การหุงข้าว

1,761 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,761
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การหุงข้าว

  1. 1. เรื่ องของการหุงข้าวที่ดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องที่แสนจะง่าย แต่การจะหุ งข้าวให้ออกมาสวยและนุ่มน่าทานนันซิ คือเรื่ องยาก บางทีหุง ่ออกมาแข็ง หรื อไม่ก็หุงออกมาแฉะ ถ้าอยากจะหุ งออกมาให้ได้ดงใจก็ตองมีเคล็ดลับกันหน่อย ซึ่ งเคล็ดลับการหุงข้าวให้สวยและนุ่มนั้นก็ไม่ยาก ั่ ้เพียงแค่เราบีบน้ ามะนาวแค่ 4-5 หยด หรื อจะเป็ นน้ าส้มสายชูก็ได้ ลงไปในน้ าที่ซาวข้าวน้ าสุดท้าย เพียงแค่น้ ี เมื่อข้าวหุงสุ กแล้ว เราก็จะได้ขาวที่ ้สุกขาวน่าทานกว่าการหุ งแบบปกติทวไป เคล็ดลับง่ายๆ ไปลองทากันดูนะคะ ว่าใช้ได้ผลจริ งหรื อเปล่า ั่ เทคนิคการหุงข้ าวให้ เมล็ดขาวใสและแยกตัวเป็ นเมล็ดได้ ดี1. ซาวข้าวด้วยน้ าสะอาด(ถูขาว) แล้วแช่ทิ้งไว้ 20 นาที แล้วเทน้ าออกจนหมด สังเกตุตองซาวจนน้ าซาวข้าวไม่เป็ นสี ข่น การที่เอาน้ าแป้ ง(น้ าซาว ้ ้ ุขาว)ออกจนหมดจะทาให้เวลาหุงข้าวแล้วแยกเป็ นเมล็ดๆได้ดี2. ใส่น้ ามะนาว ลงไปสักหน่อย แล้วนาไปหุ งจะช่วยให้ขาวแยกตัวเป็ นเมล็ดได้ดี และ ทาให้เมล็ดข้าวขาวใส ดูน่าทาน ้ เทคนิคการหุงข้ าวให้ อร่ อย ข้าวสวย หุงยังไงให้ได้ขาวเม็ดสวยไม่แฉะ ไม่แข็ง สาคัญที่อตราส่ วนระหว่างข้าวกับน้ า ถ้าใช้ขาวเก่าก็ตองใส่ น้ ามากหน่อย เพราะเมื่อหุ งแล้วข้าว ้ ั ้ ้ ค่อนข้างแข็ง แต่ถาเป็ นข้าวใหม่ให้ลดน้ าลงเล็กน้อย ้ อัตราส่ วนที่ใช้ ข้าวเก่า 1 ส่วน : น้ า 1.5 ส่ วน ข้าวใหม่ 1 ส่วน : น้ า 1.25 ส่ วน ข้าวกล้อง เมื่อหุงแล้วข้างจะแข็งกว่าข้าวขาว บางสูตรจะให้แช่น้ าทิ้งไว้ก่อนหุ ง แต่บางก็วาไม่จาเป็ น หุ งแบบไหนก็ได้ตามสะดวก ถ้าแช่น้ าไว้ก่อนสัก ้ ่ ครึ่ งชัวโมงก็ใส่ น้ าน้อยหน่อย เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่ งคือ บีบมะนาวลงไปสักเสี้ ยวหนึ่ งจะช่วยให้ขาวนุ่มขึ้น ่ ้ อัตราส่ วนที่ใช้ ข้าวกล้องแช่น้ า 1 ส่ วน : น้ า 1.5 ส่ วน ข้าวกล้องไม่แช่น้ า 1 ส่ วน : น้ า 1.75 ส่ วน ข้าวต้ม การต้มจะใช้หม้อไฟฟ้ าหรื อหม้อธรรมดาก็ได้ แต่ถาต้มด้วยหม้อไฟฟ้ าจะทาให้ขาวอืด ไม่บานสวยเท่าหม้อธรรมดา วีการก็คือ ต้มพร้อมกัน ้ ้ ทั้งข้าวกับน้ า โดยไม่ตองปิ ดฝา เมื่อน้ าเดือดให้หรี่ ไฟลง ไม่เช่นนั้นจะเดือดล้นหม้อ คอยคนเป็ นระยะเพื่อไม่ให้ขาวติดก้นหม้อ สังเกตดูเมื่อ ้ ้ ข้าวเมบานให้ปิดฝาสักครู่ เม็ดข้าวจะบานขึ้นอีก เล็กน้อย ควรรี บตักรับประทานร้อนๆ ไม่เช่นนั้นข้าวจะเละ ไม่น่ากิน เคล็ดลับอีกอย่างที่จะทา ให้ขาวต้มอร่ อยขึ้นคือ ก่อนใส่ ขาวลงต้มอาจเติมเกลือเล็กน้อยหรื อบุบใบเตย 2 – 3 ท่อนใส่ ลงไปด้วย ้ ้ อัตราส่ วนที่ใช้ ข้าว 1 ส่วน : น้ า 4 ส่ วน
  2. 2. วิธีหุงข้ าว1. การล้างและซาวข้าวเพื่อความทนทานของหม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า ควรล้างและซาวข้าวในภาชนะอื่น แล้วค่อยเทใส่ ในหม้อใน 2. การเติมน้ า ทาได้ 2 วิธี ดังนี้ 2.1 ภายในหม้อในของหม้อหุ งข้าว จะมีขีดบอกระดับน้ า น้ าให้เติมตามปริ มาณข้วที่จะหุ ง ดังรู ป ถ้าหุ ง ข้าว 8 ถ้วย ก็ให้ใส่น้ าจนถึงเลข 8 หรื อถ้าหุงข้าว 1.4 ลิตร ก็ให้เติมน้ าจนถึงขีด 1.4 2.2 ให้เกลี่ยข้าวในราบให้เติมน้ าให้ท่วมฝ่ ามือ สาหรับปริ มาณน้ าที่จะเติมนี้ ย่อมแตกต่างกันไปตามชนิ ด ของข้าว และความต้องการ ของแต่ละบุคคล ้3. การวางหม้อ ก่อนวางหม้อในลงในหม้อนอก ให้เช็ดน้ าและสิ่ งสกปรกที่กนหม้อและในรอบ ๆ ตัวหม้อ ่ ออกให้หมดเสี ยก่อน และดูวาบนแผ่นความร้อนไม่มีสิ่งสกปรกหรื อเม็ดข้าว ติดอยู่ และเมื่อวางลงไปแล้ว ให้ขยับดูวาหม้อใน ขอบไม่ค้ า หม้อนอก และ ่ หม้อใน แนบสนิทกับแผ่นความร้อนดี ดงในรู ป ั 4. การหุง เมื่อวางหม้อในลงในหม้อนอกแล้วปิ ดฝาหม้อเสี ยบปลักเข้าสวิทซ์ ๊ ไฟอุ่น (Warm) จะติด เมื่อกดสวิทซ์สีแดงลง ไฟหุง (Cook) จะติดและหม้อก็อยูในสภาพที่หุงข้าว ่ และเมื่อข้าวในหม้อสุ ก หม้อก็จะเปลี่ยนจากสภาพที่หุงไปเป็ นอุ่นพร้ อมทั้งไฟก็จะ แสดงว่าหม้ออยู่ ในสภาพการอุ่นแล้ว ตามปกติเพื่อให้ขาวมีรสชาติดียิ่งขึ้นเมื่อสุกแล้ว ยังไม่ควรเปิ ดฝา ควรปล่อยให้ ้ข้าวถูกดงอยูอีก 10-15 นาที เพื่อให้ขาวอ่อนนุ่ม และอร่ อยขึ้น ่ ้การอุ่นข้าวการอุ่นข้าวมีอยู่ 3 วิธี คือ1. การอุ่นข้าวต่อจากการหุ งตามปกติ เมื่อข้าวสุ กแล้วหม้อก็จะอุ่นโดยอัตโนมัติซ่ ึงการอุ่นอย่างนี้ไม่ควรเกิน 4-5 ชัวโมง เพราะข้าว ่จะ แห้งเกินไป2. หลังจากการอุ่นมานาน ถ้าต้องการอุ่นต่อไป ควรทาข้าวให้ร่วนแล้วพรมน้ า กดสวิทช์ให้หุงทิ้งไว้สกครู่ สวิทช์ก็จะตัด นามา ัรับประทานได้3. ในการอุ่นข้าวจานวนน้อย หรื อข้าวเหลือให้เอาข้าวออกจากหม้อในเติมน้ าปริ มาณที่เหมาะสมในหม้อแล้ววางแผ่นอุ่นลง แล้วนาข้าว วางลงบนแผ่นอุ่นโดยตรง หรื อใช้ชามหรื อจานวางลงบนแผ่นอุ่นแล้วกดสวิทช์หุง เมื่อปิ ดฝาเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อข้าวร้อนได้ที่ไฟหุ งจะดับ โดยอัตโนมัติอบทิ้งไว้อีกในการอุ่นข้าวโดยวิธีที่ 3 นี้ ท่านอาจใช้อุ่น หรื อนึ่ งปลา ไข่ ซาลาเปา ตุ๋นไข่ ฯลฯ โดยนาเอาสิ่ งของสิ่ งของที่น่ ึ งใส่ ชามและทาตามวิธีการ นึ่งข้าว เมื่ออาหารร้อนดีแล้วจึงกดสวิทช์ดบไปอยูที่อุ่นในกรณี ที่ลืมไว้ เมื่อน้ าในหม้อแห้งหม้อข้าวจะทางานโดยอัตโนมัติ ั ่ไปอยูที่อุ่น นอกจากนี้ท่านยังสามารถนึ่ งอาหารอย่างอื่น โดยนาอาหารวางลงแผ่นนึ่ งโดยตรง ่

×