Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Listopad 2013a
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
111
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. LISTOPAD 2013 Bývalá podoba hostince “U Pošù” ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì
 • 2. listopad 2013 strana 2 GRATULACE Své životní jubileum v listopadu 2013 oslaví: PRODEJ BYTU infocentrum@kultura-volyne.cz PO–ÚT, ÈT–PÁ 10:00–15:00 ST 10:00–17:00 tel: 380 123 525
 • 3. strana 3 listopad 2013 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013 Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Jihoèeský kraj Okres: Strakonice Obec: Volynì Okrsek: 1 Okrsek: 3 Volièi v seznamu Vydané obálky Volební Odevzdané Platné úèast v % obálky hlasy % platných hlasù Volièi v seznamu Vydané obálky Volební Odevzdané Platné úèast v % obálky hlasy % platných hlasù 704 357 50,71 99,72 815 507 62,21 99,61 èíslo 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 15 17 18 20 21 22 23 24 357 356 Strana Platné hlasy název celkem Èesk? str.soci?lnì demokrat. 57 Strana svobodných obèanù 11 Èesk? pir?tsk? strana 9 TOP 09 54 HLAVU VZHÙRU - volební blok 0 Obèansk? demokratick? strana 36 politické hnutí Zmìna 1 Strana soukromníkù ÈR 1 Køes .demokr.unie-Ès.str.lid. 26 Suver.-Strana zdravého rozumu 0 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 4 Úsvit pøímé demokr.T.Okamury 25 Dìlnic.str.sociální spravedl. 3 ANO 2011 58 Komunistická str.Èech a Moravy 64 LEV 21-Národní socialisté 0 Strana zelených 7 Koruna Èesk? (monarch.strana) 0 v% 16,01 3,08 2,52 15,16 0,00 10,11 0,28 0,28 7,30 0,00 1,12 7,02 0,84 16,29 17,97 0,00 1,96 0,00 Okrsek: 2 èíslo 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 15 17 18 20 21 22 23 24 507 505 Strana Platné hlasy název celkem v% Èesk? str.soci?lnì demokrat. 119 23,56 Strana svobodných obèanù 10 1,98 Èesk? pir?tsk? strana 17 3,36 TOP 09 78 15,44 HLAVU VZHÙRU - volební blok 2 0,39 Obèansk? demokratick? strana 26 5,14 politické hnutí Zmìna 5 0,99 Strana soukromníkù ÈR 0 0,00 Køes .demokr.unie-Ès.str.lid. 27 5,34 Suver.-Strana zdravého rozumu 2 0,39 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 5 0,99 Úsvit pøímé demokr.T.Okamury 34 6,73 Dìlnic.str.sociální spravedl. 6 1,18 ANO 2011 84 16,63 Komunistická str.Èech a Moravy 71 14,05 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 Strana zelených 18 3,56 Koruna Èesk? (monarch.strana) 1 0,19 Okrsek: 4 Volièi Vydané v seznamu obálky Volební Odevzdané Platné % platných úèast v % obálky hlasy hlasù Volièi Vydané v seznamu obálky Volební Odevzdané Platné % platných úèast v % obálky hlasy hlasù 795 64,40 83 61,45 èíslo 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 15 17 18 20 21 22 23 24 512 512 512 100,00 Strana Platné hlasy název celkem v% Èesk? str.soci?lnì demokrat. 108 21,09 Strana svobodných obèanù 10 1,95 Èesk? pir?tsk? strana 16 3,12 TOP 09 61 11,91 HLAVU VZHÙRU - volební blok 0 0,00 Obèansk? demokratick? strana 54 10,54 0 0,00 politické hnutí Zmìna Strana soukromníkù ÈR 1 0,19 Køes .demokr.unie-Ès.str.lid. 40 7,81 Suver.-Strana zdravého rozumu 3 0,58 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 9 1,75 Úsvit pøímé demokr.T.Okamury 39 7,61 Dìlnic.str.sociální spravedl. 4 0,78 ANO 2011 60 11,71 Komunistická str.Èech a Moravy 86 16,79 LEV 21-Národní socialisté 1 0,19 Strana zelených 19 3,71 Koruna Èesk? (monarch.strana) 1 0,19 èíslo 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 15 17 18 20 21 22 23 24 51 51 51 100,00 Strana Platné hlasy název celkem v% Èesk? str.soci?lnì demokrat. 18 35,29 Strana svobodných obèanù 1 1,96 Èesk? pir?tsk? strana 2 3,92 TOP 09 3 5,88 HLAVU VZHÙRU - volební blok 0 0,00 Obèansk? demokratick? strana 6 11,76 0 0,00 politické hnutí Zmìna 0 0,00 Strana soukromníkù ÈR Køes .demokr.unie-Ès.str.lid. 5 9,80 Suver.-Strana zdravého rozumu 0 0,00 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 1 1,96 Úsvit pøímé demokr.T.Okamury 2 3,92 0 0,00 Dìlnic.str.sociální spravedl. ANO 2011 3 5,88 Komunistická str.Èech a Moravy 8 15,68 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 Strana zelených 1 1,96 Koruna Èesk? (monarch.strana) 1 1,96
 • 4. listopad 2013 Okrsek: 5 Volièi v seznamu Vydané obálky Volební Odevzdané Platné úèast v % obálky hlasy % platných hlasù 102 67 65,69 98,51 èíslo 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 15 17 18 20 21 22 23 24 67 66 Strana Platné hlasy název celkem v% Èesk? str.soci?lnì demokrat. 15 22,72 Strana svobodných obèanù 0 0,00 Èesk? pir?tsk? strana 0 0,00 TOP 09 3 4,54 HLAVU VZHÙRU - volební blok 2 3,03 Obèansk? demokratick? strana 2 3,03 politické hnutí Zmìna 4 6,06 Strana soukromníkù ÈR 0 0,00 Køes .demokr.unie-Ès.str.lid. 3 4,54 Suver.-Strana zdravého rozumu 0 0,00 0 0,00 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI Úsvit pøímé demokr.T.Okamury 4 6,06 Dìlnic.str.sociální spravedl. 1 1,51 ANO 2011 16 24,24 Komunistická str.Èech a Moravy 16 24,24 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 Strana zelených 0 0,00 Koruna Èesk? (monarch.strana) 0 0,00 POZVÁNKA obèanské sdružení RATEJNA opìt pøipravuje Zahájení Adventu – adventní trhy nedìle 1. prosince od 14 hodin prostory Pošumavské tržnice ve Volyni (pod kinem) Kromì tradièních adventní a vánoèních øemeslných a rukodìlných výrobkù a pøírodnin tu budou Fair Trade potraviny a Fair Trade rukodìlné výrobky + letos také výbìr regionálních potravin – peèivo a cukroví, mouka, koøení, jogurty, sýry, med apod. Plánujeme i hry o hodnotné ceny a doprovodný program pro dìti Pøijïte se setkat s pøáteli u horkého punèe, voòavých bramborákù a jiných dobrot. Více informací na plakátech a www.ratejnaos.webnode.cz
 • 5. listopad 2013 strana 5
 • 6. strana 6 listopad 2013 T.J. SOKOL VOLYNÌ ROZVRH CVIÈEN? T.J. SOKOL VOLYNÌ na cvièební rok 2013 - 2014 DEN 16-17 17-18 18-19 RODIÈE A DÌTI PONDÌLÍ ÚTERÝ STØEDA ÈTVRTEK PÁTEK MLADŠÍ ŽACTVO PØEDŠKOLNÍ DÌTI SG pøípravka ŽACTVO 15 - 16 h sportovní gymnastika SENIORKY zdravotní cvièen? SK Slavoj (leden, únor) SG pøípravka ŽACTVO 15 - 16 h sportovní gymnastika ML. ŽACTVO turistika 15 -16 ST. ŽACTVO turistika 16 -17 ŽENY FIT v každém vìku STARŠÍ ŽACTVO míèové hry SŠ a JŠ Volynì míèové hry ŽÁKYNÌ aerobik 19-20 20-21 ŽENY aerobik, bodystyling ŽENY + MUŽI míèové hry MUŽI sálová kopaná ŽENY volejbal ŽENY aerobik, bodystyling MUŽI FIT v každém vìku
 • 7. strana 7 listopad 2013 725 032 715 Uložení zeleného odpadu na bývalé skládce v ulici Vimperská Otevírací doba: Út,Èt 9-12, 14-17 ; So 8-12 FIT STUDIO ATLANTIC PONDÌLÍ fitko 18:00 MÍÈE+BODYSTYLING fitko 19:00 ADK+FITBOX ÚTERÝ fitko 18:30 joga tìlocvièna Z• 19:00 ZUMBA STØEDA fitko 18:30 BODYSTYLING ÈTVRTEK fitko 10:00 CVIÈENÍ PRO TÌHOTNÉ fitko 18:30 CVIÈ. NA KLOUBY A PÁTEØ tìlocvièna Z• 19:00 ZUMBA PÁTEK fitko 9:00 ZUMBA NEDÌLE fitko 18:30 BODYSTYLING
 • 8. strana 8 PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ listopad 2013 LISTOPAD 2013 Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE17420.