Trine Schreiber Informationskompetence: Fra bibliotekar til Almen Kompetence

2,258 views

Published on

Trine Schreiber fra Danmarks Biblioteksskole fortæller om informationskompetencebegrebet ved VidenDanmark og DEFF seminar om Informationskompetence 22.4.2009

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
198
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trine Schreiber Informationskompetence: Fra bibliotekar til Almen Kompetence

 1. 1. Informationskompetence: Fra bibliotekar – til almen kompetence Trine Schreiber Danmarks Biblioteksskole 22.4.2009
 2. 2. Oversigt <ul><li>HVORDAN har vi diskuteret informationskompetence? </li></ul><ul><li>HVORFOR er informationskompetence vigtig i dag? </li></ul><ul><li>HVAD GØR VI NU? </li></ul><ul><ul><li>Vi skal gå fra at tale om informationskompeten ce til informationskompeten cer </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi kan indholdsbestemme enhver informationskompetence efter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kontekst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overordnede videnskrav </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anvendte medier </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Hvordan? <ul><li>Informationskompetence som en opgave for folkebiblioteker – stikord: informationssøgning, -anvendelse og –formidling; livslang læring </li></ul><ul><li>Informationskompetence i virksomheder – stikord: medarbejderkompetencer afstemt efter virksomhedens systemudvikling; digitale kompetencer; videndeling </li></ul><ul><li>Informationskompetence som en opgave for uddannelsesbiblioteker - stikord: informations-søgning; studiekompetence; videndeling; viden(skabs)teori; </li></ul>
 4. 4. Hvordan? <ul><li>1989 – ALA´s definition af informationskompetence = at være i stand til at finde, evaluere og anvende information til løsning af en opgave eller beslutning. Udgør basis for livslang læring </li></ul><ul><ul><li>At søge information </li></ul></ul><ul><ul><li>At evaluere - </li></ul></ul><ul><ul><li>At anvende - </li></ul></ul><ul><ul><li>Senere også: </li></ul></ul><ul><ul><li>At formidle - </li></ul></ul>
 5. 5. Hvordan? <ul><li>Medie- Informations- </li></ul><ul><li>kompetence kompetence </li></ul><ul><li>(netværkskompe- S tudiekompetence </li></ul><ul><li>tence) </li></ul><ul><li>Kommunikations- </li></ul><ul><li>kompetence </li></ul><ul><li>Digitale Læse- og skrive- </li></ul><ul><li>kompetencer kompetence </li></ul><ul><li>IKT redskaber Informationsindhold </li></ul>
 6. 6. Hvordan? <ul><li>1993 – McClure´s definition af netværkskompetence </li></ul><ul><li>– at være i stand til at identificere, finde og bruge elektronisk information fra netværket </li></ul>
 7. 7. Hvordan? <ul><li>Mediekompetence defineret ca 2000: </li></ul><ul><li>Vide hvad der er tilgængeligt på internettet og hvordan informationsressourcerne er organiseret </li></ul><ul><li>Kunne bruge IKT, fx websøgemaskiner, for erhvervelsen af information </li></ul><ul><li>Kunne bedømme information, dvs evaluere dens kvalitet og frasortere irrelevant information </li></ul><ul><li>Kunne kommunikere, fx via nettet, om såvel informationsbehov som kendskab til information til brug for andre </li></ul>
 8. 8. Hvordan? <ul><li>Personlig knowledge management defineret i 2007: </li></ul><ul><li>Vejen fra information til viden går gennem læring </li></ul><ul><li>Vidensamfundet nødvendiggør, at individet reflekterer over sin vidensproduktion og dermed over sin læring </li></ul><ul><li>Læring kan understøttes af kendskab til </li></ul><ul><ul><li>Typer for beslutningstagning </li></ul></ul><ul><ul><li>Kilderne til informationen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kortlægning af informationer (strukturering, visualisering) </li></ul></ul><ul><ul><li>Læringsstile </li></ul></ul>
 9. 9. Hvorfor? <ul><li>Samfundets krav til viden i 2009 </li></ul><ul><li>Vidensmedierne i 2009 </li></ul>
 10. 10. Hvorfor? Samfundets krav til viden i 2009 <ul><li>Viden skal være nyttig </li></ul><ul><li>Viden behøver derfor at integreres i forhold til en kontekst </li></ul><ul><li>Derfor kom kompetencebegrebet </li></ul>
 11. 11. Hvorfor? <ul><li>Kompetence er summen af viden om ´what to do´ og ´how to do´ </li></ul><ul><li>Kompetencer er en form for handleviden, der ikke kun udgør anvendelsen af en autoriseret, eksplicit viden men også af en erhvervet tavs viden </li></ul><ul><li>Kompetencer er kontekstafhængig </li></ul><ul><li>Kompetencer baserer sig ikke på en statisk viden men på en aktiv og dynamisk videnproces </li></ul>
 12. 12. Hvorfor? <ul><ul><li>Kontekster for hvad informationskompetence er: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uddannelsesinstitutionens studieordninger, videnskabsteorier, pædagogiske syn, akkrediteringskrav m.m. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Virksomhedens visioner, organisationsprojekter, kompetencemål, evalueringskrav m.m. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informationskompetencer får mening i forhold til den konkrete kontekst, og kan omvendt blive en vej til ny viden </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Hvorfor? <ul><li>Arbejdsmarkedet kræver mere fleksibel viden, og bidrager selv til videnproduktionen </li></ul><ul><li>Det fælles projekt mellem offentlig og privat sektor </li></ul><ul><li>Nye videninstitutioner udvikler sig </li></ul><ul><li>Brugerne skal kunne orientere sig i det nye vidensorganisatoriske landskab </li></ul><ul><li>Informationskompetencer har mening i forhold til overordnede videnskrav </li></ul>
 14. 14. Hvorfor? Medierne i 2009 <ul><li>Digitale medier indebærer nye forudsætninger for informationskompetence </li></ul><ul><li>Brugerne finder informationer fra baser uden for bibliotekernes domæner </li></ul><ul><li>Remedieringen: Hvad sker der når traditionelle genrer overgår til at være digitale? </li></ul><ul><ul><li>Fx videnskabelige artikler </li></ul></ul><ul><ul><li>eller opslagsværker </li></ul></ul>
 15. 15. Hvorfor? <ul><li>Udrustningen for informationens opbevaring og tilgængelighed, dokumenternes struktur og organisering, interaktionsmuligheder m.m. skaber forudsætninger for hvordan brugerne søger information </li></ul><ul><li>Kan brugeren skelne mellem egenskaberne ved tidsskriftet og egenskaberne ved søgemaskinen eller databasen? </li></ul><ul><li>Nye tidsskrifter giver link til det datamateriale, som artiklen bygger på </li></ul>
 16. 16. Hvorfor? <ul><li>Hvordan bedømmes troværdigheden af fx videnskabelige artikler publiceret via digitale medier? </li></ul><ul><li>Hvad er dermed objektiv information? </li></ul><ul><li>Og hvad er så informationskompetence? </li></ul>
 17. 17. Fra stabile informationer til informations potentiale (Johansson, V. 2009) <ul><li>´Interaktionsgeneret information ´ </li></ul><ul><li>´Kontekstualiserede repræsentationer´ </li></ul><ul><li>Informationen skabes af: </li></ul><ul><ul><li>Egenskaber ved informationsressourcens applikationer (dokument- og dataopsætningen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Valget af visuelle repræsentationsbaser </li></ul></ul><ul><ul><li>Grader af interaktionsmuligheder </li></ul></ul><ul><li>Interaktionsgenereret information er i en vis grad uforudsigelig </li></ul>
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20. Fra stabile informationer til informations potentiale (Johansson, V. 2009) <ul><li>Har brugerne klare relevanskriterier i forhold til informations potentialerne ? </li></ul><ul><li>Hvordan bedømmes sådanne informationsressourcers forskelle, intentioner, målgrupper, frasortering af kilder m.m </li></ul><ul><li>Kan teksten mao ses ´udefra´ og dermed med en kritisk forståelse? </li></ul>
 21. 21. Hvorfor? <ul><li>Hvad udgør en kildekritik, når kontrollen med viden ikke længere er institutionaliseret? </li></ul><ul><li>Informationskompetence angår ikke længere kun tekster men også lyd, billeder og film </li></ul><ul><li>Det handler heller ikke kun om at finde samt evaluere information i forhold til ophav, men også om at vurdere en information, som man er medproducent til og som bygger på de applikationer, der stilles til rådighed </li></ul>
 22. 22. Hvorfor? <ul><li>Nødvendigt at reflektere over den viden, som informationsressourcerne er bygget op omkring </li></ul><ul><li>Nødvendigt at forstå teknikken som et interagerende redskab, som påvirker søgning og tolkning </li></ul><ul><li>Nye krav til kildekritik og kritisk tænkning </li></ul>
 23. 23. Hvorfor? <ul><li>Det indhold, som vi giver informationskompetence, kan ikke på nogen måde være stabil, men skal hele tiden ses i relation til de medier, der på det aktuelle tidspunkt anvendes </li></ul><ul><li>Der vil hele tiden opstå krav om nye kompetencer </li></ul>
 24. 24. Hvad gør vi nu? <ul><li>Informationskompetence skal defineres ud fra </li></ul><ul><ul><li>Den konkrete kontekst </li></ul></ul><ul><ul><li>De overordnede videnskrav </li></ul></ul><ul><ul><li>De implicerede medier og deres anvendelse </li></ul></ul><ul><li>Vi må nødvendigvis tale om informationskompetence r ! </li></ul><ul><li>Det er dog vigtigt at se hvad andre mener er informationskompetencer og hvordan de justerer det i forhold til de tre variabler – som input til ens egen refleksion og fornyelse! </li></ul>
 25. 25. Hvad gør vi nu? <ul><li>Et fag som ´Informationskompetencer´ er mao meget stort. Det enkelte kursus kan dog bygges op på baggrund af de tre variabler </li></ul><ul><li>Et kursus i informationskompetencer har altid bevidst eller ubevidst være baseret på indhold fra de tre variabler. </li></ul><ul><li>Kontekst, overordnede videnskrav og anvendte medier er begrundelserne for hvorfor kurset er vigtigt – og begrundelserne skal tydeliggøres! </li></ul>
 26. 26. Hvad gør vi nu? <ul><ul><li>Informationskompetencer kan indholdsbestemmes som </li></ul></ul><ul><ul><li>At søge information på baggrund af </li></ul></ul><ul><ul><li>At evaluere - 1. kontekst </li></ul></ul><ul><ul><li>At anvende - 2. overordnede videnskrav </li></ul></ul><ul><ul><li>At formidle - 3. anvendte medier </li></ul></ul>
 27. 27. Litteratur <ul><li>Johansson, Veronica (2009) Berättelser i gränssnittet: Kritiska kompetenser och interaktiva informationsresurser. I: Hedman, J.et al (red) Informationskompetenser . Carlssons (udkommer snart) </li></ul><ul><li>Kastberg, Schreiber m.fl. (2007) Personlig knowledge management . Forlaget Samfundslitteratur </li></ul><ul><li>McClure, C.R. (1993) Network literacy in an electronic society: an educational disconnect? The Knowledge Economy . Nashville, TN, pp.137-78 </li></ul><ul><li>Sundin, O.; Francke, H. & Andersen, J. (2009) Materialitet og remediering: konsekvenser for informationskompetens. I: Henman, J. et al (red) Informationskompetenser. Carlssons (udkommer snart) </li></ul>

×