Glas strajka 2010-11-10

584 views
534 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Glas strajka 2010-11-10

  1. 1. PredvamajedrugibrojnovinaGlasštrajka u kojem ponavljamo naše zahtjeve kako bismo raskrinkalineistinekojeUpravaGlasaIstrenovine ne prestaje iznositi na račun sindikata i nas rad- nika. U štrajk smo stupili jer poslodavac opstruira kolektivne pregovore, a mi tražimo samo jedno - dasepotpišekolektivniugovorkojićebitirezultat dogovora, a ne jednostrane naredbe Uprave. Već osam mjeseci Uprava krši naša prava, ne poštuje starikolektivniugovorkojijejošuvijeknasnazi,ne poštujeniugovoreoradu,aistovremenonameće isključivo svoju verziju novog kolektivnog ugovo- ra.UtojverzijiugovoraUpravaželipovećatiradni tjedan s pet na šest dana, smanjiti osnovicu kao i koeficijenteradnihmjesta,auzasvetonajavljuje otkazeza30-takradnika,začetvrtinuzaposlenih! Minatonepristajemo! Nije istina da mi, radnici Glasa Istre, štrajkom tražimo povećanje plaće! To je besramna laž koju stalno ponavlja predstavnik vlasnika Puljanke i član Uprave Glas Istre novine AlbertFaggian.Netražimovećeplaće,mitražimo minimum sigurnosti, potpisani ugovor, doku- ment koji će jamčiti da će poslodavac poštivati naša radnička prava. Mi niti ne znamo koje su nam plaće jer već mjesecima na platnim listama piše jedno, a na ugovoru o radu drugo. Na naša opetovana pitanja po kojim su nam kriterijima smanjili plaće do 40 posto, Uprava je odgovorila samo jednom i to da ne mogu odgovoriti “jer je analizautijeku”,atojebilousrpnju. Faggian izjavljujeda nam je prosječna pla- ća gotovo 5.700 kuna, a prava je istina da većina radnika ima plaću ispod hrvatskog prosjeka. To znači da šačica ljudi u našoj firmi ima visoke pla- će,amiostalavećinacrkavicuiakoradimoposao za koji je potrebna visoka stručna sprema i velika odgovornostpremajavnosti.Faggiannamjavno predbacujedanemamopravoštrajkatijerjošuvi- jek primamo plaću, što je ponovno laž jer radnici itekakoimajupravoštrajkomtražitionoštoimpo zakonu pripada, a to je poštivanje njihovih prava temeljenihnakolektivnomugovoru. No, uopće nas više ne čude sve neistine koje s lakoćom izgovara Faggian. Done- davno je izjavljivao da Uprava neće otpustiti niti jednog zaposlenika, gotovo se kleo da će sačuva- ti sva radna mjesta, a sada, pak, govori da je čak četvrtina radnika viška! Nakon što smo krenuli u štrajk,ponovnoobmanjujejavnostvadećisedaće zbog štrajka biti upitna radna mjesta. Koji su mu ondabilirazlozizanajavuotkazapriještrajka?! Radnici se cijelo vrijeme striktno drže slova zakona, poštujući i sramotnu odluku sutkinje Ondine Vidulin Matijević koja je naredi- la da Glas Istre mora izlaziti unatoč štrajku te je uvelaradnuobavezuza20radnika.Uprava,me- đutim, kršenje zakona nastavlja i tijekom štraj- ka. Naime, radnicima Glasa Istre drugog dana u štrajku, Uprava je zabranila ulazak u matičnu zgraduredakcijenapulskojrivi.Danranije,Upra- vajepopisalasveradnikeuštrajkuteimdeaktivi- rala kartice kojima se otključavaju vrata. Na ulaz su postavili i dva zaštitara koji dozvoljavaju ulaz samoonimradnicimakojisunaspisku,odnosno radnicima za koje uvedena radna obaveza kao i štrajkolomcima. Ovim bahatim zaključavanjem vrata, poslodavac je javno, na očigled sviju, ponovno dokazao da ne poštuje Zakon o radu jer je uveo tzv.lock-out iakozatonijeimaouvjete.Prviputa upovijestiovihnovina,poslodavacseusudiospri- ječiti ulazak radnicima Glasa Istre u njihove pro- store u kojima su neki od njih proveli 30 godina rada! Jučer je Faggian radnike Glasa Istre ostavio nacestiijošihjavnooptužiozasabotažukompju- toranavodećitokaorazlogudaljavanjaizmatič- neredakcije. Ovojejednaodnjegovihnajbesramni- jihlaži!PravajeistinadajeFaggianusvojempo- kušajuzastrašivanjaradnikaprijepočetkaštrajka, 4. studenog, svakome od nas dostavio dopis u kojem navodi da će “radnici koji budu sudjelovali u štrajku, vrijeme štrajka provesti izvan poslovnih prostorija društva”. To je ponovio i član Uprave Dražen Žmak koji je središnjici sindikata novinara uputiodopisukojemstojidaještrajknerad(!?),te da stoga nema razloga provoditi ga na radnom mjestu! Dakle, Uprava je s predumišljajem pla- nirala radnike koji su štrajku izbaciti iz redakcije, kakobimoglanesmetanodovoditiunutraradni- ke štrajkolomce, iako je štrajkaški odbor odgovo- ran za sve ono što se dešava u radnom prostoru tijekomštrajka. Daironijabudeveća,novinesadastva- raju oni koji su ih pokopali! Faggian koji je novutvrtkuGlasIstrenovinekupiozajednukunu te članovi bivše i sadašnje uprave koja je s preko 100 milijuna kuna duga uništila Glas Istre d.o.o. i srozala kredibilitet novina podilazeći vladajućoj istarskoj stranci. U ovom stvaranju novina, osim odluke sutkinje i radnika štrajkolomaca unutar i vanGlasaIstre,najvišeimpomažeUpravaNovog lista koja se pokazala kao najveći štrajkolomac, šaljući gotove stranice kojima se više od polovice napunioovajlažniGlasIstre. Istovremeno je 95 posto radnika koji stvaraju novine izbačeno na ulicu, ali ne posustajemo, jer mi radnici u štrajku, mi smo pravi Glas Istre! Ovih dana stvaramo naše novine Glas štrajka, jer su to jedine novine koje govore istinu o onome što nam se događa, a to je da su radnici Glasa Istre u štrajku kako bi zaštitili svoja materijalna prava, aliistotakoukazalinakršenjeprofesionalnihpra- va,nesloboduumedijima,sveučestalijecenzurei autocenzure. Naša je redakcija na ulici, što ne znači da ne pratimo mnoštvo poruka podrške koje nam ovih dana pristižu sa svih strana. Podrške kolega (sindikalista,novinara,radnikaumedijskimkuća- ma), književnika, radnika, čitatelja i svih onih koji u našem štrajku vide i borbu za slobodu govora/ pisanja znače nam beskrajno puno. Zato i u dru- gom broju Glasa štrajka nastavljamo s objavom nekihodnjih. Na krajuzavršavamo riječima Alberta Faggi- anakojejejavnoizjaviodrugogdanaštrajka.“Da- jem podršku svim novinarima Glasa Istre i svim novinarima uopće da slobodno pišu, to je ono štoimnitkonebismioinebitrebaouskratiti.”Ne želimo sumnjati u iskrenost i ove izjave pa stoga gapozivamodadopustiobjavusvihčlanakakoje je glavni urednik Ranko Borovečki stopirao. Ma- terijala ima dosta za punjenje novina za vrijeme štrajka. Sindikat novinara Hrvatske - podružnica Glas Istre Glavna sindikalna povjerenica Maša Jerin Pridruži nam se > Facebook grupa “Glas štrajka” Prvidanštrajkaje bio7.11.2010.itrajatćedo ispunjenjazahtjevailiodlukeštrajkaškogodbora. Nekasadpunesvojenovine našimcenzuriranimtekstovima! Ivimožetesudjelovatiunašemštrajkusuzdržavanjemodkupnjedajetesvojprilog onimakojiGlasIstrestvaraju,aneonimakojigaposjeduju! 0210.studeni2010. 4.danštrajka štrajkjesuper! DOĐITENA PULSKURIVU! OVDJEJENAJBOLJE:-)(redakcijaSUPERŠTRAJKA)
  2. 2. Laži Alberta Faggiana (izjava koju je dao Hini 4. ožujka 2010.) - u samo jednom danu i jednom mediju izrekao je tri laži. Prva laž: “Namjera poslodavca Glasa Istre no- vine d.o.o. i Glasa Istre trgovina d.o.o jest da svi zaposlenici budu zbrinuti, da ne bude otpuštanja te da svi oni dobiju koliko je objektivno moguće dobiti kako bi im sigurnost bila za- jamčena.” Druga laž: “U razgovoru s predstavnicima Sindi- kata novinara i grafičara dogovoreno je da ćemo čim prije krenuti u proces pregovaranja i potpisati nove kolek- tivne ugovore. Uz ugovore, koje je ve- liki broj zaposlenika već potpisao, sa sindikatima ćemo potpisati dodatni sporazum kojim ćemo radnička prava još malo podebljati.” Treća laž: “Otpuštanja neće biti…” Dignuti glas za druge mogu samo posebni Dizati glavu kada moćnici gaze i tražiti pravdu i pravo u doba kada pravde sve man- je ima, odlika je samo hrabrih i svjesnih ljudi. Govoriti o tome javno jedini je način kako prema tome cilju ići, a pokrenuti druge i di- gnuti glas za druge mogu samo posebni. Sve su ovo odlike koje danas krase članove kolek- tiva Glasa Istre novine d.o.o. i njihove sindi- kalnepredstavnike,akojimorajuputemsvo- je javno izgovorene riječi prenositi drugima. Poštovani kolege, u svojim naporima da ostvariteelementarnaradničkailjudskapra- va, zadržite dostojanstvo i hodate visoko po- dignute glave imate podršku Sindikata Istre i Kvarnera u Uljaniku i mene osobno. Rajko Kutlača Pratim događaje u Glasu Istre. Na žalost, malo mogu učiniti jer je riječ o privatnoj no- vini.Jedino,upozoritćuDržavnogodvjetnika na moguće protuzakonite radnje. Srdačno, Ivo Josipović Potpora novinarima Glasa Istre! Nedjelja, 07 Studeni 2010 12:56 Danas su novinari dnevnog lista “Glas Istre”krenuliuštrajkdoispunjenjazahtjeva, odnosno do odluke štrajkaškog odbora. Na- kon šest mjeseci bezuspješnog pregovaran- ja o novom kolektivnom ugovoru, te nakon neuspješnog zakonskog procesa mirenja, u kojem je uprava jasno dala do znanja da nema namjeru pregovarati, već postavlja- ti svoje uvjete, štrajk je bio jedino logično rješenje. Uprava je u proljeće, na početku pregovaranja, istaknula kako neće biti ot- puštanja i kako će novi kolektivni ugovori biti potpisani. Ipak, još za vrijeme trajanja starih kolekti- vnih ugovora odlučila je ukinuti sva prava iz kolektivnog ugovora, pa su tako plaće goto- vo pre- polo- vljene, preko ljeta je podije- ljen ci- jeli niz otkaza, a honorarnim novinarima su smanjeni ho- norari pod izlikom da je novac, koji je za to namijenjen, potrošen. Gazda također želi uvesti šestodnevni radni tjedan, smanjiti osnovicu plaće te novim koeficijentima još umanjiti plaće zaposlenih koje su već goto- vo prepolovljene, a istovremeno najavljuje otkaze za četvrtinu zaposlenih. Kao izgovor za smanjenje prava navode sedugovikojetvrtkaima.Dugovisustvoreni zbog loše poslovne politike uprave, davan- jemjamstavazasumnjivekrediteipo- zajmljivanjemnovca.Nositeljikredita nisu plaćali obveze pa umjesto njih to morao učiniti “Glas Istre”. Upra- vo zato se bivši dugogodišnji vlasnik odlučiodaprezaduženi“GlasIstre”ne budevišeizdavačnegojeprebaciodjelatnost na prije napravljene sestrinske firme - “Glas Istre novine” i “Glas Istre trgovinu”. Kasnije je obje firme prodao novom gazdi za po jed- nu kunu. Novu upravu uopće ne zanima što je dugove napravila stara uprava, već teret dugova prebacuje preko leđa zaposlenika. Uprava je sama priznala da tvrtka posluje i dalje pozitivno, ali da su se na ove poteze odlučili iz preventivnih razloga. Unatoč tome što danas počinje štrajk, no- vine će ipak sutra izaći. Odluka je to koju je donijela sutkinja Županijskog suda u Puli, uz obrazloženje kako je tobože u interesu zaposlenih da novine nastave sa izlaženjem jer bi višednevno neizlaženje novina utjeca- lo na gubitak čitatelja, a gubitak čitatelja znači prestanak potrebe za izdavanjem tih novinaštobizaposlenedovelounepovoljan položaj s obzirom na gospodarsku situaciju u zemlji. Ovaj skandalozni zaključak gotovo je istovjetan argumentima uprave. No to nijenikakvaslučajnost.Upravojenazahtjev upraveipokrenutovajpostupakinapravlje- no arbitražno vijeće u kojem je predsjedava- la sutkinja, a uz nju su bili odvjetnik uprave i sindikalna predstavnica. Predstavnici sin- dikata uopće nije omogućeno izjašnjavanje nego je odluku sutkinja donijela samostal- no. Postoji opravdana sumnja kako krimi- nalci iz uprave [1, 2] imaju jako dobre veze na Županijskom sudu jer sadašnji vlasnik, kao ni bivši, nikada nisu bili osuđeni niti za jednu malverzaciju. Također, kada se na tom istom sudu raspravljalo o tužbi zbog kolektivnog ugovora, nakon otkrivanja loše kamufliranog falsificiranja dokumenata (urudžbene brojeve na njima nisu promi- jenili) prema kojima se htjelo dokazati da je kolektivni ugo- vor ukinut još na proljeće, kriminalci iz uprave nisu prijavlje- ni od strane sutkinje. Uz pogodovanje upravi prekršen je i Zakon o radu. Prema ZOR-u je definira- no da se za vrijeme štrajka ne smiju pre- kidatiposlovikojisuproizvodno-održavajući te nužni. Prvima se osigurava obnavljanje rada neposredno nakon završetka štrajka, a u druge spadaju poslovi koji su prijeko po- trebniradisprječavanjaugrožavanjaživota, osobne sigurnosti ili zdravlja pučanstva. Kako rad novinara ne spada u nužne poslo- ve, štrajk ne ugrožava ničiji život, zdravlje ni imovinu. Jedino bi na radnom mjestu admi- nistratora servera trebalo raditi i to samo kontrolirati da ne padne server. S jedne stra- ne dio zaposlenih mora prisilno raditi za vri- jemeštrajka,asdrugestrane,onezaposlene koji su u štrajku vlasnik je pokušao prevariti kako za vrijeme štrajka ne smiju biti na rad- nom mjestu. Buržoazija će uvijek pri slaman- ju radničkog otpora upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, od državnih aparata (korumpiranog sudstva) do štrajkolomaca i zastrašivanja. Uprava i “nezavisno sudst- vo” od početka su bili svjesni da dvadesetak novinara, koliko ih je određeno da rade pod prisilom, ne mogu napraviti novine, ali zato imaju zakonski temelj da novine naprave, a uprava koristi daljnje mehanizme kako bi štrajk neutralizirala. Nakon pomoći sudstva koje je omogućilo izdavanje novina, štrajkbreheri će neutrali- zaciju štrajka obaviti do kraja, jer ako izlaze novine, štrajk gubi svaki smisao. Nedosta- tak solidarnosti među novinarima, ucjene i zastrašivanja pridonijela su tome da će neki honorarni novinari, ali i novinari NIT- a, pisati za “Glas Istre” za vrijeme štrajka. Istovremeno, priskakanje u pomoć drugih kapitalista dovelo je do toga da će za Glas Istre gotove stranice slati Novi list. PostojiipovezanostizmeđuUpravetvrtke i aktualne županijske vlasti. Naime, mnoge pozajmice su davale lokalne tvrtke koje izravno kontrolira IDS, dok se s druge strane vlasnik odužuje upli- tanjem u slobodu tiska gušeći svaku kritiku aktualne županijske vlasti. Također postoje i opravdane sumnje da se list namjerno uništava kako bi ga županijska vlast imala pod svojom kontrolom. S obzirom na dobru povezanost sa vladajućima i sudstvom u županiji, jasno je kako se vrši velik pritisak na zaposlene, sindikate, ali i na sve one koji na bilo koji način potpomažu štrajk. Sin- dikalna središnjica u Zagrebu te Hrvatsko novinarsko društvo na- jvjerojatni- je se neće pridružiti za- poslenicima u štrajku na njihovim rad- nim mjestima zbog “obveza”, no očito je kako netko vrši pritisak na njih. Izgleda kako novinski magnati strahuju da bi mogao početi nacionalni štrajk no- vinara. To je daleko od nemogućeg ako pogledamo uvjete u kojima novinari rade: višegodišnji rad na određeno vrijeme, rad na crno, neplaćeni rad, neplaćanje doprino- sa, zastrašivanje otkazima, pritisci, cenzure, autocenzure i tako u nedogled. Ukoliko no- vinari u Hrvatskoj shvatedajeborbakojusu danas započeli novinari “Glasa Istre” protiv potlačivanja te ukidanja prava i njihova borba, tada će se medijskim magnatima ostvariti njihovi najcrnji snovi. Ovaj štrajk je možda borba za kolektivni ugovor u određenom mediju, ali on može prerasti u borbu za nacionalni kolektivni ugovor za sve novinare. Godine pregovaranja za na- cionalni kolektivni ugovor bile su godine zavlačenja i oduživanja od strane medijskih magnata, no ne treba se zavaravati da su pregovori tek na početku. Godine prego- varanja bile su i godine iskustva sindikalne borbe. Pitanje je imaju li novinari snagu i volju da pokrenu generalni štrajk kako bi iz- borili nacionalni kolektivni ugovor? Crvena akcija u potpunosti podržava ovaj štrajk u nadi da će se ostali novinari soli- darizirati s novinarima “Glasa Istre” i neće pomagati njihovom gazdi u neutralizaciji štrajka, a čitatelji da će za vrijeme štrajka bojkotirati kupnju novina! KOLEGE Crvena akcija Poštovani kolege i kolegice, članovi Sindikata novinara Hrvatske, Po- družnice Radio Ivanca, pružaju Vam punu podršku u nastojanju da se izborite za svoja radnička prava. Time u ova turbulentna vre- mena, kada je novinarska profesija izložena pritiscima sa svih razina, kada se broj rad- nih mjesta za novinare svakodnevno sma- njuje, a na “upražnjena” mjesta uglavnom zapošljavaju podobni, koji dodatno svojim neznanjem, nesposobnošću i podobnošću svakodnevno ruše dignitet profesije, Vi svo- jom borbom vraćate povjerenje javnosti u izgovorenu i napisani novinarsku riječ, i po- dižete dignitet našoj profesiji. Stoga je vaše nastojanje da se izborite za svoja (i naša) radničkapravaivratitedignitetprofesiji,bor- ba koju potpuno podržavamo. Sindikat novinara Hrvatske Podružnica Radio Ivanca Almira Koren, sindikalni povjerenik Imate našu punu podršku i razumijevanje. Želimovamdaustrajeteiostvariteonozašto se borite. kolege s Hrvatskog radio Karlovca Poštovane kolegice i kolege, ovim putem izražavamo solidarnost sa vama i podržavamo vaše opravdane zahtje- ve u pravcu rješavanja vašeg radno-pravnog statusa. Ustrajte u vašoj borbi usprkos sve- mu. Srdačan pozdrav. Sindikat novinara Hrvatske Podružnica “Novosti”, samostalni srpski tjednik Predsjednik Milan Cimeša. Postovani kolege sindikalna podruznica Jutranjeg lista salje vampodrskuunastojanjimadaseizboriteza svoj prava. Suzana Barilar Drage kolegice i kolege iz Glasa Istre imate punu potporu kolega sa Hrvatskoga Radija Pozdrav Vladimir Šetka Poštovani! Sindikat novinarjev Dnevnika iz Ljublja- ne podržava nastojanja radnika, novinara i sindikata Glasa Istre u borbi za održavanje novinarskih standarda i slobodu javnog izra- žavanja te njihovog materialnog položaja. IO Sindikata novinarjev Dnevnika, Ljubljana Pazin, 07.XI.10. Poštovani kolege, Budući da spletom životnih okolnosti, ni- zom sati, mjeseci i godina, uđoh u široku le- pezu novinarskih “zanata” i prakse, bilo bi sa moje strane neetički, kukavički i neljudski da neizrazimpodrškukolegicamaikolegamaiz svog cehovskog staleža. Pridruži nam se > Facebook grupa “Glas štrajka” Svim kolegama kaže HVALA! IvimožetesudjelovatiunašemštrajkusuzdržavanjemodkupnjedajetesvojprilogonimakojiGlasIstrestvaraju,aneonimakojigaposjeduju! (PRVAredakcijaSUPERŠTRAJKA)
  3. 3. - Kako sam proživljavao slična stanja kri- znih radnih situacija kao slobodan novinar i čovjek, u “Slobodnoj Dalmaciji”, “Jutarnjem listu”ili“RadioPuli”uciljuzaštiteradnihpra- va, niti mi danas zbog autoritarnih ponaša- nja nevidljivih demijurga iz vrhova struktur- nih piramida nije niti zericu bolje. - Stoga vam, nevažno od bilo kakve ideo- loške, odnosno političko-uređivačke dnevne prakse, iskazujem punu kolegijalnu solidar- nostuzvašumudrost i strpljenje prema spre- čavanju dehumanizacije posebnog i odgo- vornog posla čiji su rezultati od važnosti za sve građane. Branko Ljuština, Pazin, dopisnik “La Voce Del Popolo” i Radio Istra P.S. Ne dozvolite da vam se dogodi “Raspadalica” - letačka pozicija zmajara na Ćićariji s koje se, kao na dlanu, vidi istarski poluotok. Drage kolegice i kolege iz Glasa Istre, u ovim teškim vremenima, kada je svako radno mjesto u novinarstvu upitno i nesi- gurno, kada smo svi spremni na razne kom- promise pa i na zanemarivanje svog radnog dostojanstva,samodabismosačuvaliposao, vi ste digli glave i skupili snage i rekli - dosta! Čestitamo vam na tome i dajemo vam našu svesrdnu podršku u borbi za vaša ( i naša!) radna prava i dignitet novinarskog zvanja. Uz vas smo! Kolege iz sindikalne podružnice Radio Varaždina, povjerenica Dunja Benković Golubić SINDIKATU GLASU ISTRE glavnoj povjerenici Maši Jerin(u Zagrebu 4. studenoga 2010.) Draga Maša i ostale kolegice i kolege iz Glasa Istre! Bezrezervno vas podržavamo u vašim opravdanim zahtjevima i odluci da i štrajkom branite svoja prava. Na taj način štitite i dignitet novinarske profesije u Hrvatskoj. Odluka Arbitražnog vijeća da čak 20 radnika bude pokriveno odredbom o poslovima koji se ne smiju prekidati skan- ndalozna je i njome bi se trebali pozabavi- ti novinari, suci, ali i sve ostale institucije u državi. Izvršnom odboru Sindikata novinara Hrvatske predlažemo da - ako do dogovo- ra u Glasu Istre ne dođe niti nakon početka štrajka - pozove sve novinare svih medijskih kućauHrvatskojujedinstveništrajksolidar- nosti. Držite se, večernjakovci su uz vas!Za Vijeće sindikalnih povjerenika Večernjeg listaAnton Filić, predsjednik Poštovani kolegice i kolege, upućujemo izraze podrške i solidarnosti u vašem nastojanju da se izborite za svoja prava putem kolektivnog ugovora u kojem se traži prihvatljiva razina osnovice za plaću i zaštitu radnika od otkaza. Štrajk u Glasu Istrejehrabarčinijedinopreostalolegitimno sredstvo koji doprinosi dostojanstvu i borbi za sva ugroženija prava svih novinara i me- dijskih radnika u zemlji. SNH Podružnica “Edit” Rijeka Viviana Ban Dragi kolege Istrijani, Iskreno nam je žao zbog situacije u kojoj ste se našli i potrebe da uđete u štrajk. No- vinari, fotografi i drugi zaposlenici Vjesnika podržat će vas u borbi za vaša prava i radna mjesta. Na žalost, ta će podrška biti samo simbolična i ne znači puno u trenutku kada se odlučuje o vašoj sudbini, no nadamo se da ćete smoći snage da ustrajete do kraja u svojim nastojanjima. Čestitamo vam na hrabrosti, koja može biti primjer svim redakcijama u Hrvatskoj, budući da svi imamo sličnih problema. Radničko vijeće, Sindikat i Hrvatsko novinarsko društvo Vjesnika, Svi kolege novinari, fotografi, grafičari... od srca! GRAĐANI Gledam slike i čitam tekstove u Jutarnjem i na 24 sata, o štrajku u GI. Znam kako Vam je.Prošlasamštrajkiradnuobavezu1992.Taj osjećaj nemoći kad vas prisile raditi, valjda je ono što su osjećali robovi i kmetovi. Jedino štosamsejatješiladajeraduškoliprevažan, pa eto. Ali ovako besramno štititi privatno vlasništvo smrdi na totalitarizam. Valjda po onoj: rad oslobađa! Suosjećam s Vama, ima- te moju podršku. Rajka Polić Poštovani, kao što se već zna, malo kome ovo o čemu vi pišete nije poznato, u svim sverama živo- ta. Naravno, isključuju se oni koji direktno i indirektno utiču na vaš rad tako i na rad svake ustanove, tvornice i slično. Uostalom, cijela zaposlena radna snaga je pod mo- bingom politike i nepismenih, neotesanih I OPASNIH ljudi koji odlučuju o mom, VAŠEM životu i egzekutori su našeg zdravlja. Stoga vam daje svim srcem i ovom mojom pame- ću podršku, kao i to da ustrajete do kraja bez KOMPROMISA...S POŠTOVANJEM Ljiljana Simić Naravno da vas podržavam ,i to iz tisuću razloga...Viseboritedazanas,tojebarjasno, kao i mnogi istarski građani, pratiti ću kako vam mogu pomoći, i to nastojati učiniti. Svakako morate izdržati. Hvala vam što se borite! Janjanin Đurđica Većina ljudi, danas, su komformisti. Ti (i novinari i novinarke koji su uz tebe) ne spa- date u tu skupinu i neizmjerno sam sretna zbog činjenice da još uvijek postoje pojedin- ci, ali i grupe, koje se srčano bore za pravdu i istinu. Činjenica da sve medije drži nekoliko vlasnika koji na taj način drže monopol nad javnim mijenjem i povrh toga podlažu sve vlastitimsebičniminteresimasamaposebije dovoljno zastrašujuća. No, budući da to vla- dajućim pohlepnim moćnicima nije dovolj- no, bezobzirno gaze prava vlastitih radnika. i sve je češći slučaj da dovode u pitanje i njiho- ve same egzistencijalne potrebe. Tome treba statinakraj.Potrebnajevelikahrabrost,oda- nost i srčanost za reći ‘ne’ vladajućim struja- ma.Divimvamse.Želimvamodsvesrcasna- gu da i dalje ustrajete na putu dobra! Debora Sabo Redakciji Glasa Istre i svim novinarima, Iako već nekoliko godina ne živimo u Istri, svakodnevno čitamo vijesti sa internet por- tala Glasa Istre koji nam je (bio) jedan od glavnih informacijskih izvora iz Hrvatske. Potaknuti trenutnim stanjem i dogadja- njima u Glasu Istre smatramo da je naša gradjanska dužnost reagirati i dati podršku novinarima koji u ovoj kritičnoj situaciji žele očuvati čast svoje profesije, izboriti se za slobodnu mišljenja i izražavanja (i slobodu štrajkanja!) i zaustaviti diktaturu osobnih in- teresa protiv interesa javnosti. Izavrijemenajvećecenzuremedijaudeve- desetima Glas Istre je s pravom bio smatran za jedan od rijetkih nepristranih, slobod- nih i beskompromisnih izvora informacija i intelektualna žila kucavica regije i zemlje. Nadamo se da ova politička farsa koja je kulminirala u zadnjih nekoliko tjedana neće promijeniti njegov status niti ugroziti naše osnovno pravo na istinu. VelikapodrškanovinarimauštrajkuizBar- celone, Vesna Radovanović, Sandra Brščić, Jasna Buić UDRUGE Poštovani novinari Glasa Istre, zahvaljujući vam što ste prvi u Republici Hrvatskoj podržali rad naše Udruge i prepo- znali značaj sigurnosti u prometu kao bitnu temu vaših dnevnih novina, te ste među rijetkima pratili naš rad profesionalno i bez senzacionalizma; želimo izraziti podršku vašim nastojanjima da se izborite za svoja radna i ljudska prava, te za slobodu javnog izražavanja. Vaše izvještavanje o radu i akcijama Udru- ge senzibiliziralo je javnost za stradavanja u prometu, koja nisu «samo» obiteljska trage- dija, već i ogromni javno zdravstveni, eko- nomski, socijalni, psihološki i opće društveni problem; čime se potaklo i ostale nadležne da ozbiljnije porade na smanjenju tragedija na našim cestama. Bez vašeg kvalitetnog informiranja javno- stiinašbiradbiomanjevidljiv,ostaobiugla- vnom unutar okvira rubrike Crna kronika, a broj stradalih u prometu i dalje bi rastao. Mnogi naši članovi osjetili su što znači ne- pravda i sudska praksa , isti zakon koji se ne primjenjuje jednako prema običnim ljudima ili onima koji imaju političku i financijsku zaleđinu i zato imate našu podršku. Za nas je Glas Istre više od dnevnih novina, on je simbol slobode i istarskog duha. Želimo da ostane glas naroda, a i da nikad ne padne pod utjecaj dnevne politike i finan- cijskih moćnika. Nadamo se da ćete uspjeti izboriti se za svoja prava i adekvatne uvjete koji će vam omogućavati autonomnost i profesional- nost u daljnjem radu. Vjerujemo da se boreći za sebe; borite za opće dobro, ne samo novi- nara, već i svih građana RH. predsjednik udruge Obitelji stradalih u prometu Nebojša Čelica Medulin, 5.11.2010. Poštovani/e novinari/ke Glasa Istre, kao vaša dugogodišnja čitateljica, ali i kao ona o čijem ste javnom djelovanju kroz svoje članke često i kvalitetno izvještavali javnost još od 1994.g., želim zahvaliti na dosadašnjem razumijevanju problema- tike kojom sam se bavila i kvaliteti vašeg izvještavanja, te izraziti osobnu podršku vašim nastojanjima u očuvanju digniteta profesije novinara i dostojanstva radnika i osobe u Republici Hrvatskoj. Za razliku od mnogih drugih dnevnih novina u kojima prevladava senzacionali- zam, u vašem se radu zrcali profesionalnost i praćenje aktualnih društvenih problema i akcija, što mnogi koji se bave radom za opće dobro znaju prepoznati i cijene, te se boreći za očuvanje vlastitih plaća i radnih mjesta ne borite samo protiv degradacije profe- sionalnog statusa novinara i za slobodu izražavanja, već i za sve ostale u sličnoj situa- ciji,tezaobranujavnoginteresakaoglasna- roda i za pravdu u skladu sa zakonima. Vaš rad naime (kao i rad liječnika, učitelja .), nije samo posao već i poziv, jer kroz novi- narske članke ne iznosite samo gole infor- macije, već i izražavate određene vrijednosti ili njihov nedostatak u društvu; i time utječe na čitatelje i njihovu percepciju stvarnosti te na javni, politički i privatni život građana i društva u cjelini. Vjerujućidaćeusukobuprivatnogijavnog interesa pobijediti briga za opće dobro i da čitateljinećekupovatinovinenastaleprisilom nadradnicima,nadamsedaćečlanoviUpra- ve Glasa Istre uvidjeti da je ulaganje u ljudski kapital i sa stanovišta profita najunosnije, jer loša kvaliteta novina nosi gubitak čitatelja te veću materijalnu štetu nego poštivanje do- stojanstva i prava radnika, te da je moguće win-winrješenjenastalihproblema. Čestitajući na hrabrosti, želim vam uspjeh u daljim akcijama te da ne posustanete u borbi za svoja prava i za kvalitetu javne, necenzurirane riječi, bez kojih se nijedno društvo ne može zvati demokratskim. Srdačan pozdrav Teodora Beletić, prof. voditeljica sociološko-filozofske grupe i debatnog kluba voditeljica Eko-škole Gimnazije Pula prva predsjednica udruge Obitelji osoba stradalih u prometu Pula, 5.11.2010. OSTALO SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE UNION OF CROATIAN TRAIN DISPATCHERS SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE, 10 000 ZAGREB, TRG KRALJA TOMISLAVA 12, Zagreb, 08. studenog 2010. godine Sindikat novinara Hrvatske - podružnica Glas Istre predmet: Podrška štrajku radnici- ma Glasa Istre Drage kolegice i kolege, članice i članovi Sindikata Prometnika Vla- kova Hrvatske upućuju vam podršku u vašoj legitimnoj borbi zazaštituvašihustavnihizakonskihprava. Još jedanput se pojavljuje praksa u Hrvat- skojdaupraveivlasnicipojedinihtvrtkisvoje poslovne promašaje naplaćuju na teret radnika. Za- koni i zakonska prava radnika, što je vidljivo i iz vašeg slučaja uRepubliciHrvatskojsedonosesamodase zadovolji forma. Znajte da niste usamljeni u borbi za prava radnika te u vjeri da ćete spor riješiti u svoju korist, pozivamo vas da u toj borbi ustrajete. S poštovanjem. Marko Gašpar predsjednik SPVH Poštovani radnici Glasa Istre, Imate svu našu podršku u borbi za svoja prava i za Novinu u situaciju u koju su Vas drugi doveli. U vremenu najprimitivnijeg oblika kapitalizma u kojem nažalost živmo smogli ste snagu, hrabrost i intelekt da se Zakonoradujepoputsvakogvozila kojeimakočnice. Kočnicekojetrebaju brzinu od 200 km/h da bi uopće do- bili mogućnost da, kroz vjetrobran, obavezno vezani sigurnosnim poja- som, potražite papučicu kočnice koja senalazipodlijevimžmigavcemiradi smo kad blendate. No to nije sve, ak- ciju je moguće izvesti samo u ekstre- mnim situacijama, kao npr. u vožnji autoputom u suprotnom pravcu. Olakotna okolnost je da ne vozite vi, što ne mijenja činjenicu da morate imati važeću vozačku dozvolu. Jer ustvari, vozač kontrolira sve iz kon- trolne sobe, daljinskim. Situaciju prati kamerombezzvukajertrubesmetaju koncentraciji. Sretno. Napokon sam se sjetio što sam to htio reći, nedostaje još buke... još buke! Pridruži nam se Facebook grupa “Glas štrajka” www.parentium.com Dražen! kaže HVALA!
  4. 4. suprotstavite takvoj pošasti i razno raznim spregama na čemu vam najiskrenije česti- tamo. Budite ustrajni u svojim stavovima jer ćete samo tako polučiti rezultat. Želimo vjerovati da ćete iz ovog izaći sa što manje ožiljaka. Sretno SIK Podružnica Zračna luka Pula Pula, 05. 11. 2010. Povjerenik Radovan Glušac Poštovani djelatnici i novinari Glasa Istre, U ovom vremenu nikako čovjek ne bi tre- bao biti gluh ili slijep za događaje koji se oko njegazbivaju.CijelapovijestIstreodišepono- som i ustrajnošću za pravedna djela. Medijiiinformacijasastavnisudijelovipra- vedne težnje da Istra ima svoj glas. Ta proš- lost, sadašnjost, ali i budućnost potrebna je djelatnika i novinara koji imaju odgovornost raditi u interesu naše Istre. Pravo na rad za- jamčeno je! Onaj tko to ugrožava, ugrožava nesamopravočovjekanegouVašemslučaju pravoinasčitateljadaimamosvojGlasIstre. U pravednom cilju ustrajte u svojim pravi- ma dajući Vam svoju podršku. Bruno Krajcar BEZUVJETNA PODRŠKA ŠTRAJKU NOVINARA GLASA ISTRE Poštovani,u ovim za vas vrlo teškim uvije- tima rada šaljemo Vam podršku da ostanete dosljednisvojimzahtjevimauimesvihčlano- va udruge BIO ISTRA. Žalosno je da su profesionalni novinari, od kojih su neki zaista vrsni humanisti te kao takvi jasno i objektivno prenosili informacije i živjeli demokraciju, svedeni na radnu maši- neriju. Takvo neizdrživo stanje sasvim sigur- no nemože trajati vječno, a mi Vam iskreno želimo da traje što kraće. U ovim tužnim trenucima kada se ljudsko dostojanstvo uvjetuje materjalnim vrijed- nostima želimo Vam poslati djelić pozitivne energije i optimizma da obranite svoj digni- tet i dostojanstvo. Naime, boreći se za prava malog čovjeka i njegov odnos s prirodom davno smo shvatili da je i jedna rječ podrške često utjeha i snaga. Držite se čvrsto za ruke! Vjerujući da će te prebrodite krizu na naj- bolji način zahvaljujemo vam što ste nama podjelili informaciju o svojim tako duboko intimnim, ljudskim problemima mobinga na radnom mjestu ne mareći za posljedice. Vjerujući u pobjedu pravde i istine nadamo se da ćemo vrlo uskoro ponovno uživati u tekstovima.Razlogzbogčegadajemopodrš- ku novinarima GI. Uvijek, kad se nešto lijepo događalo na terenu Štinjana, uvijek kad je bilo nešto kulturno, vjerski, glazbeno, građe- vinski . novinari su izažli na teren, poslikali, zabilježili, napisali i obavijestili javnost o lije- pimstvarimaidogađajima!Zatoimdajemo podršku! Don Vinko Puljić i župljani Štinjana Podržavam NEZAVISAN (od svake stranke i politike - a dosad, čini mi se, baš i nije bio takavuodnosunaSDPi,poglavito,IDS)“Glas Istre”,novinupulskuiistarsku,kojabitrebala opstati. Osobito podržavam mlade i kreativ- ne novinare, koji dijele stav o nezavisnome mediju kao “servisu” ljudi koji ga kupuju s kruhom i mlikom! Jednako tako, podržavam svaki napor koji se suprotstavlja lokalnim i inim tajkunima, ljudi sumnjivih poteza i ra- bota, koji su ovu novinu doveli na rub pono- ra, ako je već nisu gurnuli u ponor sam. S poštovanjem, Boris Domagoj Biletić Štovana gdjo. Jerin, Žalosno svjestan faktičke nesposobnosti da Vam doista pomognem, šaljem podrš- ku vašim nastojanjima da barem ograniči- te unutrašnju neslobodu u medijskim ku- ćama. Kako kaže stara njemačka poslovica: “Tko sjedi u staklenoj kući ne smije bacati kamenje”; oni koji su se autostilizirali kao branitelji sloboda i prava iznutra ta prava očito ne poštuju, a to će kad-tad ugroziti i njihovu vanjsku vjerodostojnost. Baš zato, želim Vam da izdržite u - pomalo, čini se, već i očajničkom - pokušaju da se spriječi najgore, ako šanse za boljitak odista nisu realne ni na ovome p odručju društvene egzistencije. Vaš, Žarko Puhovski Sindikatnovinarahrvatske-podružnicaGlasIstre Ulazsenenaplaćuje. Učetvrtak,11.11.2010. 19-22 + ZARADNIČKAPRAVAISLOBODU MEDIJA-SVINAKONCERTUULJANIK! Pridruži nam se Facebook grupa “Glas štrajka” kaže HVALA! IvimožetesudjelovatiunašemštrajkusuzdržavanjemodkupnjedajetesvojprilogonimakojiGlasIstrestvaraju,aneonimakojigaposjeduju! KOlegamana stojedinici- Akojevašamjerastrpljenja68-010iAko vamnikadnijeDOSTA,Pozivamovasna... suPERŠTRAJK partyGeneracija(redakcijaSUPERŠTRAJKA) (redakcijaSUPERŠTRAJKA) :-(grrr) Radnike Glasa Istre u štrajku podržat će sutra (četvrtak, 11. studenog 2010. u klubu Uljanik) direktor kluba Željko Ilić i voditelj programa Zlatko Gotovac Zla- jo,kaoibrojnirenomiranipulskisastavi raznih žanrovskih orijentacija. Koncert počinje točno u 19 sati (ovog će se puta termin početka ispoštivati!), a nastupit će grupe VIS The Thunderbirds, Double Dose,grupa052,FrankoKrajcarIndi- via,AntitodoriFiljidiBrunoAtomico, a jošjenekolicinanajaviladaćenastupiti na ovom koncertu podrške radnicima Glasa Istre u borbi za radnička prava i slobodu medija. Koncertzavršavau22sata,dabiseve- čer zatim na istom mjestu nastavila pri- godnim izdanjem Student Partyja. Valja napomenuti da štrajk radnika Glasa Istrepodržavajuipulskistudenti,kojisu pomogli u distribuciji prvog broja Glasa Štrajka, stoga ovaj koncert podrške nije slučajno uvertira u još jedno izdanje Stu- dent Partyja, ovaj put pojačanog svim generacijama! Ulaz na koncert je besplatan te vas pozivamo da svojim dolaskom u što većem broju podržite radnike Glasa Istre u štrajku, ali i napore svih onih građana koji žele i za- služuju slobodniji i pošteniji grad i županiju, u kojima neće profiti- rati samo podobni. U trosatnom koncertnom pro- gramu podrške, naći će se glazbenih žanrova za svačiji ukus - od obrada rock i blues klasika u izvedbi VIS The Thunderbirds i Double Dose, autor- skog rocka grupe 052 i world music crossovera Franka Krajcara do žesto- kog angažiranog punka Antitodora i beskompromisnih, politički prodornih i uvijek originalnih Filji di Bruno Ato- mico.

×