Oet Brosura 2010 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Oet Brosura 2010 2011

on

 • 3,908 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,908
Views on SlideShare
3,601
Embed Views
307

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

2 Embeds 307

http://www.efpu.hr 292
http://superbia.efpu.hr 15

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Oet Brosura 2010 2011 Oet Brosura 2010 2011 Document Transcript

 • Otvorite vrata koja Vas vode u Svijet znanja. Studirajte ekonomiju u Puli!
 • 01 PORUKA PROČELNIKA novativan u srcu, Odjel za ekonomiju dugoročnu investiciju koja se upotpunjuje i jača radom i turizam “Dr. Mijo Mirković” (OET) studenata pod mentorskim okom nastavnika. Uspjeh u I svoje znanstveno-nastavne aktivnosti usmjerava prema studentima koji čine osnovu njegova postojanja. Motivira- ostvarivanju misije OET-a ovisi o osiguranju najviše ra- zine kvalitete obrazovanja kojoj se teži. Upravo iz toga razloga, većem broju studenata OET-a pruža se moguć- nost i poduzetnost studenata OET-a u kombinaciji sa nost studiranja u inozemstvu na jednoj od navedenih usvojenim tehnološkim postignućima te stručnim i pre- partnerskih ustanova. Studenti OET-a tijekom studija danim nastavnim osobljem temelji su na kojima zajed- u inozemstvu postižu iznimne uspjehe zahvaljujući po- nički gradimo našu budućnost. Misija OET-a sadržana je duci svjetski poznatih eksperata. Stoga, kao Pročelnik u organizaciji, izvođenju i unaprjeđenju visokoškolskih OET-a s ponosom mogu ustvrditi da je program među- nastavnih programa te programa cjeloživotnog obrazo- narodne suradnje postao sinonim kvalitete OET-a! vanja iz polja ekonomije u skladu sa suvremenim gos- podarskim trendovima i potrebama tržišta te aktualnim Ovim Vas putem pozivam da prihvatite izazov i posta- znanstvenim spoznajama. nete dio dinamične i uspješne obitelji OET-a. Postani- te “student trećeg tisućljeća “ u tri tisućljetnom gradu. Inovativni nastavni programi OET-a, otvorenost i Uvjeren sam da će Vam ova brošura pomoći pri dono- stručnost njegovog nastavnog osoblja, brojni vrhunski šenju odluke o načinu i smjeru studiranja. Iskreno se programi međunarodne suradnje koji se njeguju, mo- veselim Vašem dolasku na OET te zajedničkom počet- derna infrastruktura, organiziranost studentskog tije- ku uzbudljivog putovanja u svijet znanja i svijet busi- la, bogati sportski programi studenata te studiranje u nessa. Put znanja, put je ka slobodi mišljenja, slobodi 3000 godina starom gradu Puli sa predivnom obalom djelovanja i nadasve slobodi duha. Samo odabirom zasigurno su najbolja garancija kvalitetnog student- puta znanja “osuđeni smo na uspjeh“ u poslovnom, ali skog života u Puli. i privatnom životu. Da bi studentima omogućio najviši standard studiranja, OET posebno njeguje programe međunarodne razmje- ne putem kojih studenti i nastavnici surađuju sa kole- I zapamtite, budućnost je već počela! gama sa brojnih sveučilišta, među kojima se posebno ističu Rollins College (SAD, Florida), Charles Sturt Un- veristy (Australija), Staffordshire Univeristy (Engleska), Albstadt Sigmaringen University (Njemačka), Fachho- chschul-Studienzentrum Eisenstadt (Austrija), Univer- sita di Bologna i Universita di Ferrara (Italija), Himachal Pradesh (Indija) te Escia (Francuska). Cilj je nas s OET-a podučiti studente i dati im snagu da poduzetnim i inovativnim stvaralaštvom sudjeluju u svekolikom razvoju regije i zemlje u cjelini. Poduzetnost i inicijativa kvalitete su za koje mnogi studenti ne znaju da ih posjeduju. Te kvalitete za nas s OET-a predstavljaju Prof dr. sc. Valter B lj Prof. dr sc Valt Boljunčić 3
 • 02 OET “DR. MIJO MIRKOVIĆ” GRAD PULA ula je smještena na samom jugu istar- U ovaj grad na jugu Istre svakako će Vas primamiti i 190 skog poluotoka, u prostranom zaljevu kilometara prekrasne razvedene obale, kristalno bistro P okruženom sa sedam brežuljaka. Svo- jom bogatom kulturno-povijesnom ba- štinom starom 3000 godina, predivnom more, dostupne i uređene plaže ili one zaklonjene ne- dirnutim zelenilom za ljubitelje privatnosti. Žamor svih svjetskih jezika i brojna kulturna događanja obalom te srdačnim žiteljima, Pula predstavlja najzrelije - festivali, koncerti, izložbe - kazališta i kulturni centri i najljepše zrno istarskog grozda gradova. Očaravajuća upotpunit će Vaš život u gradu koji je oduvijek svoja spomenička zdanja, poput Arene, Augustovog hrama, vrata držao širom otvorenim za sve. Stoga, dođite i Vi u slavoluka Sergijevaca, rimskog kazališta, Dvojnih vrata, Pulu, upoznajte ljepotu i srdačnost 3000 godina starog te Nacionalnog parka Brijuni i zaštićeno područje Rta grada. Kamenjak s prekrasnim plažama pružaju svakom stu- dentu mogućnost da pored kvalitetnog studiranja doži- vi čarobne trenutke, koje će pamtiti cijeli život. “U Pulu treba doći zbog sebe, a ne zbog Pule!” 4
 • Od akademske godine 2005./2006. sustav obrazovanja usklađen je s europskim standardima i Bolonjskim 02 procesom pružajući našim studentima kvalitetnije studijske programe i bolje uvjete studiranja. POVIJEST ODJELA kademik Mijo Mir- Mijo Mirković” Pula, te se izradila trendove u gospodarstvu i novi su- ković, jedan od tri studijska usmjerenja iz područ- stav visokoškolskog obrazovanja, A naših najsvestrani- jih intelektualaca renesansnog pro- ja ekonomije: Financije, Turizam i Marketing. Osnivanjem Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 29. rujna 2006. Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković” uvodi nove studijske programe te se u okviru njega danas fila, bio je ekonomist, povjesničar, godine, Fakultet postaje njegovom izvodi po šest studijskih programa sociolog, književnik i novinar, ali i najznačajnijom sastavnicom i mi- na preddiplomskoj i na diplomskoj nezaboravan pedagog i sveučilišni jenja naziv u Odjel za ekonomiju i razini, dva programa poslijediplom- predavač za brojne generacije stu- turizam “Dr. Mijo Mirković”. skog specijalističkog studija te jedan denata. Mnoge misli napisane u poslijediplomski doktorski studij s Od akademske godine 2005./2006. njegovim djelima i danas poticajno ukupno pet modula. sustav obrazovanja usklađen je s utječu, s gospodarskim, sociološ- europskim standardima i Bolonj- Nadoda li se tome pet programa kim i kulturološkim posljedicama skim procesom pružajući studenti- cjeloživotnog obrazovanja, može koje još uvijek prepoznajemo i pre- ma kvalitetnije studijske programe i se s ponosom istaknuti da Odjel nosimo novim generacijama. bolje uvjete studiranja. organizira sve razine visokoškolskih Dvogodišnje visokoškolsko obrazo- programa što ga čini značajnim Od 1962. godine, kad je diplomi- vanje ekonomista u Puli započelo je nositeljem visokoškolskog obrazo- rala prva generacija studenata, do 1960. godine kada je na inicijativu vanja kako na razini regije tako i 2009. godine diplomiralo je preko akademika Mije Mirkovića – Mate zemlje u cjelini. 6000 studenata od kojih mnogi Balote 30. lipnja osnovana Viša danas obavljaju mnoge odgovorne e ekonomska škola kao prva viso- poslove iz područja menadžmenta a koškolska ustanova za obrazovanje i poduzetništva, marketinga, turiz-- ekonomskog kadra u Hrvatskoj ma, financijskog upravljanja, raču- - izvan Zagreba. Inicijativa za njezino novodstva i poslovne informatike.. osnivanje potječe još iz 1956. godi- Razvitak OET-a temeljio se, stoga,, ne, kad je akademik Mijo Mirković - na evoluciji i nadgradnji već posto- - Mate Balota predložio osnivanje jećeg sustava, a ne na skokovitim m Jadranskog sveučilišta u okviru promjenama. Prateći suvremene e kojeg bi edukacija budućih vode- ćih ljudi gospodarskog života bila locirana u Puli. Godine 1985. Viša ekonomska škola organizira prvi četverogodišnji studij za diplomira- “ Natrag se ne može, moguće je i ne ekonomiste iz područja računo- prirodan je samo put naprijed. To vodstva i financija, te mijenja ime u znači put u smjeru ekonomskog Studij ekonomije i turizma, da bi se razvitka, ulaženje u punu civilizaciju! “ iju! 1990. naziv ponovno promijenio u Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Dr. Mijo Mirković (1898. - 1963.) 5
 • 03 PREDNOSTI STUDIRANJA i na OET-u osjećamo obvezu da našim stu- dentima osiguramo tehnološki napredno, M kreativno i profesionalno okruženje. Suvremeni prostorni kapaciteti Odjela, koji svojim impresivnim sadržajima pred- stavljaju preslik najsuvremenijih zapadnih obrazovnih us- tanova, osiguravaju izvođenje nastave sukladno visokim standardima Bolonjskog procesa. Jedan od njih svakako je rad u malim grupama studenata čime se osigurava visoka kvaliteta obrazovnog procesa. Uz prostor, posebnu pozornost posvećujemo našem nas- tavnom i cjelokupnom osoblju koje predstavlja temeljni razvojni resurs Odjela. To su različiti stručnjaci u svom području, koji čine OET drugačijim od ostalih fakulteta! Ukratko, prepoznajte zašto je OET “Dr. Mijo Mirković” pravo mjesto za svakog budućeg studenta na preddiplom- skom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Stoga: 6
 • OSJETI RAZLIKU! Postani sveučilišni prvostupnik i magistar iz područja 03 ekonomije ili poslovne ekonomije putem svladavan- ja inovativnih i kvalitetnih studijskih programa koji uključuju elaboriranje modernih case-studija i izradu različitih projekata! Započni svoj profesionalni put s iskusnim i otvorenim nastavnicima te osobljem koje zna prepoznati talente i razumjeti profesionalne ciljeve studenata! Uključi se u malonogometnu, košarkašku, rukomet- Stekni praktično znanje surađujući na nizu zanimljivih nu, odbojkašku ili vaterpolo ekipu OET-a i sudjeluj na projekata koje sponzoriraju trgovačka društva, županije brojnim natjecanjima širom Hrvatske, ili pak pobjedi i gradovi te iskaži svoje sposobnosti sudjelovanjem u vr- nastavnike na redovnom košarkaškom okršaju između hunskim znanstvenim istraživanjima! nastavnika i studenata! Budi u svakom trenutku povezan sa svijetom koristeći Iskoristi profesionalnu podršku i preporuke akadem- informatičke laboratorije opremljene suvremenom skih savjetnika i pronađi posao koji želiš! tehnologijom (wireless pristup internetu u zgradi ali i cijelom središtu grada, interaktivna i globalna telekon- Postani članom i iskoristi sve prednosti Studentskog ferencija - blue room i najnoviji software iz područja zbora i studentske udruge “Polai”! ekonomije)! Sudjeluj u izradi studentskog info-mjesečnika “Aba- Idi u Pariz te sudjeluj u izradi poslovnog plana u cus” i radu novootvorenog Studentskog multimedijal- suradnji, i sa studentima iz visokoobrazovne institucije nog centra Pula! ESCIA. Studiraj u ustanovi koja ti omogućuje dostupnost Posjeti Floridu, pođi u dvotjedni posjet poznatoj mnoštva nastavnog materijala na e-portalu. poslovnoj školi Crummer Graduate School of Business, Odaberi za mjesto studiranja 3000 godina stari grad s Rollins Collegea, sudjeluj u izradi vrhunskih projekata i bogatim kulturno-povijesnim i alternativnim sadržajima slušaj predavanja svjetski poznatih nastavnika! te uživaj u svakom trenutku provedenom s nama! Posjeti Sydney, osjeti kvalitetu predavanja, kvalitetu rada s ljudima iz cijelog svijeta i upoznaj čari daleke Aus- tralije na eminentnom Sveučilištu Charles Sturt! 7
 • 04 NASTAVNO OSOBLJE KVALITETA PREDAVANJA aši stalni napori za povećanjem stečenog ugleda i kvalitete studiranja na OET-u jasno se očituju u N podizanju kvalitete nastavnog programa, razine stručnosti našeg nastavnog i administrativnog osoblja te kvalitete studentskog života. Posebno ističemo višegodišnju suradnju s nizom uglednih sve- učilišta diljem svijeta te postojanje suvremenih prostornih ka- paciteta opremljenih modernom informatičkom i informacijsko komunikacijskom tehnologijom. Suvremeno opremljena zgrada OET-a obuhvaća dva amfiteatra kapaciteta 200 mjesta, tri dvora- ne s 80 mjesta, pet dvorana s 35 mjesta, informatički kabinet za 24 studenta, veliku knjižnicu i čitaonicu s prostorom za posebnu zbirku, studentsku referadu, studentski restoran na 240 m2 povr- šine te mnoge druge sadržaje koji osiguravaju zavidnu kvalitetu studiranja. Na taj način život na OET-u dobio je potpuno novu dimenziju što nastavnom osoblju omogućuje kvalitetnija i učin- kovitija predavanja, dok studentima nudi najsuvremeniji način studiranja. Zato, budite s nama i uživajte u svakom trenutku Vašeg studentskog života! Prosječna dob našeg nastavnog osoblja kreće se između 35 i 40 godina, a među njima su i neki od najmlađih doktora znanosti u Hrvatskoj! Koncepcija izvođenja nastavnog programa oslanja se prvenstve- no na stručne i znanstvene resurse Odjela. Ono čime se posebno ponosimo jest razina stručnosti, predanosti, kreativnosti i od- govornosti našeg nastavnog i administrativnog osoblja. OET je orijentiran na budućnost te stoga, stalno ulaže sredstva u usavr- šavanje svojih djelatnika, a rezultati toga jasno su vidljivi – mo- derna, kreativna i stručna nastava. OET ide i korak naprijed, njegujući individualni pristup prema studentima na svim razinama studija te njihovim profesional- nim potrebama i aspiracijama. Jer OET misli na vašu budućnost! Stoga razmislite i Vi o OET-u kao pravom izboru vašeg mjesta studiranja! 8
 • ZNANSTVENO-NASTAVNO Dr. sc. Moira Kostić Bobanović docent Đani Burić asistent 04 OSOBLJE Dr. sc. Alfio Barbieri Dr. sc. Ariana Nefat Darko Etinger redoviti profesor docent asistent Dr. sc. Lovre Božina Dr. sc. Jasmina Lončar Toni Milovan redoviti profesor docent asistent Dr. sc. Soumitra Sharma Dr. sc. Giorgio Sinković Aljoša Vitasović redoviti profesor docent asistent Dr. sc. Jusuf Šehanović Dr. sc. Dean Učkar Mr. sc. Tea Golja redoviti profesor docent Mr. sc. Sabina Grgorinić Dr. sc. Denisa Krbec Dr. sc. Robert Zenzerović redoviti profesor docent Lela Tijanić univ. spec. oec Dr. sc. Ljiljana Maurović Kristina Djaković, prof. redoviti profesor viši predavač Sanja Blažević Dr. sc. Lorena Mošnja-Škare Dr. sc. Mauro Dujmović univ. spec. oec redoviti profesor viši predavač Ana Grdović Gnip Dr. sc. Marinko Škare Mr. sc. Marija Nedveš redoviti profesor viši predavač Ivica Petrinić Dr. sc. Igor Štoković Dr. sc. Ticijan Peruško redoviti profesor viši asistent VANJSKI SURADNICI Dr. sc. Violeta Šugar Dr. sc. Aleksandar Bogunović Dr. sc. Valter Boljunčić viši asistent redoviti profesor izvanredni profesor Mr. sc. Dražen Alerić Dr. sc. Mario Radovan Dr. sc. Marija Bušelić asistent redoviti profesor izvanredni profesor Mr. sc. Dragan Benazić Dr. sc. Aldo Radolović Dr. sc. Zoran Franjić asistent izvanredni profesor izvanredni profesor Mr. sc. Marta Božina Beroš Dr. sc Lenko Uravić Dr. sc. Marli Gonan-Božac asistent izvanredni profesor izvanredni profesor Mr. sc. Ksenija Černe Dr. sc Josip Brana Dr. sc. Ines Kersan-Škabić asistent docent izvanredni profesor Mr. sc. Morena Paulišić Dr. sc. Aleksandar Kaluđerčić Dr. sc. Danijela Križman Pavlović izvanredni profesor asistent Dr. sc. Marko Paliaga Dr. sc. Sandra Krtalić Mr. sc. Romina Pržiklas Mr. sc. Walter Štemberger izvanredni profesor asistent Mr. sc. Igor Škorić Dr. sc. Kristina Afrić-Rakitovac Mr. sc. Danijela Rabar docent asistent Dr. sc. Alen Belullo Mr. sc. Oliver Radolović docent asistent Dr. sc. Manuel Benazić Mr. sc. Dean Sinković docent asistent Dr. sc. Vanja Bevanda Daniel Tomić docent univ. spec. oec. 9
 • 05 STUDIJ USMJEREN KA STUDENTIMA PROGRAMI PRILAGOĐENI STUDENTIMA Kako odabrati program koji odgovara mojim profesionalnim ambicijama i vještinama? ako v možda znate već studenata dijeleći s njima svoja osobna koje su vaše vještine, iskustva. I talenti, razina teh- talent ničkog i tehnološkog ničko znanja, profesionalne znanj O kvaliteti obrazovanja na OET-u go- vori i činjenica da je diplomant našeg želje i ambicije, sigurno ste se kao i sva- sigurn odjela, s nepunih 25 godina, dakle ka druga osoba potrebita dodatnog pot nedugo po završetku studija, izradio obrazovanja, nebroje puta zapitali nebrojeno poslovni plan koji je nagrađen prvom koje područje studiranja Vam najviše studir nagradom Ministarstva malog i sred- odgovara. njeg poduzetništva u okviru programa kreditiranja mladih i žena poduzetnika. Studiranje ne znači o odricanje od sva- Bravo! kodnevnih životnih planova. Stoga prilagodite studij na OET-u svojim n Isto tako, nastavno osoblje uključuje potrebama i moguć mogućnostima. Izbor že- neke od najmlađih doktora znano- ljenog studija i programa studiranja pro sti u zemlji kao i osobe koje dobivaju za mlade ljude kao i one iskusnije k značajna znanstvena priznanja iz po- predstavlja teš odluku. Zato tešku dručja financija i računovodstva. Me- dopustite da Vam olakšamo d đutim, nisu nastavnici isključivo samo taj izbor pponudom integri- znanstvenici. Mnogi od njih svoj pro- ranih studijskih progra- fesionalni razvoj nastavili su nakon vi- ma n preddiplomskoj na šegodišnjeg iskustva u praksi te i dalje i dip diplomskoj razini iz sudjeluju u izradi različitih projekata područja ekonomije podru od značaja za svekoliki razvoj zajednice ili pposlovne ekono- u kojoj živimo. Očito da je uloga, ali i mije. Dolaskom na mi društvena odgovornost OET-a mnogo OET O postajete šira od samog visokoškolskog obrazo- članom obitelji č vanja te prožima sva značajnija gospo- koju čine educi- darska zbivanja i trendove u regiji. rani i budućnosti r okrenuti studenti ok i nastavnici. Alum studenti koji Alumni su završili studij n OET-u također na su važan, sastavni d zajednice, koji dio svojim stalnim sudje sudjelovanjem u radu Odjela pomažu budu budućim generacijama 10
 • snovna djelatnost Odjela obuhvaća us- trojavanje i izvođenje sveučilišnih preddi- 05 O plomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja ekonomije te više programa cjeloživotnog obrazovanja. Dosadašnji sveučilišni progra- mi, znanstveni projekti i znanstveno stručne djelatnosti, s popratnim ljudskim potencijalom i materijalnim okvirom, čvrsta su osnova izvodljivosti predloženih studijskih nastav- nih programa. Programi Odjela za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković” oslanjaju se na postojeće preddiplomske, diplomske i pos- lijediplomske studijske programe iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, a dijelom ulaze u područja za koja tržište iskazuje interes. IZBOR PROGRAMA STUDIJA Želite li steći teorijska i praktična suradnji s trgovačkim društvima, la, ili studijskih programa drugih znanja neophodna za donošenje stručnim udrugama i gospodar- ustanova visokog školstva u Repu- kvalitetnih odluka u kompleksnom skim komorama. blici Hrvatskoj, uz polaganje razli- poslovnom okruženju? kovnih ispita. Tada odaberite preddiplomski Želite li i dalje nastaviti vaše studij iz područja ekonomije ili obrazovanje i postati vrhunski Završili ste studij, zaposleni ste i poslovne ekonomije koji traju tri stručnjak u svom području? spremni ste dalje se educirati. godine. Poslovna ekonomija vam Tada odaberite diplomski studij iz Odabir poslijediplomskog speci- nudi sljedeće programe: Marke- područja ekonomije ili poslovne jalističkog studija “Ljudski resursi tinško upravljanje, Turizam, Mana- ekonomije koji traju dvije godine i društvo znanja” ili pak “Europ- gement i poduzetništvo, Poslovna i obuhvaćaju studijske programe ske integracije, regionalni i lokalni informatika te Financijski manage- Ekonomija, Marketinško uprav- ekonomski razvoj” osigurava Vam ment, dok se u okviru ekonomije ljanje, Financijski management, stjecanje dodatnih znanja i pove- izvodi istoimeni studijski program. Management i poduzetništvo, Tu- ćava Vašu konkurentnost na dina- rizam i razvoj te Poslovna informa- mičnom tržištu rada. 1. Nakon tri godine studija stječe- tika. te zvanje sveučilišni prvostupnik Želja za bavljenjem znanstveno (univ. bacc. oec.) ekonomije odno- 1. Završetkom diplomskog studi- istraživačkim radom neprekidno sno poslovne ekonomije. ja student stječe akademski naziv je prisutna. magistra (mag. oec) ekonomije Tada upišite poslijediplomski dok- 2. Preddiplomski studij svih studij- odnosno poslovne ekonomije. torski studij i odaberite između skih programa traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS). 2. Diplomski studij svih studijskih slijedećih modula: Financije, Ra- programa traje dvije (2) godine čunovodstvo, Marketing, Manage- 3. Svi su smjerovi i nastavni progra- ment ili pak Turizma. (ukupno 120 ECTS). mi profilirani prema najvišim obra- zovnim standardima! 3. Na diplomski studij određenog Zainteresirani ste za pohađanje studijskog programa mogu se upi- 4. OET je poznat po naprednim nastave tijekom jednog semestra sati studenti koji su završili preddi- nastavnim programima i sadržaji- na nekoj drugoj visokoškolskoj plomski studij istog programa, ali ma kao i istraživačkim, konzultant- ustanovi? i studenti koji su završili neki od skim i kulturnim organizacijama te ostalih studijskih programa Odje- U suradnji sa svim ekonomskim 11
 • STUDIJ USMJEREN PREMA STUDENTIMA 05 fakultetima u zemlji OET vam pru- ža mogućnost pohađanja nastave i polaganja ispita na bilo kojem eko- na današnjem dinamičnom tržištu turističkih usluga. 1. organizira i održava znanstve- ne i stručne skupove, simpozije, savjetovanja, konferencije i druge nomskom fakultetu u zemlji ali i Razmišljate li o pokretanju skupove; nekima u inozemstvu. vlastitog biznisa? 2. obavlja znanstveno-istraživačke Prvi korak svakako je izrada po- i stručne studije, ekspertize, elabo- Zainteresirani ste za dodatno slovnog plana. Pohađanje progra- rate i vještačenja, provodi postup- obrazovanje u obliku kraćih ma Izrada poslovnog plana omo- ke stalnog usavršavanja; tečajeva? gućit će Vam samostalnu izradu OET Vam nudi pohađanje pet pro- ostvarivog poslovnog plana. 3. surađuje sa srodnim visokoš- grama cjeloživotnog obrazovanja. kolskim, znanstvenim, stručnim, Raspolažete li viškovima obrazovnim ustanovama u zemlji i Zainteresirani ste za otvaranje novčanih sredstava, a niste inozemstvu. putničke agencije i/ili pak sigurni gdje ih uložiti i koje su pružanje usluga turističkog Vam mogućnosti u tom smislu vođenja? uopće na raspolaganju? Odabir programa Voditelj poslov- Tada ćete pohađanjem programa nica i/ili Turistički vodič nezaobila- Mali investitor zasigurno steći zna- zna je pretpostavka na tom putu. nja koja će Vam omogućiti lakše snalaženje u moru mogućnosti uz Bavite se agroturizmom jasne spoznaje rizika i potencijalnih i želite unaprijediti svoje prinosa. poslovanje? Pohađanjem programa cjeloživot- Koje još aktivnosti nudi OET? nog obrazovanja Znanjem do kon- Odjel ustrojava i izvodi znanstveno kurentnosti u agroturizmu Istre istraživačku i stručnu djelatnost, i stvorit ćete polaznu osnovu za to posebice: stvaranje konkurentske prednosti 2 ) Internet stranica Odjela www.efpu.hr/oet nudi cjelovitu informacijsku podršku studentima i osoblju Odjela: ispitne rokove, raspored nastave, najnovije obavijesti, mogućnost pristupa modulu E – učenje. 3 ) Telekonferencijska dvorana omogućuje nov pristup učenju i izvođenju nastave. 1 ) OET raspolaže suvremenim informacijsko komunikacijskim tehnologijama i vrhunski opremljenim informatičkim laboratorijem s mnoštvom softvera koji pokrivaju potrebe edukacije ekonomista. 12
 • TEHNOLOŠKO INFORMATIČKA 05 PODRŠKA NEOGRANIČEN PRISTUP INTERNETU (WIRELESS SUSTAV) U ZGRADI OET-A I GRADSKOM SREDIŠTU E - UČENJE (GOTOVO 100 PREDMETA) PREDAVANJA PUTEM KORIŠTENJA SUVREMENE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE KONZULTACIJE PUTEM E-MAILA TELEKONFERENCIJSKA DVORANA INFORMATIČKI SUSTAV PRIJAVA I ODJAVA ISPITA TE UPISA GODINE PUTEM STUDOMATA ao što ste i očeki- OET trenutno raspolaže s približno Smanjenje zamornih administrativ- vali OET raspolaže 150 računala, u nastavi se koriste LCD nih radnji studentima je osigurano K suvremenim tehno- logijama i vrhunski opremljenim infor- projektori, a dostupna je i vrlo brza uspostava Internet veza preko CAR- net-linka u tri informatička laborato- putem studomata putem kojih je omogućeno online prijavljivanje i odjavljivanje ispita te upis više godi- matičkim laboratorijima. S ponosom rija. Na Odjelu je u funkciji i moderna ne studija. ističemo da je u audio i video opre- telekonferencijska dvorana gdje se u mu suvremeno opremljene zgrade svakom trenutku možete naći “oči uloženo gotovo 1,5 milijuna kuna. u oči” sa studentima i nastavnicima Novoopremljeni informatički labora- širom svijeta. Kabineti nastavnika ta- toriji omogućuju neograničen direk- kođer su opremljeni računalima, što tni pristup internetu za 60 studenata omogućuje izvođenje i kabinetske istovremeno, a osiguran je i wireless nastave. Svaka od ukupno 11 dvora- (bežični) pristup, i to ne samo u zgra- na opremljena je sukladno potreba- di OET-a, već i u čitavom gradskom ma moderne nastave te sadrži pro- središtu. jektore, grafoskope i računala. RAČUNALO VAM NIJE PRI RUCI, A ŽELITE PRIJAVITI ISPIT? Dođite na faks i učinite to putem studomata. Studomati omogućuju jednostavno prijav- ljivanje i odjavu ispita, upis više godine studija te pružaju mnoštvo informacija o upisima, is- pitnim rokovima, nastavnim programima po- jedinih predmeta uz korisne savjete i odgovore na najčešće postavljana pitanja (FAQ). Uz niz korisnih savjeta, studomati Vam osiguravaju moderan i efikasan pristup studiju na OET-u. 13
 • 06 ZNANSTVENA I IZDAVAČKA DJELATNOST KNJIŽNICA OET-a njižnica je osnova- 60% periodike čine strane serijske na 1960. godine us- publikacije renomiranih svjetskih K poredo s početkom rada Više ekonom- ske škole “Dr. Mijo izdavača. Poseban dio građe čini zbirka diplomskih radnji kao i ma- gistarskih radova i doktorskih diser- Mirković” u Puli. Ispočetka vrlo tacija. Svoj fond knjižnica obnavlja mala, s najnužnijim primjercima kupnjom, razmjenom i donacijama. stručne literature uglavnom za na- U posljednje vrijeme, knjižni fond je stavno osoblje, ona se s vremenom obogaćen knjigama za potrebe dok- razvija u knjižnicu koja svojim knjiž- torskih studija. nim fondom odgovara potrebama nastavnika i studenata. Knjižnica je u izravnoj funkciji re- alizacije obrazovne i znanstveno- Prostorni uvjeti knjižnice znatno su istraživačke djelatnosti Odjela, ko- poboljšani početkom 2008. godine joj je prilagođena nabava, obrada i preseljenjem knjižnice u prostore cirkulacija knjiga, časopisa i ostale nove zgrade Odjela za ekonomiju knjižnične građe koja je namijenje- i turizam “Dr. Mijo Mirković”. Kori- na korisničkom potencijalu od oko snici u novom moderno opremlje- 1700 korisnika. Osim za korisnike nom prostoru imaju na raspolaga- sa OET-a, knjižnica je otvorena i za nju desetak računala koja se koriste sve zainteresirane znanstvenike i uglavnom za pisanje seminarskih, studente i sa drugih Odjela Sveuči- završnih i diplomskih radova stu- lišta Jurja Dobrile u Puli kao i za širu denata te za pretraživanje svjetskih društvenu zajednicu. online baza podataka od kojih su za potrebe studija ekonomskih znano- Knjižnica kontinuirano razvija i sti značajnije Ebsco, Emerald, Scien- unaprjeđuje međuknjižničnu raz- ce Direct, Proquest i dr. Osim pro- mjenu i posudbu kako u zemlji tako stora sa računalima, u knjižnici se i u inozemstvu. Međuknjižnična su- nalazi posebno izdvojena čitaonica radnja obuhvaća razmjenu stručnih u kojoj korisnici borave uglavnom knjiga i časopisa, kao i razmjenu zbog učenja. svih informacija, a sa ciljem unaprj eđivanja knjižničarstva i uvođenja Danas knjižni fond broji 10.750 novih medija u rad knjižnice te br- naslova knjiga. Značajan fond žeg pristupa stručnim i znanstve- KONTAKT predstavljaju i znanstveni i stručni nim informacijama. Tel 052 377 014 časopisi. Knjižnica prima 200 na- E-mail: knjiznica@efpu.hr slova domaće i strane periodike. 14
 • ČASOPISI, ZBORNICI, KONFERENCIJE... lijedom dugogo- Od 28. do 30. travnja 2005. godine četvrta znanstvena konferencija ka- 06 dišnje tradicije iz- u organizaciji OET-a održala se i 3. tedri za opću ekonomiju “Znanje i S davanja časopisa “G osp o darst vo Istre”, nakon nje- međunarodna konferencija pod nazivom “Makroekonomski mana- gement i poduzetništvo” sa preko konkurentnost” koja je rezultirala izdavanjem istoimene knjige. gova preoblikovanja i sadržajnog 100 znanstvenih i stručnih radova Uz navedenu redovitu izdavačku preustrojstva, Odjel je 1998. počeo autora iz 27 zemalja svijeta. Ova djelatnost, Odjel tiska monografije, izdavati časopis “Ekonomska istra- živanja”, s međunarodnim uredniš- tvom, recenzentima i autorima. Ra- dovi objavljeni u časopisu referiraju se u Journal of Economic Literature (Pittsburgh, Pennsylvania, USA), CAB ABSTRACTS (Walingford, UK), ERIC Database (USA), Elsevier Science Database te Social Scien- ces Citation Indeks (USA). Časopis izlazi četiri puta godišnje i među najistaknutijim je znanstvenim ča- sopisima iz ekonomije u Republici Hrvatskoj. Od akademske godine 1999./2000. razvijaju se djelatnosti Odjela usmjerene ka organiziranju među- narodnih znanstvenih konferencija. Tako je od 19. do 20. listopada 2000. godine OET organizirao 1. međuna- rodnu konferenciju pod nazivom “Ekonomska globalizacija i razvoj u malim zemljama Europe”, koja je okupila 99 autora iz zemlje i ino- zemstva s ukupno 65 prijavljenih konferencija, osim znanstvenog, brošure, udžbenike i skripte te je do znanstvenih radova. Znanstvenu obuhvaćala je i stručni dio u obli- danas u sklopu Odjela izdano preko knjigu s istim naslovom (urednici ku okruglog stola gdje su domaći i deset knjiga među kojima se nalaze L. Božina i D. Krbec) Odjel je izdao strani stručnjaci razmatrali aktual- izdanja koja po prvi puta obrađuju u lipnju 2001. godine. U rujnu iste nosti iz sfere poduzetništva, poput odgovarajuću tematiku na hrvat- godine Odjel je promovirao i vri- formiranja poduzetničkih zona i skom jeziku. jednu monografiju pod naslovom poduzetničkih inkubatora u Hrvat- “Monetarna ekonomija” autora: A. skoj. Radovi izloženi na ovoj kon- Prema broju i kvaliteti znanstve- Šokmana, I. Perišina i I. Lovrinovića. ferenciji objedinjeni su u tiskanom no istraživačkih radova i projekata izdanju zbornika radova. profesora Odjela, OET spada među U travnju 2003. godine izdan je ustanove u Republici Hrvatskoj sa zbornik radova na engleskom je- Četvrta međunarodna konferencija značajnim znanstveno istraživač- ziku (urednica D. Krbec) sa 2. me- pod nazivom “Global chalenges for kim potencijalom. Dokaz tome je đunarodne konferencije na temu competitivness: Business and go- i nekoliko međunarodnih projeka- “Globalizacija i poduzetništvo: Stra- vernment perspective” održana je ta koje djelatnici OET-a provode u hovi, izazovi i mogućnosti” održane od 27. do 29. rujna 2007. u okviru suradnji s domaćim i inozemnim u organizaciji OET-a. U radu kon- koje je izloženo preko 50 znanstve- stručnjacima. ferencije sudjelovalo je 129 autora, nih radova koji su javnosti prezenti- od kojih 79 iz inozemstva, s ukupno rani i u tiskanom izdanju zbornika 91 znanstvenim radom. radova. Iste godine organizirana je 15
 • 07 STUDENTSKI ŽIVOT STUDENTSKE ORGANIZACIJE STUDENTSKI ZBOR denata putem studentskog info- opuštanja i izmjene iskustva. Drugi mjesečnika “Abacus”; prostor prenamijenjen je u Internet Studentski zbor najviše je predstav- • poticanje razmjene studenata sa salu i prostor za održavanje eduka- ničko tijelo studenata. Izbori člano- studentskim udrugama i organi- tivnih radionica, seminara i sličnih va studentskog zbora provode se zacijama diljem svijeta; projekata. svake godine, kada studenti biraju • organiziranje raznih aktivnosti svoje predstavnike u Stručno vijeće SMC je u već u prvim danima svog zanimljivih studentima i to po- djelovanja omogućio studentima Odjela. Predstavnici u Stručnom sebno na području sporta (osni- vijeću Odjela imaju pravo glasa te brojne povlastice, poput: vanje sportskih ekipa i sportskih brinu o interesima studenata. Stu- • brzog i besplatnog pristupa Inter- natjecanja); dentski zbor sastavljen je od po netu; • organiziranje otkačenih zabava jednog predstavnika i njegovog za studente. • prostorije za održavanje seminara, zamjenika sa svake godine preddi- radionica, dijaprojekcija, okruglih plomskog studija, koji biraju pred- stolova i rasprava; sjednika i dopredsjednika podruž- SMC PULA • najjeftinije fotokopiranje i papirni- nice Studentskog zbora Odjela. Studentski Multimedijalni Centar ce u gradu; Pula predstavlja središnju student- • 50% popusta na sve kazališne i POLAI sku ustanovu i mjesto okupljanja kino projekcije u gradu te besplat- studenata cjelokupnog pulskog sve- nog ulaza na Pula film festival; Misija studentske udruge Polai, učilišta. Prostorije SMC-a nalaze se u osnovane 2004. godine, je poboljša- • studomata za prijavljivanje ispita bivšoj vojarni Karlo Rojc lociranoj u nje studentskog standarda i prava te koncertne dvorane namjenjene samom centru grada, na udaljenosti putem raznih kulturoloških, obra- prvenstveno za studente. 1500 metara od zgrade OET-a. Je- zovnih i sportsko rekreacijskih pro- dan prostor je uređen kao dnevna grama. kafeterija koji se navečer pretvara Budi svoj! u koncertni prostor i klub u kojem Uključi se u rad SMCa i CILJEVI UDRUGE POLAI: kreiraj studentski život u Puli! se organiziraju student partyji i slič- • pravodobno informiranje stu- na studentska događanja u svrhu Želite li sudjelovati u radu studentskog info-mjesečnika, sportskim aktivnostima, međunarodnoj razmjeni, zanimljivim projektima? Imate li ideje koje želite razvijati i realizirati? Volite li se zabavljati? Dobrodošli u studentsku udrugu Polai! 16
 • 07 SPORT Naši studenti osvajaju zlatna i sre- svake godine organizira nekoliko brna odličja na sveučilišnim prven- sportskih turnira (OET Cup) po- Od 2004. godine, u suradnji sa stvima u košarci, odbojci, odbojci zivajući u goste studente ostalih studentskom udrugom Polai i Stu- na pijesku, malom nogometu, šahu fakulteta u zemlji. Ekipe su u pot- dentskim zborom, OET intenzivno i rukometu. Unazad nekoliko go- punosti opremljene i omogućeni su radi na razvijanju izvan nastavnih dina OET je zasluženo proglašen im redovni treninzi u dvoranama aktivnosti i to posebno na po- najuspješnijim fakultetom u sklo- do tri puta tjedno gdje im se mogu dručju sporta. Do sada već postoje pu Sveučilišta u Rijeci. Pored toga, pridružiti ostali studenti i nastavni- malonogometna, košarkaška, od- student Elvis Biletić postao je Sve- ci sa OET-a. Za ljubitelje sporta po- bojkaška, rukometna, vatrepolo, učilišni prvak Hrvatske u karateu sebno su zanimljive redovne košar- šahovska, teniska i stolnoteniska te je kao predstavnik Hrvatske na- kaške utakmice između studenata i ekipa koje nastupaju na brojnim stupio na Svjetskom sveučilišnom nastavnika! domaćim i međunarodnim sveu- prvenstvu u New Yorku održanom čilišnim natjecanjima i turnirima, u kolovozu 2006. godine. Studenti kao i na brojnim turnirima širom OET-a nastupaju također i na reno- Istre (Gradska liga, Ulica, Masters miranim Sveučilišnim natjecanjima Cup, Ljetna liga, Ekonomijada...). u Milanu, Barceloni i Parizu. Odjel 17
 • STUDENTSKI ŽIVOT 07 STUDENTSKI STANDARD SMJEŠTAJ BUSINESS CARRER CENTER Efikasno iskoristite svoje potencijale na poslu koji ste oduvi- Posredstvom natječaja za ostvarenje subvencija, studenti- jek željeli! OET namjerava ustrojiti Centar za stručno usavr- ma koji imaju stalno mjesto boravka izvan Pule, Ministar- šavanje studenata za pitanja zapošljavanja i karijere (Business stvo znanosti, obrazovanja i športa dodjeljuje mjesečnu Career Center). subvenciju za pokriće dijela troškova smještaja. Studenti u pravilu lako nalaze mjesto stanovanja i uglavnom su smješteni u privatnom aranžmanu. U suradnji s Ministar- CILJEVI CENTRA BILI BI SADRŽANI U: stvom, Gradom Pulom i Istarskom županijom užurbano • savjetovanju i usmjeravanju studenata u procesu traženja se radi na uređenju i otvorenju studentskog doma Pula. željenog posla; PREHRANA • stvaranju i održavanju kontakata s poslovnom zajednicom i Prehrana za studente OET-a organizirana je u tri restora- jedinicama za upravljanje ljudskim resursima unutar podu- na i to: Restoran “Indeks” u prizemlju zgrade Odjela za zeća; ekonomiju i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile. Restoran • stvaranju online baze podataka potencijalnih poslova za “Markat”, Narodni trg 5, Pula. Restoran u Domu Hrvat- naše studente; skih branitelja, Leharova 1. Pula. U restoranima “Markat” • poticanju i promicanju zapošljavanja studenata putem “ca- i u Domu Hrvatskih branitelja studenti se mogu hraniti reer day” programa pružajući im direktan susret s jedinica- pomoću X-ica, dok u restoranu “Indeks” gotovinom po ma za upravljanje ljudskim resursima brojnih poduzeća; pristupačnim cijenama. Restoran “Indeks”, kapaciteta 100 • povezivanju studenata završnih godina studija s gospodar- mjesta, zatvorenog je tipa, prilagođen studentima i u nje- stvenicima radi bržeg dobivanja poslova nakon završenog mu mogu boraviti samo studenti i zaposlenici Sveučilišta studija; Jurja Dobrile u Puli. Menu je prilagođen mogućnostima i • nabavi primjerene stručne literature. zahtjevima studenata, te se može naručiti više vrsta sen- dviča, salata, slastica te topli i hladni napitci. Restoran Istinski nastojimo da naši studenti tijekom studiranja i nakon radi svaki dan osim subote i nedjelje od 7.30 do 15.30 sati. diplome odmah krenu u poslovne pobjede, jer naš prioritet Sukladno rasporedu predavanja i na zahtjev studenata, sadržan je u ostvarenju profesionalnih ciljeva naših studenata! radno vrijeme restorana može se mijenjati. U restoranu se mogu pripremati i posebni razni menui za domjenke, Proučavajući prednosti suvremenog obrazovnog sustava te u proslave diplomanata i ostalih prigoda i svečanosti po pri- želji da svoje studente potpuno osposobimo za nadolazeće stupačnim cijenama i u dogovoru s vodstvom Student- poslovne izazove, shvatili smo da nakon diplome studenti- skog centra. Studentska usmjerenost restorana ogleda se ma nedostaju umijeća i vještine kojima će lakše naći željeni i u činjenici što je u njemu postavljena stalna izložba slika posao. Ni najbolje ocjene, kvalitetni projekti i reference po- studentskih radova te postoji mogućnost održavanja i nekad ne vode ka dobivanju poslova bez svijesti i spoznaje drugih aktivnosti sukladno interesu studenata. o specifičnostima zapošljavanja u suvremenom svijetu. Pra- POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU vilno napisani životopisi i pisma zahvale, adekvatna priprema Studirati i preživjeti te osigurati kvalitetan studentski ži- za poslovne intervjue, strategija pronalaženja željenog posla, vot veoma je teško bez dodatnih izvora prihoda. Student recentna literatura s kompetentnim sadržajima, kvalitetna servis nudi privremeno i povremeno zapošljavanje svima baza podataka s informacijama o pojedinom poslodavcu i koji to žele, čime se ujedno vrše pripreme za sve zahtjev- ponuđenim radnim mjestima prednosti su koje će Vam usko- nije tržište rada, stječu nova radna iskustva i ostvaruju ro pružati naš Centar. dodatni izvori prihoda. U Student servis se mogu učlaniti svi redoviti studenti i učenici završnih razreda srednjih škola. Za učlanjenje studenti trebaju donijeti: Uvjerenje OET ALUMNI CLUB “TREĆI MILENIJ” visokoškolske ustanove o redovitom upisu na studij ili te- Alumni Club okuplja studente OET-a i stručne suradnike stiran Indeks; Osobnu iskaznicu na uvid; Malu sliku (kao pojedinih katedri Odjela. Cilj kluba je da se putem njego- za osobnu iskaznicu - tko se učlanjuje prvi put); 20,00 va djelovanja uspostavi umrežena suradnja i intenziviraju kuna za osiguranje; Broj žiro računa (OTP, Zagrebačke, Erste&Steiermarkische, Imex ili Privredne banke Zagreb). kontakti diplomiranih studenata OET-a, nastavnika Odjela i postojećih studenata. Takva organizacija, koja je već ustaljena na gotovo svim za- padnoeuropskim visokoškolskim ustanovama, omogućuje ZA DODATNE INFORMACIJE O RADU STUDENTSKOG CENTRA U PULI MOŽETE SE OBRATITI: studentima dobivanje neposrednih informacija o mogućno- sti zaposlenja u pojedinim trgovačkim društvima i sektorima Studentski centar Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Štiglićeva 26, 52100 Pula, Tel.: 052 540 755 kao i proširenje osobne mreže vrijednih poznanstava, koja E-mail: studentski-servis@pu.t-com.hr često postaju najznačajnije vodilje ka željenom poslu. Alu- Radno vrijeme: od 7 do 15 h mni Club nastoji stvoriti i online bazu podataka dostupnu svojim članovima radi brže i učinkovitije uspostave među- sobnog dijaloga. 18
 • Odjel nastavlja rad na intenzivnoj promociji i povećanju mogućnosti zapošljavanja svakog studenta koji završi neki od studija koji se izvode na Odjelu te na održavanju široke mreže poslovnih kontakta s gospodarskim subjektima, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. ZAPOŠLJAVANJE I KARIJERA 08 POTENCIJALNI POSLOVI marketinga u trgovačkom društvu sektora u poduzeću *Konzultant na NAKON DIPLOME *Voditelj proizvoda ili usluga *Voditelj području IT industrije *Projektant in- grupa kupaca *Voditelj vanjske pro- formacijskih sustava … Putem stručnih i sveučilišnih studijskih daje *Voditelj agencije za promociju programa studenti OET-a profiliraju *Brand manager *Analitičar i istraživač se za različite poslovne funkcije. Sva- tržišta *Voditelj informacijsko - komu- REGRUTIRANJE ki studijski program nudi studentima nikacijskog sustava *Voditelj marke- STUDENATA OET-A posebna znanja, umijeća, vještine i ala- tinške kontrole *Voditelj nabave *Ko- te kako bi na što učinkovitiji i uspješni- Unatoč problemu nezaposlenosti, mercijalni direktor *Tržišni inspektor ji način primijenili stečeni know-how mnogi naši studenti nakon završetka *Konzultant za marketing … u današnjem dinamičnoj i zahtjevnoj studija relativno brzo nalaze posao, poslovnoj i znanstvenoj zajednici. kako u javnom, tako i u privatnom sek- STUDIJSKI PROGRAM TURIZAM: toru gdje uspješno primjenjuju steče- STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA: *Direktor turističko-ugostiteljskog tr- no znanje i vještine. Primjerice, ovo je *Pročelnik odjela u jedinici lokalne govačkog društva *Direktor putničke djelomičan popis poznatih trgovačkih samouprave *Načelnik porezne upra- agencije *Voditelj turističkog biroa društava, ustanova i organizacija koje ve *Referent na različitim poslovima *Direktor turističke zajednice *Pred- zapošljavaju naše diplomante: u javnoj upravi *Konzultant u javnoj stavnik turističkog ureda u inozem- upravi *Suradnik za međunarodne stvu *Direktor marketinga turističkog • ADRIS GRUPA ekonomske odnose *Glavni ekono- trgovačkog društva *Promotor turiz- • ARENATURIST mist u poslovnoj banci *Istraživač i ma *Voditelj prodaje turističko-ugo- • PLAVA LAGUNA nastavnik u znanstveno-istraživačkim stiteljskih usluga *Analitičar u turi- • ULJANIK institucijama i sveučilištu… stičkom ugostiteljstvu *Konzultant u • GENERALTURIST turizmu … • HRVATSKA POŠTA STUDIJSKI PROGRAM • ZAGREBAČKA BANKA FINANCIJSKI MANAGEMENT: STUDIJSKI PROGRAM • NOVA BANKA *Direktor trgovačkog društva *Direk- MANAGEMENT I • RAIFFEISEN BANKA tor poslovne banke *Voditelj bankov- PODUZETNIŠTVO: • HYPO ALPE-ADRIA BANKA ne poslovnice *Financijski manager *Direktor javnog ili privatnog trgovač- • ERSTE BANKA *Pomoćnik financijskog managera kog društva *Manager pojedinih po- • T-COM *Financijski analitičar *Analitičar vri- slovnih funkcija ili odjela (marketing, • T-HT jednosnica *Broker *Voditelj finan- ljudski potencijali, financije, proizvod- cijskih poslova *Voditelj računovod- nja i slično) *Voditelj odjela za uprav- • VIP stvenih poslova *Načelnik porezne ljanje ljudskim potencijalima *Trener • GLAS ISTRE uprave *Porezni savjetnik *Eksterni zaposlenika poduzeća *Manager ili • INA revizor *Interni revizor *Državni revi- kontrolor kvalitete *Konzultant za • TURISTIČKE ZAJEDNICE zor *Financijski kontrolor *Pročelnik management i organizaciju *Istraživač • FINA za financije *Konzultant za financije i i analitičar procesa i pojava u manage- • HEP računovodstvo … mentu … • UNILINE • ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA STUDIJSKI PROGRAM STUDIJSKI PROGRAM • PULSKI CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO MARKETINŠKO UPRAVLJANJE: POSLOVNA INFORMATIKA: • TVORNICA CEMENTA KOROMAČNO *Direktor trgovačkog društva *Marke- *Sistem analitičar *Projektant web • BUZETSKA PIVOVARA ting manager *Pomoćnik marketing aplikacija *Administrator računalnih • UPRAVNI ODJELI GRADOVA, OPĆINA I managera *Voditelj pojedinih službi mreža i baza podataka *Voditelj IT ISTARSKE ŽUPANIJE 19
 • 09 MEĐU NARODNA SURADNJA PUTUJ U PARIZ! Odjel je 2007. godine sklopio ugovor o suradnji sa fran- cuskom visokoškolskom institucijom ESCIA putem kojeg naši studenti imaju priliku boraviti u Parizu gdje će se slušajući predavanja te radeći na projektima do- datno osposobiti za suočavanje s dinamičnim tržišnim promjenama na lokalnoj, globalnoj i regionalnoj razini. OET je s eminentnim australskim sveučilištem Charles Sturt University razvio suradnju na zajedničkim projektima, razmjeni znanja, studenata i profesora. www.csu.edu.au WELCOME TO FLORIDA! U suradnji s Rollins Collegeom od 1999. godine redovno se organizira međunarodna razmjena studenata u okviru projekta Global Business Practicum. Praktično iskustvo međunarodnog karaktera takve dimenzije zasigurno će svakom studentu biti pravi dragulj pri sastavljanju živo- topisa i pronalaženju željenog posla. Svi studenti koji su sudjelovali u razmjeni vratili su se oduševljeni dojmovima sa sunčane Floride. Rollins College u Orlandu (Florida) ostvaruje jedan od najboljih MBA programa u SAD-u, čime je stekao status najelitnijeg fakulteta na Floridi. www.rollins.edu “Stručni i sveučilišni studiji na “Glavni razlozi suradnje sa “U svojstvu profesora na OET-u profilirani su prema OET-om su kompatibilnost naših poslijediplomskom studiju OET-a uglednim međunarodnim studijskih programa te stručnost nekoliko sam puta imao priliku programima preddiplomskog i otvorenost predavača i osoblja boraviti u Puli. Nastavne metode studija u inozemstvu. Programi OET-a prema novim idejama. i sadržaji programa kompatibilni ne zaostaju u odnosu na naše Uvijek se radujem doći u Pulu su s onima u Velikoj Britaniji. na Crummer Graduate School of i dočekati novu generaciju Veselim se predavanju budućim Business u Orlandu, SAD.” studenata.” generacijama na OET-u!” Prof. Serge Matulich Prof. Hazbo Skoko Prof. J.S.L. McCombie Rollins College Charles Sturt University Cambridge University 20 10
 • GOSTUJUĆI NASTAVNICI David M. Currie Branka K. Skoko Michael O'Mullane 09 Rollins College, Orlando, SAD Charles Sturt University Charles Sturt University Julian Vincze Sydney, Australija Sidney, Australija Rollins College, Orlando, SAD John Mc Combie Greg Walker Hazbo Skoko Cambridge University Charles Sturt University Charles Sturt University, Sydney, Australija Sidney, Australija Sydney, Australija Troy Heffernan Janez Prašnikar Guglielmo Maria Caporale Charles Sturt University Univerza v Ljubljani Brunel University Sydney, Australija Ljubljana, Slovenija London, UK Maria Gabriella Baldarelli Iraj Hashi Serge Matulich Università di Bologna Staffordshire University, Rollins College, Orlando, SAD Bologna, Italija Stoke-on-Trent, UK Lutz Sommer John Temperley Schapour S. Zafarpour Albstadt-Sigmaringen Hochschule, Leeds Metropolitan University Wirtschaft Universität Wien Albstadt-Ebingen, Njemačka Leeds, UK Beč, Austrija MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI GLOBAL OPPORTUNITIES! sources for institutions building in European inte- gration” te projekta FosEntHE “Fostering entrepre- Slušaj profesore s Cambridgea i Orlanda, putuj, uči, neurship in higher education” posjeti Pariz, Floridu i Sydney te pridodaj nezabo- ravno međunarodno iskustvo svom životopisu! • OET je voditelj međunarodne ljetne škole stranih jezika (njemački - hrvatski) u kojoj sudje- luju studenti iz čitave Europe. THINK GLOBALY, ACT LOCALY! OET već dugi niz godina provodi najinovativnije • Uz program Fullbright Scholar, Odjel je sud- i najbogatije programe međunarodne razmjene jelovao i u programu Fulbright Senior Specialist. studenata i profesora. Od 1998. godine aktivno sudjeluje u svim oblicima međunarodnih progra- Odjel surađuje s mnogim ustanovama u inozem- ma, te je dosad ugostio tri Fullbrightova profesora. stvu temeljem ugovora o suradnji, sudjelovan- jem u Fullbrightovim programima, programima • Gostujući profesori s uglednih sveučilišta, kao usavršavanja svojih djelatnika na inozemnim što su Rollins College, Charles Sturt University, sveučilištima, sudjelovanjem na međunarodnim University of Leeds, Oxford University, Boston Uni- konferencijama, znanstvenim i stručnim skupovi- versity, Harvard University, Universita di Bologna, ma. Posebno izdvajamo suradnju sa sljedećim in- University of Vienna sudjeluju u izvođenju nastave ozemnim visokoškolskim ustanovama: na preddiplomskom i diplomskom studiju. • Naši studenti svake godine imaju mogućnost sudjelovati u programu International Business • CRUMMER GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, ROLLINS COLLEGE, ORLANDO (FL) SAD Practicum i biti dio tima koji provodi dva tjedna na studijskom putovanju u Orlandu na Floridi. • CHARLES STURT UNIVERSITY, SIDNEY, NSW, AUSTRALIA • OET omogućuje studentima i nastavnicima da • EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZE V LJUBLJANI, provedu cijeli semestar na Eisenstadt University LJUBLJANA, SLOVENIJA u Austriji te poznatom australskom sveučilištu • ALBSTADT SIGMARINGEN HOCHSCHULE, Charles Sturt University u Sidneyu, Australia. STTUTGART, NJEMAČKA • OET omogućuje studentima sudjelovanje na ad • EISENSTADT UNIVERSITY, AUSTRIJA hoc projektu u suradnji s pariškom visokoškolskom • STAFFORDSHIRE UNIVERISTY, ENGLESKA institucijom ESCIA. • UNIVERSITY OF LEEDS, ENGLESKA • Odjel je aktivni sudionik TEMPUS TRE projekta • UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, ITALIJA “The road to Europe – Training courses and re- 21
 • DIPLOMANTI O OET-u 1 “Studiranjem na OET-u puno sam naučio o samoj ekonomiji i principima poslovanja poduzeća koje mi je uvelike pomoglo u procesu donošenja važ- nih i uspješnih odluka na poslu koji trenutno obavljam. Kroz rad i druženje sa domaćim i inozemnim kolegama i predavačima te sudjelovanjem na zanimljivim projektima, OET pruža studentima jedinstvenu mogućnost da se usavrše kako na osobnom tako i na profesionalnom planu.” Robert Baćac mag. oec. (smjer Turizam) Privatni poduzetnik, bivši pomoćnik ministra 2 “OET je mjesto gdje je započela moja poslovna i “životna” priča. Uz izvan- rednu suradnju, podršku i razumijevanje profesora i ostalih zaposlenih, uspjela sam usmjeriti svoj život u istom smjeru odakle je sve i počelo, pre- ma edukaciji i treningu. Moja najveća motivacija je rad sa velikim brojem prekrasnih različitih ljudi, upravo takvih kao što su bili i još uvijek jesu, ljudi na našem pulskom fakultetu. Cjenite različitosti, znanje i mogućnosti koje se pružaju na OET-u, jer upravo tu leže prave vrijednosti.” Daniela Mezulić mag. oec. (smjer Marketing) Upravni odbor M-San grupa 3 “Znanje i vještine koje sam stekla na OET-u odličan su spoj teorije i prak- se te predstavljaju kvalitetan temelj za brzu profesionalnu afirmaciju ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta.” Ivana Šuklje, MBA mag. oec. (smjer Financije) Gucci Group, Stella McCartney (London, UK) 4 “Studiranjem na OET-u omogućena mi je primjena suvremenih ekonom- skih znanja u rješavanju stvarnih i različitih poslovnih situacija te u održa- vanju širokih poslovnih kontakata sa gospodarskih subjektima. U ovome mi je pomogla izvrsna komunikacija s profesorima koji su me kvalitetnim nastavnim programom i podrškom motivirali da ne izgubim vjeru u pro- nalaženju svog poslovnog a i životnog puta.” Cinzia Zubin mr. sc. (smjer Financije) HBOR 5 “Smatram da OET predstavlja najbolji početak za poslovni uspjeh i to iz sljedećih razloga: izvrsna komunikacija s profesorima koji su većinom mla- di i poduzetni ljudi, mogućnost suradnje s poduzetnicima i udrugama iz gospodarstva putem praktičnih projekata, timski radovi u malim skupina- ma, kvalitetni nastavni program, usmjerenost na studente........moje viđenje OET-a je nešto poput hrvatskog Harvarda.” Davor Škrtić mag. oec. (smjer Financije), Privatni poduzetnik (diplomant OET-a iz Karlovca i dobitnik nagrade Ministarstva malog i srednjeg poduzetništva za najbolje napisani poslovni plan u sklopu pro- grama kreditiranja mladih i žena) 22
 • SADRŽAJ 01 PORUKA PROČELNIKA 3 02 OET “DR. MIJO MIRKOVIĆ” Grad Pula Povijest Odjela 4-5 4 5 03 PREDNOSTI STUDIRANJA Osjeti razliku! 6-7 7 04 NASTAVNO OSOBLJE Kvaliteta predavanja Znanstveno-nastavno osoblje 8-9 8 9 Vanjski suradnici 9 05 STUDIJ USMJEREN KA STUDENTIMA Programi prilagođeni studentima 10 - 13 10 Izbor programa studija 11 Tehnološko-informatička podrška 13 06 ZNANSTVENA I IZDAVAČKA DJELATNOST Knjižnica Odjela 14 - 15 14 Časopisi, zbornici, konferencije 15 07 STUDENTSKI ŽIVOT Studentske organizacije Studentski standard 16 - 18 16 18 08 ZAPOŠLJAVANJE I KARIJERA Business Career Center OET Alumni Club “TREĆI MILENIJ” 18 - 19 18 18 Potencijalni poslovi nakon diplome 19 09 MEĐUNARODNA SURADNJA Gostujući nastavnici Međunarodne aktivnosti 20 - 21 21 21 10 DIPLOMANTI O OET-U 22 IMPRESUM Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za ekonomiju i turizam “DR. MIJO MIRKOVIĆ” Za izdavača Valter Boljunčić Urednik Danijela Križman Pavlović, Robert Zenzerović Fotografije Gianni Celija, D.M. Čiči, arhiva OET-a Oblikovanje 18 PLUS, Pula Tisak 18 PLUS, Pula Naklada 3000 primjeraka Tiskano u Republici Hrvatskoj XII./2009.
 • SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI ODJEL ZA EKONOMIJU I TURIZAM “DR. MIJO MIRKOVIĆ” Preradovićeva 1/1 HR - 52100 Pula, Croatia Tel. +385 (0)52 377 000 Fax: +385 (0)52 216 416 E-mail: ured@efpu.hr www.efpu.hr