• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
TÁMOP 314
 

TÁMOP 314

on

 • 13,679 views

 

Statistics

Views

Total Views
13,679
Views on SlideShare
12,704
Embed Views
975

Actions

Likes
1
Downloads
30
Comments
0

8 Embeds 975

http://www.zalai-iskola.hu 632
http://zalai-iskola.hu 178
http://www.slideshare.net 109
http://zalai-tanugy.hu 33
http://www.zalai-tanugy.hu 10
http://webcache.googleusercontent.com 9
http://209.85.129.132 3
http://www.google.hu 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  TÁMOP 314 TÁMOP 314 Presentation Transcript

  • TÁMOP 3.1.4 Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó
  • Célok
   • A munkaerőpiac igényeknek való megfelelés
   • Az egész életen át tartó tanulás megalapozása
   • A kompetencia alapú oktatás elterjesztése
   • Komplex módon segíti a minőségi oktatás elterjesztését.
    • infrastrukturális fejlesztések - NYDOP
    • szakmai fejlesztések - TÁMOP
  • Pályázók
   • A Kt.3.§ (2) közoktatási intézményfenntartók
    • önkormányzatok
    • önkormányzati társulások
    • egyházak
    • non-profit szervezetek
    • költségvetési szervek
   • Kt. 20.§(1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézményeik vonatkozásában
    • a) óvoda;
    • b) általános iskola;
    • c) szakiskola;
    • d) gimnázium, szakközépiskola
    • e) alapfokú művészetoktatási intézmény
    • f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
    • g) diákotthon és kollégium valamint
    • h) a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény – de!!!
  • Pályázó
   • Fenntartó nyújtja be
   • Feladatellátási helyek vonatkozásában
   • Komplex fejlesztési cél érdekében
    • legfeljebb 5 feladatellátási hely
    • felmenő, vagy átvezetési kapcsolat
   • ROP kedvezményezettek
    • kötelező a tartalmi fejlesztés
  • Projektek
   • 5-7 millió Ft
    • óvoda
    • többcélú intézmények óvodai feladatellátási helye
   • 5-15 millió Ft
    • nevelési-oktatási intézmények 8 tanulócsoportig
    • többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 8 tanulócsoportig
    • diákotthon, kollégium
   • 15-25 millió Ft
    • nevelési-oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól
    • többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 9 tanulócsoporttól
   • 1020 feladatellátási hely (6 régió)
  • Projekt
   • KOMPLEX HELYZETELEMZÉS
   • szakértő
   • TEVÉKENYSÉGEK
   • BESZERZÉSEK
   • kötelező
   • választható
   • SZOLGÁLTATÓI KOSÁR
  • Kötelező tevékenységek
   • A kompetencia alapú oktatás implementációja
   • A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása
   • Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása
  • A kompetencia alapú oktatás implementációja
   • A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja.
    • a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen
     • teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport
    • a „Matematika” kulcskompetencia területen
     • teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport
    • egy választott kulcskompetencia területen
    • tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban
     • a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig, 3 év alatt
    • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
     • : legalább egy műveltségterületen
    • komplex óvodai program, programcsomag
     • : legalább egy csoportban
    • kollégiumok esetén
     • szociális életviteli és életpálya építési program, programcsomag
  • A kompetencia alapú oktatás implementációja
   • Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.).
    • Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként
    • Legalább egy témahét megszervezése tanévenként
    • Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése tanévenként
  • A kompetencia alapú oktatás implementációja
   • Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.
  • A kompetencia alapú oktatás implementációja
   • A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele.
    • Kötelező képzések
     • Menedzsmentképzés a vezetők számára (2x30 óra; általános projektvezetési tréning, oktatásszervezési módszertani tréning)
     • Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (2x30 óra; projektpedagógia, tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás, valamint egy választott képzés a szolgáltatói kosárban felsorolt tematikán belül)
     • A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés
     • Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés
    • Kötelező tanácsadói szolgáltatások
     • Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat)
     • IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó
     • Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)
     • IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)
  • A kompetencia alapú oktatás implementációja
   • A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése.
  • A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása
   • A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása.
   • A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.
   • Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani.
  • A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása
   • A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele.
    • "Hatékony együttnevelés az iskolában” tantestületi IPR képzés
     • 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett
    • IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés
     • 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett
    • SNI-tanulók együttnevelésre felkészítő tréning
     • érintettség esetén
    • esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó
     • 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett
    • IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó
     • 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett
  • Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása
   • A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.
   • Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele").
   • Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása.
   • Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása.
   • Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.
  • Választható tevékenységek
   • További az intézményi innovációt segítő „ jó gyakorlatok” átvétele
   • További pedagógus továbbképzések elvégzése
   • Továbbképzésen levők helyettesítési díjának megtérítése
   • További innovációt segítő szolgáltatások tervezése
   • Helyi innováció tervezése
   • Helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése
   • Mérési értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának
   • A kompetencia alapú oktatáshoz szoftverek beszerzése
  • Megvalósítás feltételei Helyzetelemzés
   • Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés
   • Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv
   • Komplex intézményi helyzetelemzés
   • IKT helyzetelemzés
   • A fejlesztési program kialakítása komplex szaktanácsadó igénybe vételével
    • A helyzetelemzéshez és a szakmai projektterv elkészítéséhez külső komplex szaktanácsadót kell igénybe venni
    • A komplex szaktanácsadót a pályázó az országos listáról választja
    • A komplex szaktanácsadót a régió hálózatkoordinációs központja értékeli
    • A komplex intézményi szaktanácsadó véleményét és egyetértő nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kell.
  • Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek
   • Az igénybe vehető szolgáltatásokat a szolgáltató kosár tartalmazza
   • A tevékenységeket a szakmai feladatterv-sablon segítségével kell tervezni
   • A szakmai feladattervhez kapcsolódni kell a részletes költségvetésnek
   • A pályázó a feladatellátási helyekkel szakmai együttműködési megállapodást köt.
   • A projekt időtartama a 2009/2010-es tanévet magába foglalja.
   • A projektbe bevont minimális tanulócsoport és pedagógus
    • óvoda: 1-2 csoport 1-4 pedagógus
    • 8 vagy kevesebb tanulócsoport: 4-6 tanulócsoport 4-6 pedagógus
    • 8-nál több tanulócsoport: 6-10 tanulócsoport 6-0 pedagógus
    • kollégium: 1-3 csoport, 3-6 pedagógus
  • Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek
   • Szaktanácsadók igénybevétele
   • Továbbképzési szolgáltatások igénybe vétele
   • Taneszköz vásárlás
   • TÁMOP 3.2.2 kedvezményezettjei a megvalósítás során szakmai támogatást ingyenes szolgáltatást nyújtanak
   • A pályázat megvalósításában közreműködő pedagógusok többletmunkája
   • A pályázó megvalósító pedagógusok számára hordozható számítógépet szerezhet be
  • Elszámolható költségek
   • Szakmai tevékenységek – legalább 70%
    • Előkészítés költségei – legfeljebb 4%
     • komplex helyzetelemzés
     • IKT helyzetelemzés
    • Szakmai tevékenység
    • Szolgáltatói kosár szolgáltatásai
    • Szakmai eszközök beszerzése
    • Helyettesítési díj
  • Elszámolható költségek
   • Projektmenedzsment költségek – legfeljebb 12%
   • Egyéb szolgáltatások – legfeljebb 3%
   • Egyéb projekt költségek: – legfeljebb 4%
   • Tartalék – legfeljebb 1%
   • ERFA jellegű költségek – legfeljebb 10%
    • nyomtató
    • hordozható számítógép
    • kis értékű tárgyi eszközök
  • Szolgáltatói kosár Képzések
   • menedzsment képzés
    • projekt és változásmenedzsment
    • új oktatásszervezés
   • kompetenciafejlesztő programcsomagok alkalmazása
    • SZÉSZA 1-4
    • SZÉSZA 5-8
    • MATLOG 1-4
   • általános pedagógiai módszertan
    • oktatásszervezési eljárások lehetőségei
    • módszertani eljárások lehetőségei
  • Szolgáltatói kosár Képzések
   • IPR
    • hatékony együttnevelés
    • IPR módszertan
   • SNI integráció
   • IKT alapozó
   • IKT módszertan
    • SDT
     • kezdő
     • haladó
    • interaktív tábla
   • Mérés értékelés
   • Egyéb akkreditált képzés
  • Szolgáltatói kosár Innovációs tevékenység támogatása
   • projektindító szakmai nap
   • jó gyakorlatok átvétele
   • pedagógiai dokumentumok átalakítása
   • kompetenciafejlesztő programcsomagok adaptációja
   • oktatásszervezési és módszertani eljárások adaptációja
   • helyi innovációk megvalósítása
  • Szolgáltatói kosár Tanácsadók
   • esélyegyenlőségi tanácsadó
   • komplex helyzetelemzési tanácsadó
   • IKT helyzetelemzési tanácsadó
   • folyamat tanácsadó
   • IKT folyamat tanácsadó
   • kompetencia területi mentor (szésza, matlog, ikt, iny, szoc, épép, …)
   • IKT módszertani mentor
   • IPR módszertani mentor
   • SNI módszertani mentor
  • Szolgáltatói kosár Beszerzések
   • programcsomagok
    • tanulói eszközcsomagok
    • tanári segédanyagok
   • segédeszközök
  • Köszönjük a figyelmet!
   • Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu
    • komplex helyzetelemzési tanácsadó
    • 30/400-3098, bedof@enternet.hu
   • Dr. Bertók Sándor www.zalai-oktatas.hu
    • komplex helyzetelemzési tanácsadó
    • 30/235-0816, kotreb@freemail.hu
   • Kern Zoltán www.zalai-oktatas.hu
    • IKT helyzetelemzési tanácsadó
    • 30/339-2530, kernzoltan56@t-online.hu