በበበበ በበበበበ በበ በበበበበበ በበበበ 
በ/በበ በበበበበ በበበ በበ በበበ በበበ 
በበ በበበበ በበበ በበበበ በበበበ 
በበበበ በበበ በበበ 
በበበበበበ በ/በ/በ/በ/በበበ 
በበ በበበበበበ በ...
በበበ 
ሚሚሚ ....................................................................................................................
6. D. ፅፅፅፅፅፅ ፅፅፅፅፅፅ ፅፅፅፅፅፅፅ ፅፅፅፅፅፅፅ ............................................................... 17 
7 E. ፅፅፅፅፅፅፅፅ ፅፅፅፅ...
ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚ/ሚ//ሚ/ሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ 
ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ 
ሚ/ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ...
3. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ 
ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 
4 
4. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ...
ጥገና ሚአዲስ የሚከፈት በ tracer study መሰረት ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 
ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ 
ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ...
ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 
ሚሚሚሚ ሚ/ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 
ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ 
ሚሚሚሚሚ...
7 
a. በበበበበ በበበ 
ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 
ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 
ሚ...
ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚ.ሚ.ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ 
ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 
8 
1.5. በበበበበ- 
ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ...
ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 
ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 
ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚ...
 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 3(ሚሚሚ) 
 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ 8 (ሚሚሚሚ) ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ 
10 
ሚሚሚሚሚሚሚ 
ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚ 26/200...
ሚሚሚሚ 4 ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 
ሚሚሚሚ ሚሚ 44M2 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 4 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 3 ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 
ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ...
ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚፅፅፅፅፅፅፅ ፅፅፅፅ ሚሚሚሚሚሚ 
ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 
12 
3.1. በበበበበበበ በበበበ 
1.ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚ ሚሚ...
3.3. የኘሮ ጀ ክ ቱ በበበ ( Project budget) 
ሚሚሚሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ 
ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ...
 በበበበ በበበበበ በበበበ በ 6.2. በበበበበ በበበ 3 በበ በበበበበበ 
በበበበ 674,160 ሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበ በበ) 
በበበበ በበበበበበ በበበበበበ በበበበ በ...
 የገንዘብ (financial Resource) መጠን፣ ፍሰት፣ ጊዜ፣ ወዘተ፣በበበበ በበበ 4,500,000ሚሚ 
ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 
 የገንዘብ ሚሚሚ (financial ...
ሚሚሚሚ ሚሚሚ 10 ሚሚሚ ሚሚ (flat bad), 5 ሚሚሚ ሚሚ (post 
bad), 5 ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ (cylindrical bad), 3 
ሚሚሚሚሚሚሚ (Escayiving) 
16 
1.3. በበበ...
17 
3. C. በበበበ በበበ በበበበበበበበ- 
2.5. ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 
- ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 20 ሚሚሚሚ 
- ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 15/20/ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ...
18 
5. E. በበበበበበበበ በበበበበበበበ- 
ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 20 
5.2. ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 20 ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 20 ሚሚ...
 የገንዘብ ሚሚሚ (financial Resource) በበበበ በበበ 4,006,590 በበ በበበበ በበበ 
በበበበ በበበበበበበ በበበ በበበበበበ በበበበ በ/በ/በ/በ በበበበ 
በበበበበበበበ 
19 
...
20 
5 ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 4 
ሚ-- 
2 727 1454 120 17448 1440 18,888 
6 ሚሚሚሚሚሚሚሚ ----- 4 727 2908 240 34896 2880 37,776 
7 ሚሚሚሚሚሚ 
ሚሚ....
5.6. በበበበበበ በበበበ በ- (Project Monitoring and Evaluation) 
በኘሮጀክት ሰነድ ውስጥ የኘሮጀክት ክትትልና ግምገማ የሚከተለውን ማሳየት ይኖርበታል፡- 
 ኘሮጀክቱ በ...
22 
ሚሚሚሚሚ 3 
ሚ.ሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ 
ሚሚሚ 
1 ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 15-20 4 
2 ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 20-25 4 
3 ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 20-25...
25 
20 
15 
10 
5 
0 
garment dept dept of electicity knitting dept 
swining machine 
overlook machine 
digital meltimeter...
12 Conduit 16 ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ 
ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 
ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ/ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ...
ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ 
ሚሚሚ (ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ) ሚ tracer study ሚሚሚሚሚሚ 
1. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚ ...
 በበበበ በበበበበ በበበበ በበበ በበበበበበ በበበበ በበበ በ በበ በበበ 
6.2. በበ በበበበበ በበበበበበ 3 በበ በበበበበበ በበበበ 674,160 
ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበ በበበበበ ...
27 
d. ሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 
e. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 
f. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 
g. ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 
6.ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚ...
በበበበበበ-------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------...
2. በበበበ በበበ 
በበበበበ------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------...
5E. በበበበበበበበ በበበበበበበበ- 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
------16 
...
 በበበበበ በበበበበ በበበበበ 
በበበበበበ------------------------------------------------------------------------ 
---------------------...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

በብርሀሃኑ የተዘጋጀ በላይዘለቀ ለመሚከፈተው ቴማተ.Docx

795 views

Published on

Last updated on Belay Zeleke TVET institution newly commencement Project proposal for 2007/2014 in Gulele sub-city

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
795
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

በብርሀሃኑ የተዘጋጀ በላይዘለቀ ለመሚከፈተው ቴማተ.Docx

 1. 1. በበበበ በበበበበ በበ በበበበበበ በበበበ በ/በበ በበበበበ በበበ በበ በበበ በበበ በበ በበበበ በበበ በበበበ በበበበ በበበበ በበበ በበበ በበበበበበ በ/በ/በ/በ/በበበ በበ በበበበበበ በበበበበ ሚሚሚሚ 30/2006 በበበበ በበበበበ በበበበበበ በ/በ/በበበ በበ በበበበበበ በበበበበበበ በበበበበበበበበበበበ በበበበ (2007በ/በ) በበበበበበበበበበ በበበበበበ በበበበበበበበበ በበበ /በበበበ በበበ በበበበ/
 2. 2. በበበ ሚሚሚ ................................................................................................................................................0 ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ-- -----------------2 a. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ------------------------------------------------------------------2 1.3. ሚሚ ሚሚሚሚ ፅፅፅ ፅፅፅፅፅፅ ፅፅፅፅ ፅፅፅ ፅፅፅ ፅ/ፅ//ፅ/ፅፅ ፅፅፅፅ- 1 -----------------------------------2 1. ሚሚሚሚ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------3 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------4 3.3. ፅፅፅፅ ፅፅፅፅፅ .......................................................................................................................7 ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ--------------------------------------------5 4 ፅፅፅፅ ፅፅፅፅ ............................................................................................................................ 10 ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ-------------- ---------------------------------------------------------------------- -----------7 5. ሚሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ---7
 3. 3. 6. D. ፅፅፅፅፅፅ ፅፅፅፅፅፅ ፅፅፅፅፅፅፅ ፅፅፅፅፅፅፅ ............................................................... 17 7 E. ፅፅፅፅፅፅፅፅ ፅፅፅፅፅፅፅሚ- ............................................................................................... 18 4 ሚሚሚሚሚሚ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5. ሚሚሚሚሚሚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ/ሚ/ሚሚ ----------------------------------------------------12 I. በበበ: በበበበ በበበ በበበ በበበበበበ በ/በ/በበበ በበ በበበበበበ 2 በበበበበበበ በበበበበበ a) በበበበ በበበ በበበበበ በበበበበበ በበበበ 1. ሚሚሚሚ ሚሚሚ------ሚሚሚሚ(ሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚሚሚሚሚሚሚ/ሚ/ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ 2. ሚሚሚ ሚሚሚሚ ---------------------ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ(ሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚሚሚ) 3. ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ---------ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ(ሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚሚሚ) 4. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ---------------- ሚሚ ሚሚሚሚሚ(ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚሚሚ) 5. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ---ሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ(ሚሚሚሚ/ሚ/ሚ/ሚሚሚ) II. በበ በበበበ በበበ በበበበበበ
 4. 4. ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚ/ሚ//ሚ/ሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚ/ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ 3 III. በበበበ በበበበበበበ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚ/ሚ//ሚ/ሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚ/ሚ//ሚ/ሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚ/ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 1. በበበበ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ/ሚ/ሚ/ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚ2006ሚ.ሚ. ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ ሚ2006 ሚ.ሚ.ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 1. ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 2. ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ
 5. 5. 3. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 4 4. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ/ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚሚሚሚሚ) infrastructure must be fulfill before starting the trainingሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ 1.1. በበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበበበበ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ1-6 ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ (ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ) ሚ tracer study ሚሚሚሚሚሚ 1. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) 2. ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) a. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ) 3. ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) 4. ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ(ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ) 5. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) 6. ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ(ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) በመሆኑም ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ በጊዚያዊንት የሚያሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚኤሌክትሮኒክስ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ኮፒዩትር፣የሞባይል፣ቲቪ፣ዲቪዲ፣ቪሲዲ፣ቴፕ ወዘተ. በአጠቃላይ
 6. 6. ጥገና ሚአዲስ የሚከፈት በ tracer study መሰረት ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ፡፡ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ/ሚ (ሚሚሚሚሚ) ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ 3.2. የኘሮ ጀክቱ ግብዓት (Project input) የሰው ኃ ይል (Human Resource) በ የገን ዘብ (financial Resource) በበበበ የሰው ኃይል (Human Resource ) ሁኔታ በሥራ መደብ፣ በብዛት፣ በትምህርት ደረጃ፣ በሚፈለግበት ጊዜ ወዘተ . . . ፣ሚሚሚሚ ሚሚሚ 1,348,620 ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ የገንዘብ (financial Resource) ሚጠን፣ ፍሰት፣ ጊዜ፣ ሚ ኘሮጀክቱ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 4,500,000 ሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበበ በበበበበበ በበ በበ በበበበ 5 በበበበ በበበ በበበበ)  በበበበ በበበበበ በበበበ በበበ በበበበበበ በበበበ በበበ በ በበ በበበ 6.2. በበ በበበበበ በበበበበበ 3 በበ በበበበበበ በበበበ 674,160 ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበ በበ) በበበበ በበበበ  የሰው ኃ ይል (Human Resource ) በበበበበበበ በበበበ በበበበበበበ በበበ በበበ በበበበበ በበበ በበበበበ በበ በ583,932 ሚሚ ሚሚሚ +90,522 ሚሚ በበበበበ በበበበ በበበበበ ሚሚሚ በበበበ 674,454 ሚሚ ሚሚሚ  በበበበበበበበበ በበበበ (2007በ/በ) በበበበበበበበበበ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ የገንዘብ (financial Resource) መጠን፣ ፍሰት፣ ጊዜ፣ ወዘተ፣በበበበ በበበ 4,500,000ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ  የገንዘብ ሚሚሚ (financial Resource) በበበበ በበበ 4,006,590 በበ በበበበ በበበ በበበበ በበበበበበበ በበበ በበበበበበ በበበበ በ/በ/በ/በ በበበበ በበበበበበበበ
 7. 7. ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ/ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚ/ሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚ (Ethiopian evangelical church Mekaneyesuse Central Ethiopia synod- (EECMY_CES) development and social service commission integrated urban community development project) ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚ/ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚ 2004 ሚ.ሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 1,348,265 ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 3 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ The project entire activity was assessed by chartered certified accountants (UK) auditor the financial of activity in every phase the building project documentation exploration stated. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ(ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ) ሚሚሚሚ 26/2006 ሚ.ሚ. ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ-ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚ/ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ/ሚ/ሚ/ሚ/ሚ/ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ 6
 8. 8. 7 a. በበበበበ በበበ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚሚ 1. ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 2. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ 3. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ 1.2. በበበበ በበበበበ 1. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ? ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 2. ሚሚ.ሚ.ሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ? 3. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚ ሚሚሚ? 4. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚ.ሚ/ሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ?(ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 1.3. በበበበ የኘሮ ጀክት ቀጣይነት በበበበ በበበበበ  ኘሮጀክቱን ማን ይረከበዋል? እንዴትስ ይንቀሳቀሳሚ? ሥራዉ እንዴት ይደራጃል? እንዴትስ ይመራል? ሥራዉን ለመቀጠል የገንዘብ ድጋፍ ከየት ይገኛል ? የፕሮጀክቱን ስኬት እንዴት ማራዘም ይቻላል ? ፕሮጀክቱ አሳማኝነቱ ከታመነ እንዴት ማሳደግና ማባዛት ይቻላል? 1.4. በበበበ-
 9. 9. ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚ.ሚ.ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 8 1.5. በበበበበ- ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 1.6. የበ/በ/ት/ት ፕሮጀክት ለመቅረፅ ምን ቅድመ ሁኔታዎች በበበበበ (methodology) የመረጃ ቋት ሚቋቋሚ ሚሚሚ (Established Database) የሚ/ሚ/ት/ት ኘሮጀክት ሀሳብ ለመለየት በቂና አስተማማኝ የሆኑ አህዛዊና አህዛዊ ያልሆኑ መረጃዎች ( Quantitative and qualitative data) የሚ/ሚ/ት/ት ዓበይት ችግሮችን ለመለየትሚሚሚሚሚሚ፣ መተንተንና ቅድሚያ ትኩረት መስጠት በወረዳ የሚታዩ የሚ/ሚ/ት/ት ችግሮች በርካታና ዘርፈ ብዙ ሚሚሚሚ፡፡ ከእነዚህም መካካል ኢፍትሃዊ (የአካባቢ፣ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚየጾታ ፣ ወዘተ . . ) የሚ/ሚ/ት/ት ሥርጭትሚ፣ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ከፍተኛ የትምህርት ውስጣዊ ብክነት፣ የትምህርት ጥራት መጓደል፣ ደካማ የትምህርት ዕቅድና አስተዳደር ወዘተ . . . ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ ችግሮሚ ተለሚሚሚሚ በሚሚሚሚ እያንዳንቸው ሚሚሚሚሚሚሚሚ በጥሞና መተንተሚ ሚሚሚሚሚ፡፡ 2. በበበበ በበበ በበበበበ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ
 10. 10. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 2.1. በበበበ በበበበበ በበበበበበ በበበበበ በበበ በበበበበበበበ 9 በበበበበበበ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ 26/2006 ሚ.ሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚ ሚ/8 ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚ/ሚ/ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ 1.ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ- ሚሚሚ 1(ሚሚሚ ሚሚሚ 32.25 × 10.75 ሚሚሚ ሚሚሚ) 2.ሚሚሚ ሚሚ-ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ (STORE) ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ -ሚሚሚ18.02 × ሚ 4.00 ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ 3. ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ  ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 7(ሚሚሚ)
 11. 11.  ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 3(ሚሚሚ)  ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ 8 (ሚሚሚሚ) ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ 10 ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚ 26/2006 ሚ.ሚ. ሚሚሚ ሚሚሚሚ 27/2006 ሚ.ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ  ሚሚሚሚሚሚሚሚ 1 ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ. . . ፣ ሚ.ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ 1 ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 2 1 ሚሚሚሚሚ 2 ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 2 1 ------ 3 ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 4 2 ------- 4 ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 8 2 -------- 5 ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ 5 2 ------- 6 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ 6 2 ------- 3. በበበበ በበበበ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ“ሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ- 1. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚ.ሚ/ሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ 28M2 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 8 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 3 ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ
 12. 12. ሚሚሚሚ 4 ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ 44M2 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 4 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 3 ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ- 2. ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 2.1 .ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ- ሚሚሚ 1(ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 31.96 × 10.44 ሚሚሚ ሚሚሚ) ሚሚሚሚ 333.66 ሚ/ሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 32.36 × 10.84 ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ 350.78 ሚ/ሚ ሚሚሚሚ 2.2. ሚሚሚ ሚሚ-ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ (STORE) ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ -ሚሚሚ18.12 × ሚ 4.70 ሚሚሚ ሚሚሚሚ 85.10ሚ/ሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 18.2 × 3.55 ሚሚሚ ሚሚሚሚ 64.26ሚ/ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 1. ሚሚሚሚሚ 6 ሚሚሚ ሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ 3 11 1.1 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ 2 1.2 ሚሚሚ ሚሚሚ ሚ ሚሚሚ ሚሚ 2. ሚሚ ሚሚ ሚሚሚ 1 ሚሚሚ 2.1. ሚሚሚሚ ሚሚሚ 3. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ(ሚሚሚሚ) ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ (storage bin) ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚ ሚሚሚ
 13. 13. ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚፅፅፅፅፅፅፅ ፅፅፅፅ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 12 3.1. በበበበበበበ በበበበ 1.ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ IV. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ V. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ VI. ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ VII. ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ VIII. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ/ሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ'ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ IX. ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ 5 ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ'ሚሚሚሚ ሚሚሚ'ሚሚ ሚሚሚ'ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ'ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ/ሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ X. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ XI. ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ/ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ XII. ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ
 14. 14. 3.3. የኘሮ ጀ ክ ቱ በበበ ( Project budget) ሚሚሚሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ በትምህርት ዘርፍ ወይም በሌሎች የልማት ዘርፎች የሚካሄዱ የልማት እንቅስቃሴዎች ሁልጊዜ በመደበኛው የሥራ አፈፃፀም ሥርዓትና ደንብ፣ የሰው ኃይል አደረጃጀትና አወቃቀር እንዲሁም በጀትና ቁሳቁስ ላይከናወኑ ይችላሉ ፡፡ከፍተኛ የሆነ ሀብት(Resource) አንዳንድ ጊዜም የውጭ ምንዛሬን ጭምር ሊጠይቁ ስለሚችሉ፣ ከተለያዩ ቦታዎች የተወሳሰበና ከፍተኛ የሆነ ልምድ ሚ ሚብዓት ስለሚጠይቁ፣ ሚንገብጋቢና በአስቸኳይ መፈጸም የሚገባቸው ሊሆኑ ስለሚችል፣ የተለያዩ ድርጅቶች ተሳትፎን ሊጠይቁ ስለሚችሉ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ፣ የሚ/ሚ/ት/ት ዘርፍ የሚካሄዱ ኘሮጀክቶች ልዩ የሚያደርጋቸው ተጨማሪ የራሳቸው አሳማኝ ምክንያቶች አሉ ፡፡ እነዚህም፣ ትምህርት ከሌሎች የልማት ዘርፎች ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑ፣ የሚ/ሚ/ት/ት ሥራ ለመንግሥት ብቻ የተጣለ ስላልሆነ፣ የትምህርት ሥራ ለማስፋፋትና ለማንቀሳቀስ ከፍተኛ ሀብት ስለሚጠይቅ፣ የሚ/ሚ/ ትምህርትሚ በጥራት ለመስጠት በአካባቢ፣ በብሔራዊና በዓለምአቀፍ ደረጃ ከሚካሄዱ የቴክኖሎጂ ፣ የመረጃ፣ የዕውቅት ልምዶች ዕድገትና ለውጥ ጋር አብሮ መራመድ ስለሚያስፈልግ ነው ፡፡ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ/ሚ/ሚ/ሚ ሚ/ሚሚ ሚሚሚ ሚሚ/ሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚ ሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚ ሚ/ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 391/96 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚthe proclamation for TVET granted financial autonomy for training institution. The proclamation under part seven article 48, sub article 2 stated that “every public training institution shall have internal financial autonomy”. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 3.4. የሰው ኃ ይል (Human Resource )በ የገን ዘብ (financial Resource)  የሰው ኃይል (Human Resource ) ሁኔታ በሥራ መደብ፣ በብዛት፣ በትምህርት ደረጃ፣ በሚፈለግበት ጊዜ ወዘተ . . . ፣ሚሚሚሚ ሚሚሚ 1,258,092ሚሚ ሚሚሚ  ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ የገንዘብ (financial Resource) መጠን፣ ፍሰት፣ ጊዜ፣ ሚ ኘሮጀክቱ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 4,500,000 ሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበበ በበበበበበ በበ በበ በበ) 13
 15. 15.  በበበበ በበበበበ በበበበ በ 6.2. በበበበበ በበበ 3 በበ በበበበበበ በበበበ 674,160 ሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበ በበ) በበበበ በበበበበበ በበበበበበ በበበበ በበበበበ በበበ በበበ በበበበበበበ  የሰው ኃ ይል (Human Resource ) በበበ በበበበበበበበ በበ 583932 ሚሚ 14 ሚሚሚ  የገንዘብ (financial Resource) መጠን፣ ፍሰት፣ ጊዜ፣ ወዘተ፣በበበበ በበበ 4,500,000ሚሚ ሚሚሚ  የገንዘብ ሚሚሚ (financial Resource) ጠቅላላ በበበበ በበበ 3,916,068ሚሚ ሚሚሚ በበበበ በበበ በበበበ በበበበበ በበበበ በበበበበበበ በበበበበ 3.5. የኘሮ ጀክቱ ግብዓት (Project input) የሰው ኃ ይል (Human Resource) በ የገን ዘብ (financial Resource) በበበበ የሰው ኃይል (Human Resource ) ሁኔታ በሥራ መደብ፣ በብዛት፣ በትምህርት ደረጃ፣ በሚፈለግበት ጊዜ ወዘተ . . . ፣ሚሚሚሚ ሚሚሚ 1,348,620 ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ የገንዘብ (financial Resource) ሚጠን፣ ፍሰት፣ ጊዜ፣ ሚ ኘሮጀክቱ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 4,500,000 ሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበበ በበበበበበ በበ በበ በበበበ በበበበ በበበ በበበበ)  በበበበ በበበበበ በበበበ በበበ በበበበበበ በበበበ በበበ በ በበ በበበ 6.2. በበ በበበበበ በበበበበበ 3 በበ በበበበበበ በበበበ 674,160 ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበ በበ) በበበበ በበበበ  የሰው ኃ ይል (Human Resource ) በበበበበበበ በበበበ በበበበበበበ በበበ በበበ በበበበበ በበበ በበበበበ በበ በ583,932 ሚሚ ሚሚሚ +90,522 ሚሚ በበበበበ በበበበ በበበበበ ሚሚሚ በበበበ 674,454 ሚሚ ሚሚሚ
 16. 16.  የገንዘብ (financial Resource) መጠን፣ ፍሰት፣ ጊዜ፣ ወዘተ፣በበበበ በበበ 4,500,000ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ  የገንዘብ ሚሚሚ (financial Resource) በበበበ በበበ 4,006,590 በበ በበበበ በበበ በበበበ በበበበበበበ በበበ በበበበበበ በበበበ በ/በ/በ/በ በበበበ በበበበበበበበ 15 3.6. በበበበ በበበበ በበበበ 1ሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ 32M ሚሚሚ 11M ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 352M2 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 4. በበበበበ በ በበበበ በበበበ በበበበበ በበበበበበበበ . 1.A. በበበ በበበበበበበበ- (በበበበ በበበበበበ በበበበበበ በበበበ ) ሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ 1.2. በበበበበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበበ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 20
 17. 17. ሚሚሚሚ ሚሚሚ 10 ሚሚሚ ሚሚ (flat bad), 5 ሚሚሚ ሚሚ (post bad), 5 ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ (cylindrical bad), 3 ሚሚሚሚሚሚሚ (Escayiving) 16 1.3. በበበበበበበበ በበበበበ  20 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ (cutting table), 20 ሚሚሚሚሚ ሚሚ (cutting mat), 10 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ (processing table), 20 ሚሚሚሚሚ (rural), 20 ሚሚሚ (hammer), 20 ሚሚሚ (puncher), 20 ሚሚሚ (cutter), 20 ሚሚሚ (seizer), 20 ሚሚሚ (needless)  ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ 2. B. በበበበ በበበበበበበበ- 2.1. በበበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበ በበበበበበበበ በበበበበ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 15 ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 15 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 1. ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ5 ሚሚሚ(ሚሚሚ) ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ6 ሚሚሚ(flat)ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ2 ሚሚሚሚ ሚሚሚ(ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ) ሚሚ ሚሚሚ(1) ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 4ሚ ሚሚሚሚ 15
 18. 18. 17 3. C. በበበበ በበበ በበበበበበበበ- 2.5. ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ - ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 20 ሚሚሚሚ - ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 15/20/ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ/5/ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 4. D. በበበበበበበ በበበበበበ በበበበበበበ በበበበበበበ 4.2. በበበበበበበ በበበበ በበ በበበበበ በበበ - ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 20 ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ - ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 20 - ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ---------- ሚሚሚ 20ሚ Side cutter -- ሚሚሚ 20 Serelv driver flat & philps----------- 40ሚ Hack salv ------------ 20ሚ Hamer----------- ---- 20ሚ Electric wire-------- ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ Test light-------------- 20ሚ junction box ሚሚሚሚሚ 85--------ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ junction box ሚሚሚሚሚ 65------- ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ Conduit bending machine---------1ሚ Conduit 416----- ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ
 19. 19. 18 5. E. በበበበበበበበ በበበበበበበበ- ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 20 5.2. ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 20 ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 20 ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ 5.3. 5የኘሮጀክቱ ግብዓ ት (Project input) የሰው ኃ ይል (Human Resource) በ የገን ዘብ (financial Resource) በበበበ የሰው ኃይል (Human Resource ) ሁኔታ በሥራ መደብ፣ በብዛት፣ በትምህርት ደረጃ፣ በሚፈለግበት ጊዜ ወዘተ . . . ፣ሚሚሚሚ ሚሚሚ 1,348,620 ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ የገንዘብ (financial Resource) ሚጠን፣ ፍሰት፣ ጊዜ፣ ሚ ኘሮጀክቱ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 4,500,000 ሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበበ በበበበበበ በበ በበ በበበበ በበበበ በበበ በበበበ)  በበበበ በበበበበ በበበበ በበበ በበበበበበ በበበበ በበበ በ በበ በበበ 6.2. በበ በበበበበ በበበበበበ 3 በበ በበበበበበ በበበበ 674,160 ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበ በበ) በበበበ በበበበ  የሰው ኃ ይል (Human Resource ) በበበበበበበ በበበበ በበበበበበበ በበበ በበበ በበበበበ በበበ በበበበበ በበ በ583,932 ሚሚ ሚሚሚ +90,522 ሚሚ በበበበበ በበበበ በበበበበ ሚሚሚ በበበበ 674,454 ሚሚ ሚሚሚ  የገንዘብ (financial Resource) መጠን፣ ፍሰት፣ ጊዜ፣ ወዘተ፣በበበበ በበበ 4,500,000ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ
 20. 20.  የገንዘብ ሚሚሚ (financial Resource) በበበበ በበበ 4,006,590 በበ በበበበ በበበ በበበበ በበበበበበበ በበበ በበበበበበ በበበበ በ/በ/በ/በ በበበበ በበበበበበበበ 19 በበበበበበበ በበበበበበ በበበበ በበበበበበ በበበበበበ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 1980 250 2230 1812.9 uLÃ’I Ó³†¨< ”Ñ<c? 1980 250 2230 1812.9 ሚሚ ሚሚሚ ሚሚ 1980 250 2230 1812.9 ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 1718 0 1718 1371.64 ሚሚሚ ሚሚሚ 1718 250 1968 1621.64 በበበ በበበበበበ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 1718 200 1918 1571.64 ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 1718 250 1968 1621.64 ²SL¡ Ñ@Ö< "XG<” 1980 250 2230 1812.9 ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 1718 250 1968 1621.64 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 1718 250 1968 1621.64 በበበበበበበበ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 1980 250 2230 1812.9 w`H’< ²Ñ¾ ¨Mže 1980 250 2230 1812.9 ›v} Ó`T }cT 1980 250 2230 1812.9 ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ 1718 250 1968 1563.06 ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 1718 250 1968 1563.06 ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 1718 250 1968 1563.06 ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ 1980 250 2230 1812.9 5.4. በበበበበበ በበበበበበበ በበበበ በበ በበበበበ በበበበሚሚሚሚሚሚሚሚ -- ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ. ሚ / ሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ/ሚ ሚሚ ሚ ሚ ሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚ ሚ. ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ 1 ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ 2 6294 12,58 8 1250 151056 15000 166,05 6 2 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚ ሚሚ/ሚ ሚ 4 3140 12560 1200 150720 14400 165,12 0 3 ሚሚሚሚሚ ሚc ሚሚሚ 1 7 2650 45050 4250 540600 51000 591,60 0 ሚb ሚሚሚ 2 3140 6280 600 75360 7200 82,560 4 ሚሚሚ ሚሚሚሚ 2 1743 3486 ---- --- 41832 ----- ---- 41,832
 21. 21. 20 5 ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 4 ሚ-- 2 727 1454 120 17448 1440 18,888 6 ሚሚሚሚሚሚሚሚ ----- 4 727 2908 240 34896 2880 37,776 7 ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ. ሚሚሚሚ 1 3425 3425 280 41100 3360 44,460 8 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 1 2008 2008 ---- -- 24096 ----- 24,096 9 ሚሚሚሚ ሚ ሚሚሚሚ 1 3001 3001 ---- --- 36012 ----- - 36,012 ሚሚሚ-------- ---------- ሚሚሚሚ 1 1743 1743 100 20916 1200 22,116 1 0 ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ 1 2298 2298 ---- ---- 27576 ----- -- 27,576 1 1 2 ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ----- ----- -- 90,522 በበበበ በበበ 1,348,6 20 በበበበ በበበበበ በበበበ በ 6.2. በበበበበበበበ በበበበበ 3 በበ በበበበበበ በበበበ 674,160 (በበበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበ በበ) 5.5. የኘሮ ጀክቱ በጀት ግመታ የኘሮጀክቱን ማስፈጸሚያ ገንዘብ ግምት ማስቀመጥ ይሆናል፡፡ ሚ/ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ በጀት ግመታ 1 ሚሚሚሚ 6111 1,348,620 1 ሚ ሚሚሚሚሚሚ 6211 60,975 2 ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 6212/18 80,000 3 ሚሚሚሚሚ 6213 4,060 3 ሚሚሚሚሚ/ሚ ሚሚሚሚ 6215 500,000 4 ሚሚሚሚሚሚሚ 6313 300,000 5 ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ… 6271/6419 40,000 6 ሚሚሚሚሚሚሚሚ infrastructures 6256/57/58/59 1,500,000 7 ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ….. 6244 500,000 8 ሚሚሚሚ ሚሚሚ 6243 20,000 9 ሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚ) 6255 30,000 10 ሚሚሚሚሚሚ 6231 10,000 11 ሚሚሚሚሚሚሚሚ 6232 15,000 12 ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 6270 181867 2በበበበ በበበ 4,590,522
 22. 22. 5.6. በበበበበበ በበበበ በ- (Project Monitoring and Evaluation) በኘሮጀክት ሰነድ ውስጥ የኘሮጀክት ክትትልና ግምገማ የሚከተለውን ማሳየት ይኖርበታል፡-  ኘሮጀክቱ በምን ወቅት ክትትል ግምገማ እንደሚከናወን ሚሚሚሚሚሚሚ  ሊኖር ስለሚገባው የኘሮጀክት ክትትልና ግምገማ መዋቅርና ሥርዓት /Structure and Systems/ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ  የምንጠቀምበት መሣሪያ ( Instruments) ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ እነማን እንደሚሳተሚ ሚሚሚሚሚ ሚ/ሚ ሚ/ሚ/ሚ/ሚ/ሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ፣ የሚያስፈልጉ መረጃዎችሚ የተገኘው የክትትልና ግምገማ መረጃ እንዴት እንደሚቀነባበር፣ አገልግሎት ላይ እንደሚውልና እንደሚሠራጭ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ፡፡ 5.7. በ/በ/በ/በ/በ በበበበበ በበበ/TVET Project Appraisal በበበበበበበ • ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ:: ሚሚሚሚሚሚሚሚ, ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ::ሚሚሚሚሚሚሚሚ, ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ:: ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ:: ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ:: ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ 21 5.8. በበበበበበ በበበ በበበበበበ • ሚሚሚሚሚሚ/Economic/, ሚሚሚሚሚ/Social/, ሚሚሚሚሚ/Technical/, ሚሚሚሚሚሚ/Finical/, ሚሚሚሚሚሚሚ /Service demand/, ሚሚሚሚ /Institutional/, ሚሚሚሚ ሚሚሚ/Gender/ ሚሚሚሚሚሚ/Environmental/, ሚሚሚሚሚ/Sustainability 5.9. በ በ/በ/በ/በ/በ በበበበበ በበበበበበ በበበበበበ በበ በበ በበበበበ በበበበበበ • ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ • ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ • ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ 6. በበበበበበ- 6.2. በበበበበ በበበበበበ በበበበበ በበበበበበ
 23. 23. 22 ሚሚሚሚሚ 3 ሚ.ሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 1 ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 15-20 4 2 ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 20-25 4 3 ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 20-25 4 4 ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 20-25 4 5. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 20-25 4 6.3. ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ 4 ሚ/ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 1 Flat bed 10 2 Past bed 5 3 Cylindrical bed 5 4 Slicing bed 3 5 Cutting table 20 6 Cutting matt 20 7 Pressing table 10 8 Ruler 20 9 Hammer 20 10 Puncher 20 11 Cutter 20 12 Scissor 20 13 Needle 20 6.4. ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ 5
 24. 24. 25 20 15 10 5 0 garment dept dept of electicity knitting dept swining machine overlook machine digital meltimeter cylinderical iron lid vertical knitting machine double table machine single flat table machine singer machine 6.5. ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ) ሚ 23 ሚሚሚሚሚሚሚሚ 6 ሚ/ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 1 Plier 20 2 Side cutter 20 3 Screw driver flat 20 4 Philips 20 5 Hack saw 20 6 Hammer 20 7 Electric wire 20 88 Test light 20 9 Junction box diameter 85 ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ 10 Junction box diameter 65 ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ 11 Conduit bending machine 1
 25. 25. 12 Conduit 16 ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ/ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ 6.6. በበበ በበበበበበ በበበበበበ በበ በበበበበበ በበበበ በበበ በበበበ በበበበ በበበበ በበበበበበበ በበበበ በ1-6 በበበበበበበበ በበበበበ በበበበበበበበ በበበበ በበበበ በበበበ በበበ በበበበበ 1. ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ (ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ) ሚ tracer study ሚሚሚሚሚሚ 2. ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) 3. ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ) 3.1. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ) 4. ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ(ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) 24 5. ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ 6. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 6.7. በበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበበበበ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚ1-6 ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ
 26. 26. ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ (ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ) ሚ tracer study ሚሚሚሚሚሚ 1. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) 2. ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ) a. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ) 3. ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) 4. ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ(ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) 5. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ (ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) 6. ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ(ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ) በመሆኑም ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ በጊዚያዊንት የሚያሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚኤሌክትሮኒክስ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ኮፒዩትር፣የሞባይል፣ቲቪ፣ዲቪዲ፣ቪሲዲ፣ቴፕ ወዘተ. በአጠቃላይ ጥገና ሚአዲስ የሚከፈት በ tracer study መሰረት ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ፡፡ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ/ሚ (ሚሚሚሚሚ) ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ 6.8. የኘሮ ጀክቱ ግብዓት (Project input) የሰው ኃ ይል (Human Resource) በ የገን ዘብ (financial Resource) በበበበ የሰው ኃይል (Human Resource ) ሁኔታ በሥራ መደብ፣ በብዛት፣ በትምህርት ደረጃ፣ በሚፈለግበት ጊዜ ወዘተ . . . ፣ሚሚሚሚ ሚሚሚ 1,348,620 ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚሚ የገንዘብ (financial Resource) ሚጠን፣ ፍሰት፣ ጊዜ፣ ሚ ኘሮጀክቱ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 4,500,000 ሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበበ በበበበበበ በበ በበ በበበበ 25 በበበበ በበበ በበበበ)
 27. 27.  በበበበ በበበበበ በበበበ በበበ በበበበበበ በበበበ በበበ በ በበ በበበ 6.2. በበ በበበበበ በበበበበበ 3 በበ በበበበበበ በበበበ 674,160 ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ (በበበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበ በበ) በበበበ በበበበ  የሰው ኃ ይል (Human Resource ) በበበበበበበ በበበበ በበበበበበበ በበበ በበበ በበበበበ በበበ በበበበበ በበ በ583,932 ሚሚ ሚሚሚ +90,522 ሚሚ በበበበበ በበበበ በበበበበ ሚሚሚ በበበበ 674,454 ሚሚ ሚሚሚ  የገንዘብ (financial Resource) መጠን፣ ፍሰት፣ ጊዜ፣ ወዘተ፣በበበበ በበበ 4,500,000ሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ  የገንዘብ ሚሚሚ (financial Resource) በበበበ በበበ 4,006,590 በበ በበበበ በበበ በበበበ በበበበበበበ በበበ በበበበበበ በበበበ በ/በ/በ/በ በበበበ በበበበበበበበ 26 8. በበበበበበ 1. ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ 2. ሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ (ሚሚሚሚሚ) ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ 3. ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚ 4.ሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 5.ሚሚ/ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚ/ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ a. ሚሚ/ሚ/ሚ/ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ b. ሚሚ;ሚ/ሚ/ሚ/ሚ ሚሚሚሚሚ c. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ
 28. 28. 27 d. ሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ e. ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ f. ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ g. ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 6.ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 7.ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 8.ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 25 ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 9.ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 10.ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 11. ሚሚሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ 1. በበበበ በበበበበበ በበበበበ በበበበበበበ 1. ሚሚሚ ሚሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚ 2. ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ 3. ሚሚሚ ሚሚሚ በበ/በበ 1. ሚ/ሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚ ሚ 2. ሚ/ሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚ 3. ሚሚ ሚሚሚ ሚሚ ሚሚሚሚ ሚሚሚሚሚሚ ሚሚሚሚ I. No table of figures entries found.በበበ: በበበበ በበበ በበበ በበበበበበ በ/በ/በበበ በበ በበበበበበ በበበበበበበ
 29. 29. በበበበበበ-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------2 a.በበበበ በበበ በበበበበ በበበበበበ በበበበ----------------------------------------------------------------------- --2 II. በበ በበበበ በበበ በበበበበበ ---------------------------------------------------------------------------- -----------2 28 III. በበበበ በበበበበበበ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------2 1. በበበበ-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------3  በበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበበበበ------------------------------------------------------------------------ ------3 a.በበበበበ በበበ ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------5 1.2. በበበበ በበበበበ------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------6 1.3. በበበበ በበበበበበ በበበበበ በበበበ በበበበበ----------------------------------------------------------------------6 1.4. በበበበ- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------7 1.5. በበበበበ- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------7 1.6. በበ/በ/በ/በ በበበበበ በበበበበ በበ በበበ በበበበበ በበበበበ (methodology)------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------7
 30. 30. 2. በበበበ በበበ በበበበበ------------------------------------------------------------------------- -----------------------------8 2.1. በበበበ በበበበበ በበበበበበ በበበበበ በበበ በበበበበበበበ በበበበበበበ---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------8 29 3. በበበበ በበበበ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------10 3.1. በበበበበበበ በበበበ-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------11 3.2. በበበበበበ በበበ ( Project budget)------------------------------------------------------------------------ ---------------12 3.3. በበበ በበበ (Human Resource )በ በበበበበ (financial Resource) --------------------------------------------------13 3.4. በበበበ በበበበ በበበበ-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------13 4. በበበበበ በ በበበበ በበበበ በበበበበ በበበበበበበበ . 1.A. በበበ በበበበበበበበ- (በበበበ በበበበበበ በበበበበበ በበበበ )-----------------------------------14  በበበበበበበበ በበበበበ------------------------------------------------------------------------- ----------------------------14 2B. በበበበ በበበበበበበበ- ----------------------------------------------------------------------------------- --------------15 3C. በበበበ በበበ በበበበበበበበ- -------------------------------------------------------------------------------------- ---15 4Dበበበበበበበ በበበበበበ በበበበበበበ በበበበበበበ----------------------------------------------------------------15
 31. 31. 5E. በበበበበበበበ በበበበበበበበ- -------------------------------------------------------------------------------------- ------16  በበበበበበበ በበበበበበ በበበበ-------------------------------------------------------------------------- -----------------17  በበበበበበ በበበበበበበ በበበበ በበ በበበበበ በበበበበበበበበበበበ------------------------------------------17  በበበበበበ በበበ በበበ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------18  በበበበበበ በበበበ በ- (Project Monitoring and Evaluation)-------------------------------------------------------18 30  በበበበበበ- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------19  በበበበበ በበበበበበ በበበበበ በበበበበበ ------------------------------------------------------------------------------ 19  በበበበ በበበበበበ በበ በበበበበበ በበበ በበ በበበበ በበበ በበበበበበበ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------20  በበበበ በበበበበበበበበበበበ በበበ በበበበበበበ በበ በበበበበበበ በበበበበበበ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------20  በበበበበበበበ በበበበበ (በበበበበ በበበበ በበበበበበበ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------21  በበበ በበበበበበ በበበበበበ በበ በበበበበበ በበበበ በበበ በበበበ በበበበ በበበበ በበበበበበበ በበበበ በ1-6 በበበበበበበበ በበበበበ በበበበበበበበ በበበበ በበበበ በበበበ በበበ በበበበበ------------------------------------------------------------------------- -----------------------------22
 32. 32.  በበበበበ በበበበበ በበበበበ በበበበበበ------------------------------------------------------------------------ ----------------------------22  በበበበበበ በበበበ (Project input) በበበ በበበ (Human Resource) በ በበበበበ (financial Resource)---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------23 8. በበበበበበ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------24  በበበበ በበበበበበ በበበበበ በበበበበበበ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------25  በበ/በበ------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------2 31

×