Zohar Mikèts Mardi/ זוהר מקץ יום ג'

200 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
200
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zohar Mikèts Mardi/ זוהר מקץ יום ג'

  1. 1. ‫/ זוהר מקץ יום ג‬Zohar Mikèts Mardi ‫וַיַּכֶּר יוֹסֵף אֶת אֶחָיו וְהֵם ֹלא הִכִּירוּהוּ/ רבִּי אֶלְעָזָר פָּתַח וְאֲמַר )תהלים מט( לָמָּה אִירָא בִּימֵי רָע עֲוֹן עֲקֵבַי‬ ִJoseph reconnut ses frères et eux ne le reconnurent pas1. Ribbi Elazar a ouvert etdit:Pourquoi aurais-je peur aux jours du mauvais?, la faute mentoure aux talons2. ‫יְסֻבֵּנִי/ תָּא חֲזֵי תְּלַת אִינוּן דּדָחֲלִין וְלָא יָדְעִין מִמַּה דָּחֲלִין וְאוּקְמוּהָ/ אֲבָל אִית מַאן דְּדָחִיל וְלָא יָדַע מִמַּה‬ ְViens voir: trois sont ceux qui ont peur mais ne savent pas de quoi ils ont peur et onla établi3. Mais il est celui qui a peur et ne sait pas de quoi. ‫אִיהוּ דּחִיל בּגִין אִינוּן חֶטְאֵי/ דְּלָא יָדַע דְּאִינוּן חֲטָאִין וְלָא אַשְׁגַּח בְּהוּ ואִיהוּ דָּחִיל מִימֵי רָע/ מַאן אִינוּן יְמֵי‬ ְ ְ ָ 4Il a peur à cause des fautes dont il ne sait pas quelles sont des fautes et quil nesurveille pas et cest lui qui a peur aux jours du mauvais. Que sont les jours dumauvais? ‫א איהו( דָּא יֵצֶר הָרָע דְּאִיהוּ אקְרֵי רָע/ וְאִית‬ww‫רָע אִלֵּין אִינוּן יוֹמִין דְּאִינוּן אִזְדַּמְּנָן בּהַהוּא רָע/ וּמַאן אִינוּן )ד‬ ִ ְ 5Ce sont les jours qui adviennent par ce mauvais! Et quels sont-ils( qui est-il)? Cestle Mauvais penchant qui sappelle mauvais et il a ‫לֵיהּ יוֹמִין יְדִיעָן דְּאִתְיְהִיב לֵיהּ רְשׁוּ בּעַלְמָא לְאַסְטָאָה לְכָל אִינוּן דִּמְסָאֲבֵי אָרחַי ְיהוּ/ דְּמַאן דְּאָתֵי לְאִסְתּאֲבָא‬ ָ ְ ְdes jours connus où permission lui est donnée de rendre impur dans le monde tousceux qui ont rendu impur leurs voies. Car celui qui vient se rendre impur ‫מסָאֲבֵי לֵיהּ/ וְאִלֵּין אִינוּן אִקְרוּן יְמֵי רָע וְאִלֵּין מְמנָּן עַל אִינוּן חוֹבִין דְּדָשִׁין בְּהוּ בְּנִי נָשָׁא בַּעֲקֵבַי ְיהוּ/ תָּא חֲזֵי‬ ַ ְon le rend impur. Ils sappellent les jours du mauvais et sont préposés à ces fautesque les hommes foulent avec leurs talons. Viens voir: ‫כָּל אִינוּן דִּמְסָאֲבֵי אָרְחַי ְיהוּ כַּמָּה חֲבִילֵי טְהִירִין אִזְדַּמְּנָן לְגַבּי ְיהוּ וּמסָאֲבֵי לְהוּ/ בְּאָרְחָא דְבָעֵי בַּר נָשׁ למֵיהְַך‬ ְ ְ ַtous ceux qui rendent impures leurs voies, de nombreux destructeurs brulants6 leuradviennent et les rendent impurs. Selon le chemin où un homme veut aller,‫בּהַהוּא אָרְחָא מְדבְּרִין לֵיהּ מַמָּשׁ/ אָתֵי בַּר נָשׁ לְאִתְדַּכָּאָה כַּמָּה אִינוּן דּמְסַי ְיעִין לֵיהּ/ הָא תָּנִינָן דְּכַד בַּר נָשׁ קָם‬ ִ ַ ְselon ce chemin on le conduit, vraiment. Lhomme vient à se purifier, nombreux sontceux qui laident7. Voici on a enseigné: quand un homme ‫בּצַפְרָא בָּעֵי לְאַסְחָאָה י ְדוֹי מִגּוֹ )לעיל נג א( נַטְלָא דְמַי ָא דּאִיהוּ מָאנָא לִיטּוֹל מִנֵּיהּ מַי ָא/ מִגּוֹ מַאן דְּאַסחֵי‬ ְ ְ ְse lève le matin, il doit se purifier les mains à partir dun ustensile deaux qui est unustensile pour prendre de leau et de quelquun ‫י ְדוֹי בְּקַדְמִיתָא כְּמָה דְאוּקְמוּהָ/ וְתָּא חֲזֵי בְּגִין נַטְלָא דָא אוֹקִימְנָא מִלָּה/ וְתוּ דְּבָעְי ָא לֵיהּ לְבַר נָּשׁ לְנַטְלָא יְדָא‬qui sest déjà purifié les mains comme on la établi8. Et de plus lhomme doit purifier1 Genèse 42, 82 Psaumes 49, 63 Celui qui mange du cresson sans se purifier les mains aura peur trente jours, celui se fait une saignée aux épaules sans se purifier les mains aura peur sept jours, celui qui se coupe les cheveux sans se purifier aura peur trois jours, celui qui se coupe les ongles aura peur un jour (Talmud Babylone Pessahim 111b/112a) et ces quatre cas comptent pour trois, Damasek Éliézer).4 Et il foule ses fautes par son talon (Ramac).5 Folio 198b6 La lumière de leur Rigueur /Din éclaire de tous ces feux.7 Selon la voie que lhomme veut suivre, on le conduit (Talmud Babylone Makot 10b).8 Ribbi Yshmaël fils de Élisha a dit: Souriel le prince des visages ma dit trois choses:..ne purifie pas tes mains par celui qui ne les a pas purifié (Talmud Babylone Bérakhot 51a).
  2. 2. ‫יְמִינָא בּשְׂמָאלָא/ בּגִין לְשַׁלְטָאָה יְמִינָא עַל שׂמָאלָא וְיִסְתְּחֵי יְמִינָא מִן שְׂמָאלָא וּבגִין כְָּך אִיהוּ נְטִילָא/ וְעַל דָּא‬ ְ ְ ְ ִsa main droite avec la gauche pour faire dominer la droite sur la gauche et laver ladroite par la gauche et pour cela est la purification des mains9. Et ainsi ‫מַאן דּנָטִיל י ְדוֹי י ִטּוֹל יְמִינָא בּשְׂמָאלָא לאַשְׁלָטָא יְמִינָא עַל שׂמָאלָא/ בְּגִין דּלָא יָהִיב דּוּכְתָּא לְיֵצֶר הָרָע‬ ְ ְ ְ ִ ְcelui qui se purifie les mains, purifie la droite avec la gauche pour faire dominer ladroite sur la gauche afin de ne pas donner de place au Mauvais penchant10, ‫לְשַׁלְּטָאָה כְּלַל וְהָא אוֹקִימְנָא/ תָּא חֲזֵי בְּשׁעְתָּא דְדִינָא בִּישָׁא שׁלְטָא לָא אָתִיב יְדֵיהּ מִלְאַבְאָשָׁא/ וּבשַׁעְתָּא‬ ְ ָ ַpour quil ne domine pas du tout et on la établi. Viens voir, au moment où lamauvaise Rigueur domine il ne retient pas sa main de nuire et au moment‫דִּימִינָא שָׁלְטָא עַל עַמִין עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת לְתַבְרָא לוֹן חָי ִיס קוּדְשָׁא בְּרִיְך הוּא עֲלַי ְיהוּ וְלָא שָׁצֵי‬où la droite domine sur les peuples idolâtres pour les briser, le Saint-Béni-Soit-Il apitié deux et ne les et ne les extermine pas. ‫לוֹן/ וּבְּגִין כְָּך כָּל מַאן דְּאִיהוּ חָטֵי בְּאִינוּן חֶטְאִין דְּדָשׁ בְּהוּ בּרַגְלוֹי לָא יָדַע בְּהוּ וְדָחִיל תְּדִירָא/ דָּוִד מַלְכָּא‬ ְEt pour cela, tout celui qui faute par ces fautes quil foule par ses pieds, sans lesconnaître a toujours peur. Le roi David ‫הֲוָה אִסְתַּמַר תָּדִיר מֵחוֹבִין אִלֵּין וְכַד הֲוָה נָפִיק לִקְרָבָא הֲוָה מְפַשׁפֵּשׁ לוֹן/ וְעַל דָּא לָא דָחִיל לאֲגָחָא עִמְּהוֹן‬ ַ ְse préservait toujours de ces fautes et quand il sortait au combat il les inspectait11. Etcest pourquoi il navait pas peur delles pour aller à la guerre. ‫קְרָבָא/ וְתָּא חֲזֵי אַרְבַּע מַלְכִין הֲווּ מַאן דְּשׁאִיל דָּא לָא שָׁאִיל דָּא/ דָּוִד אָמַר )תהלים יח( אֶרְדּוֹף אוֹיְבַי‬ ָViens voir: quatre rois étaient, ce qua demandé celui-ci, celui-là ne la pas demandé.David a dit:Je poursuivrai mes ennemis ‫ואשִּיגֵם וְֹלא אָשׁוּב עַד כַּלּוֹתָם/ מַאי טַעְמָא בְּגִין דְּהֲוָה אִסְתַּמַּר מֵאִלֵּין חוֹבִין וְלָא יָהִיב דּוּכתָּא לְשַׂנְאוֹי‬ ְ ׂ ַ ְ 12 et je les atteindrai et je ne reviendrai pas avant leur disparition . Quelle en est laraison? Cest parce quil se protégeait de ces fautes et ne donnait pas de place /‫לְשַׁלְּטָאָה/ וְעַל דָּא בָּעֵי לְמִרְדַּף אֲבּתרַי ְיהוּ תָּדִיר וְלָא יִרְדְּפוּן אִינוּן אֲבַתְרֵיהּ לְמִתבַּע חוֹבוֹי וְי ִפּוֹל בִּידַי ְיהוּ‬ ְ ְ ַà ses ennemis pour le dominer. Et pour cela il les poursuivait constamment et ils ne lepoursuivaient pas pour lassigner pour ses fautes et quil tombe entre leurs mains.‫אָסָא הֲוָה דָּחִיל יַתִּיר, אַף עַל גַּב דְּהֲוָה מְפַשְׁפֵּשׁ בְּחֶטְאוֹי, וְלָא כְדָוִד מַלְכָּא. אִיהוּ בָּעֵי לְמִרְדַּף אֲבַּתְרַי ְיהוּ, ולָא‬ ְAssa avait encore plus peur, bien quil ait inspecté ses fautes et pas comme le roiDavid. Il voulait les poursuivre et pas‫יַגִּיחַ לוֹן, וְיִקְטוֹל לוֹן קוּדשָׁא בְּרִיְך הוּא, וְכְָך הֲוָה. דִּכְתִיב, )דברי הימים ב יד( וַיִּרְדְּפֵם אָסָא וְהָעָם אֲשֶׁר עִמּוֹ‬ ְles combattre et que le Saint-Béni-Soit-Il les tue. Et il en fut ainsi comme il est écrit:Assa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusquà Guérar et il tomba desKoushim jusquà quils naient plus de vie car ils furent brisés devant YHVH et devantson camp..13.9 Pour que la gauche/Din soit au service de la droite/Hessed.10 Qui provient de la gauche/.Din.11 Minutieusement.12 Psaumes 18, 3813 Chroniques II 14, 12.
  3. 3. ‫וְגו, וּכתִיב וַיּ ִגּוֹף יְי ָ אֶת הַכּוּשִׁים לִפְנֵי אָסָא וְלִפְנִי י ְהוּדָה וַיּ ָנוּסוּ הַכּוּשִׁים. )וכן( דָּוִד מַה כְּתִיב בֵּיהּ, )שמואל‬ ְEt il est écrit: YHVH frappa les Koushim devant Assa et devant Yéhouda et ilssenfuirent, les Koushim 14. (Et de même) David quest-il écrit à son propos: ‫א ל( וַיַּכֵּם דָּוִד מֵהַנֶּשֶׁף וְעַד הָעֶרֶב למָחֳרָתָם. אֲבָל אָסָא אִיהוּ רָדִיף וְקוּדְשָׁא בְּרִיְך הוּא מָחֵי. י ְהוֹשָׁפָט מֶלְֶך‬ ְEt David les frappa depuis le crépuscule jusquau soir du lendemain15. Mais Assa lespoursuivait et le Saint-Béni-Soit-Il frappait. Josaphat, roi de Yéhouda .‫י ְהוּדָה, אוּף הָכִי נָמֵי הֲוָה שָׁאִיל. וְאֲמַר, לָא יָכִילְנָא לְמִרְדַּף וְלָא לְקָטְלָא. אֶלָּא אנָא אֲזַמֵּר, וְאַתְּ קטֵיל לוֹן‬ ְ ֲlui aussi demandait et a dit: je ne peux ni les suivre ni les tuer mais je chanterai et tules tuera ‫בְּגִין דְּלָא הֲוָה מְפַשְׁפֵּשׁ כָּל כְָּך כְּאָסָא. וְקוּדשָׁא בְּרִיְך הוּא עבַד לֵיהּ הָכִי. דִּכְתִיב, )דברי הימים ב כ( וּבעֵת‬ ְ ֲ ְ 16parce quil ninspectait pas autant que Assa. Et le Saint-Béni-Soit-Il agit ainsi pourlui car il est écrit: Et au moment,‫החֵלּוּ ברִנָה וּתְהִלָּה נָתַן יְי ָ מְאָרְבִים עַל בְּנִי עַמּוֹן מוֹאָב וְהַר שֵׂעִיר הַבָּאִים לִיהוּדָה וַיִּנָּגֵפוּ. חִזְקִיּ ָה מֶלְֶך י ְהוּדָה‬ ְ ֵoù ils commencèrent en allégresse et louange, YHVH suscita des embuscades auxenfants de Amon et de Moab et la montagne de Séïr qui venaient contre Yéhouda et illes frappa17. Ézéchias, roi de Yéhouda ‫אוּף הכִי נָמֵי אָמַר. אֲנָא לָא יָכִילְנָא, לָא לְזַמָּרָא, וְלָא לְמִרְדַּף, וְלָא לַאֲגָחָא קְרָבָא. בְּגִין דְּדָחִיל מֵאִלֵּין חוֹבִין‬ ָlui aussi dit: je ne peux ni chanter ni poursuivre ni combattre parce quils avaient peurde ces fautes ‫דְּקָאֲמָרָן. מַה כְּתִיב, )מלכים ב יט( ויְהִי בַלַיְלָה הַהוּא וַיֵּצֵא מַלְאְַך יְי ָ וַיּ ְַך בְּמַחֲנִה אַשּׁוּר מֵאָה וּשְׁמוֹנִים‬ ַdont on a parlé. Quest-il écrit? Et ce fut pendant cette nuit que sortit un ange deYHVH et frappa le camp de Ashour, cent quatre vingt ‫וַחֲמִשָּׁה אלֶף וַיַּשְׁכִּימוּ בַבֹּקֶר וְהִנֵּה כלָּם פְּגָרִים מֵתִים. וְחִזְקִיּ ָה הֲוָה יָתִיב בְּבֵיתֵיהּ וְשָׁכִיב בְּעַרְסֵיהּ, וְקוּדשָׁא‬ ְ ֻ ֶ 18cinq mille, et ils se levèrent les matins et voici tous des corps morts . Et Ézéchiasétait installé dans sa maison et dormait dans son lit et le Saint-Béni-Soit-Il ‫בְּרִיְך הוּא קטִיל לוֹן. וּמַה צַּדִּיקִים אִלֵּין הֲווּ דָּחֲלִין מאִלֵּין חוֹבִין, שְׁאָר בְּנִי עַלְמָא עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה. בְּגִין‬ ֵ ָles tuait. Et si ces Justes avaient peur de ces fautes, les autres hommes à plus forteraison! ‫כְָּך אִית לֵיהּ לְבַר נָשׁ לְאִסְתַּמְּרָא מֵאִלֵּין חוֹבִין, וּלפַשְׁפְּשָׁא בְּהוֹן כִּדְקָאֲמָרָן. בְּגִין דְּלָא יִשְׁלְטוּן עֲלוֹי אִינוּן יְמֵי‬ ְCest pour cela que lhomme doit se préserver de ces fautes et les inspecter comme ona dit, afin que le dominent pas ces .‫רָע, דְּלָא מְרַחֲמֵי עֲלֵיהּ‬jours du mauvais qui nont pas de Miséricorde pour lui. : ‫ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן‬wָ‫בָּרוְּך יְי‬14 Chroniques II 14, 1115 Samuel I 30, 1716 Ses fautes.17 Chroniques II 20, 2218 Rois II 19 35.

×