Zohar Shémot Mardi/ זוהר שמות יום ג'

131 views
115 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
131
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zohar Shémot Mardi/ זוהר שמות יום ג'

  1. 1. w‫ זוהר שמות יום ג‬qZohar Shémot Mardi ‫/ מִבֵּית‬w‫( והָאִישׁ גַּבְרִיאֵל אֲשֶׁר רָאִיתִי בֶחָזוֹן וְגוֹ‬w‫ויֵּלֶָך אִישׁ מִבֵּית לוִי דָּא גַּבְרִיאֵל כְּמָה דְאַת אָמֵר )דניאל ט‬ ְ ֵ ַ 1 2Un homme alla, de la maison de Lévi et il prit la fille de Lévi . Cest Gabrielcomme il est dit :Et lhomme3 Gabriel que jai vu en vision4. ‫לוִי: דָּא כְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל דְּאַתְי ָא מִסִּטְרָא דּשְׂמָאלָא/ וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי דָּא נִשׁמְתָא/ דְּתָנִינָן בְּשׁעֲתָא דּאִתְי ְילִיד‬ ְ ַ ְ ִ ֵ 5De la maison de Lévi, cest lAssemblée dIsraël qui vient du côté gauche . Et il pritla fille de Lévi, cest lâme. Car on a enseigné: au moment où né ‫גּוּפָא דְּצַדִּיק בְּהַאי עָלְמָא קוּדשָׁא בְּרִיְך הוּא קָרֵי לֵיהּ לְגַּבְרִיאֵל וְנָטִיל הַהִיא נִשְׁמְתָא )דצדיק( דִּי בְּגִנְתָּא‬ ְle corps du Juste dans ce monde-ci le Saint-Béni-Soit-Il appelle Gabriel et prend cetteâme (du Juste) qui est dans le Jardin ‫וְנַחְתָּא לָהּ להַאי גּוּפָא דְּצַדִּיקַיּ ָא דְּאִתְי ְילִיד בְּהַאי עָלְמָא וְאִיהוּ אִתְפְּקַד עָלָה וְנָטִיר לָהּ/ וְאִי תֵּימָא הַהוּא‬ ְet la fait descendre dans le corps de ce Juste qui est né dans ce monde-ci, il est chargéde cette âme et la protège. Et si tu dis que cet ‫מלְאָכָא דְּאִתְמָנָא עַל רוּחֵיהוֹן דְּצַדִּיקַיּ ָא לַיְלָה שׁמֵיהּ ואַתְּ אַמָרְתְ דְּאִיהוּ גַּבְרִיאֵל/ הָכִי הוּא וַדַּאי בּגִין דְּאָתֵי‬ ְ ְ ְ ַ 6ange qui est préposé aux âmes des Justes se nomme nuit et tu as dit quil estGabriel! Il en est ainsi assurément7 parce quil vient ‫מסִּטְרָא דִּשׂמָאלָא וְכָל מַאן דְּאָתֵי מִסִּטְרָא דּשְׂמָאלָא הָכִי אקְרֵי/ וַיֵּלֶָך אִישׁ: דָּא עַמְרָם/ וַיִּקַּח אֶת בַּת לוִי: דָּא‬ ֵ ִ ִ ְ ִdu côté gauche et tout celui qui vient du côté gauche sappelle ainsi. Un homme alla,cest Amram. Et il prit la fille de Lévi , ‫יוֹכֶבֶד/ וּבַת קוֹל נַחְתַּת וְאַמְרַת לֵיהּ לאזְדַּוְּוגָא בָּהּ דְּהָא קָרִיב זִמְנָא דְּפוּרְקָנָא דּיִשְׂרָאֵל עַל יְדָא דִּבּרָא‬ ְ ְ ִ ְcest Yokhéved. Une voix céleste descendit et lui dit de sunir avec elle car le tempsde la délivrance dIsraël sapproche par la main du fils‫דְּאִתְיְלִיד מִנַּי ְיהוּ/ וְקוּדְשָׁא בְּרִיְך הוּא סִיּ ֵיעַ בֵּיהּ דְּתָנֵינָן שׁכִינְתָּא שַׁרְי ָא עַל עַרְסַי ְיהוּ וּרְעוּתָא דִּלְהוֹן בּדְבֵקוּתָא‬ ִ ְquil enfantera delle. Le Saint-Béni-Soit-Il laida8 car on a enseigné: la RésidenceDivine reposa sur leur couche et leurs volontés9 (‫א‬ww‫חדָא הֲוָה בָּהּ בּשְׁכִינְתָּא וְעַל דָּא לָא אִתְעָדֵי שׁכִינְתָּא מֵהַהוּא בּרָא דְּאוֹלִידוּ לקַיּ ְימָא דִּכְתִּיב )ויקרא י‬ ְ ְ ְ ִ ֲétaient complétement unies avec la Résidence Divine. Cest pour cela que laRésidence Divine ne quitta pas lenfant quils enfantèrent pour accomplir ce qui estécrit: ‫והִתְקַדּשְׁתֶּם וִהְי ִיתֶם קְדוֹשִׁים/ בַּר נָשׁ דִּמְקַדֵּשׁ גּרְמֵיהּ מִלְּרַע קוּדשָׁא בְּרִיְך הוּא מְקַדֵּשׁ לֵיהּ לעֵילָּא כּמָה‬ ְ ְ ְ ַ ִ ְ 10Et vous vous sanctifierez et vous serez saints . Un homme se sanctifie en-bas et leSaint-Béni-Soit-Il le sanctifie en-haut11. De même1 Éxode 2, 12 Qui est du côté droit/Din (Ramac).3 De même ils trouvèrent un homme (Genèse 37, 15) cest Gabriel (Rashi).4 Daniel 9, 215 De même que la tribu de Lévi est du côté droit/Din (Ramac).6 Suivant le verset et la nuit a dit: un homme a été conçu (Job 3, 3), nuit est le nom de lange préposé à la grossesse ( Rashi).7 Il sappelle assurément nuit mais nuit est préposé à la grossesse et Gabriel à la naissance ( Ramac).8 Car elle accoucha a lage de 130 ans (Ramac).9 Aussi bien à elle quà lui (Ramac).10 Lévitique 11, 4411 À la sanctification den-bas répond une sanctification encore plus grande den-haut (Ramac).
  2. 2. ‫דּרְעוּתָא דִּלְּהוֹן הֲוָה בִּדְבֵקוּתָא דּשְׁכִינְתָּא/ הָכִי אִתְדַּבּקָא שׁכִינְתָּא בְּהַהוּא עוֹבָדָא מַמָּשׁ דּעָבְדוּ/ אָמַר רִבִּי‬ ְ ְ ְ ִ ִque vos volontés étaient attachées à la Résidence Divine, ainsi la Résidence Divinesest attachée dans laction même quils ont accompli12. Ribbi Isaac ‫יִצְחָק זַכָּאִין אִינּוּן צַדִּיקַיּ ָא דִּרְעוּתָא דִּלְּהוֹן בִּדְבֵקוּתָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיְך הוּא תָּדִיר וכְמָה דּאִינּוּן מִתְדַּבּקִין בֵּיהּ‬ ְ ְ ְa dit: Heureux ces Justes dont les volontés sont attachées constamment13 au Saint-Béni-Soit-Il. Et de même quils sattachent à lui ‫תָּדִיר הָכִי נָמֵי אִיהוּ אתְדַּבָּק בְּהוּ וְלָא שׁבִיק לוֹן לעָלְמִין/ וַוי לְרַשִׁיעַיּ ָיא דִּרְעוּתָא דִּלְּהוֹן וּדְבֵקוּתָא דִּלְּהוֹן‬ ְ ָ ִconstamment, ainsi il sattache à eux et ne les abandonne jamais. Malheur auxmécréants ! Leurs volontés et leur attachement ‫מתְרַחֲקָא מִנֵּיהּ/ וְלָא דַּי לְהוּ דְּמִתְרַחֲקָן מִנֵּיהּ אֶלָּא דְּמִתְדַּבּקָן בּסִטְרָא אַחֲרָא/ תָּא חֲזֵי עַמְרָם דְּאִתְדַּבָּק בֵּיהּ‬ ְ ְ ִséloignent de lui et cela ne leur suffit pas de séloigner de lui mais ils sattachent àlAutre côté. Viens voir: Amram sest attaché ‫בְּקוּדשָׁא בְּרִיְך הוּא/ נָפַק מִנֵּיהּ מֹשֶׁה דְּקוּדְשָׁא בְּרִיְך הוּא לָא אַעדֵי מִנֵּיהּ לְעָלְמִין וּשְׁכִינְתָּא אִתְדּבְּקַת בַּהֲדֵיהּ‬ ַ ְ ְau Saint-Béni-Soit-Il, en est sorti Moïse que le Saint-Béni-Soit-Il na jamaisabandonné et la Résidence Divine sest constamment attachée à lui. /‫תָּדִיר זַכָּאָה חוּלָקֵיהּ‬Heureuse sa part. : ‫ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן‬wָ‫בָּרוְּך יְי‬12 Au moment où ils se sont unis pour concevoir Moïse (Ramac).13 Tout au long de leur vie et pas seulement au moment de leur conception (Ramac).

×