Druhý zpravodaj projektu WoLLNET

838 views
777 views

Published on

Duben 2009, první kolo testování se blíží...více čtěte ve zpravodaji

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
838
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Druhý zpravodaj projektu WoLLNET

  1. 1. Projekt WoLLNET – Zpravodaj, 2. číslo, květen 2009 PROČ JE POPTÁVKA PO HODNOTÍCÍM NÁSTROJI? Článek v “Daily Telegraph” pro mapuje potřebnost funkční znalosti základních dovedností Deník “The Daily Telegraph” nedávno otiskl přílohu o vzdělávání a dovednostech nazvanou “Oklešťování”: Jak se připravujeme na ekonomii zítřka?, která obsahovala článek popisující vztah mezi produktivitou, výkonem a úrovní komunikačních a matematických dovedností mezi zaměstnanci. Článek zmiňuje rozhovor s manažerkou projektu WoLLNET Alison Noel, která zdůraznila možný význam evaluačního nástroje sloužícího k hodnocení vzdělávacích kurzů jakožto prostředku jak přesvědčit zaměstnavatele, že investovat do vzdělávání v této oblasti se vyplatí. Pro prečtení článku vyhledejte přílohu zde a čtěte článek na str. 12: http://www.telegraph.co.uk/sponsored/lifestyle/lyonsdown/5077659/Skills-and-training.html VÝZKUMNÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI ONLINE Během první fáze projektu byl tým z Marchmont Observatory na Univerzitě v Exeteru pověřen provést průzkum ohledně existující literatury týkající se vyhodnocování dopadu vzdělávacích kurzů. Současně s tím kontaktovali partneři projektu v jednotlivých zemích odborníky z oboru a konzultovali s nimi zkušenosti, názory a potřeby rem co se týče vyhodnocování kurzů základních dovedností na pracovišti. Výzkumníci z Marchmont Observatory propojili výsledky průzkumného šetření se záznamy z těchto konzultací a vytvořili výzkumnou zprávu, která obsahuje doporučení pro vývoj WoLLNET hodnotícího nástroje. Mezi zásadní poznatky vyplývající z této zprávy patří doporučení postavit hodnotící nástroj na Kirkpatrikově čtyřúrovňovém modelu vzdělávacího hodnocení vyvinutém Donaldem Kirkpatrickem. Mimo to by však tento nástoj měl nabízet možnost poradenství pro uživatele a propojovat vzdělávací potřeby rem s hodnocením kurzů. Nástroj by měl rovněž obsahnout kalkulaci nárvatu investic vložených do vzdělávání. Hodnotící nástroj by měl být zároveň natolik přizpůsobivý, aby byl využitelný v souladu s individuálními potřebami různých organizací. Pro stažení celé výzkumné zprávy(pouze v angličtině) jděte na: http://www.wollnet.org/results_en.htm PROBÍHÁ PILOTÁŽ PRVNÍ VERZE HODNOTÍCÍHO NÁSTROJE Počáteční fáze vývoje softwaru a obsahu byla dokončena. Verze 1.0 se nyní testuje v několika britských organizacích včetně Londýnských samosprávných městských obvodů Newham, Sutton and Wandsworth, pečovatelského domu v Leedsu, Londýnské městské dopravy, rem DHL Aviation a Npower. Pilotní fázi testování odstartoval instruktážní seminář, který proběhl v Londýně 31. března. Druhý seminář naváže v průběhu června. Výsledky pilotních testů budou důležitou zpětnou vazbou pro další vývoj hodnotícího nástroje. Druhá pilotní fáze testování proběhne ve Velké Británii , Rakousku, Německu, Rumunsku a Švýcarsku na podzim roku 2009. Tato fáze projektu je velmi vzrušící, neboť se vize začíná stávat realitou. Shrnutí výsledků první pilotáže se dozvíte v příštím zpravodaji. více info - www.ktp-znojmo.org Tento projekt byl realizován za nanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
  2. 2. JAK VYPADÁ VERZE HODNOTÍCÍHO NÁSTROJE 1.0? Následující náhledy okna webové stránky a jejich krátký popis umožňují první letmý pohled na podobu a funkci hodnotícího nástroje. Děláme vše pro to, abychom vám na podzim umožnili mnohem širší přístup k hodnotícímu nástroji. i) Stránka ‘Uvod’ Záložky v horní části nabídky odkazují na hlavní “funkční jednotky” hodnotícího nástroje: ‘Evaluation Projects’ (hodnotící projekty) je název oblasti, ve které lze vytvářet a spravovat evaluační dotazníky. The ‘Question Library’ (knihovna otázek) je databází užitečných a propracovaných předem vytvořených hodnotících otázek. (každá organizace si však může vytvořit své vlastní otázky nebo oba způsoby spojit) ‘Email Lists’ (e-mailové seznamy) obsahují kontaktní data týkající se účastníků hodnocení. ‘Reports’ (zprávy) je název pro sekci, ve které jsou data získaná od účastníků do detailních zpráv. Je možné využít jak standardní formát zpráv, tak I zprávy o návratu investic. ‘Help’ (pomocná sekce) obsahuje video-návod jak hodnotící nástroj používat. Menu na levé straně navíc obsahuje odkazy na srozumitelné návody, které mají uživatelům pomoci zorientovat se v procesu hodnocení
  3. 3. ii) Typy otázek pro úroveň 4 (výkon na úrovni organizace) Tento typ otázek představuje jeden ze tří inovativních typů otázek vytvořených speciálně pro náš nástroj (ostatní umožňují získávat data z různých hodnotících a kvali kačních procedůr a informace o změně v pracovním chování a pracovních schopnostech.) Typ otázek pro “úroveň 4” umožňuje sbírat data o výkonech na úrovni organizace přímo od zodpovědných odborníků (nebo můžete přidat data vlastní), přidělit nanční hodnoty vzniklým změnám a propojit je s efektem vzdělávacího programu. Z výsledků lze vytvořit jak standardní, tak speciální (ROI) zprávy pro návrat investic. Níže zobrazené náhledy webové stránky ukazují sekci s tímto typem otázek. V živé verzi vyskakují informační okna, která radí ohledně typů dat potřebných k zodpovězení otázek.
  4. 4. iii) Zprávy o návratu investic (ROI reports) Vysoce inovativním rysem hodnotícího nástroje je schopnost stáhnout nanční data z hodnotících průzkumů a propojit je s daty ze specializované “kalkulačky nákladů” (cost calculator) a vytvořit tak detailní zprávu o návratu investic. Náhled dole ukazuje malou část takové zprávy (ROI report) PROFIL - NALA vysvětluje proč se stala poradním partnerem projektu WoLLNET. V Irsku byl Fond pro vzdělávání v základních dovednostech na pracovišti (Workplace Basic Education Fund-WBEF)založen v roce 2004 pod vládním oddělením pro podnikání, obchod a zaměstnanost. Hlavním účelem fondu obsahujícícho 3 miliony eur bylo zvýšit funkční gramotnost zaměstnanců především ve schopnostech číst, porozumět textům a provádět matematické úkony. Oddělení pro podnikání, obchod a zaměstnanost pověřilo hospodařením s fondem Irskou státní vzdělávací agenturu (FÁS-Ireland’s state training agency). Ta svou činnost v této oblasti konzultovala s národní agenturou pro funkční gramotnost dospělých (National Adult Literacy Agency- NALA). Fond podporoval aktivity, které se staly známé pod názvem iniciativa Skills for Work (SFW). V roce 2007 se jejich vzdělávacích aktivit zúčastnílo na 2000 osob a dalších 1500 v roce 2008. NALA úzce spolupracuje s irskou státní vzdělávací agenturou, zaměstnavatelskými organizacem a zaměstnavateli samotnými, odbory a poskytovateli vzdělání pro dospělé. Efektivní hodnocení dopadu těchto vzdělávacích programů patří k zásadním výzvam v průběhu jejich práce v oblasti vzdělávání v základních dovednostech na pracovišti. Vývoj WoLLNET hodnotícího nástroje je proto těmito organizacemi více než vítán. Jsme přesvědčení, že hlavními výhodami vyvíjeného nástroje budou snadný přístup, uživatelská exibilita a konzistence a srovnatelnost dat získaných z hodnocení dopadu vzdělávacích kurzů.
  5. 5. CO BUDE DÁL? Vývoj a testování verze hodnotícího nástroje číslo 2.0 Nástroj bude upraven dle zpětné vazby vyplývající z prvního kola pilotáze a bude přizpůsoben dle národních potřeb a speci k partnerských zemí projektu. Po zapracování změn bude druhá verze nástroje číslo 2.0 testována v rámci pilotáže v Rakousku, Německu, Rumunsku, Švýcarsku a Velké Británii. Šíření a propagace výsledků Poté, co proběhnout obě pilotní fáze, uspořádáme prezentační workshopy, na nichž představíme hodnotící nástroj veřejnost a seznámíme se zjištěními, které vzešly z období testování mezi Listopadem 2009 až Lednem 2010. Zpráva o výsledcích získaných testováním hospodářských výhod vzdělávání v základních dovednostech na pracovišti a nální podoba hodnotícího nástroje v angličtině, němčině a rumunštině budou rovněž dokončeny v Lednu 2010 a zveřejněny na webové stránce projektu: www.wollnet.org. DALŠÍ VÝVOJ Z první zpětné vazby od relevantních odborníků vyplývá, že WoLLNET evaluační nástroj představuje mocný a přizpůsobivý program pro hodnocení vzdělávání, jehož potenciál tkví především v: možnosti využití k hodnocení jakéhokoliv typu odborného vzdělávání přizpůsobitelnosti pro rozličné organizace a sektory adaptaci pro využití v různých evropských zemích Pro více informací o dalším vývoji hodnotícího nástroje prosím kontaktujte Alison Noel alison@skillsforwork.co.uk nebo českou zástupkyni projektu Beátu Holou, beata.hola@ktp-znojmo.org NAVŠTIVTE NAŠE PROJEKTOVÉ STRÁNKY www.WoLLNET.org Tento projekt byl realizován za nanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

×