Presentació agència

832 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
832
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació agència

 1. 1. L’Agència de Desenvolupament del Maresme <ul><li>Document de Treball </li></ul><ul><li>setembre de 2010 </li></ul>
 2. 2. Antecedents <ul><li>Pla estratègic Maresme 2015. </li></ul><ul><li>Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme. </li></ul><ul><li>Conclusions de la Comissió d’Anàlisi de la Situació Econòmica del Maresme. </li></ul><ul><li>Estratègia de desenvolupament econòmic de la Diputació de Barcelona. </li></ul>
 3. 3. La proposta DIBA: el mínim comú denominador de les ADEL <ul><li>Capacitat d’incidència sobre un marc territorial supramunicipal. </li></ul><ul><li>Creació a partir de la iniciativa i el lideratge del món local i actuació concertada. </li></ul><ul><li>Definició d’una visió territorial i impuls de l’estratègia de desenvolupament. </li></ul><ul><li>Coordinació i execució de polítiques de desenvolupament econòmic. </li></ul><ul><li>Integració a la Xarxa d’Agències de DEL de la Diputació </li></ul><ul><li>Societats instrumentals (delegades dels ajuntaments) </li></ul><ul><li>Estructures orgàniques evolutives </li></ul><ul><li>Organitzacions en xarxa i basades en el consens </li></ul><ul><li>Estructures gerencials </li></ul>Font: Carles Rivera (2009). L’optimització de la gestió del Desenvolupament Econòmic Local. Diputació de Barcelona.
 4. 4. Els límits a superar. Reptes i potencialitats comarcals <ul><li>Superar els límits de les fronteres municipals </li></ul><ul><li>Operar el sistema productiu des del nivell comarcal </li></ul><ul><li>Potenciar la complementarietat del territori i de les capacitats productives </li></ul><ul><li>Guanyar dimensió </li></ul><ul><li>Articular el territori per augmentar la competitivitat de cada municipi i l’agregada </li></ul><ul><li>Aprofitar la capacitat de desenvolupament endogen </li></ul><ul><li>Promoure l’atractivitat combinant l’oferta del conjunt dels municipis </li></ul><ul><li>Renovar l’estructura productiva des d’una visió territorial ampliada </li></ul><ul><li>Fomentar i desenvolupar la marca “Maresme” </li></ul><ul><li>Incrementar la presència fora de la comarca de la marca Maresme </li></ul><ul><li>Coordinar i integrar actors institucionals, empresarials i socials del conjunt de la comarca </li></ul><ul><li>Potencialitats de la dinàmica comarcal </li></ul><ul><li>Complementarietat en usos del sòl </li></ul><ul><li>Complementarietat en recuros humans, coneixement i capacitat de gestió </li></ul><ul><li>Combinació d’especialització i diversificació </li></ul><ul><li>Possibilitat d’integració en la regió metropolitana </li></ul>
 5. 5. Eines de treball i Cooperació Públic Privat <ul><li>Gestió de xarxes: municipal, empresarial, social i organismes de desenvolupament econòmic </li></ul><ul><li>Gestió de Projectes Productius: </li></ul><ul><ul><li>D’infrastructures productives: físiques i tecnològiques </li></ul></ul><ul><ul><li>D’unitats productives: caràcter intersectorial i caràcter sectorial </li></ul></ul><ul><li>Estructuració de Pactes intermunicipals: generació d’activitat i de retorn compartida </li></ul><ul><li>Sistemes d’informació i coneixement d’abast comarcal </li></ul><ul><li>Eines i activitat de presència exterior </li></ul><ul><ul><li>Gestió de la marca Maresme com territori productiu avançat </li></ul></ul>CPP Cooperació Públicprivada com eina transversal Unitat de CPP
 6. 6. Especificitats del Maresme <ul><li>En els municipis del Maresme hi ha tradició consolidada de polítiques locals de promoció econòmica i de foment de l’ocupació (pactes territorials i altres iniciatives municipals). </li></ul><ul><li>El Consell Comarcal disposa d’eines específiques en aquest àmbit. </li></ul><ul><li>A nivell municipal hi ha també eines consolidades que participen de forma efectiva en el desenvolupament econòmic local </li></ul><ul><li>Manquen mecanismes d’integració del conjunt de les estratègies de promoció econòmica a nivell supramunicipal. </li></ul><ul><li>L’ADEL MARESME ha d’aportar a la comarca: </li></ul><ul><ul><li>Capacitat d’integració de les diferents eines existents. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat de coordinació dels agents i actors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat per a situar a nivell comarcal la visió estratègica del desenvolupament econòmic. </li></ul></ul><ul><li>Dues aportacions principals són necessàries: </li></ul><ul><ul><li>Capacitat de disseny estratègic i gestió de polítiques d’àmbit comarcal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat d’articulació i integració de les xarxes d’actors ja existents. </li></ul></ul>
 7. 7. Missió <ul><li>Generar visió supramunicipal i comarcal en l’àmbit de les polítiques de desenvolupament econòmic local </li></ul><ul><li>liderant i coordinant els agents i actors de la comarca que treballen en aquest àmbit en el disseny i implementació d’aquestes polítiques </li></ul><ul><li>considerant tot el Maresme com un territori agregat de producció econòmica i d’ocupació. </li></ul>
 8. 8. Eixos principals de treball LÍNIES D’ACCIÓ Lideratge i visió comarcal Coordinació eines desenvolupament econòmic Implementació de projectes Formació i capacitació institucional i empresarial ÀMBITS DE TREBALL Reforç i integració de l’actual teixit productiu Atracció i foment de l’emprenedoria Creació d’ocupació Creació i gestió de coneixement i innovació Promoció exterior econòmica Formació i capacitació SECTORS DE PRODUCCIÓ Tots
 9. 9. Àmbits Funcions i Activitats Agregació del territori Construcció de l’estratègia comarcal de desenvolupament econòmic Articulació i/o integració del treball dels actors i agents de la comarca Identificació d’oportunitats endògenes de desenvolupament Captació i generació de recursos Producció de serveis de suport al desenvolupament econòmic pels actors territorials Promoció, gestió i realització de projectes concrets de suport als municipis i actors econòmics i socials, i/o de gestió directa d’àmbit o impacte comarcal Promoció exterior econòmica Identificació d’oportunitats exògenes de desenvolupament Promoció exterior de la marca Maresme Ocupació Foment de l’ocupació Millorar l’ocupabilitat Qualificació de l’ocupació i desenvolupament del capital social Emprenedoria Enfortiment del teixit empresarial Foment de l’activitat emprenedora Capacitació d’emprenedors Suport a projectes empresarials Atracció d’emprenedors Creació i gestió de Recerca coneixement i innovació Innovació aplicada Producció d’informació del territori. Observatoris
 10. 10. El disseny organitzatiu de l'agència <ul><li>Els requeriments </li></ul><ul><ul><li>Organisme autònom amb funcions de gestió </li></ul></ul><ul><ul><li>Vinculat al govern local del Maresme </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientat a resultats concrets i operatius </li></ul></ul><ul><ul><li>Cooperador del teixit empresarial i social de la comarca </li></ul></ul><ul><ul><li>Generador de valor sostenible en el temps </li></ul></ul><ul><li>Les opcions orgàniques </li></ul><ul><ul><li>Els convenis de col·laboració </li></ul></ul><ul><ul><li>Les comunitats de municipis </li></ul></ul><ul><ul><li>Les mancomunitats de municipis </li></ul></ul><ul><ul><li>Els consorcis </li></ul></ul><ul><ul><li>Les societats mercantils constituïdes per diverses entitats local </li></ul></ul><ul><ul><li>Les associacions </li></ul></ul>Font: Diputació de Barcelona (2009). Informe sobre l’articulació jurídica de les Agències de Desenvolupament Econòmic Local.
 11. 11. La forma jurídica per l’ADEL Maresme. Criteris <ul><li>El model genèric d’agència pressuposa una clara orientació a la gestió i al resultat sota una cobertura de governança i direcció política externa a l’agència. </li></ul><ul><li>L’ADEL Maresme s’emmarca en aquests principis i opera en l’àmbit del desenvolupament econòmic, l’acció productiva i l’ocupació en intensa relació amb el teixit empresarial. </li></ul><ul><li>El govern local té reconegut el dret a la constitució de societats empresarials de titularitat pública orientades a la gestió i a la consecució de resultats. </li></ul><ul><li>En l’àmbit de treball del desenvolupament econòmic local, l'instrument natural de treball és l’empresa que en aquest cas hauria, a més, de compartir risc i exigències com ho fan els que seran els seus partners naturals. </li></ul><ul><li>Es proposa que l’ADEL Maresme sigui una societat mercantil de capital públic orientada a prestar serveis d'interès general de forma eficient, eficaç i econòmicament sostenible a la comarca. </li></ul><ul><li>Societat mercantil local (SML): </li></ul><ul><ul><li>“ Aquella personificació instrumental creada, sota la forma de societat anònima o de responsabilitat limitada, per exercir activitats o serveis públics econòmics que es regeixen majoritàriament pel dret privat i amb un capital social que pertany íntegrament a l’entitat local que l’ha constituïda o a un ens públic dependent” </li></ul></ul>
 12. 12. Model d’empresa <ul><li>Societat limitada de titularitat pública. </li></ul><ul><li>Socis: els governs locals del Maresme. </li></ul><ul><li>Forma de participació: aportació de capital a la societat i participació en la governança. Aportació mínima 1.000 euros. </li></ul><ul><li>Drets de representació i de govern: en base al capital aportat (5.000 euros per lloc al Consell d’Administració) </li></ul><ul><li>Òrgan de govern: orientat a la direcció operativa de la societat i no a la reflexió, el debat i la concertació. </li></ul><ul><ul><li>Funció executiva complementària de la funció de concertació i disseny estratègic que li correspon a l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació/Consell Econòmic i Social del Maresme </li></ul></ul><ul><li>Model gerencial: orientació a la gestió, direcció per objectius i contracte programa o contracte de gestió, autonomia de gestió </li></ul><ul><li>Participació dels agents socials elaborativa i no decisòria: comissions de treball d’emprenedoria, ocupació i coneixement </li></ul>
 13. 13. ACTORS SOCIALS I ECONÒMICS AGENTS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA GOVERNS LOCALS Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació Agència pel Desenvolupament Econòmic Local VINCLE Construcció i validació de l’estratègia Validació del pla de treball de l’agència Avaluació de l’aportació de l’ADEL ÀMBIT DE CONCERTACIÓ I PLANIFICACIÓ ÀMBIT D’EXECUCIÓ
 14. 14. Requeriments Mínims per al constitució de l’ADEL Maresme <ul><li>Es pot prescindir de la integració d’altres organismes en la primera etapa </li></ul><ul><li>És imprescindible garantir un equilibri de forces als òrgans de decisió que faciliti l’assumpció de decisions per consens. </li></ul><ul><li>És imprescindible un acord estratègic d’almenys TRES anys amb la Diputació de Barcelona. </li></ul><ul><li>És imprescindible una alta participació dels municipis de més de 10.000 habitants: Arenys de Mar, Argentona, Callela, Canet, Malgrat, El Masnou, Monygat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Sant Andreu, Tordera i Vilassar de Mar. </li></ul><ul><li>Altament desitjable la participació d’ajuntaments petits. </li></ul><ul><li>Imprescindible gerent abans de l’inici. </li></ul><ul><li>Imprescindible pla de treball a tres anys mínim. </li></ul><ul><li>Imprescindible obrir dos activitats: </li></ul><ul><ul><li>Sistema d’informació econòmica de la comarca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla de dinamització econòmica exterior del Maresme com territori productiu. </li></ul></ul>
 15. 15. Fases del pla de treball d’implantació <ul><li>Fase 1. Constitució (gener 2010) </li></ul><ul><ul><li>Fundació de la societat per part del Consell Comarcal i adhesió dels ajuntaments participants. </li></ul></ul><ul><ul><li>Constitució dels organismes societaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contracte programa DIBA per 3 anys. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acords de relació amb CCM i TCM. </li></ul></ul><ul><ul><li>Selecció i contractació gerent de l’Agència (conveni DIBA). </li></ul></ul><ul><li>Fase 2. Inici d’activitat (febrer 2010) </li></ul><ul><ul><li>Aprovació pla de treball a tres anys. </li></ul></ul><ul><ul><li>Primera cartera de serveis al territori. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructuració organitzativa. </li></ul></ul><ul><li>Fase 3. Primera etapa. </li></ul><ul><ul><li>Execució pla de treball 2011-2014. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inici serveis d’informació i visió comarcal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoció marca Maresme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoció projectes de desenvolupament del teixit econòmic. </li></ul></ul>

×