Zohar Shémot Mercredi/ זוהר שמות יום ד'

546 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zohar Shémot Mercredi/ זוהר שמות יום ד'

  1. 1. w‫ זוהר שמות יום ד‬qZohar Shémot Mercredi ‫פָּתַח וְאָמַר דּוֹדִי לִי וַאֲנִי לוֹ הָרוֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים/ מִי גָּרַם לִי שֶׁאֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַנְהִיג עוֹלָמוֹ‬Il a ouvert et a dit:Mon bien aimé est à moi et je suis à lui, le berger dans les roses 1.Qui a entrainé que je sois à mon bien aimé et que mon bien aimé soit à moi? Parcequil dirige son monde ‫בּשּׁוֹשׁנִּים/ מַה שׁוֹשָׁן י ֵשׁ בּוֹ רֵיח וְהוּא אָדוֹם מוֹצְקִין אוֹתוֹ וְהוּא מִתְהַפְֵּך ללבָן וּלְעוֹלָם רֵיחוֹ ֹלא זָז/ כְַּך‬ ָ ַ ַ ַ ַ 2avec des roses. De même que la rose a une odeur, est rouge , quand on la presse elledevient blanche3 et son odeur ne change pas, ainsi ‫הקָדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא מַנְהִיג עוֹלָמוֹ בְּדֶרֶך זֶה שׁאִלְמָלֵא כֵּן ֹלא יִתְקַיּ ֵים הָעוֹלָם בִּשׁבִיל הָאָדָם הַחוֹטֵא/ והַחוֹטֵא‬ ְ ְ ֶ ַle Saint-Béni-Soit-Il dirige son monde par cette voie car sil nen était pas ainsi lemonde ne subsisterait pas pour lhomme qui faute4. ‫נִקְרָא אָדוֹם כְּמָה דּאַתְּ אָמַר אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשּנִים כַּשּלֶג יַלְבִּינוּ מַקְרִיב קָרְבָּנוֹ לָאֵשׁ שֶׁהוּא אָדוֹם/ זוֹרֵק‬ ֶׁ ָׁ ְEt le fauteur sappelle rouge comme il est dit : Si vos fautes étaient comme lepourpre, comme la neige 5elles blanchiront6. Il apporte son sacrifice au feu qui estrouge, asperge ‫הדָּם סָבִיב לַמּזְבֵּחַ שֶׁהוּא אָדוֹם/ מִדַּת הַדִּין אָדוֹם מוֹצְקִין אוֹתוֹ )הריח( וְעוֹלֶה הֶעָשָׁן כֻּלּוֹ לָבָן וְאָז הָאָדוֹם‬ ִ ַle sang autour de lautel qui est rouge, mesure de la Rigueur rouge, le presse 7(lodeur), la fumée monte et elle est toute blanche. Alors le rouge /‫נֶהְפְַּך לְלבָן נֶהְפְַּך מִדַּת הַדִּין לְמִדַּת הָרַחֲמִים/ וְתָא חֲזֵי כָּל מִדַּת הַדִּין אֵין צָרִיְך הָרֵיח שֶׁלּוֹ אֶלָּא מִצַּד אוֹדֶם‬ ַ ָse transforme en blanc, la mesure de Rigueur/Din en mesure deMiséricordes/Rahamim. Viens voir : toute la mesure de Rigueur/Din, on na besoin deson odeur que du côté de la rougeur. ‫ עַד שׁפְָך דָּם עֲלֵיהֶם/ אֶלָּא הָיוּ‬w‫ ח( וַיִּתְגּוֹדְדוּ כְּמִשׁפָּטָם וְגוֹ‬ww‫ י‬w‫והַי ְינוּ דְּאָמַר רִבִּי י ְהוּדָה מַה דִּכְתִּיב )מלכים א‬ ְ ְ ְ 8Et cest ainsi que Ribbi Yéhouda a dit : quest-il écrit :Ils se tailladèrent selon leurcoutume avec des épées et des lances jusquau sang9? Cest quils ‫יוֹדְעִים שֶׁלּא יַשִּׂיגוּ מִמִּדַּת הַדִּין כִּרְצוֹנָם זוּלָתִי בָּאוֹדֶם/ אָמַר רִבִּי יִצְחָק וְעוֹד אוֹדֶם וְלָבָן נִקְרַב לְעוֹלָם‬savaient quils ne pourraient atteindre la mesure de rigueur, selon leur volonté, quepar la rougeur. Ribbi Isaac a dit : de plus la rougeur et le blanc sont toujours sacrifiés ַ‫והָרֵיח עוֹלֶה מִשְּׁתֵּיהֶן/ מַה הַשׁוֹשָׁן אָדוֹם וְלָבָן כְַּך רֵיח הַקָּרְבָּן/ וְהַקָּרְבָּן מֵאָדוֹם וְלָבָן/ בּ ֹא וּרְאֵה מֵרֵיח‬ ַ ַ ְet lodeur monte des deux. De même que la rose est rouge et blanche, ainsi lodeur dusacrifice et le sacrifice du rouge et du blanc. Viens et vois: de lodeur1 Cantique 2, 162 Couleur de la Rigueur/Din (Ramac).3 Couleur de la Bonté/Hessed (Ramac).4 Car grâce au repentir le mal se transforme en bien (Ramac).5 Folio 20b6 Isaïe 1, 18.7 Et le sang il le fait couler sur le fondement de lautel (Lévitique 8, 15).8 Pour lidolâtrie (Ramac).9 Rois I 18, 28
  2. 2. ‫הקְּטוֹרֶת שׁהַשְׁמָנִים מֵהֶם אֲדוּמִים וּמֵהֶם לְבָנִים כְּגוֹן הַלְּבוֹנָה שֶׁהוּא לבָן מָר דְּרוֹר אָדוֹם והָרֵיח עוֹלֶה‬ ַ ְ ָ ֶ ַde lencens dont certains ingrédients sont rouges et certains sont blancs. Comme laLévona qui est blanc, la myrrhe franche rouge et lodeur monte /‫ד( לְהַקְרִיב לִי חלֶב ודָם‬ww‫מֵאָדוֹם וְלָבָן/ וְעַל כֵּן מַנְהִיג עוֹלָמוֹ בּשּׁוֹשׁנִּים שֶׁהוּא אָדוֹם וְלָבָן/ וּכְתִיב )יחזקאל מ‬ ָ ֵ ַ ַdu blanc et du rouge. Et cest ainsi quil dirige son monde par les roses qui est rougeet blanche, et il est écrit :pour me sacrifier la graisse et le sang10. ‫כְּנֶגֶד זֶה אָדָם מַקְרִיב חֶלְבּוֹ ודָמוֹ וּמִתְכַּפֵּר לוֹ זֶה אָדוֹם וְזֶה לבָן/ מַה הַשּׁוֹשָׁן שֶׁהוּא אָדוֹם וְהוּא לבָן אֵין‬ ָ ָ ְ 11Et en rapport, lhomme sacrifie sa graisse et son sang et il est pardonné, ce blanc etce rouge. De même que la rose est rouge et est blanche et on ne peut ‫מוֹצְקִין אוֹתוֹ לַחֲזוֹר כֻּלּוֹ לבָן אֶלָּא בָּאֵשׁ/ כְַּך הַקָּרְבָּן אֵין מוֹצְקִין אוֹתוֹ לַחֲזוֹר כֻּלּוֹ לבָן אֶלָּא בָּאֵשׁ/ עַכְשָׁיו מִי‬ ָ ָ 12le presser pour redevenir complètement blanc que par le feu , ainsi le sacrifice on nepeut le presser pour redevenir complètement blanc que par le feu. Maintenant13 ‫י מִתּוְֹך תַּעֲנִיתוֹ שֶׁל אָדָם‬ww‫שֶׁיּוֹשֵׁב בְּתעֲנִיתוֹ וּמַקְרִיב חֶלְבּוֹ ודָמוֹ אֵינוֹ נִצְמַק לַחֲזוֹר כֻּלּוֹ לָבָן אֶלָּא בּאֵשׁ/ דאר‬ ָ ְ ַcelui qui jeûne et sacrifie sa graisse et son sang et nest pressé pour redevenircomplétement blanc que par le feu. Car Ribbi Yéhouda a dit : par le jeune dunhomme‫מחֲלִישִׁין אֵבָרָיו וְגוֹבֵר עָלָיו הָאֵשׁ וּבְאוֹתָהּ שָׁעָה צָרִיְך לְהַקְרִיב חֶלְבּוֹ ודָמוֹ בְּאוֹתוֹ הָאֵשׁ וְהוּא הַנִּקְרָא מִזְבַּח‬ ְ ַon affaibli ses membres et le feu lemporte sur lui. Et à cet instant il doit sacrifier sagraisse et son sang par ce feu et il sappelle autel ‫ אֱלהַי וִאלהֵי‬w‫כַּפָּרָה/ והַי ְינוּ דּרִבִּי אֶלְעָזָר כַּד הֲוָה יָתִיב בְּתַענִיתָא הֲוָה מְצַלֵּי וְאָמַר גָּלוּי וְי ָדוּע לְפנֶיָך ה‬ ָ ַ ֲ ְ ְdu pardon. Et cest ainsi que Ribbi Éléazar quand il jeûnait priait et disait : il estdévoilé devant toi YHVH mon D.ieu et le D.ieu ַ‫אֲבוֹתַי שׁהִקְרַבְתִּי לְפנֶיָך חֶלְבִּי וְדמִי וְהִרְתַּחְתִּי אוֹתָם בּחֲמִימוּת חוּלשַׁת גּוּפִי יְהִי רָצוֹן מִלּפָנֶיָך שׁיְּהֵא הָרֵיח‬ ֶ ְ ְ ַ ָ ָ ֶde mes père que jai sacrifié devant toi ma graisse et mon sang et je les ai fait bouillirpar la chaleur de la faiblesse de mon corps. Quil soit ta volonté que lodeur‫הָעוֹלָה מִפִּי בְּשָׁעָה זוֹ כְּרִיחַ הָעוֹלֶה מֵהַקָּרְבָּן בּאֵשׁ הַמִּזְבּחַ וְתִרְצֵנִי/ נִמְצָא שֶׁאָדָם הוּא מַקְרִיב בְּתעֲנִיתוֹ הַחֵלֶב‬ ַ ֵ ָqui monte de ma bouche à ce moment soit comme lodeur de lholocauste du sacrificepar le feu de lautel et agrée moi. Car lhomme qui sacrifie dans son jeune la graisse ‫והַדָּם וְהָרֵיחַ שֶׁעוֹלֶה מִפִּיו הוּא מִזְבַּח כַּפָּרָה וּלְפִיכְָך תִּקְנוּ הַתְּפִלָּה בּמָּקוֹם הַקָּרְבָּן וּבִלְבַד שׁיִּתְכַּוֵין לְמָה‬ ֶ ַ ְet le sang et lodeur qui monte de sa bouche est un autel de pardon. Cest pourquoi ona institué la prière à la place du sacrifice, à condition quil se dirige vers ce quon /‫ א( כָּל דָּבָר אֲשֶׁר י ָבוֹא בּאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בָּאֵשׁ וטָהֵר‬ww‫דְּאַמָרָן/ אָמַר רִבִּי יִצְחָק מִכָּאן וּלְהָלְאָה כְּתִיב ) במדבר ל‬ ְ ָa dit. Ribbi Isaac a dit: à partir de là il est écrit : Toute chose qui ira dans le feu, vousla passerez dans le feu et elle sera purifiée14.10 Ézéchiel 44, 1511 En jeunant.12 Par le feu du jeûne (Ramac).13 Que les sacrifices ne sont plus pratiqués à cause de la destruction du temple.14 Nombres 31, 23.
  3. 3. ‫אָמַר רִבִּי יוֹסֵי כְּשֶׁהָי ָה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קיּ ָים אָדָם מַקְרִיב קָרְבָּנוֹ בְּעִנְי ָן זֶה וּמִתְכַּפֵּר לוֹ/ עכְשָׁיו תְּפִלָּתוֹ שֶׁל‬ ַ ַRibbi Yossé a dit : quand le Temple existait, un homme apporte son sacrifice à cesujet et est pardonné, maintenant la prière /‫אָדָם מְכַפֵּר לוֹ בִּמְקוֹם הַקָּרְבָּן כִּי הַאי גַּוְונָא‬dun homme le pardonne à la place du sacrifice, de cette façon. : ‫ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן‬wָ‫בָּרוְּך יְי‬

×