WESTRAND
 ALKMAAR
 M A S T E R p l A N
 n o v e m b e r  20 0 9
WESTRAND ALKMAAR
        van ‘rommelzolder’ naar een
        toplocatie voor sport en ontspanning
    ...
voorwoord

Hoofdstuk 1  Inleiding                           4
              ...
1
          Inleiding
          De sportzone in de Westrand van Alkmaar (plangebied) is een gebied dat...
2
  Huidige situatie
  Het plangebied ligt op de overgang tussen het stedelijk gebied van Alkmaar       Zoals re...
3
                Doel en kaderstelling
                Dit masterplan beschrijft de ambit...
Sport is een kapstok voor maatschappelijke versterking. Dit is gebaseerd op   3.2 Trends
de volgende thema’s:
     ...
onderwijsmogelijkheden en -faciliteiten aan te bieden, verhoogt dit de     3.3 beleid
                ...
In 2006 is op initiatief van noC*nSF een onderzoek gestart of het realistisch
                      ...
organisatie van dergelijke evenementen leidt wel tot een vraagstuk in      •	 multifunctioneel	bouwen,	meervoudig	ru...
4
  Ambitie
  Sportstad Alkmaar biedt sportvoorzieningen op meerdere plaatsen in de        4.1 over Alkmaar
  ...
Alkmaar en de regio                               geen partner in de metropoolregio Amsterda...
de onderwijsgebouwen, stadions en pleinen hun plek hebben. Samengevat     Visie
staat in de sportzone het realiseren ...
5
                  Functies en doelgroepen
                  Sportpaleis        ...
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Masterplan Westrand
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Masterplan Westrand

1,784 views

Published on

Masterplan over de invulling van de sportzone in de Westrand van Alkmaar

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,784
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Masterplan Westrand

 1. 1. WESTRAND ALKMAAR M A S T E R p l A N n o v e m b e r 20 0 9
 2. 2. WESTRAND ALKMAAR van ‘rommelzolder’ naar een toplocatie voor sport en ontspanning Sportcentrum en ijsbaan De meent, de Alkmaarse Wielerbaan en het gebied voorwoord daar omheen, in de volksmond bekend als Westrand Alkmaar, vervult een grote functie voor de stad Alkmaar en haar regio. er is een veelvoud van faciliteiten en accommodaties, maar de samenhang in dit gebied ontbreekt. De vraag naar een nieuwe ontwikkeling, waarbij de verschillende functies beter op elkaar aansluiten en een versterkende werking hebben, is dan ook groot. bovendien verdient dit stuk van Alkmaar een betere uitstraling dan het nu heeft. Publiek en privaat initiatief Deelplannen een aantal Alkmaarse en regionale private en publieke organisaties heeft omdat geldstromen vanuit de lokale of provinciale overheid vermoedelijk de koppen bij elkaar gestoken en voor dit gebied, op basis van de concept- niet op korte termijn op gang zullen komen, is dit masterplan zo opgezet structuurvisie van de gemeente Alkmaar, een totaalplan ontwikkeld. In dit dat de ontwikkeling uitgevoerd kan worden in deelplannen. Deze worden plan ligt de nadruk op sport en ontspanning. binnen deze groep zitten ook per deelplan geïnitieerd door initiatiefnemers en/of grondeigenaren. Die enkele ondernemers die concrete plannen hebben en zodoende het kunnen eventueel na aankoop van de betreffende gronden voor eigen draagvlak en de haalbaarheid van deze plannen vergroten. rekening en risico een plan ontwikkelen dat past in de structuurvisie en Door een verbetering van de infrastructuur, een verduidelijking van de faci- het nog te maken bestemmingsplan. een gefaseerde aanpak en de bereid- liteiten en het verscherpen van de functie naar sport en ontspanning, kan heid van geïnteresseerde commerciële partijen om te investeren, maakt het dit deel van de stad uitgroeien tot een hoogwaardig verblijfsgebied met een totaalplan al op korte termijn haalbaar. Toch blijft de betrokkenheid van de bovenregionale uitstraling. om deze plannen inhoudelijk te onderbouwen, gemeente in organisatorische en financiële zin een noodzakelijke voorwaar- is dit masterplan samengesteld. de voor het slagen van het initiatief. een integrale aanpak bij de herinrichting van de Westrand Alkmaar biedt legio kansen. Door de samenwerking van publieke en private partijen kan een project worden gerealiseerd met een hoge betrokkenheid en ook haalbaarheid. Diverse functies worden in dit gebied geclusterd en daarmee krijgt het gebied een sterke en bovenregionale betekenis. voor u ligt het masterplan Westrand Alkmaar, een presentatie over de Westrand Alkmaar waarin alle thema’s, partijen, plannen en ideeën zijn uitgewerkt. Alle bij de initiatiefgroep betrokken partijen hebben hieraan hun aandeel geleverd. Cor van Vliet, (directeur Mulder Obdam en woordvoerder initiatiefgroep Westrand) 2
 3. 3. voorwoord Hoofdstuk 1 Inleiding 4 inhoud Hoofdstuk 2 Huidige situatie 5 Hoofdstuk 3 Doel en kaderstelling 6 3.1 Uitgangspunten 6 3.2 Trends 7 3.3 beleid 8 Hoofdstuk 4 Ambitie 11 4.1 over Alkmaar 11 4.2 visie Gemeente tot 2030 12 4.3 Fysiek 12 Hoofdstuk 5 Functies en doelgroepen 14 5.1 Invulling visie, doelgroepen en positie sportfunctie 15 5.2 Sport en scholing 17 Hoofdstuk 6 Duurzaamheid 18 Hoofdstuk 7 Verkeer en vervoer 21 7.1 De m4-weg vertaald naar Sportplaza 21 Hoofdstuk 8 Werkgelegenheid, scholing en stageplaatsen 22 Hoofdstuk 9 Economisch financieel 23 Hoofdstuk 10 Communicatie 25 bronnen 27 bijlagen SWOT-analyse 28 Kaart grondposities 29 Tijdspad 30 Westelijke Randweg/M4-weg 31 Leden initiatiefgroep 33 3
 4. 4. 1 Inleiding De sportzone in de Westrand van Alkmaar (plangebied) is een gebied dat wordt gekenmerkt door diverse, veelal aan sport gerelateerde functies. Deze vormen momenteel nog geen samenhang. Hierdoor heeft dit gedeelte van de stad een onvolwaardige uitstraling. De initiatieven die in het verleden Langedijk Bergen NH voor dit gebied zijn genomen, komen voornamelijk voort vanuit de publieke hoofdstuk 1 sector. Heerhugo- waard mulder obdam, bouwer en projectontwikkelaar uit obdam, is eigenaar van Westrand Alkmaar de locatie van de voormalige discotheek The FUn. Ze heeft belang bij een eenduidige en gezamenlijke ontwikkeling. Gezien de vele initiatieven die er Plangebied spelen in dit gebied heeft mulder obdam besloten alle initiatiefnemers te Alkmaar benaderen om met deze partijen de samenwerking en de uitdaging aan te Egmond aan den Hoef gaan. op basis van respect en vertrouwen zijn de betrokken partijen voort- Egmond varend aan de slag gegaan met als resultaat dit masterplan. aan Zee InLeIdIng Door samenwerking met enthousiaste partijen is een plan ontstaan, dat Heiloo door een sterke combinatie van functies aan alle wensen in dit gebied Egmond Binnen voldoet. Gedrevenheid, vakkennis en de beoogde ontwikkelingen van de participanten lagen ten grondslag voor het effectief opzetten van dit plan. De initiatiefnemers zien vooral in de grootte van het gebied en de betrok- kenheid van andere deelnemers de mogelijkheid om de Westrand tot een parel van Alkmaar te maken en de stad positief in beeld te brengen. In dit masterplan wordt uiteengezet op welke wijze de initiatiefnemers en Castricum participanten van de Westrand een hoogwaardig gebied willen realiseren. Door dit plan kan een gebied worden gecreëerd met sportfaciliteiten, aanverwante zorg, scholing en ontspanning, en accommodaties van Het initiatief is geen alledaags maatschappelijk initiatief. De initiatiefnemers nationale en internationale allure. verkeersveiligheid, parkeervoorzieningen zien voor Alkmaar het belang van profilering op gebied van sport door het en verblijfsmogelijkheden blijven uiteraard niet onderbelicht en vormen een realiseren van vele maatschappelijke doelen zoals: integraal onderdeel binnen de beoogde herontwikkeling. met het in acht nemen van voornoemde ontwikkelingen ontstaat een ge- bied met hoogwaardige uitstraling, dat zorgt voor een passende entree van l gezondheidsbevordering en vitale bevolking; Alkmaar aan de westzijde. Het gebied krijgt een kenmerkende sportfunctie l sociale cohesie en integratie; waarbij ontspanning een belangrijk nevenaspect is. Alkmaar krijgt hiermee l recreatie; een positief imago bij de topsport, breedtesport en sportbonden. l versterken relatie sport en onderwijs; De volgende ‘unique selling points’ maken het gebied tot een toplocatie voor sporters en recreanten en versterken de economische waarde van het l economische ontwikkeling. gebied: Alkmaar moet gaan voor versterking van de sportinfrastructuur door bun- l optimale infrastructuur; deling, opwaardering en uitbreiding van sportvoorzieningen. De Westrand vervult hierin een leidende rol. Deze locatie heeft al een basis in een aantal l samenhangende faciliteiten; topsportaccommodaties en ligt centraal in een prachtige groene omgeving. l ruime parkeergelegenheid - 1300 plaatsen; bovendien is het een locatie die de binnenstad ontsluit richting de kust. De l werkgelegenheid - naar schatting 1000 behoefte aan een nieuwe ruimtelijke ordening is daarmee evident. arbeidsplaatsen; l leer- en stageplaatsen; bij de ontwikkeling van een aansprekend sportcluster in de Westrand, staat l goede bereikbaarheid; het leggen van unieke verbindingen centraal. er liggen veel kansen om l gunstige ligging; verbindingen te leggen tussen sport, onderwijs, werken, recreatie, groen, l hoog kwaliteitsniveau; duurzaamheid en bereikbaarheid. l duurzaamheid als uitgangspunt. 4
 5. 5. 2 Huidige situatie Het plangebied ligt op de overgang tussen het stedelijk gebied van Alkmaar Zoals reeds geconstateerd, laat de huidige uitstraling te wensen over. Alle en het landelijk buitengebied. er zijn relatief veel verschillende sportfuncties bebouwingen die in het gebied staan, zijn op zichzelf ontworpen objecten aanwezig, met zowel een regionale als boven regionale functie. Ten zuiden zonder enige samenhang. Tevens is er sprake van een, in zijn geheel, en ten westen van de sportvoorzieningen begint een open weidegebied verouderde situatie die niet representatief is voor Alkmaar, (top)sporters en met grote ruimtelijke kwaliteit en uitzicht tot de binnenduinrand. De uitstra- de regio die gebruik maken van de voorzieningen. hoofdstuk 2 ling van de bestaande sportvoorzieningen is een belangrijk aandachtspunt. De meeste gebouwen zijn hallen met een kwaliteitsarme uitstraling die De kruising met de randweg is in de huidige situatie beveiligd met ver- haaks staat op de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen. keerslichten. In de kadernota ‘duurzame bereikbaarheid van de gemeente Alkmaar d.d. 17 maart 2009’ valt te lezen dat in 2020 een zwaar knelpunt zal ook de openbare ruimte laat te wensen over. De voorzieningen worden ontstaan ter plaatse van de kruising met de Terborchlaan. om dit op tijd te omringd door opgeschoten bosjes, hekken en rommelige zones die nergens voorkomen, is de aanpak van de Westrand het ideale moment de huidige bij lijken te horen. Het gebied wordt daarom ook wel de ‘rommelzolder’ verkeersituatie aan te passen. van Alkmaar genoemd. bovendien zijn bij de sportvoorzieningen parkeer- plaatsen die grote delen van de dag leeg zijn, terwijl er op piektijden weer H u I d I g e s I t uAt I e onvoldoende parkeergelegenheid is. Door het gebied loopt een belangrijke fietsroute die het sportcluster verbindt met de woonbuurten van Alkmaar. De tunnel op de fietsroute is donker. De omgeving van deze tunnel wordt verder bepaald door omringende bosjes langs de route. De voornaamste functies zijn: 20 l ijsbaan; l Sportpaleis; kegelbaan; 19 l 16 l kantoren Sportbedrijf Alkmaar; l sportschool; l trompetterkorps; 18 16 16 17 l tafeltennishal; Hoeverwe g P l sporthal; N512 l ijshockeyhal. Ho eve rw eg 8 9 P N9 P g 7 we ing erK P Terb uth orch nL laan rti Ma 6 5 2 Terb Landelijkgebied orch laan 4 P 1 15 3 P 14 11 13 Stedelijkgebied 12 Egmonderhout 10 1 IJsbaan 2 Kantoren Sportbedrijf Alkmaar 3 Tafeltennis 4 Sporthal N9 5 Sportschool 6 IJshal 7 Sportpaleis 8 Kegelbaan 9 Trompetterkorps 10 Softbal 11 Voetbal 12 Squash 13 Tennisbanen 14 Sportschool 15 Tennisbanen 16 Volkstuinen 17 Evenemententerrein 18 Hockey 19 Voetbal 20 Rugby 5
 6. 6. 3 Doel en kaderstelling Dit masterplan beschrijft de ambities voor de sportzone in de Westrand en 3.1 Uitgangspunten geeft daarmee verdere uitwerking van het maatschappelijke initiatief en antwoord op de volgende vragen van de raad: Aan de totaalontwikkeling van het gebied zijn de volgende randvoor- waarden verbonden: • unnen bestaande sportvoorzieningen aan de westkant van K hoofdstuk 3 Alkmaar opgewaardeerd worden? • e plannen van Sportbedrijf Alkmaar worden in het integrale plan D • unnen sportvoorzieningen aan de westkant van Alkmaar aan­ K opgenomen. Hiervoor dient de planvorming van locatie De meent en gevuld worden met andere soorten sport en sportgerelateerde locatie Sportpaleis synchroon te lopen. voorzieningen? • et parkeren is half verdiept en wordt gefinancierd vanuit nieuwe H ontwikkelingen. De mogelijkheid van een verkeersregulerende parkeer- De ambitie in dit masterplan gaat echter verder dan alleen de sportvoorzie- voorziening wordt niet uitgesloten. ningen in de Westrand en woningbouw aan de oostkant van de ringweg. • en transferiumvoorziening voor de binnenstad, kust en Randstad maakt E Samen met maatschappelijke partners wordt gezocht naar unieke kansen deel uit van het plan. die met de ontwikkeling van sport en ontspanning in de Westrand kunnen • e provinciale weg (ring west) wordt opgewaardeerd en gewijzigd in D doeL en KAdeRsteLLIng worden verzilverd. Dit heeft geleid tot een integrale ambitie met veel kansen een ongelijkvloerse kruising. Dit is onlosmakelijk aan de planontwikkeling gedragen door de gehele initiatiefgroep. verbonden; • Het Sportpaleis wordt gemoderniseerd. Gebiedsontwikkelingen, passend in gebiedsgericht werken, moeten aanslui- • lle bestaande bebouwing wordt in de herontwikkeling betrokken en A ten op de ontwikkelingen op naastliggende percelen. De sportzone dient per object bekeken. samen met de gehele Westrand een geheel te vormen wat voldoet aan de • uurzaamheid is het uitgangspunt in lijn met de principes ‘cradle-to- D maatschappelijke vraag binnen Alkmaar en de regio. cradle’ en LeAn bouwen. • Het integrale plan moet gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. Het plangebied (sportzone) waar dit masterplan betrekking op heeft, • eervoudig ruimtegebruik voor optimaal benut van ruimte en vergroten M beperkt zich tot een klein maar beeldbepalend deel van de Westrand. Het rendabelheid. plangebied is in twee delen te splitsen: een leidend uitgangspunt bij de herontwikkeling van het plangebied is de • De Meent; kwaliteitsimpuls voor de sport in (regio) Alkmaar. Dit betekent: • Sportpaleis Alkmaar (Olympiaweg west). • undeling, opwaardering en uitbreiding van sport en sportevenementen b in Alkmaar; • verbreding van sportaccommodaties door multifunctioneel gebruik; • stimuleren beoefening van topsport en breedtesport. N512 Ho eve Tevens staat een structurele samenwerking tussen sport en onderwijs cen- rw N9 eg traal. Dit komt tot uiting door: eg gw Kin er uth Terb orch laan Ma rti nL Locatie Sportpaleis Alkmaar • ansluitende voorzieningen voor kinderen en jongeren met opvang en a Terb huiswerkbegeleiding in combinatie met sport; orch • onderwijs op maat voor topsporters in samenwerking met verenigingen; laan • erbreden van het aanbod op het gebied van sport op scholen en sport- v Locatie De Meent opleidingen; • ruisbestuiving van expertise tussen sport en onderwijs door duale aan- k stellingen en stagiaires; • reatie van stageplaatsen voor het beroepsonderwijs bij sportverenigin- c gen en aanbieders van sportfaciliteiten. De Terborchlaan (n512) vormt de verbinding tussen deze twee locaties en is dan ook een dominante factor in de gehele planontwikkeling. De verkeersveiligheid en bereikbaarheid heeft een zeer hoge prioriteit. Bij de aanpak van het gebied zijn er op dit gebied volop kansen: omdat het ongelijkvloers uitvoeren van de kruisingen met de provinci- ale weg (n9) bij de planvorming hoort en noodzakelijk is voor een goede • e westelijke ring bij Alkmaar wordt steeds drukker. Dit initiatief kan d bereikbaarheid van het plangebied, loopt het plangebied een klein stuk N9 bijdragen aan een betere bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer; door de stad in. Dit in verband met de op- en afritten in de nieuwe situatie. • creatie van extra parkeercapaciteit; ondanks dat deze notitie niet over de gehele Westrand gaat, mag het niet • veiligere verbindingsroutes tussen het sportcluster en de stad; zo zijn dat de ontwikkeling van de andere deelgebieden uit het oog wordt • pilot overkluizing westelijke randweg (concept Rotteveel M4); verloren. • transferium naar de binnenstad en de kust. omdat de Westrand de overgang vormt van het stedelijk gebied naar een kwetsbaar natuurgebied, is het zaak te investeren in een hoogwaardige groen-blauwe openbare omgeving. De aandacht gaat daarom uit naar: • e ontwikkeling van groen en water in de openbare ruimtes voor een D 6 hoogwaardig aanzicht dat past bij de hoogwaardige sportaccommodaties.
 7. 7. Sport is een kapstok voor maatschappelijke versterking. Dit is gebaseerd op 3.2 Trends de volgende thema’s: In de huidige samenleving zijn diverse trends zichtbaar, met name trends • port verbroedert en helpt om diverse bevolkingsgroepen nader bij S op gebied van wonen en beleven spelen voor de herontwikkeling van de elkaar te brengen. Westrand een richtinggevende rol. De nieuwe Westrand speelt daarbij vooral hoofdstuk 3 • port is een belangrijk wapen tegen de opkomende vetzucht in de S in op het beleven. huidige maatschappij. • Sport is een katalysator voor opvoedkundige en vormende waarden. In het Sociaal Cultureel rapport uit 2004 onderscheidt het Sociaal Cultureel Planbureau vijf lange termijn trends: een sportzone opgezet vanuit een duidelijk integraal concept en met een hoogwaardige kwaliteit versterkt de centrumpositie van Alkmaar. Het motief • Individualisering – er is meer keuzevrijheid voor het individu, minder daarbij is: afhankelijkheid. • Informalisering - losser worden van de maatschappelijke verbanden, • Alkmaar regionaal, nationaal en internationaal verder op de kaart zetten; opkomst netwerkorganisaties, vermindering gezag autoriteiten. doeL en KAdeRsteLLIng • versterking van de economische impact van sport op de stadseconomie. • Informatisering - verandering van communicatie en interactie door opkomst ICT en automatisering. • Internationalisering - migratiebewegingen, mondiale economie, europese integratie, internationale cultuur. • Intensivering - hoge waardering beleving en gevoel, behoefte aan variatie en verandering. Door in te spelen op deze trends wordt de sportzone binnen de Westrand de trekpleister voor sport en ontspanning in de toekomst. Individuele sporten komen aan bod, geconcentreerd in een groot levendig gebied waar men zelf volop keuzes kan maken. Het individu en de door hem of haar gewenste ontspanning, staat voorop in dit gebied. Door de hoog aan- geschreven sportfaciliteiten trekt het gebied (top)sporters van vele verschil- lende niveaus. Zowel regionale als internationale sporters weten straks hun weg weten te vinden in de sportzone. op het gebied van wonen wensen mensen (met name hoogopgeleid) naast inspanning ook ontspanning. Daarmee wordt binnen de plannen sterk steeds vaker een grondgebonden woning met tuin in een rustig gebied, rekening gehouden. De volgende mogelijkheden worden gemarkeerd: maar met alle voorzieningen op korte afstand. er wordt dan ook veel waarde gehecht aan het voorzieningenniveau in de directe omgeving. Alkmaar zou • ccent op de sport- en recreatieve sector en het aanbieden van a uitstekend op deze trend kunnen inspelen. Deze vraag om voorzieningen verblijfsmogelijkheden die een verbinding leggen naar zowel de kust als betreft zowel basisvoorzieningen als horeca- en uitgaansgelegenheden en de binnenstad; cultureel aanbod. maar ook ontspanning en sportvoorzieningen wegen hier- • anbieden van een aantal uitgaansgelegenheden die voorzien in a bij mee. Door de Westrand onder andere te profileren als transferium naar de ontspanning voor of na het sporten of na een bezoek aan de binnenstad kust en binnenstad wordt de Alkmaarse binnenstad beter bereikbaar voor of kust; zowel toerisme als werkgelegenheid. • uimte voor het organiseren van evenementen op sport- en cultureel r gebied en een voorziening creëren die voorziet in huisvesting en Wanneer wordt gekeken naar de verhuismotieven van bijvoorbeeld hoger organisatorische mogelijkheden; opgeleiden valt op dat juist het gebrek aan voorzieningen een reden is om • ichamelijke en geestelijke ontspanning na het sporten of een bezoek l weg te trekken uit de regio. Gezien de regiofunctie van Alkmaar ligt het voor aan kust of binnenstad verrijken door een wellness center; hand dat Alkmaar deze functie gaat versterken. In de Westrand komen zowel cultuur, horeca, sport en ontspanning aan bod. Daarmee sluit het voorzie- bovenstaande punten leiden tot een versterking van het aanbod in de ningenniveau in Alkmaar beter aan op deze regiofunctie. een upgrading van toeristisch economische sector, waar ook sport onderdeel vanuit maakt. de westelijke ringweg is in dit kader onvermijdelijk. Daarmee kan Alkmaar zich uitstekend onderscheiden en profileren. De sportzone is hier bij uitstek geschikt voor. opvallend is dat in grote steden in noord-Holland, zoals bijvoorbeeld Hoorn en Alkmaar het aanbod van cultuur en uitgaansgelegenheden in de juiste Directe verbinding met sportfuncties zijn zorgfuncties. Door deze in het schaalgrootte wordt gemist. ook in dit opzicht kan de Westrand in zijn nieu- plangebied te integreren is een adequate reactie mogelijk bij blessures. we gedaante een dominante rol vervullen dankzij meervoudig te gebruiken Zorgfuncties die in het gebied passen zijn: ruimte en de daarin geplaatste functies. • evalidatie en fysiotherapie, hierbij kan gebruik gemaakt worden van de R aanwezige voorzieningen. Hoe omgaan met trends • .H.B.O. of huisartsenpost, een goede verbinding van de regio zal na E Diverse bestuurlijke partijen tonen in de uitvoering van hun beleid aan deze herontwikkeling een feit zijn waardoor snel ingrijpen direct mogelijk is. trends te hebben gezien en begrepen. Het streekplan van de provincie Tevens kan ook hierbij gebruik worden gemaakt van de aanwezige voor- bijvoorbeeld zorgt voor een betere bereikbaarheid van de kust en noord- zieningen. west nederland. een upgrade van de n9 is hiervoor essentieel. De gemeente De snelle manier van handelen is van direct belang bij (top)sport, immers bij Alkmaar biedt op haar beurt meer cultuur en uitgaansgelegenheden. (top)sport hoort ook topzorg. Studenten zorgen voor een levendig woonmilieu. Door in de Westrand 7
 8. 8. onderwijsmogelijkheden en -faciliteiten aan te bieden, verhoogt dit de 3.3 beleid levendigheid van het gebied. ofwel: er is altijd iets te doen. een combinatie van scholing en sport is dus essentieel. Gemeentelijk beleid (concept structuurvisie) Veiligstellen, herstellen, behoud door ontwikkeling van het Wat de werkgelegenheid betreft is aangetoond dat er meer variatie gewenst weidegebied / landelijk gebied / de Groeneweg. hoofdstuk 3 is. Door de ontwikkeling van de Westrand ontstaan er circa 500 tot 1000 Het open weidegebied is een belangrijke kwaliteit in de Westrand. Dit ge- werk- en stageplaatsen in een zeer breed scala waarvan op enkele vakgebie- bied wordt veiliggesteld: ontwikkelingen die het open weidegebied aantas- den op dit moment nog geen aanbod is. Door de combinatie van werken ten worden voorkomen. bepaalde ontwikkelingen kunnen de Groeneweg en leren in dit gebied ontstaat een situatie waarbij men vanuit de leeromge- verbeteren, bijvoorbeeld het opknappen van de stolpboerderijen door deze ving direct kan doorgroeien naar een werkplek met alle wenselijke carrière- een passende functie te geven. kansen. een belangrijk aspect hierbij is de bereikbaarheid langs de n9 (Den Helder e.a.). De doorstroming en bereikbaarheid worden bevorderd door het Gebruikmaken van en het versterken van de cultuurhistorische lijnen. upgraden van de n9 en het ongelijkvloers maken van de kruisingen door nieuwe ontwikkelingen gebruiken om cultuurhistorische lijnen te versterken onder andere overkluizing. Zo wordt het gebied bereikbaar en aantrekkelijk en beter beleefbaar te maken. doeL en KAdeRsteLLIng om te leren en te werken. Aanleggen recreatief netwerk met noord-zuid route. Samengevat zal Alkmaar gebruik moeten maken van haar eigen kwaliteiten Het realiseren van een recreatief netwerk van langzaam verkeerroutes bin- en kansen om optimaal in te kunnen spelen op de trends en ontwikkelingen nen de Westrand, zoals een noord-zuid route door de Westrand heen. in de samenleving. De historische binnenstad vormt een trekpleister; een toeristische mogelijkheid die met een transferium in de Westrand volop be- Aansluiten recreatief netwerk op bestaand en aan te leggen recreatief nut kan worden. Hierbij spelen ook regiowaardige voorzieningen die passen netwerk van binnenduinzone. bij een stad als Alkmaar een doorslaggevende rol. Het realiseren van ontbrekende schakels tussen de Westrand en de binnen- duinzone, tussen de Westrand en de omliggende dorpen (Heiloo, egmond, Alkmaar zou zelfs kunnen fungeren als nevencentrum binnen de Amster- etc.) en tussen de Westrand en het centrum van Alkmaar. damse metropoolregio waarbij groen, ruimte en stedelijkheid centraal staan. De verbinding met de randstad, Alkmaar ligt immers zeer goed bereikbaar Handhaven en versterken recreatieve voorzieningen. aan de A9, wordt dan versterkt. De bestaande recreatieve voorzieningen worden gehandhaafd en waar mogelijk versterkt door nieuwe ontwikkelingen. Concentratie sportfuncties in zuidelijke helft Westrand. De bestaande en nieuw te ontwikkelen sportfuncties in de Westrand wor- den geconcentreerd in het zuidelijke deel van de Westrand. De golfbaan vormt de enige uitzondering hierop. Herstructureren en ontwikkelen sportgebied. Het sportgebied in het zuidelijke deel van de Westrand wordt geherstruc- tureerd zodat het gebied een hoogwaardigere uitstraling krijgt. ook de par- keervoorzieningen worden geherstructureerd. Daardoor kan er efficiënter worden omgegaan met de beschikbare ruimte en kunnen de huidige parkeerproblemen zo goed mogelijk worden opgelost. Door de herstruc- turering ontstaat ruimte in het sportgebied voor het toevoegen van nieuwe sportieve functies die een meerwaarde kunnen hebben voor het sport- gebied als geheel. Concentratie en (door)ontwikkeling van economische functies langs de Randweg. Langs de randweg ligt een aantal economische en maatschappelijke func- ties. Hier liggen kansen om de economische potentie van de Westrand te vergroten en daarbij meteen het gebied een kwalitatieve impuls te geven. Het maken van overwegend groene overgangen aan de noord-, zuid- en westkant en een representatieve, stedelijke rand aan de Randweg. Langs de randweg krijgt het bestaande verstedelijkte gebied van de Westrand een representatieve rand. Langs de overige zijden van het ver- stedelijkte gebied van de Westrand krijgt dit verstedelijkte gebied groene overgangen. 8
 9. 9. In 2006 is op initiatief van noC*nSF een onderzoek gestart of het realistisch is om deze spelen naar nederland te halen, met Amsterdam of rotterdam als voornaamste olympische stad, maar vast staat dat ook andere steden betrokken worden bij de organisatie. hoofdstuk 3 Het onderzoek is gesteund door de vier grote steden, en de ministeries van volksgezondheid, welzijn en sport (vWS), economische zaken (eZ) en volks- huisvesting ruimtelijke ordening en milieu (vrom). Sport vormt in neder- land 2% van het bruto binnenlandsproduct en is daarmee een belangrijke bron van werkgelegenheid. voor het organiseren van de spelen is samenwerking tussen vele partijen op vele gebieden noodzakelijk. onder andere samenwerking met de G31 (31 grote steden) waar Alkmaar deel van uit maakt, is van belang. doeL en KAdeRsteLLIng om de ambitie tot organiseren van de spelen te verwezenlijken, is er door Het maken van een nieuwe, heldere rand aan het stedelijke gebied van noC*nSF een stappenplan opgezet waarbij in 2016 vele ambities op gebied de Westrand die de betekenis van de Westrand vergroot en die een van sport en de accommodaties verwezenlijkt zijn. Zo wordt er gesproken bijdrage levert aan het veiligstellen van het landelijk gebied. over een sportklimaat voor optimale prestaties. Hiervoor is het echter wel De rand kan bijvoorbeeld bestaan uit een meervoudige bomenrij, nieuwe van belang dat faciliteiten als onderwijs, (top)sportgeneeskunde, begelei- ontsluiting voor de sportvoorzieningen met bijbehorende parkeerplaatsen, ding, sportfysiologie en uiteraard de sportaccommodaties zelf van hoog een recreatieve route, een waterlijn, natuur, etc. De exacte situering en de niveau zijn. De upgrading van de Westrand zou hierbij uitstekend aansluiten vorm van deze lijn moeten in de structuurvisie bepaald worden. waarmee Alkmaar zichzelf op sportgebied kan profileren. Dit zal leiden tot een faciliterende rol in 2028 wat Alkmaar wereldwijd op de kaart zal zetten. Ontwikkelingen als maatwerk introduceren voor het maken van een Door bovendien nu al in te zetten op de goede faciliteiten zal de interesse kwaliteitsslag en als kostendrager voor investeringen in onbebouwd voor sport (in de Westrand) toenemen en dus ook de interesse voor spon- gebied. sors, wat de gehele rendabelheid ten goede komt. Door op specifieke locaties een aantal ontwikkelingen toe te staan of te initiëren kunnen deze locaties kwalitatief verbeteren. Daarnaast kunnen de om deze doelen te verwezenlijken streeft noC*nSGF ernaar dat in 2016 nieuwe ontwikkelingen geld genereren waarmee elders in de Westrand 75% van de bevolking regelmatig sport. een goede bereikbaarheid (aanpak structurele ingrepen gedaan kunnen worden zodat het gebied als geheel van de Westring) is voor Alkmaar daarmee van groot belang, evenals de verbetert. mogelijkheid tot ontspanning na het sporten. Het aanbod dient passend te zijn op de vraag. Regionaal beleid Stimulatie van de vraag naar sport kan gebeuren door het organiseren van een speerpunt van regionaal beleid is verbetering van de bereikbaarheid sportevenementen in samenwerking met en op scholen en het aanbieden van de kuststreek zoals vastgelegd in ‘regionale bereikbaarheidsplan bergen van sportabonnementen vanuit de werkgever, gecombineerd met een – egmond – Schoorl – Heiloo’. gezonde werkomgeving. Provinciaal beleid Internationaal kunnen de nederlandse sportprestaties leiden tot versterking De Westrand is nu in het streekplan van de provincie noord-Holland opge- van het imago en daarmee meer geld genereren. op deze manier kan sport nomen als een uitsluitinggebied. Het sportcluster in de Westrand ligt in een en profilering op sportgebied de lokale en nationale economie versterken. overgangszone van het groene naar het bebouwde gebied. voor ontwik- organisatie van grote sportevenementen (naast de spelen van 2028) zal kelingen in dit gebied stelt de provincie noord-Holland eisen aan de beeld- hieraan bijdragen. noodzaak hiervoor is wel om passend onderwijs te kwaliteit en identiteit van het landschap. bieden waarbij talenten beter worden herkend, op zowel organisatorisch als op sportgebied. Nationaal beleid In de sportnota ‘Tijd voor sport’ (2005) richt het kabinet zich op gezondheid, meedoen en topsport. Het kabinet wil de maatschappelijke taak van vereni- gingen meer benadrukken. verenigingen worden niet meer alleen gezien als een aanbieder van sport, maar ook als een centrale ontmoetingsplaats in de buurt waar naschoolse en kinderopvang mogelijk is. Het onderwijs speelt volgens het kabinet een belangrijke rol om kinderen en jongeren meer te laten bewegen. In de nota ‘ruimte’ zet het kabinet zich in voor sterke steden en een vitaal platteland. Deze nota ondersteunt gebieds- gerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren. Het accent verschuift van ‘toelatingsplanologie’ naar ‘ontwikkelingsplanologie’. Het nederlands beleid op gebied van sport is zeer sterkt gericht op het organiseren van de olympische en paralympische spelen in 2028. 9
 10. 10. organisatie van dergelijke evenementen leidt wel tot een vraagstuk in • multifunctioneel bouwen, meervoudig ruimtegebruik en een flexibele mobiliteit, voor Alkmaar houdt dit in dat aanpak van de westelijke ring direct invulling van de diverse accommodaties; opgepakt moet worden om de ambities voor de toekomst te verwezenlijken • energiebesparing, integratie van duurzame energietechnieken en indien en te kunnen inspelen op de landelijke en regionale vraag. Investeren in mogelijk zelfs energie terugleveren aan het net om daarmee in de ener- evenementen gaat verder dan investeren in passende accommodaties, in gievraag voor wijken te kunnen voorzien. hoofdstuk 3 kennis en ervaring. Het is een waardevaste investering in de toeristensector, de werkgelegenheid en de kwaliteit van onze samenleving, of de olympi- een bijkomende trend die hiermee samengaat en duidelijk naar voren komt sche Spelen naar nederland komen of niet. (expertrapport, Nederlandse sport naar Olympisch niveau), is een vercom- mercialisering van het sportaanbod in nederland. Dit geldt zowel voor de evenementen die georganiseerd kunnen worden waarin de Westrand publieke als private sportvoorzieningen. Zij veronderstellen dat de sporters uitstekend een rol kan vervullen zijn: en daarmee de aanbieders meer marktgericht zullen denken. en met name de overdekte sportaccommodaties voornamelijk vanuit private organisaties • culturele- en sportevenementen van grote diversiteit; worden gestuurd. • rootschalige breedtesportevenementen voor actieve en passieve g doeL en KAdeRsteLLIng deelname. De sport levert een belangrijke bijdrage aan de economie. om economisch succesvol te blijven, is het noodzakelijk dat nederlanders blijven investeren om deze grote investeringen in sport niet ten koste te laten gaan van het in scholing en innovatie, maar ook in het terugdringen van arbeidsverzuim, milieu is vanuit noC*nSF een wens neergelegd ten aanzien van duurzaam- het stimuleren van ondernemerschap en het koesteren van ambities. neder- heid. Deze wens kenmerkt zich op de volgende gebieden: land mag weer excelleren! De sport kan hieraan een bijdrage leveren. 10
 11. 11. 4 Ambitie Sportstad Alkmaar biedt sportvoorzieningen op meerdere plaatsen in de 4.1 over Alkmaar gemeente aan. Voorbeelden zijn het sportcomplex Oosterhout, het sport- complex Hoornse Vaart en het voetbalstadion van voetbalclub AZ. Het Alkmaar is een stad met 94.000 inwoners. Het is een stad met goede voorzie- brandpunt van de sport is gelegen aan de Westrand, in de overgangszone ningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, tussen het stedelijke gebied van Alkmaar en het open landschap en de cultuur en sport. Alkmaar staat bekend als kaasstad. 2500 studenten zijn hoofdstuk 4 duinreep. De Westrand biedt een gezond sportklimaat en is een enorme sti- verbonden aan de hogeschool InHoLLAnD. bijna 70% van de inwoners doet mulans voor bewoners van Alkmaar en omstreken om hun leven sportiever aan sport. Alkmaar heeft ook een prachtwijk: overdie. en gezonder in te richten. Alkmaar is een fysiek aantrekkelijke stad. Het telt ruim 400 monumenten en De Westrand is de ontmoetingsplaats geworden voor bewoners met ver- heeft een goed bewaarde historische binnenstad. De omgeving van Alk- schillende achtergronden om elkaar in de sport te vinden. Sportverenigin- maar is van hoge kwaliteit: zee, duinen, polderlandschap en bos liggen op gen vervullen een maatschappelijke functie voor de bewoners en bieden korte afstand. In Alkmaar en omgeving is een groot aantal toonaangevende meer dan sport alleen: ze ondersteunen het multifunctioneel gebruik van bedrijven gevestigd die zich in het bijzonder bezighouden met energie, sportaccommodaties door een variatie aan diensten aan te bieden. duurzaamheid en innovatie. AMbItIe Alkmaar staat steviger op de kaart dankzij het unieke karakter van de Westrand. De centrumfunctie van Alkmaar in de regio is verder verstevigd door het overweldigende aanbod van sport en sportgerelateerde voorzie- ningen. Unieke commerciële functies versterken de sportvoorzieningen en trekken nog meer mensen naar het gebied. De organisatie van (top) sportevenementen geeft Alkmaar een dynamische uitstraling en trekt veel mensen en bedrijvigheid aan. Het beroepsonderwijs biedt haar studenten unieke faciliteiten aan op het snijvlak van sport en onderwijs. Het onder- wijsprogramma is verrijkt en studenten kunnen wonen in een aantrekke- lijke omgeving waar sport en onderwijs bijeenkomen. De uitbreiding van recreatieve activiteiten in de Westrand trekt veel recreanten en toeristen aan die naast de kust en de binnenstad nu ook een andere bestemming hebben in Alkmaar. Verbetering bereikbaarheid en Duurzaam gebouwde parkeergelegenheid omgeving Voorzieningen van Hoogwaardig groen in Olympisch niveau openbare ruimten geschikt voor 2028 Toename van Verbeterde verbinding recreatieve activiteiten Hoogwaardige sportzone Alkmaar en de kust Breedtesport Professionele sport Transferium voor sport en ontspanning Profilering als topsport Sociale ontmoeting en gebied in West Nederland verbroedering Versterking relatie Gezond leef- en onderwijs en sport werkklimaat Versterking imago en Positieve impact op centrumfunctie van de stadseconomie stad 11
 12. 12. Alkmaar en de regio geen partner in de metropoolregio Amsterdam, terwijl gemeenten zoals de noord-Holland noord telt ruim 600.000 inwoners. vraag aan de buurge- beemster, edam, volendam en Uithoorn daar wel toe behoren. In de kennis- meenten van Alkmaar wat de sterke kanten zijn van Alkmaar en de volgende infrastructuur is noord-Holland noord niet aangesloten in het netwerk van punten worden genoemd: universiteiten en onderzoeksinstellingen. hoofdstuk 4 • Alkmaar ligt in de luwte en op korte afstand van de drukke Randstad; • lkmaar heeft een kwalitatief goed ziekenhuis met specialismen en op- A 4.2 visie Gemeente tot 2030 leidingsfunctie; • Alkmaar heeft een vestiging van INHOLLAND met ambitie; In de visie Alkmaar 2030 geeft de gemeente haar eigen visie op de stad zoals • lkmaar heeft AZ en andere topsportvoorzieningen (schaatsen, wieler- A deze er in 2030 voor zal staan: baan); • Alkmaar heeft een gevarieerd groen ommeland: duinen, bos, polder, zee; Alkmaar is een tolerante stad met vrijheidlievende mensen, historische wor- • lkmaar heeft een rijke traditie en een goed onderhouden mooie histori- A tels en onderlinge verbanden. Het is een sociale stad, kleinschalig en met sche binnenstad; een hoge kwaliteit van leven. Alkmaarders zijn verbonden met de geschie- AMbItIe • lkmaar is een aantrekkelijke regionale winkelstad en voor toeristen, de A denis en met het culturele en monumentale erfgoed van de stad. kaasstad; • Alkmaar heeft voor een middelgrote stad uitstekend cultureel aanbod. De olympische Spelen twee jaar geleden in Amsterdam (2028) hebben een extra impuls gegeven aan de topsport in Alkmaar. De wielerbaan trekt spor- Aan Alkmaar wordt een centrumfunctie toebedeeld door gemeenten, be- ters voor trainingskampen. Het gezondheidscentrum heeft in samenwerking drijven en instellingen in noord-Holland noord. op bestuurlijk vlak fungeert met het ziekenhuis professionele begeleiding voor lichaam en geest opge- Alkmaar voor diverse beleidsvelden als centrumgemeente. Zo is de bur- zet, die naast topsporters ook veel amateur-sporters en ouderen trekt. gemeester van Alkmaar voorzitter van de veiligheidsregio noord-Holland Door middel van de olympische spelen zijn de topsport mogelijkheden van Alkmaar nog beter op de kaart gezet. Dit is echter alleen mogelijk wanneer er in het heden wordt geïnvesteerd in de sportvoorzieningen om Alkmaar nu al goed op de kaart te zetten. Alkmaar zal in de toekomst nog beter qua voorzieningen kunnen fungeren als hoofdstad van noord-Holland-noord. Hiervoor is wel een goede samen- werking nodig met de omliggende gemeenten wat betreft het voorzien in faciliteiten voor grote (sport)evenementen. De Westrand kan hierbij met de rest van Alkmaar fungeren als het gebied waar kennis en praktijk, met name op sportgebied, samenkomen. 4.3 Fysiek De gestelde ambities voor het gebied laten zich vertalen in een nog nader noord. Daarnaast zijn vele regionale bedrijven, onderwijsinstellingen, medi- uit te werken fysieke opgave. De beoogde combinaties van functies in een sche instellingen en culturele voorzieningen in Alkmaar gevestigd. aansprekende en uitnodigende leef- en sportomgeving vormen aanleiding Het economisch profiel van de regio zoals beschreven door de Kamer van om te komen tot bijzondere oplossingen. Het groene raamwerk bestaat gro- Koophandel in het ontwikkelingsperspectief 2015 onderscheidt drie tendeels uit landschappelijke elementen die al in het gebied aanwezig zijn. pijlers van de regionale economie: de agribusiness, energie en water en de Zo kunnen er terreindelen worden ontwikkeld die worden gekenmerkt door vrijetijdseconomie. een parkachtige uitstraling; een landschappelijke uitstraling die past bij het aanliggende weidegebied maar ook bij de meer stedelijke zones waarin Alkmaar in Nederland In drie kwartier sta je vanuit Alkmaar in de vertrekhal van Schiphol of midden op de Dam in de hoofdstad van nederland. De nabijheid van de randstad kent vele voordelen. bewoners van Alkmaar hebben toegang tot topvoorzieningen die als vanzelfsprekend in de hoofdstad zijn gevestigd. Amsterdam en Schiphol voorzien in veel werkgelegenheid voor de bewo- ners van Alkmaar en het is voor bedrijven interessant om zich dicht bij de bedrijvigheid van Amsterdam en de luchthaven te vestigen. Alkmaar is goed ontsloten met Friesland. ook wordt er gewerkt aan een verbinding met het oosten van noord-Holland door de aanleg van de Westfrisiaweg. Alkmaar ligt ook in de luwte van de randstad. In de 5e nota ruimte (2000) is het ge- bied boven het noordzeekanaal bestempeld als stiltegebied. Samenwerking met gemeenten in noord-Holland noord en het realiseren van een noord- Hollands ontwikkelingsbedrijf hebben sindsdien verschillende initiatieven gerealiseerd om het gebied juist wel op de economische en bedrijvige kaart te houden. Alkmaar is geen partner in de noordvleugel en is daarmee 12
 13. 13. de onderwijsgebouwen, stadions en pleinen hun plek hebben. Samengevat Visie staat in de sportzone het realiseren van een uniek en duurzaam landschap bij de beoogde ontwikkelingen zal er een dynamisch gebied ontstaan met verschillende functies centraal. waarbij vele facetten aan de orde komen. De huidige functies zullen in het plangebied gehandhaafd blijven en worden aangevuld met goed bijpassen- Sportzone de functies voor zowel inspanning als ontspanning. De vele functies zullen hoofdstuk 4 Het gebied aan de westzijde van de n9 heeft betrekking op de terreinen dusdanig in het plangebied worden gepositioneerd dat zij elkaar aanvullen, en omgeving van de huidige ijsbaan en wielerbaan. Dit gebied wordt waardoor ook arrangementen in combinaties aangeboden kunnen worden. getransformeerd tot het brandpunt van de sportzone. Hier bevindt zich de hoofdentree tot het gebied en vindt de ontvangst van de bezoekers plaats. Parkeren wordt half verdiept gerealiseerd, een parkeervoorziening zal ont- Deze ontvangst bestaat uit een ‘pleinruimte’ waaraan de ijsbaan, wielerbaan, staan waarbij verbindingen naar het strand en de binnenstad tot de moge- en de overige functies zijn gelegen en hun belangrijkste ontvangstruimten lijkheden behoort. De functies die het plangebied vooralsnog zal kunnen hebben. Dit deel van het sportcluster is daarmee ook het meest stedelijk en huisvesten zijn: dynamisch van karakter. AMbItIe Het gebied is bereikbaar vanaf de westelijke ring, een door de omgeving l ijsbaan; gevlochten weg die bezoekers en voorbijgangers tevens een fraai zicht l sportpaleis; biedt op het gebied. een half verdiepte parkeervoorziening, een overstap- l kegelbaan; punt voor diegene die een strandbezoek willen plegen of gezellig een l trompetterkorps; dagje in het historisch hart van Alkmaar willen vertoeven. Ten noorden hiervan ligt het terreindeel waar buitenrecreatie samen met topsport de l trampolinehal; boventoon voert. De groene invulling maakt het gebied in combinatie met l sporthal (2x); het aanliggende weidelandschap interessant voor recreatief medegebruik l wellness Center; door wandelaars en fietsers. In dit gebied is het behouden van waardevolle l McDonald’s; landschappelijke elementen een belangrijke opgave. De groene inpassing l kantoren Sportbedrijf en doet ook de harde tegenstelling vervallen die wordt ervaren als men vanuit overige functies; egmond van het weidelandschap de sportzone inkomt. l (sport)hotel; l (sport)medische voorzieningen; l tennishal; l sportopleidingen (lokalen en faciliteiten); l cultureel evenementencentrum; l bioscoop. enkele van deze functies zullen op de bestaande positie en mogelijk ook in de bestaande bebouwing gehandhaafd kunnen worden. enkele zullen herplaatst worden dan wel nieuw toegevoegd. Halfverdiepte verkeersregulerende parkeervoorziening en ongelijkvloerse kruising een goede invulling van het gebied kan alleen wanneer alle functies op Parkway­West (Randweg­West) elkaar worden afgestemd. Alle functies vragen tenslotte om een voldoende naast het gebied ligt de randweg-west, een verbindingsweg die ook in de parkeermogelijkheden, echter zijn de piektijden per functie zeer variabel. toekomst van groot regionaal en lokaal belang is. om de weg ook in de toe- een collectieve parkeerfunctie (circa 1300 parkeerplaatsen) zou uitstekend komst te laten functioneren en tevens het gebied van de Westrand te kun- uitkomst bieden om de functies optimaal te kunnen benutten. Deze par- nen bedienen, is een aantal aanpassingen in de ligging en de inrichting van keervoorziening zou daarbij gecombineerd kunnen worden met een trans- de weg in het toekomstbeeld opgenomen. In het toekomstbeeld zal de weg ferium voorziening. worden aangepast middels een overkluizing waarbij het verkeer op de toe- en afritten wordt gestuurd via minirotondes. De inrichting van de weg en de om deze parkeervoorziening te bekostigen zal er veel financiering komen aanliggende gebieden moet op elkaar worden afgestemd zodat de weg niet uit de opbrengsten van de herontwikkeling. om meer opbrengsten te gene- als barrière werkt. om voor langere termijn zorg te kunnen dragen voor een reren maar ook om een hoogwaardig gebied te ontwikkelen met een goede adequate verkeersafwikkeling op regionaal en lokaal niveau, gaat de visie sociale veiligheid is meervoudig ruimtegebruik de enige oplossing. Hierbij uit van een ongelijkvloerse kruisingoplossing. Kruisend verkeer wordt zo zal de parkeervoorziening onder het maaiveld worden geplaatst waardoor gescheiden van het doorgaande verkeer, waardoor congestievorming kan de bebouwing en functies geïntensiveerd kunnen worden. worden beperkt. Daarnaast kan het ongelijkvloers aanleggen van de kruising een positieve bijdrage leveren aan het veilig en comfortabel bereiken van de verschillende gebiedsdelen aan weerszijden van de weg voor langzaam verkeer. 13
 14. 14. 5 Functies en doelgroepen Sportpaleis op initiatief van Sportbedrijf Alkmaar is door middel van een trendanalyse In nederland zijn slechts drie overdekte wielerbanen: Apeldoorn, Am- en interviews onder huidige en potentiële nieuwe gebruikers een haalbaar- sterdam en Alkmaar. Dit maakt Alkmaar tot een bijna unieke locatie voor heidsstudie verricht. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan verdubbeling van wielrennend nederland. Hiermee heeft Sportpaleis Alkmaar een belangrijke de sporthalcapaciteit, en mogelijkheden om naast bestaande functies een functie binnen het plangebied die zeker niet verloren mag gaan en gekoes- aantal toe te voegen. Het gaat daarbij om de huisvesting voor sportonder- hoofdstuk 5 terd moet worden. Juist omdat het een unieke functie is binnen een uniek wijs voor in Alkmaar actieve sportorganisaties en een trampolinehal. gebied mag deze extra aandacht krijgen. Dit zal gerealiseerd worden door een upgrading van Sportpaleis Alkmaar en in het bijzonder de entree. De Daarnaast is herpositionering van de entree en de horecafunctie noodzake- huidige entree heeft weinig allure en zal, wanneer deze gehandhaafd wordt, lijk. De 400-meter baan en de ijshal zullen in hun bestaande vorm gehand- geheel wegvallen tussen alle nieuwe ontwikkelingen. om dit te voorkomen haafd worden. De moderne sporthal wordt voorzien van voldoende kleed- wordt een nieuwe entree gerealiseerd, waardoor Sportpaleis Alkmaar goed kamers en zakwanden waardoor deze opgedeeld kan worden in 6 kleinere op de kaart wordt gezet binnen het plangebied. bovendien brengt dit voor sportruimten ter grootte van een gymzaal. Daarmee ontstaat een modern de komende jaren voldoende mogelijkheden met zich mee om de bekend- multifunctioneel sportcomplex dat toegerust is voor de komende decennia. heid zowel nationaal als internationaal te behouden en uit te breiden. een ook de kantoren van het sportbedrijf, welke hier reeds gevestigd zitten, FunctIes en doeLgRoepen goede parkeervoorziening is hierbij een vereiste, dit valt weer goed te com- worden in de planontwikkeling betrokken. Deze kantoren zullen bij de bineren met de algemene parkeervoorziening onder het plangebied. mocht sportvoorzieningen van het sportbedrijf gerealiseerd worden. tijdens de planuitwerking blijken dat de huidige positie niet te handhaven is, zal amoveren tot de mogelijkheden behoren. Hiermee zal de baan van (Sport)hotel b-status kunnen worden opgewaardeerd tot baan met A-status. Aangezien er sprake zal zijn van sportaccommodaties waar sporters van nationaal en internationaal niveau zullen komen, is er behoefte aan ver- De Meent (voorzieningen Sportbedrijf Alkmaar) blijfsmogelijkheden voor de sporters, hun trainers en verzorgers. Dit hotel De huidige sportaccommodatie De meent, bestaande uit een sporthal, een kan tevens gebruikt worden door zakenmensen die op de locatie verblijven ijshal, een 400-meter ijsbaan, een tafeltennishal, een sportshop, horecaruim- voor vergaderdingen, bijeenkomsten e.d. ten en kantoren voorziet ten dele in de behoeften van topsport, breedte- Gezien de ligging langs de ringweg en de korte afstanden naar het centrum sport en onderwijs. Het complex is in de loop van de tijd steeds meer naar van Alkmaar, het strand en de A9 wordt het afzetgebied vergroot en vormen binnen gericht, is op zich goed onderhouden, maar voldoet qua uitstraling daardoor een goede kans voor het slagen van een hotel op deze locatie. en routing niet meer aan de eisen van deze tijd. Het complex is inmiddels 30 voor arrangementen in combinatie met wellness en andere te organiseren jaar oud en is toe aan een modernisering, aanpassing en uitbreiding. evenementen in het plangebied biedt het hotel uitstekende mogelijkheden. 14

×