Taklimat dbkl

1,096 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,096
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taklimat dbkl

 1. 1. Fungsi dan Pentadbiran
 2. 2. Perkara yang disentuh… disentuh…Sejarah Kuala LumpurEvolusi Pentadbiran Kuala LumpurFungsiStruktur PentadbiranPerundanganKewanganPerjawatanFungsi Jabatan/Unit Jabatan/Unit
 3. 3. Sejarah Kuala Lumpur Sejarah Kuala Lumpur1860’an ~ Kegiatan pelaburan secara terancang dalam perusahaan melombong bijih timah 1880 ~ Ibu negeri Selangor 1890 ~ Lembaga Kebersihan diwujudkan Keluasan : 0.65 km persegi Penduduk : 25,000 orang
 4. 4. Sejarah Kuala Lumpur Sejarah Kuala Lumpur1940 ~ Lembaga Kebersihan dinaiktaraf kepada Lembaga Bandaran1948 ~ Lembaga Bandaran dinaiktaraf kepada Lembaga Perbandaran1952 ~ Majlis Perbandaran diujudkan1957 ~ Dipilih sebagai Ibu negara Malaysia
 5. 5. Sejarah Kuala Lumpur Sejarah Kuala Lumpur1972 ~ Diberi taraf bandar raya selaras dengan pertumbuhan penduduk dan aktiviti Keluasan : 93 km persegi1974 ~ Menjadi Wilayah Persekutuan dan berpisah dengan Selangor
 6. 6. Wilayah Persekutuan KUALA LUMPUR Kawasan pentadbiran seluas 243.56 km persegi Penduduk (2004) seramai 2.0 juta (siang) dan 1.5Kuala Lumpur juta (malam) Penduduk dijangka mencecah 2.2 juta menjelang tahun 2020
 7. 7. Wilayah Persekutuan KUALA LUMPUR PENDUDUK (Sehingga 2004) ETNIK BIL. %Bumiputera 628,200 41.09 Cina 610,400 39.92 India 157,800 10.32 Lain-Lain 19,300 1.26Bukan Warga 113,300 7.41 Negara JUMLAH 1,529,000 100
 8. 8. DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR EVOLUSI VISI & MISI FUNGSISTRUKTUR PENTADBIRAN PERUNDANGAN PERJAWATAN KEWANGAN
 9. 9. Evolusi Pentadbiran DBKL1890 - Lembaga Kebersihan1946 - Lembaga Bandaran1948 - Lembaga Perbandaran1952 - Majlis Perbandaran1960 - Suruhanjaya Ibu Kota1972 - Dewan Bandaraya
 10. 10. VISI Merealisasikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya bertaraf dunia menjelang tahun 2020 dengan menjadi PBT terunggul yang dapat memenuhi citarasa warga kota. MISIUntuk mencapai kemajuan, kemakmuran danKesejahteraan ibu kota Kuala Lumpur menerusiProgram pembangunan fizikal, sosio-ekonomi,Kawalan perancangan dan perkhidmatanPerbandaran secara terancang dan terselarasBerteraskan kepada tadbir urus yang cemerlang.
 11. 11. KENYATAAN MISIBersatu tenaga menghasilkanperkhidmatan cemerlang di dalamaspek pembangunan, pentadbiran danpengurusan bandar raya Kuala Lumpuruntuk mencapai sebuah bandar rayabertaraf duniaPERKHIDMATAN TERASPerancangan, pembangunan,pentadbiran dan pengurusanbandar raya Kuala Lumpur
 12. 12. PROSES UTAMA• Kawalan pembangunan• Kawalan perniagaan• Kawalan kebersihan alam sekitar dan kesihatan• Penguatkuasaan• Penyediaan dan penyenggaraan kemudahan awam• Penyediaan dan penyenggaraan perumahan awam• Penyediaan infrastruktur• Pengurusan pengangkutan bandar• Pengurusan kadar taksiran harta• Pengurusan hasil dan kewangan• Pembangunan Komuniti• Pembangunan Modal Insan
 13. 13. FUNGSI
 14. 14. FUNGSI• Merancang dan mengawal pembangunan bandar
 15. 15. FUNGSI• Memberi perkhidmatan pembersihan dan pelupusan sampah
 16. 16. FUNGSI• Memberi perkhidmatan kesihatan awam dan mengawal pencemaran
 17. 17. FUNGSI• Membina dan menyelenggara jalan, mengadakan prasarana pengangkutan serta mengurus sistem lalulintas
 18. 18. FUNGSI• Membina dan mengurus perumahan awam
 19. 19. FUNGSI• Membina dan menyelenggara sistem perparitan dan sungai
 20. 20. FUNGSI• Membangun dan mengurus hal ehwal penjaja dan peniaga kecil
 21. 21. FUNGSI• Mengeluar dan mengawal lesen perniagaan
 22. 22. FUNGSI• Mengurus pengindahan bandar
 23. 23. FUNGSI• Pengurusan, pengawalan dan penempatan semula setinggan
 24. 24. FUNGSI• Menyedia, mengurus dan menyenggara kemudahan awam
 25. 25. FUNGSI• Merancang dan melaksanakan aktiviti sukan, kebudayaan dan pelancongan
 26. 26. FUNGSI• Memberi perkhidmatan komuniti dan sosial kepada warga kota
 27. 27. STRUKTUR PENTADBIRAN
 28. 28. CARTA ORGANISASI DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR DATUK BANDAR LEMBAGA PENASIHAT UNIT AUDIT DALAM KETUA PENGARAH TIMBALAN KETUA PENGARAH TIMBALAN KETUA PENGARAH TIMBALAN KETUA PENGARAH PENTADBIRAN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN PEJABAT-PEJABAT JAB. PENTADBIRAN JAB. PER. EKONOMI & JABATAN CAWANGANJAB. PENGURUSAN JAB. PELAN INDUK KESELAMATAN & PENY. PEMBANGUNAN 1. BATUSUMBER MANUSIA PENGUATKUASAAN 2. WANGSA MAJU 3. KEPONG JAB. PENILAIAN & JAB. PERANCANG JAB. SENI TAMAN & 4. SEGAMBUTJAB. KEWANGAN JAB. KERJA AWAM PENGURUSAN HARTA BANDAR KAW. PEMB. BANDAR 5. TITIWANGSA 6. BUKIT BINTANG JAB. KEBUDAYAAN, 7. LEMBAH PANTAIJAB. HAL EHWAL KESENIAN, JAB. PENGANGKUTAN JAB. SALIRAN & JAB. PENGURUSAN 8. CHERASUNDANG-UNDANG PELANCONGAN BANDAR PENG. SUNGAI PERUMAHAN 9. BANDAR TUN & SUKAN RAZAK 10. SEPUTEH JAB. ARKITEK JAB. UKUR BAHAN JAB. PELESENAN 11. SETIAWANGSA JAB. TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI JAB. KEJURUTERAAN UNIT PEMBANGUNAN JAB. PEMB. & MEKANIKAL HARTA TANAH JAB. KESIHATAN PENG. PENIAGA KECIL JABATAN BANGUNAN UNIT REKABENTUK JAB. PEMB. KOMUNITI UNIT PENYENGGARAAN & WARISAN & SOSIAL BANGUNAN
 29. 29. Datuk Bandar Datuk BandarKuala Lumpur ditadbir oleh DatukBandar Kuala Lumpur yangdilantik oleh Yang DiPertuanAgong(Akta Ibu Kota Persekutuan 1960)Datuk Bandar Kuala Lumpuradalah Ketua Eksekutif DewanBandaraya Kuala Lumpur
 30. 30. Lembaga Penasihat Bandaraya Lembaga Penasihat BandarayaMenasihatkan Datuk Bandar mengenai perkaraberkaitan pentadbiran bandar raya Kuala Lumpursebagaimana ditetapkan oleh Yang DiPertuanAgong atau yang dirujuk oleh Menteri atau DatukBandar (Akta Ibu Kota Persekutuan 1960)Keanggotaan Lembaga Penasihat Bandarayaseramai 11 orang dan dipengerusikan olehDatuk Bandar
 31. 31. Lembaga Penasihat BandarayaLembaga Penasihat Bandaraya Pengerusi : Datuk Bandar 10 ahli dilantik oleh Yang DiPertuan Agong 1 ahli daripada Jabatan Perdana Menteri (Unit Perancang Ekonomi) 1 ahli daripada Kementerian Kewangan 1 ahli daripada Kementerian Wilayah Persekutuan 2 ahli wakil Kerajaan Negeri Selangor
 32. 32. Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga dan Jawatankuasa yang membantu Datuk Bandar yang membantu Datuk Bandar PENGERUSI : DATUK BANDARLembaga Penasihat Bandaraya Kuala LumpurJawatankuasa Perunding Bersama Dewan BandarayaKuala Lumpur dan Institusi Profesional (JOBPIC)Lembaga Perolehan IJawatankuasa Perancang Bandar IJawatankuasa Pembangunan DBKLJawatankuasa Pandu Penswastaan DBKLMajlis Tindakan Pelancongan WPKLJawatankuasa Kenaikan Pangkat Gred Utama
 33. 33. Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga dan Jawatankuasa yang membantu Datuk Bandar yang membantu Datuk Bandar PENGERUSI : KETUA PENGARAHJawatankuasa Perancang Bandar IIJawatankuasa Penasihat LalulintasJawatankuasa Penasihat Belanjawan dan KewanganJawatankuasa Penamaan JalanLembaga Perolehan IIJawatankuasa One-Stop Centre (OSC)Jawatankuasa Bersama Penguatkuasaan Undang-undangPolis & DBKLJawatankuasa Belanjawan & Kewangan
 34. 34. Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga dan Jawatankuasa yang membantu Datuk Bandar yang membantu Datuk Bandar PENGERUSI : AHLI LEMBAGA PENASIHATJawatankuasa Pendengaran Bantahan Cukai PintuJawatankuasa Pengurusan Penjaja & Perniagaan KecilJawatankuasa Pembangunan Sukan & RekreasiJawatankuasa Alam Sekitar & PengindahanJawatankuasa Anti-VandalismeJawatankuasa AuditJawatankuasa Rekabentuk BangunanJawatankuasa Pembangunan Komuniti & SosialJawatankuasa Pengangkutan Bandar dan LalulintasJawatankuasa Pelancongan & KebudayaanJawatankuasa Perumahan & Setinggan
 35. 35. PERUNDANGAN
 36. 36. Undang-Undang Yang DikuatkuasakanAkta Ibu Kota Persekutuan 1960 (Akta 190)Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971Akta Perlembagaan (Pindaan) (No.2) 1973Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982Akta Kerajaan Tempatan 1976Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974Akta Hiburan WPKL 1989Akta Pengangkutan Jalan 1987Akta Makanan 1983
 37. 37. Undang-Undang Yang DikuatkuasakanAkta Pemusnahan Serangga PembawaPenyakit 1975 (Akta 154)Akta Duti Hiburan 1953Akta Eksais 1976Peraturan-Peraturan Perlu(Pembersihan Setinggan-Setinggan) 1969Akta Hotel WPKL 2003Akta Pemberipinjam Wang 1951Akta Pajak Gadai 1972Akta Penjualan Dadah 1952
 38. 38. Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Keselamatan & Penguatkuasaan Jabatan Perancang Bandar Jabatan Kesihatan Jabatan Pelesenan Jabatan Pengangkutan Bandar Jabatan Bangunan Jabatan Saliran & Pengurusan Sungai Jabatan Kerja Awam Jabatan Pembangunan & Pengurusan Peniaga Kecil Pejabat-Pejabat Cawangan
 39. 39. Mahkamah Majistret Dewan Bandaraya Kuala LumpurBeroperasi mulai 14 Ogos1995Menjalankan pendakwaan kes-kes separa jenayahMajistret daripada Jabatan Kehakiman manakalaPendaftar/kakitangan sokongan daripada DBKLKhas untuk mendengar dan menyelesaikan kes-kes daripada DBKLKes-kes dapat didaftarkan dan diselesaikandengan cepatKutipan denda oleh Mahkamah disalurkan kepadaPerbendaharaan) - .
 40. 40. PENDAKWAAN KES-KES SEPARA JENAYAH DI MAHKAMAH MAJISTRET DBKLKesalahan trafik di bawah Akta PengangkutanJalan 1987Kesalahan am di bawah Akta-Akta yangdikuatkuasakan oleh DBKL seperti : Halangan, kekotoran premis, kerja-kerja bangunan tanpa kebenaran (Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974) Berniaga tanpa lesen, pelanggaran syarat-syarat lesen (Akta Kerajaan Tempatan 1976) Mengadakan dan membuka tempat hiburan tanpa lesen (Akta Hiburan WPKL 1989) Pembangunan Tanpa Kebenaran (Akta Perancangan WPKL 1982 dan Akta Kerajaan Tempatan 1976)
 41. 41. KEWANGAN
 42. 42. Bajet 2011 RM2,007,000,000 Pembangunan Mengurus 37% 63%RM734,000,000 RM1,273,000,000
 43. 43. PERJAWATAN
 44. 44. Perjawatan Tetap Kumpulan Perkhidmatan Perjawatan Diisi KekosonganPengurusan Tertinggi 5 5 -Pengurusan & Profesional 406 364 42Sokongan (Kumpulan B) 663 618 45Sokongan (Kumpulan C) 3824 3625 199Sokongan (Kumpulan D) 805 709 96Sokongan (IMG) 3990 3637 353 Jumlah 9693 8958 735
 45. 45. Perjawatan Kontrak Kumpulan Perkhidmatan Perjawatan Diisi KekosonganPengurusan Tertinggi - - -Pengurusan & Profesional 170 127 43Sokongan (Kumpulan B) 420 366 54Sokongan (Kumpulan C) 1016 804 212Sokongan (Kumpulan D) 476 416 57Sokongan (IMG) 384 302 82 Jumlah 2466 2018 448
 46. 46. Jumlah Staf = 10,976 Pengurusan Tertinggi 5 Pengurusan & Profesional 491 Sokongan (Kump. B) 984 Sokongan (Kump. C) 4429Sokongan (Kump. D) 1128 Sokongan (IMG) 3939
 47. 47. Isu dan TindakanPelan Struktur Kuala Lumpur 2020
 48. 48. Sekian
 49. 49. Untuk maklumat lanjut :NOR IZ HAYZA MOHD ZAM 03 – 2617 9803 norizhayza@dbkl.gov.my

×