Jornada Tècnica per a Coordinadors/es TIC-TAC de      centreServeis Territorials a Barcelona Comarques Octubre de 2012
Suport als coordinadors/res TIC-TAC decentre           Introducció  MARC NORMATIU COORDINADOR TIC-TAC DE CENTR...
Marc normatiu curs 2012-13Orientacions per al desenvolupament de les TIC(document)Sindiquen a les instruccions del curs 20...
Marc normatiu curs 2012-13Orientacions per al desenvolupament de les TIC  Correspon a la direcció del centre definir les...
Marc normatiu curs 2012-13Pla TAC de centre  És un instrument per a la planificació i governança de les  TAC en el marc ...
Marc normatiu curs 2012-13Pla TAC de centre  Per facilitar-ne la redacció i el desplegament, el  Departament d’Ensenyame...
Marc normatiu curs 2012-13  Responsable TAC de centre: funcions  Promoure el Pla TAC de centre i fer-ne el seguiment....
Marc normatiu curs 2012-13Responsable TAC de centre: funcions  Vetllar per l’acompliment de la reglamentació normativa i...
Marc normatiu curs 2012-13  Responsable TAC de centre: dedicació horària  En funció de les responsabilitats assignade...
Marc normatiu curs 2012-13Comissió TAC de centre  És convenient que a cada centre es constitueixi una comissió   TACF...
Suport als coordinadors/res TIC-TAC decentre         Àrea TIC
XTEC. Atenció a l’usuari/ària: xarxaEduroam
Xarxa Eduroam
Xarxa Eduroam
Xarxa Eduroam
Portal de centreAccés          16
Portal de centreAccés          17
Portal de centreAccés          18
Portal de centreAccés          19
Portal de centreSuport TIC          20
SAU   21
SAUSuport de gestió remota: fractàlia                   22
Suport TICConsultes, peticions, incidències                  23
Suport TICPeticions, queixes           24
Suport TICObrir una petició          25
Suport TICOmplir formulari peticióText              26
Suport TICVeure peticions         27
GEPSEAccés    28
GEPSEAccés    29
GEPSEEquipaments       30
GEPSEEquipaments/ Criteris de manteniment                    31
GEPSEAvaries     32
GEPSEAvaries     33
GEPSEAvis d’avaria        34
GEPSEDotacions      35
GEPSEAlta d’equips dotació Departament                  36
GEPSE  Alta d’equips dotació Departament12  Sortir i tornar a entrar al gepse abans del pas 3 o tecla F53       ...
GEPSEAlta d’equips de dotació pròpia                 38
GEPSEAlta d’equips de dotació pròpia                 39
Suport PreventiuAccés          40
Suport PreventiuAccés          41
PlanificadorAccés-portal de centre/portal de suport TIC                       42
PlanificadorAccés al planificador            43
PlanificadorVisites        44
La xarxa de centre•  La xarxa és un conjunt d’ordinadors i d’altres dispositius que es connecten entre   si per compar...
Seguretat a la xarxa del centre•  La seguretat és un tema complex.•  La interconnexió dels equips informàtics aporta gra...
Seguretat a la xarxa del centre
Seguretat a la xarxa del centre
Seguretat a la xarxa del centre
Seguretat a la xarxa del centre
Seguretat a la xarxa del centre “Congelació”  de les màquines: El DeepFreeze•  El Deep Freeze és un programa que ens ...
Seguretat a la xarxa del centre “Congelació”de les màquines: El DeepFreeze
Suport als coordinadors/res TIC-TAC decentre        Servei TAC
Propietat intel·lectual i drets d’autoriaLa propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen alautor/a respe...
Drets d’autor: llicències CreativeCommons                   55
Protecció de dades personalsÉs un dret fonamental, que busca protegir els ciutadans i el pleexercici dels seus drets davan...
Protecció de dades personals                57
Protecció de dades personals                58
Internet seguraInternet és un lloc ple doportunitats per als menors, on poden aprendre,comunicar-se o jugar. Però també hi...
Internet SeguraMenors de 14 anys: Alta als serveis Internet,  • Cal una autorització dels pares, mares o tutors legals qu...
Internet Segura: Protecció de dadespersonals Protecció de dades, d’imatges i de la propietat intel·lectual” Precaucions q...
Internet Segura: Protecció de dadespersonalsÚs d’imatges, publicació de dades de caràcterpersonal i de materials que elabo...
Correu electrònicEl servei de correu electrònic de la XTEC és dúspreferent en l’entorn professional dels docents delscentr...
Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACPortal de centres
Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACAtenció a l’usuari/ària
Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACSeminaris STAC a BCOhttps://sites.google.com/a/xtec.cat/stac-bco/         ...
Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACEducat 2.0
Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACXarxa docent Educat 2.0
Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACFormació TIC-TAC
Eines de Suport al coordinador/a TIC- TAC de formació telemàtica per a Coordinadors-TAC CursCTTC - Formació per a les pers...
Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACMaterials de Formació
Eines de Suport al coordinador/a TIC-  TAC  Formació: tallers obertsUn taller obert és un espai de participació i punt...
Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACNovetats: google Drive
Suport ÀREA TIC: Secció Serveis Educatius i Formació Permanent a BCO Els assessors TAC i gestors TIC dels Serveis Territ...
Jornada Informativa per a      Coordinadors/es TIC-TACMolt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb lat...
Jornada Informativa per aCoordinadors/es TIC-TAC       Àrea TIC-Servei TAC Serveis Territorials a Barcelona Comarqu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Coordinadors TIC-TAC de centre 2012-13

2,489 views
2,349 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
282
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Coordinadors TIC-TAC de centre 2012-13

 1. 1. Jornada Tècnica per a Coordinadors/es TIC-TAC de centreServeis Territorials a Barcelona Comarques Octubre de 2012
 2. 2. Suport als coordinadors/res TIC-TAC decentre Introducció MARC NORMATIU COORDINADOR TIC-TAC DE CENTRE Curs 2012-13 ÀREA TIC SERVEI TAC- Xarxa Eduroam: - Propietat intel·lectual i- El Portal de centre: accés drets d’autoria- SAU: gestió remota, - Llicències Creative consultes, incidències. Commons- Suport TIC - Protecció de dades- GEPSE personals- Avaries - Internet segura- Dotacions - Correu electrònic- Suport Preventiu - Eines de suport TIC-TAC- Planificador - Formació- Seguretat a la xarxa de - Formació: tallers oberts centre - Novetats: google Drive
 3. 3. Marc normatiu curs 2012-13Orientacions per al desenvolupament de les TIC(document)Sindiquen a les instruccions del curs 2012/3  Pla TAC de centre  Responsable TAC de centre  Comissió TAC de centre. 3
 4. 4. Marc normatiu curs 2012-13Orientacions per al desenvolupament de les TIC Correspon a la direcció del centre definir les fórmules que es considerin més adequades per garantir la coordinació òptima dels usos de les tecnologies en tots els seus vessants, organitzatius, pedagògics o tècnics. El tipus de coordinació TAC ha de quedar reflectit en el projecte educatiu i en el de direcció.Es recomana lestabliment de mecanismes de coordinació col·legiada. La persona responsable de la coordinació TAC del centre ha de respondre,davant de la direcció, de les funcions que sassignin al centre en relació amb les tecnologies per a laprenentatge i el coneixement. 4
 5. 5. Marc normatiu curs 2012-13Pla TAC de centre  És un instrument per a la planificació i governança de les TAC en el marc de l’autonomia de centre i del seu projecte educatiu.Objectius del Pla TAC de centre  Planificar els desplegament de les TIC al centre  Promoure l’assoliment de la competència digital de l’alumnat i el professorat.  Impulsar els usos curriculars de les TAC  Vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades.  Establir criteris per a la definició de les prioritats de dotació de recursos tecnològics.  Establir la presència del centre a Internet. 5
 6. 6. Marc normatiu curs 2012-13Pla TAC de centre  Per facilitar-ne la redacció i el desplegament, el Departament d’Ensenyament posarà a disposició dels centres educatius una aplicació informàtica específica.Jornada tècnica per a l’elaboració del Pla TAC decentre.  Els Serveis Territorials a Barcelona Comarques, amb la col·laboració dels Serveis Educatius, organitzaran al segon trimestre una Jornada Tècnica relacionada amb el Pla TAC de centre. Pla TAC de centre. 6
 7. 7. Marc normatiu curs 2012-13 Responsable TAC de centre: funcions Promoure el Pla TAC de centre i fer-ne el seguiment. Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC i orientar-lo sobre la formació TAC. Vetllar per l’aplicació dels estàndars tecnològics del Departament i pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre. Fer el seguiment dels serveis de suport TIC. Assessorar l’equip directiu, els professors i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministratives. 7
 8. 8. Marc normatiu curs 2012-13Responsable TAC de centre: funcions Vetllar per l’acompliment de la reglamentació normativa i estàndards tecnològics següents:  Programari en català  Privacitat i seguretat de les dades  Incorporar la identificació gràfica del Programa de identificació visual als espais web del centre.  Vetllar perquè tot programari del centre compti amb la llicència legal.  Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre respectin els drets d’autoria i llicències d’ús.  Promoure llicències Creative Commons.  Aquelles altres funcions que la direcció del centre li encomani. 8
 9. 9. Marc normatiu curs 2012-13 Responsable TAC de centre: dedicació horària En funció de les responsabilitats assignades en les normes d’organització i funcionament del centre, i amb les limitacions globals derivades del total de la plantilla assignada al centre, la direcció ha de determinar la dedicació d’hores lectives i/o complementàries dels òrgans unipersonals de coordinació per a les tasques pròpies de cada càrrec.Nombre global d’hores lectives dedicades a la 1 línia 2 línies 3 líniesgestió, dels organs unipersonals de coordinacióÒrgans unipersonals de coordinació 10 h 15 h 15 h 9
 10. 10. Marc normatiu curs 2012-13Comissió TAC de centre És convenient que a cada centre es constitueixi una comissió TACFormen part de la Comissió TAC de centre  Responsable TAC  Professorat de diferents cursos, cicles, departaments o seminaris.Funcions de la Comissió TAC de centre  Concretar i desplegar el pla TAC  Coordinar la integració de les TAC  Vetllar pel desplegament curricular de les TAC  Promoure l’ús de les Tac en la pràctica educativa  Vetllar per l’optimització de l’ús dels recuros TIC al centre  Dinamitzar la presència a Internet del centre. 10
 11. 11. Suport als coordinadors/res TIC-TAC decentre Àrea TIC
 12. 12. XTEC. Atenció a l’usuari/ària: xarxaEduroam
 13. 13. Xarxa Eduroam
 14. 14. Xarxa Eduroam
 15. 15. Xarxa Eduroam
 16. 16. Portal de centreAccés 16
 17. 17. Portal de centreAccés 17
 18. 18. Portal de centreAccés 18
 19. 19. Portal de centreAccés 19
 20. 20. Portal de centreSuport TIC 20
 21. 21. SAU 21
 22. 22. SAUSuport de gestió remota: fractàlia 22
 23. 23. Suport TICConsultes, peticions, incidències 23
 24. 24. Suport TICPeticions, queixes 24
 25. 25. Suport TICObrir una petició 25
 26. 26. Suport TICOmplir formulari peticióText 26
 27. 27. Suport TICVeure peticions 27
 28. 28. GEPSEAccés 28
 29. 29. GEPSEAccés 29
 30. 30. GEPSEEquipaments 30
 31. 31. GEPSEEquipaments/ Criteris de manteniment 31
 32. 32. GEPSEAvaries 32
 33. 33. GEPSEAvaries 33
 34. 34. GEPSEAvis d’avaria 34
 35. 35. GEPSEDotacions 35
 36. 36. GEPSEAlta d’equips dotació Departament 36
 37. 37. GEPSE Alta d’equips dotació Departament12 Sortir i tornar a entrar al gepse abans del pas 3 o tecla F53 37
 38. 38. GEPSEAlta d’equips de dotació pròpia 38
 39. 39. GEPSEAlta d’equips de dotació pròpia 39
 40. 40. Suport PreventiuAccés 40
 41. 41. Suport PreventiuAccés 41
 42. 42. PlanificadorAccés-portal de centre/portal de suport TIC 42
 43. 43. PlanificadorAccés al planificador 43
 44. 44. PlanificadorVisites 44
 45. 45. La xarxa de centre• La xarxa és un conjunt d’ordinadors i d’altres dispositius que es connecten entre si per compartir informació, recursos i serveis. Per fer-ho es necessiten targetes de xarxa, cables i programari.• La connexió dels ordinadors en xarxa permet compartir recursos entre les diferents estacions de treball i simplificar el manteniment dels equips i la instal·lació de nous programes. Els recursos compartits són bàsicament de dos tipus: impressores i unitats demmagatzematge (discs durs, unitats de CD- ROM, DVD).• Els ordinadors sidentifiquen a la xarxa mitjançant un nom i un número (adreça IP), que ha de ser diferent per a cadascun dells.
 46. 46. Seguretat a la xarxa del centre• La seguretat és un tema complex.• La interconnexió dels equips informàtics aporta grans avantatges, però també comporta determinats riscos que cal conèixer per prevenir-los.• Hi ha diferents tipus d’incidències que poden patir els ordinadors, les més freqüents són els virus i canvis de configuració. I en altre ordre de coses, els robatoris.Què és un virus?• És un programa informàtic.• És capaç de copiar-se a si mateix.• Provoca diferents efectes, en ocasions nocius, i d’altres molèsties.• Cal que es carreguin en memòria (que s’executin).
 47. 47. Seguretat a la xarxa del centre
 48. 48. Seguretat a la xarxa del centre
 49. 49. Seguretat a la xarxa del centre
 50. 50. Seguretat a la xarxa del centre
 51. 51. Seguretat a la xarxa del centre “Congelació” de les màquines: El DeepFreeze• El Deep Freeze és un programa que ens permet “congelar” la configuració del sistema. Qualsevol modificació que es produeixi en la configuració que nosaltres hem decidit que ha de tenir l’ordinador (fons de pantalla, disposició de les icones de l’escriptori, programari instal·lat, versions de controladors de maquinari...) desapareix en reiniciar l’ordinador.• Qualsevol modificació que es produeixi en l’ordinador serà ignorada a la próxima arrencada del sistema operatiu i la màquina serà restaurada a la situació prèvia, de manera transparent, és a dir, sense cap intervenció per part de l’usuari ni possibilitat d’impedir-ho.
 52. 52. Seguretat a la xarxa del centre “Congelació”de les màquines: El DeepFreeze
 53. 53. Suport als coordinadors/res TIC-TAC decentre Servei TAC
 54. 54. Propietat intel·lectual i drets d’autoriaLa propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen alautor/a respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació. Lapropietat intel·lectual duna obra correspon a lautor/a pel sol fet de laseva creació.Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originalsliteràries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà osuport, tangible o intangible. 54
 55. 55. Drets d’autor: llicències CreativeCommons 55
 56. 56. Protecció de dades personalsÉs un dret fonamental, que busca protegir els ciutadans i el pleexercici dels seus drets davant les vulneracions que puguin procedirde la recollida, tractament i emmagatzematge de les seves dadespersonals per part d’entitats tant públiques com privades. 56
 57. 57. Protecció de dades personals 57
 58. 58. Protecció de dades personals 58
 59. 59. Internet seguraInternet és un lloc ple doportunitats per als menors, on poden aprendre,comunicar-se o jugar. Però també hi ha alguns riscos i consells de seguretatque han de conèixer per evitar problemes 59
 60. 60. Internet SeguraMenors de 14 anys: Alta als serveis Internet, • Cal una autorització dels pares, mares o tutors legals que especifiqui quins serveis sutilitzaran i amb quina finalitat i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de lusuari.Alumnes de 14 o més anys: • Es recomana informar els pares, mares o tutors legals de quins serveis es faran servir i amb quina finalitat i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de lusuari. 60
 61. 61. Internet Segura: Protecció de dadespersonals Protecció de dades, d’imatges i de la propietat intel·lectual” Precaucions que s’han de prendre des dels centres: • La captació, ús i difusió d’imatges dels alumnes i del personal del centre. • La publicació de dades personals dels alumnes i del personal del centre. • La publicació de materials la propietat intel·lectual dels quals correspon als alumnes. 61
 62. 62. Internet Segura: Protecció de dadespersonalsÚs d’imatges, publicació de dades de caràcterpersonal i de materials que elaboren.Model d’autorització Per a la publicació d’imatges, dades personals o materials la propietat intel·lectual dels quals recau en els alumnes menors d’edat, cal disposar de la corresponent autorització signada per les persones que n’exerceixen la pàtria potestat. 62
 63. 63. Correu electrònicEl servei de correu electrònic de la XTEC és dúspreferent en l’entorn professional dels docents delscentres públics i privats sostinguts amb fons públics. Correu electrònic per els alumnes amb google APPS Experiència d’un centre 63
 64. 64. Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACPortal de centres
 65. 65. Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACAtenció a l’usuari/ària
 66. 66. Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACSeminaris STAC a BCOhttps://sites.google.com/a/xtec.cat/stac-bco/ #stacbco
 67. 67. Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACEducat 2.0
 68. 68. Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACXarxa docent Educat 2.0
 69. 69. Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACFormació TIC-TAC
 70. 70. Eines de Suport al coordinador/a TIC- TAC de formació telemàtica per a Coordinadors-TAC CursCTTC - Formació per a les persones coordinadores TIC/TAC de centre
 71. 71. Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACMaterials de Formació
 72. 72. Eines de Suport al coordinador/a TIC- TAC Formació: tallers obertsUn taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents. Compta amb la guia d’unes personesdinamitzadores que faciliten documentació en línia i referències, aporten exemples, proposen activitats ambuna programació setmanal i moderen les converses entre les persones que hi participen.Curs 2011-12Curs 2012-13
 73. 73. Eines de Suport al coordinador/a TIC-TACNovetats: google Drive
 74. 74. Suport ÀREA TIC: Secció Serveis Educatius i Formació Permanent a BCO Els assessors TAC i gestors TIC dels Serveis Territorials, els serveis educatius, la Direcció General d’Innovació i l’Àrea TIC del Departament d’Educació donen suport al procés d’implementació de les tecnologies per a laprenentatge i el coneixement en els centres educatius. Àrea TIC SSTT Barcelona Comarques:Telèfon: 934816000 Gestor TIC –Paco Martínez fmartin2@xtec.cat (extensió 5319) Assessor TAC –Benito Mendoza bmendoza@xtec (extensió 5317)
 75. 75. Jornada Informativa per a Coordinadors/es TIC-TACMolt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb latecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre atreballar en el nou entorn.En aquest context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre.(Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la societat de lainformació) Octubre de 2012
 76. 76. Jornada Informativa per aCoordinadors/es TIC-TAC Àrea TIC-Servei TAC Serveis Territorials a Barcelona Comarques Octubre de 2012

×