Bērzaunes bibliotēka

1,409 views

Published on

Neliela prezentācija par Madonas novada Bērzaunes pagasta bibliotēku Bērzaunē, Gaiziņa ielā 7.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,409
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bērzaunes bibliotēka

 1. 1. Bērzaunes pagasta bibliotēka<br />
 2. 2. Bibliotēka akreditēta 2007. gada maijā.<br />Lasītāju skaits – 408,<br />Izsniegumu skaits – 11001 <br />Apmeklējumu skaits – 4223 <br />2008. gada budžets – Ls 17630<br />2008. gadā realizēti – 5 projekti (4 ar KKF atbalstu, 1 ar Madonas rajona padomes atbalstu)<br />
 3. 3. Valstiski bibliotēku sistēmā pēdējos gados ir notikušas milzīgas izmaiņas. Katrs nākošais gads līdzi nes jaunus informācijas tehnoloģiju uzlabojumus, informācijas pārbagātību un prasības bibliotēku darbā iekļaut kādreiz tik tālas lietas kā mārketings, bibliotēkas pozitīvā tēla veidošana.<br />Bērzaunes pagasta bibliotēka ir viena no kultūras dzīves veidotājām. Bibliotēka kļūst par neaizstājamu informācijas centru, pieaug tās loma sabiedrības mūžizglītībā. Īpaši jāuzsver bērnu un pieaugušo izglītības iespēju papildināšana un nodrošināšana – esošo krājumu izmantošana, jaunu pakalpojumu un pasākumu ieviešana, radošas iniciatīvas likšana lietā. Bieži Bērzaunes bibliotēka darbojas kā komunikācijas koordinators starp sabiedrību un pašvaldības iestādēm.<br />
 4. 4. Daži iemesli, kāpēc vērts iegriezties mūsu bibliotēkā<br />*lai palasītu jaunākās avīzes, žurnālus,<br />*skolēnu vairākums, lai paspēlētu spēles, tiktos www.draugiem.lv, meklētu visdažādāko informāciju. Par to liecina apmeklējumu skaita pieaugums,<br />*daudzi apmeklētāji labprāt piedalās pasākumos, jo var satikties ar domubiedriem, <br />*pārlūkojot „draugus”, atrast bijušos skolas biedrus un senus paziņas,<br />*lai izmantotu bezmaksas datu bāzes, veiktu elektroniskos maksājumus, iegūtu visdažādākās uzziņas, noskatītos nenoskatītus televīzijas raidījumus.<br />Cilvēks nekur nevar dabūt pilnīgi visu – ne uz zemes, ne debesīs. Cilvēkam ir svarīgi atrast vajadzīgo. Mūsu pagasta bibliotēka cenšas kļūt par vietu, kur cilvēks var atrast visu vajadzīgo. Mūsu bibliotēkā valda uzskats, ka mūsu apmeklētāji ir paši labākie un arī mums jācenšas būt pašiem labākajiem. Mūsu bibliotēka cenšas veidot ar lasītājiem tādas attiecības, kuras caurstrāvo draudzīga, patiesa un atklāta attieksme, kas ir pamats savstarpējai uzticībai. Bibliotēkai un tās lietotājiem ir svarīga atmosfēra, kāda bibliotēkā valda.<br />
 5. 5. <ul><li>Bibliotēkas darbība ir nostiprinājusies kā daudzfunkcionāla – tā ir kultūras, izglītības un informācijas centrs;
 6. 6. Bibliotēkā ienākušās jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un nodrošina visdažādākās informācijas plašu pieejamību;
 7. 7. Bibliotēka ņem aktīvu līdzdarbošanos mērķa – izglītība mūža garumā – īstenošanā;
 8. 8. Ļoti daudzveidīgs kļuvis informācijas pieprasījuma saturs un arī apjoms;
 9. 9. Sekmīgas lasītāju apkalpošanas ietvaros ietilpst sadarbība ar citām bibliotēkām un citām iestādēm;
 10. 10. Bibliotēkas lasītāji ir kļuvuši izglītotāki un tāpēc arī prasīgāki;
 11. 11. Ir jūtama sabiedrības un vadošo iestāžu darbinieku attieksmes maiņa pret bibliotēku – tā atrodas ja ne uz līdzvērtīga kāpņu posmiņa, tad blakus stāv stabili. </li></li></ul><li>Bērzaunes bibliotēka piedāvā<br />2008. gadā bibliotēkā tika abonēti 25 nosaukumu preses izdevumi. Presi abonējot, tiek ņemtas vērā lasītāju intereses un bibliotēkas tēls. Abonēšanai tika izlietoti Ls 484 lati pašvaldības naudas. Pēc preses izdevumiem ir ļoti liels pieprasījums abās lasītāju apkalpošanas vietās. Ir lasītāji, kas grāmatu fondu neizmanto, interneta pakalpojumus arī, bet iepazīstas tikai ar preses izdevumiem. Tas pierāda tikai to, ka cilvēkam ir vajadzība uzzināt aktualitātes ne tikai savā pagastā, bet arī rajonā, valstī un visā pasaulē. Tas liecina par to, ka bibliotēka pilda savu misiju un pagasta naudu „nekaisa vējā”.<br />Preses lasīšanu<br />
 12. 12. Grāmatu lasīšanu uz vietas, iespieddarbu <br />lasīšanu mājās, vajadzīgā pasūtīšanu SBA<br />Bērzaunes pagasta bibliotēka grāmatas iegādājas:<br /><ul><li>Centrālajā grāmatu bāzē „L.Grāmata” Rīgā,
 13. 13. Grāmatu veikalā „Saule” Madonā, kur bibliotēkai ir 5% atlaide,
 14. 14. Grāmatu apgāda „Zvaigzne ABC” veikalā Madonā, īpaši labs bija „Bankrota cenu” piedāvājums 2007. gada vasarā un gada nogalē.
 15. 15. Izdevniecību grāmatu galdos rajona bibliotēkas rīkoto semināru laikā.</li></ul>2008. gadā grāmatu iegādei tērēti<br />Ls 1315<br />
 16. 16. Jaunāko tehnoloģiju<br /> izmatošanu<br />Mūsu rīcībā ir 12 datorkomplekti ar standartprogrammatūrām, 2 lāzerprinteri, 1tintes printeris, skeneris, 2kopētāji. No tiem divi datori darbiniekiem, 10 – lietotājiem.<br />Bibliotēkā ir pieejamas 2 bezmaksas datu bāzes: Letonika un Nais.<br />Iepējams izglītoties datorapmācības kursos. 2007. gadā mācījās 2 grupas, 2008. gadā 1 grupa, tiek sniegtas individuālas konsultācijas.<br />Cilvēki nekautrējas vaicāt bibliotekāram.<br />
 17. 17. Attieksme pret sava pagasta, novada vai pilsētas vēsturi, kultūru, cilvēkiem ir ļoti atšķirīga. Gan katrā vietā kopumā, gan individuāli - bibliotēka šajā jomā ir tikai viens posms. Pagastos, kur kādreiz saimniekoja tālredzīgi kolhozu vadītāji, aktīvi skolu direktori, darīt griboši kultūras dzīves organizatori, situācija šodien ir labāka, jo saglabājušās tā un iepriekšējo laiku vēstures liecības. Noteicošs faktors ir arī personālijas un to savstarpējās attiecības. Daudz ko izsaka tas, kas bibliotēkai gadu garumā ir krājumā. <br />Palielinās iespēja sniegt uzziņas par novadpētniecības jautājumiem, jo ir iespēja piekļūt elektroniskajām datu bāzēm. 2008. gadā bibliotēkā plaši izmantota datu bāze www.letonika.lv<br />Novadpētniecības materiāli<br />
 18. 18. Netradicionālas<br /> izstādes<br />Ivara Ķirpa foto izstāde „Dabas atbalss Bērzaunē”, mākslinieces Daigas Pilsumas fotoizstāde “Tu esi ap mani no visām pusēm”.<br />Skolēnu radošo darbu izstādes ( zīmējumu un domrakstu izstāde „Astrīdas Lindgrēnes varoņu gaitas mūsdienās”, „Baltā Vilka domu graudi” – skolēnu radošie darbi „Plašā apvāršņa” konkursam.<br />
 19. 19. Pasākumi visdažādākā <br />vecuma cilvēkiem<br />Rīkojam tematiskus pasākumus, pirmskolas iestādes „Vārpiņa” un Bērzaunes pamatskolas jaunāko klašu ekskursijas uz bibliotēku ( bijušas 2 ekskursijas)<br /> Publikācijas laikrakstos „Bērzaunes Rīts”, „Stars” (kopā 21 publikācija)<br /> Informatīvās lapiņas, afišas, bibliotēka piedalās citu pagasta iestāžu rīkotajos pasākumos (esmu piedalījusies 10 pasākumos)<br /> Ievieto materiālus Bērzaunes pamatskolas mājas lapā www.berzaune.times.lv , www.berzaune.lv<br /> Viesu uzņemšana bibliotēkā (viesojušās 2 delegācijas),<br />
 20. 20. 2008. gadā bibliotēka izstrādāja un iesniedza projektu Madonas rajona kultūras pasākumu projektu konkursam „Sanākam kopā”. Projekta mērķis bija Bērzaunes pagasta bibliotēkā lasošo ģimeņu interešu paplašināšana un izvēles prasmju attīstīšana, izmantojot bibliotēkā piedāvātās iespējas. Projekts bija iecerēts kā ikmēneša tematisku pasākumu cikls. Mērķauditorija: Bērzaunes pagasta bibliotēkā lasošās ģimenes, īpaši daudzbērnu ģimenes. Bērzaunes bibliotēkas projekts tika atbalstīts un saņemts finansējums. Nācās izdarīt korekcijas darbības programmā, jo radās dažas problēmas ar piešķirtā finansējuma apguvi. Pateicoties projektam bibliotēkā notika lekcijas un praktiskas nodarbības stikla apgleznošanā, pērļošanā, sveču liešanā. Notika pasākums veltīts dzejas dienām sadarbībā ar tautas namu „Ziedu krāšņums liek skanēt dzejai” .<br />Projektizstrāde<br />
 21. 21. Bibliotēkas darbs ir sabiedriski nozīmīgs – tāpēc ir nepieciešams sadarboties ar pagasta pašvaldību un pagasta iestādēm. 2007. gadā Bērzaunes pagasta bibliotēka tika izvēlēta kā pētījuma vieta „Pārskata par tautas attīstību” sagatavošanā. Pētījumā piedalījās un savākto materiālu apkopoja Daina Pakalna – Latvijas Universitātes mācībspēks.<br />Sadarbība <br />Darba gaitā esmu novērojusi, ka sadarbojoties ir svarīga:<br /><ul><li>savstarpējā ieinteresētība (bibliotēka + skola, bērnudārzs),
 22. 22. personiskais kontakts (bibliotēka + pagasta pašvaldība, uzņēmēji)
 23. 23. tradīcijas (bibliotēka + tautas nams)
 24. 24. tūrisma informācijas punkts, lauksaimniecības konsultāciju punkts
 25. 25. publicitāte pašvaldības izdevumā un rajona presē</li></li></ul><li>Esmu saņēmusi apbalvojumu „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”.<br />2008. gads ir bijis bagāts ar dažādiem ārpusrajona pasākumiem. Katrs no tiem ir kaut ko devis ikdienas darbam, arī sevis izglītošanai un pilnveidošanai. <br />Katrs pasākums:<br /><ul><li>Dod idejas ikdienas darbam,
 26. 26. Ļauj pilnveidoties pašam,
 27. 27. Sniedz iespēju tikties ar kolēģiem un apmainīties pieredzē.</li></ul>Pieredze<br />
 28. 28. Bibliotēkas mainās, tās tiek labiekārtotas, modernizētas, datorizētas. Arī darbinieki arvien vairāk apgūst 21.gadsimtam nepieciešamās darba prasmes. Sabiedrības domas, kādas ir bibliotēkas, ne vienmēr saskan ar realitāti. Mainīt radušos stereotipus nav viegli. Taču tieši Bērzaunes bibliotēka cenšas darīt, stāstot par bibliotēkas dzīvi, mudinot lasīt grāmatas, popularizējot e-resursus, piedaloties pagasta dzīvē. Mēs vēlamies parādīt, ka bibliotēka ir jauka vieta, kur iegūt jaunas atziņas, iemācīties mūsdienīgas lietas, satikties ar domubiedriem, dalīties ar savu pieredzi. Jo bibliotēka ir domāta tev, un tāpēc mēs gribam saprast, ko tieši tu vēlies tajā atrast. Nāc un izmanto bibliotēkas bagātības!<br />
 29. 29. Paldies par uzmanību!<br />inetaberzaune@inbox.lv<br />

×