHÙRU - volební blok 2 3,03 Obèansk? demokratick? strana 2 3,03 politické hnutí Zmìna 4 6,06 Strana soukromníkù ÈR 0 0,00 Køes .demokr.unie-Ès.str.lid. 3 4,54 Suver.-Strana zdravého rozumu 0 0,00 0 0,00 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI Úsvit pøímé demokr.T.Okamury 4 6,06 Dìlnic.str.sociální spravedl. 1 1,51 ANO 2011 16 24,24 Komunistická str.Èech a Moravy 16 24,24 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 Strana zelených 0 0,00 Koruna Èesk? (monarch.strana) 0 0,00 POZVÁNKA obèanské sdružení RATEJNA opìt pøipravuje Zahájení Adventu – adventní trhy nedìle 1. prosince od 14 hodin prostory Pošumavské tržnice ve Volyni (pod kinem) Kromì tradièních adventní a vánoèních øemeslných a rukodìlných výrobkù a pøírodnin tu budou Fair Trade potraviny a Fair Trade rukodìlné výrobky + letos také výbìr regionálních potravin – peèivo a cukroví, mouka, koøení, jogurty, sýry, med apod. Plánujeme i hry o hodnotné ceny a doprovodný program pro dìti Pøijïte se setkat s pøáteli u horkého punèe, voòavých bramborákù a jiných dobrot. Více informací na plakátech a www.ratejnaos.webnode.cz
  5. 5. listopad 2013 strana 5
  6. 6. strana 6 listopad 2013 T.J. SOKOL VOLYNÌ ROZVRH CVIÈEN? T.J. SOKOL VOLYNÌ na cvièební rok 2013 - 2014 DEN 16-17 17-18 18-19 RODIÈE A DÌTI PONDÌLÍ ÚTERÝ STØEDA ÈTVRTEK PÁTEK MLADŠÍ ŽACTVO PØEDŠKOLNÍ DÌTI SG pøípravka ŽACTVO 15 - 16 h sportovní gymnastika SENIORKY zdravotní cvièen? SK Slavoj (leden, únor) SG pøípravka ŽACTVO 15 - 16 h sportovní gymnastika ML. ŽACTVO turistika 15 -16 ST. ŽACTVO turistika 16 -17 ŽENY FIT v každém vìku STARŠÍ ŽACTVO míèové hry SŠ a JŠ Volynì míèové hry ŽÁKYNÌ aerobik 19-20 20-21 ŽENY aerobik, bodystyling ŽENY + MUŽI míèové hry MUŽI sálová kopaná ŽENY volejbal ŽENY aerobik, bodystyling MUŽI FIT v každém vìku
  7. 7. strana 7 listopad 2013 725 032 715 Uložení zeleného odpadu na bývalé skládce v ulici Vimperská Otevírací doba: Út,Èt 9-12, 14-17 ; So 8-12 FIT STUDIO ATLANTIC PONDÌLÍ fitko 18:00 MÍÈE+BODYSTYLING fitko 19:00 ADK+FITBOX ÚTERÝ fitko 18:30 joga tìlocvièna Z• 19:00 ZUMBA STØEDA fitko 18:30 BODYSTYLING ÈTVRTEK fitko 10:00 CVIÈENÍ PRO TÌHOTNÉ fitko 18:30 CVIÈ. NA KLOUBY A PÁTEØ tìlocvièna Z• 19:00 ZUMBA PÁTEK fitko 9:00 ZUMBA NEDÌLE fitko 18:30 BODYSTYLING
  8. 8. strana 8 PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ listopad 2013 LISTOPAD 2013 Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE17420.

×