TÁMOP 314

5,811 views
5,761 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TÁMOP 314

 1. 1. TÁMOP 3.1.4 Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó
 2. 2. Célok <ul><li>A munkaerőpiac igényeknek való megfelelés </li></ul><ul><li>Az egész életen át tartó tanulás megalapozása </li></ul><ul><li>A kompetencia alapú oktatás elterjesztése </li></ul><ul><li>Komplex módon segíti a minőségi oktatás elterjesztését. </li></ul><ul><ul><li>infrastrukturális fejlesztések - NYDOP </li></ul></ul><ul><ul><li>szakmai fejlesztések - TÁMOP </li></ul></ul>
 3. 3. Pályázók <ul><li>A Kt.3.§ (2) közoktatási intézményfenntartók </li></ul><ul><ul><li>önkormányzatok </li></ul></ul><ul><ul><li>önkormányzati társulások </li></ul></ul><ul><ul><li>egyházak </li></ul></ul><ul><ul><li>non-profit szervezetek </li></ul></ul><ul><ul><li>költségvetési szervek </li></ul></ul><ul><li>Kt. 20.§(1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézményeik vonatkozásában </li></ul><ul><ul><li>a) óvoda; </li></ul></ul><ul><ul><li>b) általános iskola; </li></ul></ul><ul><ul><li>c) szakiskola; </li></ul></ul><ul><ul><li>d) gimnázium, szakközépiskola </li></ul></ul><ul><ul><li>e) alapfokú művészetoktatási intézmény </li></ul></ul><ul><ul><li>f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; </li></ul></ul><ul><ul><li>g) diákotthon és kollégium valamint </li></ul></ul><ul><ul><li>h) a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény – de!!! </li></ul></ul>
 4. 4. Pályázó <ul><li>Fenntartó nyújtja be </li></ul><ul><li>Feladatellátási helyek vonatkozásában </li></ul><ul><li>Komplex fejlesztési cél érdekében </li></ul><ul><ul><li>legfeljebb 5 feladatellátási hely </li></ul></ul><ul><ul><li>felmenő, vagy átvezetési kapcsolat </li></ul></ul><ul><li>ROP kedvezményezettek </li></ul><ul><ul><li>kötelező a tartalmi fejlesztés </li></ul></ul>
 5. 5. Projektek <ul><li>5-7 millió Ft </li></ul><ul><ul><li>óvoda </li></ul></ul><ul><ul><li>többcélú intézmények óvodai feladatellátási helye </li></ul></ul><ul><li>5-15 millió Ft </li></ul><ul><ul><li>nevelési-oktatási intézmények 8 tanulócsoportig </li></ul></ul><ul><ul><li>többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 8 tanulócsoportig </li></ul></ul><ul><ul><li>diákotthon, kollégium </li></ul></ul><ul><li>15-25 millió Ft </li></ul><ul><ul><li>nevelési-oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól </li></ul></ul><ul><ul><li>többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 9 tanulócsoporttól </li></ul></ul><ul><li>1020 feladatellátási hely (6 régió) </li></ul>
 6. 6. Projekt <ul><li>KOMPLEX HELYZETELEMZÉS </li></ul><ul><li>szakértő </li></ul><ul><li>TEVÉKENYSÉGEK </li></ul><ul><li>BESZERZÉSEK </li></ul><ul><li>kötelező </li></ul><ul><li>választható </li></ul><ul><li>SZOLGÁLTATÓI KOSÁR </li></ul>
 7. 7. Kötelező tevékenységek <ul><li>A kompetencia alapú oktatás implementációja </li></ul><ul><li>A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása </li></ul><ul><li>Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása </li></ul>
 8. 8. A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. </li></ul><ul><ul><li>a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>a „Matematika” kulcskompetencia területen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>egy választott kulcskompetencia területen </li></ul></ul><ul><ul><li>tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig, 3 év alatt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>: legalább egy műveltségterületen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>komplex óvodai program, programcsomag </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>: legalább egy csoportban </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>kollégiumok esetén </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>szociális életviteli és életpálya építési program, programcsomag </li></ul></ul></ul>
 9. 9. A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.). </li></ul><ul><ul><li>Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként </li></ul></ul><ul><ul><li>Legalább egy témahét megszervezése tanévenként </li></ul></ul><ul><ul><li>Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése tanévenként </li></ul></ul>
 10. 10. A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg. </li></ul>
 11. 11. A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. </li></ul><ul><ul><li>Kötelező képzések </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menedzsmentképzés a vezetők számára (2x30 óra; általános projektvezetési tréning, oktatásszervezési módszertani tréning) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (2x30 óra; projektpedagógia, tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás, valamint egy választott képzés a szolgáltatói kosárban felsorolt tematikán belül) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kötelező tanácsadói szolgáltatások </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) </li></ul></ul></ul>
 12. 12. A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése. </li></ul>
 13. 13. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása <ul><li>A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása. </li></ul><ul><li>A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. </li></ul><ul><li>Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani. </li></ul>
 14. 14. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása <ul><li>A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele. </li></ul><ul><ul><li>&quot;Hatékony együttnevelés az iskolában” tantestületi IPR képzés </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SNI-tanulók együttnevelésre felkészítő tréning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>érintettség esetén </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása <ul><li>A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére. </li></ul><ul><li>Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja (&quot;jó gyakorlatok átvétele&quot;). </li></ul><ul><li>Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása. </li></ul><ul><li>Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása. </li></ul><ul><li>Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival. </li></ul>
 16. 16. Választható tevékenységek <ul><li>További az intézményi innovációt segítő „ jó gyakorlatok” átvétele </li></ul><ul><li>További pedagógus továbbképzések elvégzése </li></ul><ul><li>Továbbképzésen levők helyettesítési díjának megtérítése </li></ul><ul><li>További innovációt segítő szolgáltatások tervezése </li></ul><ul><li>Helyi innováció tervezése </li></ul><ul><li>Helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése </li></ul><ul><li>Mérési értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának </li></ul><ul><li>A kompetencia alapú oktatáshoz szoftverek beszerzése </li></ul>
 17. 17. Megvalósítás feltételei Helyzetelemzés <ul><li>Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés </li></ul><ul><li>Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv </li></ul><ul><li>Komplex intézményi helyzetelemzés </li></ul><ul><li>IKT helyzetelemzés </li></ul><ul><li>A fejlesztési program kialakítása komplex szaktanácsadó igénybe vételével </li></ul><ul><ul><li>A helyzetelemzéshez és a szakmai projektterv elkészítéséhez külső komplex szaktanácsadót kell igénybe venni </li></ul></ul><ul><ul><li>A komplex szaktanácsadót a pályázó az országos listáról választja </li></ul></ul><ul><ul><li>A komplex szaktanácsadót a régió hálózatkoordinációs központja értékeli </li></ul></ul><ul><ul><li>A komplex intézményi szaktanácsadó véleményét és egyetértő nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kell. </li></ul></ul>
 18. 18. Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek <ul><li>Az igénybe vehető szolgáltatásokat a szolgáltató kosár tartalmazza </li></ul><ul><li>A tevékenységeket a szakmai feladatterv-sablon segítségével kell tervezni </li></ul><ul><li>A szakmai feladattervhez kapcsolódni kell a részletes költségvetésnek </li></ul><ul><li>A pályázó a feladatellátási helyekkel szakmai együttműködési megállapodást köt. </li></ul><ul><li>A projekt időtartama a 2009/2010-es tanévet magába foglalja. </li></ul><ul><li>A projektbe bevont minimális tanulócsoport és pedagógus </li></ul><ul><ul><li>óvoda: 1-2 csoport 1-4 pedagógus </li></ul></ul><ul><ul><li>8 vagy kevesebb tanulócsoport: 4-6 tanulócsoport 4-6 pedagógus </li></ul></ul><ul><ul><li>8-nál több tanulócsoport: 6-10 tanulócsoport 6-0 pedagógus </li></ul></ul><ul><ul><li>kollégium: 1-3 csoport, 3-6 pedagógus </li></ul></ul>
 19. 19. Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek <ul><li>Szaktanácsadók igénybevétele </li></ul><ul><li>Továbbképzési szolgáltatások igénybe vétele </li></ul><ul><li>Taneszköz vásárlás </li></ul><ul><li>TÁMOP 3.2.2 kedvezményezettjei a megvalósítás során szakmai támogatást ingyenes szolgáltatást nyújtanak </li></ul><ul><li>A pályázat megvalósításában közreműködő pedagógusok többletmunkája </li></ul><ul><li>A pályázó megvalósító pedagógusok számára hordozható számítógépet szerezhet be </li></ul>
 20. 20. Elszámolható költségek <ul><li>Szakmai tevékenységek – legalább 70% </li></ul><ul><ul><li>Előkészítés költségei – legfeljebb 4% </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>komplex helyzetelemzés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT helyzetelemzés </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Szakmai tevékenység </li></ul></ul><ul><ul><li>Szolgáltatói kosár szolgáltatásai </li></ul></ul><ul><ul><li>Szakmai eszközök beszerzése </li></ul></ul><ul><ul><li>Helyettesítési díj </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 21. 21. Elszámolható költségek <ul><li>Projektmenedzsment költségek – legfeljebb 12% </li></ul><ul><li>Egyéb szolgáltatások – legfeljebb 3% </li></ul><ul><li>Egyéb projekt költségek: – legfeljebb 4% </li></ul><ul><li>Tartalék – legfeljebb 1% </li></ul><ul><li>ERFA jellegű költségek – legfeljebb 10% </li></ul><ul><ul><li>nyomtató </li></ul></ul><ul><ul><li>hordozható számítógép </li></ul></ul><ul><ul><li>kis értékű tárgyi eszközök </li></ul></ul>
 22. 22. Szolgáltatói kosár Képzések <ul><li>menedzsment képzés </li></ul><ul><ul><li>projekt és változásmenedzsment </li></ul></ul><ul><ul><li>új oktatásszervezés </li></ul></ul><ul><li>kompetenciafejlesztő programcsomagok alkalmazása </li></ul><ul><ul><li>SZÉSZA 1-4 </li></ul></ul><ul><ul><li>SZÉSZA 5-8 </li></ul></ul><ul><ul><li>MATLOG 1-4 </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>általános pedagógiai módszertan </li></ul><ul><ul><li>oktatásszervezési eljárások lehetőségei </li></ul></ul><ul><ul><li>módszertani eljárások lehetőségei </li></ul></ul>
 23. 23. Szolgáltatói kosár Képzések <ul><li>IPR </li></ul><ul><ul><li>hatékony együttnevelés </li></ul></ul><ul><ul><li>IPR módszertan </li></ul></ul><ul><li>SNI integráció </li></ul><ul><li>IKT alapozó </li></ul><ul><li>IKT módszertan </li></ul><ul><ul><li>SDT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kezdő </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>haladó </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>interaktív tábla </li></ul></ul><ul><li>Mérés értékelés </li></ul><ul><li>Egyéb akkreditált képzés </li></ul>
 24. 24. Szolgáltatói kosár Innovációs tevékenység támogatása <ul><li>projektindító szakmai nap </li></ul><ul><li>jó gyakorlatok átvétele </li></ul><ul><li>pedagógiai dokumentumok átalakítása </li></ul><ul><li>kompetenciafejlesztő programcsomagok adaptációja </li></ul><ul><li>oktatásszervezési és módszertani eljárások adaptációja </li></ul><ul><li>helyi innovációk megvalósítása </li></ul>
 25. 25. Szolgáltatói kosár Tanácsadók <ul><li>esélyegyenlőségi tanácsadó </li></ul><ul><li>komplex helyzetelemzési tanácsadó </li></ul><ul><li>IKT helyzetelemzési tanácsadó </li></ul><ul><li>folyamat tanácsadó </li></ul><ul><li>IKT folyamat tanácsadó </li></ul><ul><li>kompetencia területi mentor (szésza, matlog, ikt, iny, szoc, épép, …) </li></ul><ul><li>IKT módszertani mentor </li></ul><ul><li>IPR módszertani mentor </li></ul><ul><li>SNI módszertani mentor </li></ul>
 26. 26. Szolgáltatói kosár Beszerzések <ul><li>programcsomagok </li></ul><ul><ul><li>tanulói eszközcsomagok </li></ul></ul><ul><ul><li>tanári segédanyagok </li></ul></ul><ul><li>segédeszközök </li></ul>
 27. 27. Köszönjük a figyelmet! <ul><li>Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu </li></ul><ul><ul><li>komplex helyzetelemzési tanácsadó </li></ul></ul><ul><ul><li>30/400-3098, bedof@enternet.hu </li></ul></ul><ul><li>Dr. Bertók Sándor www.zalai-oktatas.hu </li></ul><ul><ul><li>komplex helyzetelemzési tanácsadó </li></ul></ul><ul><ul><li>30/235-0816, kotreb@freemail.hu </li></ul></ul><ul><li>Kern Zoltán www.zalai-oktatas.hu </li></ul><ul><ul><li>IKT helyzetelemzési tanácsadó </li></ul></ul><ul><ul><li>30/339-2530, kernzoltan56@t-online.hu </li></ul></ul>

×