Å r s r e d ov i s n i n g H s B s ö d e rtö r n2006
HSB Södertörn                     Vår visionHSB Södertörn verkar inom Huddinge, Botkyrka      HS...
InnehållViktiga händelser under 2006                                  4Långsiktiga mål  ...
VIkTIgA HäNDELSEr    UNDEr 2006    • Brf Sörgården och Brf Hörningsnäs     stod klara för inflyttning    • By...
Vi skapar en framgångsrik Verksamhet som ger merÄnnu ett år är lagt till handlingarna. Det är inte utan   när ska vi bli...
Medlemmar Alla som bosparar eller bor i våra bostäder är medlemmar i HSB     Allt fler unga börjar bospara Södertörn...
FörvaltningSom tjänsteföretag måste HSB Södertörn lyfta blicken för att få    organisationen som har genomförts är fakt...
TEkNISk FörVALTNINg                         – För varje procent som energikostnaderna sänks   ...
”Hållbarhet är att skapa effektiv logistik som värnar miljön.”                 Nicolai Ussing och Johan Lö...
nu kunderna även hämta uppdaterade resultat- och         Bristen på snabb tillgång till fastighetsritningar harba...
Marknad och utvecklingFör en medlemsägd organisation är närheten till medlemmarna en  föra ut varumärket och fördelarna ...
Nyproduktion HSB Södertörn är känt som en flitig nybyggare. Under 2006        året var det klart för inflyttning o...
Nyproduktion  1. Brf Sörgården – byggd 20061  Under 2006 färdigställdes Brf Sörgården i Tullinge  Trädgårdsstad. Tota...
Personal  Som personalansvarig ansvarar Roger Friberg för företagets     kundernas och omvärldens förväntningar. Inv...
Ekonomi och administrationSom ekonomichef kan Ann Ullerfors se tillbaka på ännu ett år     – Det är viktigt att vi kan...
Mål   Att veta vägen framåt                     Nu kraftsamlar vi för framtiden   Mål är viktig...
Verksamhetsutveckling och kvalitetsledningEn verksamhet i ständig utveckling              Några projekt från ...
Hållbarhet  Hållbarhet handlar om att finna balans mellan ekonomisk  tillväxt och hänsyn till miljö och social utvecklin...
HållbarhetDe viktigaste externa kommunikationskanalerna• Medarbetare                         Verks...
Hållbarhet  Miljö  Vår miljöpolicy slår fast att vårt arbete är en del av ar-                      ...
Hållbarhet              OrgANISATIONSScHEMA                 VD               U...
Styrelsen  Under året har styrelsen utöver ordinarie samman-        Faddergruppen  träden träffats i olika arbets...
Förvaltningsberättelse        2006        2006  23
FörvaltningsberättelseStyrelsen och VD för HSB Södertörn ekonomisk före­     Revisorerning (org nr 769601­3775) avger ...
projektform med verksamhetsutvecklingen. Projek­       • Nyproduktion – Planer för nyproduktion pågår i  ten involv...
Finanspolicy                         VinstdispositionDen 23 augusti 2006 antog HSB Södertörns styr...
Resultaträkning                       Not  2006     2005                   ...
Balansräkning                        Not    2006     2005                 ...
Not   2006     2005                            tkr     tkrEget kapital och skulderE...
Kassaflödesanalys                               2006      2005            ...
BokslutskommentarerNot 1  Redovisnings- och värderingsprinciper    HSB Södertörn ek för äger Erax Service AB org. nr ...
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader                                 År 2006  ...
HSB Sodertorn Arsredovisning 2006 (Sve)
HSB Sodertorn Arsredovisning 2006 (Sve)
HSB Sodertorn Arsredovisning 2006 (Sve)
HSB Sodertorn Arsredovisning 2006 (Sve)
HSB Sodertorn Arsredovisning 2006 (Sve)
HSB Sodertorn Arsredovisning 2006 (Sve)
HSB Sodertorn Arsredovisning 2006 (Sve)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HSB Sodertorn Arsredovisning 2006 (Sve)

795 views

Published on

Research och intervjuer samt svensk copywriting till årsredovisning för HSB Södertörn i samarbete med deras marknadsavdelning.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
795
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HSB Sodertorn Arsredovisning 2006 (Sve)

 1. 1. Å r s r e d ov i s n i n g H s B s ö d e rtö r n2006
 2. 2. HSB Södertörn Vår visionHSB Södertörn verkar inom Huddinge, Botkyrka HSB Södertörn skapar det goda boendet medoch Nynäshamn. Vi bedriver medlemsverksam- stöd av en medlemsägd, kooperativ organisa-het, vi levererar förvaltningstjänster till bostads- tion som kombinerar federativ samverkan medrättsföreningar och andra fastighetsägare samt lokalt självbestämmande.bygger nya bostäder. HSB Södertörn påverkar samhällsutveck- lingen och skapar goda villkor för boendet. HSB Södertörn har en effektiv och lönsamVerksamhetsidé verksamhet som skapar utrymme för nya satsningar som utvecklar medlemsvärdet.HSB Södertörn, som är medlemsägt, skapar i HSB Södertörn är en attraktiv arbetsplatssamverkan, genom sparande, byggande och med stolta medarbetare och som satsarförvaltning, ett tryggt och prisvärt boende. på kompetensutveckling.
 3. 3. InnehållViktiga händelser under 2006 4Långsiktiga mål 4VD har ordet 5Medlemmar 6Förvaltning 7Teknisk förvaltning 8Ekonomisk förvaltning 8Projekt 10Marknad & Utveckling 11Nyproduktion 12Personal 14Ekonomi & Administration 15Mål 16Verksamhetsutveckling och kvalitetsledning 17Hållbarhet 18Organisationsschema 21Styrelse 22Förvaltningsberättelse 23 Producerad av HSB Södertörn 2007 Redaktör och projektledare: Helena Lundberg, HSB Södertörn Art Director: Göran Holm, sixfeetsevendesign. Grafisk form: Birgitta Fors, ConForza Copywriter: Maria Lindberg Howard, beep. Foto: Håkan Flank, Maria Holmkvist Tryck: Ekotryck Redners. Tryckt på miljövänligt papper Omslag 250 g Maxi offset, inlaga 150 g Maxi offset
 4. 4. VIkTIgA HäNDELSEr UNDEr 2006 • Brf Sörgården och Brf Hörningsnäs stod klara för inflyttning • Byggstart för Brf Måsen i Nynäshamn • Vi ökade antalet medlemmar under 25 år med 305 st • Vi startade arbetet med särskilda kundgrupper och ansvariga för varje kund • Vi ökade vår omsättning inom förvaltningen med 11 procent • Vi ökade vår förvaltning med 454 lägen- heter och tecknade 6 nya avtal med externa kunder gällande skötsel och drift • Vi startade 22 nya OV7-projekt • 40 brf anslöt sig till Styrelsewebben – vår digitala förvaltning LåNgSIkTIgA MåL Medlemmar • Öka kontakten och medlemsvärdet • Fler unga medlemmar Nya bostäder • Bibehållen marknadsandel • Fler hyresrätter Förvaltning • Ökad marknadsandel • Fler kvalificerade tjänster Ekonomi • Alla verksamheter lönsamma • Stabil resultatnivå Personal • Hög kompetens • Vilja till utveckling4 2006
 5. 5. Vi skapar en framgångsrik Verksamhet som ger merÄnnu ett år är lagt till handlingarna. Det är inte utan när ska vi bli som indianerna?stolthet som vi nu gör bokslut. Under året som gått Framtiden börjar idag. I fokus har vi naturligtvis miljön.har vi fokuserat på långsiktig verksamhetsutveckling Vi kan inte längre leva som om någon annan ska sopa– hela tiden med medlemmarna, kunderna och deras upp efter oss. Vi är ansvariga.nytta i fokus. Vi har lyssnat på våra kunder och i dialog Indianerna fattade aldrig några beslut innan de tänktmed dem utvecklat nya, spännande och framför allt över konsekvenserna för flera generationer framåt. Låtrelevanta tjänster. oss göra likadant. Vad kan vi förbättra i vårt eget miljö- Vi har utvecklat den digitala förvaltningen som arbete? Hur kan vi hjälpa våra föreningar att minskatrots att den sker via datorn faktiskt för oss närmare miljöbelastningen. Hur stödjer vi våra kunder i att minskavarandra. Kunden får ökad inblick i sin verksamhet utsläppen av koldioxid – en av de få faktorer där vi allaoch fler möjligheter att påverka. Vi har skapat fler faktiskt kan vara med och göra stor skillnad. Hur skaparutbildningar som ger kunden möjlighet att med ännu vi en hållbar verksamhet som framtida generationer kanstörre trygghet driva sin förening och föra en dialog vara stolta över?med medlemmarna. En hel del tjänster finns redan att tillgå, till exem- Vi har ytterligare vässat vårt kvalitetsledningssys- pel energianalysen som hjälper föreningarna att sänkatem för att säkerställa långsiktig leverans av tjänster förbrukningen av energi, PCB-inventering, ombyggnadtill kunder och medlemmar. Och på tal om medlem- och injustering av ventilation, ombyggnad och kon-mar – vi blir fler och vi blir yngre. Det känns bra för vertering från olja till fjärrvärme för att nämna några.framtiden. Nyproduktionen och planeringen av nya Men vi behöver din hjälp för att skapa ännu fler. Låtbostäder har gått på högvarv. Vi bygger i alla våra mig därför veta vad du har för tankar kring detta. Mailakommuner. Och vi bygger mycket. Flera hundra mig på radda.varlden@sodertorn.hsb.se och berätta omlägenheter är planerade de närmaste åren – alla med dina idéer kring hur vi tillsammans kan rädda världen.en central placering. Eller i alla fall göra den lite bättre. Till slut – i vårt utvecklingsarbete strävar vi efteråterbäring i sann kooperativ anda ständiga förbättringar, allas delaktighet och engageratDet går bra för oss. Under året som gått har vi fått ledarskap. Den verksamhet som vi redovisar här är ettfler uppdrag och fler kunder. Vi har effektiviserat vår bevis för att vi verkligen lever upp till detta. Tack allaorganisation och skapat smartare sätt att arbeta på. som är med och gör detta möjligt. Låt oss fortsätta iVi har fokuserat ytterligare på kundrelationer och samma goda anda!varit lyhörda för de önskemål kunderna har på osssom leverantör. Kort sagt så har vi arbetat hårt. Dettatillsammans gör att vi visar ett fortsatt gott resultat.Faktiskt så gott att vi har möjlighet att ge alla avtals-kunder som är medlemmar återbäring för 2006. Ulf Tapper Detta är ett unikt ögonblick i HSB Södertörns histo- VD HSB Södertörnria. Fortsätter vi det framgångsrika arbetet hoppas jagatt det inte blir sista gången. 2006 5
 6. 6. Medlemmar Alla som bosparar eller bor i våra bostäder är medlemmar i HSB Allt fler unga börjar bospara Södertörn. Varje dag har Inger Fjellander och Jessica Agdahl person- Men värvningsarbetet sker också via olika aktiva insatser. lig kontakt med många av dem. Idag är det totala antalet medlem- Hösten 2006 genomfördes en lokal medlemskampanj. mar ca 18 000 varav ca 70-75 procent äger en bostadsrätt medan I parker och på gator och torg dök plötsligt spisar, dörrar, resten är bosparare eller medlemmar. Och fler ska de bli. vitvaror och toaletter upp försedda med prislappar. De var märkta ”Max 300 kr/mån” vilket skulle väcka tanken Många fördelar med medlemskap att det lönar sig att bospara i HSB. Oavsett boendeform kan man bli medlem i HSB och Många väljer också att ringa direkt till HSB Söder- får då tillgång till en mängd förmåner och rabatter. törn och prata medlemskap och bosparande. – Medlemskapet är en förutsättning för att börja – Bland de roligaste samtalen är när mor- eller bospara. farföräldrar ringer och vill börja bospara till barn- Som medlem får man både medlemstidning, för- barnen, säger Inger som har märkt att även allt fler månlig hemförsäkring, förtur till hyreslägenheter, rätt unga föräldrar har börjat göra likadant. till juridisk rådgivning, tillgång till hantverkstjänster, Båda lever de som de lär. Inger äger en bostadsrätt vitvaror till medlemspriser samt en mängd rabatter på i HSB och är en aktiv medlem som utnyttjar sina allt från glasögon till bredband, säger Jessica som svar förmåner och sin rösträtt. Dessutom bosparar hon på frågan om vad som ingår i medlemskapet. till barnbarnen. Jessica däremot bor i villa men hon bosparar till sina barn. Så de har inte svårt för att hitta kvalitet och kvantitet är lika viktigt argument för varför man ska vara medlem i HSB. De kooperativa principerna bygger på engagerade medlemmar i samverkan så arbetet går ut både på att utveckla medlemskapet och att värva fler medlemmar. – Det är viktigt att stärka kvaliteten på medlemskapet, inte bara öka kvantiteten medlemmar, säger Inger. Internet har blivit en allt viktigare kommunikations- kanal som även lockar nya medlemmar. Under 2006 tillkom ”Mina sidor” där bosparande medlemmar kan anmäla intresse för nyproducerade bostadsrätter. Nya funktioner fylls på vartefter. ”Hållbarhet är alla engagerade medlemmar som tänker långsiktigt.” Jessica Agdahl och Inger Fjellander 6 2006
 7. 7. FörvaltningSom tjänsteföretag måste HSB Södertörn lyfta blicken för att få organisationen som har genomförts är faktiskt resultatetett längre och mer hållbart tidsperspektiv. Förvaltningschefen av OV7-projektet ”Leverans av förvaltningstjänster iStefan Younes ser förvaltarnas nya roll som rådgivare med specifika framtiden”.detaljkunskaper. De samlar all nödvändig kompetens inom kund- Andra OV7-projekt har generat nya tjänster ochgruppen och har direkt kundansvar. ökad kvalitet. En av dem är Lägenhetstillsyn som an- vänds av bostadsrättsföreningen i förebyggande syfte.Ny kundtjänst förbättrar servicen Tjänstens innehåll har förtydligats och den ingår nu iFörvaltningen har tidigare haft en bred funktion men affärsområdet Projekt.dagens avancerade tekniska installationer gör arbetsom- – Vi började marknadsföra tjänsten under vårenrådet mer komplext. För att tydliggöra förvaltarens roll och kundernas respons har varit positiv, säger Stefan.och förbättra servicen har medlemmarnas kundtjänstutvecklats medan bostadsrättsföreningarnas styrelser har Bredare verksamhet skapar kundfördelardirektkontakt med förvaltaren. Stefan ansvarar även för den strategiska affärsutveck- – Min ambition är att lyfta kundtjänstfunktionen lingen. HSB Södertörns primära kundgrupp är givetvisi organisationen, säger Stefan som även är chef för bostadsrättsföreningarna men för att utveckla förvalt-affärsområdet Förvaltning. Det skapar högre tillgäng- ningen måste verksamheten breddas. Det ger viktigalighet och kringfunktionerna kan skötas på ett mer erfarenheter och med ökad volym skapas en mängdkundorienterat sätt. stordriftsfördelar som gynnar befintliga kunder. Under Idag finns ett grundpaket som består av underhålls- 2006 genomfördes en noggrann analys av den externabesiktning och tillgång till lokala HSB-kontor. Utifrån marknaden och det finns en stor potential med mångadet kan kunderna köpa tilläggstjänster allt efter behov. intressanta kundgrupper. – Det är kunderna som avgör hur lyhörda och flexibla – Ett av de företag som har valt att samarbeta medvi faktiskt är och om vi motsvarar deras förväntningar oss är Nynäshamnsbostäder med 2580 lägenheter,och kan leverera utifrån deras behov, säger Stefan. säger Stefan. Där har vi nu ansvar för mark och ytter- miljö i halva beståndet.OV7-projekt leder till nya tjänsterDet omfattande kvalitets- och utvecklingsarbetet OV7rullade vidare under 2006 med 22 nya projekt (du kanläsa mer om OV7 på sidan 17). Hela den förvandling av ”Hållbarhet handlar om långsiktiga kundrelationer.” Stefan Younes 2006 7
 8. 8. TEkNISk FörVALTNINg – För varje procent som energikostnaderna sänks påverkas även miljön positivt, säger Johan.Affärsområdet Teknisk förvaltning omfattar såväl drifttekniker Den ökande datoriseringen av driftanläggningarnasom fastighetsskötare. Tillsammans med sina kollegor ser affärs- har effekt. Det spar energi och med bättre överblickområdeschefen Nicolai Ussing och Johan Löfgren, gruppchef över fastigheterna från en och samma plats minskardrift, till att fastigheter och bostadsområden hålls i bästa skick antalet resor för driftteknikerna. Jobbet blir utförtgenom förebyggande underhåll och löpande skötsel. med mindre belastning på miljön. Fastighetsskötarna jobbar traditionellt nära kunderna men även här kanökat fokus på driftfrågor transporterna bli färre och kortare. Under 2006 inled-Under 2006 bildade drift och skötsel ett eget affärsom- des även diskussioner om vad som kan förbättras närråde för att ytterligare stärka fokuset och effektivisera det gäller drivmedel samt bil- och maskinparken.arbetet. Trädgården kan också göras mer miljövänlig. En Driftteknikerna arbetar med styrning och reglering felaktig utemiljö kan vara onödigt energikrävandeav värme och ventilation vilket är ett område under både när det gäller produkter, material, maskiner ochstark utveckling. Övervakningen av anläggningarna transporter.datoriseras och nya produkter dyker ständigt upp på – Genom att förändra och skapa en utemiljö medmarknaden så det gäller att hålla sig uppdaterad. den rätta växtligheten och rätt inramning, får vi i sin – Det här kräver noggrann omvärldsbevakning och tur lättare skötsel och mindre underhåll, men även entät kontakt med branschen. Den förmånen har vi ge- bättre miljö att uppleva och bo i säger Nicolai.nom det nära samarbetet med andra HSB-föreningar,säger Johan. EkONOMISk FörVALTNINg Att samarbeta mer över gränserna kommer på siktatt ge betydande samordningsvinster. Ekonomisk förvaltning handlar om så mycket mer än bara – Vi måste givetvis vara effektiva men vårt arbete siffror. Det är själva grunden för ett tryggt boende.handlar framför allt om kvalitet, närvaro och trygghet – I vårt arbete strävar vi alltid efter att se helheten, sägerför kunderna, säger Nicolai. Susanne Tiderman som är affärsområdeschef för HSB Söder- törns ekonomiska förvaltning.god närmiljö ökar fastighetens värdeI avtalet med kunderna ingår regelbundna driftmöten Allt fler köper ekonomitjänsterdär frågor och problem effektivt fångas upp. Det är Susanne och hennes kollegor har idag 96 procent aven viktig kommunikationslänk som ökar kvalitetstänk- HSB Södertörns bostadsrättsföreningar som kunder.andet där fastighetstjänsterna löpande utvärderas och När det gäller den externa marknaden överträffadesutvecklas i samverkan med kunden. målet för 2006 med 68 procent. Det är tydligt att allt – Vi är marknadsledande inom affärsområdet men fler har upptäckt HSB Södertörns gedigna kunskaperska bli bättre på affärsmannaskap, säger Nicolai. Alla och starka engagemang.kan träna sig i ansvarstagande och återkoppling, det HSB-föreningens kompetens och nätverk ska stå förhandlar om ständig förbättring. trygghet och det viktigaste i samarbetet med kunderna Ett av OV7-projekten har handlat om att analysera är att skapa förtroende.den externa marknaden och potentialen är överrask-ande god. Under våren 2007 kommer också ett helt kundbehov ledde till nya tjänsternytt trädgårdskoncept att lanseras med en rad tjänster På HSB Södertörn läggs mycket tid och kraft påför planering, anläggning, garantiskötsel och besikt- budgetarbetet och för att hjälpa kunderna går man inning av grönområden. En god närmiljö bidrar till att i minsta detalj. Under 2006 skapades tilläggstjänsternaöka fastighetens värde. Flerårsprognos och Likviditetsprognos som förenklar planeringen ytterligare. Tillsammans med budgetenAktivt miljöarbete har effekt skapar det ännu bättre underlag för planering på kortMiljötänkandet är en naturlig del av drift- och skötsel- och lång sikt. Idag väljer allt fler bostadsrättsföreningararbetet. Att minska energiförbrukningen och hjälpa att låta prognostjänsterna ingå i avtalet.kunderna att se över underhållsplaner och föreslå Även Styrelsewebben, det digitala förvaltningssys-förbättringar har stor påverkan på miljön. temet, har fått fler tjänster. Förutom webbfakturor kan8 2006
 9. 9. ”Hållbarhet är att skapa effektiv logistik som värnar miljön.” Nicolai Ussing och Johan Löfgren”Vi känner ett starkt ansvar för att våra ”Långsiktighet och hållbarhet går handmedlemmars redovisning och utveckling är i hand. Det handlar om att ha en helhetssyn ekonomiskt och socialt hållbar.” för ekonomi, livslängd och miljö.” Susanne Tiderman Lennart Nordlund 2006 9
 10. 10. nu kunderna även hämta uppdaterade resultat- och Bristen på snabb tillgång till fastighetsritningar harbalansräkningar samt objekts- och restsaldolistor. länge varit ett problem. Men nu kan HSB Söder- törn hjälpa kunderna att få sina ritningar digitalise-Hårt arbete med kommande affärssystem rade. Mätning, distribution och utskrift sköts enkeltUnder 2006 påbörjades arbetet med att upphandla med hjälp av en bildvisare. Ritningarna kommer såett nytt affärssystem. Det nuvarande affärssystemet är småningom att kunna nås direkt via Styrelsewebben.ändamålsenligt men med kraven på tydligare rapporter Via energianalyser får bostadsrättsföreningarnahar det blivit omodernt. Dagens rapporter är svårlästa hjälp att se över sitt energibehov. Att sänka energiför-för icke-ekonomer och man ska inte behöva vara expert brukningen och byta ut viss utrustning innebär ofta enför att ta till sig informationen. energieffektivisering som lönar sig redan inom 1-2 år. När det nya affärssystemet väl tas i drift i början av2008 kommer även Styrelsewebben att få en helt annan Underhållsplan för gemensam upphandlingdignitet med en rad nya sökmöjligheter på detaljnivå. Varje enskild fastighet har en underhållsplan inför kommande reparationsåtgärder. Nu har samtliga underhållsplaner samlats i ett dataprogram där de harPrOjEkT gjorts sökbara för att man enkelt ska kunna se om det är flera fastigheter som behöver genomföra samma typ avProjektledning handlar om att på ett effektivt och lönsamt sätt underhåll under kommande verksamhetsår. Från höstenbevara, optimera och utveckla medlemmarnas investerade kapital. 2007 erbjuds kunderna gemensam upphandling avSom affärsområdeschef ser Lennart Nordlund sig framför allt material och tjänster med alla fördelar det innebär.som samordnare och det han uppskattar mest med sitt arbete Underhållstjänsten har nyligen slagits ihop medär att han är med redan från början i varje projekt. Tillsam- tjänsterna Lägenhetstillsyn och Lekplatsbesiktning i ettmans med sina kollegor arbetar han med allt från att reda ut serviceavtal som projektledarna genomför på löpandeförsäkringsskador till att samordna ROT-projekt. basis åt kunderna. – Den här servicen förenar den kooperativa prin-Statusbesiktning lönar sig cipen med våra tankar om hållbarhet, säger Lennart.Projektledning omfattar såväl problemlösning, förbear-betning, upphandling och kalkyler som att nollställaanbud, skriva beställningar, sköta drift av entreprenadoch utföra slut- och garantibesiktningar. Utöver projektledningen erbjuder man en radspecialisttjänster som utredningsuppdrag samt en-treprenad- och statusbesiktningar. När ett problemuppstår kan projektledaren föreslå en statusbesiktningsom bedömer hela anläggningens livslängd utifrån etthållbarhetsperspektiv. Det fungerar sedan som besluts-underlag inför kommande reparationer så att manslipper förhastade åtgärder. – Det lönar sig ofta att tänka lite större, sägerLennart. Byt inte däcken när bilen ändå är skrotfärdig.Enhetsmätning, digitala ritningaroch energianalyserEn annan specialisttjänst är enhetsmätning av el,värme och vatten. Trenden pekar mot att energiför-brukningen kommer att debiteras individuellt, menmed dagens olika mätmetoder är det svårt att görajämförelser. Lennart sitter med i en utvecklingsgruppsom ska ta fram ett gemensamt tankesätt kring en-hetsmätning för HSB.10 2006
 11. 11. Marknad och utvecklingFör en medlemsägd organisation är närheten till medlemmarna en föra ut varumärket och fördelarna med HSB – bådenaturlig del av den dagliga verksamheten. Som nybliven chef för till våra medlemmar och våra kunder samt till med-Marknad och Utveckling arbetar Helena Lundberg med att skapa arbetarna i organisationen.och vårda goda relationer med alla intressenter. Fokus på ungaDialogen är den högsta formen av samvaro Kommunikationsarbetet bygger på HSB:s kärnvärde-HSB har en stark samhällsnärvaro via lokala kontor ringar, framför allt tryggheten. Men dessa, tillsammansoch direktkontakt mellan medlemmar och medar- med de kooperativa principerna och bosparandetsbetare. Med sina kunskaper och sitt engagemang fördelar måste kommuniceras annorlunda gentemotförkroppsligar de HSB:s värderingar och synsätt. unga människor som till stor del har växt upp i en tid – Medarbetarna är vår främsta kommunikations- av mer individualistiskt tänkande.kanal och tydligaste varumärkesbärare, säger Helena. – Vi arbetar på att hitta nya former för dialogen ochDärför är den interna kommunikationen lika viktig också försöka se över hur unga vill aktivera sig i bostads-som den externa. Under 2006 förstärktes kommunika- rättsföreningen. I fokusgrupper där unga har fått getionsarbetet ytterligare. sin syn på hur de vill engagera sig har de bland annat – Vi vill att våra medlemmar och kunder agerar i uttryckt en önskan om möjlighet att delta utanför desamverkan med oss, säger Helena. Vi vill föra en dia- fasta former styrelsearbetet erbjuder. Fokusgruppernalog med dem istället för att bara föra ut information. har gett en hel del handfasta tips på vad som kan lockaMedlemmarna står oss närmare som företag än vad unga till engagemang och det kommer att bli ett spän-kunder vanligtvis gör. Det ger en tätare koppling till nande arbete att prova dem i praktiken.de människor vi vill kommunicera med. Hållbarhet är ett naturligt arbetssättEtt tydligare HSB En del av dialogen är att föra ut hur HSB arbetar medInför 2007 har en marknadsplan och kommunika- hållbar utveckling. Att förvalta för framtida generationertionsstrategi tagits fram som följer HSBs värderingar är ett tydligt uppdrag.och målgruppsdefinition samt är anpassad efter lokala – Hållbarhet har egentligen länge varit ett naturligtförutsättningar. arbetssätt för oss, säger Helena. Men vi vill tydliggöra – Vi vill upplevas ännu tydligare så att alla förstår det ännu mer. Vi ser det både som livsnödvändigt ochvilka vi är och vad HSB står för, säger Helena. Vi ska som en konkurrensfördel. ”Med kommunikation hålls dialogen om hållbarhetsarbetet levande.” Helena Lundberg 2006 11
 12. 12. Nyproduktion HSB Södertörn är känt som en flitig nybyggare. Under 2006 året var det klart för inflyttning och de 32 lägenheterna färdigställdes 116 lägenheter varav 60 hyresrätter. Samtidigt var det var sedan länge sålda. byggstart för 65 lägenheter. Produktionschefen Lasse Mikkola och Men det projekt som har legat Lasse särskilt varmt hans kollegor har ständigt fullt upp med nya spännande byggprojekt. om hjärtat finns i Tullinge. Ovanpå centrumanlägg- ningen har det byggts 60 attraktiva hyreslägenheter Från glänta till egen härd som alla fördelades mellan HSB:s medlemmar och Att bygga bostäder är en av HSB Södertörns allra vik- bosparare. De kunde flytta in i februari 2006. tigaste arbetsuppgifter. Ofta är många av lägenheterna sålda innan spaden ens har satts i marken. Ett bevis på Flera spännande byggprojekt på gång att husen byggs på platser där människor vill bo. Ett flertal spännande byggprojekt ligger just nu i Målet för nyproduktionen är att både behålla och startgroparna, bland dem Brf Östliden i Tullinge där öka marknadsandelarna och det finns en hel del mark- planarbetet för uppemot 180 lägenheter har påbörjats. områden runtom hela Södertörn som lämpar sig för Och i oktober 2006 togs det första spadtaget för Brf bostäder. Ett av dem var till bara för några år sedan Måsen i Nynäshamn med beräknad inflyttning som- en liten skogsglänta inom gångavstånd från Huddinge maren 2007. Mellan 150-200 lägenheter är planerade centrum. Men sommaren 2006 kunde 24 lyckliga i centrala Huddinge de närmaste åren. familjer flytta in i Brf Hörningsnäs. Några timmars båtresa från Nynäshamn planeras fler nybyggen. Även Gotland ingår i HSB Södertörns Många exempel på hållbart miljötänkande marknadsområde. Under hösten 2006 påbörjades All nyproduktion kretsar kring hållbarhet. Stor möda positiva diskussioner med kommunen om flera tänk- läggs ner i val av material och byggmetoder och man bara byggprojekt i och omkring Visby. Samtal om är mån om att värna miljön. samarbete med olika intressenter har redan inletts. – Inget avverkas i onödan, säger Lasse och näm- ner Brf Norrgården i Tullinge Trädgårdsstad som ett exempel på miljöhänsyn. Här byggs 40 lägenheter i tvåvåningshus kring en innergård där ett skogsparti med en liten bergknalle har bevarats. Även Brf Sör- gården inte långt därifrån är en vidareutveckling av småstaden med skyddade innergårdar. Mot slutet av ”Att värna om miljön vid nyproduktion, det är hållbarhet.” Lasse Mikkola 12 2006
 13. 13. Nyproduktion 1. Brf Sörgården – byggd 20061 Under 2006 färdigställdes Brf Sörgården i Tullinge Trädgårdsstad. Totalt 32 lägenheter på 1-3 rum ligger naturskönt nära till grönområden och Tullinge Cent- rum. Husen är av radhuskaraktär och alla lägenheter har egen ingång. 2. Brf Hörningsnäs – byggd 2006 Under 2006 byggde vi Brf Hörningsnäs, ett trevligt om- råde fint beläget i Hörningsnäs mellan äldre flerbostads- områden och fristående villor från 1900-talets början. Husen har totalt 24 lägenheter i fyra huskroppar i klassisk stil. Lägenheterna består av 2-5 rum, alla mycket ljusa2 och välplanerade med natur utanför fönstren. 3. Brf Måsen – projekterad 2006 I Nynäshamn, några kvarter från hamnen bygger vi tre hus med totalt 25 lägenheter, med 1-4 rum. Alla hus har hiss. Brf Måsen kommer att ligga i kvarteret Apotekaren vid lugna gator med lite trafik, men sam- tidigt mitt i centrum nära butiker, restauranger, service och pendeltågsstationen. 4. Brf Norrgården – projekterad 2006 I Tullinge Trädgårdsstad, i närheten av Tullinge C och med fantastiska friluftsmöjligheter, bygger vi 403 lägenheter i tvåvåningshus. Mellan husen bildar in- nergården en grönskande trädgårdsmiljö med plats för lek och avkoppling. Lägenheterna har 2-4 rum med entrébalkong/uteplats och egen ingång. PLANErAD NyByggNATION 2007/2008 Nynäshamn Ett efterlängtat projekt i absolut bästa läge. Cen- tralt i Nynäshamn - ovanför hamnen – bygger vi ca 80 lägenheter med sjöutsikt. Byggstart i slutet4 av 2007. Tullinge Vi fortsätter att växa i Tullinge. Vi bygger ca 160-180 centralt belägna lägenheter med trevlig gårdsbildning, nära till centrum och pendeltåg. Säljstart vintern 2007/2008. Trångsund Nära till järnvägsstationen och centrum bygger vi ca 100 lägenheter. Grön gårdsbildning ger härlig utemiljö. Säljstart vintern 2007/2008. 2006 13
 14. 14. Personal Som personalansvarig ansvarar Roger Friberg för företagets kundernas och omvärldens förväntningar. Inventering främsta resurs. Och han vet hur betydelsefull trivseln på arbets- av den befintliga kompetensen fungerar också som platsen är. Att skapa välbefinnande för 75 unika individer kräver stöd för personalförsörjningsplanen och det underlättar öppenhet, återkoppling och samarbetsvilja. framtida rekrytering. Platt organisation ger delaktighet Snabbare information och bättre hälsa Delaktighet innebär att alla är med och påverkar och NMI är ett verktyg som mäter hur nöjda medarbetarna det stämmer ovanligt väl in på HSB Södertörn som är med sin arbetsplats. Det som särskilt har efterfrågats arbetsplats. Organisationen är platt och det finns en klar är bättre information och mindre stress. Tack vare det struktur för hur problem ska synliggöras och åtgärdas. nya intranätet och snabbare mötesrapportering har – Men med delaktighet menas också att medarbe- informationsflödet förbättrats avsevärt. tarna i sin tur måste tillföra företaget något mer utöver Medarbetarnas lojalitet mot HSB och omtanke sina arbetsuppgifter, säger Roger. Först då skapas om kunderna gör att många arbetar hårt. Men att varaktigt engagemang på alla nivåer i företaget. ha mycket att göra och att känna sig stressad är inte samma sak. Engagerade ledare och kunniga medarbetare – Genom bättre planering, större uppmärksam- Samordningsvinsterna med den nyligen genomförda het samt uppskattning och återkoppling minskar omorganisationen är redan tydliga men det innebär vardagsstressen, säger Roger. Alla medarbetare har också att flera nya chefer ska slussas in i verksamheten. fått en egen årsplanering som ska hjälpa till att jämna Därför har en ledarpolicy tagits fram som bildar en ut arbetstoppar. gemensam plattform för de femton medarbetare som Friskvård är en hjärtefråga och enligt Roger hand- har en chefsposition. Ledstjärnorna är engagerat ledar- lar det om två saker: vad man stoppar i sig och hur skap, ständiga förbättringar och allas delaktighet. mycket man rör sig. Mycket kan förändras med enkla – Hur cheferna upplevs är avgörande och via två- medel och målet är att 10 procent av medarbetarna vägsfeedback i medarbetarsamtalen får även de reda ska förbättra sitt BMI. på hur väl de fungerar i sin ledarroll, säger Roger. Med hjälp av individuella kompetensutvecklings- planer kan alla medarbetare mäta sin kunskapsnivå och stämma av egna behov mot företagets mål och ”Hållbarhet bygger på allas delaktighet.” Roger Friberg 14 2006
 15. 15. Ekonomi och administrationSom ekonomichef kan Ann Ullerfors se tillbaka på ännu ett år – Det är viktigt att vi kan hjälpa kunderna att tänkamed ett mycket gott resultat där samtliga verksamheter och affärs- långsiktigt samtidigt som vi hela tiden säkerställer attområden visar lönsamhet. Så hon har all anledning att vara nöjd. allt blir gjort i rätt tid, säger Ann.Men den som arbetar med ständig förbättring håller blicken stadigtriktad framåt. Allt kan alltid göras bättre I sin roll som IT-chef ansvarar Ann för HSB Söder-ökad inlåning ger bättre ränta törns tekniska hjälpmedel och här sker snart storaFinansverksamhetens uppgift är att skapa god avkast- förändringar. Under våren 2007 byts telefonväxelnning som gynnar såväl bostadsrättsföreningarna som ut och till årsskiftet 2008 ska ett helt nytt affärssys-HSB Södertörn. tem vara installerat. Den moderna tekniken skapar – Idag har vi hand om hela 80 procent av bostads- fantastiska möjligheter – fler funktioner, nya tjänsterrättsföreningarnas tillgängliga medel, säger Ann. Det och bättre service samtidigt som det blir enklare attär en mycket bra ökning vilket gör att vi kan erbjuda säkerställa rutiner.dem bättre ränta. – Jag började arbeta på HSB 1964 och hade aldrig kunnat föreställa mig den här tekniska utvecklingen,Handlingsplan säkerställer arbetet säger Ann som minns hur allt då gjordes för hand.Att säkerställa kvaliteten i allt som görs är själva kär- Förändringen kommer att innebära stora förbättringarnan i Anns jobb. Verksamhetens inbyggda system för för såväl kunder och medlemmar som medarbetarna.planering, kontroll och uppföljning måste därför kon- – Uttrycket ”så här gör vi för så har vi alltid gjort”tinuerligt förbättras. Alla affärsområden har tidigare är det värsta som finns, säger Ann. Allt kan ju alltidgjort en egen verksamhetsplan men nu finns det även göras bättre!en detaljerad handlingsplan som fungerar som en renkvalitetssäkring gentemot kunderna. – När vi nu går från verksamhetsplanens VAD tillhandlingsplanens HUR, NÄR och VEM blir arbetetmer strukturerat, säger Ann. Dessutom har vi tagit fram ett kvalitetssystem iform av en årsplan för alla yrkesgrupper. Uppföljningenav arbetet sker löpande. ”Hållbarhet för mig är säkerhet och korrekthet.” Ann Ullerfors 2006 15
 16. 16. Mål Att veta vägen framåt Nu kraftsamlar vi för framtiden Mål är viktiga. De ska vara visionära men samtidigt Under 2007 kommer målen att vara något mindre realistiska. De ska utmana oss men inte vara omöj- tuffa, men fortfarande tillräckligt utmanande. Tanken liga att nå. Att sätta mål är en svår konst, men det är är att vi då ska kraftsamla, konsolidera oss och bygga nödvändigt. Att veta vart man ska ger mening åt det en verksamhet som är redo för en rejäl expansion dagliga arbetet. Målen ger riktningen. Sen är det upp under 2008. Riktningen är fortfarande uppåt och till oss alla att börja gå åt rätt håll. Med stolthet kan vi framåt men stigningen är mindre brant. Utan vila konstatera att alla medarbetare är väl medvetna om orkar ingen vara framgångsrik. våra mål. Alla vet vi också vad som krävs av oss för att målen ska uppfyllas. Några av våra mål för 2007 Våra fem övergripande mål beskrivs närmre på • Lönsamheten ska vara 4,75 procent sidan 4. De styr hur vi ska arbeta med medlems- • Det totala resultatet ska uppgå till 4,1 Mkr verksamheten, nya bostäder, förvaltningen, ekonomin • Egna fastigheter ska ha en direktavkastning och personalen och de ligger till grund för den årliga på 6,2 procent målsättningen. Under 2006 var målen särskilt tuffa, • Affärsområde Ekonomisk förvaltning ska det sticker vi inte under stol med. Men nu när vi har öka med 500 lgh sett resultatet av vår måluppfyllelse visar de sig ha varit • Affärsområde Teknisk förvaltning ska öka en bra utmaning. Alla mål har inte gått att nå men med 500 lgh merparten har uppfyllts, somliga mer än väl. • Inflyttningsenkäten ska visa minst 95 procent nöjda kunder Några av våra mål och resultat 2006 • Fungerande kundgrupper och upprättade • Lönsamheten ska vara 5,5 procent förvaltningsplaner för alla avtalskunder 2007 Den blev 10,75 procent • Minst 35 procent av avflyttade medlemmar • Omsättningsökning Förvaltning ska vara 5 procent ska behålla sitt medlemskap Den blev 11,1 procent • Minst tre långsiktiga mervärden i medlemskapet ska tas fram • Resultatet ska uppgå till 4,5 Mkr • HSB Södertörn ska etableras på gotland Det blev 9,1 Mkr • Ett basutbildningspaket skapas för personalen • Affärsområde Ekonomisk förvaltning ska vårdas • Minst fem nya förvaltningstjänster och två nya och breddas medlemstjänster Det blev 247 fler lgh • Ett trädgårdsskötselkoncept ska lanseras • Affärsområde Teknisk förvaltning ska öka med 5 avtal • Nybyggnadsprojekt om minst 100 lgh Det blev 6 avtal • Antalet medlemmar i fria gruppen ska öka med 300 st Det blev 305 st • Antalet sjukdagar ska stanna på 2004 års nivå Vi låg under 2004 års nivå • Minst 35 Brf ska anslutas till Styrelsewebben i steg 1 Det blev 40 Brf • Minst fem nya tjänster ska lanseras under året. Det blev fem: webbfakturor, fallskydd brunnar, under- hållsplan mark, placeringsprodukter och flerårsprognos • Nybyggnadsprojekt om minst 100 lgh med byggstart senast 31/12 2007 Det blev 294 lgh Under 2006 har vi expanderat kraftigt. Under 2007 kommer • 90 procent av våra avtal ska vara enligt AFF vi att kraftsamla och slå av på takten något för att orka med den Det blev 83 procent planerade expansionen 2008. 16 2006
 17. 17. Verksamhetsutveckling och kvalitetsledningEn verksamhet i ständig utveckling Några projekt från 2006HSB Södertörns utveckling är alla medarbetares Här är några av de 22 projekt vi arbetat med underangelägenhet. Genom allas delaktighet skapas också 2006. Samtliga har direkt kundanknytning.en större förståelse för verksamheten på ett övergrip- • Gruppanslutning till Bredbandsbolagetande plan. Förståelse i sin tur skapar engagemang • Uppföljning av NKIoch engagemang skapar vilja till förbättringar. Det är • Utveckla och samordna kundtjänstsjälva ledmotivet i utvecklingsverktyget OV7 - Offensiv • Samordna upphandling åt Brf med stöd avVerksamhetsutveckling 2007. Arbetet påbörjades 2005 underhållsplanmed siktet inställt på tre år av förbättringsarbete – hela • Utveckla tjänsten Underhållsplaneringtiden med kunden i fokus. Under 2006 har totalt 22 • Utveckling av tjänsten Långtidsprognosprojekt startats som har involverat merparten av de • Utveckla affärsområdet Teknisk förvaltninganställda. Projekten har varit av både strategisk och • Utveckla Styrelsewebben – paket 2rent praktisk karaktär med framtida kundnytta somgemensamt kundfokus. Att det uppskattas av kunderna Några projekt för 2007visar inte minst årets resultat. Under 2007 kommer projekten att vara något färre – totalt 14 st – men av mer strategisk karaktär. FärreInformation gör arbetet levande medarbetare kommer att vara involverade direkt iUtvecklingsarbetet bedrivs i projektform med tydliga något projekt. Det gör informationen kring OV7 tillmallar och direktiv som gör att arbetet hela tiden styrs ett ännu viktigare verktyg för att skapa delaktighet.framåt, mot målet. Noggrann dokumentation är obliga- Därför kommer vi utöver den vanliga informationentoriskt och via intranätet kan alla ta del av projektens att hålla informationsträffar kring OV7 varannanstatus. Information om OV7 har också varit en ständig månad, där vi kan fånga upp tankar kring de projektpunkt på dagordningen vid personalmötena. Under som löper i organisationen.2006 har dessutom två speciella OV7-dagar genomförtsmed syfte att informera, entusiasmera och fånga upp Här är några av de projekt vi kommer att arbeta med:tankar och idéer från personalen. Det är viktigt att alla • Mervärden i medlemskapetkänner sig delaktiga i alla projekt – även de som de inte • HSB-ledamotens uppdragsjälva aktivt deltagit i. • Utveckla affärsområdet Ekonomisk förvaltning • NyproduktionsprocessenVerksamhetsutveckling och • Utveckla driftstjänsternakvalitetsledning – allt i ett. • Skapa webbmastertjänst till BrfArbetet slutar inte när ett projekt är i mål. Snarare • Förnyelse av kursmaterialettvärtom. Det är då det verkliga arbetet startar. Att haimplementerat projektets resultat i verksamheten bety- Under 2005 drev vi totalt 38 projekt.der inte att det kan stå på egna ben. Fortfarande krävsen viss övervakning och vägledning. Den stora fördelen med OV7 är att det inte bara ärett verktyg för verksamhetens utveckling utan även ettkvalitetsledningssystem. Under 2006 har resultaten från2005 års projekt löpande följts upp. De har delats upp itre nivåer med olika behov av övervakning och ledning.Nivå 1 betyder att projektet är alldeles färskt i verksam-heten och behöver mycket stöd och vägledning. Nivå 2är projekt som bara behöver tillsyn då och då. När Nivå3 har uppnåtts betyder det att man arbetar enligt önske-mål och övervakningen kan avslutas. Vid det här lagetär projektet och dess resultat i hamn och verksamhetenhar tagit ytterligare ett steg framåt. 2006 17
 18. 18. Hållbarhet Hållbarhet handlar om att finna balans mellan ekonomisk tillväxt och hänsyn till miljö och social utveckling. Överdriven De internationella kooperativa principerna vinst för ett perspektiv får inte ske på bekostnad av de två övriga. • Frivilligt och öppet medlemskap Hållbar utveckling kräver ett helhetstänkande – det går inte att • Demokratisk medlemskontroll strunta i någon av de tre delarna. • Medlemmarnas ekonomiska deltagande • Självständighet och oberoende HSBs synsätt på hållbarhet innebär att vi ska ge våra • Utbildning, praktik och information • Samarbete mellan kooperativa föreningar intressenter information och kunskap om hur vi; • Samhällssyn • lever i enlighet med våra kärnvärderingar • lever efter de kooperativa principerna och värderingarna HSBs synsätt • efterlever samtliga synsätt och riktlinjer som HSB:s synsätt styr hela verksamheten. De ger oss gemensam fastställts inom HSB riktlinjer för hur vi ska arbeta och fungerar som en • utvecklar relationen till våra intressenter ledstjärna när vi sätter upp mål för verksamheten. HSBs inriktningsmål Finansverksamhet 1. Vi ska vara den mest ansedda aktören när det 2006 antog HSB Södertörns styrelse en ny finanspolicy gäller boendet; för HSB Södertörn. I policyn finns riktlinjer för placering • HSB ska arbeta för en hållbar utveckling av medel, upplåning/inlåning av medel samt utlåning. • HSB ska verka för en god hushållning med resurser Av inlånade medel ska 90 procent hållas tillgängligt för och vara konkurrenskraftiga på marknaden omedelbar utbetalning. Se verksamhetsberättelsen på • HSB ska vara en arbetsplats som attraherar sidan 26. kompetenta medarbetare Utvecklingsarbete 2. Vi ska tydligt visa att vi lever efter den Vårt utvecklingsarbete går under namnet Offensiv kooperativa idén; Verksamhetsutveckling. Ledorden för vårt utvecklings- • genom våra kärnvärderingar arbete är allas delaktighet, ständiga förbättringar och engagerat ledarskap. All verksamhetsutveckling sätter kärnvärderingarna medlemmar och kunder i fokus. Läs mer på sidan 17. Kärnvärderingarna är närvarande i all vår verksamhet – från fastighetsskötarens dagliga arbete i och omkring kvalitetsarbete fastigheterna till hur vi kommunicerar med vår om- Vårt kvalitetsarbete går hand i hand med vår verksam- värld. Av våra fem värdeord är trygghet det vi särskilt hetsutveckling. Alla utvecklingsprojekt kvalitetssäkras arbetar med. i tre steg, personal och ledade säkras via våra policys och kundrelationerna säkras via våra kundgrupper. HSB:s kärnvärderingar Läs mer på sidan 17. • Engagemang – intresse, kunskap, vilja, självhjälp • Trygghet – ekonomisk, fysisk, social kommunikation • Hållbarhet – långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet Kommunikation innebär att göra något gemensamt • Omtanke – hänsyn, empati, rättvisa och inget passar väl bättre för en medlemsägd verk- • Samverkan – demokrati, samarbete, solidaritet, samhet. Vi för en ständig dialog med våra intressenter. öppenhet och kunskapsutbyte Kommunikationen syftar till att skapa kunskap och delaktighet i vårt arbete. Den ger oss även återkopp- kooperativa principer ling så att vi ännu bättre kan utforma vår verksamhet Vi är en medlemsägd verksamhet. Våra medlemmar efter våra intressenters önskemål. äger oss och samtidigt är vi deras samarbetspartner. Medlemmarna har insyn, är med och beslutar och är De viktigaste interna kommunikationskanalerna delaktiga i vår verksamhet. Vi samarbetar med andra • Chefer HSB-föreningar samt övriga kooperativa föreningar. • Intranät • Möten och sammankomster 18 2006
 19. 19. HållbarhetDe viktigaste externa kommunikationskanalerna• Medarbetare Verksamhetens skriftliga policys• HSB-ledamöter • Miljö• Infobrev • jämställdhet• Medlemstidning • Mångfald• Webb • Finans • IT • kommunikationkompetensutveckling • SponsringVi utvecklas ständigt, det gäller både vår egen personal, • Ledarskapvåra kunder och våra medlemmar. Kompetensutveck- • Arbetsmiljöling är en förutsättning för att kunna hänga med i en • kvalitetallt mer föränderlig värld. Kunskap skapar nya vägar • Mobiloch nya tankar. Tillsammans blir vi bättre och bättre. • Personal • Attestinstruktioner Totalt antal utbildningstimmar för personalen 2 440 NkI/NMI Antal erbjudna utbildningar för Nöjd-kund-Index (NkI) och Nöjd-Medarbetar- förtroendevalda i Brf-styrelserna 32 Index (NMI) undersöks med ca 18 månaders Antal utbildningar som genomförts 20 mellanrum. resultaten från undersökningarna Totalt antal deltagare 235 används för att sätta upp mål för verksamheten Totalt antal lärarledda timmar 151 ur kund- och medarbetarperspektiv.HSB:s intressenter Vi har tecknat ramavtal med 36 lokala leverantörerVi har definierat vilka våra intressenter är i vårt närom- som våra bostadsrättsföreningar har tillgång till.råde. Vi har en aktiv plan för hur vi ska nå dem medolika former av informationsinsatser, kontakt och dialog. Samhället HSB Södertörn deltar i: HSBs intressenter • Södertörns samarbete för att utveckla regionen • Medlemmarna • Södertörns utvecklingscentrum • Personalen • Företagarföreningen • kunderna • Leverantörer/partners • Handelskammaren i Huddinge • Samhället - lokalt och globalt • organisatoriskt deltagande samt ekonomiska bidrag till olika grupper nationellt och internationelltPersonal • praktikantplatser för skolungdom sommartid • näringsliv och skola • upplåter lägenheter för kommunalservice • omsorgsverksamhet • pensionärsverksamhet • engagemang i föräldrar på stan • samarbete med Kooperation Utan Gränser i ett biståndsprojekt i Sydafrika • samarbete med Smittskyddsinstitutet för bekämpning av legionellaVi har en personalförsörjningsplan som löper över femår samt en jämställdhetsplan. 2006 19
 20. 20. Hållbarhet Miljö Vår miljöpolicy slår fast att vårt arbete är en del av ar- • Miljösamordnare • • Handledning med flödesschema vet till kommande generationer. Vi ska arbeta förebyg- för statistikinsamling • gande med ständiga förbättringar i samverkan med lo- • Miljöhandlingsplan • kalt beslutade miljöprogram och gällande lagstiftning. • Policy för tjänsteresor • I vårt engagemang för samspelet mellan människa och • Tjänstebilar, samtliga miljöklass 2 • miljö skapar vi trygga och hållbara boendeformer. • IT-baserad kommunikationspolicy • • Skrivare och kopiatorer för Miljöledningssystem dubbelsidig utskrift • Vårt miljöledningssystem är integrerat i verksamheten • Miljökrav för entreprenörer och leverantörer • och bygger på följande hållpunkter. • Miljökrav vid val av produkter • • Engagemang hos de anställda • Utbildning i miljöfrågor, intern och extern • • Miljöpolicy samt övergripande miljömål • Detaljformulering, handlingsplan, budget och • Lagbevakning av miljöfrågor • • Bevakning och årsrapportering aktivitetsplan av freonanläggningar • • Processövervakning, lagbevakning, uppföljning • Arbetsplatsbesiktningar internt och externt • samt mätning • Refillsystem för tonerkassetter • • Avstämning av måluppfyllelse och prestanda • Miljöbesiktningar • samt förbättringar • Lekplatsbesiktningar • • Ombyggnad/injustering värmesystem • Prioriterade nationella miljömål • Begränsad klimatpåverkan • Vattenbesparingsåtgärder • • Energiuppföljning/månatlig • Giftfri miljö med rapportredovisning • • God bebyggd miljö • El-besparande åtgärder • • Ombyggnad/injustering av ventilation • övergripande miljömål • PCB-inventering • • Bygga friska hus • Reducera förbrukning av energi och öka använd- • Radonmätning • nigen av förnyelsebar energi • Finns • Minska resursanvändningen genom att öka återan- vändningen av material samt minska andelen deponi • Finns delvis • Ta miljöhänsyn vid inköp och upphandling • Ge utbildning och information så att miljömål uppnås Betydande miljöaspekter • Byggande; materialval, placering, energisystem, byggprocessen, upphandling • ROT; materialval, upphandling/AF, byggledning, sortering av byggavfall, transporter • Löpande drift av fastighet; energiförbrukning, skötsel hus och grönytor, städning, avfall, upp- handling/inköp • Kontor och medlemstjänst; lokaler, resursan- vändning, transporter, upphandling, informations- hantering, städning, utbildning Miljödata verksamhet • Miljöpolicy • • Miljöledningssystem • 20 2006
 21. 21. Hållbarhet OrgANISATIONSScHEMA VD Ulf Tapper Personal roger Friberg Marknad & Ekonomi & Nyproduktion Förvaltning Utveckling Administration Lasse Mikkola Stefan younesHelena Lundberg Ann Ullerfors AO Ekonomisk AO Förvaltning Ekonomisk AO Teknisk AO Projekt Förvaltning Fövaltning Stefan younes Förvaltning Lennart Nordlund Susanne Tiderman Susanne Tiderman Nicolai Ussing 2006 21
 22. 22. Styrelsen Under året har styrelsen utöver ordinarie samman- Faddergruppen träden träffats i olika arbetsgrupper: Verkar för att öka kontakten mellan föreningen och bostadsrättsföreningarna bland annat genom att Omvärldsanalysgruppen besöka samrådsgrupperna. Syftet med gruppens arbete är att se till att HSB Södertörn ständigt har en aktuell bild av den omvärld Ledamotsgruppen som påverkar vår verksamhet. Ser till att HSB-ledamöterna får tillgång till kunskap och information som gör att de i sin tur kan stötta bostadsrättsföreningarnas styrelser. 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Alf Norberg 2. jonte Söderström 3. rune Matsson 4. Ulla Lavér 5. Lena Ingren 6. Per kregert 7. Marie Magnusson 8. Mats Sultan 9. åke Nilsson 10. Stig Edvardsson. Saknas på bild: Bo Beckman 22 2006
 23. 23. Förvaltningsberättelse 2006 2006 23
 24. 24. FörvaltningsberättelseStyrelsen och VD för HSB Södertörn ekonomisk före­ Revisorerning (org nr 769601­3775) avger årsredovisning för Revisorer är auktoriserade revisorn Liselotte Herrlanderräkenskapsåret 2006­01­01–2006­12­31, föreningens med auktoriserade revisorn Bengt Abrahamsson somelfte verksamhetsår. suppleant och BoRevision AB, utsedd av HSB Riksför­Styrelse bund.Styrelsen hade vid årets utgång följande sammansätt­ning: Valberedning Jonte Söderström Ledamot samt ordförande Ordinarie ledamöter är Bertil Siggelin (sammankal­ Bo Beckman Ledamot, utsedd av lande), Sven Gustavsson och Marianne Molander. Huddinge kommun Suppleant är Kjell Larsson. samt vice ordförande Ulla Lavér Ledamot Ledningsgrupp Åke Nilsson Ledamot Rune Mattsson Ledamot Ledningsgruppen i HSB Södertörn hade vid årets Per Kregert Ledamot utgång följande sammansättning: Ulf Tapper, Ann Alf Norberg Ledamot Ullerfors, Lasse Mikkola, Helena Lundberg, Stefan Lena Ingren Ledamot Younes och Roger Friberg. Mats Sultan Ledamot, personalrepresen­ Medlemsutvecklingen tant Fastighetsanställda Vid utgången av 2006 hade HSB Södertörn 17 975 Marie Magnusson Ledamot, personalrepresen­ medlemmar fördelade på 17 879 enskilda medlemmar tant SIF och 96 bostadsrättsföreningar, varav 12 bostadsrätts­ Stig Edvardsson Suppleant föreningar är registrerade för framtida nyproduktion. Aina Ellingsen Suppleant, utsedd av Huddinge kommun Väsentliga händelser under året Leif Aura Suppleant, personalrepresen­ samt efter räkenskapsårets utgång tant Fastighetsanställda • Nyproduktion – Påbyggnad av Tullinge Centrum med Per­Eric Peterzon Suppleant, personalrepresen­ 60 lägenheter i hyresrätt har färdigställts. tant SIF Inflyttning har skett under perioden februari–I tur att avgå vid kommande ordinarie fullmäktige­ mars. Samtliga lägenheter är uthyrda.sammanträde är ledamöterna Ulla Lavér, Åke Nilsson Brf Sörgården i Tullinge med 32 lägenheter haroch Rune Matsson samt suppleanten Stig Edvardsson. färdigställts under året och inflyttning har skett.Huddinge kommun kommer fr o m år 2007 inte att Samliga lägenheter är sålda.utse några representanter till HSB Södertörns styrelse. Brf Hörningsnäs i Huddinge med 24 lägenheter har färdigställts under året och inflyttning harVD för HSB­föreningen har under året varit Ulf Tapper. skett. Samtliga lägenheter är sålda. Brf Måsen i Nynäshamn, 25 lägenheter. ByggstartSammanträden har skett under året och vid årsskiftet var 19 lägen­Ordinarie fullmäktigesammanträde hölls 2006­05­20. heter sålda.Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sam­ Brf Norrgården i Tullinge, 40 lägenheter. Bygg­manträden. start har skett under året och vid årsskiftet var 13 lägenheter sålda.Styrelsens arbetsformer • Fastighetsförsäljning – Järnvägen 13 i Nynäshamn, delUnder året har styrelsen haft flera arbetsgrupper som av marken har sålts.arbetat med speciella frågor, till exempel: • Personal – Ny chef för teknisk förvaltning har• omvärldsfrågor anställts, med inriktning på yttre skötsel. Även• utbildning av HSB­ledamöter ny chef för marknad och utveckling har anställts• fadderverksamhet avseende HSB Södertörns under året. bostadsrättsföreningar • Kvalitetsarbete – Vi arbetar kontinuerligt med vårt kvalitetsledningssystem OV7. I OV7 arbetar vi i24 2006
 25. 25. projektform med verksamhetsutvecklingen. Projek­ • Nyproduktion – Planer för nyproduktion pågår i ten involverar merparten i företaget och sedan Brf Östliden, Tullinge med cirka 160 lägenheter, starten 2005 har alla medarbetare deltagit i minst Järnvägen i Nynäshamn cirka 70 lägenheter totalt ett, i många fall fler, projekt var. Alla arbetar efter ihop med NCC och i Trångsund med cirka 100 samma mallar och system och projektarbetet rap­ lägenheter och på lite längre sikt ytterligare pro­ porteras till en styrgrupp. När ett projekt avslutas jekt i alla tre kommunerna. Planer finns att under går det över i ett bevakningssystem för att säker­ kommande verksamhetsår etablera oss på Gotland. ställa att det landar i vardagen och efterlevs. Bevak­ Möjligheten att förvärva hyresrätter i Huddinge ningen sker i tre nivåer där den första kräver nog­ undersöks. grann övervakning, den andra mer regelbundna • Marknad – Ett nytt affärs­ och ekonomisystem kontroller och där den tredje och sista nivån är kommer att installeras med driftstart 1/1 2008. steget till en rutin. Systemet gör det möjligt för oss att utöka antalet• Organisation – From 1/6 har en ny organisation ge­ webbtjänster vi erbjuder till våra kunder vad gäller nomförts som ytterligare ska säkerställa vårt fokus rapporter och ekonomisk uppföljning. på kundrelationer och affärsutveckling. Organisa­ Arbetet med kundgrupperna – som upprättades tionen består av kundgrupper med en utsedd kun­ under 2006 – kommer att fortgå och utökas till att dansvarig för respektive kund. Grupperna täcker in omfatta alla våra avtalskunder. Dessutom kommer våra fyra affärsområden och syftet är att kunna er­ vi att arbeta aktivt med att öka marknadsandelen bjuda våra kunder en helhetssyn på förvaltningen. hos våra HSB Brf:er I samband med detta har också personalen kompe­ tensutvecklats i linje med den nya organisationen. Vi kommer också att öka våra insatser gentemot den externa marknaden som till exempel bostads­• Lönsamhet – Det goda resultatet av årets verksamhet rättsföreningar utanför HSB­sfären, privata fastig­ gör det möjligt att lämna 5 procent rabatt till av­ hetsägare samt allmännyttan. talskunder. Återbäringen kommer att krediteras respektive bostadsrättsförening. Vi utvecklar ett trädgårdskoncept som kommer att lanseras under 2007. Tjänsterna har efterfrågats Ramavtal med 36 entreprenörer har träffats. Syftet hos våra kunder och vi är glada över att framgent är att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder kunna tillhanda hålla dessa tjänster. Trädgårds­ kvalitetssäkrade leverantörer av tjänster och pro­ gruppen kommer att kunna hantera allt från ans­ dukter. Avtalen är lokala och är ett komplement till ning av häckar till planering och projektering av de riksavtal som finns. Genom avtalen kan också utemiljöer. prisnivåerna gentemot våra kunder förbättras. Under 2007 tas en marknadsplan fram med syfte att ge företagets kommunikation och marknads­Förväntad framtida utveckling föring en övergripande struktur. Marknadsplanen• OV7 – Vi fortsätter med vårt kvalitetsledningssystem, beskriver strategiskt hur vi identifierar våra mål­ OV7, under kommande år. Under 2007 kommer grupper och kanaler samt hur vi ska kommunicera projekten att vara färre till antalet, 14 stycken, och med utgångspunkt från de styrdokument vi har av mer strategisk karaktär. Detta leder också till att centralt. Marknadsplanen säkerställer att vi kom­ färre från personalen kommer att vara involverade. municerar vårt utbud och våra tjänster till befint­ Dock kommer projekten löpande att rapporteras liga och nya målgrupper i rätt kanal, rätt tid och via vårt intranät samt via personalmöten för att med rätt resurser. säkerställa allas delaktighet. Under 2007 kommer själva projektarbetets former Föreningens resultat att vara föremål för ett projekt med syfte att utveckla och ekonomiska ställning och förbättra arbetsformerna/rutinerna och också göra dem rustade för framtida behov. Föreningens resultat och ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av resultat­ och balansräkningar. År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 Resultat efter finansiella poster 6 878 391 4 884 475 8 868 632 16 039 779 9 560 093 Nettoomsättning 87 286 821 85 986 867 84 789 289 79 513 421 84 202 921 Balansomslutning 268 331 522 303 652 709 278 398 337 334 905 940 398 430 447 Eget kapital 35 009 537 39 434 723 47 298 040 59 693 729 67 681 009 Soliditet, exkl. brf:s inlåning 26,39% 25,46% 30,87% 38,02% 38,71% 2006 25
 26. 26. Finanspolicy VinstdispositionDen 23 augusti 2006 antog HSB Södertörns styrelse Till föreningsstämmans förfogandeFinanspolicy för HSB Södertörn. I policyn finns rikt­ står följande vinstmedel:linjer för placering av medel, upplåning/inlåning av Balanserat resultat 47 037 276:81medel samt utlåning. Av inlånade medel ska 90 procent Årets resultat 7 825 430:25hållas tillgängligt för omedelbar utbetalning. Kronor 54 862 707:06 Styrelsen och verkställande direktörenInlåning från bostadsrättsföreningar per 2006-12-31 föreslår att vinstmedlen disponeras så att;Avistamedel 135 241 990:– Till reservfonden avsätts 391 271:–Bunden inlåning 91 540 000:– I ny räkning överförs 7 434 159:25 226 781 990:– Kronor 7 825 430:2590% 204 103 791:–Avistamedel, kassa och bank 180 811 739:–Finansiella instrument 6 000 000:–Delfinansiering av produktion TullingeCentrum i stället för att utnyttja beviljatkreditiv, Swedbank AB 49 160 000:– 235 971 739:–Belåningsutrymme av egna lägenheteroch obelånade fastigheter 20 833 000:– 256 804 739:– Mkr Mkr År ÅrVisar förändringen av eget kapital mellan åren. Soliditet inkl/exkl avräkning med brf % % 30 25 20 15 10 5 År ÅrAvser eget kapital i förhållande till balansomslutningen Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader/med hänsyn tagen till obeskattade reserver, inkluvsive eget kapital + 72% av obeskattade reserverrespektive exklusive inlåning från bostadsrättsföre­ningarna.26 2006
 27. 27. Resultaträkning Not 2006 2005 tkr tkrNettoomsättning 2 84 203 79 513Kostnad för sålda tjänster -68 364 -63 712Fastighetskostnader -5 393 -5 589Bruttoresultat 10 446 10 212Administrations­ och försäljningskostnader -9 958 -9 264Jämförelsestörande poster 3 486 6 352Övriga rörelseintäkter 2 968 1 304Rörelseresultat 4 3 942 8 604Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 5 3 -1Resultat av anläggningstillgångar 6 3 610 5 894Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 6 176 5 475Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -4 171 -3 932Resultat efter finansiella poster 9 560 16 040Avsättning till periodiseringsfond -935 -1 424Uppskjuten skatt 0 -467Årets skatt -800 -1 197Årets resultat 7 825 12 952 2006 27
 28. 28. Balansräkning Not 2006 2005 tkr tkrTillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 9 156 810 101 312Pågående ombyggnation 10 0 50 063Inventarier 11 2 234 1 677 159 044 153 052Finansiella anläggningstillgångar 12 Andelar i vilande koncernföretag 300 300Andelar i intresseföretag 50 50Andra långfristiga värdepappersinnehav 41 173 41 173Andra långfristiga fordringar 7 279 16 669 48 802 58 192Summa anläggningstillgångar 207 846 211 244Omsättningstillgångar Varulager Pågående arbeten 13 0 175Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 756 3 965Avräkning förvaltade företag 713 2 621Avräkning vilande dotterföretag 426 455Övriga fordringar 2 341 1 760Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 1 536 1 997 9 772 10 798Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 89 775 55 690Kassa och bank 91 037 56 998Summa omsättningstillgångar 190 584 123 661Summa tillgångar 398 430 334 90528 2006
 29. 29. Not 2006 2005 tkr tkrEget kapital och skulderEget kapital 15 Bundet eget kapitalAndelskapital 10 278 10 116Reservfond 2 540 1 892 12 818 12 008Fritt eget kapitalBalanserat resultat 47 037 34 733Årets resultat 7 825 12 952 54 862 47 685Summa eget kapital 67 680 59 693Obeskattade reserver 16 2 581 1 646Avsättningar 83 225Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 17 74 703 76 923Inlåning från Brf 8 000 0Summa långfristiga skulder 82 703 76 923Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 17 2 152 2 218Förskott från kunder 2 362 1 121Leverantörsskulder 7 867 6 702Avräkning förvaltade företag 18 218 782 174 776Skatteskulder 1 229 1 738Övriga kortfristiga skulder 1 698 1 462Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 11 293 8 401Summa kortfristiga skulder 245 383 196 418Summa eget kapital och skulder 398 430 334 905Poster inom linjenStällda säkerheter 20 136 679 141 027Ansvarsförbindelser 21 73 011 227 039 2006 29
 30. 30. Kassaflödesanalys 2006 2005 tkr tkrDen löpande verksamheten Rörelseresultat 3 942 8 604 Övriga finansiella intäkter 9 786 11 369 Övriga finansiella kostnader -4 171 -3 932 Skatt -800 -1 197Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 2 108 2 322 Förändringar av avsättningar -143 -6Kassaflöde från den löpande verksamhetenföre förändringar av rörelsekapital 10 722 17 160Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten 190 178 Förändring av hyres­ och kundfordringar -791 746 Förändringar av övriga omsättningstillgångar -91 2 419 Förändring av leverantörsskulder 1 164 2 672 Förändring av övriga rörelseskulder 3 846 995Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 040 24 170Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -8 732 -63 881 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 633 13 904 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar exkl andra långfristiga värdepappersinnehav 390 912Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 709 -49 065Finansieringsverksamheten Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar 53 914 46 542 Förändring av andelskapitalet 162 -451 Amortering av lån ­2 287 -9 620 Återbäring/utdelning 3 -2Kassaflöde från finansieringsverksamheten 51 792 36 469Årets kassaflöde 59 123 11 574Likvida medel vid årets början 127 689 116 114Likvida medel vid årets slut 186 812 127 688 59 123 11 574I likvida medel ingår kassa och bank samt övriga kortfristiga placeringarsamt långfristiga placeringar med möjlighet till omedelbar omsättning.30 2006
 31. 31. BokslutskommentarerNot 1 Redovisnings- och värderingsprinciper HSB Södertörn ek för äger Erax Service AB org. nr 556434­7978 till 100% samt Gamla Stans Fastighets AB org. nr 556549­8093 till 100%. Ingen verksamhet förekommer i något av dessa bolag. Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar har värderats till anskaffningsvärde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder redovisas till nominellt belopp. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Inventarier avskrives med 20% årligen och datautrustningar med 33,33%. Avskrivning av förbättringar på annans fastighet sker med 20% per år. Fastigheterna har planmässigt avskrivits med 1%. Uppskjutna skatter Vid bokslutstillfället bedöms att det inte föreligger någon skatt. Medelantalet anställda År 2006 År 2006 År 2005 År 2005 totalt varav män totalt varav män Medelantalet anställda 67 38 75 43 Sjukfrånvaro fördelar sig enligt nedan: År 2006 År 2005 Total sjukfrånvaro 4,6% 7,0% varav långtidssjukfrånvaro 54,0% 74,0% sjukfrånvaro för män 4,0% 6,0% sjukfrånvaro för kvinnor 5,5% 8,4% anställda –29 år 1,0% 0,0% anställda 30–49 år 4,8% 5,3% anställda 50– 5,6% 8,8% 2006 31
 32. 32. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader År 2006 År 2005 Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Styrelse och VD 1 089 520 995 446 Övriga 23 578 11 241 23 367 11 070 Varav pensionskostnader, styrelse och VD 168 131 Övriga 3 307 3 128 Förmåner till ledande befattningshavare För VD i HSB Södertörn ek. för. gäller att vid anställningens upphörande på initiativ av företaget utgår 24 månaders avgångsersättning. Efter fyllda 55 år utgår 36 månaders avgångsersättning. VD har möj­ lighet att gå i pension vid fyllda 62 år vid fyra års anställning (60 år vid mer än åtta års anställning). Pensionen utgår med 40%–80% av pensionsmedförande lön. VD är 49 år. Några förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till nuvarande eller tidigare styrelse­ ledamöter och deras suppleanter samt till nuvarande och tidigare VD förekommer ej.Not 2 Nettoomsättningens fördelning År 2006 År 2005 Egna fastigheter 16 901 13 895 Förvaltning – teknisk förvaltning 23 833 23 629 Projekt och Teknik 19 421 18 883 Ekonomisk förvaltning 11 538 11 621 Övriga intäkter 12 510 11 485 84 203 79 513 I övriga intäkter ingår medlemsavgifter med 5 171 tkr, motsvarande belopp återfinns på kostnadssidan av medlemsverksamheten. Nettoomsättningen är reducerad med en rabatt till avtalskunder på 5%.Not 3 Jämförelsestörande poster År 2006 År 2005 Korrigering värde såld mark -103 0 Avskrivning utöver plan, lokalombyggnad 0 -286 Vinst vid avyttring av fordon 5 0 Vinst vid avyttring av fastigheter 584 6 638 486 6 352Not 4 Revisorns arvode År 2006 År 2005 Arvode till BoRevision AB har varit för revisionsuppdrag 134 186 Övriga rådgivningstjänster 29 6Not 5 Resultat från andelar i intresseföretag Avser resultatet från HSB Fastigheter i Huddinge­Botkyrka HB, org. nr 916627­2535. Bolaget ägs tillsammans med HSB Fastigheter AB. Bolaget ägs med 50 procent vardera. Samtliga fastigheter har sålts under tidigare år.32 2006

×